صفحه نخست > دیدگاه > پشتونها نیم قرآن را قبول ندارند

پشتونها نیم قرآن را قبول ندارند

پرویز "بهمن"
شنبه 6 اكتبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

یکی ازپژوهشگران یهودی بخاطر یافتن نه (9) قبیلهء گمشدهء یهودی سفری به مناطق قبایلی پاکستان نموده است ونظر به اسناد وشواهدی که بدست آورده است معتقد است که او برادران گمشدهء خویش را یافته است واین برادران گمشده همان افغانها می باشند که هنوزهم رسم ورواجهای نیاکان خویش را تا حدودی حفظ کرده اند. این پژوهشگر معتقد است که قوم وزیری که موهای شانر نمی تراشند،شباهت زیادی به قبیله ای نزیری دارد که نام این قبیله همراه باهمین خصوصیات ظاهری آن دربایبل آمده است. مشاهده نمائید:

داکترعبدالعزیز یکی ازشخصیتهای اکادمیک پشتون درمنطقهء پشتونخوای پاکستان بدین باور است که پشتو وپشتونوالی خودش بذات خود یک دین مستقل است و یک سلسله تقلیدها وسنتهای دیرین درمیان پشتونها هیچ ارتباطی به دستاتیر قرآن ندارد. البته او میگوید این سخن بدین معنی نیست که من به قرآن باورنداشته باشم بلکه بسیاری از اعمال ما چنان نیست که قرآن آنرا برای ما دستور داده باشد.
آقای عبدالعزیز در ویدیوکلیپی که مشاهده می نمائید میگوید که این ضرب المثل که میگوید : پشتونها نیم قرآن را قبول ندارند اساس تاریخی دارد ما پشتونها بیشترعادات وتقالید وسنتهای قومی وملی خویش را براحکام قرآن ترجیح میدهیم. ما نیم قرآن را قبول کرده ایم وبه عوض نیم دیگر آن احکام ودساتیر سنتی وفرهنگی خودمانرا جایگزین آن ساخته ایم.
بسیاری ازمقررات وقوانین جا افتاده درفرهنگ پشتونوالی ما اصلا ارتباطی باقرآن ندارد روی همین منظور است که حتی بعضی ها به این باورند که پشتونوالی خودش یک دین مستقل درمیان سایر ادیان الهی است.
مشاهده نمائید:

خان ولی خان یکی از رهبران عشیره ایی پشتونی نیز بدین باور است که اگر تصادمی میان احکام قرآن وقوانین پشتونوالی پیش بیاید پشتونها قوانین پشتونوالی را براحکام قرآن ترجیح میدهند.
او درین فلم میگوید:

«هرچند ما پشتونها مسلمان استیم ودرمناطق ما یازده قبیلهء مشهور پشتون زنده گی می نمایند وما خودرا پایبند به احکام شریعت اسلام میدانیم ولی ما هرگز مطابق احکام اسلام خصوصا درمورد قوانین جزایی عمل نمی کنیم برعکس ما قوانین خاص خودرا درین زمینه داریم. مثلا شما مسألهء زنا را درنظر بگیرید که اگر مطابق قوانین اسلامی عمل نمائیم باید چقدر اسناد دقیق با شاهدان قوی وعادل را که کوچکترین شک واشتباه دراظهارات شان نباشد به محکمه برای محکومیت افراد زناکار درنظر بگیریم درحالیکه درقوانین پشتونوالی کارما خیلی آسان است؛ به مجرد اینکه نسبت به شخصی حتی گمان بدی بخاطر داشتن روابط غیر شرعی با یک زن ویا زن با مرد برود اورا جلسهء رهبران عشیره ایی پشتونی به مرگ محکوم میکند ومناقشه را ختم شده اعلان می نمایند. درینجا ما قوانین پشتونوالی خودرا نسبت به قانون قرآن ترجیح میدهیم.»
مشاهده نمائید:

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • بلی کاملا درسته این راپشاطین ثابت نموده که قران برایشان اهمیت وارزش ندارندوبه کرات خودشان قرآن راآتش زده ازقرآن واسلام راسیست های پشتون استفاده ابزاری میکنند

  • راستى هم بجه بازى . يك با كستانى از صوات كفت كه در انجا از 5 ساله بالا بالاى همه تجاوز ميشود. به نحوى از انها.در بكو بكو همه شريك است. مادر يك طفل با قاطر تبادله ميشود و اين طفل ميبيند كه مادرش را كسى ديكرى مانند يك حيوان بورد. راستى اين همه كينه ,بددلى و عداوت,اضطراب و با تفنك تشناب رفتن, اين همه بيغيرتى كه با كستان در لب دروازه امده و بالاى زن مردم حكم ميراند و شلاق و ملاق ميزند. واين بيغيرت بروتش مانند بمبر موتر و غيرتش مانند مرغ ما كيان هم نيست,همه اساس دارد.ودر ديره شان كه بنشيند كلان براى خورد از بيناموسى, از تاراج ,جور تقلب و خونريزى هزاره ها و جباول مردم شمالى و نا موس فروشى ياد ميكند و ميبالد. واين حيوان زوى اكر يك هزاره را طالب بكشد خوش ميشود و ميكويد كه طالب كار خوب كرد. در قسمت بر هان الدين ربانى ,او را بشتون كشت و بشتون ديكرش خوشى ميكند و امروز خصم حيوانى و لا تاملى خود را نسبت به نام يك بزركوار بنمايش ميكزارند. و ما خا موش هستيم. امروز ما هم حق داريم كه بكوييم,اينقدر فاشيست خونريز و مستبد و قران خور و بيعد كه كزشته جرا نامهاى اين مزخرفها را به قرا و قصبات ما نسبت داده ايد در حاليكه ما از بيناموسى انها زخم در استخوان داريم؟
   من به اين باور هستم كه يهود ها بهترين و لايق ترين و با دانش ترين و بر جسته ترين مردم جهان هستند. همه اديان از انجا نشت كرده يكلكو بيستو جهار هزار بيغمبر يهود بوده. ولى برعكس اين قوم در جهالت و اينكه نياموختند وكينه يي بودن كتاب سوز و خانه ويران با ان قوم شباهت ندارد.يهود قوم ازاده است و اين قوم بى شوهر نميتوانند زندكى كنند.بخاطر خوش خدمتى به بادار برادر خودرا ميكشد.كدام يهود اين كار را كرده است؟

 • بهمن از پرچمی گری تا اخوانی گری!
  کسیکه رهبرش کارمل به اسلام و قران اعتقاد نداشت، حالا مدافع اسلام در بین اقوام افغانستان شده.

 • اگر شما هرکسی که هستید خودتان مسلمان نیستید دراسلام تفرقه وعیب جوئی منع قرار داده شده کوشش نمائید که اسلام واقعی را اگر میدانید به مردم تشریح نمائید درغیر ان اول ازخود شروع نمائید .
  اینکه کی مسلمان است ویا کی نیست خداوند ج در روز قیامیت همه حساب وکتاب را روشن مینمائید کوشش کنید به اعمال خود نگریسته وبعدأ به عیب های دیگران نظر اندازید .ازخداوند ج برای تان هدایت راه راست را خواهانم .
  از گرداننده کابل پرس? این توقع را نداشتیم اگر اندکی از علم در مغزش باشد در طی سال ایا چه مفاد بدست آوردی که بازهم حلقه غلامی کافران را درگردن انداخته اید وبخاطر بدست اوردن پول کثیف .

 • بهمن!
  از کی بدینسو خودت مسلمان شده ای؟ کارمل صاحب که روی بسم الله می خندید از یادت رفته؟؟؟ خودت هیچ حق نداری در این مورد اصلا سخنی بزنی، چون شما هم در جمع همو تعداد از کسانی هستید که به اصطلاح خودتان نیم قران شریف را قبول کرده اید. وا بجان کسی که تمام قران را قبول نکرده بود و حالا هم به بسیار چشم سفیدی از اسلام صحبت میکند.

  • انيل نام ! انكه بالاى بسم الله خنديد او حفيظ الله امين از قوم بشتون رهبر شما خر هاى بيدم بود.فيلمش است. كارمل اين كار را نكرده او مخالف همه كار هايي بود خلقى ها مزخرف كردن . انها شكار نكردند و شكار كاه را مردار كردند. تو سط بادار خودشان نيست و نا بود شدند. با امدن كارمل مردم ازاد شد. امين كه خوستى و بكتياوالهاى بيناموس در برش بودند خيلى مردم غير بشتون را كشتند و با امدن كارمل صاحب كه از روس در براندازى بساط خلقى ها بشتون و شبشى استفاده كرد. و هزارن نفر را از مرك حتمى نجات داد. اكر ناموس دارى حرف حق را بكو.من كارمل صاحب را نجات دهنده خود ميدانم. اول خدا دوم كارمل صاحب. وكرنه جند تا شبشى حيوان وحشى درين كشور ميماند و ديكران بايد كشته ميشدند در زندانها.

  • انیل کپور پنجابی اوغانی .
   کارمل نه بلکه امین ادم کش بالای ایات و احادیث میخندید این تره کی بود که دین را مسخره میکرد حتا در برابر داوود دیوانه اسلام و دین را مسخره کرده بود این صالح محمد نسوار پک بود که سوره های قران را غلط میخواند این خلقی های وطن فروش بود که فرهنگ و زبان و دین و ائین مردم را به باد مسخره میگرفتند , قوم مسلی امید است خر فام شده باشید.

  • سمنګانی صاحب،
   انچه نوشته کرده ای نشان دهنده ادب و اخلاق کاملا ضعیف شما می باشد. هر کې خندید، خندید! اګر حفیظ الله امین باشد، تره کی باشد و یاهم کارمل. همه مربوط به چپی های کثیف میشود، ضرور نیست که خلق باشه یا پرچم، هر دو سګ برادر شغال بود و هست. بخاطر معلومات شما کارمل هم مربوط قوم پشتون بود و هر باداری که بالایت روا داشته است به صفت یک پشتون انجام داده است. باز هم خودت کارمل را نجات دهنده ی خود میدانی، و میخواهی که پشتون را نیز بد بګویی! حمقات هم از خود یک حد دارد.

  • خان!
   دُم خودت را در دُم سمنګانی بسته ام.

  • جشم ان بشتون را صدقه كه مانند كار مل باشد.درست كفتى كه كارمل بشتون بود من نكفتم كه در بين بشتونها انسان نيست.ولى اكثريت جاهل است. در يك خندق يك دسته كل كلاب خوب معطر و زيبا. مثال كار مل دربين قومش.نجيب هم بهترين انسان بود و داكتر عبدالله هم از قندهار است. از وجب وجب خاك دفاع كرد در بهلوى قهرمان ملى.دربين بشتونها بهترين انسانهاست.ولى جاهل و انتحارى و قوم برستش خيلى نفرت اور است.
   امين و تركى دو خر را با كارمل و نجيب به لحاظ خدا مقايسه مكن.

  • در روزگار گذشته یک خائن و وطن فروشی بودکه به سواری تانک های روسی کشور ما را به خاکدان مبدل نمود. این نامرد با اعتقاد بی اساسی که به مارکسیزم و لینیزم داشت عاشق اتحاد شوروی و خایه مال هر چه روس و مخصوصآ برژنیف بود. یک قسمتی از بیانیه این خبیث در مورد دوستی و سر سپرده گی اش به اتحاد شوروی نامراد و جوان مرگ قرار ذیل است: بخوانید ، ببینید و بر رویش تف بیاندازید.
   رفقا! بايد به صراحت به شما خاطر نشان بسازم: کی کيست؟ چگونه بايد شناخت؟ افغان وطن پرست کيست؟ وطن پرست آتشين، افغان نوين کيست؟ کسی که وفادار به دوستی افغان – شوروی باشد. اين ملاک عمل است.” در لینک ذیل خوب دقت کنید و بر روی این خائن و هوادارانشان تف بیاندازید. پدر لعنت ها.
   در سایت یوچوب بنویسید که ببرک کارمل کی کیست

  • اولا توجه کنید به تصحیح نام زیبای تان! اګر باری چتیات نوشته میکنید و یا هم به خود دشنام می زنید، درست نوشته کنید، زیرا این نشاندهنده ی سطح سواد تان خواهد بود. شکل درست آن: د دروغګوي په خوله کې ومنډم.
   افراد بیسواد و فرومایه مانند شما دیګران را هم خود فکر کرده و جاهل می شمارند. کارمل و هر خر روزګار که ګذشته و دوبار بر نخواهد ګشت چی پشتون باشد یا وغیر پشتون که ادمیت نداشت، غلام و نوکر بود، سرش از بریدن است و باید مثل کارمل استخوان هایش در دریای آمو انداخته شود و برایش ګفته شود که برو هر کی روانت کرده بود همانجا برګرد!
   من تره کی، امین، کارمل و نجیب را با یکدیګر مقایسه نکرده ام و نخواهم ګرد. نزد من این همه و همسال آن سګ برادر شغال اند.

  • لطفا این فلم کوتاه را تماشا نمائید. تعریف انفغان و انسان نوین را در دوکتورین یک احمق!!!

   آنلاین : http://www.youtube.com/watch++cs_INTERRO++v...

 • رحمانزی وروره! منطق گفتمان این نیست که به دیگران فحش بگویی اگردلیلی مقنع در مقابل این ویدیو نداری باز به سلاح بی منطقی روی می آوری راستی مصرف این حربه ها دیگر به تاریخ پیوسته و کوشش کنید که تحمل داشته باشید.

 • بعداز عرض سلام خدمت همه دوستانیکه نظریات خودرا ابراز نموده اند، میخواهم به عرض برسانم که چرا همیشه شما های که نظر میدهید از احساسات کار گرفته دشنام میدهید؟ لا اقل اگر رد میکنید با جواب های قانع کننده نظر بدهید.
  وگر نه این سزاوار نیست که شخصیت خود را زیر سوال ببرید. لطف نموده نظریات خودرا در قالب اخلاق نوشتاری بیان نمایید.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس