فساد، سوء استفاده، اختلاس و غصب زمين

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

بهسود سکوتم را ببخش!

دوشنبه 24 می 2010, توسط حسين زاهدی

جستجو در کابل پرس