صفحه نخست > کارتون > رای من امید ملت است!

رای من امید ملت است!

یک کارتون
عتیق شاهد
دوشنبه 17 سپتامبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • با یگ گل بهار نمیشود خصوصا که هزاره باشی بچه غریب استی جیب ات را کمی پر کن و از گرسنه کم زور پر گپی ات بگزر کرزی یکدفعه ازت استفاده سیاسی کرد و چوکی را از هزاره گرفته و دست های ترا هم از پشت بست و از چوکی شوت ات کرد .خبر نداری که گفته مربی داری مربا بخور تو خواب کشور های پیشرفته صنعتی فرانسه و اروپا را در مملکت قبیله یی که ۹۹ فیصد مردم ان سواد درست ندارد میبینی . با این لهجه نیمه ایرانی ات خیلی چانس اوردی که تا هنوز زنده ات گذاشتند.

 • Afarin Bar to Ke Nam HAZARERE ra Zende Negahdashti.in khaeenan Vatan forosh Ke Gheir Az Jib khod be fekr Hichi Nistan...

 • راست است این عتیق جان شاهد است که از شما یاد میکند و حد اقل قواره هزاره گی ات را به کارتون خود نشان نمیدهد وبینی ات را بلند رسم میکند . در غیر ان تو در خواب خرگوش استی که فکر میکنی در فرانسه و اروپا استی که دم از دمو کراسی میزنی اگر از دهان ات اتش بپرد اگر به گیر حکومت طالبان افتادی اول به جرم هزاره بودن دوم به جرم ریش نداشتن روانه زندان ات میکند

 • اولین هزاره درس خوانده بیعقل را دیدم که بخاطر خوشنامی خود لبه تیغ تیز خود را به طرف رهبران سنتی و حق طلب قوم خود تکان میدهد شما اگر هزار مرتبه به اب زمزم غسل کنید در نزد تحصیلکرده وبیسواد دیگر اقوام افغانستان به چشم حقارت هزاره دیده میشوید واگر هزار مرتبه کاندید ریاست جمهوری شوید غیر هزاره دیگر کس به شما رای نمیدهد والی از شما کرزی وامثال اش فقط استفاده مقطعی وسیاسی میکند و بعدا مثل کلوخ و کاغذ تشناب به بیت الخلا انداخته میشوید و فکر نکنید که به اروپا استید اینجا ملک قبیله گرایی تریاک و ترور و ملیت پرستی است.روشنفکر هزاره سلطانعلی کشتمند که از نردبان حزب چپی و به حمایت شوروی وقت به عالیترین مقام مملکت قبیله پرستی یعنی صدر اعظمی رسید وبه تمام کوره را ها و خصوصیات اجتماعی اقتصادی وسیاسی و فرهنگی این ملک قبیله پرستان رسید بالاخره به حقانیت و واقعیت حق طلبی وحق خواهی و فریاد دیگر هزاره ای جهادی بنام مزاری که شعار وعمل اش حق خواهی و مشارکت و عدالت اجتماعی و فریادش دیگر هزاره بودن جرم نباشد بود. اذعان نموده و راه اش را تایید نمود.ولی شما با این شعار های مفت از طرف هیچ قومی بجز هزاره پذیرفته نخواهید شد.

 • با سلا م . فکر میکنم که این آ قا ی نز د یک بین ـ د و ر بین خو د ر ا سر چپه گر فته است .و ا قعأ که ----------.

 • وزیرداخله جدید آقای مجتبی پتنگ در آغازو دراولین تعین خود شخص بدنام وآغشته به فساداداری بنام سیدناصرهاشمی را بحیث رئیس دفتر خویش مقررنمودکه فشرده آن:
  1-سیدناصرمذکوراصلآ افسر وزارت دفاع ویک کمپیوترکار بودورتبه بریدجنرال دارد.
  2-درزمان آقای ضراراحمدمقبل نامبرده رئیس مخابره وبنابرسرقت واختلاس کمپیوترهاوغیره سامان آلات ازوظیفه سبکدوش حتی دوسیه وبه مراجع عدلی سپرده شدومرجع تمویل (جامعه بین المللی) نیز شکایت نموده خواهان محکمه او گردیده بودند.
  3-ازهمان پول اجناس اختلاس شده زمین های وافر راازغاصبین زمین های عقب میدان هوائی کابل راباشراکت یکنفرجنرال بنام قسیم جنگلباغ اصلآ افسر جهادی وزارت دفاع که بالواسطه بسم الله خان بحیث ق ا پنجشیر وبعدپیشنهاد بحیث ق ا لوگرکه غاصب زمین نیز میباشد یک شدکت را نیزایجادکرده اندوحالامجتبی پتنگ را نیز به گرو فساد خواهد گرفت وبوجی هارا به وی خواهددوخت افسوس.
  4- رفیق شراب نوشی مجتبی پتنگ بوده است.
  5- درحرف و زبان چه گفت و ذزعمل چه میکند بالاخره به بسیار بدنامی سپری و خواهد رفت انشاالله ؟
  آگاه باشید مسئولیت راادآ کردیم.

 • وزیر امورداخله آقای مجتبی پتنگ!
  واقعیت است که این سیدناصرهاشمی اولآ اهل مسلک نبوده وبعد ازجمله بدترین و بداخلاق وملوس به فساد وممکن شمارا نیز درحین نشه گفته است که درشرکت شما را شریک ودست به فسادزنید.
  شمادر پارلمان(خانه ملت)دادزدیدکه خودم اهل مسلکم بیرون ازمسلک را موقع نمیدهم وعلیه فسادم، اعتماد کرزی را در اولین آغازخویش با انتخاب بدون ارزیابی باعجله خدشه دارساختیدچراکه شناخت سالم نداشتیدواتوریته خویش را ذلیل نمودیدهمچنان مخلوق توجه به اعمال شمادارندچراکه شما یک وزیرکلیدی هستید ؟
  بااحترام

 • رمضان بشردوست که په هر قوم پوری اړه ولری خو بیا هم یو سوچه افغان او مسلمان شخصیت دی موژ ورباندی ویاړو او دیده تګلاره تاییدوو- هغه د هیڅ ډول لسانی نژادی او مذهبی تعصب څخه پاک دی خدای دی بریالی کړی چی تر څو افغانستان د بهران ځخه راوباسی

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس