صفحه نخست > دیدگاه > القاعده برای انجام یک عملیات انتحاری درمسجد افغانهای شهرمالمو آماده گی میگیرد

القاعده برای انجام یک عملیات انتحاری درمسجد افغانهای شهرمالمو آماده گی میگیرد

پرویز "بهمن"
يكشنبه 15 جولای 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

منابع اطلاع رسانی به این قلم درشهرمالموی سویدن طی ارسال یک نامهء ایی از بازگشایی یک مسجد درقلب آن شهر خبرداده اند که اکنون باعث ایجاد ترس و وحشت درمیان ایرانیهای مخالف رژیم ایران که در نزدیکیهای این مسجد دفاتر خویش را ازسالها به اینطرف بازکرده اند گردیده است.این مسجد که اصلا بنام انجمن فرهنگی زیر چتر کمیتهء افغان / سویدن به فعالیت آغاز نموده است ازمدتی به اینسو شاهد یک سلسله گردهمآیی های دینی درمحدوده پناهنده گان افغان بوده است. اما منابع سازمانهای اپوزیسیون چپ ایرانی که درنزدیکی آن مسجد دفاتر دارند احتمال آماده گی سازمان القاعده مبنی برانجام یک عملیات انتحاری خونین درمیان نمازگزاران افغانی را بعید نمیدانند.

منبع میگوید روزی دریکی از‍ کانالهای رادیویی محلی بزبان فارسی درشهرمالمویک زن ایرانی گفته است که متاسفانه وی اززیاد شدن رقم مساجد قومی ونژادی دراطراف دفتر انجمنش احساس نا امنی میکند. خانم گفته است که هرقدر رقم مساجد درشهرمالمو افزایش یابد بهمان اندازه میزان خشونت وجنگهای فرقه ایی بیشترمبگردد باید مقامات شهرداری برای پیدا کردن مکان مناسب جهت عبادت مسلمانان اقدامات جدی را روی دست بگیرند.این منبع میگوید که یکی ازاعضای بلند پایهء سازمان القاعده فلسطینی تبار که درعین زمان دریکی ازبیمارستانهای آن شهر پزشک می باشد و درسالهای جنگ علیه شوروی مدتهای زیادی را در افغانستان به سربرده است به ایرانیها گفته است که این مسجد همان مسجد ضرار منافقان درزمان پیامبر است که حالا به عوض اسلام اصیل ترویج کنندهء خرافات وبدعتها زیرنام مذهب حنفی می باشد. این عضوبرجستهء سازمان القاعده به ایرانیها گفته است که اینها همان افغانهای اند که درزمان طالبان همه به ملامحمد عمر بیعت نموده بودند ولی با بقدرت رسیدن حامدکرزی واشغال افغانستان توسط امریکا اکثریت شان یکشبه به طرفداران پروپاقرص امریکا وحکومت کرزی تبدیل گردیدند ودرقندهار ومشرقی وپکتیا تعداد زیاد عربها را یا به امریکاییها تسلیم نمودند ویاهم خودشان آنها را مانند گوسفند پیش پای گل آغا شیرزوی حلال نموده وزنهای شانرا به حیث کنیز به اسارت بردند.
این مقام سازمان القاعده به ایرانی های مخالف رژیم ایران گفته است که عربهای شهرمالمو هرگز این جنایت افغانها را فراموش نمیکنند.
این مقام سازمان القاعده گفته است که قبلا با مسؤولین فعلی این مسجد ازسالها به اینسو در ارتباط بوده است ولی بعداز بقدرت رسیدن حامد کرزی تعدادی ازمیان همین مسؤولین درچند محفل عمومی به ابوعبدالله شهید یعنی اسامه بن لادن فحش وناسزا داده اند.
وی میگوید: حالا نیز درآن مسجد عرب ستیزی وتبلیغ برضد اعراب وسازمان القاعده جریان داشته واز ورود اعضای واقعی حزب اسلامی برهبری گلبدین حکمتیار وطالبان جلوگیری بعمل می آید.
منابع دیگر به این قلم ازشهر اوسلو درناروی خبرمیدهند که قریب الرحمن سعید نیز دریکی ازمحافل ازبازگشایی این مسجد اظهار نارضایتی نموده است. منبع میگوید :
روزی قریب الرحمن سعید درتیلفون بایکی ازرفقای حزبی اش گفته است که افغانهای شهرمالمو نه پشتون استند ونه هم مجاهدین واقعی. من چند باری که به آن شهرسفرکردم وازمشکلات اقتصادی مجاهدین وطالبان درگوشهایشان هرقدر پف کردم ولی هیچکدام شان جیب های شانرا نخاریدند مثل اینکه خواستند خودشانرا قصدا گول بزنند قریب الرحمن سعید گفته است که عدم همچو مساجد بی کیفیت که توسط خلقیها وبقایای رژیمهای کمونیستی ویا مسلمانان ساده وصوفی مشرب اداره شود بهتر ازموجودیت آن می باشد.
درحالیکه قریب الرحمن سعید ازنفوذ خلقی ها وبقایای رژیم های سابق کمونیستی نالیده است ولی منابع موثق این قلم درشهرمالمو خصوصا رفقای جناح پرچم از ضدیت خلقی ها با تاسیس این مسجد خبرمیدهند.
رفیق زرنگار قبل ازسفرش به افغانستان به این قلم نوشته بود که خلقی های گردپا مانند حکمت وحبیب الله غمخور وعزیز مقری وظاهر مقری روابط شانرا با این مسجد به حالت تعلیق درآورده اند. خلقی ها آرزو داشتند ‍ که این مسجد بیشتر بتواند حلقهء وصل میان خانواده های پراگندهء پشتون شود و وسیله ای شود برای تقویت زبان مادری وآموزش اساسات ابتدایی اسلام برای اطفال نه بیشتر ازآن ودرضمن ‍کنترول امور مالی آنرا خود در دست داشته باشند ولی پشتونهای سنتی که سابقهء طولاتی تری نسبت به خلقیها درسویدن دارند؛ توانستند خیلی آرام وبی درد سر خلقی ها را ازصحنه بیرون نمایند.

درشهرمالموی سویدن تندروان مذهبی عرب ازتمام شاخه ها ونحله های آن ازسازمان اخوان گرفته تا سازمان القاعده وحماس والجهاد فلسطینی وهمچنان سازمانهای شیعی نظیر حزب الله لبنانی وشیعه های عراقی ازسالها بدینسو فعال بوده ویکی برضد دیگری مساجد مختلفی را بازگشایی نموده اند ویکی برضد دیگر فتواهای تکفیر را صادر نموده اند. درین میان مسلمانان غیرعرب چون ترکها وکردها ایرانی ها بوسنی ها حالت بیطرفی را اختیار نموده واز داخل شدن به مسایل اختلاف برانگیز میان اعراب تا حد ممکن خود داری ورزیده اند.
اما پشتونها به حکم اینکه اعراب درجنگهای ذات البینی اقوام افغانستان درسالهای نود جانب پشتونها را گرفته بود ودرزمان طالبان عملا علیه مخالفان شمال درجبههء نبرد سهیم بودند ابتدا با اعراب القاعده ازیک یخن سر بلند می نمودند; درآن سالها شعار اعراب طرفدار پشتونها ؛درجبهات جنگ این بود که غیر از قوم پشتون در افغانستان دیگر کسی مسلمان واقعی نیست. دیگران همه ازنژاد فارس مجوسی بوده وتنها پشتونها بحیث مسلمانان واقعی سزاوار کمک ومساعدت می باشند. درزمان امارت طالبان حتی تعدادی ازمفتی های عرب تبار درشهرقندهار فتوای را مبنی برتحریم نماز جنازه بالای اجساد مردهء جنگجویان اتحاد شمال صادر نموده بودند. ولی وقوع یازده هم سپتمبر تمام معادلات را برهم زد. درافغانستان بعداز حملهء امریکا برمواضع جنگی طالبان تعداد زیادی ازاعراب یا به بدترین شکل توسط پشتونهای محلی قتل عام گردیدند ویا هم دربدل پول به امریکاییها فروخته شدند ودرزندانهای گوانتانامو مدتهای زیادی را دراسارت به سربردند. اکنون بعداز گذشت چند سال از آن واقعه تعدادی زیادی از آن اعراب اززندان گوانتانامو آزاد گردیده ودرسویدن زنده گی می نمایند. یکی ازین جوانان به ایرانیها گفته است که وی را درمشرقی درجنگ توره بوره به امریکاییها فروختند. او درهنگام اسارتش درزندانهای گوانتامو وبگرام انواع شکنجه های بدنی را تا سرحد تجاوز جنسی تجربه کرده است. او حالا حتی ازشکل وقوارهء اوغان نفرت دارد وحاضر است که خودش را دربرابر آنها انفجار دهد

یکی ازشاگردان دانشگاه لوند دررشتهء اسلامشناسی که خود اصالت اوغانی دارد روابط میان پشتونها واعراب دردههء نود را طی یک مصاحبهء رادیویی با کانال یک رادیوسویدن چنین تشریح کرده است:
اسامه بن لادن وطرفداران وی بعداز ترور احمدشاه مسعود چنان فکر میکردند که پشتونها حتما این خدمت واحسان اعراب را فراموش نمیکنند که لجوج ترین دشمن قومی آنها را که وی را سقاو دوم لقب داده بودند ازسرراهشان پس کرد روی همین منظور آنها باخاطرجمعی پلان یازدهم سپتمبررا بمنصهء اجرا درآوردند وافغانستان را پناهگاه امنی برای خویش می شمردند اسامه چنان پنداشته بود که هرپشتون میتواند حقانی ویا ملاعمر ویا حکمتیار باشد. درحالیکه درمیان طالبان کسانی بودند که باوجودیکه ازمسعود نفرت داشتند از اسامه ودست درازیهای احمقانهء عربهای وی درامور داخلی آنها شدیدا نفرت داشتند.

ملاعبدالسلام ضعیف نیز درکتاب خویش زیرنام زنده گی من باطالبان این موضوع را تصریح کرده است که وی درملاقاتهای سری اش با امریکایی ها میخواست بارسیدن به یک سلسله‍ توافقات سری خودشان را از غم اسامه بن لادن خلاص کنند. وی نوشته است که ما به امریکایی ها گفتیم که ما محل بود وباش وی را به شما اطلاع میدهیم وشما میتوانید با فرود آوردن گروپهای ویژهء عملیاتی تان بدون اینکه ما خبرشویم وی را دستگیر کنید ولی مقامات امریکایی این پیشنهاد مارا قبول نکردند واصرار داشتند که ما تسلیمی اسامه را بدون هیچ قید وشرطی میخواهیم

این اشخاص وافراد زمانی ازحامیان پروپاقرص طالبان والقاعده بودند ، ولی حالا میان آنها وطالبان برسر اداره قبیلوی افغانستان مخالفتهای شدید بروزکرده است وطالبان حامیان خارجی خویش را درمیان اینها ازدست داده اند وسازمان القاعده بحیث متحد استراتیژک طالبان حاضر گردیده است که درمیان آنها مانند دیگر مساجد فرد انتحاری را استخدام نموده وهمه را یکسره راهی بهشت نماید.سازمان القاعده و طالبان ودیگر تندروان مذهبی بخاطر ازبین بردن مخالفان شان چه مسلمان وچه غیر مسلمان ثابت کرده اند که هیچ نوع مرز اخلاقی وانسانی را برسمیت نمی شناسند. هرکی با آنها باشد ونظریات تندروانه آنها را بپذیرد مسلمان است و إلا با صدور یک فتوای. شرعی همه را سزاور مرگ میدانند.

چنانچه درین تصویر دیده میشود یک پشتون خلقی پشتون إخوانی را درآغوش گرفته واظهار إخلاص ومحبت به یکدیگر می نمایند ولی تاریخ ثابت نموده است که تمام این ژستها واداها شکل ظاهری ودیپلوماتیک دارد زیرا پشتونها باتمام این ظاهرداریهای فریبند هرگاه منافع مادی شان باهم تصادم نماید یکدیگر را به بدترین شیوه مجازات نموده وازهمدیگر انتقام میگیرند.

میرویس مومند(دست چپ) درسایت یوتوب نیز یک سخنرانی دارد که درحضورکاندید اکادمیسن سیستانی ایراد کرده ولی هیچ شنونده وبیننده ای عاقل ازسخنان گهر باراین جوان بیسواد مفهوم گرفته نمیتواند

یاهو
ایمیل تماس:

parvisbehman rocketmail.com

واژه های کلیدی

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • سلام بهمن خان! حالا عقب مسجد و دين را كرفتي تو يك كارمليست كمونيست بزدل بي منطق هستي مثل موش غير مستقيم بشتونها را باكفايت و خودت را قوم را بزدل وبي كفايت معرفي ميكني. تو هيج وقت يك تاجك بوده نميتواني به خاطري. كه تاجك هاي افغانستان بسيار مردم باغيرت هستند . تو يك جاسوس ايران هستي از معلومات بوج ات معلوم ميشود. وميخواهي كه مردم افغانستان را عليه يك ديكر تعريك كوني. افسوس به ايران بي جاره كه جي يك لوده را استقدام كرده كه تمام مقالات أش عليه خودش است. در أينده به معتوا مقالات ات توجوع كند اغابهمن .مرك بر ايران و جاسوسان ايران ، زندباد افغانستان و مردم افغانستان. بااحترام ياري أفغان دوست.

 • از شدت تعجب شاخ در آوردم! ببین که چی کسانی (قاتل، دزد، طالب، جنگجوی القاعده و ...) به اروپا و کشورهای متمدن رفته اند و نام افغان ها و مسلمانان را بد می کنند! خیلی شرم آور است ... نمیدانم این مردمان اروپایی بر چه اساس به چنین افرادی حق اقامت و زندگی مرفه و غیره میدهند.

 • این دستپرورده روس ها و نوکر ایرانی ها انقدر ضد و نقیض مینویسد که نوشته هایش به افسانه سرمنگسک میماند.

 • معززین و محترمینی را که درد پیری و تکلیف بی درمان خونی دارندا و این خط نبشته های بهمن ایشان را درد تمسق دهدا ، نخواندا تا بیماری قلنج شان نیافزایدا و بر مار بمانندا تا اتن و دولک زدن را فراموش نکنندا !!

 • شیرین گل جان ده نوک بام شیشته و با زن همسایه غیبت گل آغا جانه میکنه.

 • دوستان عزیز از نوشته های پرویز بهمن معلوم میشود که این مرد مورد تجاوز جنسی قرار گرفنه. یا در وقتې خلقیها یا در وقتی جنگهای داخلی سالهای ۹۰ ویا در شهری مالمو. تعصب که اغا بهمن دارد به اساس تجاوز جنسی که بالایش شده پیدا کرده. من از شهر مالمو معلومات معثق دارم تمام مردم بسیار مردم با عزت وبیدونی تعصب هستند. مسجد شریف که در انجا جور شده مربوط تمام افغانها است نه تنها افغانها در انجا تمامی مسلمانان اشتراک دارد. این یک چند نفر اتایست ایرانی و بهمن میخواهد که خانی خداوند (ج) را به روی مسلمانان مصدود نماید. در اخیر تکرار میکنم که بهمن یک مفعول پست است . افغانها باید به گفتهای این کثیف باورنکند. گلخان

  • گخان یا گلخان عزیز سلام!
   خیلی وقت بود که ازخودت احوال نداشتم وآرزو داشتم که آن مقاله ای را که راجع به زنده یاد کارمل بزرگ وعده داده بودی آنرا درکابل پرس بخوانم ولی تاکنون هیچ احوال وخبری از آن مضمون نیست. خدا کند که جور وصحت مند باشید ولی باوجودیکه بنده را دشنام داده اید بازهم خدمت تان عرض شود که مسدود را مصدود؛ موثق را معثق؛ بدون را بیدون؛ خانه را خانی ننویسید که اطفال کودکستان هم بالای تان نخندند. وباز فعل مخاطب کنید وکند را درجایش درست استعمال کنید درخاتمه ازدشنامهای تان به آدرس بنده اظهار سپاس می نمایم واین را جزو تربیهء فامیلی اوغانی تان می دانم.
   با تجدید احترامات فایقه
   مخلص تان
   پرویز بهمن

 • بادرود به خردمندان و لعنت بر جاهلان و بخوابرفتگان!
  هم میهنانی که چه دانسته چه نادانسته همه گاهی به اینطرف و گاهی به آنطرف سرگردان هستید.و یکی دیگر را محکوم می کنید و تمام این تعصبات خشک و بی اتفاقی بین اقوام افغانستان عواملی دارد که شخص مصاب را به آن وامیدارد که ویروس را به دیگران انتقال بدهند و همین است که ما یک جامعه جاهل نادان نوکر بی سواد فقیر و سرگردان داریم .
  من یک شخص را سراغ نکردم که کمی سرش را در گریبان تفکرش فروبرده و کمی تعمق و فکر کند .من میدانم که عوامل اصلی بدبختی مردم ما همانا موجودیت اسلام است . امروز از نظر جهان هستی اسلام است .به این معنی که از نظر فلسفه پدیده ها به دو گروپ تقسیم می شوند که پدیده های مادی و معنوی هستند .
  و ملا های افغانستان بجر توضیح المسایل چهل طوطی ورقه و گلشاه و سلیم جواهری و پنج گنج نهج البلغه و نهج الفصاحه و همینطور قصه گک های بابه خارکش وغیره چیزی از ساینس نمیدانند.
  در حالیکه چهار طرف ما را ساینس فرا گرفته و آنهم در دست غیر مسلمان است بخاطریکه مغز مسلمانان بلوک کرده یعنی هر مسلمان چه عرب چه عجم همه باردوش جامعه و نیازمند کافرین هستند.
  حتا در همین اروپا و امریکا مسلمانان افغان و دیگر کشور های اسلامی همه چار غوک می کنند. هم پول مفت و نان کمکی کلیسا وپول صدقه و خیرات مسیحیان و همیشه در تلویزیون ها گپ های مفت زدن .
  ما تادرد را تشخیص ندهیم آنرا وقایه نمیتوانم .
  دقت کنید ؟
  خدای جهان کشور های کپیتالیستی از قبیل آمریکا و انگلیس و بقیه کشور های که در گروپ 20 شامل هستند . بجز عربستان سعودی که به اساس نفت و کتاب قرآنش شامل گروپ 20 شده است .و میتوانند بیش از چند ملیارد مسلمان را کنترل کند . مسلمانان را مانند کوسپند . درطویله ها نگداری کند که نتوانند پای از گلیمش پیش بگزارند.
  منحیث مثال :
  خانه الله گک چوچه و شیخ های عربستان توسط گارد های آمریکا محافظت میشوند و تمام سلاح های که در عربستان است از آمریکا و انگلیس خریداری میشود.
  ولی یک مسلمان و یک روزنامه نگار و یک سیاست مدار چرق هم نمی کند.
  و از طرفی پول های که برای خرچ طالبان در پاکستان وصرف می شود قسمت بیشترش توسط عربستان از پول خانه خدا و حج پرداخته میشود.
  تمام افغانها با یاد کردن مولانا فخر فروشی می نمایند و گلو می پندانند ولی آیا همین یک بیت شعر مولانا را عملی کرده اند که میگوید.
  ای قوم به حج رفته کجائید کجائید
  معشوق همینجاست بیآئید بیآئید
  آیا شعر مولانا به زبان پارسی است یا اینها پارسی نمیدانند.
  کجاست ؟ همان یک مرد که حج نرود و پول حجش را برای چهار فقیر تقسیم کند . تا روان مولانا ازین مردم خوش شود.
  درد درینجاست که هنوز قوم قوم گفته یکی در کله دیگر می زنیم .
  بنا ما تا درد را از ریشه ندانیم و نفهمیم که انسان یک انسان است وهمین تبعیض مسلمان کافر توسط اسلام انداخته شده که عرب بیکاره سوسمار خور و بیبانگرد و بیسواد های چهل تار پوش در گروپ 20 شامل شوند و با کشور های جهان اول گام بزنند.
  و شب وروز شان با کافرین در شرابخوری و عیاشی و قمار بگزرد . از پول آن افغان فقیر و بی بضاعت که پولش را حاجی ها دزدیده و به خریطه عرب تازی سوسمار خور انداخته.
  ممکن نوشته های من در شما ها مرچ بیندازد و این است واقعیت که یا چشمان و گوش شما می بیند و میشنود و یا که کل و کور هستید و غرق در خرافات و دو دست طرف آسمان و مغز خودت را هیچ بکار نینداختی و شب و روز مانند یتیم بچه ها روز میگزرانید .
  ممکن کسانی هستند که حرف های من را می دانند و منظور من کسانی هستید که از سرو زیر شان آیت و حدیث میبار و جز یک زالو مفت خور یا کنه چیز دیگر نیستند.
  اگر ما بخواهیم نجات پیدا کنیم باید در دهن اعراب بشاشیم .و اینکه یک عده افغان هر عرب سوسمارخور را مقدس میشمارد .و حتا حاظر است مانند گلبدین و برهان الدین و ملا عمر مادرش را هم زیر عرب بیندازند.
  درد زیا است ای ملت که توطئه شما را به اقوام ومختلف تقسیم کرده این بین بیدل را بشنوید و به خرد و تاریخ و مدنیت خود بر گردید .
  اگر اسلام خوب می بود مفت و رایگان برای تو افغان و ایرانی و پکی شکم گشنه نمی رسید .
  گوشت گنده در گردن قصاب می ماند.
  و آنهم قصابی که جاهل و نادان هم باشد . تا دیر نشده بیدار شوید و از حقیقت نگزرید و قدر این کرزی را بدانید تا اینکه با طالبان بیاید و شما ها را پوست کند و زنهایتان را برای اعراب بفرستند .و بعد پشیمان شوید .و بگوئید باز همان کفن کش سابق.
  لعنت بر تمام سران مجاهدین و اشرار از الف تا ی این کثیفان تاریخ و دشمنان فرهنگ مردم افغانستان.
  زنده با هوشیاران و جوانان افغان که دیگر غلام دین بی معنی و پوچ تازی نمیشوند.

  آنلاین : http://www.youtube.com/watch++cs_INTERRO++v...

 • محترم کنشکا قزلباش جعلی!
  بالاخره هیچ معلوم نشد که این نصایح روشنفکرانه متوجه کیها بودند اگر متوجه همین جماعتی که عکس هایشانرا مستند نشر نموده ام باشد اینها که سرشت شان مزدوری وچاکری ودختر دادن برای اعراب سوسمار خور است این تبلیغ شما مثل کوبیدن مشت در دیوار است.
  واما اگر متوجه خود اعراب باشد شما اشتباه کرده اید زیرا اعراب امروزی بمراتب بهتر از اوغانهای جاهل وبی دم قرنها قبل زنجیرهای قبیله گرایی را بدور افگنده اند. امروز هم آن حزب همبستگی خودت که دعوا دارد برضد جنایتکاران جهادی بمبارزه برخاسته مدعی است که باالهام ازبهار عرب این کاررا کرده است. پس درین باره نباید به انسانها توهین کنی وزهر قبیله ایی ات را مانند مار خارج نمایی آنجا که فرموده اید
  اگر ما بخواهیم نجات پیدا کنیم باید در دهن اعراب بشاشیم )
  این خودش نشان میدهد که اوغان اصیل تشریف داری ورنه هیچ انسان باشرف وباکرامتی ولو وابسته به هردین ومذهب وایدیالوژی باشد بخود اجازه نمیدهد که در دهن انسانهای همنوع خودش بشاشد. شاشیدن برروی انسانها جزو خصلتهای ذاتی اوغان است که درتمام تار وپودش عجین شده است. اوغانها درتمام دنیا یگانه قبیله ایی اند که نمک را میخورند ولی درنمکدان می شاشند این جزء فرهنگ وافتخارات اوغان می باشد.
  ولی خوب است که با همتباران تان درشهرمالموی سویدن تماس بگیرید وآنها را از جهالت وازخودبیگانگی نجات دهید هرچند که این کارشما طوریکه عرض کردم کوبیدن مشت بدیوار است
  بااحترام
  پرویز بهمن

  • طرف من کسانی است که سخنان من در گرونج شان کار می کند و اکت روشنفکری می کند. و خودت هم کور تشریف داری فقط بدنبال من میدوی
   واز کسانی که سجره و سوانخ گذشته های ترا کشیده اند چشم می پوشی.
   من نمیدانم که چرا برف بامت را به بام من می اندازی ؟
   شما ماشیزم ها هستید که برای هر خر پالان میشوید و مانند لنگ حمام تنظیم های چپی و راستی از شما استفاده می کنند.
   من یک آزاده هستم و حرف های خود را آزادانه بیان می کنم و طرف من همه مردم که در چنگک تازیان کشال هستند است .
   یک مثل است که کرم از خود درخت است اگر اشخاص ماشیزم مثل خودت و در مسجد ها تشریف نداشته باشندو به ملا پول ندهند. تروریزم هیچ وقت نمیتواند در افغانستان رخنه کنند.
   افغانها را طالب نمی کشند . خودشان توسط جهل همدیگر را می کشد با پول های که در مسجد هابرای ملا کمک می نمایند.
   عامل اصلی تروریزم اسلامی ربانی شاکوکو است که برای اسامه بن لادن پاسپورت داد و طالبان را پرنده های صلح خواند.
   و ملاعمر احمق که دخترش را زیر پای آن عربک بیابانی انداخت تا چوچه دورگه عرب پشتون کثیف بکشد و یک روز امام شما ها شوند.
   جهان بدبختی اسلام را دیده ولی خودت هنوز نمیدانی ؟
   امید یک روز خودت هم به این فکر برسی.
   زنده با آزادگان افغان از قید و بند کیش و دین و تزویر و ملا و آخند و شیخ .
   من به هم میهنان می گویم اگر بدون دین تاب و توان زندگی را ندارید . هردینی را که انتخاب می کنید بهتر از اسلام است .
   و اگر ایران و افغانستان اسلام را تیخ کنند. اعراب پا های جهان را می لیسند از جهالت .
   مردم ما بخاطر بهشتی که وجود ندارد . عمر خود را به خواری می گزرانند تا دختر حور جنتی بگیرند . من نمیدانم زنان افغان از بهشت چه می خواهند ؟ تا به حالا معلوم نیست .امید بگویند که چه می خواهند ؟

  • دوست عزیز کنشکا قزلباش جان جعلی!
   شما لطف فرموده اید وبنده را نوازش داده اید لا اقل درقطار انسانهای که مانند ماش لول میخورند قرار داده اید ولی قبل ازآنکه بالای من صدق کند بالای خودتان صدق میکند. شما مثل ماش درمیان رانهای ملا عمر وملاکرزی هرروز لول میخورید گاه یکی را دشنام میدهید ودیگری را تائید میکنید وگاه بر عکس میشوید ازملاعمر اوغان بودنش وحشی بودنش خوشت میاید ولی خویشاوندی ای با اعراب مورد تردید شماست ولی ازحامدکرزی انگلیسی گپ زدنش دلت را برده است . ولی درهرحال تویک فاشیست تمام عیار وعقده ایی تشریف داری که ازبیداری اقوام دیگر ترس وهراس در دلت خانه کرده است روی همین منظور بدیگران دشنام میزنی دیگران را جاهل واشرار وخودت را دانای کل وفیلسوف دهر میدانی درحالیکه تاکنون فرق میان توهین وتوحین را هم کرده نمیتوانی:
   اما من از روز اول که درکابل پرس آمده ا م شعار من این بوده است که عبیسی بدین خود وموسی بدین خود هیچکسی حق ندارد که مانند تو بر دین وآئین مردم جاهلانه وکینه توزانه بتازد ودرعین هیچکسی حق ندارد که دین را وسیله ایی برای اغراض قومی وسیاسی خویش استعمال کند کار سیاست مدار باید ازکارملا جدا باشد. من به تمام پیروان ادیان ومذاهب احترام میگذارم وهرانسان حق دارد که معتقدات مذهبی اش وشعایر دینی اش را درفضای انسانی انجام دهد ولی بدیگران ضرری نرساند:
   احزاب وشخصیتهای سیاسی را چه اسلامگرای وچه هم چپگرا هرکی را درمحدوده عملکردهای شخصی اش درمیزان ترازو انداخته وهرکی مطابق اندازه اش سبک وسنگین می نمایم وهیچگاهی مانند جنابعالی تروخشک را نمی سوزانم وبربخشی از انسانها توهین ننموده وبردهن های شان نمی شاشم زیرا فرهنگ وتربیهء فامیلی من این اجازه را بمن نمیدهد; ولی درتمام حالات ضد افکار واندیشه های برتری جویانهء قبیلوی بوده ام وهستم. هیچگاهی ملاعمر ویا کرزی ویا خلیل زاد ویا اشرف غنی را بخاطریکه ازطرف سازمانهای یهودی پشتیبانی میشوند قبول ننموده وهرگز چاپلوسی ومداهنه وتملق را مانند خودت به ایشان جایز ندانسته واین کار را علامهء مزدوری وذلالت وبیدانشی وکم ظرفی میدانم. من خودم را شخصا بالاتر ازین اشخاص میدانم ولو هرقدر متهم به تکبر هم گردم زیرا حتی درآموزد های دینی نیز این آ«ده است که تکبر درمقابل انسانهای متکبر وجاه طلب عباد ت است. دیگر اینکه در آخریک جمله را نتوانستم درک کنم واگر خودت لطف کنی آنرا تشریح نمايی خیلی خوش وممنون میشوم وآن جمله این است :
   و اگر ایران و افغانستان اسلام را تیخ کنند. اعراب پا های جهان را می لیسند از جهالت
   من ازمقولهء فلسفی تان سردر نیاوردم میتوانید آنرا تشریح فرمائید
   بااحترام
   پرویز بهمن *

 • تشکر ازدشنام تان ازاینکه حالا با نام حقیقی تان ظاهر شده اید حاجت به تفسیر وتحلیل احساس نمیشود
  بااحترام
  پرویز بهمن

 • آقایان تاجک، و بایان و دیگرانیکه به آقای بهمن دشنام های رکیک میدهید، اول از همه آبروی خودتانرا پامال میکنید. زیرا دشنام دادن های "زیر ناف" کار و خصلت اوباشان است.
  دوم اگر به پسری یا زنِ تجاوز جنسی میشود، همه ننگ و نفرت باید متوجه تجاوزگر باشد، نه متوجه کسیکه به او تجاوز شده. اما در افغانستان همه چیز سرچپه ست. عوض اینکه جنایتکار محکوم شود، قربانی جنایت را محکوم میکنیم. این که عدالت نیست.
  اما در رابطه به آقای بهمن: ایشان به قدر کافی عیب دارد، که میتوانید از او انتقاد کنید، بطور مثال:
  اول، اینکه او تفاله حزب خلق و پرچم جنایتکار و چوکره کارمل وطنفروش و دستنشانده شورویست،که این خود یک لکه ننگ تاریخیست که از جبین اینها هرگز پاک نمیشود.
  دوم، حالا بادار بدل کرده و چوکره گری قاتلان 65 هزار کابلی را بدوش گرفته، که مثال معروف کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز، یا مثال گرگزاده عاقبت گرگ شود، اگر...... بسیار به او میخواند.
  سوم، او مرد عقده ای و مریض روانی یا جاسوس همسایه غربی ماست، که وظیفه ای او جزء نفاق وتقرقه بین اقوام ستمدیده این کشورچیزی دیگر نیست. چون خودش در خارج زندکی میکند، برایش بی تفاوت است، اگر بار دیگر جوی های خون درین کشور جاری شود.
  چهارم ، (چنانچه در بالا پیامگذارِ نوشته) نوشته های او از نگاه کیفیت و محتوا به قصه های زنان غیبتگرِ نوک بام شباهت دارد.
  به نظر من این کافیست، که از او انتقاد کنید، بجای دشنام های رکیک.

  • دوست عزیز نادرجان!
   دشنامهای رکیک دادن بخش ازافتخارات فرهنگی پشتونها بحساب می آید ; زیرا منشا اجتماعی اوغانها همانا طویله ء حیوانات می باشد. کسیکه ریشه درطویله داشته باشد زمان میخواهد تا وی را متمدن بسازید ولی بازهم روی همرفته ازنصیحتهای متمدنانهء تان به اوغانهای اصیل خیلی سپاسگزارم؛ این قلم طوریکه درپاسخ به جناب نوید جان نوشته ام یکتعداد افراد اوغان مثل جنابعالی را میشود درقطار انسانهای نیمه متمدن ونیمه وحشی قرار داد. زیرا شما باوصف اینکه یک سلسله حقایق تاریخی را میدانید وبه آن اعتراف دارید ولی به قسمت های دیگر آن کماکان مانند خر درگل مانده درجهل قومیت اوغانی خویش گیرمانده اید.
   امیداست که روزی بتوانید بصورت مکمل انسانهای متمدن وقابل درک برای دیگر باشنده گان این سرزمین شوید.
   بااحترام
   پرویز بهمن

 • پرویز "بهمن!!!
  عصمت قانع در دوران اقامتش درپاکستان درسالهای هشتاد میلادی بالای پرویز "بهمن" تجاوز جنسی نموده است !!!!???!!!!??!!!!!!!!!!(-_-)!!!!
  دوستان عزیز از نوشته های پرویز بهمن معلوم میشود که این مرد مورد تجاوز جنسی قرار گرفنه.!!!!!
  از نوشته های پرویز بهمن معلوم میشود که این مرد مورد تجاوز جنسی قرار گرفنه یا در وقتې خلقیها یا در وقتی جنگهای داخلی سالهای ۹۰ ویا در شهری مالمو. تعصب که اغا بهمن دارد به اساس تجاوز جنسی که بالایش شده پیدا کرده. من از شهر مالمو معلومات معثق دارم تمام مردم بسیار مردم با عزت وبیدونی تعصب هستند. مسجد شریف که در انجا جور شده مربوط تمام افغانها است نه تنها افغانها در انجا تمامی مسلمانان اشتراک دارد. این یک چند نفر اتایست ایرانی و بهمن میخواهد که خانی خداوند (ج) را به روی مسلمانان مصدود نماید. در اخیر تکرار میکنم که بهمن یک مفعول پست است . افغانها باید به گفتهای این کثیف باورنکند.

 • سلام بهمن غزیز!
  من مثل خودت موش نیستم که از اثر مریضی روانی یک جمله را چندین بار بنویستم. این دیگر محترمین هستند که جملات این جانب را کاپی میکند به خاطری که از جملات من خوش شان امده و بار ها تکرار میکنند.تو یک شخص فاقد منطق و متحصب مریض هستی. من مفعول بودنت را ثبوت کرده میتوانم.
  ۱ـ تو در یکی از نویشتهایت نوشته بودی که شهید دوکتور نجیب الله ختنه نبود. تو میدانی که معنا این چی است.نی تو فاقد علم منطق هستی تو این را درک کرده نمیتوانی. حالا من برای تو ثبوت میکنم، ختنه بودن ونبودن یک شخص را سه نفر میداند، ۱- مادرش در طفلیت، ۲- همسرش در ایام جوانی، ۳- کسی که با او روابط نامشروع دارد.
  جناب عالی تو نی مادر شهید نجیب هستی و نی همسر او یعنی تو فرد سوم هستی. به یاد داشته باشید که من مثل خودت بی اساس نمینویسم. وقتی که تو در خاد بودی با شهید نجیب کدام ارتباط نامشروع داشتی.
  بااحترام گل خان

  • دوست عزیز وگرانقدر محترم گلخان سلام برشما!
   خوش هستم که بار دیگر خودت را با دشنامهای قبیلوی ات درین صفحه پیدا کردم.
   عزیزم!
   رفیق نجیب الله احمدزی را زمانیکه جسدش را درچهارراهی آریانا طالبان آویزان کرده بودند برای چندین ساعت تمبان وی را ازکونش کشیده بودند وتماشاچیان آن چسد عریان رفیق نجیب الله احمدزی را می دیدند و آلات تناسلی وی نیز درمعرض دید تماشاچیان قرار گرفت واین قلم خود آن الهء اوغانی را مشاهده کردم ویکی از خویشاوندانم مرا متوجه ساخت وگفت که می بینی که داکتر نجیب را پدرش ختنه نکرده است وقتیکه متوجه شدم دیدم که سخن آن شخص دقیق بود. ولی نمیدانم که جنابعالی چرا دیر ازخواب بیدار شدید وموضوعات گذشته را حالا دوباره مطرح می سازید. بهرترتیب طوریکه بارها خدمت جنابعالی بعرض رسانده ام توقع دشنام ازانسانهای باشرف وبا وجدان ودرعین حال متمدن هرگز نمیرود ولی از اوغان اصیل میرود. هرکی با اوغان خودش را درگیر سازد مجبور است که این دشنامها را تحمل نماید زیرا خاستگاه اجتماعی اوغان همانا طویلهء حیوانات وخرها وگاو ها می باشد کسی که اجدادش با خر دریک طویله زنده گی کرده باشد ونواسه یا کواسه اش به یکباره گی چشمانش را پیشیرفتهای مادی اروپا خیره سازد از او مناظرهء متمدنانه را توقع داشتن خودش حماقت است. بناء من هرگونه دشنام جنابعالی خودت وهمفکرانت را باچبین گشاده تحمل نموده ومیزان تربیت فامیلی و سطح وسویهء خانواده گی تانرا درک کرده می توانم وهیچگاهی از دشنامهای شما خسته نمی شوم.
   امیدوارم غلطی های املایی ذیل را اصلاح نمائید :
   طفلیت صحیح آن طفولیت است
   متحصب صحیح آن متعصب است ازغلطی های انشایی تان میگذرم.
   بااحترام
   پرویز بهمن

  • آقای گلخان ! من هم شاهدی میدهم از برای الله (ج) نه از برای ریاء که ایزار داکتر نجیب احمد زی یکی دو روزی افتاده بود و اله تناسلی اش دیده میشد . بعد آن ایزار افتادنش بود که او را از دار پائین کردند و اینکه در کجا دفنش کرده اند نمی دانم .

 • Bahman is a very good debater

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس