ببينيد و بشنويد

در همین بخش

زنان در هنر!

پنج شنبه 6 دسامبر 2007

آمريکا: جنگ در عراق و افغانستان

سه شنبه 4 دسامبر 2007, توسط شکيب

تلويزيون آريانا - کابل

جمعه 23 فبروری 2007

تلويزيون طلوع

دوشنبه 15 می 2006

تلويزيون صدای آمريکا

يكشنبه 7 جنوری 1996

آشنا تلویزیون (پشتو)

شنبه 6 جنوری 1996

تلويزيون آشنا (دری)

شنبه 6 جنوری 1996

تلويزيون پن ايران

سه شنبه 2 جنوری 1996

جستجو در کابل پرس