فساد، سوء استفاده، اختلاس و غصب زمين

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

از امارت کور تا حکومت کر

سه شنبه 15 جون 2010, توسط Esmatullah Sahebdil

جستجو در کابل پرس