صفحه نخست > دیدگاه > اشرف غنی از همین حالا کمپاین خود را با پول دولتی آغاز کرده است

اشرف غنی از همین حالا کمپاین خود را با پول دولتی آغاز کرده است

امضا محفوظ است
جمعه 4 می 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

از زمانیکه اشرف غنی که در کمیسیون انتقال امنیت مقرر شد زمینه برایش میسر شد تا به نقاط مخلتف افغانستان سفر کند و سرباز گیری کند. در خود کمیسیون انتقال افراد خود را از ادارات مخلتف دولت اینجا مقرر کرده است که در اصل همین تیم کمپاین وی خواهد بود. رییس دفتر ان شخص بنام ملایز داود به حیث رییس دفتر خود (قبلا در انتخابات گذشته در تیم کمپاین او کار می کرد) و چندیدن تن دیگر را با معاش های گزاف دالری مقرر کرده است .. که خانم ت.و .. آقای امید ن .. که همه در گذشته در تیم او بودند. دارند تیم کپاین وی را سر و سامان میدهند البته از پول دولتی ، خودش هم که در سفر های ولایتی با جذب طرفدار و استفاده از امکانات دولتی از موقف خود استفاده ابزاری و سو می کند.

قسمیکه میدانیم بعضی ها توسط ترور های مرموز از بین برده شده اند (مثلا جنرال داود ، سید خیلی و مطلب بیگ .. هرسه باوجود بودن در کنار کرزی در انتخابات گذشته برای مخالف وی کار کردند و اکثریت قاطع را برای رقیب کرزی در ولایت مربوطه پروان و تخار گرفتند. مثلا باوجود بودن یک وزیر از پروان، والی و غیره .. داکتر عبدالله موفق شد 70 درصد رای برد. و در در تخار که جنرال داود و مطلب بیگ ( رای های ازبیک های تخار) را که در حدود 71 درصد رای برای رقیب کرزی کسب کردند. اگر تا انتخابات افراد دیگر حذف نشدند، از راه های مخلتف برداشته میشوند. همچنین با برداشتن جنرال داود در تمام ولایات شمالشرق با یک حد مطمین شدند. اکنون توجه شان به طرف بلخ و هرات است.

مثلا ، فعلا در تلاش است تا جلیل حکاکیان یکی از پشتون های هرات و از اعضای افغان ملت است را به عوض داود شاه صباه به حیث والی هرات مقرر کند.. این فقط یک نمونه آن است. و نقش دوم آن برکناری کسانی است که در مناطق مختلف صاحب نفوذ هستند و برای غنی احمدزی کار نخواهند کرد.

بعد دیگر که در کمپاین ها نقش ادا می کن د ، سازمان های بنام تینک تنک ، آمار گیری، حقوق زن ، تحیلگر ها هستند که در وقت انتخابات نقش بسیار کشنده بازی می کنند تا اذهان مردم را به یک طرف خاص سوق بدهند. نظر سنجی های قلابی و جانبدارانه پخش کنند، کارشناسان شان درمطبوعات قضاوت و تحیل جانبدارانه کنند ، این را کسی که با انتخابات غرب آشنایی داشته باشد به خوبی می دانند که چه نقش میتوانند بازی کنند. مثلا فاکس نیوز

در این راستا وی موفق شده سات سازمان های زیر را توسط عوامل خود بسازد که از آن کار خواهد گرفت
1. سازمان "تحلیل و آگاهی دهی افغانستان Afghanistan Analysis and Awareness (A3) ( ای تری) ، ، نسل نو افغان afghannewgeneration .. این سه سازمان توسط اشخاص که با وی کار می کردند همین اکنون تاسیش شده سات که میتوان از اجمل عابد عبیدی ، شاپور ، عمر منصور انصاری .. که همه براردان پشتون و از کارکنان ارشد کمپاین وی بودند به راه انداخت شده است.

2. سازمان "هدیه" ، زنان جوان برای تغیر، و .. . که توسط خانم اکبر از اعضای کمپاین وی ساخته شده است تا در وقت انتخابات از وی در حصه رای زنان استفاده کند.

"امضا محفوظ است" برای کسانی ایجاد شده که نمی خواهند هویت و نام آنان در کابل پرس? افشا شود. "امضا محفوظ است" مربوط به یک نویسنده نمی باشد و ممکن است نویسندگان زیادی از این امضا استفاده کنند. تشخیص اینکه چه کسانی می توانند از "امضا محفوظ است" استفاده کنند، پس از درخواست نویسنده، بر عهده کابل پرس است.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • اشرف غنی که با کمک عبد الرحیم وردک اردوی ملی را کاملا پشتونیزه کرده کم کم از تک قومی شدن اردوی ملی خوشحال شده بسوی اشغال ریاست جمهوری روان شده است

  شما می دانید که اشرف غنی پشت سر تمام تقرریهای قومی کابینه کرزی و وزارت دفاع خوابیده است و به بهانه انتقال قدرت به تدریج قدرت رسمی و غیر رسمی(مسلح کردن پشتونها به بهانه اربکی) را به پشتونها انتقال داد.

  آنلاین : گزارش تلخ تک قومی شدن اردوی ملی را حتما بیبینید

 • اشرف غنی کوچی میخواهد با وردکی های ای اس ای سرنوشت کشورما را بدست گیرد.
  اشرف غنی یکی از هم اتاقی های زلمی خلیلزاد در بیروت بود. اشرف غنی کوچی با خوشباوری زیاد خود را کاندید پست سرمنشی ملل متحد کرد و ریشخند اعضای سکرتریت شورای امنیت واقع شد.هنوز یک فرماسیون اقتصادی و سیاسی بکار است تا کوچی قبیله شود و یک فرماسیون دیگر که ملت گردد.قبیله با ملت دست و گریبان است و هر ساعت خون ناحق میریزند و سرکرده قبیله با برادران قبیله خود حیران است که هم ...رفت و هم کلاه.
  اگر چند مزدور و نوکر از این و یا ان قوم کوچی را فریب داده باشد شاید هوای ولس مشری به سر دیوانه اش زده باشد. مردم ما میدانند که بن اول را کی برنده شد و چطور کرزی بی ریش / بی کلاه را چپن پوشانیدن. قاطری را ولس مشر کردند.اگر چپن ابریشم و پوست قره قل را هر کس استفاده کند گویا ادم میشد ک نشد.به طرز پوشیدن لباس قبیله ملت نمیشود.روسها و امریکایی ها دریافتند که گذاراز قبیله به ساختن سوسیالیزم و یا کپیتالیزم اسان نبوده و امکان ندارد.هر ایزم زمان نیاز دارد.
  اگر بیضه زاغ ظلمت سرشت
  نهی زیر پای طاووس بهشت

  ودر وقت بیضه پروردنش
  زانجیر جنت دهی ارزنش

  شود عاقبت بیضه زاغ زاغ
  کشد رنج بیهوده طاووس باغ

  بهتر است در فکر برنده بن اولی شویم تاوطن را از دست جانیان و مفسدین رهانماییم.
  با تخ تخ از زنبور رها نمیشویم باید خانه زنبور را اتش بزنیم.

  جلال راستین

  • اشرف غنی کوچی مثلی شما جناور ها را می چراند و الف سرشان می خوراند و شما کی یک کوچی میچراند دیگر شما گله از کی دارید گله از خود کنید کی چرا به همین اندازه جناور هستین اگر این کوچی ها باشد شاید شما دایم الف بخورید .

 • تفسیرتو توهین،تدبیرما تعقل!
  مابرآنیم تادرست بیندیشیم ودرست گفتن رانیزدرابرازنظریات وطرزبیان عقایدمان دنبال کنیم تا باشدبارعایت قواعدواصول زندگی نقش مفیدومثبتی راایفاکنیم.
  محترما!
  اینک اتهامات منتشره تأریخی۱۳۹۱/۲/۱۸تلکس شایعات شبکه اطلاع رسانی افغانستان وسایرشبکه های اطلاعات جمعی که متعاقباًدرنشرآن عین محتواوبدون هیچگونه تحلیل وارزیابی درست مبادرت ورزیدندوکه ازسوی هرکس ویانهادی غیرمنصفانه ودورازحقیقت علیه فاضل دانشمندمحترم دوکتوراشرف غنی احمدزی چهره سرشناس وامین افغانستان ابرازگردیده صرف نظرازتعصبات وتبعیضات منفی چنین رد وتردیدمینمائیم:
  1- دوکتوراشرف غنی احمدزی به خاطرمنافع عموم مردم عهده داراین پست خطیرشده و شبانه روزی درتلاش آنست تااصل استقلالیت وتکمیل حاکمیت ملی افغانهارابه طورکل و امنیت رادرین سرزمین توسط خودافغانهاتحکیم بخشدودرکمیسیون انتقال مسوولیت های امنیتی ازنیروهای خارجی به افغانها هیچ یک ازافراداش رابطورخاص مقررنکرده است.
  2- وی بجزخدمت به وطن ومردمش ازهیچ پول دولتی برسروسامان دادن کمپاینش کارنگرفته چه اوحالا تنها مصروف پیشبرد وظیفه محوله اش بوده ونیازی به کمپاین نداردوسفرهای ولایتی اش بخاطرجذب طرفدارنبوده وهیچگونه استفاده سوء ازامکانات دولتی نکرده وموقف وی منحیث یک فردفعال ووطن دوست،مومن ومسلمان تثبیت است وهم موصوف محتاج به استفاده ابزاری وسوء نمیباشد.
  3- قسمیکه گفته شده است بعضی ها توسط ترورهای مرموزازبین برده شده انداظهرالمن الشمس است ومتأسفانه که وطن محبوب ما درطی قرون متمادی شاهدهمچونابسامانی هابوده،امااین چه ربطی به دوکتوراشرف غنی احمدزی دارد؟خداوندج به برکت خون پاک شهدای این سرزمین خسته ازجنگ حق برباطل راپیروزگرداندتابه بهانه های گوناگونی دیگرحرفی ازپشتون وتاجک وازشمال وجنوب ویاازبلخ وهرات درجهت ایجادتفرقه بمیان نیاید.
  4- جای هیچ شک وتردیدی دردوستی دوکتوراشرف غنی احمدزی باجلیل حکاکیان نیست واین هم هیچ ربطی به پشتون بودن شان ندارد وجلیل حکاکیان نیزدرحالیکه باهیچ یک ازاحزاب سیاسی ونهادهای مدنی مخالف نیست به صراحت لحجه عضویت اش را باحزب افغان ملت رد میکندو اوتنهاازاوایل سال۱۳۸۱تاکنون به نهادهای چون شورای اسلامی همبستگی مردم افغانستان،شورای محرک افکارافغانستان ،اجماع ملی افغانستان،وکالت دفاع ودرعرصه تجارت وتوسعه پروژه های عمرانی مانند استخراج فنی معدن مرمرولسوالی چشت شریف هرات برای اولین بارکه ازشهرت جهانی برخورداراست ازآدرس شرکت تجارتی سنگ هفت قلم که خودوی نیزرییس آنست فعالیت نموده وتاحالاهیچگونه عضویت دیگری راباهیچ یک ازاحزاب سیاسی نداشته وندارد.
  5- این نیزیک حقیقت است که دوکتوراشرف غنی احمدزی باهیچ یک ازتقرری هاوجابجایی ها افرادواشخاص خودرابی موجب دخیل نمیکند.
  6- سیستم حکومت داری خوب ایجاب می کندتابه خاطریک سلسله کارهابعضی اقدامات روی دست گرفته شودواین تنها به برکناری افرادواشخاص خلاصه نمی شود بلکه تلاشهای بیشتروخوبتری رامی طلبد.
  7- ازجریان های چون کمپاین وایجاد سازمانهای بنام های تینک تنک،آمارگیری،حقوق زن،تحلیل گرها یادشده وگفته شده است که دروقت انتخابات نقش بسیار کشنده بازی خواهندکردتااذهان مردم رابه یک طرف خاص سوق بدهنداین یک ادعای بیش نیست واساس هم ندارد.
  8- ازنظرسنجی های قلابی وجانبدارانه حرف بمیان است،جناب عالی! کدام نظرسنجی های قلابی وجانبدارانه شما رامتضررساخته است؟ تاکارشناسان شان دیگر درمطبوعات به تعبیرتان قضاوت وتحلیل جانبدارانه نکنند؟ محترم! شماکه باانتخابات غرب آشنائی داریدوبه خوبی میدانید که چه نقشی می توانند بازی کنند پس پیش ازهمه سراسیمه وسراپاکنده نشوید وتعقل گرایانه خودتان راکمپاین کنید تانشود همین آش باشد وهمین کاسه.
  9- هرکدام مان ازافغانهاحق ایجادسازمانهاونهادهای مدنی ونیزاحزاب سیاسی راداریم به شرط آنکه موجب توهین وتحقیرسایرافرادوگروهانشودوهیچ مسلمانی راصرفاًوتنهابه دلیل داشتن استعدادوتوانایی منطقی اش کافرویایهودی نخوانیم حقاکه اشرف غنی احمدزی مسلمان است وهم عادل وراهش پُررهروبادا.
  10- وازاینکه فاصله های زمانی زیادی تاراه اندازی مؤفقانه سومین دورازانتخابات ریاست جمهوری افغانستان هنوزباقی مانده است وهیچ نیازی به کمپاین هیچیک ازشخصیت هاخصوصاًدوکتوراشرف غنی احمدزی احساس نمی شود لازمی پنداشته می شودتابخاطررعایت اصول وپرنسیب های معقول وسنجیده شده مطبوعات وهم درجهت تحکیم بخشیدن عدل وانصاف به هدف غلبه براستبدادهیچگاهی ازمسیرحق وحقیقت که هماناتحمل شخصیت ملی وبین المللی ماست پا فراترنگذاریم وبراختلافات ناشی ازبی دانشی چندین ساله دروطن پایان دهیم وهمه دست بدست هم داده درانتخابات آینده به جهانیان ثابت سازیم که مردم مادیگرپایبندبه قواعدواصول قبول شده جهانی درانتخابات اندنه برترویج فرهنگ تحقیروتوهین قتل وقتال جنایت ، حقاکه پیروزی ازآن ماست.
  بناءبراین اُمیدواریم تادرطرزبیان عقایدتان درست بیاندیشید وبیم ازخطاواشتباه درتفکرونگرانی از شکست وناکامی درعمل باشماباشد.
  حامیان نظام عادل

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس