آموزش، مکاتب و دانشگاه

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

کربلا در دانشگاه

يكشنبه 25 نوامبر 2012, توسط بهروز عوام

اگر عاشورا نمی بود؟

شنبه 24 نوامبر 2012, توسط کیهان فرهمند

جستجو در کابل پرس