صفحه نخست > دیدگاه > یادی ازمرحومه ګل مکی کاکړ خواهر سید مخدوم رهین

یادی ازمرحومه ګل مکی کاکړ خواهر سید مخدوم رهین

پرویز "بهمن"
پنج شنبه 17 می 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

سیدمخدوم رهین ازسلسلهء سادات کابل و از اولاد واحفاد مرحوم میر واعظ کابلی شخصیت روحانی وعرفانی کابل درقرن هژده میلادی میباشند. مولف کتاب افغانان (مونت استوارت الفنستون) درگزارش سلطنت کابل درزمان تیمورشاه نیز از میرواعظ کابلی یاد نموده واز محبوبیت میرواعظ کابلی درمیان اهالی کابل خبرداده است .

اما نباید فراموش کرد که نظربه معلوماتی که درصفحهء 524 کتاب مذکورمیخوانیم میرواعظ کابلی نمادی ازیک روحانی خشن ومتعصب سنی بوده است که از آزادی شیعیان درکابل ناراض بوده است
میتوان گفت که درجنگهای خونین فرقه ایی میان سنی ها وشیعه های کابلی نظربه معلومات کتاب افغانان؛ میرواعظ کابلی استاد سیاف زمان خویش بوده است . که این بحث را به آینده ها موکول می نمایم

مطالعات این قلم چنان میرساند که آقای سیدمخدوم رهین در داخل اعضای خانواده نیز با دشمنان آشتی ناپذیری روبرو بوده است. میرعبدالرحیم عزیز معروف به میرعبدالرحیم چرسی درایالات متحدهء امریکا پسر خالهء سیدمخدوم رهین میباشد. آقای چرسی به تحریک تعدادی از قوم پرستان پشتون هم به نام خودش وهم به نامهای مستعار درجراید بیرون مرزی و بعدها درسایتهای اوغانی خصوصا پورتال بدنام اوغان جرمن هر بد وبیراهی که از دستش پوره بود برضد پسر خاله اش نوشت.
خواهر سیدمخدوم رهین مرحومه گل مکی که به پیروی ازتخلص شوهرش معروف به کل مکی کاکر بود ازخانمهای قلم بدست بحساب می آمد از بسکه خواندن این دشنامها بالایش سنگینی کرد به مرض سرطان مبتلا گردید. آن زن مظلوم که برادرش سیدمخدوم رهین برایش خیلی عزیز وارجمند بود به برادرش توصیه های زیادی کرد تا برضد این پسر خالهء نا اهلش چیزی بنویسد وجزای وی را کف دستش بدهد ولی آقای رهین همواره میگفت که من اگر هرروز خودم را مشغول جواب دادن میرعبدالرحیم بسازم مجبورم که ساعتها را مصروف نوشتن دشنام نامه ها کنم وخودم را باوی برابر بسازم. ولی خواندن این هذیان سرایی های میرعبدالرحیم عزیز روح وروان افسردهء خانم گل مکی را افسرده تر میساخت.
بعداز رونق گرفتن سایتهای انترنتی مرحومه گل مکی چند مقالهء محدودی برضد میرعبدالرحیم عزیز چرسی درسایت خاوران نوشت که متاسفانه برایش خیلی دیر شده بود. زیرا اودیگر آخرین سالهای عمر خویش را میگذراند. مرحومه گل مکی از تیم کاری فاشیستان اوغان جرمن تقاضا کرد که دیگر به میرعبدالرحیم عزیز چرسی اجازه نشر دشنام نامه ها را برضد رهین ندهد. ولی تیم کاری مذکور که درآن سالها با میرعبدالرحیم عزیز طرح ازدواج ریخته بود وماه های عسل خویش راسپری میکرد به خواستهای مرحومه گل مکی گوش نداد. حتی میرعبدالرحیم چرسی وقاحت وبیمایگی را به پیمانه ای رساند که دریکی ازچرندنامه هایش به صراحت نوشت که او کسی را بنام گل مکی کاکر نمی شناسد.
این پاسخ غیر مسؤولانه وناجوانمردانهء پسرخالهء چرسی بالای روح وروان گل مکی تاثیر ناگوار کرد و درد وی را دوچندان ساخت. خانم گل مکی درآخرین واکنش صریح خویش راجع به هذیان نامه های میرعبدالرحیم عزیز درسایت خاوران نوشت که آی مردم افغانستان!
لطفا میرعبدالرحیم عزیز پسرخالهء ما را بشناسید. اوکسی است که درجوانی سابقهء خیلی ننگین دارد. او یک بدماش ولا ابالی بود. اواز دوران طفولیت وکودکی به مرض سادیسم جنسی مبتلا است. میرعبدالرحیم از استعداد خدا داد پسر خاله اش سیدمخدوم رهین رشک می برد. او درجوانی حتی از تعرض جنسی بالای جوالی ها ودست فروشان هموطن هزارهء ما دریغ ننموده است. . میرعبدالرحیم کسی بود که هرزمانیکه گرسنه میشد تبنگهای هموطنان هزاره را درشهر دزدی میکرد از آزار واذیت مردم فقیر وبیچاره لذت می برد درحالیکه درهمان سالها سیدمخدوم برادرم باوجود خوردی سن وسالش با بزرگانی چون مرحوم میرعبدالقیوم هباب ؛ میرغلام محمد غبار؛ میرمحمد صدیق فرهنگ محشور بود.

میرعبدالرحیم زمانی که ملاحظه کرد که انکارش از شناخت گل مکی دختر خاله اش به رسوایی کشیده است طی انتشارنامه ای به اوغان جرمن نوشت که آن گل مکی را که من می شناسم او دربستر بیماری افتیده است نمیدانم که این گل مکی کیست.
.
تیم کاری بداخلاق وفاشیست اوغان جرمن که درظاهر امر ازپایبندی به اصول ومبادی ژورنالیزم می لافد ودرظاهر امر چنان وا نمود که گویا به نویسنده گان مستعار نویس اجازهء نشر مطالب غیر موثق را نمییدهد ولی درعمل بخاطر بدنام ساختن مخالفان شان ازهیچ ترفندی روگردان نیستند. چنانجه آقای میرعبدالرحیم عزیز زمانیکه سید مخدوم رهین عهده دار سفارت افغانستان درهندوستان بود به اسم مستعار مضمونی را به نشر سپرد که درآن ذکر شده بود.
سیدمخدوم رهین ازپول سفارت افغانستان در دهلی درهوتل آشوکا فاحشه خانه ای را ایجاد کرده که علاوه براستفاده جنسی درآمد مالی هنگفتی ازین بابت برای خویش تدارک دیده است وحامدکرزی باید اورا از وظیفه اش سبکدوش سازد.
خواندن این نوع مقالات برای گل مکی درمورد برادرش واقعا درد افزا ودرعین حال تحمل ناپذیربود. بهرترتیب دیگر برای گل مکی ادامهء این جنگهای قلمی بخاطر دفاع از برادرش سیدمخدوم رهین ناممکن بود

دیگر برای گل مکی دیر شده بود ودست اجل هرروز خودش را به جسم وجان نحیف وی نزدیک ونزدیکتر میساخت.
تا اینکه روزی خیر مرگ کل مکی مشهور به کل مکی کاکررا درسایتهای انترنتی خواندیم ودانستیم که برادرش سیدمخدوم رهین نزد وی چقدر ارزش داشته است . عقده گشایی های میرعبدالرحیم چرسی پسرخاله اش بالاخره سبب مرگ کل مکی گردید.
این همان میرعبدالرحیم چرسی است که آقای حبیب الله غمخور وسایر قوم پرستان پشتون بخاطر پوشاندن ګرایشهای تنګنظرانهء فاشیستی وفارسی ستیز خویش دربعضی ازنوشته هایش ازوی بحیث نویسندهء ملی گرا نقل قولهای می نمایند.
در اخیر، روح مرحومه ګل مکی کاکړ را شاد خواسته وبرای بازماندګانش صبر جمیل تمنا دارم

یاهو

بااحترام
پرویز بهمن

ایمیل تماس:

parvisbehman rocketmail.com

واژه های کلیدی

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • بســــــــــــــم الله الرحمان الرحيم
  گرانو وطنوالو دوسانو اسلام عليکم رحمت الله و برکاتو اما بعد .
  زه په تمام معنی و داده تو هغه دوستان لکه گران دوست مقری صاحب ، غمخور صاحب او چکری صاحب چه په دير شيگنی او افتخاره سره په مالمو خارکی ژوند و ده لوی الله په توکل سره سرلور ژوند کوی و ده تول هغه اصيل افغانانو چه په سويدن کی دی او که نور اروپای ملکونو ستاسی ده نيک نام ژوند نه خبر دی . خو په دير افسوس بيان کوم چه داسی پاک او وطن پرست افغانان په داخل و خارج کی دشمنان لری . او په سويدن کی ده شهيد احمد شاه مسعود کشر اورور احمد ولی مسعود چه خپل « ريس بنيات مسعود » بولی او په گتن بورگ شارکی در وکيل جان احمد پنجشيری چه ده ببرک کارمل په وختکه په نوی دهلی که ده افغانستان په سفارت ده وکيل تجار په نوم چه اساسأ جان احمد ده « خاد » ده جاسوس په توگه وظيفه درلود ده دغه لور سره واده او ميشته ده . احمد ولی مسعود يوه شبکه لری چه په سويدن ، جرمنی که ده تول وطنپالو پر ضد او ده افغان پر ضد و بلخصوص ده پشتون قوم پرضد علم پورته او ده خپل ده شـزی ده خور په ذريعه په نوم [ فرشته حضرتی ] چه په اصل يوه بيسواد شزه ده تول هغه افراد چه ده ايران پرضد دی ، ده روسانو پر ضد دی او ده شورای نظار پرضد چه تر اوسه زمرد قاچاق کيژی په ضد دی دوسيه جوروی ، بدنامه اسناد جوروی ، ده نورو په نوم دا مقالی نشر ته اسپاری او تو هغه افغانان چه حقيقت ليکی په سخته الفاذ بد او رد وای . خو دا « فرشته حضرتی » په خپل نوم نه ليکی بلکه په دغه سايت کی خپل نوم [ پرويز بهمن ] يوه مستعار نوم دی او ده يوه هلک عکس چاپ کری دی خو دا « پرويز بهمن » اساسأ وجود نه لری بلکه دا [ احمد ولی مسعود ليکی او فرشته حضرتی ] ده [ پرويز بهمن ] په نوم په کابل پرس کی چه يوه بدنامه سايت ده نشر کيژی .
  اوس اوس تول هغه افغانانو خلاصه شول چه ده گران ورور جناب عبدالرحيم عزيز چه يوه واقعی تاريخ پوه ، يوه اصيل ليکوال ده ده هغه پرضد يوه جعلی دروغ ، يوه جعلی داستان او يوه جعلی تومت ليکی ده . گرانو افغانانو خپل قلم په واسطه ، کلام په واسطه دا [ فرشته حضرتی ] چه په مستعار نوم[ پرويز بهمن ] جعليات ، چرنديات و دروغو داستانونه ليکی خپل ژغ پورته او ده [ فرشته حضرتی ] هغه قاچاقبر شبکه چه ده ۲۰۰۹ کاله تر ۲۰۱۱ پوری دير افغانان ده مارشال فهيم په مرسته هغه افراد چه ده کنفرانس ، لنده تحصيل اروپا ته معرفی دا شبکه ده هغه پر عوض خپل افراد ده ۲۰ زر دالر او يا ۲۵ زه دالر اروپا ته قاچاق چه اوس يوه افغان ده « نيلوفر » په نوم په سويدن که ژوند دا شزه ده « فرشته حضرتی » « ولی احمد مسعود » ده مارشال قسيم فهيم په کمک سويدن ته راوستی شوی دی خو تر اوسه دو منفی جواب اخيسلتی ده او که چيری وطن ته عودت شی دا شزه په bbc راديو ، مسکينيار تلويزون ، پيام افغان تلويزون ،« راديو ايرانی ها ی مقيم سويدن » او ده سويدن پوليسته دا تول شبکه افشا او په سر کی ده فرشته حضرتی او ده هغه بل نوم پرويز بهمن تول افغانانوته معرفی او بايد فرشته جان جعل ته لار شی انشالله . چکری

  آنلاین : بســــــــــــــم الله الرحمان الرحيم

  • قنداریان "چکری " گو وک معنی میکنند .

   میگویند چکر ته حمه

  • جناب پرويز بهمن! شما به حيث يک نويسنده ، بايستی خود در باره اين شايبه پاسخ دهيد که عکسی منتشره با مطلب تان چندی قبل، واقعی است يا جعلی؟ اگر جعلی باشد پس حدسياتی از قبيل اين توهم که شما گويا همان فرشته حضرتی هستيد ، چندان هم بی پايه نيست !
   اين نکته که احمد شاه مسعود ( از ويرانگران کابل) را با احترام و آب و تاب نام ميبريد و سياف را به الفاظ بد، آدم را در باره هويت شما شکاک ميکند ، بهر حال توضيح خودتان، همه چيز را روشن خواهد کرد!

  • بر اساس يک نظر ، کابل پرس ، برخی نوشته های رسيده و جالب را بدون عذر موجه به صندوق باطله ميفرستد، اما نوشته ها ی از اشخاص معلوم و معين را ( نا خوانده) بطور متوالی اشاعه ميدهد!
   آيا سردير کابل پرس، خود را هنوز ژورناليست ميداند يا فعال سياسی يا بر اساس کيسه های پولی که می گيرد ، موضعيری ميکند!

  • به آقای محترمیکه ازنام آقای چکری نوشته اند خدمت شان سلام واحترام تقدیم است،
   خدمت آن بزرګوار باید بعرض برسانم که ابتدا من نمیخواستم، به پاسخ شما بپردازم، ولی روی یکتعداد دوستان لغمانی نزدم خیلی نازک بود، به احترام آنها خواستم چندسطری خدمت تان بنګارم خدا کند که طرف قناعت تان واقع ګردد،
   اول اینکه من خودم ازاهالی قندهار افغانستان بوده وبه اصطلاح راسیستی شما در ګل یا در خمیرمایه فارسیوان میباشم، من هیچګونه پیوند فکری با تنظیم های جهادی ندارم، بسته کردن پایم را به اشخاصی مانند برادران شهید مسعود برای خودم توهین میدانم، من آنها را نه راهیان شادروان مسعود بزرګ، بلکه تاجران سیاسی میدانم، امروز تجارت بالای نام مسعود بزرګ، برای تعدادی یک حرفه وپیشه شده است، شاید درین امر استثناءآت وجود داشته باشد ولی برادران مسعود شهید هیجګاه جا ومقام آن شهید را ګرفته نمیتوانند، با نویسندهء خوب وشجاع کشور، محترمه فرشته حضرتی هیج شناخت حضوری ندارم، ولی مقالاتش را روی همرفته میخوانم، علمیت ، شجاعت وصراحت وی جدا قابل قدر است، اما من به هیج صورتی خودم را مبلغ اندیشه های آنها نمیدانم، میان من وافکار آنها تفاوتها وهم چنان شباهتهای زیادی وجود دارد، ولی هیج یکی نمیتواند سخنګوی طرف دیګری باشد، من اګر میخواستم مبلغ افکار واندیشه های آنها باشم ، بدون شک مقالاتم را به آنها می فرستادم ودرسایتهای آنها نشر می نمودم، این سایت، سایت همه است، شما نیز میتوانید در رد نظریات ومقالات بنده نظریات خویش را بنګارید، فضا برای شما نیز موجود است.
   من علیه عزیز مقری چیزی بدی ننوشته ام، شما اګر سایت مخصوص اتحادیهء آنها را دیده باشید، خود سایت خبرداده است که عزیزمقری ودیګر هیأت رهبری قبلی اتحادیهء کلتوری وعلمی ازوظایف شان استعفا دادند وریاست اتحادیه را رفیق حبیب الله غمخور بدوش ګرفته است.
   شما نوشته اید که اقای چکری درسویدن یک زنده ګی با آبرو را ګذرانده است، هرچند که آن مضمون ازقلم من نوشته نشده بلکه آقای جلال بایانی آنرا به سایت پندار فرستاده بود ولی باهمه حال پرسش این است که آیا اشخاص باعزت وبا آبرو درکشوری مانند سویدن چرا باید بزندان بروند؟
   ضرب المثل مشهور این است که میګویند: تا نباشد چیزکی تانګویند چیزها. بهرترتیب ، مقالات افشاګرانهء این قلم دربارهء خلقی های ګردپا وطالبان وهواداران ګلبدینی، بخاطر این نیست که آنها پشتون استند، لطفا ازین اصطلاح زیاد استفاده نکنید، پشتونها نیز اشخاص وافراد با آبرو وباعزت دارند، درهرقوم وملتی اشخاص بدنام وخوشنام وجود دارد، ولی فاشیستهای خلقی که عمدتا پشتون تبار استند خطرناکترین همه اند وعامل اساسی دربدری کنونی ملت افغانستان بشمار می آیند، من دررسوا سازی چهره های فاشیست مشرب خلقی وګلبدینی ازهیچ نوع سعی وتلاش دریغ نخواهم ورزید.
   امیدوارم که قناعت تان فراهم شده باشد.
   بااحترام
   پرویز بهمن

  • نويسنده گرامی آقای بهمن

   آيا عکسی که همراه مقاله شما قبلا در کابل پرس منتشر شده، حقيقی و ازآن خود تان است يا تزئينی بوده است؟
   چرا به سوال اصلی پاسخ نداده ايد ؟ احترام. عباس کامياران

  • گل رانی جان .

   از افراد قبیله یی که عکس های شان انترنت را پر کرده وخود را شاعر و نویسند ... معرفی کرده اند نیز پرسیده یی که این عکس از خود ات است یا از خسر بره ات .

   اگر عکس نداشت همه دنبال این هستید که چرا عکس ندارد زمانیکه عکس داشت میگوید عکس از خودت نیست .

   اگر نام خود را نوشتن میگوید نام ات مستعار است ...

   عکس و نام را رها کن مگر دنبال انتحار و ترور هستی که اینگونه پرس و پال میکنی ..

   مطلب را بخوان اگر قبول نکردی در رد ان بنویس .

  • به پاسخ آقای کامیاران باید بنوسیم:
   بخاطر این به این پرسش شما پاسخ نمیدهم که این پرسش شما بارها تکرار شده ومطابق فرمودهء آن دوست ګرامی که دربالا برای ګلرانی نوشته است این پرسش تان احمقانه است، بناء به پرسش های احمقانه پاسخ دادن خودش ضیاع وقت است، مګر جنابعالی چه نوع ثبوت میخواهی که عکس از خودم باشد میخواهی بامن ملاقات کنی وبعد اطمینانت حاصل شود که بلی این آقا همان صاحب عکس است؟
   چرا ما این حق را نداشته باشیم که ازشما وهمفکران تان درپورتال ها وسایتهای فاشیست مشربی چون: افغان جرمن ، بینوا، تول افغان، لر وبر وغیره ، نامهای تګ تګ چتل نویسان تانرا همراه فوتوهای شان مورد تحقیق قرار دهیم؟ واز متصدیان سایت های مذکور بپرسیم که آیا رحمت آریا، صوفیه عمر، شبیر کاکړ، اصالتیار، جهادیار، قرآنیار، وطنمل، افغانمل وغیره نامهای مزخرف همهء اینها نامهای حقیقی اند یا مستعار؟
   ایا واقعا عکس های بعضی از اینها که درسایتها ازخودشان منتشر ساخته اند این عکس ها ازخودشان است ویا ازدیګران.
   آیا شما دراستوکهولم با سرلوچ مرادزی برخورده اید؟ اګر برخورده اید بروید عکس وی را درسایت دعوت ببنید که آیا واقعا عکس ازمرادزی است ویا ازکس دیګر؟
   بناء جواب دادن من که عکس ها ازخود بنده میباشد برای تان بی معنی است زیرا در دل شما چیز دیګری نهفته است وآن اینکه باید آدرس حقیقی بنده را همراه با لست تمام اعضای فامیلم دراختیار تان قرار بدهم تا ازآن طریق بتوانید بنده را وادار به خاموشی بنمائید ولی خوشبختانه که حالا برای تان دیر شده است.
   بااحترام
   بهمن

  • احمد از المان
   آقای بهمن قراریکه من معلومات دارم خواهر رهین به مرض سرطان داعی اجل را لبیک گفت
   ملا محل ما می فرمود که بی حجابی باعث زنا ، و زنا باعث زلزله می شود اما تازه درک کردم که شاگردان آن عالم سترگ دینی از استاد خود گوی سبقت را ربوده اند وبه این کشف محیر العقول رسیده اند که نوشته ها ومقالات پسر خاله رهین علیه رهین باعث سرطان دختر خاله اش شده است .
   این است نوشته های مبتذل کابل پرس که لاف علمی بودن سایت خود را میزنند اما چنین اراجیف اجازه نشر را پیدا میکند اصطلاح درد کون که از شقیقه بیرون می شود شاید از همپو هذیانات مایه گرفته باشد

  • آقای احمد!
   لطفا آداب ونزاکت انسانی را درکابل پرس مراعات کنید، درست است که کابل پرس آزادی دارد ولی استفاده ازچنین کلمات مستهجن وغیر انسانی نماینده ګی از تربیهء فامیلی هرکس میکند. شما ازین ازادی کابل پرس استفادهء سوء نمودید وعقده های روحی وروانی تان تربیهء خانواده ګی تان را به نمایش ګذاشت. مطمئن استم که درآینده بنام احمد از آلمان دیګر پیامی ازشما درستون نظرات مردم نخواهیم خواند، واګر بخوانیم مطمئین می شوم که احمد از آلمان همان بی تربیه ای بوده که در دسترخوان پدر، نان نخورده است وچه بهتر از اینکه باوی کوچه بدل کنم وبه هذیانهایش پاسخ نګویم .
   اما کشفیات خودت وملای استادت درزمینهء شیوع بی حجابی وفعل زنا با بحث کنونی من هیچ ارتباط منطقی ندارد.

   متبلاشدن به بیماری سرطان تاهنوز کشف نګردیده است ولی تجاربی که تاکنون ازغربت زده ها وبی وطن ها به مشاهده رسیده است، احساس غربت وافسرده ګی وحسرت خوردن به ګذشته، فشارهای روانی مقدمات مرض سرطان میباشد.
   زمانیکه خوشی های شما ازشما ګرفته شود، خودتان یک موجود تنها وبیکس وبی یار ویاور شوید، ودرپهلوی آن مضامین ومقالات خصمانه علیه خودتان ویا علیه یکی از عزیزان تان بدون موجب درنشرات کاغذی وبرقی هر هفته نشر شود وشما آنرا هر هفته بخوانید آنګاه مرض سرطان خود بخود به سراغ تان می آید ودرین هیج جای بحث ومناقشه نیست.
   به امید تجدید تربیت شما
   پرویز بهمن

  • فرشته جان ســـلام !
   بنده محيب و يکی از اخلاصمندان فاميل وکيل صاحب بودم . با افسوس بايد نوشت اين گونه دشنام دادن يک زن به چندين مرد ، يا نام بردن < ســــــوته > توسط يک خانم و فرو بردن سوته به معقد چند مرد کار يک خانم نيست و نيز شما يک نام ايرانی و عکس جوان ۱۸ يا ۱۹ ساله را انتخاب نموده ؟ ايا اين جوان به اصطلاح [ گرد پاه ] که سوژه ۲۹ سال قبل بود چه آشنای دارد ؟ اين اقای پرويز بهمن چرا با اقايان چکری ، سنگين ، اقای اجتماعی ، اقای مقری و اقای غمخور مشکلات داشته باشد بلکه اين سياست شما در نوشته های قبلی شما که همه توسط سياست پرداز شورای نظار احمد ولی مسعود نوشته از نام تو نشر ميگردد و حال تو با سرقت نام پرويز و عکس يک جوان ۱۸ ساله تلاش داريد در سويدن در اجتماع کوچک افغان ها آتش نفاق را بيشتر تيل پاشيده باور کنيد انقريب طوريکه نام احمد شاه مسعود حذف گرديد عکس و شهرت کاذب ا حذف ميگردد و گليم چرکين شورای نظار توسط خود مهره های شورای نظار از افغانستان جمع و انگاه اين گرد پاه ها با سوته ها دم منزل وکيل پدر شما آمده . دوم فرشته جان حضرتی متوجه باش در سويدن زندگی ميکنيد نه پنجشير که مردم را با سوته تهديد ميکنيد . ايا ميدانيد طوريکه از استالهلوم اگاه شدم ( گرد پاه ) ها به کمک ريس جمعه گل ، داکتر سرلوچ ، رحمت ملگری ، صالح محمد پيروز اين تهديد نامه و تبصره های ديگر شما را توسط اقای نسيم سحر نماينده افغان ملت در سويدن که رياست انجمن افغان ها را به عهده دارد به پارلمان تسليم در زمينه تفکيک نام پرويز بهمن و فرشته حضرتی مسول سايت خاوران احمد ضيا رهين همکاری نموده است . بنأ برای شما لازم نبود از نام يک جوان همه را توهين و تهديد نموده حال متوجه خود باشيد که گل ديگر را نيز به آب ميدهيد . مردم را به سويدن قاچاق ميکنيد و ميرويد اينکار غلط است و سر وصدای زياد را در سويدن بلند نموده و سر زبان همه قرار دارد . کسی که در خانه شيشی زندگی ميکند به خانه ديگران سنگ پرتاب نه ميکنند . و شما از « ســــــوته » های عريض ، ذخيم ، طويل و سخت استخوانی خود را نگهداريد همه آماده باش و شخ ايستاده است و سوته هم سوته گرد پاه ها . محيب

   آنلاین : فرشته جان ســـلام !

  • تو فقط منتظر گذشت زمان باش تا برایت ثابت گردد که پرویز با فرشته حضرتی ازهم چه فرق دارند

  • این چند تا انتحاری انترنتی همان پوچ زبانان قبیله یی اند که گفتن را یاد گرفته اند اصلا گوشی برای شنیدن ندارند همیش دوپا را به یک موزه کرده اند .

   این زن فروشان قرن بیست و یک کوشش شان همین است تا مردم رابه هر وسیله یی که میشود خاموش کنند چوب چماق دشنام تهمت .... در باره من ]در باره مزاری صاحب کابل پرس, بهمن ...عین مطالب را گفته ومیگویند .. مشکل این وطن فروشان غلام پنجاب قبیله پرستی بوده نه چیزی دیگری . خان

  • فرشته جان حضرتی ( پرويز بهمن ) !!!
   «جانم !»
   بنده ميدانم که گذشت زمان همه چيز را روشن ميسازد . و اما انتظار بد چيز است اخر چه وقت ؟
   ايا هدف شما تهديد است ؟ تحقير است ؟ و يا باز مسله « سوته » و « گرد پا ها» ؟
   ديروز بعد از نوشته شما اقای نسيم سحر همه کاره در استاکهلوم به احمد ضيا رهين دوست مشترک ما و شما تيلفون نمود که " او بچه ضيا چيزی از پيش تو ليک نه شده » که همه بالای پرويز جان بهمن قندهاری و آن هم از قوم نادر افشار ترکتبار « قزل باش»
   اشتبا نموده و اگر اين طور است ....... خوب فرشته جان لطفأ ما را انتظار نه ساخته جواب ارايه نمايند و نيز در مورد خانم که شما موصوفه را به سويدن قاچاق نموده بی سرنوشت رها نموده و انقريب سر وصدای او بلند شده جواب ارايه کنيد و اگر نه بنده نقاب را از روی شما و نسيم سحر بلند نموده < اب در کوزه ما تشنه لبان ميگرديم > محيب

   آنلاین : http:// watan21@hotmail.com

  • اوپاچه گیر بایان!
   تویک خادیست بی استعداد استی که حتی بسیار چیزهای خودت لیک شده است ترا به این کارهای 
   اوپرایتفی چه غرض؟ زیاد خیزک نزن که باردیگر همان زرنگار را بجانت میاید
   تو که اینقدر ماهر شوی که میان تیم کاری خاوران اختلاف بیندازی فردا قیامت برپا خواهدشد
   زیرا تو آن استعداد وتجربه را نداری تویک سوسیال خور بیکار استی که ازبیکاری زیاد استخوان
    میخوری به لحاظ خدا ازین کارهای ماده رندی تیر شو ما وشما در‍ کابل پرس یکدیگر 
   خودرا می شناسیم 
   به الله جان قسم است که نه فرشته حضرتی درقصهء تو است ونه نسیم سحرو نه هم رضیارهین.
    بهمن بیچاره باوجودیکه انسان با تحمل است گاه گاه درشناخت انسانها 
   دچار اشتباه میشود وبعضی لوده ها را مثل پاچه گیر بایان را نمی شناسد
    مه ازطرف بهمن وهم ازطرف فرشته حضرتی برایت اطمینان میدهم که والله اگر هیچ غلطی ‍
   کرده بتوانی دستت تالندن خلاص
   پرویز بهمن اکنون بخاطر پاچه گیر بایان سرعت نوشته هایش را درکابل پرس به 
   درجه صد کیلو متر درساعت رسانده اگر قبلا درماه یک مرتبه مقاله می نوشت 
   حالا سه روز بعدغم رفقای خلقی ات را میخورد دست ات آزاد

   بسیاعلاقه مند بهمن استی ترجمه ء تازهء بهمن را بخوان که به روی تمام فاشیستان پشتونیست شاشیده است
   تمام لر وبر اوغانت را به یک دالر قیمت گذاری کرده است

  • به جواب آقای بهمن
   آقای بهمن من نوشته شما را نقد کردم تا داخل یک بحث سازنده در مورد مریضی وبخصوص مریضی خواهر سید مخدوم رهین شویم و ضرب المثل معروف درد ... وشققه را نوشتم اما من ندانستم که یا با خود آقای رهین طرف قرار گرفته ام ویا با یکی از جواسیس دیگر ایران زیر نام پرویز بهمن.
   آقای بهمن من با نام خود با شما طرف واقع شدم وفامیلم یعنی پدر ومادر متوفایم اصلاً دراین دنیا وجود ندارند تامرا از سگی هاری چون بهمن یکی دیگر از نوکران فرهنگی ایران برحذر میداشتند .این خاصیت تمام آدم های بزدل وترسوست وقتیکه در بساط خود جوابی ندارند طرف مقابل خود را به نداشتن تربیه فامیلی متهم می سازند آقای بهمن از کجا با فامیل من شناخت دارید که مرا متهم به نداشتن تربیه فامیلی ونخوردن نان در دستر خوان پدر کرده اید
   به خاطر جواب من در مورد نوشته شما یا به خاطر ضرب المثل معروف درد کون وشققه که این لغت های اصیل وطنی چرا استعمال گردیده اند .
   آقای بهمن مادر وپدر مرحوم تان (واگر زنده هستند عمر شان دراز باد ) شاید صد ها بار این لغت ها را استعمال کرده باشند بطور مثال اگر پدر محترم تان از مادر تان پرسیده باشد کجا بودی ؟
   در جواب گفته باشد کون بچه را پاک میکردم یعنی از جناب عالی را اما من به خاطر استعمال این کلمات کسی را بی تربیه ومخصوصاً فامیل بی تربیه نمی گویم
   اگر جواب دادن مشکل است راه دشنام دادن باز است راستی شما پیشنهاد کنید که به عوض زنا شققه وکون کدام لغات مناسب تر است تا استعمال گردد بخصوص زنا که در تمام متون دینی استعمال گردیده است
   آقای بهمن من نوشته خود را بار دیگر در این جا درج می کنم تا آدم های صاحب خرد بدانند که کی بی تر بیه است
   من به درگاه خدا دعا می کنم که تمام چلی ها را ملا بسازد وتمام کمپودر ها را داکتر بسازد مخصوصاً در رشته سرطان شناسی
   20 مه 16:36, بوسيله‌ى احمد از المان
   احمد از المان
   آقای بهمن قراریکه من معلومات دارم خواهر رهین به مرض سرطان داعی اجل را لبیک گفت
   ملا محل ما می فرمود که بی حجابی باعث زنا ، و زنا باعث زلزله می شود اما تازه درک کردم که شاگردان آن عالم سترگ دینی از استاد خود گوی سبقت را ربوده اند وبه این کشف محیر العقول رسیده اند که نوشته ها ومقالات پسر خاله رهین علیه رهین باعث سرطان دختر خاله اش شده است .
   این است نوشته های مبتذل کابل پرس که لاف علمی بودن سایت خود را میزنند اما چنین اراجیف اجازه نشر را پیدا میکند اصطلاح درد کون که از شقیقه بیرون می شود شاید از همپو هذیانات مایه گرفته باشد

 • « تور پـــيکی نسيم ســحر » يا « راســــتگو »!! ها ها ها ها .
  گويند از گپ گپ خيزد . پرويز جان بهمن قزل باش کجا ، خانم فرشته کجا به گفته دوست
  مگس هر دوغ «تورپيکی جان » نســـيم سحر کجا ؛ به الله سوگند مانند تو آدم فلوته باز ، فتنه و هرزه نه ديده بودم . تورپيکی جان تو فکر ميکنی تورا و زرنگار کثيف که بنام فاحشه انترنيت شهرت يافته تفکيک کرده نه ميتوانند . پوست تو بی ناموس را در چرمگری فرق کردند . او احمق اول نعيم برادرت برای همه گفته که اين بی ناموس زرنگار کيست . اضافه چه بنويسم شما شرم نداريد ، شرف نداريد و تنها فحاشی ، دشنام دادن ، اتهام بستن ، دروغ گفتن او لوده يک زره از عقل سالم کار گرفته افسوس به حال شما مريض ها ، شما ساديستها و افسوس به کامران مير هزار که همکارش « سحر » و « حضرتی » باشد و گاه قلدر ديگر از کمری نيز دعوت ميگردد .

  آنلاین : http:// watan21@hotmail.com

  • سالم ناسالم قبیلوی چرا ایمیل ادرس تان مثل ایمیل ادرس غورزنگ سویدنی است .

  • دوستان چه عجب ایمل ادرس سالم و محب خان یکی است !!!

 • برادر گل !
  پشت عجب و رجب چه کار داری ، وطنی ها در گتنبورگ و استاکهلوم طشت گنده رسوای نسيم سحر « ريس انجمن اجتماعی افغانها در استاکهلوم » با نام مستعار ( زرنگار ) به همه دشنام داده ، چون سگ پاچه گير هر رهگذر را گزند رسانيده و به مانند يک مزدور در سايت کثيف پندار وظيفه فحاشی دارد .
  دوم زن چشم سفيد ، بد اخلاق و هرزه بنام فرشته حضرتی بنام پرويز بهمن به غير از مردم پنجشير به تمام مليت ها ،تبار ، زبان ، اقوام دشنام داده و به مقدسات ملی توهين نموده و بنده اخيرأ با ارسال نامه های سر گشاده عنوانی ريس جمهور بيغم باش ، پارلمان ، ستره محکمه و وزارت اطلاعات و فرهنگ ارسال تمام دشنام های پرويز بهمن ، زرنگار را کاپی با نکوهش از سايت تفرقه انداز کابل پرس و پندار شکايت و نيز به کميسيون حقوق دانان افغان در اروپا و آدرس های مشخص المان ارسال تا به اين مضحکه ها ،خاک پاشی ، زهر افگنی ، اوباشی چند خود فروخته بنام زرنگار . رويز بهمن ، عظيم بابک و اخگر هامبورک پايان داده ديگر حوصله ها به سر آمده و ما نسل جوان از اين کهن سالان ددمنش ، کينه توز ، مليت و زبان ستيز ، سفله و هرزه چه را بايد آموخت هر روز اقای پرويز بهمن به کون پشتون ها سوته را کوبيده و اقای زرنگار با تمام بی ناموسی که خودش و استادش شهرت دارند به هتک فاميل ها و ناموس پرداخته باور کنيد اگر زره يا قطره از بی ناموسی زرنگار و عظيم بابک و اين زن هرزه فرشته بنگارم سگ قبول ندارد و اين بی ناموس ها هنوز که هنوز است خود را انسان و افغان معرفی ميدارند
  ولی

  آنلاین : http:// watan21@hotmail.com

  • پرویز بهمن هیڅکله فرشته حضرتی نسی کیدلای، پرویز بهمن یواڅی دخلقیانو پر ضد یو افراطی عنصر دی، خوپه څنګ کی حزب اسلامی اوطالبان هم ټکوي، پرویز بهمن، پخپله پخوا دسویډن په اوپسالا ښار کی اوسیده، اوبیا یو څو موده بروس ښارته راغی، او اوس په لندن کی اوسیږی ما دی له نژدی څخه لیدلی، دی په مالمو ښار کی هم خپلوان او دوستان لری، چه اکثرا کندهاریان دي، او دمالمو دافغانانو حالونه دهغوی په وسیله ټولوي، دي پخپله پرچمی ندي خوپلاریی دحفیظ الله امین په وخت، لا درک شوی او تر اوسه پوری مړ او ژوندی یی معلوم ندي، نو بهمن صیب دخلقیانو په مقابل کی اوبیا خصوصا دامنیانو په مقابل کی سخت حساسیت لري، دي په دواړو ژبو پارسی او پښتو باندي که پوره تسلط ونلري نو ویلی شو چه ښه تسلط لري او دترجمی ډیر ښه استعداد لری، او اوس هم دښاغلی زیارصیب سره راشه درشه لری، خولیکن کله ناکله کنترول له لاسه ورکوی او ټول پښتنو ته سپکی او سپوری شیان لیکی ، خوپه مجموعي ډول د ده اصلی دښمنان امنینیان دي، نو په ډاګه ویلی شم چه هفه کسان لکه فرشته حضرتی او یا نورو چه څانونه داسی ښیی چه ګوندی پرویز بهمن سره شناخت لری درواغ وایي ، دوی غواړي چه په مفته دخلکو څخه امتیاز ترلاسه کړي، دوي نه پرویز بهمن پیژني اونه ورسره ارتباط لری.

  • ساپی صيب !
   فکر ميکنيد مردم همه کاه خورده !!
   و فکر ميکنم نسبت صعف حافظه شما در تفريق و تفکيک سياه و سفيد مشکلات داريد
   لطفأ همه را در آئينه خود نه بينيد !!
   دامن علم تخنيک بزرگ شده و با اندک تلاش هر گونه سبوتاژ بر ملا و هر نيرنگ شفاف ميگردد . دنبال آغای پرويز بهمن قزل باش قندهاری را رها کنيد واگر نه سجل و سوانح موصوف با IP نمپر ، آدرس ، نمونه خط ، پاسورد او افشا ميگردد . و حال به داستان توجه کنيد که صد در صد حقيقت دارد " از مدت بيشتر دوسال فرد مجهول ، هزار چهره بنام [ نســـــــــــــــــــيم ســـــــــــــحر ] که زمانی در شهر خارکوف بنام يک بانديست ، فاشيست و افغان ملتی شهرت داشت از چانس بد افغانها او در سويدن جاه گرفت . در اپتدا يک موش مرده ، آدم بی هويت و در انزوا قرار داشت ولی نسبت اينکه او نيز از ولسوالی کمری است با فحاش معروف ، فتنه زمان ، بوقلمون شناخته شده و ساديست خطر ناک [ عظيم بابک ] معرفت و شناخت هم طبقی و هم صنفی پيدا نمود برقه برايش بنام [ زرنگار ] يا [ فريد زرنگار ] يا [ زرنگار از مالمو ] آماده شد و منحيث دشنامگر ، فحاش ، جعل گار ، چرند نويس ، سفسطه پرداز در سايت [ پندار ] شهرت يافت و از مدتی در زاويه و سايه سايت پندار بنام [ زرنگار ] به جعل و چرند دشنام پرداخته تاآنکه خانم برادرش به خانم دايرکتر سريال « مار ها آستين » گفته اين زرنگار نام که به همه دشنام ميدهد « نســـيم سحر » است . ولی

   آنلاین : http://watan21@hotmail.com

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس