صفحه نخست > کابل پرس افشا می کند > تاثیر جعل پردازی آماری اشغالگران افغان و 20 درصد را بیش از 60 درصد کردن!

تاثیر جعل پردازی آماری اشغالگران افغان و 20 درصد را بیش از 60 درصد کردن!

اشغال حکومت و یا خانه و سرزمین مردم به هیچ عنوان به معنای اکثریت بودن اشغالگر نیست.
کابل پرس
يكشنبه 1 جولای 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کابل پرس?: اشغال حکومت و یا خانه و سرزمین مردم به هیچ عنوان به معنای اکثریت بودن اشغالگر نیست. همانگونه که در آمریکای لاتین، اشغالگران اسپانیایی یا پرتگالی اکثریت نبودند و همانگونه که سپید پوستان اشغالگر در آفریقای جنوبی اکثریت نبودند و نیستند.

وارونه نشان دادن واقعیت، ساختن اکثریت دروغین، تقلیل حدود 80 درصد جمعیت افغانستان به کمتر از 40 درصد و بالابردن جعلی آمار حدود 20 درصد از جمعیت افغانستان به بیش از 60 درصد، تنها پالیسی حکومت قبیله ای حامد کرزی و فرهنگیان دو سره و سر در آخور قبیله همچون کریم خرم، حبیب الله رفیع و سلیمان لایق نیست. این پالیسی بلند مدت حکومت های اشغالگر افغان برای غصب زمین، تسلط بر منابع طبیعی و زیر زمینی و کشتار و بیرون راندن باشندگان اصلی این سرزمین است. آنچه امروز بنام سرشماری در بامیان صورت گرفته و صدها هزار تن از جمعیت آن نادیده شمرده شده، یا آنچه در دانشنامه (به عربی دایرةالمعارف ) آریانا جعل پردازی صورت گرفته ، تنها بخشی از تلاش ها برای پالیسی بلند مدت حاکمان اقلیت افغان در سرزمینی ست که با اراده، مشورت و هماهنگی بریتانیا تجزیه شده و افغانستان نام گرفت.

تاثیرات جعل پردازی در آمار و ارقام، همیشه پیادمد های خونینی در افغانستان داشته است. جنایات سیستماتیکی همچون نسل کشی، برده داری و کوچ اجباری، جنایاتی هستند که بصورت هماهنگ با جعل پردازی ها درباره ی جمعیت و کیفیت آن و همچنین تاریخ این مرز و بوم صورت گرفته است. اگر امروز بودجه ی ولایت دایکندی، بامیان و غور کمتر از دو درصد بودجه ی ملی (؟) افغانستان است، همین آمارهای جعلی ست که دلایل حاکمان افغان برای این نوع توزیع ثروت می باشد؛ دقیقا به همین شکلی که امروز کوچی افغان اسناد جعلی حاکمان افغان را دستاویزی برای جنایات خود می دانند. اسنادی که در حقیقت باید سند جرم آنان و مشارکت در ارتکاب شدید ترین جنایات بشری پنداشته شود.

اعطای میلیون ها افغانی در سال به کوچی ها و دادن صدها جریب زمین سالانه به آنان به بهانه ی اسکان دایم، تنها بخشی از امتیازات فراقانونی کوچی هاست. آنان معمولا همه ساله صدها جریب زمین از حکومت افغانستان دریافت می کنند و گزارش ها حاکی از آن است که آنان این زمین ها را فروخته و دوباره به حملات مسلحانه بر مردم در ولایاتی چون میدان و غزنی ادامه می دهند و همراه با کشتار دست به غارت اموال مردم می زنند.

اعلام آمار جعل شده و دروغ درباره جمعیت کوچی ها تلاش مذبوحانه ی دیگری ست که حکومت برای تثبیت افسانه اکثریت و اقلیت در این سرزمین انجام می دهد.

دادن ده کرسی در پارلمان افغانستان به کوچی ها، یکی از امتیازات فراقانونی آن هاست که در ادامه ی جعل پردازی درباره جمعیت افغانستان و کم و کیف آن صورت می گیرد. با این حال تنها مقایسه میان میزان رای در انتخابات پارلمانی افغانستان و تعداد کرسی ها نشان می دهد که ده کرسی کوچی در پارلمان، فقط ادامه سیاست فاشیستی حکومت افغانستان می باشد و نه چیز دیگر. به همین شکل مقایسه میزان رای ولایت های جنوبی و شرقی پشتون نشین به ولایات غیر پشتون نشین، بخوبی نشان می دهد که میزان و تعداد وکلای هر ولایت، بر اساس علایق قبیله سالاران و حاکمیت تمامت خواهانه آنان صورت گرفته است.

نگاهی به آمار آرای معتبر، ارایه شده در دومین انتخابات پارلمان افغانستان بیاندازید. این آمار بوضوح نشان می دهد که توزیع تعداد کرسی های پارلمان افغانستان در ولایات و توزیع ده کرسی برای کوچی چگونه در راستای سیاست های اشغالگران قرار دارد. برای نمونه ولایت دایکندی بیش از 150 هزار و بامیان بیش از 121 هزار رای معتبر داشته و ولایت خوست کمتر از یک پنجم و یک چهارم آن. با این حال دایکندی و بامیان هر کدام 4 وکیل در پارلمان دارند و خوست پنج وکیل. به همین شکل ولایت لوگر کمتر از 27 هزار رای متعبر داشته و میزان آرا تقریبا شش برابر کمتر از دایکندی ست. با اینحال لوگر هم همچون دایکندی 4 کرسی در پارلمان دارد.

بیایید مقایسه را طور دیگر انجام دهیم: مجموع آرای تایید شده چهار ولایت خوست، زابل، پکتیکا و لوگر صد و نه هزار و دوصد و یازده ( 109211 ) رای می شود. این چهار ولایت در مجموع 16 کرسی در پارلمان افغانستان دارند. در مقابل تنها ولایت دایکندی که صد و پنجاه هزار و یکصد و سیزده (150113) رای معتبر دارد، دارای تنها 4 کرسی می باشد. یعنی این چهار ولایت با وجود اینکه چهل هزار و نهصد و دو (40902) رای کمتر از دایکندی دارد، با هم دارای 12 کرسی بیشتر در پارلمان است.

مثال دیگر ولایت پنجشیر است که میزان آرای معتبر آن تقریبا به اندازه لوگر است. با این حال لوگر چهار کرسی در پارلمان دارد و پنجشیر دو. اگر تعداد کرسی های ولایاتی همچون لوگر و خوست و پکتیکا و پکتیا و کنر و زابل نسبت به جمعیت آنان درست باشد، تعداد کرسی های ولایتی مانند دایکندی باید از 4 کرسی به 20 کرسی ارتقا پیدا کند. به همین نسبت تعداد کرسی های ولایات پر جمعیت تر مانند بلخ نیز باید افزایش داشته باشد. ولی واضح است که تقسیم کرسی ها بر اساس منافع اقلیت افغان صورت گرفته است. در غیر اینصورت باید تعداد کرسی ولایاتی همچون کنر، خوست، لوگر، پکتیا، پکتیکا و زابل به یک یا دو کرسی برای هر کدام تقلیل پیدا کند تا با واقعیت همخوان باشد.

خوست

میزان رای در صندوق های ولایت خوست: سی و چهار هزار و دوصد و هفتاد و هشت/ 34278
تعداد کرسی در پارلمان: 5 کرسی

پکتیکا

میزان آرا در صندوق های ولایت پکتیا: چهل و سه هزار و سه صد و بیست و شش/ 43326
تعداد کرسی در پارلمان: 4 کرسی

لوگر

میزان آرا در صندوق های ولایت لوگر: بیست و شش هزار و نهصد و دو/ 26902
تعداد کرسی در پارلمان: 4 کرسی

زابل

میزان آرای معتبر در صندوق های ولایت زابل: چهار هزار و هفتصد و پنج/ 4705
تعداد کرسی در پارلمان: 3 کرسی

دایکندی

میزان رای در صندوق های ولایت دایکندی: صد و پنجاه هزار و یکصد و سیزده/ 150113
تعداد کرسی در پارلمان: 4 کرسی

بامیان

میزان رای در صندوق های ولایت بامیان: صد و بیست و یک هزار و هفتصد و چهل و شش/ 121746
تعداد کرسی در پارلمان: 4 کرسی

سرپل

میزان رای در صندوق های ولایت سرپل: صد و پانزده هزار و پنجصد و سی و یک/ 115531
تعداد کرسی در پارلمان: 5 کرسی

پنجشیر

میزان رای در صندوق های ولایت پنجشیر: بیست و یک هزار و ششصد و هشتاد و شش/ 21686
تعداد کرسی در پارلمان: 2 کرسی

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. تشکر

 • باتشکر از کابل پریس که موضوعی جالبی رابا خوانندگان شان درمیان گذاشتن برای معلومات بیشتر به اطلس افغانستان مراجعه شودمن چند سال قبل بصورت مقایسوی نفوس بعض از السوالی ها راخواندم باتعجب دیدم از یکی السوالی های ولایت زابل باجمعیت 4800 نفر یک نفرعضو پارلمان است وازدایکندی که هنوز به ولایت ارتقا نیافته بود با جمعیت 120000هم یک نفر به پارلمان راه پیدا میکند وهردوی شان در جلسات پارلمان یک رای دارند

  آنلاین : http://ندارم

  • پیشنهاد من به سردبیر محترم کابل پرس? این است که درنشر همچو خبرها باید بخاطر وضاحت بیشتر به خواننده ګان به عوض کلمهء افغان کلمهء اوغان را که در داخل قوس (پښتون) نیز علاوه ګردد نوشته شود،
   بااحترام
   پرویز بهمن

  • جال این است که:
   زابل با چهار هزار رای 3 نماینده دارد
   پنجشیر با بیست و چند هزار رای 2 نماینده دارد
   مگر برادران زابل گوسفند ماده می زایند که این قدر امتیاز دارند؟

 • مجموع نفوذ اوغو در اوغانستان منحوس بیش از 15 فیصد شده نمیتواند. جمع اوغانها در چتلستان و اوغانستان 5 تا 7 ملیون است.

 • دل کل تان بد. من لذت میبرم که شما اینطور میسوزین
  شما پشتونها را که صاحب افغانستان است را اشغالگر گفتین در حالیکه شما قلفک چباتها از فغوووولستان آمدین، خام کله اوزبک و ترکمن و تاجکان رقاصه از تزاریها و کمونستان روس گریخته بودند و پشتونها دروطن خود به این بیغیرتها جای دادند و حالی اولاد ناخلف این مهاجرین و مهاجمین مغول صاحب خانه را اشغالگر میگویند. خدا شما هزاره ها را دیده که مانند میمون شما را هست کرد.
  قسمیکه چشم تان تنک است نظر تان هم همینطور تنگ است.
  اخیر کلام اینکه همه شما مهاجرین و متجاوزین را باید از افغانستان کشید

  • درود به دبیران کابل پرس? وسلام به همه خوانندکان گرامی إ جعل سازی وقلاب گری از امروز ود یروز نیست و حدود 2 قرن است به گونه خنجر در درون داشته های تاریخی وفرهنگ کشور که دستآورد ملیت های اصیل وبومی است ،تو رفته ودر جهت تلاشی ومتلاشی نمودن داشته های ارزشمند میهن به هرسو وطرف جولان میکنند و ،در برابر چنان پدیده ،پدیده های از مغز اوغان ها<کرزی ،کورزی ،احدی ،فاروق وردک ،گلبدین بی حکمت ووو>تراوش نموده وگونه حقیقت را به خود میگرد ؛چی باید کرد ؟چنانچه شرایط موجود حکم میکند که ؛ما یعنی ملیت های باوقار واصیل این سرزمین که شامل هزاره ها ،اوربیک ها تاجیک ها ودیگران منظورم خارج از محیط اوغان "پشتون "اند ؛وحدت ویکپارچه شده ودر جهت نابودی دشمن مشترک به مبارزه نظامی وسیاسی وسیاسی -نظامی بگونه استراتیژی روی آورد.
   Reply · 1 · Like · Unfollow Post · преди 4 часа

  • تو هندوستانی پای لچ بی تاریخ وبی نام ونشان،توسط صفوی های ایرانی وبعداً توسط انگلیس ها به خراسان آمدید.در اوایل مانند همین امروز تعداد زیاد تان خانه بدوش وکوچی وپای لچ بودید.وقتی اگلیس ها به مزدور ضرورت پیدا کردند شما ورهبران دزد وراهزن تان مانند عبدالرحمن جنایت کار ومفعول مورد استفاده انگلیس ها قرار گرفت.صاحب زمین شدن شما در خراسان باستان با تمدن ومدنیت کهن چند هزار ساله نیز خود قصه جالبی است.شاید داستان خریدن زمین به اندازه یک پوست گاو را خواننده گان عزیز شنیده باشند،که یکی از همین یهودی زاده گان حیله گر به اندازه یک پوست گاو زمین در قسمتی از خراسان می خرد فروشنده بی خبر از دنیا خیال میکرده که در این معامله سود سرشاری نصیب اش شده ولی این یهودی حیله گر پوست گاو را مانند یک طناب باریک می برد وچندین جریب زمین را اینگونه تصاحب می کند...وقتی که عبدالرحمن جنایت کار ومزدور وجیره خوار انگلیس حاکم شد با کمک های باداران اش سرزمین های حاصل خیز هزاره ها را در زاوول باستان هلمند اروزگان قندهار فراه...غصب کرد واین ناقلین دزد وپای لچ هم اینک در این سرزمین های غصب شده زنده گی میکنند وقصد دارند باقی سرزمین هارا نیز از صاحبان اصلی اش خالی کنند.توهندوستانی پای لچ بی تاریخ وبی کلتور وغژدی نشین باید بدانی که قرن ها قبل از اینکه شما ها پا های کثیف ونحس تانرا به خاک پاک خراسان بمانید این سرزمین ها دارای تمدن وفرهنگ بس عالی وپیشرفته بود.که بشریت تا هنوز هم از ثمرات آن بهره مند است.وکسانی چون مولوی بلخی وابو علی سینای بلخی که جز افتخارات جامعه بشری استند قبل از آمدن شما دزد ها وراهزنان سلیمان کوهی در همین سرزمین زیسته و به دنیا آمده بودند.
   واینرا هم بدانید که صاحبان اصلی این سرزمین آواره دیگر سرزمین ها شده اند ولی سرزمین وتاریخ وفرهنگ پر افتخار خویش را فراموش نکرده اند.شما پای لچ های بی تاریخ این اروز را به گور خواهید برد که حاکم مطلق این سرزمین ها شوید.

  • درود به خوانندگان گرامی إ او اوغان دمدار واز دنیا بیخبر إ آیا تاریخ این سرزمین را خوانده ای ویا به تاریخ چند صد ساله اوغان "پشتون " که ،سراپا آلوده ،جنایت ،فرهنگ ستیزی ،وطن فروشی وو إاکتفا نموده وبرمبنای دید پست بدوی ومنحط به وارثین اصیل کشور که شامل هزاره ،تاجیک وتورک ها چرنده وبدگویی مینمایی.زمانیکه در این سرزمین "قاچاقستان ووطن فروشان تحت رهبری اوغان خایین " ملیت های بومی تمدن وفرهنگ آفریدند وحدود 9 هزار سال پیش فرهنگ وتمدن این خطه داشت چراغ رهنما وزندگی بشریت در کره زمین بود ،تو وقبیله بدنام ونشان تو اولآ تولد نشده وگیرم که تولد شده باشید ،بشکل میمون نیاندرتال زندگی میکردید.این فرهنگ عالی وتمدن باستانی خراسان بود که تو میمون صفت ها را بسوی انسانیت رهنمایی نمود.
   9 هزار سال بیش در دراین سرزمین ملیت های باوقار وتمدن آفرین یعنی تورک وتاجیک بودوباش وزندگی میکردند وتو قبیله تو دربطن طبیعت نطفه نبسته بودی وتاریخ تو وقبیله تو صرف 200 سال دارد وطی این سال ها چی جنایت وخیانت را مرتکیب نشده باشید؟بقول معروف هندی هندی را پلان گفت وتو ناقل بچه داری دیگران ناقل خطاب نموده وبیشرمانه به دروغ تاریخی اصرار میورزی واین راهم باید بدانی
   نسل امروزی این ملیت بیدار شده وآماده هر گونه پاسخ وواکنش میباشند.

  • چون شما ا نسا ن نیستید د ر عین حا ل جا هل بی سوا د و بی عقل هستید ، به حما قت نا د ر ا فشا ر ، ا حمد خا ن
   ا بدا لی به خرا سا ن را ه یا فت پا ی شما کثیف ها ا ینجا پید ا شد ، وگرنه د ر خرا سا ن که نا م آ ن را افغانستان
   گذ ا شته ا ند پیش ا ز آ مد ن ا حمد خا ن ا بد ا ل د ر رکا ب قشون نا د ر ا فشا ر ، حتی یکنفر ا وغا ن موجود
   نبوده ا ست . بلی شما پشتو ن ها به کمک ا ستعما ر ا ینگلیس خرا سا ن را ا شغا ل کرده ا ید .
   تو بی سوا د جا هل نا م یک فوم عمده را هم د رست نوشته نتوا نستی ( وزبیک ها ) تورک و تا جیک و هزاره ا ز
   هزاران سال با اسناد کا مل متوطن خرا سا ن بوده ا ند . شما بیحیا پشتون ها ، خود را صا حب افغانستان ا د عا کردی
   د ر افغانستان چه جای تا ریخی و آ ثا ر تا ریخی و فرهنگ تا ریخی د ا ر ی ؟؟؟ ا گر د ا ری یکی را نشا ن بده ؟؟
   بی غیرت و بی حیا شما هستید کا رو کسب شما شا د ی با زی بود . تو نا دا ن بی عقل ا ز کورعمر سوا د یا د
   بگیری بعدأ بنویس . رفیق وهمنشین روس ها شما بوده ا ید . با برشاه که موسس حکومت کا بل و سلطنت د هلی
   هند وستا ن بنیا د گذ ا ر تا ج محل آ گره ، بود ا و تورک ا ست یعنی به گفت تو ( ا وزبیک ) د ر آ ن زما ن
   روس ها د ر پشت توبود ند ؟؟؟ ای جا هل نا د ا ن بد ا ن ، ا وزبیک ، تا جیک ، تورکمن و هزاره د ر افغانستان
   مها جرنیستند بلکه صا حب خا نه هستند . وشما هستید د ر ا ین ملک بیگا نه بلکه ا شغا لگر بی سوا د جا هل .
   ا ین ا ست جوا ب مختصر به تو بی نا م و نشا ن ، د روغ گوی کله ورم ، بی جرا ت ، حتی جرا ت نوشتن نا م
   خود را هم ند ا شتی بی غیرت کود ن .

 • جمشید جان عسکری نظر شما درست است
  چون تاجیک هزاره و ازبک فاقد رهبری واحد بوده روی این اصل کرزی هرچه دلش خواست میکند .
  رخصتی های تابستانی بیا طرف ما د ک .

 • اوغانا - در حساب نفوذ شماری خویش نفوذ باداران خود را نیز در نظر دارند.
  اوغانا / فعلآ نفوذ پاکستانیها را در درجه اول - بعد انگلیسنها و روسها را به درجه دوم - و بدرجه سوم هم امریکاییها و پنجاه کشور دیگر را با خود در شمارش گرفته اند- لطفآ آزرده نباشید.
  واه واه
  غیرت اوغانی - پنجابی بادار

 • اگر شما از پشتو ها زیاد میبودید به جرعت در پارلمان نظر تان را اظهار میکردید. شما بزدل بی غیرت رقاصه غلام پچه ها هستید. مثل موشها از زیر پرده چیغ میزنید. فهیم خر خلیلی موش برعلاوه که در قدرت است گپ زده نمیتواند. اگر چیزی بگوید در دهن شان تبله میزنیم. چیغ بزنید گوزک ها.ماپشتونها یا ۷۵٪ هسیم و یا دلیر با جرعت که مثل نر میگویم که ما اکثریت هستیم.یاری

 • شما مزدورهای امریکا در امن زندگی میکنید و چوچه مرغایتان هم رای میدهد.مردم پشتون د جنگ علیه اشغالگران هستند و۸۰٪ انها به دولت مزدور رای نمیدهد. از مضمون ات معلوم شد که یک بیسواد و مزدور هستی. شما فقد چند نفر انگشت شمار هستید که از ایران جیره میگیرید و نفاق را دامن میزنید. شما را مردم در قریه جا نمیدهد و شما میخواهد اسپ خود را در خانه ملک بسته کنید. منتظر باشد یک بار بادارهای امریکای تا بگریزد باز شما را در قلاب و تهران مشاهده خواهیم کرد.گوزک های بی غیرت ورقاصه دزد. از بچه سقاو گرفته تا مسعود دزد گردنه تمام تان موش هستین.
  یاری

  • یاری جان سلام چطور هستی من با یک شرط همرایت به کفتکو اغاز مینمایم که .
   اول چادری ولباس زنها را که پوشید ی به زن ها بی حرمتی نکرده از جانت بکش که من روی مبارک تو را بیبینم اگر که واقعا تو زن و یا سیاسر بودی از ما را خواهر و مادر هستی اگر مرد هستی از شرافت و حیثیت زنهای افغان استفاده کرده هو یت زنهای غیرت مند افغانها را خدشه دار ساخته واسکت انفجاریکه پا کستانی ها برایت ساخته از جانت کشیده باز بیا که با هم کفتکو کنیم در غیر ان تو یک انتحاری هستی تو 1400 صد سال عقب هستی .
   تو نه اهل ادب هستی و نه تو ادب را میدانی و تو یاد اور شدی که نفاق را در بین مردم می اندازی.
   او اوغان عزیز مکتب که فرزندان شما درا ن تحصیل میکند اتش نزن .
   دختر ها را از مگتب منع مکن.
   مردم بیگناه را مکش
   لباس و ضروریات مسافرین رت در مسیر راها چور و چپاول مکن.
   33 سال است که تو در جنگ هستی اجنبی را تو دعوت نمودی باز باو میجنگی .

 • شما میدانید که مسعود معاملگر در کابل چی کرد. بیشرین جنایت علیه مردم تاجک وهزاره کرد،دختر بیچاره که از دست جنایتکاران مسعود خائن خود را از منزل چار پرتاب کرد بخاطر عزت اش یک تاجک بود. شصت هزار کابلی بچاره را مسعود بدبخت از بین بورد.این طالبان بود که در کابل امن اورد. شما غیر از دزدی و ادمکشی دیگر کار تان نبود و حالا کوشش میکنید که جنایات که شما در این ۲۰ سال کردید بالای طالبان بیندازید. شما وبادارهای تا مکاتبرا میبندید و علیه طالبان پروپاگند میکنید.ایا از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ که مسعود دزد سری قدرت بود در کابل مکتب بود؟ مردم از ترس از خانه بیرون شده نمیتوانست.مال و ناموس مردم در امن نبود.وقتی که طالبان به قدرت رسید مال وناموس مردم در امن شد.

  • یاری خان
   شما بیفرهنگها چه سند دارید که افراد مسعود به دختری در مکروریان حمله نموده و او خود کشی نمود.
   شما بیفرهنگها اگر حرف تان درست باشد- از زیر زمین هم میتوانید که خانواده آن دختر را که حتمآ مخالف مسعود و افرادش با چنین عملی زشتی که اگر انجام داده باشد - چه خودی شما ویا هم باداران بی مسلک یهودی و پاکستانی تان پیدا نموده و با آنها مصاحبه مینمایید.
   دوم اینکه -شما بیفرهنگها نه جنگ دارید و نه جهاد - بخاطر پول و قدرت نه ناموس تانرا میشناسید و نه هم وطنرا - این جنگ جنگ خارجی است - که نیم شما بیفرهنگها را مانند کرزی - اشرفغنی - ظاهر کل وغیره را امریکا و غرب به کابل بقدرت رسانیده و نیم دیگر تان را پاکستان و انگلیس و چندین کشور دیگر منطقه با دادن پول و وعده بقدرت رساندن به بازی گرفته - جنگ باید رو در رو باشد - شما بیفرهنگها بیشترین ضربات را به مردم عام و بعد با دیکته باداران تان افراد و شخصیتهای با نفوذ را ترور مینمایید - حال چه ضرو که کسی با شما بحث بیشتر کند - هویت شما باۀاخره به جهانیان رسوا خواهد شد - ما انتظار آنروز را داریم که دیگر نه پاکستانییی و نه هم روسییی و نه هم انگلیسیی و عرب وامریکاییی وغیره از شما پشتیبانی نکنند و آنوقت می بینیم که چقدر غیرت اوغانی دارید؟؟؟؟؟؟؟
   بی نام
   ترسنده از انتحاریهای چادری پوش

  • آقای یاری . تو د روغ گویی میکنی آ یا مید ا نی د ر یکی ازآ یت های قرآ ن ذ کر ا ست ( لعنت خد ا وند بر دروغ
   گویا ن ا ست ) ا گر تومسلما ن هستی بد ا ن ، ا گر مسلما ن نیستی ، بشر هستی ؟؟ بشرحقوق همد یگر را مراعات
   کند قبول د ا ر ی ؟؟ ا گرقبول ند ا ری پس تو بشرهم نیستی ؟؟؟ این قد ر لجا جت و بی حیا یی ، ا ز خد ا بی خبری
   تا به کی ؟؟؟

 • بی نام خودت هستی دزد بی فرهنگ شما غیر از دزدی و بی ناموسی دیگر کاری ندارید. سالها غلام بچه بودید و به ظاهر شاه خواهران و مادران تا را میبوردید.به زوری انگلیس بچه سقاو به قدرت رسید وقتی انگلیسها دیدند او یک خر ودزد بیش نبود ، نادر خان را تشویق کرد. که از او دزد قدرت را بگیرد.بار دوم کارمل کمونیست روسها را اورد، وقتی که روسها دیدند که او یک مزدور بی ناموس بش نیست ، دوکتور نجیب را تشویق کرد. بار سوم ربانی خائن امریکایها را اورد و امریکایها از اول دانسته بودن که تاجک ها لیاقت و ظرفیت ریاست جمهوری را ندارد کرزی را انتخاب کرد. حالا اگر شما یک کمی منطق دارید، درک کرده میتوانید.که پشتوها با کفایت است یا شما بی نام و نسب. تمام تان بی ناموس و بی غیرت هستید، این برای ما اثبات شده در جنگ طالبان با بز پنجشیرکه تمام شما بی غیرتها در غار ها پنهان شده بوید. ومزدری امریکایهارا شما میکنید نی ما. ما علیه شان جهاد میکیم وقتی که بادارهای تا بگریزد باز به حال شما در غار ها میره سیم. یاری

 • یاری خان
  به یوتیوب رفته و اینجا سر بزن و رهبر طالبان را ببین که چه خوب دزدها را به کوه ها و غارها دوانیده.
  احمدزی

  آنلاین : http://musharaf vs masoud

 • به یوتیوب رفته - غیرت اوغانی را از زبان پنجابی بشنوید.

  آنلاین : http://yotube.com/musharaf vs masoud

 • بیشک یاری خان
  باداران از بی ناموسها پشتیبانی نمیکنند - با ناموسها و باغیرتها را به قدرت میرسانند؟؟؟؟؟؟
  چه عجب که کارمل هم از خود تان بود - او را تحفه بما دادید.

 • همین اوغانای شترچران که خودشان راساکنین اصلی این مرزوبوم میدانند آیاکدام دلیلی موثق ومنطقی دارند که پیشکش کنند؟
  ببینید طبیعت وسرشت قبیله کاملا با مدنیت وترقی درتضاداست اصلا گذشته راکنارمیگذاریم همین حالا را ببینید که این قبیله چگونه با علم وتکنالوژی درستیز است مثل سوختاندن مکاتب،سرک،قران....پس زمانیکه تاریخ چندین هزار ساله این مرزوبوم راازدوران باختر گرفته تا آریانا وخراسان مرورکنیم سرشارازفلسقه علم ادب هنر اختراعات ابداعات اکتشافات وووو....میباشد حالا این یعنی اینکه چون قبیله کاملا دربرابرعلم ومدنیت قراردارد ومانع جدی درین راستامیباشد اگرازباشندگان کهن افغانستان می بودند مادیگردرتاریخ مان مثل همین دوسده اخیرکه قبیله وارداین مرزوبوم شده چیزی بنام افتخاروادب وهنرجزظلم ستم چپاول وغارتگری کوچیگری قتل عام انتحار انفجار کشت موادمخدر نسل کشی ووو...نمیداشتیم.
  بنا ازبرادران که خودشانرا باشندگان اصلی این مرزوبوم میدانند خواهش میکنم کمی منطقی و مستند ادعاکنند.
  ف .ازهند

 • ضمیر جان تو یک لوده فاقد معلومات هستی باداران از وطن فروشان ناموس فروشان حمایت میکند نه از قهرمانان، این به اثبات رسیده .در افغانستان خائن را قهرمان میگوید و قهرمان را خائن. مثلا داکتر نجیب قهرمان صلح را خائن معرفی میکنند و مزدور «ک ج ب» قاتل شصت هزار کابلی بز پنجشیر را قهرمان خطاب میکنند. یاری

 • گدام اکثریت غیر پشتون که با این همه پشتیبانی غربیها و چند ممالک همسایه باز هم در مقابل این اقلیت پشتون چیزی کرده نمیتوان کرد. بنطرم اگر اکثریت و غیرت میبود حتمآ یکچیزی میکردند، اما افسوس که وجود ندارد
  وطندار

 • اگر اثار باستانی را که در افغانستان کنونی پیدا میشوند نظاره کنیم، خواهیم دید که هیچ کدامشان به پشتونها متعلق نیست.از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب این مرز و بوم را بپالید. مجسمه ها همه چهره های گرد دارند، چشمان بادامی و بینی خرد.این خود سندی است که نشان میدهد که پشتون متعلق به کوه سلیمان و انطرفش میباشد.
  حالا چند حرامی اکادمی باز کردند و میخواهند دروغ پدرانشان را ترویج بدهند. کور خواندن و گو خوردن

 • bsiar

  khob jaleb bod mafaq va kamiab bashed.

 • خطاب به تبصره کننده ګان در اين صفحه
  وهوخاطب حم الاجاهلون قالو سلاما
  فقط ميګويم سلام سلام سلام

 • laanat ba hame shoma....

 • Shoma sharam wa haia nadarid,,shoma kho aslan mongol (mghol)awladi Temor lang wa changez hastid,,baz ham mardomi afghanistan shoma ra chizi namegoyad,,,afarin wa shad bash ba Iraniha ki shoma ra shenakhta wa shomara BARBARI megoyand,,,SHOMA sabet kardid ki waqean BARBARIHAI KHONKHOWAR hasted ki raqsi morda wa tel daghkardan wa sina boridan wa daha raqam benamosi shoma ra afghanha ta hanoz faramosh nakarda ast,,,,shoma yak kami dahanitan ra bebandid ki in hama gaphai shoma awaqebi besyar bad wa khonin khoahad dasht,,,,LAANAT BA SHOMA YAZIDIHA.

 • به جناب آرین!
  رفیق قرآن را بخوان بعد بنویس "وهوخاطب حم الاجاهلون قالو سلام" حتما منظور جناب عالی آیهء وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاما است

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس