در همین بخش

صفحه نخست > ببينيد و بشنويد > صدا و موسیقی ظاهر هویدا

صدا و موسیقی ظاهر هویدا

ظاهرا هویدا آوازخوان افغان روز دوشنبه پنجم مارج 2012 درگذشت.
دوشنبه 5 مارچ 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

عکس از دویچه وله

واژه های کلیدی

پيام‌ها

 • ظاهر هویدا ! این فرزانه مرد فرهیخته ، نخستین پرخاشگر قانون شرم آگین (دو آهنگ فارسی - یک آهنگ پشتو) رادیو اوغانستان وقت بود که با استواری و قامت افراشته تا پایان زنده گی در میثاق خود ایستاد و هرگز آهنگ پشتو نخواند !! مرحبا به این استواری سخره خارای ننگ و غیرت که نه از بند ترسید و نه از زندان .

  ظاهرهویدا به معنی واقعی کلمه یک انسان وارسته بود ، خدایش بیامرزدا و قرین رحمت خویش داردا !

  به ارجمند نازنین شان آرش جان و فامیل نجیب شان صبر جمیل آرزومیکنم از پرودگارم .

  • اینکه آهنگ پشتو نخواند شاید به دلیل ناسیونالیسم تنگ نظرانه بوده باشد، اینطور نیست؟

  • نخیر آقای ملحد ! هویدا دوستان بسیاری داشت از برادران پشتون ما . این حقیر ایشان را طور شاید و باید نمی شناختم ، ولی اینقدر میدانم که این فرزانه مرد را وقتی مجبور به کاری میساختی ، هرگز تن در نمی داد و آزاده گی یک انسان آزاده هم همین است ولی با تأسف که هنرمندان پشتون فارغ ازین قانون و قاعده بودند . چرا ؟

   آیا شما کدام آهنگی از استاد اولمیر ، خان قره باغی ، گل زمان مسلی ووو را به زبان پارتی دری سراغ دارید ؟ شاید به دلیل ناسیونالیسم تنگ نظرانه بوده باشد !!

  • روحش شاد ویادش گزامی باد .
   من به یگانه اواز خوانی که از جان دل احترام دارم وخواهم داشت همین هویدا بود . راست فرمودی محترم آقای نبیل عزیز سخنی گفتی که به دل من نشست و شاید به دل زیاد هم وطنان نشسته باشد .
   در اهنگ هایش استواری ،ایمان و باور به قوت و نیروی خویش هویدا بود ، هویدا هر گیز برای مقام و پول مانند بسیاری آواز خوانان برای خوشی دل قبیله و ارباب فاشیسم نخواند . یکی از دوستان پرسیده شاید پشتو برای نخوانده که ناسیونالیست بوده باشد . انتر ناسیونالیست شدن بدون نبودن ناسیونالیسم غیر ممکین است . این ریشه فلسفی دارد. و یا مقصد تان چیزی دیگری باشد !
   که گویا تعصب زبانی داشت ؟هر گز نه !!! هویدا کسی نبود که متعصب باشد . هویدا برای این پشتو نخواند که حکومت های قبیله وی
   یک قانون خود ساخته قبیلوی داشتند که در رادیو تلویزیون جبری باید هر آواز خوان مساوی به زبان پارسی اهنگ میداشت در غیر ان یا حقوقش را کم میکردند ویا برایش اجازه در رادیو تلیویزیون نمیدادند. نخواندن آهنگ پشتو برای هویدا یک امر وجدانی در برابری برتری خواهی ، تحمیل زبان قبیله و جبری گری بود . هویدا با همان ایمان و باوری که به داد خواهی داشت بارها با سربلندی در محافل افغانستانی ها گفته بود به زور و جبر " پشتون نه خوانده ام نه می خوانم و نه خواهم خواند" یاد چنین استوره های مقاومت و داد خواه و عدالت طلبی جاویدانه باد . ای کاش عمر هنر مندان چاپلوس و نان به نرخ روز خور را خدا به چنین هنرمندان سربلند و غیور میداد. در اخیر به بازمانده هایش صبربیکران و برای مرحوم هویدا فردوس برین ارزو دارم
   با احترام امیر شهسوار

  • آقایان ! من حقیر و نه هم دوست ارجمندم امیر جان این ادعا را نکردیم و نه خواهیم هم کرد که زنده یاد هویدا برضد پشتو و پشتون بودند . توبه ! ما چنین بیدادی را بر هویدای همیشه هویدای خویش نخواهیم کرد . ایشان قامت استواربر ضد نابرابری های جامعه حاکم و قوانین خجالت آور فاشیستان قبیله بودند نه بر ضد پشتو و پشتون !!

   شما اگر دقت و توجه نموده باشید این آهنگی را با آواز آسمانی شان زمزمه نموده اند کاپی از آهنگ (زما شیرینه یاره) ناشناس است ، نه کمپوز و شعر مختص به خود شان . شما باز هم بپالید !

  • ZAHIR HOWAIDA WAS ONE OF THE GREAT AFGHAN SINGERS, I DO NOT CARE IN WHAT LANGUAGE HE WAS SINGING I LOVE HIS VOICE
   GOD BLESS HIM .REGARDA REZA

  • هم وطن عزیز درود و احترام که برای ما نوار خواندن هویدا را به یکی از زبان های سرزمین مان زبان پشتو زبان هم وطنان ما گذاشتید. شما خیال نکنید، خواهش می کنم مارا اینفدز هم کم عقل نپیندارید. ما بارها این آهنگ های پشتوی ایشان را شنیده ا یم شما یکی را گذاشته اید ولی ما بیشتر شنیده ایم مقصد ما ساختن و خواندن آهن پشتو از هویدا بنا به خواسته ی حکومت های قبیلوی و فاشیسم قبیله بود من در نظری قبلی چنین نوشتم که هویدا بارها گفته بود""""" من جبر کی ،با قلدری، زورکی، و تحمیلی نه پشتو خواندم و نه می خوانیم و نه خواهم خواند" سواد پارسی خوانی دارید یا نی ؟ چنین آهنگ های که داوطلبانه و بدون چاپلوسی در محافل دوستان خوانده باشد رد ادعای ما نیست. من امیر شهسوار بارها با دوستان اوغانم به زبان پشتو گفتگو کرده ام هویدا هم برای دوستانش و هواداران پشتون اش با محبت و از محبت بارها به پشتو خوانده است سخن ما در آن جای است که ارباب قدرت و فا شیسم قبیله هر گیز نتوانیست وی را وادار به ساختن و خواندن آهنگ پشتو کند . حال یک تعداد هم وطنان مان آمده و هویدا را از دایکندی و بامیان و هویت هزاره گی میدهند برای من امیر شهسوار چه فرق می کند؟ که از کدام قوم است و چه هویت دارد ؟ سگ هزاره وفادار به فرهنگ ، تاریخ وهویتم بهتر از چاپلوسان ، کاسه لیسان و تملق گویان تاجیک است .بالاتر از همه برتری خواهان ، زورگویان ،فرهنگ ستیزان، جعل کاران تاریخ، انتحاری ها ی طالب ، سورخلقی های جنایت کار، راوای های تن فروش و بد کردار، اوغان ذلتی های
   لروبر خواه وطن فروش است .
   داد خواهان و عدالت طلبان از هر قوم که باشند برای ما قابل احترام اند. افراد که علیه زور گوی وقلدری می ایستند و با زخم زبان و با زور سخن برتری خواهی را محکوم می کنند چه اوغان (پشتون) چه هزاره باشند ،چه تاجیک، چه ازبک ، هر کسی که باشند جایشان در قلوب ما خواهد بود . ما هویدا را بخاطر دوست داریم که مردانه وار در برابری بی عدالتی ،زورگوی و نابرابری مبارزه کرد. بعضی ها فرموده اند که می نوشید . شما چه میدانید که چرا و صد های چرای دیگر ؟
   من هم می نوشم و هزارها هم دین وکیش دیگرمان هم می نویشند . اگر نوشیدن ستم است بجان خود و جیب خود است . ولی میدانید دیگر آواز خوانها و شاعرا و فقیه ها چه می کنند ؟ برای بدست آوردن یک مشت پول هم زبان ،هم دین ، هم ایمان و هم هویت خویش را می فروشند. ای کاش خدا باقی عمر آنها را به هویدا می بخشید.
   اگر سندی شما دارید که ما نوشته باشیم که ما مخالف زبان پشتو هستیم و یا از کسانی تمجید و تعریف کرده باشیم که با پشتونها و زبان پشتون مخالف اند. ما از تک تک هم وطنان مان چه اوغان و چه غیر اوغان آماده پوزش خواستنیم .
   ولی در برابری آنانکه با استفاده از نام قوم پشتون و زبان کهن پشتو که یکی از خواهران زبان هند اروپای است و بازبان پارسی هم ریشه است اگر واژه های هندی ، پنچابی ، اردو ، ساخته های پشتو تولنه و ساخته کاری های پته خزانه حبیبی را از وی دور کنیم سوچه وصفا زبان پارسیش میماند . همیشه استاده ایم و خواهیم استاد .
   هویدا نیز تا مرگ با این افراد مخالف بود و هرگیز زیر بار نرفت روحش شاد و یادش گرامی باد
   با عرض حرمت واحترام امیر شهسوار

 • ظاهر هویدا خوب خواننده بود اما مقایسه موسقی غربی تا موسیقی افغانی زمین اسمان فرق دارد موسیقی غربی شاد است و مست اما موسیقی افغانی خاموش است و انتحار در جامعه که رسم ورواج ان انتحار باشد ان جامعه چی موسقی خواهند داشت.
  ظاهر هویدا خوب خواننده بود اما شراب مینوشیدوخمار بود .
  از اینکه به زبان پشتو اواز نخوانده ملا محمد عمر اخوند خبر نبوده ورنه یک نفر انتحار ی را بخدمت روان میکرد تا هردویش بدون دوعا و خیرات به جنت میرفت و در انجاه در پهلوی محمد و 14 زنش موسقی مینواخت وشراب های انتور مینوشید روح اش شاد باشد.

 • روحش شاد و یادش گرامی باد

 • کابل پرس فقط کامنت های را اجازه پخش و نشر ميدهد که عليه زبان پشتو باشد، هر کامنتی که راجع به جاسوسان ايران و شاعران مديحه گوی رهبر ايران ارسال شود، سردبير کابل پرس خونسردانه سانسور و حذف ميکند!
  موسيقی به زبان پشتو و فارسی چه ربطی دارد؛ موسيقی از عوالم ديگريست و درين قفس ها نميگنجد!
  ظاهر هويدا هرگز در باره زبان های افغانستان، نفرت و کدورت نداشت!
  شرم بر آدم های که فقط از شکم و روده حرف ميزنند و دروغ های شاخدار ميگويند! زلمی

 • خدا ایشان را رحمت کند.

 • Ke mega ke Howiada ba pashto awaz nakhwanda?

  shoma yak bar ba youtube bered wa jestego koned ke chand ahang paid amekoned?

  shoma tang nazaren khorasane be padar wa bemadar az har chez ba zane ta nekar jor mekonen
  tuf wa nahlat ba shoma be wejdan ha ke ba yak honarmand tohmat mebanden wa zahir howaida ra ham manade khod marafe mekonen

 • از هزاره های دایکندی بود . به همین خاطر پشتو نخواند و تو مزاری ایی گپ ها چیست که میزنی بر هویدا . ولی در اصل کابلی بود . و از مشکلات زیاد دوباره به دایکندی رفت و به خاطر اقتصاد بد تا نه ساله گی داخل مکتب نشد . ملگن جان نیز زنده گانی بدی و خسته کنی داشت . و در کوتل لته بند به اثر چپه شدن موتر لاری حامل او کشته شد .

  • هویدا پدیده تکرار نشدنی موسیقی کشور ماست . او اواز منحصر به فرد خود را داشت , او گوینده توانا بود , میگویند ادم بود که اندیشه چپی ماویستی داشت , به نشه باب تا سرحد پیچکاری کردن علاقه داشت, به همه زخم زبان میزد , با بلند اوازه ها رقابت وهم چشمی بیجا میکرد ,از هزاره های بامیان بود . خود را از راه موسقی به فارسی گویان جهان شناسانید.با حاکمیت ح د خ ا بد بین بود در مجالس در خالت عادی و خمار و نشه بد و رد و زخم زبان خود را نثار انان میکرد .

  • سلام به دوستان !
   ظاهر هویدا از دایزنگی ولایت بامیان بود و دوره صباوت و چوانی خویش را در کابل گذرانید. هویدا با شخصیت منحصر به فردش در برابر هیچ زور گویی عقب ننشست. روزی در رادیوافغانستان وقت در یکی از استدیو ها نشسته بود که داکتر نوین وزیر اظلاعات وقت داخل استدیو شد. اتفاقا در گوشه لب هویدا تب خالی هویدا شده بود که داکتر نوین با متوجه شدن به ان به هویدا گفت: نه که دندان گرفته ؟ هویدا انا به جواب نوین به کنایه گفت: چه کنیم شما مریضان تانرا درست تداوی نمیکنید ( کنایه هویدا نوین را متوجه میساخت که تو داکتر نسایی ولادی هستی و وزیر اظلاعات و فرهنگ شده یی).
   راست گفتند دوستان .. قامت همت هویدا بلند تر از ان بود که حتی به وزیر وقتش وقعی نگذاشته و او را تحقیر کرد.این چشم دید شخص خودم بود که با یکی از دوستان تصادفا به استدیو رفته بودم و انگاه نوجوانی بیش نبودم. برخورد او با وزیر مرا برای همیش به احترام شخصیت وی بر انگیخت.
   هویدا یگانه عیبی که داشت همانا نوشیدن بی حد او بود که بعد ها برایش بسیار گران تمام شد. دوستی داشت در کارته پروان که دکان موی بافی داشت و سلطانی تخلص میکرد که پایگاه تقریبا همیشگی وی بود.
   تصادفا دو خواهر که هر دو متعلمین لیسه اریانا بودند دل در گرو عشق هویدا گذاشتند که بعد ها هویدا بزرگتر را به همسری برگذید.
   خفاشی به اسم اسد بدیع که ظاهرا از هویدا می اموخت که هنر مند شود در زندگی وی عرض وجود کرد و از اعتماد او استفاده سو میکرد که این موضوع باعث رنج بسیاری از دوستان هویدا بود. اسد بدیع با اینکه داکتر طب شد اما هیچگاهی انسان نشد. زیرا از اعتماد هویدا استفاده سو کرد.. اسد بدیع انسان بی وجدانی است که به نزدیکترین دوستش خیانت میکرد.
   روح هویدا شاد و بهشت برین جایش باد!

  • حقبین صاحب درود ! کم پیداستید دوست ، آرزو دارم صحتمند باشید . کم وبیشی راجع به اسد بدیع شنیده ام که سر دوستی با زنده یاد هویدا نداشت و حتی در نخستین جشنواره تلویزیون آریانای خوجئین بیات که وقتی اسد بدیع گوینده گی آنرا بدوش داشت ، هویدا در آغاز محفل ، جشنواره را ترک گفت . اگر از نامردان چیزی هایی میدانید ، پنهان کردنش گناه است . منتظر پاسخ تان هستم . مزاری

  • مزاری عزیز و جناب حقبین درود وسلام بدی دیگران چه دور و چه نزدیک با هویدا هیچ ارتباطی به هویدا ندارد . اگر کسان بد بودند . بدی هایشان را باید هویدا سخت و پلیدی و پستی شان را برای همه اشکار باید کرد .ولی نه اینجا بگذارید این داستانها را برای بعد ها ف یک خواهش کوچک باز هم علاج کار مملکت خسروان دانند .
   با احترام و خوست پوزش امیر شهسوار

 • من نیز به نوبهء خود وفات مرد بزرگ تاریخ هنرموسیقی افغانستانی را که کمتر کسی میتوانست از او تقلید کند به خانوادهء گرامی اش وبرادرش کبیر هویدا ودوستان ونزدیکانش تسلیت میگویم. وبرای هویدای بزرگ بهشت برین تمنا میکنم. شاید یکی از بدشانسی های زنده گی ام این باشد که من چرا این مرد بزرگ را ازنزدیک ملاقات نکردم . ظاهر هویدا سمبول یک انسان آزاده واسطورهء مقاومت دربرابر زورگوییها ؛ تبعیض ها وبیعدالتی های زمان خود بوده است. حالا که او درمیان ما نیست برنسل جوان است که از ظاهر هویدا نه تنها درزمینهء هنر آوازخوانی بلکه در شیوهء زنده گی نیز آن مرد بزرگ را بحیث الگوی خویش قرار دهند.
  سفرت بخیر ظاهرهویدای بزرگ!
  تو همیشه درقلبهای ما ونسلهای آیندهء این وطن باقی خواهی ماند!
  ترا هرگز فراموش نمی کنیم.
  آن آهنگ زیبایت که سالها درقفس آرشیف رادیو سانسور گردید ورژیم های مستبد از نشر آن هراس داشتند دیگر ورد زبان ما خواهد بود که:
  «نازم آن مشتی که فرق زورمندان بشکند»
  خدا حافظ ای ظاهرهوای عزیز!

  اشکها از چشمانم بی اختیار جاری است!
  پدرود
  پرویز بهمن
  برمنگهم - بریتانیا

  • دوست نازنین مزاری عزیز ! خوشوقتم که دیر گاهی بعد به دستبوسی میرسم. خواندن پیام دوستان قلبم را میلرزاند. ما و شما فقط دوستانی هستیم که در میدیا با هم اشنا شده و محبت همدیگر را در دل گرفتیم.ببینید که چقدر به محبت و نوازش همدیگر نیازمندیم!! اما چه پست فطرتانی در دنیا وجود دارند که حتی با دوستان نزدیک که به ایشان اعتماد دارند از پشت خنجر میزنند. موضوعی را که عرض نموده بودم مربوط به ایامی است که هویدا و بدیع هر دو در کابل به سر میبردند..ترک نمودن فستیوال جهانی اریانا که همه مردم از هویدا بمثابه هنر مند سابقه دار و پیام اور ارزوی شنیدن حرف هایی را داشتند و خدا میداند که هویدا خود چه درد هایی داشت که باید بعد گذشت اینهمه مدت باید میگفت خود پرسش بر انگیز است...
   بگذارید نا مردان بدانند که روزی پرده از روی خیانت شان برداشته میشود.
   بدرود

  • دوست ارجمند و گران سنگم آقای حقبین ! سپاس از ارزانی محبت گرانبهای تان به این حقیر فقیر . نیکبختم که شما را دارم ، فرق نمی کند که مجازیست یا غیر مجازی ، همینکه باهم وهم دلیم ، همه چیز را داریم که دیگران ندارند . امید روزی بتوانیم از نزدیک با هم ببینیم ، میدانم که دنیا از نگاهی بسیار کوچک است . پیروز و کامگار باشید .

 • ظاهر هویدا بچه دایکندی بود و شما‌ها هرچه می‌خواهید بگویید
  او همیشه بچه دایکندی خواهد ماند
  خدا را شکر که داود سرخوش زنده هست وگرنه شما داود را هم از جایی‌ دیگه میگفتید

  آنلاين بنگريد : http://http://hazaragisongtext...

 • سلام.من از ايران مزاحم ميشم بچه که بودم ىه اهنگ گوش کردم بشنو از نى ....يک دوست افغان بهم گفت خوانندش ظاهر هويداس اگه ميشه لينک دانلودش رو بزاريد خىلى دوسش دارم.

جستجو در کابل پرس