آموزش، مکاتب و دانشگاه

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

در پوهنتون بلخ چه می گذرد؟

يكشنبه 21 فبروری 2010, توسط جان نثار

نانسی دوپری در دانشگاه کابل

يكشنبه 26 جولای 2009

جستجو در کابل پرس