صفحه نخست > به قلم سردبير > آقای دادستان، تنها 14 ميليون دالر؟

آقای دادستان، تنها 14 ميليون دالر؟

اين دستاورد نه و بلکه سازشکاری ست!
کامران میرهزار
دوشنبه 7 آپریل 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

جبار ثابت دادستان کل يا همان لوی سارنوال افغانستان گفته است که در سال گذشته دستاورد وی پيگيری و بررسی دوسیه های اختلاس نزديک هفتصد ميليون افغانی (نزديک به چهارده ميليون دالر) بوده است. وی علاوه کرده که تعدادی از متهمان بازداشت و تعدادی نيز تحت پيگرد می باشند. او همچنين گفته است که جنگ سالاران، شماری از واليان و وکلای پارلمان در اين دوسيه ها دخيل می باشند.

با بررسی گفته های آقای ثابت و آن همه بوق و کرنای ايشان برای جهاد عليه فساد، من تعجب می کنم که ايشان تنها توانسته دوسیه های اختلاس نزديک به چهارده ميليون دالر را بررسی کند. مخصوصا زمانی که دوسیه های کلان ميليون دالری در کشور وجود دارد که آقای دادستان به آن ها نگاهی هم نيانداخته است. دوسيه های مربوط به اختلاس واليان، اختلاس تيم نزديک به کرزی و نير سوء استفاده ی خانواده ی کرزی از نفوذ او برای برنده شدن در برخی مزايده ها، سوء استفاده ی گسترده ی ان جی او های داخلی و بين المللی و دست داشتن مقامات بلند پايه در اختلاس ها و..

در سال گذشته جناب دادستان با تيم کاری خود می شود گفت هيچ کار مثبتی انجام نداده اند و در بسياری موارد، از پيگيری و بازداشت عاملان اختلاس سر باز زده است. جبار ثابت عملا در بسياری از دوسيه ها دست به سازشکاری سیاسی زد و يا سازشکاری سياسی توسط شخص رييس جمهور و ساير مقامات بلند پايه به او تحميل شده است. برای نمونه درباره دوسيه ی شهردار هرات، جبار ثابت به دستور حامد کرزی، پيگيری دوسيه را کنار گذاشت. در يک نشست خبری که اسناد آن نزد خبرنگاران موجود می باشد، حامد کرزی به جبار ثابت تلفون می کند و از او می خواهد دوسيه ی شهردار هرات پيگيری نشود. رييس جمهور دليل اين امر را اخطار صبغت الله مجددی ذکر می کند که تهديد کرده که اگر اين " ديوانه" دوسيه را پيگيری کند، از مقام خود استعفا خواهد داد. هنوز که هنوز است صدای "خرکس" (از خوانندگان پوزش می خواهم)(1) گفتن جبار ثابت به صبغت الله مجددی در گوشم زنگ می زند. ايشان عملا درباره پيگيری اين دوسيه عقب نشينی کرد. به همين شکل برای پيگيری دوسيه ی اختلاس در مزار شريف و هرات و ننگرهار نيز با فشار واليان و مقامات بلند پايه، دست به سازش زد و دوسيه ها را مسکوت ماند. آقای ثابت همانطور که گفتم به بسياری از دوسيه ها حتا نگاهی هم نيانداخته است. در کشوری که هر سال حدس می زنم بيشتر از يک ميليارد دالر اختلاس می شود، دستاورد جهادگر عليه فساد، بررسی دوسيه های اختلاس نزديک به 14 ميليون دالر بوده که جای تاسف است. تازه آقا حتا نتوانسته همه ی عوامل اختلاس را بازداشت کند و و تقريبا هيچکدام را به دادگاه نکشانده است.

در چند مورد شخص خودم اسناد اختلاس را با مقامات لوي سارنوالی افغانستان شريک کردم. اين اسناد که در کابل پرس? نشر شده، پرده از اختلاس بيشتر از دو ميليون دالر بر می دارد. اما دريغ و تاسف که مقامات و جهادگران عليه فساد کوچکترين گامی را برای پيگيری و بازداشت عاملان آن انجام ندادند. هر وقت جبار ثابت را می ديدم، به من می گفت اسناد اختلاس را به ما بده تا پيگيری کنیم و وقتی در اختيارشان قرار می دهی، دريغ و تاسف که کوچکترين نگاهی نيز نمی اندازند. اسناد مربوط به اختلاس در شفاخانه ی خيرخانه شهر کابل، اختلاس ان جی اوی ايتاليايی اينترساس به همراه يو ان او پی اس بيشتر از يک ميليون دالر، سند اختلاس محراب الدين مستان نزديک به يک ميليون دالر، سند سوء استفاده سفير سابق افغانستان در فرانسه حدود 150 هزار دالر آمريکايی، گزارش منابع موثق درباره اختلاس در خريداری موترهای جيپ در يو ان دی پی که بالغ بر چهار ميليون دالر می شود، سند اقدام غير قانونی حامد کرزی و فاروق وردک و معاشات امتيازی گزاف و دالری مقامات و..در کنار اين گزارش های رياست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری هم هست (سالانه بيش از بيست ميليون دالر)که آقای ثابت به هيچ عنوان به دانه درشت ها مانند انورالحق احدی اشاره نيز نکرده است.

جبار ثابت بررسی 14 ميليون دالر اختلاس را دستاورد خود می داند در حالی که همان هم به نظر من لافی بيش نمی تواند باشد. می گويد نمايندگان پارلمان در اختلاس دست دارند اما زورش نمی رسد که از آنان بازخواست کند. حتا جسارت ندارد نام آنان را به افکار عمومی از طريق رسانه ها افشا کند و بگويد اين وکلا در سارنوالی دوسيه دارند:

1: سيد جعفر نادری، اختلاس در کارخانه ی سمنت غوری ولايت بغلان

2: سيد منصور نادری، اختلاس در کارخانه ی سمنت غوری بغلان

3: حضرت علی، سابق سرپرست ولايت ننگرهار، اختلاس 9 ميليون و 852 هزار افغانی

4: صديقه بلخی، در دو مورد، يکی عقد قرارداد 65 هزار ليتر تيل و ديزل در زمان وزارت شهدا و معلولين با شرکت عارف کريمی و مورد دوم نيز در قرارداد يک دربند حويلی برای بود و باش معلولين و معيوبين.

جبار ثابت ادعا می کند که برخی از متهمان بازداشت شده اند اما اشاره نمی کند که بسياری از متهمان اعتنايی به لوی سارنوال نداشته و وی کمترين جسارت برخورد با آنان را ندارد. برای نمونه به هيچ عنوان نمی تواند به اسدالله خالد اخطار دهد و او را به سارنوالی بکشاند و بگويد چکار کردی ميليون ها افغانی که به نام های مختلف از خزانه ی دولت گرفته ای.

به نظر من جبار ثابت بيشتر از اينکه جهادی عليه فساد کرده و با قانون شکنی مقابله کند، دست به سازش زد که اين برای دادستان يک کشور خوب نيست. عملا اين برخورد دادستان باعث شده که قانون شکنان جری تر شده و در پناه زد و بند سیاسی به فساد بيشتر ادامه دهند. جبار ثابت آنچنان که در گفت و گوی اختصاصی که دو سال پيش با او داشتم و لاف می زد که من انعطاف نمی کنم و می شکنم، فقط ما انعطاف او را ديديم و نه ايستادگی او را.
در کنار اين بايد بگويم ظاهرا جبار ثابت نقاط ضعف ديگری هم دارد که قانون شکنان اسناد آن را بدست آورده و در مواقع لزوم عليه او استفاده می کنند. اين اسناد مربوط می شود به زمانی که وی در وزارت داخله بود و گاهی سرزده به مهمان خانه ها و يا رستوران های خارجی در سطح شهر کابل می رفت. اين اسناد ظاهرا نشان می دهد که جبار ثابت هميشه در پی جلوگيری از موارد ضد اخلاقی نبوده است.

پی نوشت:

(1) از خوانندگان پوزش می خواهم. می خواستم اين را ننویسم اما با خود گفتم چرا نه. بايد ديد اين مجری قانون چقدر با ادب است.

شاعر و متخصص سیستم های معلوماتی
سردبیر و ناشر کابل پرس?
هزاره از هزارستان

آنلاین :

Work and Poetry

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • یک مامور بیجاره که نان خوردن خود را ندارد اگر هزار افغانی رشوه میگیرد آقای ثابت همان بیچاره بندی میکنه در حالیکه روزانه ملیون ها افغانی اختلاس میگردد.

 • من نمیدانم که چرا پیش گوش الاغ سورۀ مبارک یاسین را میخوانند؟

  ثابت (یا بقول داکتر بشردوست، ناثابت) خودش غرق در فساد بوده و در مقابل پرسش خبرنگار از داشتن خانه در شیرچور، اشک تمساح میریزد...

  ناثابت فقط برای تداوم دزدی های خویش استعفا نمیدهد.

  اگر دیگران دستانشانرا به خاطر آبادئ کشور افغانستان تا آرنج شسته اند، من شخصاً دستانمرا تا انتها یعنی شانه هایم شسته ام و خلاص!

  شاعر این بیت را الحق که در بارۀ کشور ما (واویلستان یا فغانستان) گفته:

  گر حکم شود که مست گیرند

  در شهر هر آنکه هست گیرند

 • با عرض سلام .قبل از اینکه در باره مطلب بسیار مهم مطرح شده جناب میرهزار چیزی افزود کنم میخواهم عرض کنم که بهتر میبود حکومت کلیمه حسابدهی را نمیگفت و گذارش دهی میگفت چرا که مسوولین فقط گذارش میدهندو انهم حق وناحق و حتی وزیر یک وزارت کاری را که یک مامور بسیار پایین رتبه باید انجام دهد در گذارش اش میگنجاند واز امد ورفت پول و صورت حساب ان حتی یک حرف هم نمیگویند که چقدر بودجه گرفته اند و چه مقدار را در کدام راه مصرف کرده اندکه این خود یک بحث جداگانه است . از زمانیکه من خواننده کابل پرس? هستم شاهد چندین مطلب در مورد افشای اختلاسها بوده ام اما یکبار هم نشنیدم که جناب لوی سارنوال حتی یک قضیه انرا پیگیری کرده باشد که جای تاسف است .اصلا بعضی از افراد در لاف زدن مهارت کافی میداشته باشند که ممکن دادستان کل هم از چنین افراد بوده و در اول از زمین واسمان گز کرده و به اصطلاح عام زیاد پف میکرد امادرعمل صرف با پیگیری 14 میلیون اختلاس اکتفا کرده است در حالیکه در کشور متاسفانه میلیارد ها دالر اختلاس صورت گرفته و یک مورد بسیار خاص همانا قرارداد موادنفتی در وزارت تجارت بود که شخص وزیر نیز دران سهم داشت و شخصی را بدون اینکه کارمند وزارت تجارت باشد وحتی نام ان الکساندر و خارجی بود برای خریداری تیل روان کرده بود اما اقای ثابت بی ثباتی خود را اثبات کرد و نتوانست حتی یک سوال هم از وزیر تجارت بکندکه با اثر واردات تیل بی کیفیت در نقاط مختلف کشور یک تعداد افراد جانهای شیرین شانرا از دست دادند ودرهمین سال گذشته در مورد قرارداد طیاره برای انتقال حجاج جناب وزیر حج واوقاف مبلغ پنجصدهزار دالر را برای شرکتی در دوبی دادکه قطعآ شرایط را تکمیل نمیتوانست مگر اقای ثابت به بی ثباتی های گذشته اش ادامه داده وجناب وزیر حج واوقاف را یک حرف هم گفته نتوانست که قابل اندیشه است .اگر در مورد اختلاس و اختلاسچیان وتیم شان گفته شود ممکن کتابها کافی نباشد .چندروز قبل برای کاری در ساحه شیرپور رفته بودم باور کنیدبادیدن قصرها موی بر بدن انسان راست میگردد که این همه از کجا امده است شاید غیر قابل باور باشد دو خانه متصل بهم را موسسه ای بنام گلوبل به کرایه گرفته که کرایه هر کدام ان چهل هزار دالر میباشد اصلا باور نکردنی است جناب ثابت چند مدت قبل وعده کرده بودند که پول زمین های شیر پوررا حصول میکند اما دران قضیه هم کامیاب نشد

 • آقای ثابت اگر خودش در فساد غرق نباشد با زور داران هم مقابله میکند. اما آقای ثابت تا امروز یک شخص با اقتدار را توقیف نتوانسته و نخواهد توانست.

  او اگر واقعاً با اخلاص است علیه خائنین بااقتدار مقابله کند که در آنصورت یا چوکی نازنین خویش را از دست داده و یا در مبارزه خویش پیروز میگردد.

  کار کرد های او فقط بالای غریب و بیچاره است که آنها را به 5000 افغانی دستگیر کرده و به پرده تلویزیون نمایش دهد.

 • باسلام واحترام. در اين روزها حسابدهی وزيران وريسان عاليرتبه از عملکرد يک ساله خويش درپيشگاه ملت اطهار نظرنموده ازموفيقت ها وشکست های خويش طی سال گذشته سخن ميگويند .بنده خواستم از آقای جبار ثابت لوی سارنوال بپرسم :ـ طوريکه از بينات اقای ثابت ديده ميشود وی زيادترين موفيقت ها داشته وکمترشکست داشته .آقای ثابت فقط از دو والی که با در قلع وقمع اختلاس گراران بااو همکاری ننموده اند نام برد (والی ننگرهارو والی قندوز).
  آقای ثابت شما طوری وانمود ميکنيد که در باقی ولايات افغانستان قانون مظهر اراده مردم باشد وهيچ عمل خلاف اراده مردم صورت نگرفته باشد . شما ازسفر تان بمزارشريف چيه موفقيتی نصيب تان گرديد غيرازتحقير وخجالتي؟؟ آيا غصب هزاران جريب زمين اوقاف توسط والی بلخ وباند ادم کش او برايتان جالب بنظر نميرسد ؟
  آقای ثابت آيا ازچوروچپاولی که توسط انوری والی هرات درهرات صورت ميگيرد اطلاعی نداريد ؟؟ آيا شاروال هرات را يک سال پيش به اختلاس مليون ها افغانی متهم ساخته ايد هنوز هم به ريش شما خنديده وبه چور وچپاول مصروف نيست ؟؟ آيا مليون ها دالری که درزمان وزارت قانونی از وزات تعليم وتربيه اختلاس گرديد اشخاص مشخصی را متهم به اين اختلاس نموده ايد ؟؟ آيا با فساد اداری که درشاروالی کابل که بشکل بدی جريان دارد اطلاع نداريد ؟ راجع به غصب زمينهای دولتی ومردم مظلوم توسط دوست وهمعفيده نزديک تان چهر سياه تاريخ افغانستان سياف وهابی نوکر سوسمار خوران چيه ميگويد؟ غصب واواره ساختن ساکنين سرای غزنی وغصب زمينهای اوقاف هزاره جات توسط محقق وخليلی ء چپاول وبه مالکيت در اوردن فابريکه سمنت پلخمری توسط برادر آقای کرزيء غصب زمينهای شيرپور توسط زورمندان بشمول خود شما . وهزاران اختلاس چوروچپاول زورگوی استبداد قتل تجاوز ديگر که نميخواهيد راجع به ان اظهار نظرکنيد .آيا خاموشی شما در مقابل زوگويان بمعنای همکاری شما بازورگويان نيست؟؟ بازندانی ومتهم ساختن 120 نفر مامور بيچاره ءشما ميخواهيد خود راقهرمان ملی معرفی بداريد وتمام جنايات مقامات بلند پايه دولتی را مدفون جلوه دهيد؟ تاچيه وقت اغفال ساختن مردم تاچيه وقت واقيعت ها را غيرواقعی جلوه دادن تا چيه وقت بادزدان وچپاولگران شريک جرم بودن ؟ طی شش سال زمامداری آقای کرزی صدها مليارد دالر کمک جامعه جهانی به افغانستان سرازير شد با تاسف قسمت زياد اين پول توسط زورگويان به بانک های دبی به حسابات بانکی رهبران جهادی اضافه شد وهيچکسی مسوليت انرا بدوش ندارد.
  طی سه دهه جنگ شرافت حيثيت وغرور ملی مردم ما توسط شما جنگ سالارن زيرسوال قرار گرفت وهنوز هم جغد شوم بي قانونی درفضای غمگين اين سرزمين به شرارت ادامه ميدهد .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس