صفحه نخست > فرهنگ، ادبیات و هنر > کاروان شعر تورنتو پنج ساله شد

کاروان شعر تورنتو پنج ساله شد

چهل وچهارمین برنامه ی کاروان شعر - ویژه ی تجلیل ازپنچمین سال فعالیت کاروان شعر
حسين زاهدی
جمعه 1 جون 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

چهل وچهارمین برنامه ی کاروان شعر - ویژه ی تجلیل ازپنچمین سال فعالیت کاروان شعر - شام شنبه 26 می 2012 به گردانند گی هارون راعون در تورنتو برگزار شد. در این برنامه بیشتر از یکصد تن شاعران، دوستداران شعر و فرهنگیان فرهیخته از تورنتو و شهرهای حومه و آتاوا پایتخت کانادا - ازجمله جناب برنا کریمی شاعر، نویسنده و مترجم توانمند که تازه به حیث سفیر کبیر و نماینده ی فوق العاده ی دولت افغانستان در کانادا برگزیده شده اند - همراه با شماری از کارکنان آن سفارت شرکت ورزیده بودند.

برنامه که تا پاسی از نیمه شب ادامه یا فت؛ به بخش های سخنرانی، شعرخوانی و موسیقی تقسیم شده بود.

درآغاز؛ هارون راعون پس از یک پیشگفتار جذاب ادبی و خوش آمد گویی به مهمانان و شرکت کنندگان، از حضور جناب برنا کریمی ابراز سپاس و قدردانی نمود. سپس فاطمه اختر رییس کاروان شعر، گزارشی را در رابطه به کارکرد های پنجساله ی این نهاد فرهنگی به حاضران ارائه کرد که مورد استقبال و کف زدن ها قرار گرفت.
سپس پیام شاد باش داکتر صبورالله سیاه سنگ که به مناسبت پنجسالگی کاروان شعر از شهر ریجاینای کانادا ارسال شده بود، به وسیله ی صبورصهیب خوانده شد. داکترسیاه سنگ در پیام خویش - که مانند دیگر نوشته ها و پیام های ایشان آمیزه ای از اندیشه و زیبایی هنری بود – از شرکت برنا کریمی دراین نشست ابراز خرسندی نموده و بخشی از کارکرد های با ارزش وی را برشمرده بود.

پس از آن، مختصر زندگینامه و کارکرد های علمی و ادبی برنا کریمی به وسیله ی هارون راعون خوانده شد و از ایشا ن دعوت به عمل آمد تا اگر در زمینه ی ارزیابی فعالیت های کاروان شعر و فعالیت فرهنگی دیگر هموطنان برون مرزی گفتنی هایی داشته باشند؛ به سخنرانی بپردازند.

برنا کریمی در آغاز پس از ابراز شادباش به کاروانیان شعر به نسبت پنجسالگی فعالیت این حرکت فرهنگی؛ با اشاره به آن بخش از پیام داکتر سیاه سنگ که از ایشان به مثابه ی یکی ازنخبگان جوان علمی و ادبی یاد کرده و کارکرد های ارزشمند شان را - به ویژه دربخش ترجمه ی آثار ادبی - ارزیا بی نموده بودند، ابراز سپاس نموده و نقش تشویق و همکاری موثر داکتر سیاه سنگ را به مثابه ی تکانه ای در جهت رشد و پیشرفت خلاقیت های خویش برشمرد.

برنا کریمی سپس به موضوع ادبیات مهاجرت و ادبیات مقاومت در افغانستان تماس گرفته و ویژگی ها، مشترکات و تفاوت های هر کدام را در پیوند با شرایط زمانی و جغرافیایی، مورد تحلیل قرار داد. وی دربخشی ازسخنرانی خویش برای درک تفاوت این دو جریان ادبی یک یک نمونه ازسروده های محمد کاظم کاظمی و ابوطالب مظفری شاعران مطرح کشور را مثا ل آورده و گفت: "سروده ی معروف کاظمی به نام " بازگشت" بازتابگر احساس و تأثرات شاعر از شرایط مهاجرت، تاثیر پذیری عاطفی از محیط بیگانه و شکایت از سرنوشت مهاجر است. شاعر در این سروده تنها رنج های زندگی در آوارگی را بازتاب داده و کاری به درون کشور و شرایط مقاومت ندارد. اما ابوطالب مظفری با آن که خود نیز مهاجر است در سروده ی او نشانی از اشاره به شرایط مهاجرت دیده نمی شود و شاعر همه دلبستگی و توجه خویش را به درون کشور متمرکز نموده و شرایط زندگی مردم را به تصویر می کشد. با توجه به این دو نمونه می توان مرز های تفاوت شعر مقاومت و شعر مهاجرت را دریا فت. سخنران پس از تفسیر و تحلیل دو نمونه ی بالا از دو شاعر، به حوزه ی داستان نویسی بیرون مرزی نیز تماس گرفته و رومان های "سنگ صبور" از عتیق رحیمی و "گدی پران باز" از خالد حسینی را به عنوان دو نمونه از ادبیات مهاجرت و ادبیات مقاومت - مورد ارزیابی قرارداد.

برنا کریمی دربخش پایانی سخنان خویش، پایه گذاری کاروان شعر را یک اقدام ارزشمند فرهنگی ارزیابی نموده و پایمردی و همت کاروانیان را در جهت حفظ و تداوم این حرکت پربار قابل تمجید و قدردانی شمرد. وی در همین راستا پیشنهاد کرد تا گردانندگان کاروان شعر برای هدفمند سازی بیشتر فعا لیت های خویش، دید استراتژیک داشته و بیشتر به نسل نو و فرزندان مهاجران بپردازند. وی با ابراز نظر درزمینه ی نقش زبان به مثابه ی وسیله و منبع تفکر در خلاقیت ادبی، یاد آور شد که ما نباید فرزندان خود را که نسل نو و زاده و پرورده ی کشور دوم اند، برای خلاقیت به زبان اصلی زیر فشار قرار دهیم، بلکه بایسته است تا زمینه را برای استفاده ی آن ها از زبانی که در این جا فرا می گیرند و به تفکر شان تبدیل می شود - فراهم گردانیم. وی در این زمینه ادوارد سعید و مارکوزه را که توانستند در شرایط مهاجرت استعداد و خلاقیت های خویش را با زبان کشور دوم خویش شکوفا ساخته و آثار ماندگاری بیافرینند؛ مثال آورد.

جناب برنا کریمی از نام سفارت افغانستان درکانادا، ابراز آمادگی نمود که برای رشد و هدفمندی هرچه بیشتر فعالیت های کاروان شعر مساعدت وهمکاری خواهد کرد.
درپایان بخش صحبت؛ تحفه ی یادگاری کاروان شعر برای جناب برنا کریمی به وسیله ی ربانی بغلانی به ایشان اهدا گردیده و از ایشان وهمراهان به نسبت حضور در این برنامه و ایراد سخنرانی سپاس وامتنان به عمل آمد.

دراین بخش همچنان تحفه ی کاروان شعر به مناسبت قدردانی از همکاری های با ارزش و صمیمانه ی محترم بابر یکی از فرهنگیان جوان تورنتو و رئیس و مبتکر افغان نیتوورک تورنتو، به وسیله ی فاطمه اختر به موصوف اهدا شد.

دربخشی از برنامه همچنان پیام شاد باشد شریف سعیدی، سرود پرداز جوان و نام آورحوزه ی شعرافغانستان که از سویدن ارسال شده بود؛ به وسیله ی هارون راعون خوانده شد .
درادامه برنامه؛ هارون راعون درمورد همکاری های صمیمانه و با ارزش احمد عاکفی شخصیت فرهنگی واجتماعی وهمکار فعال کاروان شعر - مراتب قدردانی و سپاسگزاری کاروانیان را به نسبت کمک های بیدریغ مالی و از جمله اسپانسر شدن برنامه ی پنجسالگی، به ایشان ابرازنمود.

دربخش شعرخوانی ودیکلمه - که پیش وپس از صرف طعام شب ادامه یافت - ذوات آتی سهم گرفتند:

صبور صهیب (شعر)

کبیربختیاری ( شعر)

آرش پاکطین ( دیکلمه ی شعر پشتو از کاروان صاحب)

بانو زن - شاعرایرانی - (دوسروده به زبان فارسی و یک شعر به زبان انگلیسی)

احسان پاکزاد (اشعار و مناظره اش با خورجین غم) او همچنان ازشرکت چشمگیربانوان و آقایان ایرانی دربرنامه های کاروان شعر قدردانی کرده و به ایشان خیر مقدم گفت. وی همچنان از این امر که نخستین بار است ما با یک شخصیت فرهنگی مانند جناب برنا کریمی بر می خوریم که به حیث نماینده ی فوق العاده ی افغاستان درکانادا بر گزیده شده اند، ابراز خرسندی نموده و گفت: "پیش ازاین ما کسانی را دیده ایم که حتا اعلامیه ها و تبریکیه های رسمی را به مشکل می توانستند قرائت کنند."

مالیار قاصد، مهمان از امریکا ( شعر)

حمید ضرابی (شعر)

شفیق احمد ستاک( شعر)

احمد عاکفی( شعرو دیکلمه ) ( احمد عاکفی طی سخنانی در زمینه ی فعالیت های پنج ساله ی کاروان شعر گفت: "این راه به دشواری طی شده است و در این مدت گذشته، کسانی هم از بیرون با انگیزه ی حسادت و تعصبات گوناگون، با نوشته ها و سخنان سخیف خویش علیه این حرکت ناب فرهنگی، دست به سبوتاژ و تخریب زده و حتا به نیت از میان بردن آن تلاش ورزیده اند، ولی کاروانیان با روحیه ی تحمل، تسامح و شکیبایی با ایشان برخورد کرده و کاروان را تا این جا رسانده اند."

سپهرداد گرگین - ایرانی - ( شعر)

بانو باران حیدری ( شعر)

احمد قندهاری - ایرانی - ( دیکلمه ی شعر طنزی محترم عالی پیام هالو)

مختار دریا ( شعر)

ویس ابراهیمی ( دیکلمه ی شعری از هارون راعون زیر عنوان مادر)

محمد ناصر مسعود ( شعر)

شهربانو رضایی ( شعر و دیکلمه ی شعری ازنادیا انجمن)

جمیله غیرت ( دیکلمه ی شعری ازنادیا انجمن)

همچنان هارون راعون سه موضوع مهم را در جریان برنامه یاد آور شد:

1 - در آینده های بسیار نزدیک، محفل ویژه ای به شاعر شیرین کلام و غزل سرا هادی میران خواهیم داشت که محترم هادی میران از کشور سویدن، استاد صبور سیاه سنگ از ریجاینای کانادا و شکر الله شیون از کشور فرانسه در آن محفل دعوت می گردند.

2 - هارون راعون به نمایندگی از اعضای کاروان شعر، هشتادمین سالگرد شاعر مطرح تاجیکستانی مومن قناعت را تبریک گفت. مومن قناعت از سرآمدان نهضت ملی بیداری فکری و ادبی دهه ی 1960 میلادی در تاجیکستان بود.

3 - از شاعر شیرین کلام محترم سلیمان دیدار شفیعی به خاطر ارسال 18 جلد کتاب تازه چاپ گردیده ی شاعران و نویسندگان افغانستان از کابل، به عنوانی کاروان شعر، قدر دانی صورت گرفت.

بخش نهایی برنامه به موسیقی اختصاص یافته بود که مورد پذیرایی خاص حاضران قرار گرفت. درین بخش این هنرمندان گرانمایه هنرنمایی داشتند:

1 - فاروق درویش ( هنرمند آواز خوان )

2 - شریف دیدار ( هنرمند آواز خوان)

3 - عتیق نیکزاد ( هنرمند رباب نواز)

4 - نوید احمد ( هنرمند تبله نواز)

محفل تا نیمه های شب ادامه یافت.
برای دیدن عکس های بیشتر از این محفل روی لینک زیر کلیک کنید.

https://picasaweb.google.com/1...
گزارشگر: کاروان شعر

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • شاعرانی از این دست وهمان برنا کریمی شارلتان و چتاق! ارزش تبصره را ندارد!

  • زاهدی جان متاسف هستم که فعالیت های دو آدم متعصب و مریض (بغلانی و راعون) را بنام کاروان شعر نشر می کنید. این کاروان دشمن شاعران است و با این کار عقده های سیاسی شان را پنهان می کنند. دو آدم عقده آلود ربانی و راعون نمی تواند کاروان شعر باشند. این دو آدمک همه شاعران از این کاروان دور کردند. کجاست علی شاه احمدی عباب ، پیکار پامیر، میرحسین مهدوی، سعادت پنجشیری، عزیزی غزنوی و کسانیکه این کاروان را به راه انداختند و بی شرمانه از طرف ربانی و راعونک اهانت شدند و کاروان را ترک کردند.
   زاهدی جان از برای خدا چطور گفتی که صد شاعر ؟ میتوانی نام بیست آنر بگیری؟
   سیاست چطور فرهنگ را می کشد، یک سفیر کرزی وطنفروش به شب شعر دعوت می شود و "شاعر" و گزارشگر و روزنامه نگار به توصیف آن غلو می کنند.
   آیا این کار حمایت از کرزی و حکومت فاشیستی او نیست؟
   چه فرق می کند که این سفیر سنی باشد یا شیعه ، آخر سفیر کرزی می باشد.
   چرا با استفاده از شعر و مذهب نفوذ کرزی را بیشتر می سازید؟

  • کاملا درست فرمودید. اینها ارزش تبصره ندارند. مخصوصا برنا کریمی

 • این مطلب از چپ براست نشر شده است یک نفر اینرا درستش کند

  • ازخلال این جملات دریافتم که دیګر قاضی موسی هستی دیوانه ، به زباله دان تاریخ سپرده شد، خوشبختانه وی دیګر درین محافل حاضر نمیشود تاجرندیات بګوید این کار وی یک اقدام خوب است

 • یک دزد را به نام سفیرو شاعر و ماعر دعوت کردین خوش هم هستید. .ادبیات هم جای دزدها شده .

 • دلم به افغانستان میسوزد که یک دزد در خارج از افغانستان نمانیدگی میکند و یک ادم بسیار عیاش و خراب که واقعآ ارزش تبصره را نداره دعوت میکند

  • در ارگانهای محلی و ارگ چی کرد که حالا در سفارت کارکنه! غیر خرابی و عیاشی هیچ کار یاد نداره این ادم. حالا در ادبیات هم از او یاد میشه؟

 • khudawand jaza bata kasi ra ki da haq mardom afghanistan misli Barna Karimi zulam karda wo ma motmain astum ki jaza ham mita khudawand en qisim adamai ra ki haq mardom bichara ra talaf karda

 • یک ادم عیاش را دعوت کردید و خوش هم هستید؟
  شما با حضور این عیاش در محلفتان، شعر و ادب را سبک ساختید. کسی که هیچ وقت به فکر فامیل و مردمش نبود چطور میتواند نمایندگی از مردمش بکند؟ این ادم ارزش هیچ چیز را ندارد کسی که جز خیانت و دزدی هیچ چیز دیگه یاد ندارد. کمی به خودتان بیایید. دیگرادبیات را الوده نسازید لطفا

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس