صفحه نخست > کارتون > غزه و شیوخ عرب

غزه و شیوخ عرب

یک کارتون
عتیق شاهد
دوشنبه 19 نوامبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • آقای شاهد سرفراز باشید.رازهای پشت پرده را که بیشتر زیرعباوریش وعمامه ویا زیرپرچم دروغین رهبران پنهان است فقط بازبان هنرمیتوان بیان کردشمارسالت خویش رابه نحواحسن انجام میدهیدموفق باشید.

 • دوستان این عرب های جاق وچله تن پرور مفت خوار و زن باره انها باید از پول های باد اورده افراد خرد باخته و بی سواد که به خانه خدا میروند جیب های سوراغ شده ای شان پر کنند دیگر کاری داردند تا که این مردم بی سواد است انها به عیش و نوش خویش مشغول هستندو خواهند بود باید مردم نا دان بفهند که پول را به کی و کجا مصرف کرد.

 • با عرض سلام خدمت خوانندهگان گرامی.
  درین برهه از تاریخ مقاومت ومظلومیت فلسطینیان نه تنها شیوخ مزدور سکوت وحتی همنوا بااسراییل اند. بلکه بلند گو های مزد بگیر انها سلفی ها نیز به گوشه ها خزیده اند ویا هم مصروف نفاق پراگنی وقتل کشتار مسلمین در کشور ما هستند بلی درهمین هفته در ولایت فاریاب مولوی بسم الله حقیار را به جرم مسلمان بودن درمحراب مسجد ی که امامت ان مسجد را بعهده داشت به شهادت رسانیدند احترام بایمراد

 • آقای شاهد سلام خدمت شما!
  نحست: باید خدمت تان عرض شود که باهرگام تازه وآثارهنری نوی خود نشان میدهید که چقدرازاوضاع مطلع وبا دنیای پیرامونی ات آگاهانه دررابطه قراردارید واین مایه خوشی همه انسانهای بارسالت وآگاه وطن میتواند باشد ,چون شمانه یک هنرمند-روشنگر تصادفی بلکه کسی میباشیدکه کارش رابه خوبی بلد است آن کی که مادرکشور بیچاره خود کم داریم,زیرابسامواقع می بینی نویسنده ویاروشنفکری راکه دریک قضیه آگاهانه ودرمورددیگری آنقدرناشی وناآگاه حرکت مینماید که آدم رامتاسف میسازد وناامید.
  دوم:آنچه راکه توده عوام وناعوام عوامزده دنیای اسلام ویاهم باطمطراق وطمانینه امت مسلمان ونمیدانم چه وچه میخوانندخواب است وخیال .تندروان وجهادگران ایکه درکشتار وفاجعه آفرینی وتاریک نگهداری مردمان وملت ها وسرزمین های خودشان استادند درحل مشکل واقعی این به اصطلاح امت اسلامی !!! درگل زده اند ,درگل زده اند وبدرقمی هم درگل زده اند ,این دنیای به اصطلاح اسلامی ! واین امت به اصطلاح اسلامی! ازگوش تاانگشت پا درمشکل ومعضله غرق اند ,ازشرق تابه غرب وازشمال تابه جنوب .درمحراق این همه مشکلا ت وبدبختی های بامقیاس نجومی شصت وچند سال است که مسله ای به نام فلسطین توجه همه دنیارابه خود مبذول داشته که این به اصطلاح دنیای اسلام وامت اسلامی مانند مفلوجین فقط باپلک زدن وذلت به ان نگاه میکنندوتمام .
  خوب درچنین یک فضای من اینرا میپرسم که این همه توجه به گرمسازی بازار بنیادگرایی ,تاریک اندیشی ,طالب ومجاهد سازی که شیوخ بی فرهنگ عرب وآخوند های جاهل ایران به کشورما تحت عناوین مراکز اسلامی ودانشگاه اسلامی بذل دارندچه اهدافی رادنبال میکند؟

 • در پو هنتو ن جنگ شده

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس