IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 26499

کچرقروت سازی زبانها خود جنایت است

16 آپریل 2009, 20:10, توسط کامبيز روانبخش

عطاخيل نشان داد که از دريوزهگران انجمن « مسعود شناسی » است و از پيروان خود فروخته گانی چون واصف باختری و زرياب و ناظمی !ناظمی همان رجاله ايست که پس از سال ها حلقه غلامی اشغاللگران وطن را به گوش افگندن ، باری با رژيم نجيب قهر کرد ، به آلمان گريخت و يک قصيده در وصف وطن سرود و از برونمرز به داخل کشور فرستاد تا « ميهن دوستی » اش از ياد ها نرود (!) واصف باختری همان ترسوی ويسکی پرست است که در دوره اشغال مدير مجله ژوندون بود ( ارگان نشراتی تبليغ و ترويج ح . د.خ.ا) واين شخص بخاطر خوش خدمتی به حزب حاکم ، برخی شعر های خويش را با تاريخ های پار و پيرار ، يعنی قبل از حاکميت پرچميان و خلقيان،منتشر ميکرد تا مورد شک و ترديد قرار نگيرد!
واصف باختری دريک مصاحبه تصنعی با مجله شعر ايران ، تحول ۸ ثور ( قدرت گرفتن مجاهدين ) را انقلاب اسلامی افغانسنان ناميد و نشان داد که نه بينش درستی دارد نه دانش درستی ! کدام انقلاب ، شاعر هرزه ؛ انقلاب اسلامی در ايران ، مليون ها خواهنده داشت که ماه ها خيابان های ايران را اشغال کرده بودند ، اخراج نجيب آدمکش و رويکار آمدن مسعود و حکمتيار به کمک سی. آی . ای و آی . اس آی که « انقلاب » نميشود !
عطا خيل از شاگردان وفادار اين رجاله ها گاه به ما درس وطن دوستی ميدهد گاه تعليم زبان شناسی ! در همان مقاله پاسخ به خانم اميری حد سواد خود را نشان داده است ، برای خانم های مدافع ، صيغه ای ساخته به اسم ( مدافعات !) . اين پرگوی کمسواد يک مشت روده است که به شکمبه احمد شاه مسعود ختم ميشود ! حيف از وقتی که برای نوشتن اين کامنت صرف شد . با ادب . کامبيز روانبخش

جستجو در کابل پرس