صفحه نخست > دیدگاه > کرزی هیچگاه تغییر پذیر نیست، تغییر او مکر و حیله های جدید است

کرزی هیچگاه تغییر پذیر نیست، تغییر او مکر و حیله های جدید است

او قوم را نمی شناسد، ولی طالب و کوچی را در افغانستان و بجای اقوام دیگر متوطن می سازد.
داکتر ثنا نیکپی
جمعه 22 جون 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کرزی در این اوخر به مانور های "سیاسی" دست می زند، تا چهره کاملا ناپسند سیاسی اش را پذیرفتنی تر ساخته و دسایس جدید را بخاطر نفاق ملی و استحکام رژیم دکتاتوری اش طرح و تطبیق نماید.

کرزی در حیله و نیرنگ های را که در این اوخر عملی کرده، اهداف عمیقا سیاسی و دسیسه آمیز را دارد که مهمترین نکات اهداف آن در آمادگی برای مبارزات انتخاباتی، بطی ساختن فعالیت های رقبای سیاسی اش در قدم اول جبهه ملی و فریب اذهان عامه که در آخرین اوج نارضایتی خود رسیده است.

کرزی بخاطر تحقق این اهداف، دست به کار های ضد ملی زد تا خود را رییس جمهور آزاد، خیرخواه و فرشته نجات مردم معرفی نماید. از صدها مکر، حیله، نیرنگ و دسیسه فقط چند آنرا مثال می زنم:

نیرنگ اول

شورای امنیت که متشکل از گروه وابسته به کرزی است، بدون شک نمی تواند در عدم رضاییت وی به یکی از عالی رتبه ترین افسران ارتش و "لوی درستیز" کرزی حکم "خیانت" ملی را صادر نموده و او را به "سارنوالی" معرفی کند. هیچکسی که انسان بالغ و سالم باشد، برایش قابل باور نیست. ماهیت درامه در آنست که کرزی اول این کار را انجام داد و بعد از مقاومت مردم، خودش اعلان کرد که جنرال دوستم به خیانت ملی متهم نشده است، تا از یکطرف از خشم مردم جلوگیری کند و از طرف دیگر خود را رییس جمهور خیرخواه و عادل و طرفدار وحدت ملی معرفی کند.

نیرنگ دوم

نشر "دانشنامه" اطلس اقوام غیر پشتون از طرف اکادمی علوم افغانستان (پشتو تولنه) نمی تواند بدون اطلاع کرزی باشد. چنین اقدامی که از جانب حلقه گروه افغان ملت که به مثابه حکومتی در میان حکومت کار می کند، مشاوران نزدیک کرزی مانند کریم خرم و سلیمان لایق در آن دست دارند. این کار نمی تواند اشتباه باشد. کاریست کاملا عمدی، توام با دست های خارجی ، دستیکه در درازنای سده ها در عقب نابودی فزیکی و فرهنگی مردم هزاره قرار داشته است.

کرزی با این کار اول، سندی برای منابع خارجی تهیه کرد، دوم نفاق ملی را دامن زد و سوم با برکنار کردن چند مامور که احتمالا بعدا سفیر مقرر خواهند شد، خود را تضمین کننده وحدت ملی و مدافع مردم هزاره وانمود کرد. محرکین و طراحان اصلی افغان ملت، کریم خرم و سلیمان لایق به کار شان ادامه میدهند و تنها چند اجرا کننده را از وظایف دولتی شان برطرف کرد. در حالیکه تنخواه جاسوسی به مراتب بیشتراز معاش دولتی است.

قربانی این دو نیرنگ مردم ازبیک و هزاره بود. در این روز ها نوبت اقوام دیگر هم می رسد که نیرنگ قبلا طرح شده توسط کرزی تمثیل گردد. کار کرزی در تشدید نفاق ملی جهت دارد که در حقیقت به نفع هیچ قوم نیست.

نیرنگ سوم

کرزی در جلسه قوای سه‎ گانه دولت گفته است که پس از این دیگر مصلحت گرایی نخواهد کرد. کرزی ولایت گرایی، قومگرایی، را که دو شالوده مهم ملت هست، مرض خواند. مرضیکه کرزی خود بیش از هر کس دیگر به آن مبتلا می باشد. او گرایش سیاسی و قومی را در سهمگیری امور دولتی رد نمود. پس اگر حزب، سیاست، قوم و ولایت نباشند، تمثیل قدرت و حاکمیت ملی توسط کی اجرا می شود؟ بدون سیاست چطور می توان مهم ترین امور کشوری مانند انتخابات، حرکت های اپوزیسیونی را انجام داد؟ شاید جواب کرزی این باشد: جاییکه دسیسه و نفاق باشد به سیاست ضرورت نیست.

باید خاطر نشان بسازم که کرزی از هر کار و سخنش بر ضد مردم استفاده های چند جانبه می کند. خود را به قربانی های اعمال دسیسه آمیزش دلسوز، مهربان و نجات دهنده معرفی میکند.

فراموش نباید کرد که از حرف های کرزی در جلسه قوای سه گانه دولت، بوی خون و دکتاتوری می آید. کرزی دیگر مصلحت را نمی پذیرد. یعنی فقط خودش (دکتاتور کرزی) همه کاره خواهد بود. او قوم را نمی شناسد، ولی طالب و کوچی را در افغانستان و بجای اقوام دیگر متوطن می سازد. او ولایت را نمی شناسد. یعنی مردم حق ندارند که والی شان را خود شان انتخاب کنند. این حق دکتاتور کرزی است. او حزب و سیاست را نمی شناسد ، زیرا این پدیده ها صلاحیت دکتاتور را محدود میکند. او فقط خود را می شناسد و دستور آی اس آی را.

اگر اقوام نباشند، ملت وجود ندارد، اگر احزاب نباشند دولت و نظام سیاسی نمی تواند وجود داشته باشد و اگر ولایت ها نباشند، افغانستان وجود ندارد. پس تیوری کرزی مفکوره نابودی ملت، نظام سیاسی و افغانستان است. منطق کرزی همین را نشان میدهد. مردم افغانستان زیر تاثیر الفاظ فریبنده و توأم با مکر و حیله نمی رود.

جمله اخیر من اینست که فریب دروغ و نیرنگ کرزی برای مخالفان وی آخرین مرگ سیاسی خواهد بود.

کارشناس در رشته حقوق و دولت

آنلاین :

کابل پرس

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • فراریکه من سخنان جناب کرزی را شنیدم چنین نتجه گیری میشود که کرزی لیاقت یک پوست ریاست را هم ندارد چه رسد به پوست ریاست جمهوری انهم ریاست جمهوری مردم افغانستان که 33 سال در بین خون غرق است.
  طریق صحبت کردن کرزی به چرسی ها و قماریها میماند و من بطور مثال از ان متذکر میشود .
  کرزی میفر ماید ما کاه میخوریم از سر حدات خویش دفاع میکنیم بیبینید ریس جمهور یک مملکت با رای انتخابی مردم.
  ایا دیگزان که از مملکت خود دفاع کرده اند همه کاه خورده است مگر ما حیوان هستیم که کاه بخوریم نوجوکنید منطق کرزی را . افغانستان از نگاه معادن زیر زمینی دست نا خورده در تمام دنیا باز هم با مسئولیت میگویم درجه دوم بوده بیاید در جه سومش قبول کنیم چرا از معادن خود بهره بر داری نکنیم که کاه بخوریم .
  جناب کرزی در سخنان خودا قرار و اعتراف مینماید که مصلحت کرده است.
  ریس جمهور چرا مصلحت کند مصلحت در برابر زور
  حیف ومیل کردن دارائی عامه
  عمل کردن بر خلاف قانون اساسی کشود که خودش امضائ کننده انست.
  چرا مطابق به قانون اسای کشور عمل نشود که مصلحت صورت بیکیرد.
  نادیده کرفتن قانون اساسی و صادر نمودن فرمان از جانب خود مطابق به ذوق و اراده خود و همدستان خود این است مصلت کرزی.
  در صورتیکه یک مملکت قانون اساسی پارالامان که از نمایندکان مردم تشکیل شده داشته باشد در انصورت ریس جمهور حق مصلت را با هیچ کس ندارد .

 • کر زی سخت در تلاش باز به قدرت گرفتن بعد از سال 2014 هستند همراه تیم اوغان ملتی خود باز میخواهد انبار در پشت پرده رییس جمهور باشد ویکی از اوغان ملتی ها را باز بالای سه قوم بزرگ افغانستان تاجگ ، هزاره ، از بک رییس جمهور سازند یکبار دیگر پروژه طالب سازی تروریست سازی را ادامه دهند مثل که شما شاهد هستید حامد کرزی همراتیم حاکم وبرادران کر کور ناراض کرزی دشمن درجه یک وشماره یک ملت افغانستان است باالخصوص ملیت تاجک هزاره از بک می باشد وبااین چل ونیرنک کرزی بازی نخورید برادران عزیز.
  راه برون رفت:
  باید سه ملیت بزرگ دست به دست هم داده واین پروژه طالب سازی وتروریست سازی را که بعد از سر نگونی طالبان توسط شخص حامد کرزی رییس جمهور تقلبی وتیم اطراف کرزی دوباره بنام برادران ناراض طالب میا نه رو تاسیس گردید باید با مقاومت ها واز خود گُوزری ها از بین برده شود در غیر آن نسل کشی وبرده داری انتحار انفجار ترور دحشت افگنی تاروز قیامت ادامه خواهد داشت .

 • حامد کرزی٬
  تو وطن فروشی و جاسوس پاکستانی ٬
  نه
  تریاک فروش ویا
  قاچاقبری٬
  نه
  مکار و شیطانی ٬ نه
  ننگ تاریخ آریانا و خراسان یا افغانستانی٬ نه
  به هر چه خوانمت٬ آنی٬ چو بنگرم بد تر از آنی
  اقوام شریف ساکن در کشور و مهاجرین گرامی!
  کرزی ننگ تاریخ قبیله خود در اوراق تاریخ درج گردید. این کودن در پی ویرانی بی ثباتی و زر اندوزی است.کرزی به ادامه قدرت خود می اندیشد نه به مردم نه به وطن ٬ این صاحب کارخانه های تریاک وترور ملت مظلوم را اسیرگرفته و هر روز بوسیله برادران کاه خور خود اشوب می افریند. او وملای فاسق کور بجز قدرت ٬ ثروت به چیزی به نام اسلام نمی اندیشند.
  ملت تاریخ ساز ٬ بیایید برای نجات افغانستان فرمولی بکار بریم تا جایگاه صاحبان وطن و مزدوران مشخص گردد.
  ۱- با شعار مرگ به ای اس ای تهداب نابودی کرزی جاسوس رافراهم کنیم. تاریخ شاهد است که افغانستان در تاسیس پاکستان در سازمان ملل رای منفی داد. حاکمان و دودمان انوقت پشتون بودند٬ حساسیت های ملی را میدانستند. در گذشته های نزدیک داکتر نجیب الله تا اخرین لحظه حیات با پاکستانی ها کنار نیامد. این جاسوس نمیتواند با مکاره گی باری اقوام وطن دوست را برده پاکستان کند.
  ۲- یا با ملت و یا با جاسوس٬ واضح است مردم از جواسیس نفرت دارند.
  ۳- خلیلی و مارشال فهیم یا با جاسوس باشند یا به ملت. اگر در کنار کرزی بمانند٬ از همین اکنون این دو نیز در مقالات و نوشته ها بحیث شرکای کرزی شناخته شوند٬ اشخاص نزدیک این دو نفر شامل باند کرزی گردد. در حین محاکمه انها نیز مورد بازپرس قرار گیرند. در غیر ان باز هم قوم تراشی و سمت پرستی را بهانه خویش کرده راه نجات می یابند.
  ۳- از سران مخالفین کرزی در داخل و خارج رهبری حکومت بعد فروپاشی کرزی انتخاب گردد. همه مخالفین کرزی با ملت دست باهم نموده در جذب مامورین و افسران نظامی وطن دوست شوند . این کار از طریق هموطنان پاکستان ستیز مقدور است. نودو پنج در صد مخالف ای اس ای اند. ایدولوژی٬ قومیت٬ مذهب٬ زبان ونژاد به تنهایی نمی تواند مشکل را رفع نماید.رهبران اپوزیسیون در داخل و خارج با شعار ی ٬ یا با مردم و یا با پاکستان مرز و خط خود وتیم جواسیس ارگ نشین این ننگ تاریخ را در داخل وخارج معین نمایند. در کارگاه در راه در محافل و در مجالس یا با وطن و یا ب ای اس ای . با این شعار توده ها بسیچ میشوند.توله خاکیشاه مداری خاموش میشود . حامد خاکیشاه وطنفروش یا نزد ملای کور میرود و یا به زیر عمامه خامنه یی میخزدویا روانه دوزخ جاویدان میشود.
  والسلام
  دیپلوم انجنیر عبدالله
  فعلا ترکاری فروش در شهر کابل

 • من همیشه گفته ام که این کثیف یک مداری خیلی ماهر است که امریکا بالایش سرمایه گذاری کرده است. او تمام اهداف امریکا را یک به یک درین 11 سال عملی کرد.

 • بادرود به فرهیختگان ولعنت بر یاوه سرایان!
  تو خودت مگر تغیر پذیرفتی ؟ جناب
  همان مثل است که چلی با چقری گفت که سوراخ هایت در گور .
  بنظر من مدت هاست که تو در خواب هستی یا خودت را به خواب زدة چراکه آدمی اگر به خواب حقیقی باشد با یک شرفه بیدار میشود . ولی کسانی که خودشان به خواب زده به هیچ قیمتی حاضر نیستند بیدار شوند حقایق و تغیرات را ببینند.
  بنظر من جناب کرزی از نخستین روزیکه با نکتائی به افغانستان آمد و به خاطر وضعیت بد مردم و شرایط کشور یک یک کلاه پوست و یک چپن و یک جوره پیراهن تنبان که حالا هم همان طور است ولی بینید که تغیری را آورد حالا خرکارتان هم یک موبایل در جیب دارد و تمام نهاد های افغانستان سر پا شده واگرنه کشوری ماند چین و اروپائی و آمریکائی سلام کسی را علیک نمی گیرند.و همه از درایت فقط شخص کرزی و دموکرات بودنش است . وگر کسی دیگر می بود در هفته نخست تمام سران جهادی خائن را مانند جمهوری اسلامی ایران سر دار بالا می کرد. همین تغیر را شما میخواهد که کرزی کوتاهی کرد.چون .
  ببینید به گروپ 20 که تشکیل یافته از 19 کشور متمدن با اقتصاد بالا وهمه کافر و یک کشوری که نفت فروش است و خرافات فروش و در پرچم اش عکس شمشیر و لاالالاالله است و 14 قرن است که اجداد شما مقاله نویس های قومی به انواع مختلف پول های مردم افغانستان را چاپیده و در خریطه عربستان سعودی می اندازند و هم این پول های جاهلین کشور های اسلامی را عرب ها گرفته و با در آمد نفت یکجا کرده برای خود در ریگستانهای سعودی مدرنترین صنایع و تکنالوژی را آورده اند.
  که چون در چشمان شما الله پرده کشیده شما اینها را نمی بینید و تنها کرزی را می بینید چون تومار استعمار قرنهاست که در استخوانهای شما رخنه کرده و قدرت تفکیک را از شما گرفته است و این است حاصل بدبختی افغانستان باز هم با افکار مملو از جهل کرزی را مقصر بدانید چون تا دو گوش در خرافات دست و پا میزنید و اگر هم مقالة می نویسید همه بر پایه قوم زبان و دین و ملیت وو مذهب است و شمال و جنوب و نمیتوانید و حتا قدرت تفکرش را هم ندارید که افغانستان منحیث یک ملیت واحد درنظر بگیرید تا مشکلات کرزی و دولت هم کم شود .و من به این نتیجه رسیدم که تمام کسانی که با دولت دیموکراتیک افغانستان به نحوی مشکل دارد
  1-در پائین ترین سطح دانش قرار دارند .
  2- مملو از انواع تبعیض هستند.
  3- خرافات چشمانشان را بسته حقایق را نمی بینند.
  4- به زندگی مردم و سرنوشت کشور بسوی ترقی فکر نمی کنند. و به جیب خود فکر می کنند
  5- و حاصل اینگونه اهانت ها به اراکین حکوت خدمت به عربستان و پاکستان این دو مداری تاریخ است ..
  ووووو
  جناب کرزی با دست و جیب و خزانه خالی توانست با اکثر کشور ها روابط دوستی داشته باشه و پیمان های تاریخی را منعقد ساخت که در دراز مدت نتیجه می دهد .
  پس مردم افغانستان باید تصمیم قاطع بگیرند در همه حال و در همه سطع با نوکران و غلامان حلقه به گوش بیگاننگان باج ندهند.
  و مخصوصا که همه اشرار هم هستند و سابقه بسیار خراب و همان طور که جناب کرزی گفت این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست . و سران جهادی را محاکمه خواهند کرد در انظار مردم و طرفداران شان را هم به دادگاه دادخواهی مردم خواهند سپرد .
  زنده باد افغانستان با اقوام متحد در جهان پیشرو
  ننگ بر جاهلین عقب گرا کاسه لیس عربستان و پاکستان.

  • کنیشکا ا زقبیله کرزی ( لعنت خدا وند برتو د روغ گوی ) یا وه سرا ی و مگس مزا هم ، خوش آ مد گوی کرزی توهستی ،
   شما پشتون ها تنها خود ر ا وقبیله خود را می بینید چون نها د های قبیله شما به پا ا یستا ده ا ند .
   نیت بد کرزی تغیرنکرده ا ست . کرزی ما هر مکا ر و چال باز ا ست ( ومکرومکرالله والله خیرما کرین )

 • او انسان نا فهم
  همین کرزی بور که تو را از تاریکی کشید

  • ا د ریس نا م تو نا فهم و بی عقیده جا هل نا د ا ن هستی ، ا ز زما ن تا ریکی و جها لت دوره شما طا لبا ن نوکر
   ( آ ی ا س آ ی ) پاکستان ، به لطف خد ا وند و به وسیله طیا ره ها ی ( بی 52 ) ا مریکا و مقا ومت جنرا ل
   عبد الرشید د وستم وهمرا ها ن شما ل ، ملت متد ین ا فغا نستا ن ا ز تا ریکی به روشنی برآ مد ند ، د ر آ ن وقت
   خود حا مد کرزی تو با طا لب ها بود .

 • به نظر من کرزی خان به خاطر خیانتهای بزرگی که به ملت شریف افغانستان نمود و طالبان هار و نوکران پاکستانی را برعلیه مردم افغانستان تقویت نمود از طرف خداوند حکیم از انسانیت نسخ شده و عقل ناچیزی را که داشت هم از دست داده است.
  کرزی هر روز یک نیرنگ بازی می کند
  نیرنگ اول کرزی که هنگ زدن خیانت ملی به دوستم است مستقیما توسط این شیطان آدم نما طرح ریزی و پیشنهاد شده است این آدم ضعیف النفس و بی اراده که از خیرات سر امریکا رئیس جمهور نام نهاد افغانستان شده است اینقدر نمی فهمد که مردم افغانستان عاقلند و فهم و شعور دارند می دانند که کرزی خان برای به قدرت رساندن طالبان دست به هر نیرنگ می زند . کرزی احمق خان قوم شریف پشتون را در یازده سال گذشته توسط نوکران پاکستانی و عربی که بنام طالب پشتون کشی می کنند برباد داد. امروز هر خانواده پشتون از دست کرزی و طالبانش یک لحظه آرامش ندارند امنیت نام نهاد ملی کرزی همان طالبان است که روزها به لباس نیروی امنیت ملی انجام وظیفه می کنند و شبها به لباس طالب آدم می کشند. طالبان کرزی امروز چنان جسور شده است که حتی به دهن خود کرزی هم می خندند و نیرنگ ننگین اورا که بنام صلح با طالبان که در واقع معامله و سازش با طالبان و خیانت ملی است به مسخره گرفته اند و هر روز فوج، فوج طالبان مسلح تحت نام صلح می آیند صدها هزار دلار شان را از کرزی می گیرند و می روند دوباره به صف نوکران پاکستانی ملحق می شوند.

  کرزی احمق به خیال خام خودش با معامله با طالبان به تقویت پشتونها کمک می کند اما احمق خان کرزی قندهاری اینقدر شعور ندارد که طالبان توسط پاکستان تمویل می شود تا صرفا پشتونها تضعیف شوند و در این طرف خط دیورند و او نطرف خط، دیگر پشتونها قدرت استقلال و خود مختاری نداشته باشند. قوم بیچاره پشتون هیجگاه خیانت بزرگ کرزی خان قندهاری در حق آنان را نخواهد بخشید. اینکه کرزی خان طالبان را تقویت و پرورش می کند نگهداری و تربیت مار در آستین است مردم افغانستان شاهد باشید که یک روزی کرزی کله خر توسط همین طالبانش مثل برادر و پدرش تکه تکه خواهد شد.


  نیرنگ دوم کرزی هم دقیقا توسط خود کرزی طراحی و اجراشده است و بازیهای پس از آن و برکناری مزد بگیران آکادمی علوم هم فقط بازی و شیطنت همیشگی کرزی بود که آنان را از یک پست برمی دارد و دریک پست بالاتر از آن انتصاب می کند

  نیرنگ سوم کرزی دیگر کاملا تکراری شده است. اگر بخواهیم دروغگوترین رئیس جمهور دنیا نه بلکه دروغگوترین دروغگوی دنیارا معرفی کنیم گمان نکنم کسی به جز کرزی خان کله خر قندهاری باشد. کرزی از بس گفته با فساد مبارزه می کنم و فردایش فساد بزرگتر را مرتکب شده مردم افغانستان چشم ترسانک شده حالا هر وقت کرزی می گوید با فساد مبارزه می کنم مردم وارخطا می شوند که چه خیانت و فسادی در کله کرزی می گذرد و بازهم چه بلایی برسر مردم بیچاره افغانستان می آورد..
  حرف آخر من این است که تغیر کردن کرزی تنها یک راه دارد و آنهم مرگ کرزی است مردم افغانستان انتظار مرگ کرزی را می کشند که از شر این طالب بی رحم خلاص شوند وسرمایه های ملی افغانستان به بهانه صلح و... به جیب طالبان کرزی نرود.

  آنلاین : http://www.koofi.net/index.php++cs_INTERRO++id=2

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس