صفحه نخست > دیدگاه > در پاسخ به آخرین پیام آقای قرآنیاز نمایدهء آقای سادات

در پاسخ به آخرین پیام آقای قرآنیاز نمایدهء آقای سادات

عزیز یاسین
سه شنبه 17 آپریل 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

در پاسخ به آخرین پیام آقای قرآنیاز نمایدهء آقای سادات

آقای قرآنیار که در ذیل مقالهء اینجانب عزیز یاسین که در پاسخ به نامه بی ادبانهء سید خُبَیب سادات نوشته بودم ، به نماینده گی ازایشان که وی را استا بزرگوار خویش معرفی نموده است و در دفاع از بی أدبی های وی ، از به کار برد هیچ نوع فحش وناسزا و دشنام علیه من امتناع نورزیده است ، در آخرین کامنت خویش برایم نوشته است :
در پاسخ به نامۀ بی ادبانۀ سید خُبَیب سادات به اینجانب عزیز یاسین
16 آوریل - 7:50
بوسیله ی قرآن یار
محترم عزیزیاسین!
ازین ببعد کامنتهایت خنده دار شده میرود، خودت می نویسی:
من درکجا ترا دشنام داده ام؟ بعد تا جمله تمام نشده است لفظ بی حیا ازقلم جنابعالی خارج میشود. این دیګر صرف میتواند به یک خندهء جانانه بیارزد.
واما ازین که بگذریم یک عده دوستان کمونیست مشرب عرب زبان از من خواهش کردند که مطالب خودت را برای ایشان ترجمه کنم. بصورت شفاهی یک سلسله خزعلیات خودت را به ایشان ترجمه کردم خیلی خندیدند بناء بخاطریکه بار دیگر مرا جعلکار ودروغ پرداز نګوئید بعدازین من وتو باهم پیامهای بزبان عربی تبادله می کنیم هرجند که خودم کیبورد عربی ندارم ولی بازهم بخاطر رعایت فرمایش دوستان عرب زبان میخواهم با خودت به تبادل پیامها به زبان عربی بپردازم.
خدا کند که آماده ګی لازم را داشته باشید.
*******
در پیوند به این پیشنهاد وقیحانهء جناب آقای قرآنیار لازم میدانم تا خطاب به ایشان نکاتی چندبه رشتهءتحریردرآورده شود:

آقای قرآنیار!
با کمال تأسف بی حیایی صفت ذاتی شماست و من آنرا به حیث دشنام به شما به کار نمی برم بلکه شمارا به اساس یکی از اصول بلاغت یعنی « تسمیهء چیزی ویا کسی به اعتبار آنچه که به آن متصف است »نامگذاری کرده ام. و آنرا به زبان دلخواه شما که بدون شک در نزد شما از تقدس آسمانی نیز برخوردار است چنین میفرمایند : « تسمیةُ الشَّئ أو الشَّخص بما یتَّصِفُ به »
در مورد اینکه شما خواهش کرده اید که بعد از این به زبان عربی مکاتبه کنیم درقدم نخست باید عر ض شود که شما مکاتبه و مباحثه به زبان فارسی را کجا به سررسانیدید که شوق عربی نویسی به سرتان زده است. اگربه یاد داشته باشید من در ضمن یکی از کامنتهای خویش برایتان نوشته بودم :
« در مورد اینکه شما نوشته اید که آته ایستها با اخلاق سروکاری ندارند و این اسلام است که گویا تمام مکارم اخلاق را در انحصار خویش دارد ودیگران هیچ . گناه شما نیست زیرا تمام دین باوران وحتی موش پرستان و شیطان پرستان درست مانند شما می پندارند مگر سؤال من اینست که هرگاه از میان دهها و صدها وحتی هزاران نمونه از وقائع ورویدادهای واضح و آشکار تاریخ اسلام عزیزتان یکی دوتا را انتخاب و از شما درمورد اخلاقی بودن و اخلاقی نبودن آن بپرسم طبعا شما هرگز غیر اخلاقی بودن آنرا نخواهید پذیرفت زیرا به مجرد پذیرش آن تمام ارکان دیانت شما متزلزل شده و زیر سؤال میرود مگر مراد من از این مقدمه چینی آنست تا خواننده گان عزیز را متوجه باریکی موضوع ساخته حس کنجکاوی و قضاوت بیطرفانه را در اذهانشان برانگیزم ، پس بفرمایید پاسخ بدهید:
پرسش نخست :آیا کشتن اسرای جنگی یک عمل اخلاقی است یا غیر اخلاقی - لطفا در پاسخ به این پرسش طفره نرفته فقط بایکی از دو گزینهء ( آری ) ویا ( نه ) پاسخ بدهید.
پرسش دوم : آیا عقبه بن أبی معیط و نضر بن الحارث از جملهء اسرای جنگ بدر بودند یا نه ؟
پرسش سوم : آیا محمد رهبر معظمتان عقبه بن أبی معیط و نضر بن الحارث را هنگام برگشتن از منطقهء بدربه مدینه در مسیر راه گردن زد یا نه ؟ در پاسخ به این پرسشها هرگز نخواهید توانست از گزینهء ( نه ) استفاده نمایید زیرا درتمام کتابهای خود شما این واقعیت در ج است . پس همینجاست که پرسش چهارم مطرح میشود و آن اینکه : آیا این عمل رهبر معظم شما یک عمل اخلاقی و انسانی بود یا غیر اخلاقی و غیر انسانی؟ اینجاست که شما به شاخهء دیگری پریده داد وفریار به راه می اندازید که آهای مردم ببینید که عزیز یاسین به رهبر معظم و منزَّه ما بیحرمتی و إهانت میکند و حاضر نیست تا مانند باقی سمندر صلی الله و... گفته و سرتسلیم فرود آورد. پس درست همینجاست که پای خواننده گان عزیز به میان کشیده میشودو من قضاوت رابه آنان میسپارم و از ایشان دعوت مینمایم تا مقاله یی راکه تحت عنوان « اسلام ناب محمدی » در همین سایت کابل پرس? به نشر سپرده ام مطالعه نمایند تا هر چه بیشتر از مکارم اخلاقی رهبر معظم شماآگاه گردند . »

و شما آقای قرآنیار به جای اینکه به این پرسشها پاسخ داده به مراحل بعدی مباحثه پابگذارید به خیز و جست آمده و موج تازده یی از دشنامها و فحاشی ها را آغاز کردید.

.
دوم اینکه من و تو به جامعه یی تعلق داریم که بخش بزرگی از آن به زبان فارسی یا به حیث زبان اول ویا به حیث زبان دوم خویش تکلم مینمایند و ایشان باید مکاتبه ها و مباحثه های من و شما را بخوانند و بالای من و شما داوری نمایند لذا نیازی به عربی نویسی نیست ، و لی میدانم که شمااین پیشنهاد را مطر ح کرده اید تا برای من و سائر خواننده گان عزیز نشان بدهید که گویا شما زبان عربی را میدانید و میتوانید به این زبان هم تکلم کنید وهم چیزی بنویسید ، که این عمل شما درحقیقت یک نوع خود نمایی ویا بهتر بگویم یک نوع فضل فروشی به شمار میرد و خواننده گان عزیز مان همه میدانند که فضل فروشان بی عرضه ترین و بی منطق ترین آدمها را تشکیل میدهند . پس با کمال تأسف باید یاد آور شد که شما آقای قرآنیار با این پیشنهاد خویش یک بار دیگر به ادعاهای من مهر تأیید کوبیده و اصلیت خویش را هرچه بیشتر به نمایش گذاشته اید.
و اما در مورد اینکه مرا در نوشتن به زبان عربی به چالش گرفته اید باید حضور جناب عالی عرض شود که هرگاه من به این زبان بلدیت نمیداشتم هزگز نمیتوانستم کتاب مقدس شمارا که به نظر من جنگنامه یی بیش نیست به چالش کشیده و خطا ها و تناقضات آنرا آفتابی ورسوا نمایم .
آری قرآنیار گرامی ! من به زبان عربی در حد نیاز خویش دسترسی دارم و هرگاه ضرورت باشد میتوانم به این زبان چیزی بنویسم و یا با دوستان عربی یی که زبان فارسی را ندانند به زبان خودشان صحبت نمایم ، مگر سایت وزین کابل پرس را جای مناسبی برا ی این کار نپنداشته ومتأسفانه به پیشنهاد خودنمایانه و فضل فروشانهء شما پاسخ رد میدهم . و ازین به بعد شما را که فضل فروشی تان بر ملا شده است ، شایستهء همصحبتی خویش ندانسته و هرگونه فحاشی ها وناسزا گویی های شما را با سکوتی معنی دار بدرقه خواهم کرد.
عقل ومنطق یارو یاورتان باد
عزیز یاسین

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • خیلی جالب اما خیلی خنده دار!
  اولا خدمت آن بزرګوار نادان عرض شود که شما فرموده اید که پاسخ ګفتن قرآنیار به چند تا سوال احمقانهء جنابعالی تمام ارکان اسلام را متزلزل میسازد،
  نخیر عزیزم!
  با پاسخ ګفتن من به سوالهای احمقانهء جنابعالی هیج آبی از آب تکان نمیخورد، وهیج خوانندهء کنجکاوی دیګر به این چرندیات شما هم وقعی نمیګذارند.
  جناب عالی مرا افتخار بخشیده ای که بندهء حقیررا نمایندهء عالم ګرانقدر وداعی برحق اسلام حضرت فضیلت مآب سیدخبیب سادات معرفی کرده اید ازین افتخار بخشیدن شما باید ازخودت ممنون ومشکور باشم که ناخود آګاه مرا به منصب نماینده ګی شان ګماشته اید. درحالیکه آن عالم بزرګوار ازین جنګهای قلمی من وتو اصلا خبر ندارند که درکابل پرس چه خبر است.

  اینجا همان قصهء فیل ومګس را بیاد من آورده اید که مګسی بالای ګوش یک فیل ساعتها را ګذشتناند ودرآخرین لحظه به فیل ګفت که فیل جان خدا حافظ که خیلی زیاد ترا زحمت دادم. فیل بیچاره با زبان خودش براییش ګفت که ازآمدنت چه وقت خبرشدم که حالا ازخدا حافظی ات مرا خبرکرده ایی. دقیقا حالت جناب عالی مصداق حال همان مګس است که خودش را خیلی سنګین ومهم احساس میکند.
  خودت در دنیای خیالاتیکه درآن زنده ګی داری، فکر میکنی که شاید تمام عالم وآدم روز وشب مانند من وتو به جان کابل پرس? چنګاو باشند. درحالیکه چنین نیست عزیزم !
  . مردم کارهای ضروری تری نسبت به خواندن مطالب کابل پرس دارند. برعلاوه هزاران سایت و وبلاګ دیګر به زبانهای مختلف دنیا وجود دارد که مردم میتوانند از آنها استفاده کنند. ګذشته از آن در داخل کابل پرس هم به ده ها وصدها مضمون ومقالهء تحلیلی، انتقادی، افشاګرانه، ګزارشی ، وکارتونی وغیره وجود دارد که خواننده را از خواندن چرندیات شما بی نیاز می سازد. همین دیروز وپریروز چندین تن ازطلبه های کرام داخل کابل شدند، با قوای دولتی درګیر شدند تعدادی زخمی وتعدادی هم کشته شدند، این ها مطالب مهم تر ازچرندیات نویسی های تو است. درکنار این اخبار وګزارشها مقالات تحلیلی سلیمان راوش که با بروت های کشال خویش ونام وهویت حقیقی خویش با سرقت ازکتاب های ایرانی ها وارد معرکه شده است نسبت به چرندیات نویسی های خودت مهم تر است. سرقت های ادبی جعفررضایی ازآن تریاک نوش ایرانی به نام آرامش دوستدار نیز میتواند توجه خواننده ګان را بخود جلب کند. پس خیلی مغرور نباش که نوشته های خودت مهم تراز همه است. نخیر عزیزم!
  تو اشتباه کرده ایی، توچیز خارق العادهء را کشف نکرده ایی که خواننده ګان آنرا بحیث یک مقالهء بکر وتازه بخوانش بګیرند. چه خاصا اینکه خودت ازفهم عادی ترین مفاهیم قرآنی عاجز استی. وبه اعتراف خودت درهمین پیامت که تا اندازه ای به زبان عربی دسترسی داری. خدمت شما عرض کنم که نسبت به شما کارګرهای قبایل خیبر پختونخواه درکویت وعربستان سعودی هم به اندازهء شما به زبان عربی دسترسی دارند ومشکلات خودشان را بهتر ازشما با عربها حل وفصل میکنند. اما مراد من آن دسترسی نیست. کسی که مدعی است که تناقضات آیات قرآن را کشف کرده مستوای علمی آن به زبان قرآن باید درحدی باشد که بتواند طرف مقابل را ازمتن قرآن وبا استشهاد ازخود کلام عرب قناعت دهد که خوشبختانه جنابعالی از داشتن این مواصفات عاجزید. پس به این فکر نباش که خودت با سایت کابل پرس جهان را به شور آورده ایی آنهم نه از روی علمیت ومسلکی بودن بلکه از روی عقده های حقارت ، جبن وترس و‌‌ذلت وزبونی. مردم خیلی بیکار نیستند که چرندیات جنابعالی را به حیث تحقیق علمی بپذیرند.
  فرموده اید. که بی حیایی صفت ذاتی قرآنیار وامثال قرآنیار است واین دشنام نیست. اما من هم چیزی شما را نګفته ام که خیلی بر آشفته اید. من ګفته ام شما احمق وبیمار روانی تشریف دارید واین حماقت از روی چرندیات وهذیان نویسی های تان به همه ګان آشکار شد. پس این صفات را چرا جنابعالی دشنام تعبیر کرده اید؟

  فرموده اید که شما تا اندازه ای به زبان عربی دسترسی دارید. وچلنج مرا به فضل فروشی وخودنمايي تعبیر کرده اید. نه عزیزم من همین اکنون بازهم باوجودیکه یک مقوله ای عربی را درمقالهء تان به شکل ناقص وغلط آورده اید با قاطعیت حکم میکنم که ازنوشتن وخواندن به زبان عربی عاجز هستید. درغیر آن این من این شما واین هم کابل پرس واین هم رفقای کمونیست عراقی ومصری تان که بامن سرو وکار دارند پیائید همین مطالب تان را به قلم خودتان دربخش سخنګاه بنویسد تا دیګر خواننده های عرب زبان هم درجریان قرار بګیرند اګر واقعا قصد وارادهء روشنګری دارید وفاشیست زبانی نمی باشید؟

  اما اینکه فرموده اید کابل پرس مخصوص فارسی زبانهاست بایدعرض کنم که بنابه ګفتهء دختر خالهء تان مژده جان جمالزاده که دراعلانات بانک عزیزی میګوید:
  دنیا ، امروز سراسر ارتباطات است »

  پس کابل پرس هم تنها مخصوص فارسی زبانها نیست بلکه بخشهای پشتو انګلیسی اسپانیایی وپرتګالی وغیره همین اکنون فعال است .
  از آنجاکه قرآن به زبان عربی است وانتقادات شما نیز بالای قرآن ناشی ازفهم غلط شما از آیات قرآن است پس بیائید همین انتقادات تان را به زبان عربی بنګارید من ودیګر دوستان درخدمت شما قرار داریم.
  اینکه دیګر پیامها ی مرا با سکوت معنی دار پاسخ میدهی نشان از شکست مفتضحانهء شما دارد. اینکه ګفته اید که حس کنجکاوی خواننده ګان را تحریک میکنید، این تحریک کردن هم به زیان وتاوان جنابعالی تمام میشود چنانچه آقایان نبیل مزاری وفرشید وباقی سمندر ازمیان همین خواننده ګان بر بطلان نظریات احمقانهء شما صحه ګذاشتند.
  افشاګرشما
  قرآنیار

  • قران بار قران خور!
   مقاله های جناب یاسین چی بخواهی چی نخواهی وضعت را خراب کده وگرنه اینگونه هزیان سرایی نمیکردی!
   یکبار نوشته بودی : از گه خوردن پشیمان استی باز دوباره شروع کدی به گه خوردن؟
   میگم نوش جانت ، هرقدر بخوری باز کم خوردی!
   قران بارت باد!!!

 • مباحثه عزیز یاسین، که در ابتدا ادای یک دگراندیش متجدد را در می آورد، با فردی بنام قرآنیار، یا به عبارت بهتر قرآن بد نام کن و فحاش، اکنون بدل به معرکه ای سرشار از فحش و احترامات آکنده از بی ادبی (!) و همچنین بذل خنده و تمسخر گشته است.
  شرم باد هر دوی شما را! هر دوی تان خیلی بیکار هستید و به احتمال زیاد که نان اروپا شکم تان را سیر کرده که اینچنین نوشته های سرشار از علم و فلسفه و ادبیات را از خود بروز می دهید.

  • منم با جناب کارگر موافقم، چرا با چنین نوشته های به سر و ته و بی معنی جناب یاسین وقت خود را به هدر می‌دهد مایه شگفتی است. آنچه که من دیدم میان قرآنیار و ایشان بحثی نبود که ارزش یاد آوری در نوشته جداگانه را داشته باشد. میان ایشان و جناب قرآنیار بقول هم زبانان ایرانی "کل کل " بود و آن هم در سطح بسیار پایین و فرومایه.

   اینجا میر هزار هم مقصر است که بنام آزادی گفتار هر مهمل را نشر می‌کند، نه فحش‌های قرآنیار «نمایشهای مضحک فیلسوف قلابی بنام عزیزیاسین درباره قرآن» ارزش نشر را داشت و نه این نوشته جناب یاسین.

 • بنظرم بهتر است تا آقای عزیز یاسین کمافی السابق به تهیه ونشر اکاذب وچرندیات قرآن بپردازد، تامجادله با یک خرمذهب وگرفتار در باورهای عصرحجر . اکنون وقت آن رسیده تا پرده ازمحتوی وماهیت ضد بشری قرآن این آیین نامه قتل - تعدی وتجاوز بحقوق دیگران - مروج خرافه ودروغ - تعصب جنسی وطبقاتی پرده برداشت ! زیرا انترنیت این پیک سبک بال وچابک پرواز دیوارهای صوتی - مذهبی را شکسته وفروریخته .

 • عزیز یاسین موفق باشی
  با همچو انسان ها نه وقت خودرا ضایع بکو و نه وقت علاقمندان خودرا کوشش بکو چنرندیالت محمد را افشا نمائی
  اگر شما زمین را به اسمان و سمان را به زمین سرازیر کنی قران خور همان قران خور است .
  اگر تاریخ ادیان را مشاهده نمائید جی دورانی را سپری نموده است موش پرست گاو پرست فیل پرست روز یا افتاب پرست اب پرست اتش پرست یک کمی مترفی تر بود پرست باز هم با کمی تفاوت عرب پرست همین مکه بود نیست چیست فرق ان در چیست در دین اسلام ذکر است که خدا نه جسم دارد ونه روح دارد نه مکان دارد نه زمان دارد پس ان هیچ چیز نیست و چی ضرورت بخانه دارد بود پرستان هزار دانه بود دارد مسلمانان یگدانه
  هر روز یگه میگذرد دین خود بخود باطل و نمایانگر جهالت هر دوره ادیان مشخص بخودش را مینماید.

  • آغای قران بار
   عزیز یاسین گپی را که میزند راستی برای شماقابل فهم نبوده اینک بنده برایتان به زبان (مادر زادی تان ) انرا ترجمه میکنم تا منظور شان را بهتر درک نمایید:
   واذا خاطبهم الجاهلون قالو سلاما

 • دوستان عزیز و ارجمند ملاباقی ، شعیب ، عمرزی و حقبین درود بر شما
  با ابراز سپاس بیکران از حسن نظر شما فرهیخته گان گرامی یکبار دیگرحضور شما و همه خواننده گان آزاد اندیش و آزادمنش تعهد میسپارم که در آینده نیز با تمام نیروی دست داشتهء خویش به کار روشنگری و افشای دروغها و نیرنگها و حقه بازیهای تمام ادیان و به خصوص دین نا روشن اسلام إدامه خواهم داد ودر این راه پر از شرافت و افتخار از بذل هیچ گونه قرباین و فداکاری دریغ نخواهم کرد.
  به آرزوی پیروزیهای هرچه بیشتر
  عزیز یاسین

  • دانشمند محترم آقای یاسین . خوشحال شدم از یاد آوری مختصر از ده ها جنایت و چپاول محمد که جناب شما در مورد حملات و جنایات محمد به قرات یهودی نشین که با بیر حمی همه را ذبح نمود یاد آوری نمودید اما کاش به ار تباط این موضوع مینوشتید که حضرت محمد پیامبر اسلام که در قرآن آیاتی زیادی برای رفع مشکلات زیر نافی شان نازل شده همیشه بعد از کشتار بیرحمانه یهودی ها با زنهای آنها هم در همان شب ازدواج نموده و همبستر میشدند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و میتوان ده ها تاریخ خود اسلامی را که بدست خود مسلمانان با افتخار نوشته شده شاهد گر فت . چون به من توصیه نموده اید که با ایشان طرف نباشم من هم موقف خویش را منحیث یک خواننده حفظ داشته ام .

   آزاد ل

 • آقای قرآنیار - قرآن در کمرت بزند نام هرچه اسلام و مسلمان است را بد کردی چیزی در چانته نداری چرا باعث اسلام عزیز میشوی این شما هستید و کمک میکنید که گند اسلام بالا بیاید و یاسین ها و دیگران فرصت بیابند تا این گندگی را بیشتر بالا کنند. زنده باد اسلام با تمام گندگی هایش و زنده باد مسلمانان .

  • خدمت مخالفان درود بی پایان!
   خوشحالم از اینکه شما را درحالت عصبانیت وخشم می بینم که قریب است از فرط خشم، خدای نخواسته وهزار کوه سیاه درمیان به خواهران تان نیز تجاوز جنسی نمائید، اما به نظر من حرف همان مائو وتسه دونګ ملعون تان خیلی بجا بود که ګفته است:
   هروقت منطق و استدلال پایش لنګ شود جایش را دشنام میګیرد.
   این قلم همان قرآنیارهستم که همیشه فحاشی را با فحاشی ومنطق را با منطق پاسخ داده ام ومیدهم. مرشد جاهل تان به اسم عزیز یاسین که ببر کاغذی بیش نبود، خود اعتراف کرد که بعدازین دربرابرمن سکوت معنا دار اختیار کرده ودیګر با من خودش را مقابل نمی سازد ولی کما کان به چرند نویسی هایش شاید ادامه بدهد. سکوت معنا دار یعنی اینکه در آخرین تحلیل ایشان ازفهم لسان عربی عاجز برامدند، واعتراف نمودند که ایشان جز یک سلسله لغت ها واصطلاحات محدود دیګر با زبان عربی آشنایی دقیق نداشته ودرین زمینه تحصیلات مسلکی ندارند. درحالیکه مطابق تمام نورم ها واستندرهای بین المللی وجهانی دانستن زبان درنقد یک کتاب، درنقد یک فکر ودرنقدیک اندیشه از لوازم نقد نګاری علمی بوده ویکی از ارکان اصلی نقد را تشکیل میدهد.
   معنای واضح تر کلام این بنده حقیر فقیر، این است که ازآنجائیکه قرآن به زبان عربی است، بناء این مرشد جاهل تان عزیز یاسین باید از هر عرب زبانی عرب تر باشد. دیګران را باید فن نویسنده ګی ونقد درزبان عربی بیاموزد. آنوقت است که نوشته هایش ، (اګر نامش را نوشته بګذاریم) وزنهء علمی هم میان متکلمان زبان اصلی وهم میان متکلمان زبان دومی پیدا میکند. درحالیکه جناب ایشان درخلال اینقدر رد وبدل نمودن پیامها برایم معلوم شد که ایشان فرق بین (تهجر) و(تحجر) را هم نمیدانستند، که بالاخره از اصلاح کاری من هم ممنون شدند، همان ضرب المثل مشهور :
   تامرد سخن نګفته باشد
   عیب وهنرش نهفته باشد

   بناء من با جرأت تمام میتوانم ادعا نمایم که این بندهء هیج مدان با تمام کمبودی های وضعفهایم حق استادی بالای این مرشد تان دارم. اما از آنجائیکه شما ملحدین حرام زاده وکمزاد تشریف دارید حتی به استادان تان هم فحش وناسزا میګوئید.
   سعدی بزرګ چه خوش ګفته است:
   سعدیا شیرازیا پندی مده کمزاد را
   کمزاد اګر عاقل شود ګردن زند استاد را
   بناء شما آقایون چنین صفتی دارید، همین فرهنګ فارسی تان به برکت عرفای اسلامی به اوج خود رسید اما امروز شما تو دهن تمام عرفای اسلامی شاش تان را میکنید وهمزمان لاف هویت زبانی را نیز میزنید. مثل اینکه در طول مدت استعمار درخاورمیانه وافغانستان با استعمار غرب رګ ورشتهء خونی پیدا کرده باشید. پس شما نسل حرامی تشریف دارید. لطفا به مراکز تحقیقاتی جهانی خونهای تانرا با خونهای اروپایی ها خصوصا انګلیسها وفرانسوی ها مورد آزمایش قرار دهید حتما درمی یبابید که یکی از مادر کلانهای شما حتما با یکی از عساکر فرانسوی ویا انګلیس همبستر شده وبه شوهر ایرانی ویا افغان خودش خیانت کرده است. شما ازنسل حافظ وسعدی ومولانا وسنایی وحتی فردوسی بزرګ نیستید. شما ازنسل بقایای عساکرچنګیز وتیمورلنګ و ناپلیون درایران ویاهم قوای انګلیس درکابل تشریف دارید. تنها کسی که شجاعت مندانه این اعتراف را کرده است آقای جعفررضایی است که خود میګوید ، لشکریان چنګیز باخودشان زنان شانرا نیاورده بودند، زنان عساکر چنګیز همانا زنان بومی همین حوزهء تمدنی است. رجوع کنید به نوشته های جناب جعفررضایی درباب چنګیزخان.

   بناء دشنامها و کینه های شما علیه اسلام ومسلمین نزد من قابل درک است. تعجب این جاست که اولادهای مشروع وحلالی همان چنګیز وبیمورلنګ درهند وافغانستان بار دیګر بنیانګذاران تمدن وفرهنګ اسلامی میشوند ولی اولادهای غیر شرعی کما کان به عقده ها وکینه توزی شان علیه اسلام ومسلمین ادامه میدهند وبا اولادهای لشکریان صلیبیون قرون هفده وهژده میلادی همکار وهمګام می ګردند واز حنجرهء آنها صدا بالا میکنند. همانهایکه قلبا با اسلام ومسلمین خصومت قلبی داشتند، وزمانیکه دمشق را اشغال کردند جنرال صلیبی به سر قبر صلاح الدین ایوبی رفت وګفت:
   های صلاح الدین !
   برخیز که ما باز آمدیم قدس را اشغال کردیم.

   حالا عزیزیاسین شما این مرشد جاهل وفیلسوف قلابی تان همین اکنون بار دیګر خودش را در غارهای توره بوره پنهان کرد. واز تبادل چند پیام عادی به زبان عربی آنهم به کمونیستهای هم مشرب خودش دریغ ورزید، تا مبادا بیشتر ازین رسوا شود. آیا همین را نقد قرآن وکشف نمودن تناقضات آیات میګوئید؟
   نه آقایون!
   من برایتان میګویم که این عمل را چه میګویند: احساساتی هم نشوید زیرا از اصطلاحات و واژه های مخصوص خودتان استفاده میکنم:
   این را به اصطلاح خودتان کون پاره ګی میګویند که ازفرط درد مقعدهای تان باره شده است.

   بهرام مشیری آن تریاک نوش ایرانی قبل ازعزیز یاسین حتی شجاعت مندانه تر ازعزیزیاسین، با هویت حقیقی وحقوقی خودش هزاران دشنام را نسبت به قرآن و مسلمانان اوایل اسلام وشخص پیامبر نثار کرده ونثار میکند، آن دشنامها درسایت یوتوب موجود است، چه مسلمان وچه کافر وچه کمونیست روزانه آنها می شنوند، من هم می شنوم، مرشد دیګر عزیزیاسین بنام شجاع الدین شفا را با خزعلیات وجعل کاری های تاریخی اش خوانده ام ومیخوانم ودیګر مسلمانان نیز میخوانند ، چه چیز جدیدی را شما وآقای عزیزیاسین نسبت به این تریاک نوشان فاشیست بخورد خواننده های کابل پرس? داده اید؟ خیلی آسان وراحت ازپشت کامپیوتر مانند شما که بمراتب نسبت به آقایون قبلی جبون تر وترسو تر وزبون تر وحتی بی باورتر به عقاید تان تشریف دارید هرکسی میتواند چند دشنامی را به پیایمبر وقرآن سرهم بندی وقطار نموده وآنرا نثار مسلمانان نماید. این کار شما آقای مرشد ساختګی تان عزیز یاسین خیلی آسان وسهل است. وزحمتی نمیخواهد.
   اما آن آقایون تریاک نوش ایرانی جز اینکه خودشان را بیشتر بدبخت وفلاکت زده ساخته باشد چیزی نصیب ایشان نشده است. سرنوشت شجاع الدین شفا نیز که برای همه معلوم است که درنهایت امر ایشان مانند صادق هدایت خود کشی کرد. ازمیان ملاحدهء افغان بیرنګ کوهدامنی نیز به پوچ بودن دنیا باورمند شد وسرانجام خودش را با کروات خویش درشهرلندن اعدام نمود. بناء من خدمت همهء تان عرض میکنم که شما عزیزان اګر افراد مختلف باشید ،( درحالیکه همهء تان ازیک الی دونفر تجاوز نمیکنید) اګر جلو این عقده ها ونفرت های تانرا نګیرید روزی به سرنوشت شجاع الدین شفا وصادق هدایت وبرنګ کوهدامنی مواجه میشوید.
   تا دیر نشده است خودتان را به مراکز بهداشتهای روانی برسانید ویاهم نزد یکی از علمای اسلامی رفته شکوک خودتانرا پیرامون جهان هستی وخالق آن ، زنده ګی بعداز مرګ وغیره مطرح نموده وبه رفع شبهات تان بپردازید. درغیر آن هم حیات خودتانرا خراب میکنید وهم حیات اولادهای تانرا.

   آنلاین : لطفا به این لاطائلات ګویی این تریاک نوش ایرانی توجه کنید که میفرماید نه دوزخی وجود دارد ونه بهشتی ونه هم روز بازخواستی اینها همه مغلطهء فکری است. پس حاصل سخن اینکه این جهان پوج وبی معنی وبی هدف است. بشنوید!

  • ما میگویم نعلت بر عرب جاهل عرب چیست که لسان مردار ان باشد عرب دزد عرب تروریست عرب القاعده .
   قرانیار کناه تو نیسشت تو پیروی همان محمد هستی که نه برای اصحاب های خود زن ماند و دوختر کاشکی دختر های بزرک انرا خراب میکرد دختر های 9 ساله را مثل عایشه صدها دختر غریب و مظلوم دیگر را بنام کنیز بالایش تجاوز میکرد چقدر زشت است .
   قران خور بیمنطیق بحث ما به زبان فارسی است که همه میدانند نه به زبان عرب جاهل تجاوز گر نعلت به خوب و خراب عرب

  • ای قرآنیار تو یار قرآنی
   ‌ با دگر اندیش تو در پیکاری
   ‌ دشمن سرسخت انسانی
   ز خردمندان تو بیزاری
   ز کدام معرفت سخن رانی؟
   در خفا بت را بزرگ دانی
   این ره‌ای را که خوب میدانی
   زره ‌ای نیست جز ز نادانی
   در دلت کینه است و بخل هزار
   دگران را همیش مریض شمار
   کیش تو کیش تازیان باشد
   عربی‌ بر لبت روان باشد
   همه دار و ندار از عربست
   پیشینان نیز پرورده عربست
   به عرب برده ‌ای و هم خوشدار
   (دبر) شان خجسته نیک بدار
   بهر شان جنگ و هم ستیز بدار
   این بود معرفت؟ مکن‌ تیمار
   نام شان رابزرگ جلوه بدار
   دبرت را گشاده, همیش بدار
   من به این کیش خویش میبالم
   از همه کشت و خون بیزارم
   من چوو آتش پرستم و بیدار
   بهتر از خاک و گل پرست به هزار
   پیروز باشید

  • دانشمند گرامی عزیز یاسین درود و سپاس بی پایان بر شما
   این سکوت معنی دار شما سرانجام این قرآن پناه بی آزرم را از مرز بیماری مالیخولیا که هم اکنون به آن مبتلاست به گودال جنون پرتاب خواهد کرد . آفرین باد برتو انسان فرهیخته که با استدلالهای دانشمندانه و با صلابت خویش و بامناعت طبع و نثر روان خویش درفش روشنگری را دلیرانه بر افراشته و علیه این هیولای خون آشام که نامش را اسلام عزیز گذاشته اند می رزمید . من نیز دستان پر از عطوفت انسانی شما را صمیمانه میفشارم و به شما وسائر فدائیان را ه روشنگری این راه مملوء از شرافت و درعین زمان مملوء از دشواریها بی شمار ، وعده میسپارم که از هیچ نوع کمک و همیاری درتسریع بخشیدن این روند دریغ نخواهم کرد.
   پیروز و کامگار باشید
   بریالی ناصر

  • قرآن بار بی شرم
   تو واقعا بی حیا بودی عزیز یاسین به ناحق تورا بی حیا نگفته ا ست . او برایت نوشته است که با آنکه به زبان پدراندران شما یعنی زبان تازی آشنایی دارد ، لازم نمی داند که در اینجا با آن زبان با شما مکاتبه کند زیرا مخاطب ها همه فارسی زبان هستند ولی تو نواسهء شیرخدا وخر معاویه علی سرتاس قد کوتاه بازهم به گفتهء عزیزیاسین به فضل فروشی وبه گفتهء اینجانب به عورت نمایی خویش إدامه داده خواهان نوشتن به زبان باداران خویش هستی ... بی شرمی و بی حیائی هم حد و اندازه یی دارد ... آخر یک کمی بشرم او بچه بی ریش سید خبیب سادات خپچی که توان مقابله با یک شیعهء گوزوک را هم ندارد و مانند موش از او فرار میکند ( منظورم همان آلایاری شبکه ء اهل بیت است)
   مرگ بر تو قرآن بار بی شرم و همه کسانی که مانند تو می اندیشند
   اکنون زمان مصرف شما واین دین وحشیانهء شما به پایان رسیده است و هیچ شخص عاقل و بالغی به باد دل شما نمی خندد..... این باد های متعفنی که تو و امثال تو به هوا رها میکنید هیچ دردی از دردهای ناشی از خنجر های کاری عزیز یاسینها را مداوا نخواهد کرد

   به آرزوی رهایی بشریت از چنگال ادیان وباورهای قهقرایی عصرحجر

   بدرود

   احد قاسمی

  • با عرض درود های بی پایان خدمت خوانندگان گرامی کابل پرس? . خواستم عرضی به آقای که خود را قرانیار میخواند داشته باشم و اینکه فقط یکی دو آیت از آنچه جناب شان خود را یار آن میداند بنویسم : سوره احزاب آیت 50 < ای پیامبر گرامی >( ما زنانی را که مهر شانرا ادا کردی بر تو حلال کردیم و کنیزانی را که به غنیمت الله ترا نصیب کرد و ملک تو شد و نیز دختران عمه . دختران خاله . و دختران کاکای آنها که با تو از وطن خود هجرت کردند و نیز زنانی مومنه ای که خود را به رسول < بی شرط مهر ببخشد و رسول هم به نکاحش مایل باشد که این حکم حبه و بخشیدن زن و حال شدن او > مخصوص تست و نه مومنان که حکم زنان عقدی و کنیزان ملکی متصر فی مومنان را به علم خود بیان کردیم . این زنان را همه بر تو حلال کردیم و ترا مانند مومنان امت به احکام نکاح مقید نکر دیم بر ین سبب بود که بر وجود عزیز تو در امر نکاح هیچ خرچ و زحمتی نباشد و الله بر بندگان غفور است . ) این غفور بودن الله فقط در قسمت محمد است تا از ناحیه زیر ناف مشکل نداشته باشد ؟؟؟؟؟؟ آیت 1 سوره تحریم در باره همخوابگی محمد با کنیزش ماریه که از مصر برایش فرستاده بودند و جناب شان در اتاق حفصه خانم شان دختر عمر خلیفه دوم مسلمین در غیاب حفصه میباشد نزول یافته است و در عین عمل خفصه میر سد و با محمد دعوا میکند و محمد ماریه را بر خود حرام میکند و این ایت را فورا خدای غفور و رحیم نازل میکند ( ای پیامبر گرامی برای چی آنرا که الله بر تو حلال فر مود بر خود حرام کردی؟ تا زنانت را از خود خوشنود سازی در صورتیکه الله آمرزنده و مهر بان است . ) حال اگر آقای قرانیار فهمیده و یا نفهمیده خود را قرانیار خطاب مینماید اختیار دارد اما بداند که یار بودن به همچو آیات نمایندگی از عقل سالم نمیکند . به ارتباط همچو موضوعات به صد ها نوشته در سایت ( افغانستان آزاد - آزاد افغانستان ) دارم که جناب شان میتوانند آزادانه مطالعه و هر چه در مغز داشته باشند نظر دهند . در اخیر از دانشمند محترم آقای عزیز یاسین معذرت میخواهم که سفارش شانرا نادیده گر فته مجبور شدم چند سطری بنویسم .
   آزاد ل

 • قران یار(قیران یار)!
  فکرکنم درآن تشبیه بالا اشتباه نموده اید(مانند همیشه).
  بهتر بودبه جای مگس وفیل می نویشتیدمگس وخر.
  چون خربودنت بیشتر قابل قبول بودتافیل.

  صحت یاب شوید

 • برای خداوند عالم :
  سه دین آسمانی به پوست غُلفه « آلت تناسلی مرد » بسته است .
  خداوند بر ابراهیم ظاهر شد و گفت : تو را بارور نمایم و پدر امت های بسیار قرار دهم و تمامی زمین کنعان را به تو و فرزندان تو به ملکیت ابدی بدهم ... و تو در مقابل نیز باید عهد مرا نگهداری و عهد من اینست هر ذکوری از قوم تو باید ختنه شود و هر ذکور ختنه نشده از قوم خود منقطع شود ، چون عهد مرا شکسته است . تورات – سفر پیدایش – باب هفدهم .
  و اما انجیل مسیحی ها همان خداوند تبارک و تعالی به پیامبر دومش می گوید : « مؤمن واقعی کسی نیست که ( فلان جایش ) ختنه شده باشد ، بلکه کسی است که قلبش ختنه شده باشد و اگر از شریعت پیروی کنی ختنه ( قلبی ) تو ارزش دارد ... » و به این شکل ختنه در مسیحیت نه واجب است و نه انجام می دهند . انجیل – رساله پاؤلوس – باب دوم .
  و در مسلمان عزیز ، همه میدانیم که ختنه برای هر مسلمان از نان شب واجب تر است . مسلمان ختنه نشده به بهشت نمی رود و حوریان بهشتی ختنه نکرده ها را نمی پزیرند . همان خداوند تبارک و تعالی که در توراتش 70 صفحه راجع به منافع ختنه به موسی می گوید و در انجیلش ختنه را ضروری نمی داند ، اینک دوباره از لذات ارتباط جنسی در ارتباط با ختنه به پیامبر سومش نصیحت ها می کند و سفارش ها دارد . در مورد نظر خداوند نسبت به پیامبر چهارمش حضرت بهاءالله هیچ بهایی حاضر نشده توضیح بدهد که خداوند تبارک و تعالی در خصوص برش پوست آلت مردانه زیر گوش حضرت بهاءالله چه گفته است ؟ آنچه معلوم شده دین های آسمانی خدادار همه بشکلی متکی به این تکه پوست هستند و در دو دین یهود و اسلام کمر به قطع و قتلش بسته شده است . !

  این یک تکه گوشت
  در کدام مذهب ، کیش ، آیین ، فرهنگ به جز اسلام ، برابری زن و مرد بر مدار شکل یک جایی از بدن آنها تعیین می شود ؟ اگر دختر مسلمانی که تا دیروز چادر بر سر می کرد و از بسیاری مواهب مردانه مانند ارث و شهادت دادن وغیره محروم بود ، در اثر عمل جراحی پسر شود ( کاری که در اکثر کشور ها اتفاق می افتد ) ناگهان حقوق اسلامی و اجتماعی این دختر که پسر شده است ، چند برابر می شود . حجاب از سر برمیدارد ، ارث اش دو برابر می شود ، مانند یک آدم حسابی در هر دادگاهی میرود و شهادت میدهد ، در مسند قضاوت می نشیند ، برای رفتن از منزل و یا به خارج از کشور اجازه شوهر نمی خواهد و بسیاری مزایای دیگر .
  و اما برعکس آن اگر یک مرد بدبخت مسلمان احساس زنانه گی داشته باشد و با عمل جراحی زن شود ، زنده گی اش را جهنم می کنند . ازهمان روی چپرکت بیمارستان باید در کفن سیاه خودش را بپوشاند تا اجازه بدهند از دروازه بیمارستان بیرون برود و سایر گرفتاریهای تمام نشدنی دیگر . گویی اسلام و موجودیت خداوند مسلمان به وجود همین یک تکه گوشت میان پای مردان بسته است .

 • ای مؤمنان !
  تا به کی در خواب غفلتید ؟ چه زمانی می خواهید از این خواب غفلت چند هزار ساله برخیزید و دستان و چهره را با زلال خرد بشویید و بر قرنیه ی چشمانتان ، قطره ی معرفت بچکانید تا ظلمت دین به خصوص زهر اسلام از دید و ذهنتان پاک شود .
  تا کی با اعتقادات سخیف ، روزگار تان را در ظلمت باور به موهومات سپری می کنید ؟ و خوابتان را با رویاهای مغشوش دین ارثی پدرتان می آشوبید ؟ تا به کی اسیر دست اوهام و خرافاتید ؟ تا به کی غرق رویای بهشت و جهنمید ؟ چرا به خود نمی آیید ؟ چرا خود را از این همه قید و بند برده گی دین رها نمی کنید ؟
  ای خرد گم کرده گان ! بهشت همان لحظه هایی است که شما شادمان و خوشنودید ، و جهنم زمانی است که به غمی و دردی و المی دچارید . هیچ میدانید برای مسلمان شدن نیاکان ما و مسلمان ماندن شما ، خون چند سد هزار نفر از گذشته گان ما را اعراب بر زمین ریخته اند ؟ و اگر مسلمان نمی شد ، یا کشته میشد و یا مجبور بود 70 در سد درآمدش را برای خلیفه و حاکم به نام جزیه بفرستد ؟
  شرم نمی کنید که برای غارتگران اموال اجداد و دزدان ثروت های وطن تان صلوات می فرستید ؟
  چرا قاتلان نیاکان خود را چنین محترم میدارید ؟ به چه جهت گور اعرابی که نیاکان ما را به شمار هزار هزار می کُشتند و خونشان را در جوی آب می ریختند تا با آب سرخ رنگ ، آسیاب بگرداند ، زیارتگاه و حاجت خواه کرده اید ؟ برای چه بر کسانی که پدران ، مادران ، برادران و خواهران شما را به اسارت بردند و به برده گی و کنیزی فروختند ، دعا و ثنا می گویید ؟
  تا کی می خواهید در پستی و فرومایه گی غوطه ور باشید ؟ از همین امروز خدایتان را بر دروازه ی شهر ذهن تان به دار بیآویزید . الله تان را بدست سیلاب لای و لجن و مردابها بسپارید .
  دست از این فرومایه گی که شما را موالی و عجم می نامیدند بردارید . بس کنید از این همه حقارتی که برای خود می خرید و نامش را عبادت می گذارید . چرا بر الله عربان تعظیم می کنید و برای چنین موجودی موهوم و خونخوار و دیو سیرتی ، پیشانی بر زمین می نهید و سجده می کنید ؟
  هیچ روشن اندیش و درس خوانده ای حق ندارد دیندار باشد و اعتقاد به ماوراءالطبیعه داشته باشد .
  اسلام را که دین برده گی و بنده گی است ، دین محمد را که آیین توسل و توجه به میان تنه ی آدمی است ، الله اعراب را که یکتایی اش تنها در عبادت و سجده ی آدمیان بر او نمایان می شود ، کتاب قرآن همراه با تمام متعلقاتش را که سراسر ابهام و اوهام و ایهام و مهملات است ، به محمد و همان قومش باز گردانید و خود را از دست این دوال پا برهانید . این تحفه اعراب را به سرزمینش برگردانید و گردن از زیر این بارگران سنگ بیرون بکشید .

 • می گوید ، کسی نمی تواند یک آیة بهتر و زیباتر از آیه های قرآن بیاورد . اتفاقاً ، آوردیم و شد .
  ای کسانی که ایمان آورده اید ، لطفاً کاری به کار کسانی که ایمان نیاورده اند ، نداشته باشید و در آتش جهنم نادانی خود بسوزید که خداوند بخشنده و مهربان و یاور نادانان است .
  ای کسانی که ایمان آورده اید ، می خواستید نیاورید .
  ای کسانی که ایمان آورده اید ، از چه چیز ما خوشتان آمد که ایمان آوردید .
  ای کسانی که ایمان آورده اید ، از هر کجا آوردید ، ببرید بگذارید سر جایش.
  ای کسانی که ایمان آورده اید ، این چی بود که آورده اید ، گندش را درآورده اید .
  ای کسانی که ایمان آورده اید ، به ارواح مادرتان ، کاری به کاری آنها که ایمان نیاورده اند ، نداشته باشید .
  الله بر همه چیز شما آگاه است ، از خشم او بترسید که جهنمش بسیار بسیار بزرگتر از بهشت اوست .

 • وختی پسرم را
  شرعاً کله « cut » کردی
  اگر از خدای تو
  انتقام نگیرم
  نامردم
  از خدای نامرد
  انتقام می گیرم
  مادرش گریه می کند هرچند

  • با درود خدمت دانشمند گرامی عزیز یاسین و سائرآزاد اندیشان و روشنگران فرهیخته یی که در تآیید و پشتیبانی از ایشان کامنتها و پیامهای زیبا و دانشمندانه یی نوشته اند و به خصوص دوست گرامی یاور که با سرودهء زیبای خویش به دهنکجی های آدمکی به نام قرآنیار که به جز فحاشی و لجن پراگنی حرف دیگری برای گفتن نداشته است ، پاسخ داده است و نیزدوست ارجمند و روشنضمیر ( آذین ) که با نثر زیبا و دلنشین و شاعرانهء خویش به بیان واقعیتها و افشای درنده خویی های اسلام ، این دیانت دهشتگر و خون آشام ، پرداخته اند. و با ابراز مسرت از اینکه پروسهء روشنگری در میان روشنفکران کشورمان آرام آرام دارد نضج و قوام می یابد ، خواستم من نیز با اهداء سه پارچه از سروده ها ی خویش خدمت خواننده گان عزیز، در این زمینه سهمی داشته باشم و امید وارم این سروده ها مورد پسند واقع گردد :

   افیون دین

   شما ای مردمانِ خفته در خوابِ هزاران سالهء ادیان !
   شما در خواب می خندید.
   شما در خواب می گریید.
   شما در خواب می رقصید.
   شما از نَشوَهء افیون دین سرشارِسرشارید!
   همه تان غرقه در پندار موهوم خداوندان.
   همه بنهاده سر بر آستانِ یَهوَه و یزدان.
   شما باور به موسی و به عیسی و محمد کرده اید اما؛
   حقیقت چیز دیگر هست و ایشان یکسره باطل ...
   همه أفکارشان پوچ است و دوراز حق و بی حاصل.
   بهشت و دوزخ و حشر و حیاتِ تازه بعد از مرگ ،
   همه ناشی ز افکار قدیم و ریشه در عهد کهن دارد.
   کنون در عصر تسخیر فضا و نسج حیوانی ،
   هزاران شرم بر انسان که دین باور به جا ماند !..
   و از پرداختن با علم ودانش در قَفَا ماند!..
   شما ای خفته گان تا کی چنین خواب گران دارید؟!
   بجنبید از پی دانش ،
   ببرید از پی سازش به باورهای بی حاصل!
   زغفلت وارهیده حق و باطل را جداسازید!
   دروغ دین و دین داری به عالم بر مالا سازید!

  • آیین اسلام برای عربهای وحشی وبدوی با در نظر داشت از شرایط آنروز جزیره ای عربستان با زور شمشیر تحمیل گردید. درین آیین خرد ستیز نه از گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک دین زردشت اثری دیده میشود ونه از تعالی معنوی وبیآزاری آیین بودا ونه از عشق ومحبت مسیحیت وهم نه از فلسفه ای قوم برتر دین یهود. آنطوریکه در حدیث معراج آمده موسا سمت مشاور اعظم را نسبت به محمد داشته است ومحمد را وادار ساخته تا بار ها نزد خدا رفته و نماز امتش را از 50 بار به 5 بار تخفیف دهد. اگر عقل ودرایت موسا نمی بود این امت جاهل میبایستی از صبح تا شام نماز بخواند وبه بقیه کار وامور زندگیشان رسید گی کرده نتواند. در معراج پیامبر اسلام موسا برتری وافضلیت خودرا بر محمد ثابت کرد وامروز پیروانش . چنانچه 7 ملیون یهودی بر 200 ملیون عرب آقائی میکند و از نقطه ای نظر زندگی مادی در سراسر جهان در رفاه کامل قراردارند، اتحاد نظر وهم بستگی که بین مردم یهود وجوددارد یک فی صد آن در میان مسلمانان مؤمن دیده نمیشود.وقتی یک فرد یهودی به کشور دیگری میرود به کنیسه یا معبد خود مراجعه واز صندوق تعاونی آن پول مورد نیاز خودرا گرفته به کار وحرفه ای که دارد میپردازد وقتی به خود کفای رسید قرضه ای معبد را بدون دلیل ودلایل دست نا خورده به صندوق معبد تسلیم میکند. آیا در میان کلیه مسلمانان جهان که یهود را کافر میدانند چنین صداقت وامانت داری دیده میشود؟ در تاریخ این دین خرد ستیز در طی 1400 سال یک دانشمند بنام دیده نمیشود، اگر رازی، فارابی، ابن سینا، ابن طفیل وابن رشد در جامعه ای اسلامی ظهور کردندودر زمینه ای علوم عقلی آثاری از خود بیاد گار گذاشتند ،همه ازبرکت فلسفه ای یونان، نوی افلاطونیان واسکندرانی بودند، نه اسلام زیرااسلام بجز از فقه، اصول وبعداً کلام،ونیز تفسیر های احمقانه ومزخرف بدرد نخور وحدیث های مجعول چیز دیگری نداشته است که به مردم خود به ارمغان می آورد. همین چند تن دانشمند هم با انواع تحقیر وتعجیز وتوهین ونفی بلد روبرو بودند،مفتی ها و فقه های متحجر وقشری میراث داران اصلی اسلام بار ها وبارها فتوای تکفیر اینهارا صادر کردند. در میان یک ملیارد وسه صد میلیون مسلمان امروزی یک تن مخترع یا ساینتیست که برای هم مسلکانش مصدر خدمت شده باشد، دیده نمیشود. آنچه دیده میشود جهل است، بیسوادی، فقر، تعصب، زن ستیزی، خرد ستیزی، انتحار، صدور فتوای کفر وکافری، مرتدشمردن دگر اندیشان واعدام آنان، سنگسار، گردن بریدن انسان با نعره ای منحوس تکبیر. اینست میراث دین برتر اسلام یا دین فطرت وآیین ناب محمدی در قرن بیست و یک.

 • درود برهمه فرهیختگان و دگر اندیشان که دربالا کامنت های به سپاس از عزیز یاسین نوشته اید !

  بعد از 14 قرن و نابودی 28 نسل بیخبر در امید بهشت باید امروز روشنفگران درنخست و هر افغانی که خود را افغان خطاب می کند به این نتیجه رسیده باشیم که راة رهایی افغانستان و رسیدن به تمدن عبور از روی نعش اسلام می گزرد.

  چراکه اسلام مانند یک کنه با واژه های دست ساخت سلمان پارسی خائن و محمد بیسواد ، برمغزها مانند بسم االللللله
  لااللللله اشهدالللله انشاللللله لاهول ولللا و قل هو ولللللا چسپانیده و همه را مانند اسپ گادی از دیدن بسوی چپ و راست ممنوع می کند.

  رهایی از آن فقط ترک این عادتهای طوطی وار و هرچه زودکلمات عربی تازی رااز ذهن خارج ساختن است .

  قرآن که به خواندن نمی ارزد بگزارید در سردروازه میخ باشد.ببینیم ملا ها هم که به خالی کردن جیب و در پی زنان مردم است

  وقتی پدرو مادر این مسایل را بداند . درنخست فرزندش را سنت نمی کند و هر آنچه اسلام می گوید .در قصه اش نمیشود.

  محمد با خارج کردن بادهایدلش خالق هستی را شیبه به یک حیوان درنده تبدیل کرده که هیچ کاری ندارد و انتظار می کشد تا همه را در آتش کباب کند.
  بعدش چه آیا آن احمق فرق بین قرانیار و عزیز یاسین را هم نمی داند؟ به هرروی

  مگر چین و جاپان و اروپا چه مشکل دارند؟

  این نقدر بگیرودست از آن نسیه بدار

  آواز دهل شنیدن ازدور خوش است

  عمر خیام یا (کیوان نیشاپوری ) گفت ولی ما در درک مشکل داریم .

  از لقمان دانا پرسیدند ادب از کی آموختی ؟ گفت از بی ادبان زیرا هرچه از ایشان درنظرم ناپسند آمد از آن احتراز کردم و باز گرد آن نگشتم.

  حالا که اسلام سراپا گفته هایست در عالم خیال یا خیال پلو.
  اگر اسلام را اروپائیان می پسندیدند. بعد از 700 سال همهگی متحدانه مسلمانها را زده زده از اسپانیا بسوی مراکش و افریقا نمی راندند. حالا اسپانیا را با پاکستان مقایسه کن.

  شما درهمینجا به ادبیات قرانیار و رهبران جهادی و بقیه مخصوصا امیرالمومنین که با زور امریکا امیرالمومنین درپشت موترسایکل کافران فرار کرد .غیر از بم انتحاری و قتل و قتال چیزی در چنته ندارد .

  اگر همین سلمان پارسی نبود و خندق سازی را به محمد یا نداده بود در جنگ خندق کارش تمام بود.

  دین اسلام با مردن محمد پایان یافت ولی اعراب شکم گشنه با پیراهن عثمان ساختن آن و حمله به ایران و جنگ قادسیه و چور و چپاوول و غنیمت جنگی و اسیری و تجاوز به زنان تا به حالا دوام کرده.
  و تنها راه رشد اسلام قتل و کشتن و خشونت است . پیروان جاهلش می دانند که با اسلام با ادب تربیه و فرهنگ سروکار ندارد و در موجودیت صلج جان می دهد.

  اروپا و امریکا هم می گویند مرگ خوب است ولی برای افغانها ایرانی و پاکستانی ها. و لی ما چرا ؟

  ولی مشکل ما در خود ماست .هروقتی واژه های تازینامه را از افکارخود پاک کردیم می رسیم به خرد اجدادی که جهان را روشن ساخته و لی ما در چنگال دین تازیان زار و زبون و درفقر بسر می بریم.

  هم میهنان بیائید از خود شروع کنیم و افکار خود را ازین خاشاک و چرندیات اسلام پاکسازیم. تا امیدی شود برای نسل ها آینده وگر نه امریکا و ارو پا وکشور های متمدن که عربستان هم خود را شاملش کرده میخورند و ما باید جهان سومی باقی بمانم.که ننگ بزرگی است . به فرهنگ ما.

  در اخیر باید بگویم که اسلام اصلی ناب محمدی مجاهدین و رهبرانشان است اسلام ناب محمدی طالبان است و اسلام ناب محمدی تمام اعراب و پاکستان است و اسلام اصیل جمهوری اسلامی ایران است که هر آن چه محمد گام می گزارد اینها گام بر می دارند.

  از چور گرفته تا تجاوز به اطفال وهمین وضعی که به چشم می بینید.
  اگر کمی تعمق کنید.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس