Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > بازار پادشاه هرويين رونق بيشتر می گيرد!

بازار پادشاه هرويين رونق بيشتر می گيرد!

حدود 192000 هکتار زمین برای کشت ترياک
جمعه 8 فبروری 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

پيش بينی می شود که در سال 2008 ، توليد مواد مخدر در افغانستان، بصورت چشمگيری افزايش يابد.

متن کامل بيانيه ی دفتر ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و جرم (UNODC) در اين مورد که به کابل پرس نيز ارسال کرده است، بدون کم و کاست چنين می باشد:

بر اساس گزارش که امروز توسط دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرم منتشر شده است، کشت تریاک در سال 2008 به صورت عمده مشابه محصول ثبت شده سال گذشته( 192000 هکتار زمین) ویا فقط اندکی کمتر از آن خواهد بود.

ارقام تولید نهایی (8،200 تن سال گذشته ) وابسته به امحاء( به هدف کاهش دادن محصول)، و حاصلات زراعتی ( متاثر از شرایط جوی) خواهد بود.

این ارزیابی توسط سروی زمستانی دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرم تهیه شده و توسط رئیس اجرائیوی این اداره آقای انتونیو ماریا کوستا در جلسه مشترک هماهنگی و نظارت درشهر توکیو ارائه شد. آقای کوستا گفت: "کشت تریاک در افغانستان ممکن به نقطه اوجش رسیده باشد ، اما مقدارتخمینی 2008 بطور موحش بالاتر از این خواهد بود." کوستا افزود " مواد مخدر افغانستان و منابع مالی که به وجود می آورد یک نیروی بی ثبات کننده میباشد . کوستا هشدار داد " اروپا ، روسیه و کشور های که در مسیر هیروئین افغانستان قرار دارند ، باید خود را دو باره برای نتایج بزرگ صحی و امنیتی محکم نمایند.

یافته های دیگر گزارش عبارت اند از:

• انتظار میرود ولایات زیاد امسال از وجود تریاک پاک گردند . با امحای موثر تریاک در ولایات که کشت تریاک به شکل سنتی پائین(کمتر از 1500 هکتار) بوده است، آقای کوستا افزود " امسال ما به هدف عاری ساختن نصف 34 ولایات افغانستان از محصولات تریاک نائل خواهیم آمد. زیاد تر متعلق و وابسته به طرز برخورد والیان، راستکاری شان و حمایت که ایشان دریافت مینمایند خواهد بود. "

• "افغانستان با خطوط جنگی واضح مواد مخدر و شورش تقسیم میشود." آقای کوستا افزود : زیاد شدن ولایات عاری از کشت تریاک در شمال- شرق درمغایرت مکمل میزان بلند کشت تریاک در جنوب غرب مباشد – ساحات شورش طالبان.

• بیشتر از سه قسمت کل تریاک افغانستان در ساحات زرع میگردد که از کنترول دولت افغانستان خارج اند. آقای کوستا افزود " تریاک یک منبع بسیار بزرگ عایداتی برای طالبان است ".

"طالبان از دهاقین مالیه (عشر 10 درصد کل محصول) اخذ میکنند که در سال جاری نزدیک به 100 ملیون دالر تخمین شده است. برعلاوه آن پول اضافی از طریق اداره کردن لابراتوار های هیروئین و صادرات موادمخدر بدست می آورند."

• ذخیره نمودن مقدار کم تریاک در اطراف افغانستان به شکل یک سنت محلی بوده که مطابق سروی زمستانی مقدار ذخیره شده توسط دهاقین در شمال کمتر از مقدار است که در جنوب ذخیره میشود، هنوز انبار های هردو موارد مذکورمحدود هستند. با درنظرداشت اینکه تریاک تولید شده در سال 2007 حدود 3000 تن بیشتراز تقاضای جهانی بود ، واضحاً ، حجم این باقی مانده در ملکیت دهاقین قرارندارد. آقای کوستا اضافه نمود "در وقت پائین آمدن نرخ های تریاک مقدار زیاد تریاک اضافی فقط نزد آنهای که مقاصد غیر تجارتی دارند زخیره میشود."

• گزارش همچنان نشان میدهد که، علاوه بر تولید 90 درصد تریاک جهان، افغانستان بزرگترین تولید کننده مشتقات تریاک جهان شده است(امسال 70000 هکتارزمین تخمین شده است). این مواد اکثراً از طریق سرحدات جنوبی افغانستان، پاکستان و ایران، و بالآخره به کشورهای خلیج صادر میگردد.

رئیس مواد مخدر ملل متحد افغانستان و هم پیمانان افغانستان را ترغیب نمود تا اقدام قاطع را روی دست گیرند. "در حالیکه تحلیل گران دائماً بحث مینمایند که چگونه امنیت، انکشاف، مبارزه علیه مواد مخدر و حکومت خوب را اولویت بندی نمایند، وضعیت تریاک افغانستان بدتر وخطرناک تر میشود. و زمان بسوی خوبی نمیرود."

آقای کوستا تاکید نمود که برای نهاد های قوی و راستکار جهت مبارزه علیه ”دشمن نمبریک مردم افغانستان" نیاز است. موصوف عناصر کلیدی را خاطر نشان نمود که هنوز به فقدان آن مواجه هستیم : ” وزارت های راستکار و فعال مبارزه علیه مواد مخدر و امور داخله؛ یک منبع مبارزه علیه مواد مخدر با تمامیت و توانائی های معتبر؛ یک سیستم عدلی قضائی مؤثر و باکفایت؛ و والیان راستکار و متعهد در سرتاسر کشور. “

چونکه مواد مخدر تمام منطقۀ آسیای جنوبی را به خطر بی ثباتی مواجه میسازد، تشریک مساعی وهمکاری منطقوی نزدیکتر نیاز است. بعضی عناصر یکه توسط دفتر UNODC درحال کارگزاری واجرا هستند قرار ذیل اند: اقدامات سه جانبه مبنی بر کنترول سرحدات بین افغانستان، ایران و پاکستان؛ راه اندازی مرکز تشریک-استخباراتی آسیای مرکزی(CARICC) مستقر در قزاقستان؛ یک برنامه جدید بین افغانستان، ایران و ترکمنستان به منظور بهبود اداره سرحدات.

پيام‌ها

  • کوکنار بهترین اسلحه و پشتوانهء افغانستان است .انگلیس و امریکا هیچ وقت مخالف پالیسی ها و سیاست های خارجی یکدیگر نمی باشند الی مواد مخدر در سطح جهان و بخصوص افغانستان عزیز . عراق که سر شار از نفت خام است عمریست که امریکا باوی پرابلم و بهانه گیری های داشته و حتی تا سرحدی مرگ صدام ودولت قانونی ومنظم آنرا تارو مار کردن . وشعار (تفرقه انداز و حکومت کن) را سر خطی اصلی پشت پرده خود تعین و پیش میرود. نه ملل متحدی نه دیگر سازمان های ....... بشری وجود دارد که این زور گوی قدرت مند پولدار را مانع شود . هوگو چاویز که یک مرد قاطع وبرخودار از پیشتیبانی ملتش است ونه خریده میشود و نه فعلآ که امریکا دچار گیرودار با مخالفین مسلح خویش است از طریق جنگ و نظامی با ونزیویلا مقابل میشود در غیر آن شرنوشتش همچو بغداد میبود . ناگفته نماند که کشت خاشخاش انتقال تولید پودر...... و حتی استعمال این بته دشمن هستی را خود شان میکنند این غلط است که یک دو یا سه نفر بیچاره که از مجبوریت فقر یا مجبوریت اعتیاد 5 یا 6 گرامی را در روز آنهم مخلوط هزار چیزی دیگر از طریق دست فروشی عرضه میکنند آنان را گرفته و اعلان میکنند که قاچاقبران را گرفتیم . ایران خودش چنین وضع را میخواهد .آرزو دارد که ملتش همه معتاد باشند تا به دولت و دولت داری کار نداشته باشند .روشنفکرانش را از هزار طـُـزق دیگر خفه میکند. در صورت که یک دولت بخواهد که از مرز هایش مواد انتقال نکند . باور کنید که نمیکند. بخاطر که دولت نمی خواهد . خلاصه کلام دولت افغانستان امریکا انگلیس ..... دست همهء شان در یک کاسه است .

جستجو در کابل پرس