علی مصلحی

جا مانده‌ای که تلاش می‌کند؛ درمانده نباشد و خدا را همیشه شاکر است. به خدای واحد فارغ از دسته‌بندی‌های مشخص مذهبی معتقد است و خود را در پیشگاه او حاضر می‌د‌اند. فارغ از این حضور به انسان و حقوق اساسی او احترام‌ می‌گذارد. و همین باعث می‌شود که همیشه در حال

علی مصلحی

فرستادن پيام

loading...
loading...

جستجو در کابل پرس