صفحه نخست > دیدگاه > آگاهی و اتحاد برای تجزیه افغانستان و تشکیل کشورهای مستقل بلوچستان، (...)

آگاهی و اتحاد برای تجزیه افغانستان و تشکیل کشورهای مستقل بلوچستان، پشتونستان و خراسان بزرگ

پشتونستان به عنوان کشوریکه مناطق قبایلی پاکستان و افغانستان را شامل میشود. پشتونها میباید کشور واحد خود را داشته و پشتونستان را ایجاد کنند. در آن صورت پشتونها به خواسته ها و آلام خود جهت ساختن یک پشتونستان واحد دست پیدا میکنند. اگر که پشتونها به امارت اسلامی از نوع فعلی راضی شوند، برای منطقه خطرناک میباشد و اگر چه خطر آن در یک کشور جداگانه کمتر است ولی میباید نیروهای دیموکرات پشتون تقویه شوند.
فرید سمیع
يكشنبه 1 آپریل 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

برای خواندن پرسش ها درباره طرح تجزیه افغانستان از مخالفان، موافقان و نه مخالفان و موافقان و شرکت در گفت و گو اینجا را کلیک کنید.

پرسش های عمومی درباره تجزیه افغانستان

يک: چرا طرح موضوع تجزیه افغانستان، عبور از خطوط ممنوع دانسته می شود؟ (لطفا شرح دهید)

تجزیه موضوعی است که حاکمیت مطلق خاندانی و برتری یک قوم کم جمعیت را بر اقوام دیگر را با خطر مواجه کرده و به پایان میرساند.

دو: آيا لازم است موضوع تجزیه افغانستان به عنوان یکی از راه های آغاز برای پایان رنج و ستم تاریخی به بحث گرفته شود؟ (لطفا شرح دهید)

صد فی صد باید اقوام محروم و تحت ستم کشور بسیج شوند و برای ختم شرارت ها، جنگ افروزی ها، جنایت ها و خیانت های حاکمیت های خاندانی تجزیه را به عنوان راهکاری دائمی قبول کنند.

سه: آیا تجزیه طلبی در کشور افغانستان یک حق پنداشته می شود و یا مساوی با وطن فروشی و همراهی با بیگانگان است؟ (لطفا شرح دهید)

طوری که جلوگیری از کشته شدن حق است تجزیه طلبی مساوی با حق طلبی است. اگر تجزیه به عنوان راه حل دائمی در نظر گرفته نشود وضعیت فعلی و به مراتب بدتر از آن را در نسلهای بعدی شامل میشود.

چهار: آيا برای تجزیه طلبان مرز و محدوده ای برای عمل و رسیدن به تجزیه افغانستان قایل هستید؟ (لطفا شرح دهید)

تجزیه طلبان اول تر از همه میباید افکار تجزیه طلبانه را بین مردم پراگنده کرده و با بیان واقعیت های سه صد سال سال گذشته و ترسیم آینده در صورت تجزیه نشدن افغانستان، مردم را نسبت به حوادث و اتفاقات آگاهی دهند. آگاهی دادن به مردم از اتفاقات و حوادث مهم سه صد سال گذشته کافی است که ذهنیت مردم برای تجزیه به عنوان یگانه راهکار حل دائمی معضل افغانستان آماده شود. همزمان با ترویج افکار تجزیه طلبانه میباید برای دفاع از حریم و مناطق مرزی خود آماده شویم. در وقتی که همهء نیروهای حاکمیت طلب خاندانی از جمله طالبان، افغانملت، راوا، شبکه حقانی و حزب اسلامی حکمتیار بسیج شده و با استفاده از انتحار، بم گذاری و لابیگری در دستگاه دیپلماسی غرب اقوام غیر پشتون (افغان) را مورد حمله قرار میدهد مقابله با آن و دفاع از حقوق و حریم جغرافیایی لازم و اجباری است.

پنج: آيا به مخالفان تجزیه افغانستان حق می دهید که از تمام روش های ممکن برای سرکوب تجزیه طلبان استفاده کنند؟ (لطفا شرح دهید)

مخالفان تجزیه افغانستان که عمدتا عناصر قبیلوی میباشند در سه صد سال با همهء امکانات و حمایه قدرتهای بیگانه در جهت کشتار و سرکوب عمل کرده اند. در حقیقت تجزیه طلبی راه حل دائمی قدرت طلبی حاکمیت های خاندانی بوده و برای جلوگیری از کشتار ملیونها غیر پشتون (افغان) و رسیدن پشتونها به آمال و خواسته های خود جهت پشتونستان است.

شش: با تجزیه افغانستان مخالف هستید؟ (آری یا نه)

نه!

هفت: با تجزیه افغانستان موافق هستید؟ (آری یا نه)

بله!

هشت: آيا درباره تجزیه افغانستان نه نظر مخالف دارید و نه موافق؟ (آری یا نه)

موافق صد فی صد تجزیه افغانستان هستم!

پرسش ها برای موافقان تجزیه افغانستان

يک: چرا موافق تجزیه افغانستان هستید؟ چه عوامل و انگیزه هایی باعث شده تا شما موافق تجزیه افغانستان باشید؟ (لطفا شرح دهید)

از تجربه و تاریخ سه صد سال گذشته به این نتیجه رسیده ام که تجزیه یگانه راه حل دائمی معضل افغانستان است. سه صد سال حاکمیت خاندانی بجز قتل ملیون ها نفر عمدتا غیر پشتون هیچ حاصلی نداشت. جایداد و محلات بود و باش ما تصرف شده و به ناقلین افغان داده شد. فرهنگ و تمدن غنی و آثار تاریخی و باستانی ما پی هم از بین رفته و در تاریخ ما جعل و تزویر صورت گرفت. نام مملکت ما به افغانستان تغییر خورده و به محل زندگی یا بود و باش افغان ها (پشتون ها) عوض گردید. سیاست تاجیک به تاجیکستان، اوزبیک به اوزبکستان، هزاره به گورستان و تورکمن به تورکمنستان ادامه پیدا کرد. نفاق و دشمنی بین غیر پشتونها ایجاد شد که حاصل آن جنگهای خونین ناخواسته بود. به راه حل های مدنی، مسالمت آمیز و غیر خشن اهمیت داده نشد و در جای آن انتحار و قتل و غارت ادامه یافت. رقم رقم جنایت و خیانت در سه صد سال گذشته و تغییر نکردن در بینش و خط فکری جنایتکاران و عناصر قبیلوی و قدرت گرفتن هر چه بیشتر آنها جهت کشتار مردم بیدفاع باعث میشود که تجزیه یگانه راه حل دائمی در معضله افغانستان مطرح گردد.

دو: آيا تجزیه افغانستان را عملی می دانید؟ چه عوامل و انگیزه هایی باعث تجزیه افغانستان می شود؟ (لطفا شرح دهید)

بلی. حاکمیت های خاندانی و برتری طلبی قومی طوری که در بالا توضیح داده شد همه و همه یکجا انگیزه های کافی و لازم را برای تجزیه فراهم نموده است.

سه: آيا علی رغم اینکه موافق تجزیه افغانستان هستید، تجزیه را امری بعید می دانید؟ چه عوامل و انگيزه هایی مانع از تجزیه افغانستان می شود؟

تجزیه امر بعید نیست طوری که افغانستان یا در حقیقت پشتونستان جور شدن مملکت ما بوقوع پیوسته و ما را در سرزمین آبا اجدادیمان بیگانه ساختند.

حاکمیت ده ساله حامد کرزی و همسویی وی با طالبان به نفع پشتون ها یگانه عواملی را که میتوانست از تجزیه جلوگیری کند از بین برداشت. احترام به قانون، احترام به فرهنگها و اقوام متنوع ، جلوگیری از تبعیض، مشارکت نمایندگان واقعی اقوام در ساختار دولت، سرشماری نفوس، انتخابات عادلانه و بدون تخلف، پیکار جدی با تروریزم و هراس افکنی، پیکار با کشت و زرع مواد مخدر، غیر مسلح سازی قبایل جنوبی و شرقی، ممانعت از حملات کوچی ها و مسکون نمودن دائمی آنان و...عواملی بود که می توانست مانع از تجزیه شود که عملی نشد.

چهار: افغانستان باید به چه شکلی تجزیه شود؟ کشورهای جدید چه تغییرات جغرافیایی را باید پیدا کنند؟ (لطفا شرح دهید)

تجزیه افغانستان و تجزیه پاکستان امری به یکدیگر مربوط است. با این راهکار منبع اصلی فساد در منطقه از بین برده میشود.

1: بلوچستان به عنوان کشوری که بلوچهای افغانستان، پاکستان و ایران همراهی اراضی خود در آن بود و باش دارند. اگر چه بلوچها در مجاورت پشتون ها و قبایل آنها از تبعیض متضرر شده و یکی از مظلوم ترین اقوام هستند ولی غالبا سکولاراند. طبیعتا این کشور تبدیل به جمهوری دیموکراتیک خواهد شد و در جنوب و غرب خود سرحد مشترک با پشتونستان، ایران و خراسان میداشته باشد.

2: پشتونستان به عنوان کشوریکه مناطق قبایلی پاکستان و افغانستان را شامل میشود. پشتونها میباید کشور واحد خود را داشته و پشتونستان را ایجاد کنند. در آن صورت پشتونها به خواسته ها و آلام خود جهت ساختن یک پشتونستان واحد دست پیدا میکنند. اگر که پشتونها به امارت اسلامی از نوع فعلی راضی شوند، برای منطقه خطرناک میباشد و اگر چه خطر آن در یک کشور جداگانه کمتر است ولی میباید نیروهای دیموکرات پشتون تقویه شوند.

3: خراسان بزرگ و دیموکراتیک که به لحاظ تاریخی پیوند با همه اقوام غیر پشتون دارد. خراسان یک نامی است که شامل همهء اقوام غیر پشتون بوده و در هزاران سال با یکدیگر با مسالمت زیسته و تمدنهای بزرگ بوجود آورده اند. مردم در خراسان بزرگ با آزادی مذاهب مشکلی نمیداشته باشند و حکومت بر پایه آزادی مذهبی و سیستم غیر متمرکز اداره می شود.

پنج: تغییرات جغرافیایی جدید با تجزیه افغانستان باید بر چه اساسی صورت گیرد؟ نقش عوامل نژادی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی تا چه اندازه در تقسیم بندی جغرافیایی جدید اهمیت دارد؟ (لطفا شرح دهید)

همانگونه که در سوال پیشتر توضیح داده شد تقسیم بندی ها بر اساس ترکیبات قومی می باشد. منازعه قومی در درجه اول جنگها و بی خانمانی های سه صد سال گذشته است. نقش مذهب به عنوان عامل تفریق بسیار کم رنگ بوده و نقش پای آن را در حاکمیتهای قبیلوی میتوان پیدا کرد که از آن به عنوان وسیله برای اهداف قومی استفاده شد.
شش: آيا هزینه و بهای جنگ و نقض حقوق بشر در نتیجه ی تجزیه و تثبیت مرزهای جغرافیایی جدید کمتر از وجود و ادامه افغانستان با پیشینه ی سرشار از نقض حقوق بشر و ادامه نقض حقوق بشر در چنین کشوری ست؟ آيا معتقدید راه هایی برای جلوگیری از جنگ برای تثبیت مرزهای جدید وجود دارد؟ این راه ها کدامند؟ (لطفا شرح دهید)

هفت: آيا معتقدید که تمام راه ها برای داشتن افغانستان واحد همراه با رعایت حقوق بشر مسدود شده است؟ آيا همه ی گزینه ها را برای سامان دادن به وضعیت انسانی در افغانستان پر هزینه تر از تجزیه افغانستان می دانید؟ (لطفا شرح دهید)

بلی. رشد و پیشرفت تفکرات طالبانی در قبایل پشتون و حمایه دولت مردان افغانستان از کشور تک قومی مانع و عواملی که در جوابهای بالا ذکر شد کشور واحد را غیر ممکن کرده است. نام افغانستان یک نام جبری و تحمیلی بر اکثریت قاطع نفوس مملکت ما است. سرود ملی افغانستان به زبان پشتو است و رنگهای بیرق افغانستان رنگ لباس سنتی پشتون ها است.

نگرانی که شاید برخی از غیر پشتونها از تجزیه داشته باشند جنگ برای تعیین سرحدات است. این نگرانی قابل توجیه است ولی آگاهی در مورد تاریخ سه صد سال حاکمیت یک قوم بر اکثریت قاطع نفوس و قتل و کشتار آنها توسط حاکمیتهای تک قومی و ادامه یافتن آن، تجزیه را به عنوان کم هزینه ترین راه حل برجسته میسازد.

هشت: با تجزیه افغانستان چه کشورهایی باید بوجود آيد؟ اين کشورها باید دارای چه مشخصاتی باشند؟ نظام های حکومتی در اين کشورها چگونه باشد؟ پادشاهی ، امارت، جمهوری، اسلامی، سکولار و...؟ (لطفا شرح دهید)

پیشتر گفته شد که تجزیه افغانستان تجزیه پاکستان را به دنبال میداشته باشد و کشورهای بلوچستان (دیموکراتیک)، پشتونستان (امارت به احتمال قوی) و خراسان بزرگ (دیموکراتیک) ایجاد میشود.

نه: آيا کشورهای جدید می توانند خود را به سرعت سامان داده، وضعیت قابل قبول حقوق بشری داشته و نیازهای مختلف مانند نیازهای اقتصادی خود را تامین کنند؟

بلی. مردم ما زحمتکش و قانع هستند. آنان در صورت امنیت داشتن می توانند راه ترقی و پیشرفت را طی کرده و به یکی از نمونه های عالی در منطقه تبدیل شوند. در صورت وجود امنیت اگر تنها سنگ در مناطق مرکزی، شمال و غرب باشد مردم ما از آن کار جور کرده و اقتصاد خود را به گردش می آورند. به لحاظ اقتصادی هیچ مشکل وجود ندارد.

ده: لطفا هر مورد دیگری را که لازم می دانید و در پرسش ها نیامده، با شرح آن بنويسید.

آگاهی و اتحاد برای تجزیه افغانستان و تشکیل کشورهای مستقل بلوچستان، پشتونستان و خراسان بزرگ.


بحث افغانستان شمالی و جنوبی در نروژ و مستقر شدن افراد مسلح ظاهر غدیر در اطراف پارلمان

يكشنبه 26 ژوئن 2011, بوسيله ى کابل پرس


تجزیۀ افغانستان

نقشه کشی بر صفحه ی کابوس

يكشنبه 26 ژوئن 2011, بوسيله ى رزاق مأمون


طرح تجزیه افغانستان قوت گرفته است، اشغالگران افغان با کشتار در غزنی و میدان، مرزهای خود را گسترش می دهند

پنج شنبه 23 ژوئن 2011, بوسيله ى کابل پرس


از 10 هزار و 91 رای، 7 هزار و 271 رای به تجزیه افغانستان

این نظرسنجی را می توانید در پایین تمام مقالات منتشر شده در کابل پرس بیابید.

شنبه 11 ژوئن 2011, بوسيله ى کابل پرس


طرح تجزیه افغانستان قوت گرفته است، اشغالگران افغان با کشتار در غزنی و میدان، مرزهای خود را گسترش می دهند

پنج شنبه 23 ژوئن 2011, بوسيله ى کابل پرس


افغانستان در چند قدمی تجزیه

شنبه 4 ژوئن 2011, بوسيله ى احمد کیان


تجزیه قطعی سودان، خیزش همگانی در تونس، مصر، یمن و اردن؛ در افغانستان راه پایان چند قرن استبداد چیست؟

با توجه به تجربه ی ده ساله ی اخیر، به نظر نمی رسد، قبیله سالاران با مفاهیمی مانند آموزش، مکتب، دموکراسی، حقوق بشر و ...خو پیدا کنند و به حقوقی برابر با سایر شهروندان یک جامعه راضی شوند.

جمعه 28 ژانويه 2011


سرنوشت افغانستان، تونس یا سودان؛ فرار قبیله سالاران و پایان چند قرن استبداد یا تجزیه؟

با توجه به تجربه ی ده ساله ی اخیر، به نظر نمی رسد، قبیله سالاران با مفاهیمی مانند آموزش، مکتب، دموکراسی، حقوق بشر و ...خو پیدا کنند و به حقوقی برابر با سایر شهروندان یک جامعه راضی شوند.

جمعه 21 ژانويه 2011


سودان: نفت، جنگ و تجزیه

بقلم نورمن پیچ/ بفارسی از حمید بهشتی

چهار شنبه 19 ژانويه 2011, بوسيله ى حمید بهشتی

— -

انگیزه های اساسی و امروزی طرح تجزیۀ افغانستان در شرایط کنونی

طرح تجزیۀ افغانستان از تئوری تا عمل ( پیش زمینه های تاریخی ، انگیزه های کنونی، وپیآمد های آیندۀ تجزیۀ افغانستان در منطقه وجهان) توطئۀ تجزیه یا سلاح سرکوب نهضت های دادخواهانه درافغانستان

شنبه 15 ژانويه 2011, بوسيله ى توردیقل میمنگی


سودان: عکس هایی از همه پرسی برای تجزیه؛ و اما سرنوشت افغانستان؟

جنگ و کشتار در افغانستان بیش از یک قرن است که ادامه دارد. جنایتکاران افغان مانند عبدالرحمان با کشتار سیستماتیک، و غصب زمین های مردم در نقاط مختلف مانند جنوب، آنان را به صفحات مرکز و شمال راندند و زمین های غصب شده را بین سربازان خود تقسیم کردند. این جنایات سیستماتیک همچنان با کشتار، غصب زمین و تخریب گذشته و تاریخ مردم جایی که امروز افغانستان نام دارد، در حضور بیش از 100 هزار سرباز بین المللی ادامه دارد.

دو شنبه 10 ژانويه 2011


پیش زمینه های تاریخی تجزیه در افغانستان

طرح تجزیۀ افغانستان از تئوری تا عمل ( پیش زمینه های تاریخی ، انگیزه های کنونی، وپیآمد های آیندۀ تجزیۀ افغانستان در منطقه وجهان) توطئۀ تجزیه یا سلاح سرکوب نهضت های دادخواهانه درافغانستان

چهار شنبه 5 ژانويه 2011, بوسيله ى توردیقل میمنگی


تأملی بر تعریف و شناخت تجزیه

طرح تجزیۀ افغانستان از تئوری تا عمل ( پیش زمینه های تاریخی ، انگیزه های کنونی، وپیآمد های آیندۀ تجزیۀ افغانستان در منطقه وجهان) توطئۀ تجزیه یا سلاح سرکوب نهضت های دادخواهانه درافغانستان

دو شنبه 3 ژانويه 2011, بوسيله ى توردیقل میمنگی


پلان بی در افغانستان

چرا تجزیه ی بالفعل کمترین انتخاب بد در افغانستان است؟

مقاله ی جدید بلک ول منتشره ی فارن افیرز 13 دسمبر 2010 / مترجم: دکتر ذکی پاهنگ

يكشنبه 19 دسامبر 2010, بوسيله ى دکتر ذکی پاهنگ


سودان در چند قدمی تجزیه؛ آیا افغانستان به سرنوشت سودان دچار می شود؟

يكشنبه 19 دسامبر 2010, بوسيله ى کابل پرس


تجزیه افغانستان، گروه پاکستانی پښتونخوا و مغزهای متفکر قبیله!

شنبه 2 اكتبر 2010, بوسيله ى کامران میرهزار


طرح تجزیه افغانستان

کافی است خود خواهان و عظمت طلبان قومی دست از این کردار های خود بردارند و خود را برتر از دیگر اقوام ندانسته و حقوق خود را به سطح یک شهروند عادی پائین بیاورند.

شنبه 18 سپتامبر 2010, بوسيله ى م- فرهنگ دوست هروی


تاکید بلک ویل بر پلان ب، تجزیه افغانستان

بلک ویل می گوید، طالبان در حال پیروزی هستند و ما در حال باخت. آن ها روحیه ی بالایی دارند و می خواهند به نافرمانی خود ادامه دهند. پلان ب با شکست مواجه شده است. او تاکید می کند که مناطق پشتون نشین جنوب و شرق افغانستان را باید در اختیار طالبان گذاشت. او می گوید دهه ها در نزدیکی غرب با افغانستان خطاهای زیادی صورت گرفته است.

دو شنبه 13 سپتامبر 2010, بوسيله ى کابل پرس


هدف از تجزیه افغانستان وعقب نشینی به شمال چیست؟

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، در سخنانی در برابر یکی از کمیته های کنگره این کشور نسبت به عواقب اجرای توافقنامه دولت پاکستان و یک افراطیون اسلامگرا در دره سوات، در شمال غرب این کشور، ابراز نگرانی کرده و گفته است که وضعیت پاکستان خطری مهلک را متوجه امنیت جهان می کن ولی اقا جان چپمن باخاطرارام میگوید که این همه اهداف که غربیان درمورد مبارزه با ترریزم داشتند محقق شده است

جمعه 10 سپتامبر 2010, بوسيله ى عبدالصبور


تجزیه طلبی واقعیت یا برچسپی ناروا

وقتی ما خوب تجزیه طلبی را شناختیم و به ابعاد مختلف آن آشنا شدیم آنوقت است متوجه میشویم در کشور ما تجزیه خواه وجود دارد یا نه

جمعه 30 ژانويه 2009, بوسيله ى ناصر فیروزی


طرح تجزیۀ افغانستان خیال باطل یک لابییست کاسب است!

فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا

دو شنبه 16 اوت 2010


احمق خودتان هستید آقای اشرف غنی احمد زی، آقای وحید عمر

اشرف غنی: کسی که در رژيم جنایتکاران طالب، این رژيم را رژيمی مردمی معرفی می کرد و پس از روی کار آمدن کرزی یکی از کلیدی ترین افراد در بنا نهادن سیستم فاسد و مافیایی بود و بصورت غیر قانونی رییس دانشگاه کابل بود و در انتخابات ریاست جمهوری بصورت غیر قانونی با داشتن تابعیت آمریکا شرکت کرده بود.

چهار شنبه 4 اوت 2010, نويسنده: کامران میرهزار


طرح تجزیه افغانستان

تجزیه افغانستان باعث می شود که مردم قرون وسطایی به روش خود زندگی کنند و از آن لذت ببرند و مردم متمدن تر به شیوه ی دلخواه خود زندگی کرده و آزاد باشند. در ضمن در این صورت از سیطره طلبی یک قوم خاص که صدها سال است بر گرده ی ملیت های دیگر سوار است خلاصی خواهیم یافت.

يكشنبه 1 اوت 2010, نويسنده: مهرورز


طرح تجزیه ی افغانستان

چهار شنبه 14 ژوئيه 2010, نويسنده: احمد بهار چوپان


رابرت بلک ویل: آمریکا باید افغانستان را به دو قسمت تقسیم کند

عدم پرداختن به مسایل افغانستان و عدم جسارت برای عبور از خطوط ممنوع که بیشتر درونی می باشد و نوعی خودسانسوری همراه با وطن پرستی چشم بسته را با خود دارد، به ضرر جامعه ی افغانستان است. دیگران به راحتی بدون اینکه درگیر وجدانی تقلبی شوند، به بحث و تجزیه و تحلیل مسایل مختلف در حوزه های مختلف می پردازند و کند و کاو درباره ی مسایل را لازمه ی برخورد سالم تر و صحیح تر با آن برای منافع خود می دانند و در افغانستان اما وقتی دیگران درباره ی سرنوشت و آینده ی مردم بحث می کنند، اهالی قلم به همان احساس وطن پرستی چشم بسته پناه می برند.

شنبه 10 ژوئيه 2010, نويسنده: کابل پرس


طرح تئوریک تجزیه افغانستان

در شرایط فعلی طرح تئوریک تجزیه یک ضرورت به نظر می رسد، مهم ترین حد و مرزی که باید از آن عدول نکنند، این است که از تعصبات و خشونت های قومی به دور بوده و عدالت در طرح های تقسیمات در نظر گرفته شود، برای بدست امدن این شرایط، بهترین راه حل این است که جامعه جهانی و بخصوص سازمان ملل بر روند تجزیه اشراف کامل داشته باشد و داوری در تقسیمات اراضی به سازمان ملل داده شود.

چهار شنبه 7 ژوئيه 2010, نويسنده: محمد اسحاق فياض


به تجزیه افغانستان بیندیشیم و یا به تغییر پشتونها؟

جامعه شناسان باور دارند که خلای ایدولوژیک موجب بیداری و تقدس ارزشهای قومی میشود/اگر بنا میبود تا برای هر گروه قومی و زبانی یک کشور مستقل وجود داشته باشد امروز در جهان بجای 195 مملکت باید شش هزار و پنجصد کشور وجودمیداشت./. تجزیه افغانستان به هیچوجه یک تجزیه آرام، صلح آمیز و متمدنانه مثل، چک و سلواکیا، نخواهد بود/معجون "پشتونوالی و شریعت" سمی است که باید آنرا از مغز پشتونها شست/ چگونه می توان انتظار داشت که پشتونها مثل فارسی زبانها و یا ترکها فکر کنند در حالیکه در زبان پشتو منابع فکری، علمی، ادبی و هنری بسیار اندک وجود دارد؟

دو شنبه 5 ژوئيه 2010, نويسنده: جعفر رضايی


طرح تجزیه ی افغانستان

پاسخهای به کابل پرس: چون من یکی از مخالفان تجزیۀ افغانستان هستم بنا برآن در بخش مخالفان تجزیۀ افغانستان به پاسخ دوستان و وطنداران ام خواهم پرداخت.

شنبه 3 ژوئيه 2010, نويسنده: نعمت الله ترکانی


طرح تجزیه ی افغانستان

درمیان مردم عامه – عناصرغیر"اوغان"- هنوزاین آگاهی بوجود نیامده است که بدون "اوغان" ها می توان راحت تر وانسانی تر زندگی کرد وبنابران باید کشوررا تجزیه کرد تا ازشرمصیبت های تمام ناشدنی ی که این طایفه برکشور تحمیل کرده است؛ درامان ماند.

چهار شنبه 30 ژوئن 2010, نويسنده: ربانی بغلانی


طرح تجزیه افغانستان!

عبور از خطوط ممنوع: مخالف، موافق و نه مخالف و نه موافق: نظر شما چیست؟/ هدف از طرح این بحث شاید عبور از خطوط ممنوع در کشوری باشد که سرکوب، خفقان، کشتار، تبعیض و چپاول بیداد می کند و این سرکوب، خفقان، کشتار، تبعیض و چپاول از حداقل 150 سال پیش تا دوره ی حکومت فاسد، طالبانی و مافیایی حامد کرزی با حضور حدود 150 هزار سرباز بین المللی بر جنازه ی کشوری بنام افغانستان ادامه یافته است.

سه شنبه 29 ژوئن 2010, نويسنده: کابل پرس


خاورميانه با طراحی آمريکا!

افغانستان از نقشه ی جهان حذف می شود؟

سه شنبه 5 فوريه 2008

واژه های کلیدی

تجزیه افغانستان
آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • کاملا موافق. تجزیه یگانه راه حل بحران اوغانستان است.

  • برای این امرمقدس و زیست نمودن با تمدن انسانی - به افراد جوان - روشن و سر به کف نیاز داریم -چون و قومفروشان امروزی همه شریک در دزدی و ذوب ذباله قبیله سرایی اند.
   ما نیاز داریم که مردم را با راه اندازی اجتماعات بزرگ - به انسانی زیستن دعوت نماییم - افراد جوان وبا شعور و نطاق بهترین گزینه برای - آگاهی دهی در کار است.
   ما با قبیله گرایان از هیچ نظر همفکر - همدین و همزبان و همفرهنگ نیستیم .
   دین آنها کشتار انتحار -دزدی -چپاول ورسیدن به قدرت از هر راه - تا ناموسفروشی و وطنفروشی است/
   اما ما دین اسلام -و پیرو ارشادات محمدی ایم.
   فرهنگ ما -فرهنگ انسانی و احترام به تمام جامعه بشری و اولتر خود را انسان و بعد خود را تاجیک یا هزاره ویا خراسانی میدانیم.
   در حالیکه اوغان - فقط اوغان است - نه دین دارد و نه مذهب و انسان.
   زبان ما پلرسیست - اما آنها به زبان دیگری صحبت مینمایند.
   وغیره

 • نام مسعود شهید را از تقویم رسمی و چهارراهی شهر کابل حذف کردند. مرگ بر فاشیستان قوم پرست. اوغانستان تجزیه باد.

 • من هم به اين عقيده هستم كه تجزيه يكانه راه نجات از دوزخ بشتونى است.اولا بشتونوالى هم يك قانون قرون وسطايي و ضد قانون اساسى است.بشتونها از بشتونوالى دست بردار نيستند,بس با انها اقوام ديكر نميتوانند دوستانه زندكى كنند.راستى انها بين خود خوب هستند ما مخالف بشتونوالى شان كه با هم باشند و با ما ارتباط نداشته باشد نيستيم.
  با ز هم تجزيه يكانه راه درورى از قبيله سالارى و رسيدن جامعه انسانى است.درست است اين مانند زن حامله كه در او ل درد است ولى بعدش خوشى است ولى امروز ما تنها درد است ولى زاييدن نيست.
  رسم و رو ازادى را بيشه نبايد كرد
  يا انكه ز سر بازى انديشه نبايد كرد

  • اين ارمان تان به گورستان خاد بودین مثل باباهای تان هاههاهاها

 • وقتکه یکی از دو برادر اعضای یک فا میل در یک خانه سر کشی میکند و به حق تندهی ندارد لا بد کارش به جدای میکشد . اما در افغانستان از دست این قوم وحشی هم خود شان به تنگ امده وهم اقوام غیره باید هم تجزیه شود

 • يكشنبه 26 ژوئن 2011, بوسيله ى رزاق مأمون

  یکی ازجوانان – نامش محفوظ- به من نوشت: " من معمولاً کتاب های ترا می خوانم. با خواندن کتاب "ردپای فرعون" فهمیدم که آدم ضعیف وبی اراده ی هستی. چه گفته دربرابرتفکر تجزیه خواهی قدعلم کردی. بمان که افغانستان تجزیه شود. ما از یک جا بودن با پشتون ها دریک مملکت چه خیری دیده ایم که تو شله هستی؟ اگر تو چیزی دیده ای به ما هم بگو... تجزیه شود که راحت شویم."
  مخاطب من نیاز دارد مطلع باشد که مشکل بنیادین درین کشور، "قومی" نیست؛ "بی عدالتی" است. از"شمال" تا "جنوب"، از"شرق" تا "غرب" ومناطق مرکزی هرآن چه بالای مردم درچهارگوشه ی افغانستان می آید، حاصل اراده ی رهبران محلی، فرماندهان ومعامله گران هم تبارخود شان است

  والى بلخ :به کسى اجازه نمى دهم باسخنان خود حکومت را تهديد نمايد

  مزار شريف

  آژانس خبرى پژواک ، ١٦ دلو

  هر کسى که با حکومت مرکزى مشکل دارد، اگر هر يک شخص، تنظيم ، رهبر و يا سخنگو باشد، هيچگاهى به سطح تمام ولايات شمال تصميم گرفته نمى تواند .
  عطا محمد نور والى بلخ در اجتماعى که به تاريخ ١٦ دلو با شرکت مسؤولين و صد ها تن از مردم در شهر مزار شريف داير شد، با ابراز مطلب فوق گفت که شمال خانۀ اقوام مختلف است و باشنده هاى آن حق دارند که در مورد آيندۀ خود، تصميم بگيرند.
  وى افزود که اين سخنان را بحيث يک مامورحکومت ميگويد اما به کسى در شمال اجازه نمى دهد که با سخنان خود، حکومت مرکزى را تهديد نمايد که از آن بوى تجزيه و حکومت فدرال به مشام برسد.

  والى بلخ اظهار داشت: ((اينگونه حرفها جنايت و خيانت ملى است! ))

  • Dear Mr Raseqh Mamun

   It is so nice that we have a person like you in Afghanistan. You are a great writher and analyst. One who is certainly not on a pay list of a foreign country and is not looking just to profit. Nearly every one in today- Afghanistan is looking to profit and is seeking advantage. Wish you all the best and long long live. from Switzerland

 • با اوغان در شرایط کنونی زیستن محال است ؛ یگانه راه رشد دیگر اقوام دراین است که راهشان را جدا سازند ونامی را بر گزینند که ریشه ای قومی نداشته باشد وبه نظر من خراسان بهترین نام است که در آن صورت وریشه ای هیچ قوم دیده نمیشود وهمه باشنده گان این سرزمین را خراسانی باید گفت ومایه افتخار گذشته هم هست ! تآسف بحال نماینده های هرات وقندوز که در بی هویت سازی اقوام سخن گفتند وشاید از سوی اوغان ملیت تطمیع شده باشند وخود فروختگی خویش را با زبان خودشان ابراز کردند که فرومایگی را نشان میدهد واز خود بیگانگی را به نمایش گذاشتند واز همه قلم بدستان خواهشمندیم که در این باره بنویسند وآگاهی دهند تا در تذکره هویت همه در نظر گرفته شود واین پلان شوم اوغان قبیله گراهاست که سر درگمی را بمیان آرند تا دروغهای تاریخی واکثریت بافی های دروغینشان آشکار نشود وهمه را در هویت جعلی اوغان منحل میسازند وتاریخ وفرهنگ مارا زیر سوال نابودی قرار میدهند.

 • این قوم وحشی را باز ببنید هیج کدام شان به تجزیه راضی نیست . فقط به این فکر است اگر ما از صنف اول بالا نمیرویم شما هم جبرا دریک صنف با ما باشید و رشد نکنید . من باز میگویم برادر پشتون تو خودرا از چناگال طالب نجات بدی و در عرصه فر هنگی و بالا تر ازو در وحدت ملی که تعصب تان را کم کنید خودرا اصلاح کنید و دها نقض دیگری تان را اصلاح کنید هیج کس کب تجزیه را نخاد زد و اگر نه وحشی گری تان همین طور ادامه دشته باشد تو که شما که هیچ کاره نمیباشید جامعه جهانی و مردم افغانستان افغانستان را تجزیا خاد کرد . مثل سودان و بعض کشورهای دیگه ...نجیب

 • ۱ - ایا حقوق ملیون ها انسانی را که اقوام مختلف زندگی فامیلی و اجتماعی انها را تشکیل داده و زندگی لذت بخش را در پهلوی اقوام مختلف در افغانستان سپری میکنند در طرح سیاسی خود در نظر گرفته اید؟ (لطفا شرح دهید)

  ۲ - ایا امکان دارد که تفاوت ها در طرز فکری خود و افغان ملیت ها را بصورت خلاصه نام ببرید؟ (لطفا شرح دهید)

 • اگر میخواهید نسل اندر نسل زیر بار یوغ پشاتنه باشید با تجزیه مخالفت کنید.
  اگر میخواهید نسلهای آینده شما از جایداد خود فراری و کشته و زخمی شوند با تجزیه مخالفت کنید.
  اگر حکومت طالبانی میخواهید با تجزیه مخالفت کنید.
  اگر امیدتان را برای آزادی از دست داده اید با تجزیه مخالفت کنید.
  اگر مملکت خود را مملکت خشخاش و هروئین میخواهید با تجزیه مخالفت کنید.
  اگر میخواهید نسل اندر نسل سرافگنده و خانه بدوش باشید با تجزیه مخالفت کنید.

 • یگانه راه حل برای مردم شریف خراسان همین تجزیه است چرا این قوم وحشی درین سه صد سال که اصلاح نشد به والله اگر در پنج صد سال دیگر هم اصلاح شوند.
  همین پنجابی ها خوب به حساب این اوغان های غول میدانند.

 • تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه

 • ز سگان اف اف زه زاغان غان گرفتن
  مرکب ساختن افغان گرفتن
  اگر از من سوال شود چه می خواهی ؟
  در پاسخ می گویم !
  نه صدای سگ را نه صدای زاغ را !
  می خواهم اسم انسانی داشته باشم.
  آصف احمدی

 • دوستان پشتون واقعاً بعضی شان اصلاح پذیر نیستند حتی اگر بسیار روی شان کار کنید و به تربیه متمدنانه شان همت بگذارید، برای نمونه یکی از همکاران من که نیمه تحصیلکرده می باشد و حتی رشته ژورنالیزم را در دانشگاه کابل می خواند دارای عقاید بسیار فرسوده و متحجرانه ای است بطوریکه هر روز اخبار تلفات نیروهای خارجی در افغانستان را دنبال می کند و مدام به من طعنه می زند که فلان تعداد عساکر امریکایی یا به قول خودش کفار در فلان جای به هلاکت رسیدند! و انشاء الله بزودی افغانستان را ترک گفته و راه را برای حکومتی داخلی و مناسب (که منظورش همان امارت اسلامی است) باز می کنند ...

 • زنده باد خراسان بزرگ
  ما باید از پشتون ها جدا شویم و به وطن اصلیمون یعنی ایران برگردیم
  به امید اتحاد تاجک و هزاره و ازبک و تاجکستان در سرزمین آریایی ایران
  هر چی فقر و بدبختی داریم زیر سر پشتون هاست
  یک نگاه به ایران بکنین نثلا هم نژاد ما هستن اونا فضاپیما و موشک هوا می کنن نیروگاه هستوی دارن قدرت نظامی هستن تیاره می سازند و سمند و تیبا ما اینجا نشستیم جنگ می کنیم و بد بختی و ویرانی
  تنها راه تجزیه و بازگشت به سرزمین مادریمان است مهد فردوسی
  اینم یادتون نره که بلوچستان یک قوم ایرانی بودند که با دسیسه اینگلیسی ها جدا شدند

 • پرسشگر
  نمیدانم تجزیه طلبان کجا را می خواهند تجزیه کنند؟
  مگر نه می بینید که این سرزمین سالهاست تجزیه شده. پشتونها در آن سوی خط دیورند و غیر پشتونها این سوی خط دیورند. یا شاید می خواهند در این سوی خط هم هر جا پشتونهاست از پشتونها و بقیه از غیر پشتونها باشد. خیلی خوب. مگر جایی هم در این سوی خط هست که پشتونها در آن نباشند؟

 • من یک ایرانی هستم ومردم خراسان بزرگ را هموطنان عزیز خود میدانم وجانم را فدایشان میکنم

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

جستجو در کابل پرس