صفحه نخست > دیدگاه > طالبان چه میخواهند؟

طالبان چه میخواهند؟

طالبانی که حاضر به صلح نیستند وطالبان صلح جو
محمد رضا طوفان
سه شنبه 25 دسامبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

طی دوسال گذشته قدرت نظامی گروهک طالبان به طور چشمگیری تضعیف یافته و انشعاب های طالب در نواحی مختلف کشور،آماج حملات مستقیم نیروهای ائتلاف،نیروهای امنیتی افغانی و موج وسیع خیزش های مردمی قرار گرفته وشکست های بزرگی را متحمل شده اند. طوری که بیش از شش هزار طالب تنها در دوسال اخیر کشته شده وتعداد زیادی نیز در محابس و شفاخانه های نیروهای امنیتی تحت مراقبت هستند.جدا از این مسایل تعدادکثیری ازمخالفان مسلح نیز دست از مبارزه برداشته وبه پروسه صلح پیوستند.

گروه طالبان اصالتاً و ذاتاً یک جنبش غیر افغانی محسوب می گردد که از مرزهای پاکستان و درراس آ.اس.آ فرمان گرفته وخط مشی مستقل افغانی ندارند.گروهک طالبان ابتداً به منظور مبارزه با نیروهای شوروی سابق واردکارزارمبارزه مسلحانه درافغانستان شد.با شهادت داکترصاحب فقید نجیب الله احمدزی گروهک طالبان اساس وبنیاد امارت اسلامی افغانی را پایه گذاری نمود.تقریباً از همین زمان بود و عملکرداسلامی این گروه تغییر مسیر داده وهدف مقدس پایه گذاران این گروه که هماناجهاد با نیروهای متجاوز بود به یک هدف سیاسی جهت کسب ودوام قدرت سیاسی در کشور مبدل گشت.
کشور مادر زمان سلطه طالبی ها تنها به عنوان مامن وپناهگاه بزرگترین شبکه های تروریستی جهانی شناخته شده بود و قاچاق مواد مخدربه صورت یک تجارت ازاد وپرمنفعت به طور روز افزونی گسترش می یافت.بسیاری از حقوق مردم ما پایمال شده وزنان هیچ گونه امتیاز شهروندی را دارا نبودند.
باسقوط طالبان وروی کار آمدن حکومت جمهوری نوین،دوره جدید حیات سیاسی در کشور آغازگردید.ولی طالبان که بازنده اصلی این تحولات بودند وهمچنین سران پاکستانی که یکی از بزرگترین پناهگاه و منابع عایداتی خویش را از دست داده بود.برای باردوم متوسل به شعائر وبنیادگرایان اسلامی شده،با شعار جهاد اسلامی علیه کفارعده ای از مردم ساده لوح،متعصب وجاهل را از گوشه وکنارکشور گردآورده ودوره جدید مبارزات خویش را برای کسب قدرت آغاز نمودند. درسالهای اولیه مبارزات طالبان به علت دردست داشتن تسلیحات وتجهیزات وکمک های نظامی پاکستانی ها ونیزمیلیونها دالراندوخته مالی خویش توانستند ضربات زیادی به دولت نوپا ما وارد اوردند ولی با فعالیت های گسترده استخباراتی ونظامی نیروهای ائتلاف وافغانی طی ده سال گذشته طالبان پایگاههای مهم واستراتژیک خود رادر نواحی مختلف کشور از دست داده وبه اجبار به کوهها وجنگلات اطراف قریه جات پناه برده وعده ی دیگر از رهبران نیز به خاک پاکستان پناه بردند.طالبان که دیگر از حمایت مردمی نیز برخوردار نبودندبا افزایش حملات نظامی خویش وحتی هدف قراردادن نیروهای ملکی در حملات خویش سعی براعلام موجودیت نمودند وسعی برآن دارند تا با ارتکاب چنین اعمال دهشت افکنانه ای به نیروهای خارجی چنین القاء نمایند که گروه طالبان همچنان دارای قدرت نظامی گسترده میباشند.البته قابل ذکر است که اکثراین عملیات های مخربانه نیز توسط طالبان خارجی انجام میشود.وهمین طالب های خارجی اند که در قریه جات با ایجاد سپر انسانی از باشنده گان قریه جات مختلف باعث افزایش قربانیان جنگ و شهادت عده ای از مردم بیگناه کشور میشوند

با تحلیل مسایل داخلی واوضاع فعلی طالبان داخلی کاملاً روشن وواضح میگردد که طالبان افغانی از جنگ وسلاح به دوشی خسته شده اند وتمایل زیادی به صلح دارند.وحتی تعداد زیادی از انهادر دوره های مختلف وبه صورت انفرادی وجمعی به پروسه صلح پیوسته اند.دربرعکس درجناح مخالف آنان قرار دارند که خاک افغانستان مقر وپایگاه اصلی آنان محسوب میگردد.وبه هیچ وجع حاضر به صلح نبوده و رویای ایجاد امارت اسلامی هرچند در سطح کوچک ومحدود به چند ولایت در افغانستان را در ذهن می پرورانند.از این رو با تحت فشار قرار دادن طالبان افغان سعی بر آن دارند تاآنان را نیز ترغیب به تداوم جنگ نمایند. همچنان طالبان خارجی باایجاد گروهی کشفی در خاکهای افغانستان آنعده افغانهایی که قصد پیوستن به پروسه صلح را دارند شناسایی و به قتل می رسانند. همچنان کارمندان و زمینه سازان صلح در کشور نیز از دیگر اهداف طالبان خارجی محسوب میگردد.
کنفرانسی که در پاریس به عنوان کنفرانس صلح دایر گردیده ونماینده گان گروههای مختلف سیاسی ومخالفین دولت در آن اشتراک دارند.متاسفانه طالبانی را مخاطب مذاکرات قرار داده اند که نماینده گی از طالبان خارجی و پاکستانی مینمایند تا طالبان افغانی دخیل در جنگ وهمین امر سبب به بن بست رسیدن این جلسات شده است.حال آنکه نماینده گان حزب اسلامی حکمتیار که مواضع نرم تری نسبت به طالبان دارند.با وضع شروطی حاضربه قبول صلح می باشند.ولی طالبان پاکستانی که تنها هدفشان ایجاد یک پایگاه امن در کشور است به هیچ وجع هرگز حاضر به کنار آمدن بانماینده گان دولت فعلی نخواهند بود.زیرا آنها مسلما درک مینمایند که با حضور نظامی امریکا در کشور.هرگز به آرمان ایجاد امارت اسلامی نخواهند رسید.
به طور یقین اگر دولت ما مسولیت مصونیت جانی طالبان افغانی را به عهده بگیرند ونیزمذکرات در داخل خاک افغانستان صورت بگیرد.پروسه صلح با سرعت بیشتری به پیش خواهد رفت .

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس