صفحه نخست > کارتون > فروپاشی: کرزی، فهیم و خلیلی

فروپاشی: کرزی، فهیم و خلیلی

یک کارتون
عتیق شاهد
پنج شنبه 30 آگوست 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • خدا کند بعد از این خران یک آدم با دو آدمچه به این مقامات بیایند. اگر به عوض این خران سه گاو بیاید حال وطن بدتر خواهد شد.

 • کرزی خو کر است، از او نمیترسم هیچ *** دستار خلیلی خورده پیچ، اندر پییچ
  بینی مارشال، زیر پکول گم گشته **** بد بخت شدیم ما، درین لیچ و پلیچ

  • در موضع كيرى أخير خود مارشال فهيم در مورد بسم الله خان بوزارت دفاع ملى وجابجايى جرئت در وزارت داخله تقريبا اميد برباد كشته را از خود دوباره بركرداند واكنون خود را ثابت كرد كه مرد تصميم ودفاع است واكر كمى ديكر در مورد اعاده حيثيت عده از سبكدوشان كه بجرم دوستى با قهرمان ملى بركنار شده اند باشد وفشار وارد كند وبا ابقاى أنان دو باره محبوبيت خود را بدست خواهد اورد . اما خليلى اين مزار بى شفاه جفاى درحق ملت هزاره روا داشته است كه روز بروز وجهه اين ملت را ضربه زده ونتوانسته است كه از يك كادر اين ملت دفاع كند ويا مانند مارشال انان را رشد بدهد تنها بفكر جمع كردنها است در عرضه اقتصاد وسرمايه . يس مايه اميد مردم تشيع به مرد ميدان حاجى محمد محقق است .كه اين ملت اورا مانند مدافع اصيل شان بايد حمايت كند وبفرمان او در ائنده كشور بسيج كردند زيرا خليلى شهرك ساز بجنان زليل است وبد بخت كه از طرف صبح وديكر اين كر سى زرين بى صلاحيت را مى بوسد ودعاى در خير سر حاجى جرس الله كر زى مى كند كه از نظر مبارك او آفت نكند ، وسادات تشيع كه از بركت همين مردم هزاره بمقام وقدرت تكيه زدند أنان نيز مانند خليلى زبون اند وفرومايه .كه همه جيز را براى خود مى خواهند أقاى جاويد وانورى را در كذشته نيز مردم ديده بود كه أنان كشت كران بيش نبودند وحال هم نيستند وانها خط ياى خليلى را تعقيب مى دارند وبا هر دزدى دهن جوال مى كيرند وسيد منصور نادرى را قسمى كه از دور ماندن كادر هاى مجرب خانواده أش از دولت او نيز صفتى بالا تر ازين سه تن را ندارد كه صرف براى دامادش سيد شهاب باكر سى ضعيف وبى ماهيت تمام مردم اسمعيليه را معامله كرد كه او نيز با اين اعمال وكردار خود محوريت خود ائنده مبهم ويور ماجرا را به خانواده خود رقم مى زند كه در اختلافات درون خانه لذت برنده است ولى اسيب يذير .زيرا نتوانست كه يك سنك بيناى محكمى را در بين اقوام خود اساس كذارد كه نمايندكى از قصور فكرى أش مى كند .زيرا يك جامعه يراكنده وضعيف را هيج كروه تحويل نمى كيرد وبا جند يسر بد نام ومغرور خود نمى تواند در برابر حوادث ايستادكى كند وخاصه اينكه دو كادر سر شناس خانواده أش كه شناخت وتجربه مردم دارى نيك را داشتند تا حدودى از سوابق روشن نيز برخورداراند. ودر استانه سه دهه ابديده شده بودند خودرا تحقير شده وضرر ديده از جانب سيد منصور إحساس مى كند كه با نظاره كردن اين دوتن به اوضاع غم انكيز وى اين خانواده دوران افول سياسى شانرا قسمى طى مى كند كه كوجكترين برنامه ائنده نكرى را با خود ندارند وهر كى در فكر بقاى خود وجمع كردن ثروت براى فرداى تاريك شان هستند وعلاقه مندى زيست را در كشور نسبت نداشتن سابقه نيكو ندارند وبا انقطابها ى وانشعابها داخلى كوجكترين روضنه اميد را هم نكذاشته اند ازينرو ديكر سيد منصور داراى ايئنده نيست وبا مرك او هرج ومرج درين خانواده حكم فرما شده ونا بودى انان حتمى است وجنانجه هم اكنون نيز دوران وقاحت و زلالت خود را مى كذراند در حاليكه اين دو كادر با ابتكار كوجكترين علاقه را نسبت ياس شان در مورد اعاده بعضى صرفيت هاى باز دارنده از سقوط را ندارند وهمه در لجاجت وغرور كاذب احمقانه خود غرق اند كه مبارك شان باد .( الهام جعفرى ) 

 • کرزی شخص بی لیاقت ، بی تدبیر وضعیف النفس.
  خلیلی دنیا پرست ، زد اندوز و1000000 درجه محافظه کار وبی غیرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  فهیم هم زر اندوز ، رئیس مافیا وکاملا یگ شخص کودن وبی خرد
  با این اوصاف بدا بحال افغانستان که اشخاص اینچنینی بر اریکه قدرت آن تکیه زده اند.


  • مستر حا مد کرزی ، بسیا ر مکا ره ، زیرک و بسیا ر هشیا ر ا ست ، ا ما قوم پرست و قبیله پرست متعصب ا ست
   بنا أ ا قوا مش طا لبا ن ضد ا سلا م و ضد ا نسا نیت ر ا بسیا ر د و ست د ا رد ، طا لبا ن هر قد ر زیا د قتل عا م
   کنند مستر حا مد کرزی ا ز قلب خورسند میگرد د با شا هبا ز محکو م میکند چنا نچه همه محبوسین و مجرمین و
   طا لبا ن قا تل ر ا ، ا ز بند رها میسا زد ا ز ملت ا فغا نستا ن و مرد ما ن صلح د و ست د نیا و سا زما ن حقوق
   بشر حیا نمیکند ا ز ا جرا آ ت د ر ست و معقول د و لت د ا ری و سیا ست حکومت د ا ری بی بهره ا ست مشا ورین
   چون کریم خرم متعصب را با خود د ا رد . خد ا وند عا لم ا ست د یرگیر ا ما سخت گیر ا ست مکا ره ها ر ا جزا ی
   بد و سخت خوا هد د ا د .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس