صفحه نخست > ببينيد و بشنويد > رفراندوم برای تجزیه اسکاتلند از بریتانیا در سال 2014 برگزار می شود

رفراندوم برای تجزیه اسکاتلند از بریتانیا در سال 2014 برگزار می شود

اسکاتلندی ها معتقدند که بدون انگلیسی ها و با کسب استقلال می توانند اسکاتلند را به کشوری نمونه تبدیل کنند، کشوری که مانند کشورهای اسکاندیناوی از جمله ناروی، سویدن و دانمارک در جهان نمونه باشد. کشورهای اسکاندیناوی بويژه ناروی از لحاظ کیفیت زندگی، خدمات اجتماعی و وجود دموکراسی سرآمد کشورهای جهان می باشند.
کابل پرس خبری
چهار شنبه 17 اكتبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کابل پرس?: رسانه های بین المللی از توافق میان صدراعظم بریتانیا دیوید کامرون و الکس سالموند برای برگزاری رفراندوم تجزیه ی و استقلال اسکاتلند از بریتانیا خبر دادند. طبق این توافق در فصل خزان سال 2014 این رفراندوم برگزار خواهد شد و از همین اکنون بسیاری از اسکاتلندی ها به جدایی از بریتانیا چشم دوخته اند. الکس سالموند وزیر اول حکومت محلی اسکاتلند در نخستین اظهارات خود پس از امضای این توافق، بر پیروزی در این رفراندوم تاکید کرد و اسکاتلند را از همین اکنون کشوری مستقل معرفی کرد.

اسکاتلندی ها آينده ی خود را بدون انگلیسی ها بهتر می بینند؛ نمونه ای از تبلیغات برای تجزیه اسکاتلند

اسکاتلندی ها گام های بلندی برای تجزیه از بریتانیا برداشته اند و در دو سال آینده در این کشور همه پرسی یا رفراندوم برگزار خواهد شد. اسکاتلندی ها معتقدند که می توانند کشوری نمونه در غرب اروپا بسازند. آنان معتقدند که بدون انگلیسی ها و با کسب استقلال می توانند اسکاتلند را به کشوری نمونه تبدیل کنند، کشوری که مانند کشورهای اسکاندیناوی از جمله ناروی، سویدن و دانمارک در جهان نمونه باشد. کشورهای اسکاندیناوی بويژه ناروی از لحاظ کیفیت زندگی، خدمات اجتماعی و وجود دموکراسی سرآمد کشورهای جهان می باشند.

سال گذشته نیز در سودان یک رفراندوم برگزار شد و کشور جدید سودان جنوبی ایجاد شد. کشوری که شهروندانش از حملات و جنایات بنیادگرایان سودان جنوبی به ستوه آمده بودند و در این یکسال نسبت به قبل، شرایط آرامتری را تجربه می کنند.

در منطقه ی آسیای جنوبی، بحث تجزیه بلوجستان داغ است و بلوچ ها می خواهند با ایجاد سرزمین آزاد بلوچستان، به سرنوشت ناروشن میلیون ها بلوچ در پاکستان، افغانستان وایران پایان دهند. مردمی که روی گنج زندگی می کنند اما هر روز زمین هایشان در نقاط مختلف از سوی بنیادگران پنجابی و پشتون و شرکای حکومتی شان غصب می شود و جوانانشان ناپدید شده و جنازه هایشان پس از چندی یافت می شود. در افغانستان بحث تجزیه از چندی بدین سو برا افتاده و نظرات مخالف و موافق زیادی درباره آن ارایه می شود.

در خاورمیانه، کردستان عراق حکومت محلی و خودمختار خود را دارد و شرایط برای کردهای این منطقه نسبت به قبل چه در زمان صدام حسین و چه بعد از آن، بسیار مطلوب تر می باشد. در حالی که در قسمت های دیگر عراق هنوز جنگ های فرقه ای در جریان است و به مانند افغانستان حملات انتحاری و انفجار جان شهروندان را می گیرد.
آنان معتقدند که بدون انگلیسی ها و با کسب استقلال می توانند اسکاتلند را به کشوری نمونه تبدیل کنند، کشوری که مانند کشورهای اسکاندیناوی از جمله ناروی، سویدن و دانمارک در جهان نمونه باشد. کشورهای اسکاندیناوی بويژه ناروی از لحاظ کیفیت زندگی، خدمات اجتماعی و وجود دموکراسی سرآمد کشورهای جهان می باشند.
دو شنبه 28 می 2012

واژه های کلیدی

تجزیه افغانستان
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • کاش نخبه گان جامعه ما همت بنمایند و و رفراندومی را جهت تجزیه کشور به مرحله اجرا بگذارند!!

 • پورتال مبارز و ضد استعماری "افغانستان آزاد آزاد افغانستان" بر مبنای روحيۀ مادۀ اول اھداف
  نشراتی خود مطرح ساختن تجزيۀ وطن محبوب و مقدس ما، "افغانستان" را از جانب ھر گروه و
  جناحی که باشد به شدت محکوم نموده و آنرا يک توطئه بزرگ استعماری و امپرياليستی در محو و
  انھدام اين خاک پاک می پندارد.
  توطئۀ ضد افغانستان در سطوح ملی، منطقه ئی و بين المللی طراحی شده است:
  در سطح ملی، خاينينی مانند ستميان، شورای نظاريھا، خراسانيان، جمعيتی ھا، خلقيان، پرچميان،
  عمال امپرياليسم و بعضی جرايد و سايتھای ضدملی سخت در تلاش اند، تا ھويت و ھستی افغانستان
  را بنا بر ھدايت باداران از ريشه نابود کنند.
  در سطح منطقه ئی، پاکستان، ايران، ھند و روسيه با استفاده از عُمّال داخلی خود سعی می
  ورزند، که افغانستان را به تباھی بکشانند و ھر وجب آن را در دسترس غلامان و گماشتگان داخلی
  خود، قرار بدھند.
  در سطح بين المللی اضلاع متحدۀ امريکا، برتانيه و يک تعداد از کشورھای عضو ناتو و تابع
  امريکا در صدد اند که بنا بر ملاحظات ستراتژيک و منافع خاص سياسی و اقتصادی، افغانستان را
  به سوی تجزيه بکشانند. استفاده از بردگان داخلی طوری که در تجاوز امريکا بر افغانستان مشاھده
  کرديم، ميتواند بھترين وسيله برای تحقق اميال استعماری امپرياليسم جھانی باشد.
  پورتال "افغانستان آزاد آزاد افغانستان" به خاطر حفظ تماميت ارضی کشور، با
  قاطعيت کامل به مبارزۀ خويش با کليه اشغالگران آزمند، خاينان، خاکفروشان و تجزيه
  طلبان ادامه داده و به ھيچ قدرت و فرد خاين و ضد ميھن، رحم نمی کند.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس