فساد، سوء استفاده، اختلاس و غصب زمين

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

انتخابات بدون سرشماری ممکن نیست!

يكشنبه 14 سپتامبر 2008, توسط هیرا

وارونه گویی های کای آيده!

چهار شنبه 20 آگوست 2008

اسدالله خالد و برکناری!

يكشنبه 17 آگوست 2008

جستجو در کابل پرس