صفحه نخست > خبر و گزارش > سید شاه آغا خاکسار گرداننده ی چند فاحشه خانه و حمله کننده به جان غیر نظامیان (…)

سید شاه آغا خاکسار گرداننده ی چند فاحشه خانه و حمله کننده به جان غیر نظامیان در غرب کابل رییس پولیس حوزه 17 می شود

کابل پرس خبری
دوشنبه 7 جنوری 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کابل پرس?: منابع کابل پرس گفته اند که سید شاه آغا خاکسار، گرداننده ی چند فاحشه خانه در شهر کابل و مدیر جنایی سابق حوزه 6 کابل که در ماه سپتامبر سال 2012 در غرب کابل، در جریان حمله ی اوباشان به مردم بی دفاع، در همراهی با اوباشان دستور شلیک به غیر نظامیان را داده بود، از سوی وزارت داخله حکومت مافیایی کرزی به عنوان رییس حوزه 17 شهر کابل خواهد شد. حوزه 17 پولیس مناطق خیرخانه و سر کوتل را در شهر کابل در بر می گیرد. این جابجایی بخوبی نشان می دهد که سید شاه آغا نه تنها تحت تعقیب نگرفته بلکه با حمایت مافیای مستقر در وزارت داخله به پست مهمتری گمارده شده است.

برخی از شاهدان عینی به کابل پرس? گفته بودند که سید شاه آغا خاکسار در جریان حمله به غیر نظامیان به دلیل نوشیدن مواد الکولی در حالت مستی قرار داشته است.

در ماه سپتامبر سال 2012 عده ای اوباش درحالی که مسلح بودند، سوار بر موتر در حالی که عکس احمد شاه مسعود را بر موتر نصب کرده بودند، در غرب شهر کابل به مردم بی دفاع حمله نمودند و پولیس حوزه 6 به دستور سید شاه آغا خاکسار از اوباشان حمایت کرده و به طرف غیر نظامیان شلیک نمود. در نتیجه ی این حملات یک دانشجو و یک پولیس کشته شدند. پولیس کشته شده نیز به دلیل عدم شلیک به سوی غیر نظامیان از سوی همکاران خود از پای در آمده بود.

دستور شلیک به غیر نظامیان توسط سید شاه آغا خاکسار گرداننده ی چند فاحشه خانه و مدیر جنایی حوزه شش صادر شده بود
يكشنبه 9 سپتامبر 2012, نویسنده: کابل پرس خبری

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • این احمق مست در سایت افغان پیپر قلم میزند. سایتی که خرجش به گردن سپاه ایران است.

 • این ابر قدرت های دولتی هم صاحب همه چیز هستند از تجارت سکس خانم ها تا مواد مخدر چه میتوان کرد همه این ها یاغی و باغی بودند زمان مجاهیدین یاد تان است که چه نکرده اند دزدی چپاول بی ناموسی حرفه انها هستند .

 • yaki menawesad wa degari tayeed mekonad haqeqat ra khoda jan khodash medanad
  ok

 • yaki menawesad wa degare tayedash mekonad haqeqat ra khoda jan khodash medanad
  ok

 • ما هزاره ها هم عجیب عاداتی داریم از مسعود بدمان میآید از کرزی بدمان میآید از خلیلی بدمان میآید از محقق بدمان میآید فقد مزاری مرد بود ....؟

 • این دشمنان هزاره بنام سید که هزاره را به چشم نوکر و انسان درجه میشمارد چرا باز به کرده های هزاره سوار میشود کجاست خلیلی مححق و وجدان های بیدار هزاره ها که خاینین و ستون پنجم دشمن را در بین هزاره باز هوای قتل معامله گری وجنایت دررا در حق مردم مظلوم مادارد.

 • من شاداب امین بیگزاد نام دارم یکی از روزنامه نگاران افغان ... کابل پراس چند سوال چرا مسایل قومی را دامن میزنید؟
  چرا روی دوسیه های دورغ وقت خواننده گان را میگیرید؟
  شما همواره از قوم هزاره را برا،ت دادین داحالیکه همه اقوام در افغانستان زجر کشیده اند چرا ؟
  به هرحال با توجه به تجربه که از جنگ مردم ما دارند امید که مسایل قومی را دامنی نزنید من به این باورم که هزاره ها هم برادران ما هستند وپشتون ها همچنان اما کابل پرس? من فکر میکنم که تنها باری هزاره ها نشرات میکند ازین رو امید واریم که باداران شما کسانیکه هستند خوب بدانند که دیگر مردم افغانستان به شما فاحشه های ساسی سازگاری نخواهد که شما برسرگرده های مردم استاده شوید وقدرت را در دست بگیرید به هر حال باید بگویم که اقای خلیلی یا اقای محقق نماینده گی از قوم هزاره نمیتواننند بدلیلکه مردم انان را نماینده های خود قبول ندارد ویاهم مارشال فهیم قانونی یا هم استاد عطا نماینده گی از قوم تاجک کرده نمیتوانند ویا هم آقای کرزی نمیتواندکه از قوم پشتون نماینده گی کند به این ترتیب کابل پرس ازین نوشته های شما چیز بر نمیاید باید که بگویم که لطفا این نوشته های خودتان را دیگر نشر نکنید مگر اینکه انچه حقیقت است وانچه که به خیر فلاح مردم است .{{}}sh_abann yahoo.com

 • ازخواندن مطالب فوق چنین نتیجه گرفتم که یکتعداد قلم به دستان ازنوشتن حقیقت می ترسند ویا ابا میورزند . خاین هرکسیکه است خاین است . این قهرمانان ، این قوماندانانان ، این پروفیسوران ، این فرشته های نجات ، این تیکه داران دین ومذهب . کار خوبی را که به نفع مردم ووطن کرده اند لطفاً طورنمونه نوشته کنید . درغیرآن تمام جنایات وخیانت های شان برای مردم بدون نوشته شما معلوم وهویداست . اینکه درتجلیل سالگرد مردار شدن یکی ازاینها تعداد ازانسانهای بی گناه قربانی غرور وبی خردی هواداران شان میشوند این مطلب نه به مسئله ملی تعلق دارد ونه به مسئله مذهبی بلکه به خرد وانسانیت همان اشخاص تعلق دارد که آنهارا تربیه نموده اند وازآنها مانند ابزار استفاده مینمایند.

  آنلاین : http://hamid.yahoo.com

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس