فساد، سوء استفاده، اختلاس و غصب زمين

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

اين مجاهد خود فاسد بوده است؟

سه شنبه 15 آپریل 2008

رسوایی در وزارت خارجه!

يكشنبه 13 آپریل 2008

سپنتا راست می گويد يا دروغ؟

سه شنبه 8 آپریل 2008

ماجرای آقای ايکس!

سه شنبه 8 آپریل 2008

جستجو در کابل پرس