صفحه نخست > دیدگاه > عریان شدن دختران فرعون زنگ خطری برای اسلامگرایان افراطی

عریان شدن دختران فرعون زنگ خطری برای اسلامگرایان افراطی

پرویز "بهمن"
شنبه 5 جنوری 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

بتاریخ 20 /دیسمبر/ سال 2012 گذشتهء میلادی تعداد ازدختران جوان مصری بخاطر اعتراض به اسلامیزه نمودن آئین مصر درمقابل سفارت آنکشور در منطقهء (Strandvägen i centrala Stockholm ) مرکزشهر استوکهولم بدن های سفید ومرمرین شان را درملاء عام عریان نمودند، ودرحساس ترین جاهای بدن شان باخط درشت نوشتند که : اسلام هرگز آئین وقانون اساسی یک کشور بوده نمیتواند.

هرچند برهنه شدن دختران زیبا درملاء عام درجهان سیاست بار اول نیست زیرا برای اولین بار دختران روسی درانتخابات اخیر جنجال برانگیز روسیه خودشان را نیمه عریان نمودند ولی وبلاک نویس فیمیست مصری، بانو (عالیا المهدی). که طراح این اکشن است میگوید که : ما برای براه انداختن هرگونه عملی ازین نوع، مثل رفتن بسوی نبرد آماده گی میگیریم واین هنوز اول کار است، اما چنان می پنداریم که با این اقدام اولین ضربه را به جانب مقابل وارد کرده ایم، ما هرگز جزئیات استراتیژ ی خویش را به دنیا افشا نخواهیم ساخت، ولی تمام تصامیم اینجا گرفته میشود، بانو ( Aleksandra Tjevtjenko ) ازکشور اوکراین نیز بانو عالیا را درین مبارزه همراهمی میکند. اومیگوید تصمیم داریم که همچو اعتراضات مشابه را درمیان تعدادی ازدختران جوان مربوط بعضی ازکشورهای اسلامی گسترش دهیم،تا جلو خودسری های مردان گرفته شود. بانو(.Aleksandra Tjevtjenko ) میگوید درتعجب استم که زنان کشورهای مسلمان چرا تا کنون درک نکرده اند که حق گرفته می شود نه اینکه داده شود. بانو عالیا میگوید: « این عمل ما بخاطر ترویج فحشا نیست وهرگز قصد تشویق دختران را برای تن فروشی نداریم، ولی زمانیکه حس میکیند که به فریاد شما کسی اهمیت نمیدهد وصدای تان درمیان ملیونها خبر داغ درصدر اخیار دولتی وغیردولتی کشورهای جهان گم میشود جز همین راه دیگر راهی پیش روی تان باقی نمی ماند،باید کاری کنید که خبرساز باشد.»

بانو عالیا معتقد است که: جامعهء مصر تازه بسوی دموکراسی میخواهد گام بردارد ولی نباید خشت اول این دموکراسی کج نهاده شود. دموکراسی اسلامی یعنی چی؟ اسلام دین است، روشهای اخلاقی است نه دولت.
چنین بحثهای را هرروز درکانال های تلویزیونی میان نماینده گان احزاب اسلام گرا و فیمیست های مصری شاهد استیم ولی بجای اینکه چنین بحث ها منجر به ایجاد فضای باز شود، برعکس بطرف ایرانی شدن واسلامی شدن دولت می انجامد که ازنظر ما آیندهء خیلی خطرناکی درانتظار زنان مصری پیش رو است.
عالیا میگوید: ما اعتراض خودرا میکنیم واززنان ودختران دیگر کشورهای مسلمان آرزو داریم که مارا حمایت کنند، درین کاروان باما همراه شوند،اگر درکشورهای خودشان قادر به برهنه نمودن بدنهای شان نمیشوند لا اقل درکشورهای اروپایی جلو سفارتخانه باید بایستند ومانند ما بدنهای شانرا عریان نمایند. درقدم اول ازدختران زیبای ایرانی این توقع را دارم که روزی مانند ما جلو سفارت خانه های ایران درکشورهای اروپایی لخت شوند وازهیچ پیشداوری نه هراسند، مردها هرگز ازظلم واستبداد خویش علیه زنان دست بردار نخواهند شد تا وقتیکه تمام زنان باهم یکی نشوند،.
عالیا باور دارد که تمام شرارتهای کنونی جهان از دست مردهاست. مرد گاهی خودش را زیر پوشش دین پنهان میکند وگاهی هم زیر پوشش دلایل عقلی وفلسفی. هدفش جز استتثمار وبهره کشی زن نیست.
ما هرگز ضد اسلام ویا کدام دین بخصوص دیگر نیستیم، ولی هرگز به کسی اجازه نمیدهیم که به نام اسلام حقوق مارا زیر پا کند. مصر تمدن باستانی دارد ، تمدن فرعونی ما درجهان شهرهء آفاق است. ما به مصری بودن خود می بالیم. ولی بازهم من یک فیمنست استم نه یک ناسیونالیست، میدانم که هرکشوری ازخود افتخارات تاریخی دارد ولی باید دیگر زنان نیز ازما تقلید کنند، به پای خویش بایستند به افتخارات ومیراثهای فرهنگی شان ببالند ونگذارند که مردان بنام دین وسیاست برمقدرات شان مسلط گردند وهرچه دلشان خواست آنرا انجام دهند. من به سطح زنان مظلوم همهء دنیا می اندیشم خصوصا زنان کشورهای ستمدیدهء مسلمانی مثل ایران وافغانستان وپاکستان ودیگرکشورهای عرب وغیر عربی. من شخصا بحیث یک زن مصری هرگز نمیخواهم مصر به افغانستان ویا ایران دوم تبدیل شود وروزی مانند بتهای بامیان شاهد محو شدن جسد مومیایی شدهء فرعون ازموزیم میدان آزادی (متحف التحریر) ویاتخریب آثار فرعونی (الجیزه) (اقصر) و( اسوان) باشم.

نشراین خبر درصفحات فیس بوک وتویتر میان دختران جوان وپسران جوان افغانستانی که درکشورسوید آموزش دیده اند نیز هنگامه پیدا کرده است. به گفتهء بانوعالیا بیشترین پیامهای تشویقی وتبریکی را ازجوانان افغانستانی دریافت کرده است وی طی ارسال پیامی ازطریق فیس بوک برای این قلم نوشت، چند دختر پشتون تبار افغانستان ازآستان قندهار را می شناسد که دردانشگاه های سوید درس میخوانند آنها سخت علاقه گرفته اند که با ما درین کاروان بپیوندند، با تعداد ازآنها شخصا ملاقات نموده ام، بسیاری ها عضو شبکهء فیس بوک ما شده اند.
قابل یاد آوری است که نام قندهار درمیان مصری ها نام آشناست. اسلامگرایان مصری قندهاررا نماد شجاعت ومقاومت دربرابر امپراطوری صفوی ازنظر تاریخی می شناسند ونیز بخاطراینکه مدت پنج سال امارت طالبان ومرکزیت ملا محمد عمر درآنجا بوده ازآن با احترام یاد میکنند. ولی سیکولارهای مصری قندهاررا نماد جهل و وحشت وترور واختطاف هوا پیماهای ملکی ومرکز قاچاق مواد مخدر وزن ستیزی وزن فروشی تبلیغ می نمایند که نه تنها قندهار بلکه تمام منطقه را به گروگان گرفته است. خانم عالیا ازسایت یوتوب فلمی را ازطریق فیس بوک به اعضای شبکه اش به نظر خواهی گذاشته است که تصویر مستند یک زن پشتون از اهالی قندهار می باشد. این زن ستاره اچکزی نام دارد که درزمان شاهی دراستان شدیدا سنتی قندهار بدون پوشش چادر وبرقع به مکتب میرفت. او برخلاف دیگر دختران وزنان قندهاری با هم صنفانش با بایسکل به مکتب میرفت وهیچ خوفی وترسی از پیشداوری های همولایتی هایش نداشت. خانم ستاره بعداز اکمال تحصیلاتش بحیث معلم درآستان قندهار مقررگردید ولی بعداز بقدرت رسیدن خلقی ها وسقوط رژیم سردار داوود به کشور آلمان پناهنده شد. او سالها درکشور آلمان زنده گی میکرد تا اینکه بعداز حادثهء یازده هم سپتمبر وسقوط طالبان برای وی انگیزه ایی پیدا شد تا به زادگاهش قندهار برگردد وبرای زنان بی بضاعت وبیسواد آنولایت مصدر خدمت شود. او دیگر زنده گی درکشور آلمان را برای همیشه ترک گفت ودر زاده گاهش زنده گی دوباره را ازسر گرفت. ولی چند سالی نگذشته بود که توسط گروه قبیلوی طالبان کشته شد. حالا خانم ستاره اچکزی برای زنان فیمیست مصری نماد شجاعت و وطنپرستی و وفدا کاری معرفی گردیده است.
بناء نام قندهار روی دلایل وانگیزه های فوق درچند ماهی که محمود مرسی فرمان بحث انگیز ایجاد تغیرات درقانون اساسی را صادر کرده در تظاهراتی که درجاده های قاهره واسکندریه میان طرفداران محمود مرسی ومخالفان سکویلارش براه می افتید نام قندهار نیز درشعارهای تظاهرکننده گان بچشم میخورد.

درین تصویر که آقای الهام یاسینی یکی ازنویسنده های پشتون آنرا درسایتهای اینترنتی نشرنموده است درسمبول اسلامگرایان جنبش اخوان بزبان عربی به شکل تهدید آمیز نوشته است که تنها قندهاررا نه بلکه همهء افغانستان را برایت آورده ام. منبع (سایت تول افغان)

ویدیو کلیپ مستند خانم ستاره اچکزی را بزبان انگلیسی اینجا مشاهده نمائید:

The Life and Death of Sitara Achakzai - YouTube
آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • عجب شجاعتی.
  اگر محمد زنده می بود برای زیبایی عالیا حتما چند ایه درست می کرد و او را برده ای خود می کرد و از بدن و زیبایی اش استفاده می کرد.
  نجاست در گور محمد رسول الله و بت خانه ای کعبه.

 • این دختران با این کارشان زن اسلام را گائیدن

 • besyar bad ast besyar bad khejalat bekashid ki shuma an qesam aks ha ra dar yak site khabri manadid ki azarn nafar bebenada dara lanat ba shuma

 • آقای نور/بهادر
  اگر مسلمان نما های مانند تو علیه بدن لُچ زنان اینقدر حساسیت نشان نمیدادند، اینها هم ازین نوع تظاهرات استفاده نمیکردند. فمینیست ها رَگ حساسیت شما را یافته اند و شما هم درین دام گرفتار شدید.
  آیا درعمرت بدن لَُخت یک زن را ندیدی که از دیدن عکس او اینطور جن گرفتید؟ بین صورت و دست های یک زن و بدن یک زن چه تفاوت است؟ هردو از یک پوست و گوشت ساخته شده اند. هردو مربوط همان زن است.چرا مقابل دستان یا صورت یک زن حساسیت نشان نمیدهی ،اما مقابل بدنش؟ یا از دیدن بدن زن فکر های چتل در ذهنت پیدا میشود؟
  این شعر زیبا را که متاسفانه شاعرش را نمیشناسم، به زنان دوستداشتنی و به مسلمان نما های مانند خودت تقدیم میکنم.
  خدايا تو بوسيده اي هيچ گاه
  لب سرخفام زن مست را
  ز وسواس لرزيده اندام تو
  به پستان كالش زدي دست را
  دريغا تو احساس اگر ميداشتي
  دلت را چو من مفت ميباختي
  براي خودت اي خداي بي خدا
  خداي ديگري نيز ميساختي

  • پیام گذاران که از ین شیوه برای بدست آوردن حقوق زنان جانبداری نموده اید و بدون ربط به دین اسلام ومسلمان ها توهین نموده اید , اگر به حرف های تان صادق و معتقد هستید و خود را به اصطلاح آدمهای نوین ولا قید از دین وعنعنات متعصبانه میشمارید , تنها تأیید لفظی یا قلمی از اشخاص بیگانه ثبوت هم عقیده بودن تان شده نمیتواند پس بفرمائید , امروزکه درافغانستان وضیعت زنان مختنق تر ازوضع زنان مصری است , شما زنان و خوهران تانرا نیز بمقابل سفارت های افغانستان در خارج لخت وبرهنه ایستاده کنید تا جهت بدست آوردن حقوق شان فریاد بزنند چون به تأیید شما یگانه عمل تأثیرگذار است و باید درین راه محترم نادر خان پیشقدم شود زیرا نظر به فرموده جناب شان , سیاه سر هایشان همین حالا برهنه گشت وگذار دارند , نادر نوشته است ( بین صورت و دست های یک زن و بدن یک زن چه تفاوت است؟ هردو از یک پوست و گوشت ساخته شده اند. هردو مربوط همان زن است.چرا مقابل دستان یا صورت یک زن حساسیت نشان نمیدهی ،اما مقابل بدنش؟ ) .
   آقایان ! اگر از پیشنهادم خشمگین شدید و مرا دشنام نمودید همانست که همهء شما فقط آدمهای جاهل و دروغگوی ومتعصب وپابند تمام سنت ها و عنعنات سیاه وتاریک تان هستید که صرف از سر عقده و احساسات باد شکم هایتانرا خالی نموده اید .
   درمبارزه تان موفق باشید

 • اگر واقعاً دختر مسلمان میــبود از این عمل وحشی هیجگاه پیروی نمیرکرد.اگر معلومات داشته باشید.در زمان پیغمبر (ص) وقتیکه کفار و مشرکین مقاومت جنگ را با ایشان نداشتن از همچو اعمال زشت و حیوانی کار گرفتند.
  این هم دسیسه بیش نیست.
  لعنت به او خانم پلید شیطان صفت که این عمل حیوانی را تشویق هم میکند.
  ما خـــدای داریم که هیجگاه از کفار ترس و حراسی نداریم.
  زنده باد دین مقدس اسلام که دین :صلح،آزادی، برابری و برادری است.
  و به زنان پاکدامنیکه حجاب داران پولیس کشور فرانسه اینطور رفتار میکند.
  به تصویر ضمیمه توجه کنید.

 • اسلام دین توحش است. در اکثریت مطلق کشورهای اسلام حقوق بشر رعایت نمی شود، حقوق اقوام و اقلیت ها رعایت نمی شود. ازادی دینی و مذهبی وجود ندارد. ازادی بیان وجود ندارد. زنان به ماننده برده استند و اکثریت مطلق کشورهای اسلامی دولت ها ناکام و مردمان فقیر و بی سواد دارند.
  نمونه ای عالی جامعه ای اسلامی جامعه ای افغانستان است که در ان ادم ادم را می خورد. جامعه ای بی سواد، فقیر، در مانده و سر بار جهان.
  مرگر بر اسلام
  نجاست در گور محمد رسول الله
  نجاست سگ های عالم در کعبه خانه ای الله

 • حقوق زن در اسلام ازاین قرار است.

 • احترام خواهران و مادران در امارت اسلامی افغانستان

 • شاشیدم به کابل پرس?، این یک سایت پرنوگرافی است تا یک سایت تحلیلی خبری. منافیقین نمیدانید که مخاطبان تان افغانی هستند ؟ شما مثل الاغ هستید و من از امروز به بعد هر گیز به این سایت مردار سر نخواهم زد.

 • سلام به کابل پرسیان عزیز!
  یک عده انسانهای خشکه مقدس یا بقول زنده یاد دکترعلی شریعتی خرمقدس ها که بالای سردبیر گرانقدر کابل پرس? ما جناب کامران میرهزار عزیز ودوست داشتنی می تازند وتوهین ناموسی می نمایند، نمیدانند که چقدر احمق تشریف دارند، که با استعمال کلمات ناشایست درحقیقت خودشان را توهین میکنند نه کابل پرس را ونه هم سردبیرآن را. من ازین آقایان می پرسم که آیا شما از کوچکترین قوانین خبرنگاری درعصر حاضر آگاهی دارید؟.
  اول اینکه این فوتوهارا من اینجانصب کرده ام نه کامران میرهزار، من گزارشگر این راپورهستم، نه تنها من بلکه بسیاری ازسایتهای سویدی منجمله روزنامه های پرتیراژ سوید چون: Svenska Dagbladet, GT, Dagens Nyheter وغیره نیز این تصاویر را نشر کرده اند. شما چه بخواهید وچه نخواهید یکعدهء زیاد دختران کشورهای مسلمان خصوصا کشورهای عربی بانظام دینی مخالف اند. آنها برسم اعتراض بدنهای شان را ازین به بعد جلو سفارتهای کشورهای مسلمانی چون مصر، افغانستان، ایران، پاکستان، مراکش ، الجزایر ، تونس وغیره بیشتر لخت میکنند مگر شما درعصر محمود طرزی ویا ملاعمر زنده گی دارید؟ اگر شما ازدیدن این تصاویر نفرت دارید وآتشی درجان تان درمیگیرد لطفا از دیدن آن اجتناب ورزید. درغیر آن این یک گزارش خبری است که ارتباط مستقیم باوضعیت زنان کشورهای ایران وافغانستان دارد ومن بحکم وجدان مسلکی آن را نشرنموده ام. اگر ایمانهای تانرا درخطر می بنید میتوانید چشمان تانرا ببندید
  با احترام
  پرویز بهمن

 • democratie yani nazare aksariyat wa aksariyate mardome mesr ba een qanone asasi rai mosbat dadand , een ke mokhlefeen namepazerand talash konand ta dar entekhabate degar aksirayate khod ra sabet konand wa bad qawanin ra ba nafe khod tagheer dehand dar ghayre aan een shewa ke agar harfe man ra qabol namekoned man lebas hayam ra dor merezam chandan shewaye kara neest baz ekhteyare khodeshan , be lebas ya ba lebas darde az dard haye mardome mesr ra elteyam namebakhshand
  ok

 • اقای عباسی برت بر خورد وما به اقای میر هزار افتخار میکنیم که همچون سایت را راه اندازی کرده و او واقعا یک ژورنالیت است که واقعیت های جامعه را انکاس میدهید , شما تصویر های از زنان را دیده اید که اسللام با زنان جه می کند , و اون دختر خانم صدای اعتراض را به ان کشور یکه زندکی میکند رسانیده صرف لباسش را در اورده اون میداند که همه انسان ها از هم دیگر فرقی ندارد و ار ان کشور دین حکومت می کند که جنان اعتراضی صورت گرفته صد افرین به شجاعت انها . به اقایان که دشنام می دهند صفت شان را نشان می دهدکه در اسلام کشتن تجاوز دشنام خشونت دیگر کاری ندارد اون ادب اسلام است .

 • حکیم
  خدمت اقای صبور انتظار / وسایر ین سلام .. بدون شک غفت عصمت اخلاق زیور گزیده زن مسلمان است./ وشما مستند خوبی را از جور پولیس فرانس به نمایش گذاشته اید. ایکاش مستنداتی را از شوهر وبرادران این محجبه ها(بورکه والا) که هر روز در وطنت میروند ودر محراب مسجد علما وروخانیون دیگر اندش را شهید میکنند/ انتحاریی که قوماندان مسعود را شهید کرد نیزاز جمله سلفیان اروپا بود وخانمش با این بورکه که پوشش سمبولیک سلفیان میباشد مسطور بودند . وصد مستند دیگر زاجناایت روزانه اینها را متوانستی ارایه کنی . چرا از هزاران دختر معصوم ومسلمان همو طنت که توسط برادران این محجبه های در شمالی ر درسرپل در جوزجان به تاراج بردند نام نمبیبری/فکر نکنم هیچ کشور اروپایی با حجا ب زنان مسلمان مخالف باشند .ولی زنان سلفی که بیشترینه مردان شان در کشور من وتو مصروف دهشت افگنی اند این نوع پوشش بخصوص را علم نموداند. ودارند با عمومیت بخشیدن ان درکشور های اسلامی ووطن من وتو رکودوتشنج ایجاد کنند.مگر سی سال پیش دردهکده های کشورت ازشمال تا جنوب اازغرب تا شرق زنان در مزارع ومحلات کار دوشادوش مردان با شال سنتی کار نمیکردند؟ ولی از بزکت حضور سلفی ها فروش چادری در درروستا ها بحد اعظم رسیده

  • پیام گذاران که از ین شیوه برای بدست آوردن حقوق زنان جانبداری نموده اید و بدون ربط به دین اسلام ومسلمان ها توهین نموده اید , اگر به حرف های تان صادق و معتقد هستید و خود را به اصطلاح آدمهای نوین ولا قید از دین وعنعنات متعصبانه میشمارید , تنها تأیید لفظی یا قلمی از اشخاص بیگانه ثبوت هم عقیده بودن تان شده نمیتواند پس بفرمائید , امروزکه درافغانستان وضیعت زنان مختنق تر ازوضع زنان مصری است , شما زنان و خوهران تانرا نیز بمقابل سفارت های افغانستان در خارج لخت وبرهنه ایستاده کنید تا جهت بدست آوردن حقوق شان فریاد بزنند چون به تأیید شما یگانه عمل تأثیرگذار است و باید درین راه محترم نادر خان پیشقدم شود زیرا نظر به فرموده جناب شان , سیاه سر هایشان همین حالا برهنه گشت وگذار دارند , نادر نوشته است ( بین صورت و دست های یک زن و بدن یک زن چه تفاوت است؟ هردو از یک پوست و گوشت ساخته شده اند. هردو مربوط همان زن است.چرا مقابل دستان یا صورت یک زن حساسیت نشان نمیدهی ،اما مقابل بدنش؟ ) .
   آقایان ! اگر از پیشنهادم خشمگین شدید و مرا دشنام نمودید همانست که همهء شما فقط آدمهای جاهل و دروغگوی ومتعصب وپابند تمام سنت ها و عنعنات سیاه وتاریک تان هستید که صرف از سر عقده و احساسات باد شکم هایتانرا خالی نموده اید .
   درمبارزه تان موفق باشید

  • بهزاد خان،
   بازهم ناخودآگاه از همان طرز تفکر مردسالاری ات استفاده کردی. اختیار و اجازه زن و خواهرم چرا بدست من باشد، که من بالای شان امر کنم، که چه بکنند و چه نکنند. ایشان انسان های آزاد اند، و به سن قانونی شان رسیده اند. من به خود اجازه نمیدهم که برای شان تعین تکلیف کنم. هر انسان که به سن قانونی خود رسید، باید مسؤل اعمال خود باشد و هر طوریکه میل دارد عمل کند، به شرطیکه ضررش به دیگران نرسد. اینست پرنسیب زندگی مدنی. نه زندگی مردسالاری!

 • إسلام وتمام قوانين أن برضد زن ودر توجيه تفوق مطلق مرد قرار دارد

 • کسانیکه به میرهزار گرانقدر و آزادی دوست سردبیر کابل پرس? توهین نموده اند نمایانگر نادانی خود گردیده اند زیرا با آنکه در ین سایت مضامین را می خوانند و نظرات شانرا نیز مینویسند , تا حال درک نکرده اند که آزادی بیان روحیه و پالیسی کابل پرس است که به فیض آن هرکس میتواند چیزیکه در سر داشته باشد بنویسد ونظر خودرا ابراز کند و همینکه دشنامنامه شان نشر شده است گواه برانست , هر نویسنده مسُولیت نوشته ای خود را دارد .
  کامران میرهزار آزاده بلندهمت و بزرگ قلب را یک دنیا سپاس و آفرین !

 • دوستان عزیز:
  جهالت یک افغان مطابق گفته معروف حد و حصر ندارد مثلیکه کائنات بی حد و مرز است. چند دختر مصری در مقابل سفارت مصر در اعتراض به عمل کرد حکومت اسلامگرای مصر در یک حرکت و نمایش سیاسی عریان ظاهر شدند. یکبار دیگر تکرار می کنم که چند دختر مصری در اعتراض به عمل کرد حکومت اسلامگرای مصر عریان ظاهر شدند ولی افغان ها این واقعه را به سر دبیر وبسایت کابل پرس? و کوس زن و خواهر خود می کشانند!؟ لختی آن دختران را به سر دبیر وبسایت چه و عریانی آنان را به کوس خواهر و مادر شما چه؟ اگر شما براستی هم به خواهر و مادر تان احترام می داشتید، باین شکل در مقابل این حادثه برخورد نمی کردید. چرا با این آسانی و سادگی از اصل موضوع منحرف می شوید؟
  در این واقعه صرف و صرف لختی و کوس آن زنان مطرح نیست. آن لختی صرف و صرف برای یک هدف صورت گرفت. چرا شما از اصل بحث باین سادگی روی گردان می شوید؟ این واقعه در اعتراض به یک پروسه و عمل سیاسی صورت گرفته است. در توضیح این واقعه بسا مسائل عمده سیاسی مطرح گردیده است. سئوال اصلی این است که شما دوستان صرف و صرف چرا در کوس و کون چسپیده اید؟ این نوع عکس العمل صرف و صرف ثابت کننده یک واقعیت تلخ است و آن اینکه اکثریت افغان ها بالاتر از کوس و کون سویه ندارند و هر مطلب و موضوع را در محور همین موضوع می چرخانند. آیا شما از این شیوه فکر و عمل تان خجالت نمی کشید؟
  اینک اصل مطلب و مساله محوری: بانو عالیا معتقد است که: جامعهء مصر تازه بسوی دموکراسی میخواهد گام بردارد ولی نباید خشت اول این دموکراسی کج نهاده شود. دموکراسی اسلامی یعنی چی؟ اسلام دین است، روشهای اخلاقی است نه دولت. نظر شما در این مورد اساسی چیست؟ آیا براستی هم دین اسلام روشهای اخلاقی است و هیچ ربطی به دولت و دولت مداری ندارد یا اینکه فن حکومت مداری در اسلام درج است؟ اگر درج است کدام است؟ آیا برای شما ممکن است که بجای کون و کوس بانو عالیا به اندیشه این خانم سر و کار پیدا کنید؟
  شما دوستان نطفه بودید و از کوس پریدید و توقع می رفت که از محور کوس و کون خارج شده به جهان عالیتر قدم بگزارید ولی نوشته و طرز فکر شما مبین این است که شما از تاثیر کوس و محیط کوس خارج شدنی نیستید و تلاش دارید که علیرغم کبارت سن تان دو باره عقب رفته و به کوس داخل شوید!
  از یک احمق پرسید چند ساله هستی. وی در پاسخ گفت 30 بعد گفته اش را پس گرفت گفت 29 .... 27 .... 25 .... بالاخره آن سئوال کننده فرمود پس پس رفته برو تا بالاخره دو باره خود را به همان سوراخی برسانی که از آن خارج شدی!
  دوستان از خدا و و جدان ذره بینی تان حیا کنید و از فساد کس ... کوس ... و کون بازی خارج شوید و توجه خویش را به اصل مطلب که عبارت از دین و دموکراسی باشد، بپردازید. آیا دین و دموکراسی بکی است یا هیچ ربطی با هم ندارد. در پارلمان افغانستان یک آیه قرآن را در سر لوحه نصب کرده که می گوید ... و امرهم شورا بینهم ... آیا این آیه قرآن دموکراسی است یا اینکه پیغمبر خدا اصلاً بوئی از دموکراسی نبرد زیرا وقتیکه پیغمبر می زیست دموکراسی وجود نداشت و دموکراسی یکی از پدیده های معاصر است که در قرون هجده و نوزده توسط دانشمندان اروپائی مطرح و بتدریج عملی گردید؟ اگر شما باین عقیده باشید که دموکراسی و اسلام یکیست باین معنی خواهد بود که فرق بین شتر و یک موتر تویاتا بحیث وسیله حمل و نقل نیست زیرا هر دو برای حمل و نقل بکار می رود!
  من سئوالم را در مورد روحیه اساسی این مبحث تکرار می کنم: آیا اسلام یک دین است که موضوع بحث آن را مسائل اخلاقی تشکیل می دهد یا اینکه قرآن قرار ادعای اسلامگراها یک قانون اساسی است؟ اگر اسلام قانون اساسی است چه مسائل قانونی و حقوقی در آن درج است. مثلا در قرآن آمده است که شراب و قمار حرام است. قبول که حرام است. حال بگوئید که اگر کسی شراب خورد و قمار زد جزایش چیست؟ در قانون همیشه جرم تعریف و مجازات و پی آمد های آن تعریف و قید می گردد. مجازات برای حرام و کارهای ناپسند چطور در قرآن پیش بینی و تعریف گردیده است؟
  دوستان تکرار می کنم که از بحث کیر و کوس و کون بشیوه افغانی و اخلاقی افغانی خارج شوید و مسائل حیاتی بشری و اجتماعی را مطرح ساخته و بحث فرمائید. تشکر از توجه تان.

 • قابل توجه گردانندگان وبسایت کابل پرس?:
  دوستان افغانی تان از شما توقع افغانی دارند و آن اینکه به پیروی از جناب کرزی و وزیر معارفش تاریخ معاصر افغانستان را از نصاب تعلیمی مکاتب حذف کن. بعد از چند سال افغان وطنپرستی به پیروی از کتاب "پته خزانه" یک تاریخ جعلی برای افغان و افغانستان اختراع می کند!
  افغان ها در کار و فکر شان آنقدر پست عمل می کنند که بالاخره خود شان از تحریر و درج آن در کتب تاریخ خجالت می کشند. سال ها این افغانان در جنایات و بی ناموسی های شان زیر نام جهاد بخود می بالیدند ولی امروز از نوشته آن خجالت می کشند. اگر این افغانان وطنپرست از عریان شدن آن دختران مصری بشکل داوطلبانه خجالت می کشند، روی کدام دلیل و علت حین اشغال کابل دهها هزار زن افغان را بی عفت ساختند؟
  امروز این ها از بی عفتی زنان و مادران شان بدست خود شان با زور و جبر خجالت نمی کشند ولی از لختی چند دختر مصری بشکل داوطللبانه متوحش گشته و کابل پرس را طعن و لعن می فرستند!
  موفقیت های مزید تان را در افشای حقایق و وقایع تاریخی و مدنی بشکل واقعی آن می خواهم و هیچ شک و شبه در این رسالت انسانی تان بخود راه ندهید. کور هم می داند که دلده شور است و ضرور نیست که یک افغان برای کور بگوید که دلده شور نیست!

 • با نشراین خبروتصویر درافغانستان درمیان آنهائیکه به انترنت دسترسی دارند غوغا برپا کردی.
  همان انسائیکه درخلوت شان فیلم سکس می بینند ولی درمقابل نشرچنین تصویری سربرزمین می کوبند.

 • و در محراب پایان تنه این پیکره لطیف ، محمد شاشش رفت .
  سجده کرد ، شب ها تا صبح خودش را در چوکات بدنش مالید
  و در محراب زیر ناف ، بیست و شش جنس لطیف ، به خاک افتاد ، سجده کرد و زانو زد
  تبارک الله احسن الخالقین

 • تاریخ طبری جلد چارم : با اندک دست کاری .
  محمد عایشه را برهنه در حویلی ابوبکر دید که با کودکان بازی می کرد . شیر ماهی بود ، عایشه در شش ساله گی ، پایان تنه ی پندیده ، سفید همانند قیصی .
  محمد شاشش رفت و او را در آغوش مبارک برداشت و به ابوبکر گفت :
  یا ابوبکر ، این دخترت به من ده .
  ابوبکر گفت : یا محمد ، گرچه اجازه مادرش در کار نیست ، لیکن کودک است عایشه ، اسباب بازی می کند هنوز .
  محمد گفت : باشد ، من اسباب بازی به دستش می دهم ، این که جای تشویش نیست .
  ابوبکر گفت : جانم فدایت شوم ، هر چی تو خواهی .
  سپس صدا زد : عایشه ، عایشه ، بیا با این آقا برو ، با اسباب بازی هایش بازی کن .
  عایشه گریه می کرد .
  پدر ! این پیر مرد مرا به کجا می برد ؟
  گریه نکن دخترم . ترا به رضای خدا میدهم .
  و سه سال محمد ، بر اندام آن طفلک شش ساله جرق میزد و خودش را انزال و در سن نه ساله گی بود که آن حضرت با عایشه تا بیخ زفاف فرمود . الهم صل علی ....

  • قابل توجه دوست عزیز بنام صوفی!
   دوست عزیز!
   آنچه را که جناب عالی ازکتاب طبری درمورد پیامبر گرانقدر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نگاشته اید درقدم اول کاملا موثوق ودرست نیست ودرآن جنابعالی بدون صلاحیتهای علمی ومسلکی درعلم تاریخ مطابق ذوق وسلیقهء شخصی تان عبارات را اضافه وکم میکنید که چنین کاری میزان اعبتار تاریخ را در اذهان مردم سخت خدشه دار می سازد ومیتوان گفت که چنین کاری یک جنایت ادبی وعلمی است.
   دوم اینکه توهین بر پیامبر گرانقدر اسلام واهل بیت مطهر وی نزدمن بحیث یک مومن ومسلمان ازمصادیق توهین برمقدسات دینی خودم ودیگر مسلمانان بشمار میرود.
   سوم اینکه این نوع کامنت گذاریهای شما با کامنت گذاریهای که بر سردبیر سایت ویا طرفداران آزادی بیان دشنام ناموسی میدهند هیچ تفاوتی ندارد. آنها نیز از روی جهالت وناشکیبایی برسردبیر سایت می تازند وسایت کابل پرس? را سایت پورنوگرافی اعلان میکنند وشما نیز بر مقدسات مردم می تازید وزیر نام روایات تاریخی معتبرترین تاریخ جهان را درنظر مردم سبک وبی اعبتار می سازید. نزدمن کارهای شما ازهم تفاوت ندارد.
   چهارم اینکه، تجاوز جنسی ویا عقده های روانی ناشی ازمحرومیت جنسی تنها به پیروان یک مذهب خاص محدود نمیگردد. هیچ دور نمیرویم وبحث را خیلی فلسفی نمی سازم ؛ مشت نمونهء خروار من ازشخصی بنام بصیر رنجبر برای تان نام می برم که رسوایی جنسی وی را ازطریق رسانه ها دیده اید وخبرشده اید.
   آیا بصیر رنجبر درمکتب ومدرسهء دینی آموزش وپرورش دیده است؟
   آیا میشود عمل سادیستی وجنون آمیز وی را مبنی برتجاوز جنسی بالای دختران باکرهء پشتون که چهل سال باهم تفاوت سنی دارند به تمام پرچمی های با شرف وبا وجدان تعمیم بخشید؟
   آیا میتوانید بگوئید که هرکی مانند بصیر رنجبر پرچمی ودراتحادشوروی سابق درس خوانده است مانند وی سادیست است؟ بدون شک که در تمام این پرسشها پاسخ شما منفی است
   پنجم اینکه مطابق فرمودهء دوست عزیز (بوب) این گزارش یک گزارش خبری است ویک تعداد دختران مسلمان مصری خواسته اند داوطلبانه بهمین طریق صدای اعتراض شان را بگوش جهانیان برسانند که رساندند چه من این خبررا درسایت کابل نشرمیکردم ویانه، آنها صدای اعتراض شانرا علنا به جهانیان رساندند وتمام دنیا بدنهای زیبای شان را تماشا نمودند و می نمایند. آیا نشرننمودن وتحریم این فوتوها آنهم صرف درسایت کابل پرس خودما؛ میتواند جلو فعالیتهای آنها را بگیرد؟
   گذشته ازاینکه کار این دختران خوب است ویا بد پرسشی که آقای بوب نیز مطرح نموده اند آیا دلایل آنها مبنی بر محروم بودن ومظلوم بودن و تحت ستم قرار داشتن قشرزن درکشورهای مسلمان موجه نیست؟
   من نیز بحکم وایمان واخلاق شخصی ام هرگز طرفدار لخت شدن وبرهنه شدن زنها درملاء عام نیستم ولی یکبار باخود بیندیشد واین عکس های دیگررا که کامنت گذاران ازوضعیت زنان درکشورهای مسلمان خصوصا افغانستان وپاکستان گذاشته اند به دقت بنگرید وبعد این پرسش را مطرح سازیم که چه عواملی این دختران مصری را وادار به لخت شدن ساخته است؟
   اینکه تعدادی بدون رعایت اخلاق وعرف اجتماعی غیر مستقیم از سردبیر سایت ویا از آقای نادر ویا ازمن می پرسند که فوتوهای قشر اناث خانواده های خود مارا هم به نمایش بگذاریم این یک دشنام ناموسی است و درحقیقت میزان اخلاق وناموس داری خودشان را به نمایش میگذارند.
   مبارزه با جریانهای اسلامگرایی افراطی هیچ ربطی به دین ودیانت ندارد. درهر دین ومذهب جریانهای رادیکال ودگم اندیش وجود داشته و دارد؛ ولی ما بحیث مسلمانان وظیفه ومکلیف وجدانی داریم که درقبال تحولات وتغیراتی که درجهان پیرامونی ما میگذرد از آن سطحی نگذریم.
   نشر این فوتوها توسط من ویا تائید آن توسط سردبیر سایت و آقای نادر ویا بوب بدین معنی نیست که ما همه علاقه مند تماشای بدنهای این خانمها بوده ایم وهستیم. این برداشت یک برداشت خیلی جاهلانه است که محترم بوب به آن خیلی عالمانه وصریح به آن پرداخته اند.
   امروز درجهان اینترنت به هزاران سایت سکسی وجود دارد که هرکسی در خلوت خانهء خودش میتواند به آنجا برود وچشمانش را آب بدهد؛ ضرورت به کابل پرس چی است؟
   بناء باید به عوض بحث بالای فروعات باید بالای اصل موضوع تاکید نمائیم که اگر فردا جلو سفارت های کشورهای ایران وافغانستان چند دختر افغانستانی ویا ایرانی خودشان لخت کردند آنوقت چه خواهید کرد؟
   با احترام
   پرویز بهمن

  • صوفی جان معلوم میشود بعد ازینکه پیدا شدی بجای شیر مادرت از شیر الاغ تغذیه کردی چون از اخلاق محترم شما اینطور استنمباط میشود که در تبیله ای بزرگ شده اید که جز از خران بیش در آن انسانیت وجود نداشته. یهود استی نصاری برایم ربط ندارد اما اینکه الاغ بوده خود را انسان تلقی میدهی خیلی پیشدستی کردی. آفرینت خر جان!!!!

 • شعر زیبای از بهار سعید برای مسلمان نما ها و برخورد شان در رابطه به حجاب یا بی حجابی زن :
  سیه چادر
  سیه چادر مرا پنهان ندارد
  نمای رو مرا عریان ندارد
  چو خورشیدم زپشت پرده تابم
  سیاهی ها نمیگردد نقابم
  نمیدارد مرا در پرده پنهان
  اگر عابد نباشد سست ایمان
  تو کز شهر طریقت ها بیایی
  بموی من چرا ره گم نمایی
  نخواهم ناصح ، وارونه کارم
  که پای ضعف « تو » « من » سر گذارم
  کی انصافی درین حکمت به بینم
  گنه از تو و من دوزخ نشینم
  بجای روی من ای مصلحت ساز!
  بروی ضعف نفست چادر انداز

 • فقط یک سوال از کسانکه موافق این عمل است آیا راضی میشوید خواهر یا مادر شما در شهر کابل در حضور مردم خود را لخت کنند تا همه بیبیند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • فقط یک جواب به اقای ذاکر،
  خواهرم، مادرم و زنم نه مالکیت شخصی ام اند، نه کنیز یا برده ام. فلهذا موافقت یا ممانعتی در کار نیست.
  فرزندانم بعد از سن هژده سالگی نیز به همین منوال.

 • تمجيد نيجهً إز إسلام. بنا زم إسلام را اين تنها دين مرد انه وجنك را

 • به جواب همه ای محمد پرستان و مسلمانان دراین صفحه
  آیا دوست دارید که خواهر نه ساله ای شما را یک مرد 54 ساله به عنوان زن سوم و یا چهارمش زن کند؟

 • به عباسی
  من یک خواننده ای کابل پرس? هستم و این سایت برایم بسیار مهم است و یکی از منابع ازاد اطلاعات من است. اگر خودت ان را دوست نداری برو گم شو ولی فحش و دشنام نده. فکر می کنی کسی نگران عدم حضورت در این وبسایت می شود. برو گم شو و از کثافت حضورتان ما را رهایی بخشید.
  تو به ماننده همان شتری هستی که فقط لیاقت ژاژ خاییدن را داری. پس برو به سایت دعوت و طالبان و حکمتیار.

 • زاهده پروین یک زن پاکستانی که قربانی توحش اسلامی شد

 • طالبان پاکستانی یک زن را مورد تجاوز اسلامی قرار می دهند

 • مسلمانان هموطن ما بینی این خانم را بعد از شکنجه های طولانی بریدند. فعلا کفار در امریکا برای این خانم بیچاره بینی درست کردند.

 • این هم سند دیگر از جنایت اسلامی

 • از قدیم گفته اند که هر که را دردی رسد ناچار گوید وای را. این واقعیت محض است که اسلام دینی است مربوط به 14 قرن قبل و با مناسبات عقب افتاده اعراب قریش و مکه و نواحی ان که از هیچ لحاظی با شرایط امروز قابل مقایسه نبوده و نیست. همان قسمی که تکنالوژی تغییر خورده است به همان ترتیب مناسبات انسانها در جوامع امروزی دچار تحول بنیادی گردیده است که هرگز با شرایط مکه در عصر برده گی و شتر چرانی قابل مقایسه نمیباشد. محمد یا خیالپرداز و سازنده دین اسلام به زن به حیث موجود درجه دوم و با حقوق پاهینتر از مردان مینگریست. ایات و احادیث زیادی در این مورد وجود دارد. هم در حدود شرعی و هم نکاح و هم طلاق و تعدد زوجات و قوانین میراث وغیره به وضوح ما شاهد تفاوت حقوقی زنها با مردان میباشیم.
  .اما امروز یک زن منحیث یک انسان تحصیلکرده میتواند نفقه اور منزلش باشد و دارای استقلال تفکر و اراده بوده و در تربیه فرزندانش نقش موثر تری را بازی نماید. امروز در بعضی کشور ها تعداد زنان دپیلوم دار که تحصیلات عالی دیده باشند در مرز برابر با مردان و گاهی بالاتر از ان قرار دارد.
  متاسفانه یک عده هنوز هم به فکر همان اعصار گذشته بوده و به زن به چشم یک انسان نه بلکه به حیث موجودی برای رفع نیاز جنسی، تهیه کننده غذا و بدنیا اوردن کودکان وغیره مینگرند و بالاتر از ان به زن منحیث یک انسان با شخصیت مستقل که دارای حق انتخاب و تفکر و تصمیم و مالکیت باشد نمی نگرند.
  از همین سبب امروز ما در کشور های ماتم زده اسلامی و مخصوصآ در کشور هایی مثل پاکستان و افغانستان و ایران وغیره شاهد مقاومت زنان برای اعاده حقوق حقه شان میباشیم. این مقاومت و اعتراض از ابراز نارضایتی گرفته تا فرار از خانه و پناه بردن به منزل والدین و اقارب و یا محلی که به نظر شان مصئون برسد ویا ابراز متمدنانه خواسته هایشان در تظاهرات و نشست ها و بالاخره تا سرحد خود کشی و خود سوزی و ضربه زدن به خود وغیره به مشاهده میرسد
  قراریکه اکثر هموطنان ما شاهد هستند که در همین ده سال گذشته دهها خانم به قصد مرگ خود را سوزانده اند تا به قول خودشان از عذاب ظلم و عذاب شکنجه و بار سهمگین زنده بودن رها شده باشند. به همین ترتیب اعتراض خانم عالیه مصری یک اعتراضی است برای نشان دادن ناراحتی و عدم پذیرش سیستم کهنه محمد ابن کلب این زنباره و سادیست کثیف که نصف نفوس بشریت را بنام زن تحت استبداد قرار داده و شرایط بهره کشی جنسی از انها را برای پیروان خود فراهم اورده است.
  اگر اسلام و در این مبحث اگر مسلمین حقوق زنها را محترم بشمارند و برای انها شرایط زنده گی انسانی و مساویانه با مرد ها را مهیا مینمودند به یقین که این خانم مصری اینچنین در انظار ظاهر نمیشد.
  در بعضی نظریات به مشاهده میرسد که یک عده هنوز نفهمیده اند که برهنه شدن این خانم کدام نمایش سکسی نبوده و یا ستریپ تیز نمیباشد. این عکسها پورنو نیستند این عکسها مثل ان عکسهایی اند که یک خانم برای اعاده حقوقش خودش را اتش زده باشد. از دیدن این تصاویر نه تنها نگاه جنسی بر این خانم ها صورت نگرفته بلکه انها را به مثل قربانیان یک سیستم و یا ستم یک دین وحشی و کهنه میتوان قلمداد نمود.
  همان قسمی که هیچ انسان متمدن و با باوجدان حاضر نیست با اناث طوری برخورد نماید که ان زن بینوا خودش را از بیچاره گی زیاد بکشد و یا خودش را معیوب و ناقص بگرداند ، به همان ترتیب حاضر نیست که هیچ زنی بخاطر اعاده حقوقش و به خاطر رساندن صدای ناتوانی و زجر کشیدنش ، خود را در انظار عامه برهنه بسازد.
  ان مرکبی را که نوشته است که ایا کسی حاضر میشود که خواهر یا مادرش به این وضع ظاهر شود باید گفت که اگر من یا ما انقدر ظالم و بیمعرفت و نادان باشیم که با زن و خواهر و مادر خود جفا نموده و حقوق او را زیر پا گذاشته وبر او ستم روا بداریم و ان زن بیچاره از دست ما فرار نموده و خود را یا بکشد یا برهنه نماید و یا به محکمه برود، پس بگذار که بکند. این قسم عکس العمل ها را بیشتر در خانواده هایی میتوان سرا غ نمود که در انها استبداد به اوج رسیده باشد.
  دین یک امر شخصی بوده و باید از سیاسی ساختن ان اجتناب به عمل بیاید. دین و دینداری با سوته و شمشیر لذت ندارد. باید انتخاب دین و پابندی به ان به صورت اگاهانه بوده و شخص دیندار باید نخست خودش را با معیار های دینی اش برابر بسازد. متاسفانه یک عده یی کثیری از هموطنان ما در ظاهر از یک دین دفاع مینمایند اما در عمل از هزاران دستور دینی شان یکی انرا عملی نمی نمایند. اینها کاذبان کودنی بیش نمیباشند.
  در یک سیستم سیکولاری که دین در ان در راس حاکمیت نمیباشد، انسانها بهتر میتوانند با همدیگر زیست مشترک داشته باشند تا یک سیستم استبداد زده دینی. هدف از دین همه ادیان است. چه عیسوی یا یهودیت یا اسلام.

  • سلام به آقای آزاد اندیش!
   نظریات جنابعالی ضمن اینکه خیلی جالب وعلمی بود ولی متاسفانه بخاطر توهین ودشنام برپیامبر بزرگوار اسلام تمام حسن آن ازبین رفت.
   صاحب این قلم به همان اندازه که باور مند به تفسیرهای دگماتیک سلفی گونه نیستم با برداشتهای خصمانه وکینه توزانهء دشمنان اسلام نیز مخالفم. مساوات کامل میان زن ومرد را آنطوریکه جناب عالی آنرا در ذهن خویش ترسیم نموده اید درهیچ دین ودرهیچ مکتب فکری وفلسفی تضمین نشده است وچه بسا که درفلاسفهء قدیم یونان باستان نگاه فلاسفه نسبت به زن بدتر از سه دین آسمانی می باشد. درهندویزم وبودیسم تاهمین اکنون زنان موقف پایین تر ازیک حیوان را دارا می باشند اینکه خود هندوها احکام دین خویش را مطابق خواسته های خودشان تغیر داده اند بحث جدا است ولی تاحالا دربعضی از روستاهای هند؛ هندوهای سنتی بعداز مرگ یک مرد زن دار، زنش را نیز زنده باید درآتش بسوزانند. خیلی قضاوت ظالمانه خواهد بود که برجنبه های مثبت این دین حنیف چشم های خویش را ببندیم.
   با احترام
   پرویز بهمن

  • آقای بزرگوار پرویز بهمن!
   چرا ما باید در قرن بیست و یکم مطابق نظریه فلاسفه ماقبل میلاد یا به اساس نظریات این و یا انی که چند هزار سال قبل حیات داشتند زنده گی کنیم؟
   چرا ما باید بخاطر درک خیر و شر خود و بخاطر درک حقوق مدنی خود به تعاریف و برداشتهای انسانهایی اکتفا کنیم که به صد ها سال قبل از ما زنده گی میکردند. مگر بشر امروز قادر نیست که تعریف بهتر از حقوق یک انسان نماید؟
   حالا بیائید موضوع را از نگاه دیگری ببینیم. از یک طرف به اصطلاح یک دین اسمانی که اسلام نام دارد و از جانب دیگر نظریات فلاسفه ای که به اصطلاح زمینی میاندیشند و تابع محیط و زمان خویش اند و یا ادیان یا ائین های بیچاره و میزوف غیر اسمانی مثل هندویزم یا بودایی و یا دین منسوخ اسمانی مثل عیسویت و موسویت.
   این دین اسمانی که مطابق ادعایش اخرین دین است و ارزشهای انسانی را به پیروانش عرضه میکند و لاف از ساختن یک اجتماع خوشبخت بر اساس مساوات و برابری میزند ایا به راستی بنیاد های فکری و ارزشهای پیشنهادی اش برای ابد میباشد؟؟
   ایا بعد از سپری شدن مثلآ دو یا سه صد سال دیگر بازهم این ارزشها بدون تغیر باقی خواند ماند؟؟
   به یقین کامل و قضاوت قاطع باید گفت که نه خیر.
   به دقت میبینیم که ارزشهای دین اسلام نیز مانند نظریات فلاسه ماقبل میلاد یونان باستان و نظریات هندوئیزم و ادیان به اصطلاح منسوخ فوق موقتی بوده و دائمی نمیباشد. این موضوع خود به اثبات میرساند که وقت مصرف برداشتها و قضاوتهای اسلامی حدود و شریعت محمدی نیز به پایان رسیده است. اما ایا باید الله یا گات یا یهوه یا بگوان باید پیامبر جدیدی بفرستد؟؟؟
   بیائید دین و دین بازی را به کناری بگذاریم.دیگر زمان دین بازی به پایان رسیده است. بیائید بعد از این نه بر اساس دید این یا ان شخص تاریخ زده زنده گی نمائیم. بیائید ارزشها را از سر دوباره به تعریف بگیریم. بهتر است فرزندان عصر خویش باشیم.

  • بار دیگر سلام به آقای آزاد اندیش!
   من با بسیاری ازنظریات شما اتفاق نظردارم ، تعطیل شدن عقل وکارنگرفتن ازقوهء تفکر و پناه بردن به ملا وآیت الله وحاخام وغیره به بهانهء حفظ معتقدات دینی یکی ازمصایبی است که جوامع اسلامی به آن ازقرنها به اینطرف روبرو است، وبگفتهء شما دیگر پیامبری هم ازجانب الله فرستاده نمی شود تا راه خطا را ازصواب بما نشان بدهد. نقطهء اختلاف من با شما درین است که من دین اسلام را نظر به سایر ادیان دارای ظرفیتها وپوتانسیل تغیر وتحول میدانم که میتواند با ایجابات زمان همگام شود، تفسیر عقلانی از دین اسلام که با ظهور فرقهء معتزله درتاریخ اسلام میتوانست زمینه های تغیر وتحول را ا در دنیای اسلام سبب شود متاسفانه عمرکوتاه داشت وباقمچین ارتداد وزندقهء فرقه اشاعره ازمیان برداشته شد که تا اکنون پیروان این دین نتوانسته اند ازآن ضربه قد راست نمایند. این نظریست که حتی مورد تائید اسلام شناسان غرب هم می باشد.
   ولی هرچه بود گذشت درشرایط حاضر من نیز مانند شما صلاح را درین می بینم که پرداختن به امورات دین را به اهل آن بسپارند وکارهای دنیوی وزنده گی را به اهل آن. هیچکسی درکار کس دیگری دخالت ننماید.

 • متاسفانه خیلی از افغانستانی ها برداشت سطحی نسبت به اسلام دارد.تمام اسلام خلاصه میشود در مهربانی . از افتخارات اين شريعه، احقاق حقوق زن در جامعه بدوي 1400 سال پيش است در آن زمان که دختران را زنده به گور میکردند و از زنان به عنوان برده استفاده میکردنداسلام زنان را به مقام تعالي ‌رساند و به او حقوقي اعطا مي‌كند كه در جامعه آن روزگار بسيار انقلابي مي‌نما يد اما متاسفانه ما در این سالها از روح حقيقي و بنيادين اسلام دور شدیم. پس چرا بخاطر عده ای مسلمان نما که از سگ هم پست تر هست اصل اسلام و پیامبر اسلام را که مهربانی اش زبانزد همه بود توهین میکنید پس فرق بعضی
  از شما با توندروهای طالب حیوان صفت چیست.

 • خطاب به کسانی که با دیدن آن عکس های لخت غیرت دینی شان بر انگیخته شد. آیا هنگام دیدن عکس دختری که طالبان بینی شان را بریده آنجا به هم همان اندازه ناراحت شدند. واضح هست که نه. ما در قرآن آیات زیادی داریم که نشان دهنده ی برابری زن و مرد هست اما در کشور ما با اسلام سلیقه ای برخورد میشود هرجا که منفعت باشد اسلام اسلام میکند و ولی هر وقت پای حقوق زن میاد آن قدر متعصب هستند که حاضر نیستند چیزی را قبول کنند.ده ها آیه در قرآن و جود دارد که نشان دهنده تساوی زن و مرد هست اما من به دلیل محدودیت نمی توانم همه آنها را بیاورم.
  وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ (20)
  وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21) سورة الروم. آيات 21- 20
  از نشانه‏هاى او اين است كه شما را از خاك آفريد، سپس بناگاه انسانهايى شديد و در روى زمين گسترش يافتيد! (20)
  و از نشانه‏هاى او اينكه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفريد تا در كنار آنان آرامش يابيد، و در ميانتان مودت و رحمت قرار داد; در اين نشانه‏هايى است براى گروهى كه تفكر مى‏كنند! (21)
  مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (97) َسورة النحل. آيه 97
  هر كس كار شايسته‏اى انجام دهد، خواه مرد باشد يا زن، در حالى كه مؤمن است، او را به حياتى پاك زنده مى‏داريم; و پاداش آنها را به بهترين اعمالى كه انجام مى‏دادند، خواهيم داد. (97)

 • خطاب به کسانی که به دیدن عکس های لخت غیرت دینی شان بر انگیخته شدند آیا هنگام دیدن دیگر عکسها که طالبان بینی دختران را می برید همان اندازه ناراحت میشدیند. در اسلام ده ها آیه وجود دارد که برابری زن و مرد را نشان میدهند. اما در کشور ما با اسلام سلیقه ای برخورد میشه زمانی که پای منفعت وسط باشد اسلام اسلام میکند. اما زمانی که پای تساوی حقوق زن و مرد از لحاظ اسلامی وسط می آیند بر تعصب خود پافشاری میکنند.
  مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (97) َسورة النحل. آيه 97
  هر كس كار شايسته‏اى انجام دهد، خواه مرد باشد يا زن، در حالى كه مؤمن است، او را به حياتى پاك زنده مى‏داريم; و پاداش آنها را به بهترين اعمالى كه انجام مى‏دادند، خواهيم داد. (97)
   چند همسـري و مـهـر
  وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ (3) وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (4) َسورة نساء . آيه 4-3
  و اگر مى‏ترسيد كه (بهنگام ازدواج با دختران يتيم،) عدالت را رعايت نكنيد، (از ازدواج با آنان، چشم‏پوشى كنيد و) با زنان پاك (ديگر) ازدواج نمائيد، دو يا سه يا چهار همسر و اگر مى‏ترسيد عدالت را (درباره همسران متعدد) رعايت نكنيد، تنها يك همسر بگيريد، و يا از زنانى كه مالك آنهائيد استفاده كنيد، اين كار، از ظلم و ستم بهتر جلوگيرى مى‏كند. (3)
  و مهر زنان را (بطور كامل) بعنوان يك بدهى (يا عطيه،) به آنان بپردازيد! (ولى) اگر آنها چيزى از آن را با رضايت خاطر به شما ببخشند، حلال و گوارا مصرف كنيد! (4)

 • خطاب به آقای آزاد اندیش
  من خودم با جدای سیاست از دین موافقم. شما در دیدگاه خود نوشتید حضرت محمد(ص) به زنان به عنوان موجود درجه دوم نگاه میکرد آیا دلیل یا مدرکی دارید که این حرف خود را ثابت کنید. آیا مگه نشنیدید که پیامبر بارها و بارها گفته اند فاطمه پاره تن من است هرکس او را بیازارد مرا آزرده است و هرکس او را خشنود کند مرا خشنود کرده است. ایشان با زنان و دختران خود به مهربانی و عدالت رفتار میکرد کدام یک از مردم افغانستان با زن و دختر خود این گونه رفتار میکند در حالی که خود را پیروان این حضرت میدانند.گناه محمد چیست که مردم افغانستان بی سواد هستند و نام اسلام را بد میکنند اگر اسلام آنقدر بی ارزش میبود امروزه در کشورهای غربی این قدر در حال گسترش نبود مشکل ما افغانستانی ها این هست که هیچ تحقیقی در مورد اسلام نکردیم و اسلام را از پدر مادر به ارث بردیم که حتی خود اسلام هم این را قبول ندارد. درمورد تعدد زوجات باید گفت که این امر شروط خاص خود را دارد که در دیدگاه قبلی خود به طور مختصر در مورد آن نوشته ام.


 • باقِـر محسنیان مشهور به باقِر فرین، چگونه غيرت مل شد!!!!!!!!!!!!
  جان عزیز امیدوارم معذرت مرا قبول فرمایید ، سفری داشتم به کشور عزیزبه آن دلیل نتوانستم پاسخ سوال شمارا به موقع بدهم . مرا به بزرگواری خود ببخشید . شما ضمن تعارفات پرسیده بودید ، برای جنرال باقر فرین سابق معاون وزارت امنیت دولتی چرا و کیها لقب [ غیرتمل ] را داده بودند ؟
  عزیز ، اگربخاطر داشته باشید در قضیه قتل [ گوهری ] یکی از فعالان کمیته ولایتی مزارشریف ، در زمان حا کمیت جمهوری دموکرتیک افغانستان ، [ رهنورد ] منشی کمیته ولایتی با چند تن از اعضا و چند تن از حلقه رهبری خدمات اطلاعات دولتی آن زمان مزارشریف ، به اتهام قتل ویا شریک قتل دستگیر شدند . در جمع متهمین باقر مشور به فرین ********* نيزدستگیر و به پنجهء قانون سپرده شد . گروپ مشترک تحقیقاتی از کابل غرض بررسی قضیه مذکور به دستور مرکزعازم آن ولایت شده بودند . گروپ به کار خود آغاذ کرد ، بعد از چند روز تحقیقات دو ویا سه تن ازافرادیکه بیگناه در جمع جنایتکران گرفتار گردیده بودند ، رها شدند و تحقیقات زمان بیشتر را گرفت . از باقر فرین هر بار که تحقیق صورت میگرفت ، مثل طفل گریه سرمیداد ، از چشمانش دریای اشک جاری میشد و زارنالگی میکرد که من زن و اولاد دارم و بیگناه هستم . تا اینکه مشاورین روسی بنابر زدو بند يکه درجریان تحصیل با باقر فرین و روابط اجنتوری که با استخبارات اتحاد شوروی سابق داشت ، از نظارت خانه خلاص نموده ودوسیه موصوف را حفظ کردند . کسانیکه واسطه نداشتند بنابر همکاری با قاتل مدتی را درزندان سپری وقاتل به اسم رهنورد محکوم به اعدام شد و بالای موصوف حکم محکمه تطبیق گردید . بعد از آن باقر مشهور به فرین به خاطر گریه ، ناله و دست بوسی اش تخلص غیرتمل را کمایی کرد.
  سوال دوم شما اينکه چرا سایر جنرالان کودتاچی را که در کودتای تسلیمی قدرت دولتی به مجاهدین شرکت داشتند ، قابل محکمه نمیدانید ؟
  در پاسخ لازم میدانم تحریر دارم که جنرالان مید ان گریز و یا میدان باخته پیشین ، به متحدوهمپیمان دشمنان قبلی خود بدل شده اند . امروز با همان اشرار ، که خودش در جنگ با آنها بود وارد بندوبست و مصالحه هستند . من جانبدار برگذاری محکمه منصفانه وعادلانه هستم . همچنان مردم شریف افغانستان ، اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان ، متحدین آن و روشنفکران وطنپرست ، دیدند و مطالعه کردند که کودتا چیان به نفع ارتجاع از حاکمیت کنار رفته قدرت را دو دسته به ارتجاع تسلیم دادند . مبارزه در برابر جنایتکاران [ کودتا چیان] و بد اندیشان سیاه دل نباید متوقف گردد ، زیرا خاموشی در برابر آنها درحقیقت کم بها دادن به خون پاک شهدای گلگون کفن جنبش مترقی کشورعزیز ما افغانستان است . مبارزه در برابر این سیاه دلان الا محکمه آنها ادامه باید یابد.
  درمورد ناقصین حقوق بشر من دیدگاه خود را تحریرداشته ام . مرجع تصمیم گیرنده مردم شریف و درد دیده افغانستان است ، نه من ویا شما . همچنان در مورد باقر فرین مشهور به غیرتمل باید گفت که رابطه نزدیک با استخبارات روسیه داشته ودارد. اگر در ویدیو کلپ ها توجه کرده باشید ،بافر فرین مشهور به غیرتمل نقش عمده را در تسلمی حاکمیت به دستور [ کی جی بی ] اسنخبارات روسیه و وزارت امنیت دولتی وقت داشت . طبق قوانین جرایم ضد دولتی در اکثر کشور های جهان ، اگر باشنده یا تبعه آن روابط با استخبارات کشور بیگانه داشته باشد ، به نام خاین ملی حبس ابد و یا حکم اعدام برایش از جانب مراجع عدلی صادر میشود . به عقیده من ، هر شخص ويا گروپ اگرخیانت وجنایتی انجام داده باشد ، خود از اعمال که انجام داده است به پیشگاه ملت و تامین حاکمیت ملی و قانونیت سرتاسری ناگزیر به جوابدهی خواهد بود

 • سلام و صد سلام به تمام خواننده گان محترم سایت وزین کابل پرس? و یک سلام گرم و صمیمانه خدمت تک تک گرداننده گان کابل پرس!
  بعد اینکه بنده یک فغانستانی بوده و با دستان لرزان و گریزان افتخار دارم و میکنم از همین مرزبوم هستم چرا که(بامعذرت دوستان قلم بدست) هستند کسانی در این دهکده(افغانستان) که اصلا" بوی و یا خویی از انسان و انسان بودن را در خود نپروریده اند فقط و فقط خشونت را در خود و خانواده و در جامعه خود کاشته وپرورش داده اندتا از آن سوءاستاده نمایند بدلیل اینکه تمام مطالب فوق را از ابتدا تا انتها خواندم بجز توهین ،تحقیر ، فحش گوی ، بی عغت کردن ماردان و خواهران دیگر چیزی در نویشتار شما آقایان نیافتم اگر که روی موضوع به قسم درست اصولی آن صحبت میشد از آن یک کتاب بوجود میآمد و سر مشق برای دیگرانی که کمی بعد آنرا مورد مطالعه قرار میدادند قرار میگرفت گر چه بنده کدام مفتی و طرف دار طالب و طالبانی بودن نظام هم نبوده و نیستم مگر یک موضوع را میخواهم خدمت تمام خواننده گان و مفسرین این سایت به عرض برسانم که روی آن بحث نشده و اگر میشد تا اندازه تعداد از برادران جواب خود را بدست میآوردند. دوستان گرامی: نه در قانون اساسی غرب ، نه در قانون اساسی شرق ، نه دین عیسویت ، نه یهودیت خلاصه اینکه هیچ قانون برای هیچ انسان اجازه نمیدهد که به شخصیت کسی و به وقار و حیصیت کسی بی حرمتی شود و یا اهانت صورت گیرد چرا برادران از حقایق چشم پوشی میکنند و به مقام ولایی آن حضرت "ص" میتازندچرا بتاریخ مراجعه نمیکنندو حقایق ره دریابند همان پیغمبر نبود که همین زنان از شر زنده بگور کردن نجات و هم ردیف مردان قرار دادو از شر این بخردان نجات داد و حق انسان بودن را برایشان اهدا کردو همین مبارزین نبودند که از تولد نسل زن عار میکردند بیاید دوستان یکبار به عقب برگردیم و او فداکاری های آنحضرت به این موجود پاک خداوندی نمودو بر من و تو بیادگرا ماند تا به او احترام و حق برایشان قایل باشیم برادران عزیز من به یک تعداد از سخنان شما موافقم که هستند کسانی با استفاده از کلمه اسلام و دین فقط بخود بلند منزل میسازند ، آدم میکشند ، به ناموس دیگران تجاوز میکنند، دورغ میگویند و خوده گویا اینکه به جنت میرویم انتحار میکنند و ده ها طفل ره یتم و ده ها زن را بیوه مینمایند این ها اصلا" در هیچ جای دین و شرعت محمدی جای نداشته و نداردفقط این من و تو هستیم مرتکیب این جرم میشوم . دوستان عزیز در هیچ قرآن کریم که کتاب الهی بر من و تو گوش زد نکرده بکش و مال مردم بغنیمت بگیر و تجاوز بناموس دیگران کن همیشه بر منو تو بشارت داده شده احترام بر دیگران قایل شود و از کار های نا پسند بپرهیز. در آخر از فرد فرد تان خواهش میکنم به کلمه انسان احترام قایل شود اینکه کافر است ، مسلمان است ، یهود است یا نصارا چرا که انسان را ( منو تو را ) خداوند اشرف مخلوقات خلق نموده است که از این بیشتر درجه نیست که برایمان قایل میشد تشکر از همه شما خداوند توفیق نصیب همه شما کند.

 • برخی دوستان ضد دین مقدس اسلام - زهر خود را پاشیده اند.
  مگر اوغانستان مردها چقدر از حقوق حقه شان برخودداراند که زنهاباشند. همین غربیها و امریکاییهاکه خود دادازحقوق بشر وآزادیبیان میزنند- مگرسازنده طالببیفرهنگ همین ها نیستند ویا نبودند؟؟؟؟؟؟؟
  مکر همین امریکاییها و غربیها کرزی -برادرملاعمر را همراه با همه ای اعضای طالب و گلبیدین -از پاروق وردک وکریم خرم -ارغندیوال وجمعه همدرد تا ملاسلامضعیف وملاراکتی وملامتوکل وغیره برما تحمیل ننموده اند؟؟؟؟؟
  این لخت شدن ها و لخت کردنها هم جز سیاست غربیها است- مگرچرا در عقب سفارت عربستان سعودی که مخرب ترین دولت ازنگاه حقوق بشر وحقوق زن است -لخت نمیشوند؟؟؟؟؟

 • یک شعر خیلی زیبا از مریم میترا سکسی ترین شاعر زن در کابل :
  من افریقا را دوست دارم
  و مردان قوی هیکل انان را
  وقتی پستان هایم را رها کنم
  در دست های زیبای انها وقتی لبانم را در لبانشان بخیه بزنم
  وقتی مرا فشار دهند خیلی سخت در میان بازوهای سخت... شان اب شوم
  لذت ببرم صدای ابریشمین بکشم که بس بس بس که دیگر مرا طافت به پیش رفتن نیست
  و او هنوز وحشیانه به جنگل باغ های تنم تیز تیز تند تند به پیش برود
  و من از او حمل بکیرم سیاه پوست ترین کودک از من است مردم من مادر یک کودک افریقایی هستم

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس