IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 26517

کچرقروت سازی زبانها خود جنایت است

17 آپریل 2009, 05:13, توسط قادری

باور نمائید از مقاله آقای عطاخیل چیزی دستگیری ام نشد وی گاهی بر یک موضوع وارد بحث شده از آنجا پریده موضوع دیگری را مطرح مینماید و بالاخره آن موضوع را نیز رها کرده به بحثی دیگری می پرد ، نوشته های وی پر از تناقضات است وی در حالیکه برنویسنده گان عادی زبان پشتو چون الفت بینوا حبیبی می تازد ولی بعدا از متعصب ترین آنها که این همه تونها از قبیل پوهنتون روغتون و غیره را می خواهدبر زبان فارسی تحمیل نماید به مدافعه برمی خیزد.
با وصف اینکه آقای عطاخیل تا کنون چهره اصلی خویشرا پنهان نموده ولی چیزی که دیگر روشن گردیده و آن اینست که وی یک تن از پرچمی های وطن فروش و یا دقیق تر گفته شود از جمله کارملیست های است که در آخرین سالهای قدرت بازی کردن با کارتهای قومی و لسانی را آغازنموده و تا کنون انرا بازی مینمایند و حمایت وی از داکتر زیار پرچمی نیز بر مبنی همین اصل استواراست بهر حال هرگاه این اقا خود راعطا خیل بنمامد یا شفاخیل و یا حتی صفاخیل ولی مردم ما و تاریخ کشور ازینها فقط بنام جفاخیل و وطن فروشان یادآوری خواهد کرد.

قادری

جستجو در کابل پرس