صفحه نخست > دیدگاه > آیا سایت بینوا قادر به برکنارساختن توریالی ویسا خواهد شد؟

آیا سایت بینوا قادر به برکنارساختن توریالی ویسا خواهد شد؟

پرویز "بهمن"
دوشنبه 12 مارچ 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

سایت بینوا به مدیریت آقای خالد هادی حیدری درین روزها توانسته است که خواب را برچشمان توریالی ویسا والی استان قندهار حرام سازد.
اصولا دشمنی قبایل پشتون بایکدیگر سابقهء طولانی دارد ولی با ظهور پدیده های جدید وپیشرفتهای تخنیکی درساحهء تکنالوژی معلوماتی سایت بینوا توانسته است که نسبت به سایر سایتهای انترنتی درسطح استان قندهار توجه خواننده گان را بسوی خویش معطوف دارد واین دشمنی های قبیلوی را اندکی مدرن ترسازد..
بعداز سقوط طالبان توریالی ویسا چهارمین والی است که ازطرف شخص حامدکرزی مقرر میگردد ولی تضادها وشکاف های عمیق قبیلوی در ولایت قندهار بحدی است که هیچ والی نمیتواند نظم وامنیت را در ین ولایت برقرار سازد. پشتونهای قندهار اززمان تولد افغانستان ازپیکر ایران بعداز سقوط نادرشاه افشار همیشه برخویش می بالند که قندهار پایخت تاریخی افغانستان میباشد. بناء اگر امنیت ونظم درقندهار حاکم بود به زعم پشتونها که درتمام افغانستان نظم وامنیت حاکم میباشد اگر قندهار آرام نباشد هیچ منطقهء افغانستان ازنعمت آرامی وثبات بهره مند نمی باشد.

ولی ازآنجاییکه بافت قبیلوی پشتونها با دین گره خورده است گمان می رورد که جز ملا ومولوی وآخوند درشرایط حاضر کس دیگری قادر به کنترول وضع در ولایات پشتونی خصوصا قندهارنباشد. واین موضوع را مقامات استخباراتی پاکستان بخوبی درک کرده اند.

حامدکرزی که زادگاهش قندهار میباشد خیلی کوشیده است که این ولایت را تحت کنترول خویش داشته باشد ولی چنان معلوم میشود که حتی در درون خانوادهء حامدکرزی میان برادران روابط حسنه واحترام متقابل وجود ندارد هرچند که درز نمودن اختلافات برادران حامدکرزی به مطبوعات با توجه به عنعنه حفظ اسرار خانواده گی کمتر بروز میکند ولی تاجاییکه این قلم اطلاعات دقیق دارد میان برادران کرزی برسر نحوهء حکومت داری در ولایت قندهار اختلافات شدیدی وجود دارد.قراین وشواهد حاضر نشان میدهد که کشته شدن احمد ولی کرزی نیز براساس انگیزه های ناموسی صورت گرفته است درحالیکه تاکنون درمطبوعات این قتل را روی انگیزه های سیاسی ویاهم جنگ باندهای مافیایی معرفی کرده اند. معلومات این قلم میرساند که سردار قاتل احمد ولی کرزی درروزهای اخیر زنده گی اش با خانم احمد ولی کرزی که از عشیرهء محمد زایی میباشد روابط نا جایزی را برقرار ساخته بود قرار بعضی نظریات که درسایت بینوا به نشر رسیده است نیز این حدس را تائید میکند.

طرفداران این نظریه میگویند که سردار اطلاع حاصل کرده بود که احمد ولی کرزی وی وخانواده اش خصوصا خواهران جوانش را دربدل این روابط ناجایز مجازات شدید نماید . مجازات شدید درقانون قبایل درهمجو موارد تجاوز جنسی بالای خواهر مجرم میباشد واین موضوع را سردار قبل از اینکه اقدام به ترور احمد ولی کرزی نماید درک کرده بود بناء وی ناگزیر شد تا اول احمد ولی کرزیرا بکشد وبعد خودش کشته شود تا به اعضای اناث خانوادهء وی ضرری نرسد.

باهمه حال سایت بینوا درشرایط حاضر غنیمت بزرگی برای کشف این راز های سربه مهر خانواده گی حامد کرزی وبرادرانش شمرده میشود. سایت بینوا خبرنگاران مخفی در داخل ولایت قندهار درلباس دانشجو؛ کارگر؛ بنا؛ معلم ومامور دارد که تازه ترین تحولات ولایت قندهاررا بصورت انلاین از داخل قندهار به بیرون نشر میکند. گمان میرود که توریالی بعداز آنکه روابطش به خالد هادی حیدری سردبیر سایت بینوا به تیره گی کشید اکنون تاوان آن را می پردازد.

توریالی ویسا که درین روزها شدیدا زیر فشار تبلیغات سایت بینوا قرار گرفته است.
بعداز حادثهء زنگی آباد که درآن یک یا چند سرباز امریکایی به روی غیرنظامیان آتش گشودند خشم اهالی شهر قندهار وحومهء آن روز به روز علیه حامدکرزی وبرادرانش و والی دست نشاندهء وی درحال افزایش است.
بامرور کوتاهی که این قلم به چند مقالهء نشر شده درسایت بینوا نمودم دانستم که وضعیت توریالی ویسا درحال حاضر خیلی متزلزل است.

هرچند میزان سواد درمیان پشتونها آنقدر زیاد نیست ولی روی همرفته درقندهار خصوصا در سماوارها ورستورانها قندهاریها به شکل شفاهی دربارهء تحولات روز باهمدیگر به بحث ومناقشه می پردازند که خبرنگاران مخفی بینوا با استفاه ازهمین امکانات میتوانند نظریات مردم را انعکاس دهند.

این قلم درمقالهء قبلی ام ازبرخورد خشن رئیس دانشگاه قندهارآقای حضرت طوطاخیل که یک خبرنگار محلی را سگ خطاب کرده بود درکابل پرس آنرا نشر نمودم.

خالد هادی حیدری سردبیر سایت بینوا

درین مقاله بخش مختصری ازنوشتهء حاجی احمدخان قندهاری را که دربارهء پیشینهء توریالی ویسا معلومات داده است نکات مهم آنرا منتقل میسازم.
آقای حاجی احمد درمقاله اش زیر عنوان

(د کندهار والي ښاغلي توريالي ويسا
د کړنو او کارونو په اړه مستند او مدلل معلومات او اسناد) یعنی معلومات مستند دربارهء آقای توریالی ویسا وعملکردهایش نوشته است که آقای توریالی ویسا درزمانیکه نورالحق علومی بحیث رئیس تنظیمیهء ولایت قندهار درزمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان ایفای وظیفه میکرده است وی به بهانهء ایجاد دانشگاه از رئیس بازرگانان قندهاری درکابل آقایی به نام نصرالله زهیر مبلغ ده لک افغانی را اخذ نموده است. درحالیکه وزارت تحصیلات عالی آنزمان مبلغ بیست لک افغانی دیگررا بخاطر بازگشایی دانشگاه درشهرقندهار به آقای توریالی ویسا اختصاص داده بود.
نویسنده میگوید که آقای توریالی ویسا همان مبلغ را که مجموعا سی لک افغانی میشد به بهانهء تداوی با خود به مسکو برد وازطریق ماسکو پایش به کانادا رسید.
نویسنده می نویسد:
بعداز آنکه توریالی ویسا ذریعهء چرخ بالهای نظامی کانادا بصورت پاراشوتی به قندهار فرود آمد در اولین سخنرانی رسمی خویش به شهریان قندهار با افتخار اعلان نمود که:
خوشحال هستم از اینکه من بحیث یک افغان ویک کانادایی درخدمت شما ملت قندهار باقی می مانم.
نویسنده میگوید این اعتراف خود آقای توریالی ویسا است که خودش را با افتخار کانادایی میداند پس چه تضمیمی وجود دارد که درصورت مرتکب شدن وی به یک جرم یا جنایت وی درخاک افغانستان تحت پیگرد قرار گیرد.

این تصویر نشان میدهد که قبایل اوغان بعدازین ازوسایل پیشرفتهء تخنیکی بویژه سایت های انترنتی بحیث سلاح جدید دراختلافات ذات البینی شان استفاده می نمایند. بسته شدن موقتی سایت بینوا چندسال قبل موج اعتراضات کوچک را دربعضی ازنقاط پشتون نشین درپی داشت.
پرویز بهمن
آدرس تماس:

parvisbehman rocketmail.com

واژه های کلیدی

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس