فیض الله پژواک

عشق من افغانستان و من افغانستانی ام
پسر افغانم ومن یک فارسی ام

فیض الله

فرستادن پيام

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس