در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > مروج فساد حکومت افغان یا خارجی ها؟

مروج فساد حکومت افغان یا خارجی ها؟

جمعه 14 دسامبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

آيا حرف رييس جمهور كرزي كه ميگويد خارجي ها مروج فساد اداري در كشور ماست درست است؟
رييس جمهور كرزي بار ها گفته است امريكايي ها وغربي ها فساد اداري را در كشور ما اورده است وما افغانها با روسها ده سال كار كرديم ولي به اين اندازه فساد اداري در كشورما نبود واينهمه فساد دفعتاً ( بصورت فوري)در افغانستان از كجا آمد؟

ولي در كنفرانس توكيو در ٨ جولاي ٢٠١٢ كشور هاي عمده كمك كننده ( امريكا، جاپان، جرمني وانگليس) براي وعده ١٦ ميليارد دالر امريكايي كمك براي دولت افغانستان پيش شرط گذاشته بودند كه دولت كابل بايد در كاهش فساد اداري تعهد هايي بدهد تا بتواند كمك ١٦ ميلياردي ما را دريافت نمايد وجناب رييس جمهور كرزي در حضور بان كي مون سر منشي سازمان ملل متحد تعهد سپرد درين زمينه جدي كار خواهد نمود ولي نتايج معلوم است وكشور ما حالا فاسد ترين كشور در دنيا اعلان شده است.

علت ناكامي چيست؟

غربي ها كشور هايي داراي نمرات بالا در شفافيت درسطح بين المللي هستند و سطح كنترول دولت توسط مردم در درجات قناعت بخش وجود دارد لذا عدم شفافيت نميتواند از غرب بيايد واگر كارمند غربي در كشور ما توان دزدي وفسادش بالا ميرود خود داستان ديگري است .

دولت افغانستان داراي قانون اساسي مشابه كشور هاي غربي است ونهاد هاي كنترول كننده بر دولت مانند مجلس نماينده گان ومطبوعات ازاد را هم داريم ولي مشكل دركجا است؟

افراد قدرت مند در كشور ما انگيزه وتوان كيفي براي جلو بردن كشور به سوي ترقي، شفافيت، قانونيت ونهادينه ساختن ديموكراسي ندارند وافراد فاقد اعتقاد واستراتيژي اند لذا براي بقاي شان متوسل به عوامل خلاف نورم هاي پذيرفته شده بين المللي ميشوند و از جهالت مردم سوءاستفاده نموده از اختلافات قومي وزباني وسمتي سود ميبرند وطرفداراني براي شان دست وپا ميكنند.

چون لياقت داشتن طرفدار از راه هاي قانوني را ندارند لذا بي شرمانه با راه هاي غير قانوني وبه كمك جهل مردم بر طرفدارانش مييفافزايند تا چند روزي در كرسي هاي باشند كه در يك فضاي شفاف وقانونمند نميتوانند در ان مقام باشند وبراي بقاي شان در قدرت، رشوه وفساد امر مشروع براي اين گونه رهبران وسياستمداران به شمار ميرود .
وقتي شما ميخواهيد بدون لياقت در مقامي باقي بمانيد مجبور هستيد از روابط خانواده گي ، قومي ، زباني سود ببريد وبر تشديد اختلافات بيافزاييد و پول ها ومقام هاي غير قانوني براي انهاي كه شما را مدد ميكنند بخشش نماييد.
در كشور امريكا بعد از ١١ سپتامبر ٢٠١١ بعضي سياستمداران ميخواستند از جانفشاني وفداكاري كارمندان اطفاييه كه در انروز جان شانرا در داخل برج دوقلو از دست دادند سوءاستفاده كنند كه با واكنش جدي رياست اطفاييه شهر نيو يارك مواجه شدند واز سود بردن نام مرده گان منع شدند ودر انتخابات رياست جمهوري سال ٢٠١٢ اقاي ميت رامني دو يا سه بار از سفير وكارمندان كشته شده اي امريكايي در ليبي نام برد وياد اوري كرد از خاطرات يكي از كارمندان سفارت كه در دوران حيات با او ديدن نموده بود واوباما را در سهل انگاري براي حفظ جان انها محكوم كرد ولي بسيار زود از طرف مادر فرد كشته شده با انتقاد مواجه شد كه نبايد از نام پسرش سود ببرد وفقط مجاز است برنامه اشرا توضيح بدهد و حادثه سفارت را در كل مطرح كنيد نه روابط احساسي وشخصي تانرا واگر برتري در برنامه هايش نسبت به اوباما دارد خوب والا از نام مرده ها وكشته شدگان نبايد استفاده نمايد وميت رامني هم ساكت شد.

ولي در كشور ما سياستمداران هميشه با عكس ونام رفته گان بزرگترين كمپاين انتخابي شانرا راه مييندازند وحتي منتظر تجليل از سالگرد بعضي شخصيت هاي قومي وسياسي گذشته اند تا بتوانند در پشت نام ان شخصيت ها بي برنامه گي خود شانرا جبران كنند ومردم ما وتحصيلكرده هاي ما تصور ميكنند نفاق واختلافات قومي وزباني جبهه اول اولويت هاي جامعه ما است لذا همه به سربازان مفت ومجاني براي رهبران بي كفايت تبديل شده اند ولذا فساد پا بر جا است وبايد بهاي جهالت وعدم فهم دقيق مسايل سياسي ومسايل اجتماعي را بپردازيم.

بعضي ها ميگويند چرا غربي ها ازين سياستمداران حمايت ميكنند جواب واضيح است چون ما حمايت ميكنيم لذا انها به انتخاب وحمايت ما احترام قايل اند وغربي ها نميتوانند ارزش هاي شانرا بر ما تحميل كنند ولي براي نهادينه شدن ارزش هاي مدني ومدرن كار هاي زيادي انجام داده اند از جمله راه اندازي نهاد هاي مدني وحقوق بشري تا باشد اهسته اهسته جامعه اماده شود نژاد پرستي را جرم بداند وارزش هاي جهان شمول معيار حمايت ما از سياستمداران شود .

سياستمداران ما حتي ميتوانند پارلمان را با تحريك هاي نژادي وزباني وپول ورشوه بي اثر بسازند ومطبوعات را ورسانه ها را وهر وسيله نجات مردم را ملوث به ميكروب هاي قومي بسازند.

كرزي وخليلي وفهيم داراي منافع مشترك وبي انگيزه گي براي ديموكراسي ومدنيت وحقوق شهروندان اند وچون هر سه از نفاق سود ميبرند لذا در درون دولت نفاق را وتعصب را بيشتر وسيع ميسازند و سربازان فراوان در درون ملت براي اين امر دارند ولي خيلي اين هر سه با هم صميمي ودوست اند ولي مردم كه نفعي در نفاق ندارند خيلي از هم متنفر اند.

اين يكي از بزرگترين رمز شكست كشور ومردم است ومردم براي رفع اين مشكل چاره اي جز تغير در افكار شان ندارند لذا فساد را با تغير افكار تان در كشوركاهش دهيد.

پيام‌ها

  • واه واه هغه دا جرعت, اقای کرزی خودش نماینده فساد است او میتواند کی را مجرم بداند در حالیکه در وطن من بیک نقطه مجرم محرم میشود , اه راستی او بیچاره چه صلایت دارد هیچ ان حرف ها را از روی نا جاری می زندکه بتواند حدافلا مردم را سر کار بگذارد و خودش را نماهنده مردم بیچاره بی سواد ما حساب کند و بعضی وقت ها بخاطر یکه اشک مردم را بریزاند خودش اشک تمساح می ریزد چه کار می شد کرد هیچ..................

جستجو در کابل پرس