صفحه نخست > دیدگاه > هفت و هشت ثور تراژدی ترکیدن غده های چرکین

هفت و هشت ثور تراژدی ترکیدن غده های چرکین

محمد اسحاق فياض
چهار شنبه 25 آپریل 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

هفت و هشت ثور دوحادثه مهم و تاریخی در کشورما است، حوادثی که نزدیک به 4 دهه است، مردم افغانستان گرفتار پیامدهای منفی آن هستند. این که در هفت ثور و هشت چه تحولی رخ داده است، شاید یک بچه خردسال افغانستان هم بداند و نیازی به توضیح نیست، آنچه مهم است فعلا این است که دو حادثه یاد شده چنان با سرنوشت مردم ما طی 4 دهه اخیر عجین شده است که هم مردم این سرزمین را دچار دگردیسی های فراوان کرده و هم نظام سیاسی جاکم برکشور را در طی این مدت.

روزی هفت و هشت ثوراز چنان هیمنه انقلابی و نیز اسلامی پربود که کسی جرات نداشت برخلاف آن سخنی بگوید و چه جشن ها وشادی ها که براین آن گرفته نمی شد و اکنون این دو روز چنان منفورشده است که بسیاری از مردم حتی نمی خواهند اسمی از حوادثی که دراین دو روز اتفاق افتاده بیاورند. خوب به خاطر دارم که در سالگرد هفت ثور 1357 درچمن حضوری چه جشنی برپا بود و کودتاگران هفت ثور چه سوری به پامی کردند و چه شعارهای انقلابی و داغ که سرداده نمی شد. تا صبح مردم در این چمن سرسبز جشن و شادی می کردند. سالگرد هشت ثور 1371 نیز طی سال های اخیر جشن گرفته شده است و برای آن نیز شادی و سروری به همراه داشته است، اما این شادی ها و سرورها بسیار زود به غم و ماتم تبدیل گردیده و سایه های آزادی به سایه های دهشت و تباهی و غارت و خون ریزی و جنایت تبدیل شده است. پشت میله های هرشعار هورا و زنده باد انقلاب کبیر زحمت کشان و... دهها هزار انسان خوابیده بود که در تاریکی شب به جوخه های اعدام فرستاده می شدند. سوسیالیزم خون و وحشت و ترس بجای آزادی و حقوق زحمت کشان در کشور حاکم شده بود و در هشت ثور نیز پشت هر شعار اسلامی و اخوت و برادری راکت ها از انواع مختلف آن بود که به غرش در می آمد و خانه برادری را به ویرانه تبدیل می کرد و خانواده ها را به عزای عزیزانشان گرفتار می کردند.

بدین ترتیب واقعا سخت است که از این دو روز سخن گفت، زیرا این دو حادثه یک چهره ندارد، بلکه های چهرهای متعددی دارد با تصویرها و تفسیرهای متفاوت. به راستی کدام چهره از این دوحادثه را روایت کرد وسرانجام چگونه در باره آن قضاوت نمود؟.

برخی سعی دارند از دو حادثه یادشده یکی را پاک و مقدس جلوه دهند و هرچه پستی و پلشتی بوده به گردن دیگری اندازد و برخی دیگر همه دستآرودهای دو حادثه را نادیده گرفته و همه مصیبت های که مردم در طول این مدت دیده اند، معلول هفت و هشت ثور می دانند. به راستی در باره این دو حادثه چگونه قضاوت کرد؟ ایا می شود یکی را از هرجنایتی تبرئه کرد و دیگری را محکوم ساخت؟. آیا می شود هردو را محکوم کرد و فقط از این دو حادثه چهره جنایت بار و خونین آن را روایت کرد و گذشت؟. آیا اساسا می شود یک یا چند حادثه فقط جنایت باشد و خون و قساوت و دیگر هیچ!؟.

در حالی که دوحادثه یادشده خواسته ها و اهداف متفاواتی داشته اند و نسبت به یک دیگر کاملا متضاد است، اما در بعد جنایی تحولات خونینی را که پشت سر گذاشته اند، وجه مشترک دارد و همین وجه اشتراک است که برخی به صورت مطلق هردو حادثه را فقط جنایت می دانند و تباهی و عقب ماندگی و گویا افغانستان تا پیش از این گل و گلزار بود و فقط پیامدهای هفت و هشت ثور سبب جنگ و خونریزی و جنایت در کشور گردیده است. در حالی که هرتحولی که رخ می دهد ریشه در پسمنظر تاریخی خود دارد و عملکردهای گذشته نقش اساسی را در ایجاد یک تحول بزرگ و مهم دارد. آنهایی که هردو حادثه را از بعد جنایی آن بررسی می کنند و فقط جنایت و قساوت می دانند که کشور را بسوی قهقهرا برد، ازعوامل و پسمنظرهای آن غافلند، اگراین دوحادثه محکوم است، چرا عامل و ریشه های آن محکوم نباشد؟.

واقعیت این است که تحول هفت و هشت ثور در عین حالی که محصول اشتباهات رهبران و دست اندرکاران این دو حادثه است، ریشه در تاریخ کشور نیز دارد. افغانستان در گذر تاریخ خود همیشه با دو مشکل روبرو بوده است، یکی استبداد در قالب فردی یا خانوادگی و دیگری نفاق و سرکوب خونین قومیت ها و جریانهای مذهبی و سیاسی در کشور. این دوعامل سبب شده است، نسل جوان و تحصیل کرده کشور گرایش به جریانهای چپی پیداکنند و یا در سایه گسترش جهاد احساسات سرکوب شده قومی یک باره غلیان کند و تبدیل به جنگ داخلی و رقابت های قومی خونین و حاد گردد. امروز فقط کسانی که تا پیش از کودتای براریکه قدرت تکیه داشتند و سیاست حاکمیت تک قومی را در افغانستان به پیش می بردند؛ قبل از کودتای ثور را مدینه فاضله می دانند و این دوروز را سبب تباهی مدینه فاضله خیالی شان می دانند.

این قلم ادعا ندارد که دوحادثه یادشده سبب قتل و کشتار و جنایت در افغانستان نشد، بعد جنایی هردو حادثه بسیار خونین و ویرانگر و تباه کننده است و کسانی که این جنایت ها را در سه دهه گذشته آفریدند هرگز قابل بخشش نیستند، اما باید گفت که هردو حادثه فقط بعد جنایی و تراژیک ندارد، بلکه در لابلای حوادث و فرایند تحولاتی که رخ داد دگرگونی های زیادی را به بار آورد. این دو حادثه در واقع سبب گردید که غده های چرکین نفاق قومی، سرکوب و تبعض و استبداد، که از دهها سال پیش درکشور رشد کرده بود، به ناگهانی سربازکند و بترکد، طبیعی است وقتی غده ای چرکینی سرباز می کند تخلیه چرک ها درد بسیار دارد و زخم آن مدتها التیام پیدا نمی کند. بنابراین همانطوری که هرغده ای چرکینی روزی سربازخواهد کرد، تحولات خونین هفت و هشت ثور اتفاق اقتادنی بود، زیرا پسمنظر استبداد و تبعیض در مسیری پیش می رفت که غده های چرکین تحمل انباشتن بیش از چرک و کثافت را بیش از این نداشت و باید روزی سرباز می کرد و کثافت ها بیرون می آمد و باید مردم افغانستان رنج و درد تخلیه کثافات را از داخل دانه تحمل می کردند و باید گفت که هنوزهم زخم های این غده چرکین خوب نشده و کسانی دیگری هستند که با عملکرد شان باردیگر در کشور و در میان توده های مردم و رفتارهای حکومتی تک محورانه و ... شان باردیگر غده های چرکین تولید می کند و معلوم نیست که این غده ها کی به ترکیدن آغاز کند.

تحولات هفت و هشت ثور علی رغم جنایت ها و قساوت ها و ویرانی هایی که به دنبال داشت؛ دستآوردهای زیر را نیز به همراه داشته است. اولین دستآورد آن تکوین و فراگیری مفکوره جدید ملی گرایی در گروه ها و کتلکه های بزرگ اجتماعی در کشور بود، توده های مردم بر اساس حقوق برابر افراد، پذیرش هویت های مختلف و متنوع و مشارکت این خرده هویت ها در یک هویت مشترک ملی، بود. تا پیش از این دوحادثه فقط هویت افغان بود، اما در درون این قالب هویت های کوچک قومی؛ نژادی و مذهبی به شدت سرکوب می گردید. طبیعی است که هویت ملی تا زمانی که از دورن در سایه هویت های کوچک باز تعریف نشود و همه اقوام و ملیت ها در سایه یک هویت ملی خود را راحت احساس نکند، این هویت ملی به غده چرکین و نفاق ملی تبدیل می شود که در قبل از کودتای ثور جریان داشت. البته امروز آنهایی که باردیگر در صدد تحکیم برتری قومی و تک محوری هستند، تلاش هایی را آغاز کرده که یکی از این جریانها گروههای افراطی است و اگر این جریانها به موفقیت برسند، ممکن است چندین هفت هشت ثور دیگر در کشور تکرار شود و فاجعه پشت فاجعه دیگر جریان تکرار تاریخ را نظاره گر باشد.

دومین دستآورد تحولات خونین هفت و هشت ثور، رشد و آگاهی سیاسی و اجتماعی تده های مردم است. مردم افغانستان در سایه تحولات اجباری براساس نیاز به رسانه ها و اخبار رجوع کردند، طبیعی است که رسانه ها آگاهی توده ای مردم را بالا می برد و به همین دلیل دهها میلون نفر در شهرها و روستاهای کشور برای کسب اخبار و اطلاعات به رادیوها گوش می دادند و اخبار و نشریات رابه خوانش می گرفتند که مجموعه این عوامل باعث "عام شدن امر سیاست در سطح مردم" افغانستان شد.

سومین دستآوردش این بود که تحولات هفت و هشت ثور سبب مهاجرت و آوارگی مردم افغانستان گردید. البته تردیدی وجود ندارد که مهاجرت نیز سختی ها و دشواری های زیادی را به دنبال دارد، مردم افغانستان در سایه این دو تحول گرفتار مهاجرت های اجباری گردید و آنها واداشت تا از کشوری به کشور دیگر مهاجرت کنند و خطرات را به جان بخرند تا به مقصد برسند و در این راه بسیاری از افغانها جان خود ار از دست دادند و در هرکشوری تقریبا اثری از مهاجرت افغانها است و روایت تلخی از تحولات هفت و هشت ثور. اما با همه این تلخی هامهاجرت میلیون ها نفر به خارج از کشور ضمن آشنا ساختن آنان با پدیده های متنوع مدرن، حس تازه تعلق به یک ملت واحد در دیار غربت را نیز به آنان القاء کرد، زیرا مردم افغانستان از هر قومیتی که بودند مردم جهان به آنها افغان می گفتند و خواسته یا نا خواسته آنان را در دایره یک تعلق قومی می بردند که در افغانستان زندگی می کند. اما این حس تعلق ملی مانند آن هویت ملی افغانی سرکوب شده تک قومی استبداد پیشه نبود، بلکه در سایه مهاجرت هویت های کوچک قومی نیز بازسازی و بازیابی شوده بود و در سایه احترام به این هویت ها بود که هویت مشترک افغانی با باز تعریفی از هویت های اقوام در کشور در میان مهاجران در خارج از کشور شکل گرفت.

و سرانجام سیستم کهنه و سنتی خان و اربابی در ساه این دو تحول تغییر کرد نسل جدیدی از متنفذین محلی در روستاها سربلند کرد و سبب تغییرات جامعه شناختی عظیم در افغانستان گردید.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • زنده باد هفت ثور که حد اقل زمين از آن کسی شد که زرع ميکند نه ارباب مفت خور بالانشين!( البته در دهات با مقاومت زمينداران مواجه شد)
  زنده باد هفت ثور و آزادی زنان !
  زنده باد هفت ثور که هزاره و ازبک نيز شامل پست های کليدی دولتی شدند!
  مرگ بر ۸ ثور ! روز استيلای هفت گرگ آدمخوار : ربانی، سياف ، محسنی، خليلی، گلب الدين ، محمدی ، خالص!
  مرگ بر ارتجاع سياه ۸ ثور، مرگ بر تورن اسماعيل بی غيرت که در هرات دختران جوان را از خيابان می ربود و معاينه بکارت ميکرد !
  مرگ بر آنانی که کابل را به پشاور تبديل کردند!
  زنده باد ترهکی و ببرک کارمل!
  انتقامی سخت در راه است برای قسيم بينی و شرکاء !
  مردم فاجعه افشار را از ياد نمی برند!

  • چرا به اینقدر زودی فراموش شد
   خودکشی دختر جوان در مکروریان کابل به خاطر نجات عزت خود از چنگال قسیم فهیم یا به عباره دیگر سگ رمه
   چرا مردم در مقابل خیانت های احمد شا مسعود، برهاندالین ربانی ، گلب الدین حکمتیار ، مزاری ، محقق ، مجددی ، محسنی ، سیاف و یگر سگان خورد و بزرگ خامش مانه اند به لحاظ خدا دیگر به این وظن فروشان احترام نکنین فقد برایشان لعنت بفرستید

 • فیاض جان!
  دراصول ساده حسابداری یکجانمودن اعدادهمجنس راجمع گویند.
  پس ازنوشته شما محقق ودانشورچنین برداشت میشود که هنوزبه ابتدایی ترین پله های سوادهم که شده تشریف ندارید.
  دوروزی که یکی سمبول قیام برضد بی عدالتی وتعبیض واپارتایدورهایی ازعقب ماندگی قرون بود(وآنکه
  مسیرتحولات چه شکلی رابه خودگرفت نه به شعاراحساساتی ونوشته های درسطح کوچه وبازاربل تحلییل
  علمی وجامعه شناسانه نیازاست)
  وروز دیگری که شما ازآن یادنموده ایدیک عقب گردقهقرایی بود که افغانستان نه درسالها بلکه درطی ده ها
  نیزازعواقب آن قامت بلند نخواهدنمود.این دو راهمسان پنداری اشتباه شماست.
  خوش باشید.

 • محترم فیاض،
  تحلیل تان ازین دوروز منفور و سیاه در سه دهه اخیر خیلی عالی ست.
  اما این کوردلان تا اخیر عمر شان به اشتباه و جنایات شان اعتراف نخواهند کرد، همچنان هواداران و چوکره های شان......چنانچه که در دو پیام بالا میبینید.

 • هفت ثور خور شیدی بود که پس از سپیده دم دوره اما نی در سر زمین افغا نان پدیدار شد که با ابر های سیاه وتاریک هشتم ثور وپا سدا ران دنیای جهل وبر بریت پو شا نیده شد ,من فکر می کردم که تنها انسان ها کور اند, حا لا درک میکنم آنا نیکه خود چشمان نا بینا دارند ,قلم های شان نیز کور اند وشب وروز را یکسان مقا یسه مینمایند!

 • زنده باد هفت ثور، روز پیروزی مستضعفان و ستمدیده گان تاریخ
  زنده باد کمونیزم، زنده باد تره کی، زنده باد ببرک کارمل، زنده باد کشتمند، زنده باد شهید داکتر نجیب؛ که همه شان خواهان افغانستان آزاد و برابر و عدالت محور بودند.

  ننگ و نفرین بر هشت ثور سرآغاز بدبختی و سیه روزی مردم افغانستان
  مرده باد اسلام سیاسی
  مرگ بر مفسدین و دزدان مجاهد و نکتایی دارها

  "یک هزاره کمونیست"

  • هفت ثور سیا ترین رو ز درتاریخ افغانستان وهشت ثور بعد تر ازهفت ثور بوده کسا نیکه هفت ثو را پیروزی یاد میکند درحقیقت خیا نت بر مردم افغا نستان میکند هفت ثو ر را قصر نیشینا ن کرملین بر پا کرد وهشت ثور سیا به خا طر شکست دادن سوسیا ل امپریالیسم روس این بد بختی را با لای مردم افغانستان آورد این دو روز را سیا ترین روز در تا ریخ افغانستان مسمی می شو د .مرگ بر هفت ثو و هشت ثور

 • هفت ثور پا سخی بر یگ سکوت مر گبار وهشت ثور تکرارفا جعه بار آن سکوت .هفت ثور آهنگ رسای تاریخ وهشت ثور صدای خفا شان کور .هفت ثور گشا یش صفحات تقوا وپر هیز گاری ,هشت ثور سر آغاز یک رسم چپا ولگری.هفت ثور طلوع ورو شنگری هشت ثور غروب ودر بدری.هفت ثور روز مظلو مین وهشت ثور روز ستمکا ران .هفت ثور سر آغاز درخشش ورستگاری ,هشت ثور سیا هی ودر بدری.هفت ثور بر خا سته از قلوب ملت افغان وهشت ثور بر خا سته از دلهای پا کستان.هفت ثور پروازکبو تران وهشت ثورقیا م ما ران .....

 • نعلت بر روز جهنمی و روز سیاه و روز جهالت هفت ثور
  نفرین باد به روز هفت ثور این روز خوننین این روزی تباهی مردم افغانستان نعلت به کودتا چیان ثور منفور ترین روز هفت تعلتی هفت جهنمی ثور تعلت بر قادر نعلت بر اسلم وطن مردار نعلت بر کلاب زوی نعلت بر تره کی نعلت بر امین نعلت به تمام این روز خونین تور این روز مردار بود که وطن ما خراب شد این روز مردار بود که ما دشمن هم دیکر شده ایم تاچیک پشتون را و هزاره تاجیک را وزبک هردوی انرا میخورد تخم نفاق و بی اعتمادی را در بین ما کاشت مرک بر روز خونین ثور نعلت نعلت نعلت هزار مراتبه نعلت بر هفت ثور نجیس

  • من بیحیا تر از خانم فروغ ویا آقای فروغ درطول زنده ګی خویش ندیده بودم که با این بی حیایی وبی شرافتی ازهفت ثور دفاع کرده است، اوپدرلعنت مادرزنا!
   آیا ملت افغان خودش برای هفت ثوری ها اجازه داده بودند تا در دشتهای پلچرخی زنده بګور شوند؟
   شاید تو درآنوقتها بدنیا هم نیامده باشی، از مادرت بپرس که بعداز هفت ثور چه جنایات ضد بشری رخ داده است؟

 • جادارد یک مقایسه ای ساده ایربین این دوروزنبمایم.
  هفت ثود.

  • سرآغازبرابری حقوق زن ومرددرکشورمان.
  • سرآغازآزادی تحصیلات تا بالاترین رده هابرای دختران وخانمهای افغانستان.
  • لغورسمی همه انواع تعبیض ملی ولسانی ومنصقوی.(آغازنشرات مطبوعات بزبانهای غیرازپشتوودری)
  • لغورسمی موانع تحصیلی برای هزاره ها وترکمن ها وازبیک ها وبرخورداری حقوق یکسان برای فرزندان
   ملیت های فوق درتمام جوانب تحصیلی اعم ازحقوق.پولیس.اردوو......
  • لغورسمی فروش دخترهاوخانم ها واعلان مبارزه بایکی ازمظاهربربریت.
  • اعلان وآغاراصلاحات ارضی.
   این لیست میتواند طولانی باشد که ما فقط به این ها بسنده میکنیم.

  هشت ثور.

  • ویرانی کامل کابل وویرانی قسمی تمام افغانستان.
  • لغوتمام آزادی های زنان .
  • آغاردوبارهبدترین ووحشیانه ترین تعبیض ملی زبانی ومذهبی.
  • نابودی همه دستاوردهای تمدنی وغارت همه داشته های ملی.
  • نابودسازی همه نهادهای دولت وقانون وحاکم شدن زوروتفنگ تهدید.
  • راندن افغانستان ازلحاظ تاریخی حداقل برای یک قرن.
  • رهایی دیوتعصب وخشونت مذهبی که دیگر به این زودی وبه آسانی مهارشدنی نیست.
   این لیست هم خیلی طویل است که مافقط به همین نمونه ها بسنده ایم.

  بااحترام
  عظیم

 • ۷ و ۸ ثور٬ آغاز٬ ختم و تکرار خود فروختگی٬ بدبختی ٬ خشونت٬ خون٬ فساد و استبداد که تا امروز عاملین این دو روز و حاکمیت آلوده به ناپاکی های آنها بر شاه رگ های روان و احساس مردم رنج دیده ما خنجر ظلم را میکشند و خون انسان مینوشند. ۷ ثور آغاز یک دیکتاتوری قهر آمیز و خود فروخته و ۸ ثور٬ روز به رسمیت شناختن تجاوز٬ جنگ٬ فساد٬ مزدوری و به آتش کشیدن داشته های مادی و معنوی افغانستان. مردم افغانستان بعد از استبداد رژیم ۷ ثور حالا حدود ۲۰ سال است که رژیم فاسد و آلوده به ناپاکی های ۸ ثور را تحمل میکنند. این دو روز را به مردم افغانستان تبریک نه٬ بلکه تسلیت عرض میکنم و به امید روزی که عاملین هر دو روز به پای محاکمه کشانیده شده و پاسخگوی جنایاتشان باشند. نباید فراموش کرد که ۸ ثور زاده ۷ ثور است و حاکمیت طالبان و کرزی میراث داران این سرمایه های پلید اند.

  سید قباد زارع

  آنلاین : هفت و هشت ثور تراژدی ترکیدن غده های چرکین

 • هشت ثور زوال یک فرهنگ ,یک تمدن ,یک جا معه ویک سر زمین .هشت ثور دمیدن صور اسرا فیل وبر پا یی قیا متی که انسان خالقش بود,البته انسان نما های جناور صفت.هشت ثورسر آغاز فساد وغارت گری وتجاوزومو سس شنیع ترین اعمال ضد انسانی وضد بشری(میخ کو بیدن ,رقص مرده ,چشم کشیدن ,دندان کشیدن ,در میان کا نتینر ها بر یان کردن انسانها,سینه بریدن ها وشپش فروشیدن ها ) نکاح بچه ,زنا تجاوز ,تجارت انسان وقا چاق مواد مخدر.تا سیس دولتهای چپاولگر دزد ,رهزن وقطاع الطریق.هفت ثوری ها شمعی بر افروختند وهشت ثوری ها آنرا خاموش کردند.هفت ثوری ها یک کشور را( روس) در افغا نستان دعوت کردند وآنرا, خود بیرون نمودند,هشت ثوری ها 50کشور را به وطن دعوت نمودند وبرای بیرون شدن شان اشک می ریزند وشب وروزگریه می کنند .هشت ثور فصل دین فرو شی ,مذهب فرو شی ,وطنفرو شی ,خود فرو شی ...هشت ثوری ها با نصفی از جهان جنگیدند وشجا عانه از آزادی واستقلال وشرف مردم دفاع نمودند,هشت ثوری های بی ایمان وبی اراده بو سیله چند چلی مسجد سقوط داده شدند.هفت ثوری ها به نیروی خویش پیروز شدند هشت ثوری ها به کمک غرب ,عرب وبا دار همیشگی شان ,پا کستان.

 • در باره ثور: هشت ثور زوال یک فرهنگ ,یک تمدن ,یک جا معه ویک سر زمین .هشت ثور دمیدن صور اسرا فیل وبر پا یی قیا متی که انسان خالقش بود,البته انسان نما های جناور صفت.هشت ثورسر آغاز فساد وغارت گری وتجاوزومو سس شنیع ترین اعمال ضد انسانی وضد بشری(میخ کو بیدن ,رقص مرده ,چشم کشیدن ,دندان کشیدن ,در میان کا نتینر ها بر یان کردن انسانها,سینه بریدن ها وشپش فروشیدن ها ) نکاح بچه ,زنا تجاوز ,تجارت انسان وقا چاق مواد مخدر.تا سیس دولتهای چپاولگر دزد ,رهزن وقطاع الطریق.هفت ثوری ها شمعی بر افروختند وهشت ثوری ها آنرا خاموش کردند.هفت ثوری ها یک کشور را( روس) در افغا نستان دعوت کردند وآنرا, خود بیرون نمودند,هشت ثوری ها 50کشور را به وطن دعوت نمودند وبرای بیرون شدن شان اشک می ریزند وشب وروزگریه می کنند .هشت ثور فصل دین فرو شی ,مذهب فرو شی ,وطنفرو شی ,خود فرو شی ...هفت ثوری ها با نصفی از جهان جنگیدند وشجا عانه از آزادی واستقلال وشرف مردم دفاع نمودند,هشت ثوری های بی ایمان وبی اراده بو سیله چند چلی مسجد سقوط داده شدند.هفت ثوری ها به نیروی خویش پیروز شدند هشت ثوری ها به کمک غرب ,عرب وبا دار همیشگی شان ,پا کستان.

 • هفت ثور در دو فاز
  من به حیث یک پرچمی سابق ,مربوبط به جنا حیکه درست چند ماه بعد با تعدادی دو هزار تن از هم زنجیرانم در سلول ها ی پلچرخی اسکان یافتم ,باید اذعان دارم که هفت ثور ودوران مر بوط به رژیم های بعدی آن به دو مرحله کا ملآ متمایز ودو سیا ست ودو پا لیسی متفاوت باید بر طرزاصول جا معه شناسی به نقد کشا نیده شود .مرحاله اول تا شششم جدی که مربوط به زعا مت نو رمحمد تره وحفیظ الله امین است ومرحله دوم که مربوط به زعا مت ببرک کارمل وداکتر نجیب الله است ,بدون ذهنی گری ,به بحث کشا نیده شود .من به حیث یک پرچمی هر گز نمیتوانم تا جنایات امین خون آشام را بدوش گیرم وخود یکی ازقر با نیان آن دوره خو نین در کشور میباشم .مرحله زعا مت جناح پرچم که با یک چرخش درا ما تیک ویک رهبری سالم وانساندو ستانه آغازیافت وبر زخمهایی خونین ملت التیام گذاشت وبر طبق قوا نین انسانی ومدنی استوار گردید ,باید مورد توجه قرارداده شود.این چرخش موازی به سطح آخرین تجاوزات غرب ,پا کستان وار تجاع عرب وهوا داران داخلی شان بود که دولت جمهوری دمو کراتیک را برای دفاع مشروع وقا نونی ملزم می ساخت .رژیم کارمل ونجیب با وصف کمبودات ونوا قص ,دارای عا لیترین مولفه های ملی ,دمو کرا تیک وانسانی در کشور بود .وحدت ملی ,نظام کا را با تقوا وتوازن قدرت در سا ختار آن وجود داشت .رژیم بسوی صلح همزیستی وایجاد جا معه با ثبات ومرفه گامهای متین برداشت ودر دوگذرگاه با تو طئه بیرونی وداخلی مواجه گردید .مردم رژیم های که بعد از آن به افغا نستان آمد ,فکر کنم باوجدان های سالم,آنرا به بحث کشا نیده ونتیجه گیرند که در هشت ثورسیاه ترین روز درتاریخ افغا نستان چیره شد ,سیطره خونین پا کستان در افغا نستان تا مین شد وفرهنگ پا کستانپرستی در وجود تنظیم های مذدور مثل حزب گلبدین ,طا لبان وحتی جناب حا مد کرزی نها دینه شد.با وجود بیرون شدن نیرو های شوروی از افغا نستان ,کشور مان بو سیله غرب اشغال شد ونظام فساد سا لار در کشور با بد ترین دور نما ی ما یوس کننده مستقر گردید.دور از انصاف است که همه دوره ها را یا سیاه ویا سفید بخوانیم !

 • هفت ثور در دو فاز
  من به حیث یک پرچمی سابق ,مربوبط به جنا حیکه درست چند ماه بعد با تعدادی دو هزار تن از هم زنجیرانم در سلول ها ی پلچرخی اسکان یافتم ,باید اذعان دارم که هفت ثور ودوران مر بوط به رژیم های بعدی آن به دو مرحله کا ملآ متمایز ودو سیا ست ودو پا لیسی متفاوت باید بر طرزاصول جا معه شناسی به نقد کشا نیده شود .مرحاله اول تا شششم جدی که مربوط به زعا مت نو رمحمد تره وحفیظ الله امین است ومرحله دوم که مربوط به زعا مت ببرک کارمل وداکتر نجیب الله است ,بدون ذهنی گری ,به بحث کشا نیده شود .من به حیث یک پرچمی هر گز نمیتوانم تا جنایات امین خون آشام را بدوش گیرم وخود یکی ازقر با نیان آن دوره خو نین در کشور میباشم .مرحله زعا مت جناح پرچم که با رهای هزا ران تن از هموطنان مان از زندان مخوف امین آغازو با یک چرخش درا ما تیک ویک رهبری سالم وانساندو ستانه آغازیافت وبر زخمهایی خونین ملت التیام گذاشت وبر طبق قوا نین انسانی ومدنی استوار گردید ,باید مورد توجه قرارداده شود.این چرخش موازی به سطح آخرین تجاوزات غرب ,پا کستان وار تجاع عرب وهوا داران داخلی شان بود که دولت جمهوری دمو کراتیک را برای دفاع مشروع وقا نونی ملزم می ساخت .رژیم کارمل ونجیب با وصف کمبودات ونوا قص ,دارای عا لیترین مولفه های ملی ,دمو کرا تیک وانسانی در کشور بود .وحدت ملی ,نظام کا را با تقوا وتوازن قدرت در سا ختار آن وجود داشت .رژیم بسوی صلح همزیستی وایجاد جا معه با ثبات ومرفه گامهای متین برداشت ودر دوگذرگاه با تو طئه بیرونی وداخلی مواجه گردید .مردم, رژیم های که بعد از آن به افغا نستان آمد ,فکر کنم باوجدان های سالم,آنرا به بحث کشا نیده ونتیجه گیرند که در هشت ثورسیاه ترین روز درتاریخ افغا نستان چیره شد ,سیطره خونین پا کستان در افغا نستان تا مین شد وفرهنگ پا کستانپرستی در وجود تنظیم های مذدور مثل حزب گلبدین ,طا لبان وحتی جناب حا مد کرزی نها دینه شد.با وجود بیرون شدن نیرو های شوروی از افغا نستان ,کشور مان بو سیله غرب اشغال شد ونظام فساد سا لار در کشور با بد ترین دور نما ی ما یوس کننده مستقر گردید.دور از انصاف است که همه دوره ها را یا سیاه ویا سفید بخوانیم !

 • بسیار نالان شده م.و بیسیار خفه.
  ای چی گپا هستک.خدای توبه.
  ای دونیا چیستک.او بیادر پرتو شون.
  ای تری بیسیا بیتر استک.حاله دگه.
  نا شانس

 • بسیار نالان شده م.و بیسیار خفه.
  ای چی گپا هستک.خدای توبه.
  ای دونیا چیستک.او بیادر پرتو شون.
  ای طوری بیسیار بی تر استک.حاله دگه.
  نا شانس هستم ما

 • مرک به هفت وهشت ثور هرو اين روز بدبختی را برای مردم افغانستان نايل کرد - و مرک برای روز سياه هشت ثور که اين مزدوران پاکستان خاينين ملی، دزدان چپاولکر های قهرمان که ۱۴ سال عمر خود را در مزدوری پاکستان سپری کرد و ادعای جهاد را کردند مرک برای اين کثافات ها روز باشد که شاهد محاکمه تمام رهبر های جهادی و اين دزد های ماهر و وطنفروش باشيم.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس