صفحه نخست > کارتون > سال نو مبارک دوستان

سال نو مبارک دوستان

یک کارتون
عتیق شاهد
دوشنبه 19 مارچ 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • باقی سمندر
  اول حمل/ فروردین سال ۱۳۹۱خورشیدی
  ۲۱ مارچ سال ۲۰۱۲ میلادی

  عزیزان – هموطنان
  نووز تان مبارک باد
  هر روز تان نوروز ونو روز تان پیروز باد

  من
  در ګلوله ها
  ګل کاشته ام و....
  در سما وار خانه ای من
  ګل
  می جوشد
  من
  ګل
  کاشته ام
  در ګلوله ها
  ګل
  کاشته ام
  در تغاره ها
  ګل
  کاشته ام
  در کجاوه ها
  در ګلوله ها
  ګل
  کاشته ام
  من درکوهستان
  ګل
  کاشته ام
  ګل
  ارغوان
  کاشته ام
  در ګورستان
  ګل
  کاشته ام
  در کابلستان
  ګل
  کاشته ام
  غلام حضرت
  دوست دیرینه
  من
  همچنان
  با دستان نازنین اش
  ګل میکارد
  وګل میګوید
  غلام حضرت
  از ګلوله ها
  از سرب مذاب
  ازآتش جنګ
  ازجهنم روی زمین
  بیزار
  است .
  کل ها نثارت
  باد
  ګل وګلزار باشی
  ای عزیز
  ای هموطن
  ای هردم شهید
  نوروزت مبارک باد
  من ګل
  کاشته ام

  آنلاین : baqi samandar

  • باقی عزیز شعر خوبیست اما من تشویش دارم که گلی تر یاک نباشد که از چمع کردن و سته کردن ان حراس دارم.
   موفقیت شما ارزوی من است و در ضمن تشکر از اینکه از خاطرات ات در مورد هویدای عزیز تحریر نموده بوید.

 • عتیق جان به شما سال نورا تبریک گفته وبا سپین ملایکت ارزوی موفقیت را مینمایم .

 • باقی سمندر
  نوروز سال ۱۳۹۱ خورشیدی
  ۲۰ مارچ سال ۲۰۱۲ میلادی

  سلام به همه عزیزان وخوانندکان کابل پرس?
  سلام به فراری وفراری های غرب

  یاد داشت شما را خواندم و من بازهم ګل میکارم . من ګل کوکنار را هم دوست دارم اما در ګلوله توپ ګل کوکنار نکاشته ام . یک نیم نګاهی در ګفتمان بیندازبد تا رنګ ګلهایم را ببینید . زحمت را ببخشید وباز چند ګپ دیګر را بخوانیم .

  نو روز
  روز نو

  • سال نو
  • رور ګار نو
   و زندګی نو
   مبارک تان باد
   عزیزان
   به پیشواز روز ګار نو-
   افکار نو
   و ګفتار نو
   ... وکردار نو
   ګل بکاریم
   ګل نو
   در بهار نو
   درکشتزار نو
   درګل زار نو
   درکوهسار نو
   ګل ببینیم
   درمرغزار نو
   بلبل ببینیم
   در
   شاخسار نو
   ګل بکاریم
   ګل بګیریم
   کل بکاریم
   ګل بسپاریم
   به روز ګار نو...

  آنلاین : سال نو مبارک دوستان

  • بسیار خوبش بود چهار طرف ما پر از گل شده من حیران مانده ام که پای خودرا کجا بگذارم چون همه جای را سمندر عزیز گل کاشته است ومن فقط عاشق گل لا له هستم که از بین باغ گلت خوش کرده ام .
   به امید موفقیت شما خوش باشید .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس