صفحه نخست > خبر و گزارش > يونيفورم آقای صالح تحفه برادران ایرانی بود!

يونيفورم آقای صالح تحفه برادران ایرانی بود!

امضا محفوظ است
جمعه 25 جنوری 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

مردم افغانستان هیچگاهی فراموش نمیکنند که مرحوم برهان الدین ربانی عادت داشت با یک فشار طالبان همراه چوکی فرضی ریاست جمهوری خود به تهران فرار کند. یکی از مبانی اصلی ارتباط ربانی و حزب جمعیت اسلامی و شورای نظار همنژادی و همزبانی با ایرانیان بود. این روابط همین حالا هم به صورت صمیمانه وجود دارد و آقای امرالله صالح جاسوس برجسته چند جانبه که در راس استخبارات افغانستان قرار داشت از این موضوع اطلاع کامل و کافی دارد.

همین آقای ربانی وقتی بود که سلاح ایرانی در اختیار طالبان قرار داده آنها را فرشته های صلح میخواند و به آنان اجازه داد که تا دروازه های کابل برسند. آقای ربانی با مفکوره های قرون وسطی اخوان پیش از طالبان زمینه ورود القاعده را به افغانستان فراهم کرده بود. همین ایشان بودند که در دفاتر استخبارات پاکستان جا انداخته و هر روزی بر سر سرنوشت مردم دردمند این دیار معامله مینمود.

وظیفه مهم آقای ربانی را فی الحال فرزند ایشان آقای صلاح الدین ربانی به دست گرفته و در دفاتر استخبارات پاکستان آزادی فرشته های صلح مرحوم ربانی را طلب می کند.

اگر چه که امروزه بقایای شورای نظار با سرقت تسلیحات و تدارکات اردو و پولیس ملی خود را مجهز میکند ولی در زمان جهاد و حکومت خودخوانده جمعیت و شورای نظار و هم در دوره امارت فرشته های نجات یونفورم نظامی ایران، پول و تسلیحات آنها را در اختیار داشتند. آقای صالح بعد از اتمام ریاست در استخبارات و در وقت شروع تظاهرات انتخاباتی در ایران به تقلید از ایرانیان چند روزی دستبند سبز به دست میبست.

شاید آقای صالح در وقت حکومت خودخوانده شورای نظار و جمعیت و دوره امارت فرشته های نجات تا وقت حمله امریکایی ها به افغانستان یونیفورم ایرانی در جان داشته بود.

حمله اخیر آقای صالح به شیعیان و وابسته نشان دادن آنها به ایرانی ها بدون تفکیک کردن بازی مرموز استخباراتی ایشان است.

آقای صالح فراموش نکند که شیعیان وابسته به ایران مانند شیخ آصف محسنی، سید حسین انوری، سید محمد علی جاوید و...سیاست های خود را در همسویی با ایران و شورای نظار تنظیم کرده و تا به حال تنظیم میکنند.

"امضا محفوظ است" برای کسانی ایجاد شده که نمی خواهند هویت و نام آنان در کابل پرس? افشا شود. "امضا محفوظ است" مربوط به یک نویسنده نمی باشد و ممکن است نویسندگان زیادی از این امضا استفاده کنند. تشخیص اینکه چه کسانی می توانند از "امضا محفوظ است" استفاده کنند، پس از درخواست نویسنده، بر عهده کابل پرس است.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • یک مثل داریم که می ګوید که اګر چیزی بدی (.....) را می خوری قاشق اش را به کمر خود بیاویز ، اما درافغانستان برعکس چیزی بدی (......) را خود رهبران شورای نظار و جمعیت اسلامی خورده و حتی به ګفته خود عطا که ما از کمک ایران بود که به ضد طالب می جنګیدیم ولی حالا قاشق اش را به کمر هزاره های افغانستان می آویزند . وباید ګفت که دوران ناآګاهی مردم ګذشت و حالا همه چیز روشن شده ، و رژیم مستبد و فاشیست ایران از نژاد خود حمایت کرده ومی کند و حتی چندین سرک را در تهران بنام هم روسای شورای نظار و جمعیت اسلامی کرده ودر مقابل عطا دیکتاتور مزار بعضی سرک هارا بنام فاشیست های ایران نام ګذاری کرده است. ومعلوم است که هزاره هارا در ایران بربر ګفته واز نژاد خود نمیداند. و برعلاوه دروقت سالروز احمد شاه مسعود تعطیل عمومی اعلان می کند و می ګویند که هتلر دومی است ، ولی در سالګر مزاری که هم مذهب شان است حتی هوادارانش را نمی ماند که سالګرد را به نحوی خوبتر برګزار کند. اما صالح فکرمی کند که بایک مقاله ناقص خود افکار مردم را علیه هزاره ها تحریک می کند و امروزهمه امور را مردم میداند که کیها خاین است وکیها شمشیر زن . واین را برادران ‍پشتون هم میداند که هزاره ها در ایران با چی وضع و بد حالی بسر می برند که بهترین اسمش افغانی کثیف و پدر سک است ... ونیاز نیست صالح جان که به زبان ‍پشتو بنوسی. اګر یادت مانده باشد که دروقتیکه کرزی جان خودرا به ...... تف کرد راند از ریاست امنیت ملی، تو شروع کردی به تقلید از بادران خود و بستی در بند دستت رخت سبز را و یکتعداد هوادارانت هم چنین کردند، وحالا آمده مردم هزاره را بجرم مذهب شان وابسته به یک مردم فاشیست میدانید، درست است که هم مذهب است ولی هر ګز از انها تقلید نکرده و خودرا وابسته نمیداند. وهم چنان فاشیست های ایرانی که برای احمد شاه مسعود بارګاه ساخته درآرامګاه اش ،واین هم نشانی که بعد از اینکه کرزی به..... تف کرد صالح جان:

  • به آقای امرالله صالح وهمفكران شان یادآوری میكنم كه فراموش نكنند كه عبدالعلی مزاری بزرگ قبله هزاره های شیعه را از ایران برگشتاند ودر داخل افغانستان آورد وبا این كار خود غیروابستگی هزاره های شیعه مذهب را از ایران نژادپرست تآمین نمود .
   پیروان مزاری كه ستون فقرات جامعه هزاره های افغانستان را تشكیل میدهد ، فارس های نژادپرست ایرانی را به صفت دشمنان تاریخی خود میشناسند . آنچنانیكه در زمان جنگ در بین حزب وحدت وشورای نظار ، ایران دشمنی خود را با خلق هزاره به اثبات رسانید . با این حال چطور شد كه امروز ایران از طریق هزاره های شیعه مذهب وارد افغانستان گردد ، درحالیكه بقایای حزب جمعیت آقای ربانی وشورای نظار آقای مسعود به نمایندگی ناقل بچه ( ملم عطا ) كمر بسته استاده هستند تا كه در ایران خدمت ونوكری كنند .
   اوزی بیگ

 • this is a goood answer
  to salih

  آنلاین : http://salih

 • this is a good answer to mr salih.he did not remember what he said and what he did before? he alweye act like iranian...now he is chanbing his mind????? when ha was working whet karzai, no body saw his claime now he is against the system....when I read his coment a bout pilitcs
  , sems to me, he wants to be agent of cia and stay in piwer.

  آنلاین : http://salih

 • اقلیت شیعی را بگذار کنار و صاف و سچه بنویس "اقلیتی گمنامی بنام هزاره".
  آقای صالح یادت رفته که چند سال قبل وقتی جنگ ها و مجاهدت شما برعلیه طالبان و خودتان ادامه داشت، تدارکات نظامی و مالی تان را ایران انجام میداد؟
  آقای صالح یادت است که چند سال قبل آقای مسعود یکی از پروپا قرص دوستان همزبان ایران بود، خدمات ایران را فراموش کرده ای و یا میخواهی افکار عمومی را بر وفق مراد تان تغییر دهی؟ از ایران پول بگیر و بنام هزاره ها و اقلیت شیعی مصرف کن!
  یادت رفته که چند سال قبل دوست نزدیک و مجاهدت آقای یونس قانونی از گدام های وزارت معارف پول این جمهوری بی بند باری که اسمش را برده ایید، بوجی بوجی میکشید و برای هواخواهان و کمپاین هایش مصرف میکرد؟
  اگر نه میدانی، نفر اول و دستیار جناب قانونی که یکی از همان نوکرانی است که خودت بارها ملاقات کرده ای و این مسایل را قبل ازینکه خانواده پشتون سالار کرزی داند مردم ما میدانیست.
  همه میدانند که جبهه متحد شمال و دوستان مقاومت گران سنگر دوست شما را با پول ایران به این قدرت فخر بستان تان رسانیده و خودت ازیک مجاهد کوچه بازار به مقام ریاست امنیت راه یافتی و امروز برچسب مالی را به یک قوم محروم که هیمش قربانی ایران و سوی استفاده های ایدیولوژیک وهمزبان شماست میشود؟

 • جالب است، از یک طرف صالح را متهم به ایران گرایی و هم‌سویی با ایران می کنید و از طرف دیگر می گویید که صالح دستبنند سبز دور دست خود بسته بود، در حالیکه دست بند سبز در ایران برای حکومت به عنوان یک دشمن دیده می شد و مخالفان سیاسی حکومت رنگ سبز را نماد رنگی خود انتخاب کرده بودند. این یک!
  و اما دوم: نویسنده خیلی خیلی غیر حرفه ای است؛ خواسته بگوید که شیعیان از ایران حمایت می کند و نام چند نفر سید را برده است، آیا در افغانستان فقط سیدها شیعه هستند؟ در ثانی یادتان باشد که همین اکنون روابط آقای محقق با ایران به مراتب بیشتر از دیگر افراد است. می گویم نویسنده غیر حرفه ای است قبول کنید، او از شیخ آصف محسنی، نام برده در حالی که همه می دانند رابطه ی این فرد با ایران چگونه بوده است. در زمانی که خانواده ی شهید مزاری از بنیاد شهدای ایران مستمری دریافت می کرد، ایران دفتر حرکت اسلامی را مسدود کرده و آقای محسنی را مجبور به ترک ایران کردند.
  در ضمن هزاره ها همانطور که اقای محقق به این نتیجه رسیده است باید اسراتیژی خود را طوری عیار سازند که ایران از آن ها حمایت کند، وگرنه طی ده سال گذشته تجربه شده است که هیچ کشوری از هزاره ها وشیعیان حمایت نمی کند.امریکا؟ ذهی خیال باطل، انگلیس، همچنان، مگر ترکیه و دو سه کشوری که کمک شان به درد خودشان می خورد.
  در این بین آقای خلیلی به طور پنهانی کارهایی را در حال انجام دادن است. او خوب توانسته دل ایران را به دست بیاورد. از حضور ایرانی های خانه ی فرهنگ ایران در کابل در تلویزون نگاه گرفته تا.....

  • محمد جمعه خان تنها چند سید شیعه نیستند ولی همین چند سید ومحسنی دجال ودین فروش جیره خواران رزیم فاسد ومنفور ایران استند.و تاجیک ها عموماُ وباند دزد وجنایت کار ربانی مسعود خصوصاُ از مزدوران نام ونشاندار ایرانی ها وروس ها استند.تمام سلاح ووبول وامکانات به اصطلاح دولت خود خوانده ربانی مسعود توسط ایرانی ها تمویل میشد.این فاشیست های جنایت کار در تاجیکستان برای مسعود معدوم وجنایت کار در تاجسکستان سرزمین بدری این تاجیکستانی زاده یک مرکز درست کردند که تمام کمک های اهدایی باداران روسی وایرانی این دزد بچه در آنجا واز آنجا به مناطق خود شان آورده میشد.رژیم جنایت کار ایران حتی آموزش های رنگارنگ نظامی واستخباراتی در اختیار مزدوران هم نژاد شان قرار میداد.ساخت سباه جنایت کار ایرانی بنام سباخ محمد نیز در همین راستا بود.که از مردم بی دفاع مهاجر که به ایران رفته بودند با زور واجبار سرباز گیری میکرد ودر مناطق این جنایت کاران مزدور ماننذ تخار وسالنگ به خط اول جنگ ها روانه میکرد.امیروز دیگر بر همگان معلوم است که سید های مزدور وجاسوس ایران با دیگر جاسوسان ومزدوران ایران یعنی بسمانده های دزدان جنایت کار شورای نظار وجمعیت وعطای دزد وناقل همه در یک سنگر قرار دارند.وزیر فرمان باداران ایرانی خود استند.ترفند های که رزاق مامون دیگر جاسوس چند جانبه دیگر کهنه شده است وخریداری ندارد.این ابله نیز کوشش داشت با نوشتن مقاله های گمراه کننده هزاره ها وحزب وحدت را وابسته به ایران جلوه بدهد ودزدان شورای نظاری را ضد ایران.درحالیکه قضیه کاملاُ بر عکس است.من مطمپن استم همین اکنون امراالله صالح جاسوس چند جانبه در ارتباط تنگاتگ با ار بابان ایرانی خود قرار دارد.وحتی با مشوره آنان شاید این مقاله را نوشته باشد.چون هزاره ها روز بروز بر اعتماد بنفس وقدرت وتوانایی شان افزوده میشود.واین به مذاق فاشیست های جت نژاد ایرانی خوش نمیخورد.در مظاهرات چند سال اخیرهزاره ها ما دیدیم که این مردم عکس های منفور رهبران ایران را دیگر در دست ندارند وخواسته های شان نیز خواسته های هزاره یی وملی است.به همین خاطر هزاره ها در تمام جهان مظاهره کردند وفقط در ایران این اجازه را نیافتند.واین نشان می دهد که این رژیم منفور از این تحولات ناراحت است.چون دیگر نمیتواند از هزاره ها سوء استفاده کند وبه هر دلیل مسخره یی آنها را به سرک ها بکشد وبنفع منافع خویش سوء استفاده کند.سخن آخر اینکه آقای صالح ودیگر مزدوران تشت رسوایی تان از بام افتاده.کمک را شما ودیگر مزدوران شورای نظاری وسید ها از ایران میگیرید وبد نامی اش را می خواهید به نام هزاره ها وشیعیان بنویسید این ترفند دیگر از مود افتاده.همه میدانند قضیه از چی قرار است.

  • abdolah boro barai babat mazari fatehe bikhan

   آنلاین : http://kabullpress

  • چتلی را باند شورای نظار میخورد اما قاشق را به دامن هزاره ها پاك میكند ها ها ها ها ...........

 • Sallam to all viewers of Kabulpress.
  I am surprised to hear that Mr Saleh has blamed Hazaras for being connected with the brutal regime of Iran. It is quite clear that Hazaras have suffered a lot in the hands of racist Iranian for decades. It is you Mr Saleh and your disciple who have been receiving adds from racist Iranian Government. Despite knowing these entire, if you are blaming Hazars, I believe you are either a stupid person who does not know what to say, or you are very racist. I hope you realize your mistake and apologize from Hazars.

 • نظر من در رابطه با اظهارات امر الله صالح این است که حتما ایرانی ها به او توجهی نشان نداده اند و احتمالا بوجی دالرها را به داکتر عبدالله، عطا و یونس قانونی تسلیم کرده اند وگرنه آقای امرالله صالح با آن همه سیاست محافظه کارانه اش هیچگاه علیه تهران موضع گیری نمی کرد و خصوصا حالا که در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری هستیم قراین و شواهد نشان می دهد که در تصمیم گیری های مراجع تصمیم گیرنده تهران در مورد حمایت از افراد مهم تاجیک، اسم امرالله صالح نبوده است و همین موضوع جناب صالح را ناراحت کرده است اما جناب ایشان ناراحتی شخصی خود را بر سر مردم شیعه و هزاره خالی کرده است، امریکا میداند و باید هم بداند که تهران از شیعیان در افغانستان حمایت میکند و ایران هم کاری خوبی میکند و اگر این کار را نکند به مثل صدام حسین در بیخبری سقوط میکند شما نگاه کنید به پول های نفت عراق را که صدام یک دالر آن را به فلسطینی های غریب و مفلس کمک نمیکرد و لهذا در تاریکی سقوط کرد و پول ها همه به دست امریکایی ها افتاد حالا تهران کار خوب میکند که پول های نفت خود را به حزب الله لبنان، شیعیان عراق، شیعیان یمن و شیعیان بحرین، شیعیان سعودی، شیعیان پاکستان و یک کمی را هم به شیعیان افغانستان کمک میکند و از این پول اگر یک و نیم میلیون دالر را به تلویزیون راه فردا آقای محقق داده است کار بسیار خوب و بجای کرده است و گر در صدد کشاندن تلویزیون نگاه به طرف خود است هم کار خوب است شما فکر میکنید که اگر ایران به شیعیان و هزاره های افغانستان کمک نکند آیا امریکایی ها به ما کمک میکنند؟ این خیال احمقانه را از سر خود بیرون کنید یکی از کارمندان اسنخبارات امریکا به نویسنده این نوشته گفت که کمک به شیعیان افغان و مساجد آن توسط وزارت خارجه امریکا رسما ممنوع شده است. لندن ، انکارا، اسلام آباد هیچکاهی به اقلیت شیعه مذهب افغانستان کمک نمیکند و دلیلی هم ندارد که کمک کند و نباید هم که کمک کند بنا براین کسانیکه از داخل خود مردم شیعه و هزاره مخالف کمک ایران به ماها هستند تکلیف عصبی دارند و یا میخواهند مثل مردم بهسود در تاریکی و بیچارگی قتل غام توسط کوچی های سنی مذهب شوند چاپلوسی و جاسوسی را کنار بگذاریم اگر حتا خون خود را مردم شیعه و هزاره افغانستان در شیشه نموده و به بیگانه ها بدهند آنها توجهی نمیکنند اما اشتراکات مذهبی میتواند در بسیار مواقع چاره ساز وضعیت بحرانی ما باشد آقای محقق سیاست مدار است و با آی اس آی نیز در تماس است این کار خوب است و باید احتیاط کند که تا سر منزل مقصود موفق باشد و آیت الله محقق کابلی و آیت الله فیاض نیز باید به کابل بیایند و از مجامع و مراجع شیعیان جهان کمک بگیرند مالی و مادی تا اقلیت شیعه مذهب افغانستان تقویت یابد، تاجیک ها نیز با ما هستند و اما بعضی از آنها گهگاهی به علت نرسیدن پول بیقراری میکنند این عیبی ندارد و کار ها بعدا درست میشود همه ما متوجه باشیم که نصرانی ها و یهودی ها و دولت کرزی اگر نظر مساعد به شیعه میداشتند امروز بامیان آبادترین شهر کشور ما میگردید در حالیکه سرکهای آن شهر هنوز قیر نشده است و مسائل دشت برچی به حایش باقی باشد.

 • این نویسندهء محترم که نام خویش را هم محفوظ داشته است باید بداند که آب را نادیده موزه را ازپا درآورده اند. من مقالهء آقای امرالله صالح را دربخش پشتوی سایت بی بی سی خواندم؛ شاید این آقا به زبان پشتو بلدیت ندارد و زمانیکه نام امرالله صالح را درآن مقاله دیده سر ازپا نشناخته وبا دیدن نامهای عبدالعلی مزاری وحزب وحدت ویاد آوری جنگهای دههء نود میلادی دست به قلم وکاغذ برده وچنین خزعلیات بی معنا را تحویل خواننده گان داده است که به اندازهء یک بال پشه هم ارزش ندارد.
  هرنوشته ایکه مبنای آن دشنام وتوهین واتهام زنی محض باشد وهیچ پیامی درآن نهفته نباشد آن نوشته را میتوان به زباله انداخت که یکی هم همین نوشته است. شاید این نویسنده همان نویسنده ای باشد که راجع به ازدواج دومی وبعدا طلاق شدن خانم داکتر عبدالله هم خزعلیاتی را توأم با یک دست کاری تخنیکی در فوتو درکابل پرس نشرکرده بود که رسوایی اش حتی سردبیر سایت کابل پرس? را هم شرماند؛ وکامران میرهزار بیچاره مجبور گردید که مقاله ای جوابیهء آن اتهامنامه را ازسایت جاودان کاپی کند وازطریق سایت کابل پرس نشرکند تا بیطرفی سایت کابل پرس خدشه دار نشود.
  واقعا اگر چنین نویسنده گان احساساتی و نافهم ودرعین حال جبون وترسو ازطریق سایت کابل پرس به تجریح شخصیتهای سرشناس ضد قبیله ایی چنین گستاخانه وهتاکانه وحرمت شکنانه قلمزنی نمایند وهر چرند وپرندی را بنام مقاله نشر کنند واقعا به آیندهء وحدت وباهمی میان غیر افغانان که درمقابل هیولای فاشیسم قبیله باید متحد ویکپارچه باشند باید گریست.
  مقالهء آقای امرالله صالح؛ که شاید از انگلیسی به زبان پشتو ترجمه شده باشد درتشریح سیاست های جمهوری اسلامی درچند دههء پسین خصوصا بعداز سقوط حکومت جنرال نجیب الله احمدزی دررابطه به افغانستان میچرخد. آن مقاله ازبسیاری جهات مواضع ایران وپاکستان را درچند دههء اخیر راجع به طالبان؛ موضوعات همکاری های اتومی میان ایران وپاکستان وهمسویی های ایران وپاکستان درمقاطع مختلف به بحث گرفته است. درمقالهء مذکور هیچ نوع توهین وتحقیر ویا اتهام خاص که یک گروه مشخص را آقای امرالله صالح وابسته به ایران معرفی کرده باشد به نظر نمیخورد. ولی حقایق تاریخی همین است که سیاست های ایران دربارهء افغانستان براساس منافع ملی خود آنکشور طرح ریزی شده ومیشود؛ چگونه شما امرالله صالح را متهم به ایرانی گرایی وجاسوس بودن به آنکشور میکنید که وی خودش آنجا علیه سیاستهای جمهوری اسلامی افشاگری کرده است وصاف و روشن نوشته که یکی ازضررهای قرار داد دیپلوماتیک میان افغانستان وایران که دیپلومات های هردو کشور بدون ویزه به داخل کشورهای یکدیگر سفر نموده میتوانند امروز جمهوری اسلامی تحت پوشش دیپلومات به ده ها وحتی صدها جاسوس اطلاعاتی خویش را وارد قلمرو افغانستان ساخته ودرهرنقطه ای که بخواهد با آزادی عمل میتواند هرپلانی را خنثی سازد. آیا یک عنصر جاسوس و وابسته به دستگاه استخباراتی یک کشور بیرونی جرأت نوشتن چنین حرفی را دارد؟
  خوب خیرباشد!
  هموطنان هزارهء ما خیلی احساساتی عمل میکنند؛ اینکه جمهوری اسلامی کمک کرده است، نه تنها به حزب وحدت آقای مزاری بلکه به همهء گروه های ضد طالبان براساس منافع ومصالح کشور خود کمک کرده است که چنین کمکهای را ما انکار کرده نمیتوانیم؛ اینکه جناب استاد عطا نیز به چنین کمکهای اعتراف دارد؛ نشان از قدر دانی ونمک شناسی وی میکند؛ شاید شما میخواهید بگوئید که هنر درسیاست این است که مانند کرزی بسته بسته پولهای جمهوری اسلامی را دریافت کنیم وهم بر هرچه که ایرانی وفارس است دشنام بزنیم؛ اما ازنظر من این کار انسانی نیست.
  جمهوری اسلامی ایران ما را درمواقع دشوار کمک کرده است که باید ازآن ممنون بود؛ اما این کمک ها معنای برائت دادن به اشتباهات یک عده اشخاص و گروه ها وحلقات خاص درجمهوری اسلامی ایران نباید تلقی شود که گویا ایران بما کمک کرده است باید ازتمام خطاها واشتباهات یک تعداد رهبران آنها هم چشم بپوشیم، چنین کاری عاقلانه نیست. مردم غیر افغان افغانستان وایرانی های عزیز مشترکات بیشتری باهم دیگر دارند تا با افغانهای آنطرف سرحد دیورند که همین اکنون برای اشغال دوبارهء سرزمینهای غیر افغانها ی (لر وبر) باهم اتحاد کرده اند، وحتی بالای هزاره های ایالت بلوچستان وشیعه های کراچی هم رحمی نمیکنند. شما درچنین شرایط چه میخواهید بکنید؟ آیا میخواهید دریک زمان معین با تمام دنیا بجنگید؟ هم باید با ایران بجنگیم هم با پاکستان هم با اشغال امریکا وناتو وهم با کشورهای شمال افغانستان؟ آیا این عاقلانه است؟ جانم!
  امرالله صالح یک مقاله نوشته است که درآن از اشتباهات سیاسی بعضی ازکارگذاران سیاست خارجی جمهوری اسلامی دررابطه به افغانستان انتقاد کرده است. آن مقاله نه دشمنی با ایران است ونه هم دشمنی با شیعه ها ونه هم باهزاره ها. شما نباید مانند دیوار نمکش هرچیز را بخودتان نسبت بدهید.
  بیائید به عوض چنین چرند نویسی وتوهین واتهام زنی به یکدیگر راه حل را بخاطر نجات از شر اشغالگران افغان جستجو کنیم که همین اکنون زیر نام وحدت ملی وافغانیت خواهان حذف و ازبین بردن همهء ما استند. وگروه گروه ازآنطرف مرز دیورند به اینطرف آمده زمین می خرند وکارت هویت انتخابات را بدست آورده وبرای انتخاب نمودن یک رئیس جمهور پشتون دست بکار شده اند.
  با احترام
  پرویز بهمن

  • جناب بهمن!
   من نویسنده را نمی شناسم و انگیزه اش را هم نمی دانم. ظاهرا به نظر نمی رسد که مرجع نوشتۀ ایشان شاید تنها مقالۀ آقای صالح در سایت پشتوی بی بی سی نباشد چون گزارشی از آن نوشته در سایت فارسی بی بی سی هم نشر شده است. به این حساب شما خود نیز مصداق گفتۀ "بی آب موزه را از پا کشیدن" هستید.
   به قول بی بی سی فارسی آقای صالح یکی از راههای دخالت ایرانیان را نفوذ از طریق اقلیت شیعه دانسته که این کار از طریق قم و بعد منابر و تکایا و ... در افغانستان صورت می گیرد. نمی دانم مشکل در کجااست، اما برداشت من این است که با افشای گوشه یی از حقایق و کتمان گوشۀ دیگر و تعمیم دهی صالح صاحب می خواهد مقصد سیاسی را به کرسی بنشاند. نوشتۀ مورد لعن شما ظاهرا به این مشکل نوشتۀ آقای صالح نقدی نوشته، خواسته بگوید که شیعه بودن را نباید بلاگرادان و تپک ساری بسازند، این بی انصافی و مغالطه است. وی با ارائه عکسها، ویدیو و ... نشان داده که ورودیهای دیگری هم برای گامهای حکومت و استخبارات ایران وجود داشته و دارد، نباید نادیده گرفته شود. در درون شیعیان جریان های مختلف و جود دارد، ملاهای گوناگون داریم و شیعه بودن نمی تواند دلیل عمال ایران بودن باشد. صالح اگر قصد افشا و اصلاح دارد می تواند خیلی واضح روشن کند که کدام جریان ها در افغانستان در برابر دخالت ایران آسیب پذیر تر اند و کدامها عملا همین حالا برای ایران کار می کنند. این گونه معضل روشن تر می شود. نوشتۀ مورد نقد شما می خواهد همین را بگوید که صالح صاحب مثل آقای عطا اعتراف کن و نمک شناسی همین، اینگونه درست نیست که نمک را شما بخورید و نکمدان را بر سر دیگران بشکنید این درست نیست. خوب است علایق و روبط فرهنگی-مذهبی از دخالت سیاسی تفکیک شود. پیروز باشی

  • آقای شریف!
   شما بالاخره خودتان هم ندانستید که چه نوشته اید. زمانیکه ازنویسنده شناخت ندارید وانگیزهء نوشتهء مقاله ای اورا هم نمیدانید بهتراین بود که یا خاموش بمانید ویا خود نویسنده را انتقاد کنید که به چنین خزعلیات نقطهء پایان بگذارد. واقعا اگر تمام خواننده های سایت کابل پرس? مانند شما باشند پس این نویسنده حق دارد که هر پرت وپلا وهر بد وبیراهی را که دلش خواست اینجا بنویسد وکسی هم مقابلیش نه ایستد که آقا! اگر خودت احمق استی مربوط خودت هست ولی دیگران را احمق فکر نکن.
   شما اگر بالای نام این نویسنده دکمهء فشاررا بزنید تمام مقالات قبلی وی پیش چشم شما ظاهر میشود. این نویسنده بفکر من درخواب چیزهای را می بیند وفردای آن مطابق همان خواب چیزی می نویسد. دربند این نیست که چقدر راست گفته ویا چقدر اتهام بسته است.
   در قرآن عظیم الشان، آیه ایی وجود دارد که مومنان را از شنیدن وگوش دادن وقبول نمودن کورکورانه اقوال انسانهای فاسق برحذر میدارد. قرآن به مومنان هوشدار میدهد: ای مومنان ! هرگاه فاسقی بشما خبری را آورد حتما درآن تحقیق کنید، نشود که به قومی ضرری برسانید وآنگاه پشیمان شوید.
   این نویسنده نزد من فاسق است، زیرا کسیکه یک عکس دروغین را به شکل جعلی آن آنهم به شکل خیلی خام وناپختهء آن دستکاری کند وبعد ادعا کند که این عکس ازشب زفاف دکتور عبدالله گرفته شده وبر موثق بودن آن هم تاکید ورزد ولی بعد، طشت رسوایی اش ازبام بزمین بیفتد ومعلوم شود که وی عکسهای جدا جدا وعلیحده را باهم پیوند زده است، پس چنین انسان جعل کار دیگر ازنظر عقل وشعور آدمی نباید سخنانش وحرفهایش مورد قبول باشد.
   درین نوشته، معلوم نیست که امرالله صالح درکجا ودرکدام منبر برضد هزاره های افغانستان حرف زده است وکی ها را مزدور وعامل بیگانه خوانده است. اصلا هیچ اشاره ای درمتن مقالهء این نویسنده به منبع مورد ادعاییش وجود ندارد. من صرف مطابق حدس خودم، چنین برداشت کردم که شاید منظور وی همان مقالهء بخش پشتوی سایت بی بی سی باشد. من که آن مقاله را چندین بار خوانده ام درآن چیزی ازتوهین واتهام زنی علیه هزاره ها نیافته ام پس منظور این نویسنده چیست؟ چرا این آقا به کاسهء گرم تر ازآش تبدیل شده ویک مشت حرف های بی سر وپا و هوایی را عنوان قرار داده وبعد به دشنامزنی واتهامزنی پرداخته است؟ آیا این نویسنده واقعا هزاره است؟
   گمان نمیکنید که این نویسنده اهداف عمیقتراز آنچه درظاهر امر ادعا میکند درسر می پروراند ومیان تاجیکها وهزاره ها میخواهد نفاق وشقاق را بیندازد؟ تا چه وقت ما مردمی باشیم که به هرحرف دروغ وبی سند سرازپا نشناخته همه را به باد ناسزاد بگیریم؟ مگر ما اینقدر باید بیخرد ولاشعور باشیم که هرکسی ما استعمال کند وبنام شیعه وسنی بجنگاند؟
   من درمقاله ای که درسایت پشتو ازقلم امرالله صالح نشرشده مواردی را پیدا کردم که حتی برای وارثان احمدشاه مسعود شهید که شما آنها را شورای نظار می نامید هم سنگینی میکرد. چه کسی ازین منکر شده میتواند که جمهوری اسلامی ایران، یکی ازکشورهای کمک کنندهء عمده برای جبههء مقاومت ضدطالبان بود؟
   چه کسی ازین منکر شده میتواند که درزمان طالبان پل هوایی میان تخار ومشهد وکولاب ومشهد برقرار بود وبرای زخمی ها ومجروحین جنگ همین کشورها بودند که امدادات طبی ولوژیستکی خویش را فراهم میکردند؟
   این حق طبیعی نیروهای مخالف طالبان بود که بحیث یک تشکیلات دولتی برضد کشورهای حامی طالبان باید درصدد یافتن متحد خارجی می بودند این حق شرعی وقانونی آنها بود واست.
   من بحث را درین مورد که جمهوری اسلامی کدام گروه را بخاطر مسایل زبانی وکدام گروه را بخاطر مسایل مذهبی کمک کرده درینجا یک بحث غیرعقلانی میدانم. جمهوری اسلامی ایران بحیث یک کشور مستقل ودارای سیادت مستقل حق دارد که با هرگروه مذهبی ویا زبانی ویا تباری که مصلحت ومنافعش اقتضا میکند کمک کند وبازهم تکرار میکنم که این حق مسلم جمهوری اسلامی ایران است. مگر بگذارد که دیگران بیایند وآنها را قتل عام کنند ؟ عجب منطقی؟
   تعجب میکنم که هموطنان هزارهء ما خیلی کوشش دارند که خودشان را مستقل وبی نیاز ازکمکهای جمهوری اسلامی به میدیا معرفی کنند که گویا یگانه قوم شمشیرزن که نه درجهان بیرون متحد خارجی دارند ونه هم کسی به آنها چیزی را دیکته میکند فقط هزاره ها استند. این کار خوب است ولی غلو ومبالغه در انکار ازکمکهای یک کشور؛ انسان را رسوا می سازد. به عظمت خداوند سوگند میخورم که اگر جمهوری اسلامی ایران درمنطقه حضور نمیداشت امروز درسرتاسر افغانستان بیرق سبزرنگ پاکستان به اهتزار بود وزبان رسمی همه مردم پنجابی وپشتو می بود. ما نباید اینقدر ناسپاس وناشکر باشیم وبخاطر خوشی چندتا اوغان خر که در استقلال طلبی وآزاد بودن اقوام غیر اوغان حتی وحی الهی را هم قبول ندارند بجان هم بیفتیم ویکی دیگرخودرا ملامت کنیم که شما به ایران وابسته استید وما نیستیم.
   وابستگی یعنی چه؟ ایران کشور همزبان ماست، ایران کشور همدین وهمکیش ماست. ما بدون ایران وایران بدون ما هرگز نمیتوانیم که به زنده گی خویش ادامه بدهیم. ولی از وابستگی تا وابستگی فرق وجود دارد. ایران آنقدر به اندازهء نظامی های پاکستان بی ناموس نیست که مانند آنها زن های طالبان را گروگان بگیرد و شوهرانشان را به جبهات جنگ بفرستد ونه هم اقوام غیر اوغان آنقدر وابسته واجیر ومزدور وبی ناموس استند که بخاطر ارضای خواهشات ایرانیها ازناموس خویش بگذرند وزنان خویش را به سپاه بسپارند وخودشان درجبهات نبرد خودشان را بکشند.
   دریک کلام، ایران اگر یک سلسله اشتباهات را هم درقبال افغانستان مرتکب شده است بازهم هزار مرتبه نسبت به پاکستان وسیاستهای انگلیسی اش شرف دارد.
   با احترام
   پرویز بهمن

  • آقای پرویز بهمن ، اصل گپ بالای جمهوری اسلامی (جمهوری شیطانی) نیست كه شما به وكالت آن شمشیر گرفته اید ، بلكه مطلب نویسنده در مورد قضاوت نادرست یكی از نوكران او در داخل افغانستان است وهیچ كسی نگفته كه جمهوری شیطانی ویا به فرموده شما جمهوری اسلامی كدام حق را دارد وكدام را ندارد .
   شما وطرز استدلال تان به همان لفباز های دوران ببرك كارمل میماند كه “رگ گردن را بپنداند” ولی با هر چرندیات و بی منطقی به حریف غالب شود .
   موسی

  • به جواب فردی بنام موسی باید عرض شود که اگر صاحب این قلم بی منطق باشم خودت ازمن بی منطق تر تشریف داری که بدون خواندن اصل مطلب رگ گردن پندانده ایی.
   من درکجا بحث جمهوری اسلامی ویا جمهوری شیطانی را مطرح کرده ام؟
   من میگویم هرکی اتهام مزدوری ونوکری را بدون سند ومدرک بالای یک جناح سیاسی ونظامی ویا فرد مستقل بخاطر ابراز نظریاتش وارد میکند او خودش مزدور است ونوکر است وگذشته ازهرچیز اوبی ناموس است.
   منظور من نویسندهء مقاله است که قبلا هم چنین خزعلیاتی را علیه دکتور عبدالله درکابل پرس با دست کاری جعلی درکار فوتوگرافی توهین نامه ایی را نوشته بود . میخواهی که من هم مانند شما هرسخن پادرهوا وبی بنیاد وبیی سند را درکابل پس قبول کنم؟ این مقاله نیز شبیه آن مقاله ای است که دربارهء دکتورعبدالله نوشته شده بود.
   پرسش من این است که امرالله صالح کی را درکجا بصورت مشخص مزدور و وابستهء جمهوری اسلامی خوانده است که شما اینقدر رگ گردن پندانده اید ومی پندانید؟

  • اگر به مزخرف نویسی کسی بیناموس شود که شما از همه بیناموستر و در صدر جدول بیناموسان قرار میگیرید، چون کل خزعلیات شما دخالت و نشر عکس های شخصی افراد در کابل پرس? بوده است! شما باید خفه و ساکت باشید و در مورد دیگر نویسندگان کابل پرس قضاوت بیجا نفرمایید! در ضمن عکس عبدالله کمپودر با معشوقه اش اصلی بود نه جعلی!

  • چوب شکن بی عقل بی منطق!
   من اگر فوتوهای دیگران را نشرمیکنم ، درآن دستکاری وجعل کاری نمیکنم؛ منبع آن را هم نوشته ام که فوتوها را ازکجا بدست آورده ام دقیق مطابق ناموس ژورنالیزم، ولی شاید خودت با این دفاعیهء احمقانه ات ازین کون پاره ایکه نام خودرا محفوظ داشته است نموده ایی پس حتما بدون هیچ شک وشبهه همین انسان خودت باشی. پس سوال قبلی را که متوجه شخصی بنام موسی نموده ام تو آن را جواب بگو که امرالله صالح درکجا کی ها مزدور ونوکرایران گفته است؟ ودیگراینکه:
   او پست بی شعور !
   تو هنوز هم مدعی استی که فوتوی دکتور عبدالله با خانم دومی مطلقه اش اصلی بود ودرآن دستکاری نشده است. اگر به ین ادعای احمقانه ات باور داشته باشی پس تو واقعا خر تشریف داری؛ زیرا هنوز تو دررشتهء پیوند زدنهای فوتوهای اشخاص یکی با دیگری اصلا معلومات نداری وازین کوچه عبور هم نکرده ایی ولی اگر باوجود تقلبی بودن آن میخواهی آنرا بالای دیگران بقبولانی پس تو بی ناموس استی . زیرا یک چیزیکه پرده از روی جعل وتقلب آن برداشته شده باشد ولی تو با اصرار بخواهی آنرا بالای دیگران قبول کنی هیچ شک نکن که تو نه سنگ شکن بلکه چوب شکن بی ناموس تشریف داری . خدا کند که زین حقیقت گویی ام آزرده خاطر نشده باشی
   با احترام
   پرویز بهمن

  • بیخود است جناب تاجک قلابی (بهمن دورگه)، فرق نمیکند که دست کاری میکنید یانه، مهند این است که عکس های خصوصی گردهمایی افراد را بدون اجازه آنها با تعبیر تفسیرهای احمقانه در کابل پرس? نشر کرده و میکنید! اینکه امرالله صالح مانند شما چه گوه خورده هدف من نبود و نیست! من صرفا اشاره کردم که اگر بیناموسی به مزخرف نویسی باشد که تاجیک قلابی بنام بهمن دورگه در صدر جدول قرار میگیرد همین و بس! حالا از کون سوزی آن کله بی مغزت را بزن به دیوار احمق لاشعور!

  • چوب شکن قلابی یا همان رهگذر بی وجدان!
   ازطرز کلامت من پوستت را درچرمگری هم تشخیص میدهم؛ درنشر عکس های افرادیکه درکابل پرس من آنها را رسوا ساخته ام تا کنون هیچ قانونی وضع نشده است که اجازهء صاحبان افراد مورد بحث شرط باشد. وچه بسا اکثرعکس ها قبلا دروبلاگ ها وسایتهای مختلف نشر شده وصاحبان آن درپیشانی سایتهای خویش نوشته اند استفاده ازمنابع وعکس ها به شرط ذکر نام آن مجاز است. شاید چشمان خودت دید خودرا از دست داده است که منابع عکس های را که تاکنون نشرکرده ام آنها را نخوانده ایی .
   اگر فوتوی ننه جانت را هم درکدام وبلاک شخصی ویا کدام سایت اینترنتی درحال کدام فساد بدست آورم بدون اجازهء وی من آنرا درمقالهء خودم می گنجانم واگر عکس چوب شکنی وغلامی خودت را هم بدست بیاورم؛ من آنرا بدون اجازهء تو نشر میکنم. اما اگر درپهلوی تو ویا درپهلوی عکس خودت ویا ننه جانت عکس کدام حیوان را درکدام حالت غیر نورمال چسب بزنم وجعل کاری کنم آنگاه خودت اعتراض را بالای من خواهی داشت درغیر آن سخنان آبکی ومفت جنابعالی خریدارندارد

  • باز هم گوه خوردی تاجیک قلابی دورگه! قصه تو آم مانند همان ملا میماند، از یکطرف به دیگران ک... میدهی و از طرف دیگر پند! راستی میگفتی در برمنگهام مشغول ک دادن هستی، چیطور عکس های پشتونهای سویدن را به دست میاری؟ از بای فریند قندهاری ات بدست میاری و یا اینکه زنت را در محافل پشتون ها میفرستی؟

 • سلام بر همه ملت افغانستان ترکمن ازبیک تاجیک -پشتون وهزاره !
  برادران همگی خوب میدانید که اقای صالح کیست و نان وابش از کجا تأمین می شود - دستبند سبز و شعارهای ضد ایرانی هم مهم نیست. اما همگی میداند که این طرح واتهام بستن به هزاره ها طرح وپلان پاسداران و قرارگاه قدس است همان قرارگاهی که اقای صالح ویاران اصلسی شان سالها عضو ان قرارگاه بودند واز ان قرارگاه نان وابودوا می گرفتند اقی موسوی قومندان قرارگاه قدس دفتر اصلی اش در پنجشیر بود . ایرانیها در مدت سی سال گذشته هرچه تلاش نمود که هزاره ها را به بهانه شیعه بودن بسوی خود بکشاند ولی موفق نشد الان طرح قرارگا قدس وانصاراست که عامل اصلی انها اقای صالح به صورت امنیتی ان در رسانه ها مطرح می نماید. دراین میدان که ضرر خواهد کرد؟ هزاره ها یک بخش شان شیعه است و بخشهای دیگر سنی و اما این چیزی تازه نیست و ولی هیچگاهی هم ایران هزاره را ادم حساب نکردهو از چهره انها مثل اقای صالح ایرانی پنجشیر بزرگ شد متنفر است. اما دیر یا زود امریکایها هم از بازیهای ریا کارانه ایران وصالح با خبر می شوند.
  از طرف دیگر هزاره ها همانگونه که به کمکهای ایران دل نبسته و چشم امید ندارد به امریکا هم چشم گدایی نخواهد بست. هزاره خدا دارد.
  اربابهای ایرانی و امریکایی نوش جان صالح جانباشد.
  ولی دراین میان یک سخن اساسی با تاجیکهای با وجدان و مستقل.
  شما با چشم تان ببینید که صالح بنام یک تاجیک چگونه میان من وشما اختلاف می اندازد و حقش اینست که شماپاسخ این ادم را بدهید

 • این صالح هر روز کاسه لیسی محقق را میکرد تا دوباره بعد از برکنار شدن از امنیت ملی به جبهه ملی راه یافت اما حالا ؟؟؟ولی هر چه روشن است این است که برادران تاجک ما تا وقتی هیچی نیستن دوست های خوبی اند اما وقتی کمی بزرگ شدند از پشت خنجر میزنن

 • آقا ویا خانم کابلی!
  جناب عالی فرموه اید:<ولی دراین میان یک سخن اساسی با تاجیکهای با وجدان و مستقل.
  شما با چشم تان ببینید که صالح بنام یک تاجیک چگونه میان من وشما اختلاف می اندازد و حقش اینست که شماپاسخ این ادم را بدهید>
  حال اگر ازشما بپرسم که درکجا وچگونه آقای امرالله صالح میان شما وتاجکان اختلاف انداخته است شما چه جوابی دارید؟ نشود که جناب عالی مصداق همان ضرب المثل مشهورشده باشید که میگوید: اگر کسی برایت گفت که بینی ات را پشک خورده است قبل ازآنکه متوجه بینی ات شوی دنبال پشک میدوید.

 • موضوع بر سر حمایت ایران از هزاره هاست ظاهرا!
  نباید فراموش کرد که همانطور که ایران از تاجیک ها حمایت می کرد شکی وجود ندارد که از هزاره ها وشیعیان نیز حمایت کرده است. به نظرتان محقق با ایران هماهنگی ندارد؟ خلیلی ندارد؟
  همانطور که پشتون ها را امریکا حمایت می کند و گهگاهی هم پاکستان شکی وجود ندارد که تاجیک ها و هزاره ها را ایران کمک میکند!
  چرا واقعیت ها را انکار می کنید؟ هم هزاره ها و هم تاجیک ها از سوی ایران کمک می شدند. این موضوع در سطح عامه واقعیت دارد که ایران به تاجیک ها پول و تفنگ می داد و به هزاره ها عکس آقای خمینی. پس محقق و خلیلی پول از کجا می گرفتند؟ گروه های هشت گانه ی هزاره ها که یک جای شد توسط کی یکجای شد؟
  تازه در همان زمان تنها شیخ اصف محسنی با ایران همسو نشد. دیگران همه همسو شدند با ایران. از اقای مزاری و محقق گرفته تا خلیلی و خیلی ها دیگر.
  هم هزاره ها از طرف ایران حمایت می شوند و هم تاجیک ها؟ این عین واقعیت است. اگر رد شود فریب خود است

 • امرالله صالح هیچ نسبتی با مجاهدین و شورای نظار و تاجیک ها ندارد. او جاسوسی معلوم الحال است. لطفا به خاطر یک نفر همه را به باد توهین نبندید. او از خودش نمایندگی می کند نه از هیچ کس دیگری. این را همه می دانند. تاجیک ها تا این اندازه خوار و ذلیل نشده اند که آدمک هایی مثل امرالله صالح از آن ها نمایندگی کند. به تاجیک ها و پنجشیری ها توهین نکنید.

 • دوستان شما خیلی حرف زدید معلوم است که این ها همه حقوق بیگر کشور های همسایه و خارجی هستند اگر سنگ بیگانه را به سینه نبکوید حقوق انها قعع میگردد اگز می خواهی در قدرت بمانی باید دانه شطریج یکی ار طرفین باشی گر نه کارت زار است کسی به دهانت تره هم خورد نمی کند . شما خود می دانید که کشور های همسایه مهره های کشور های غرب هستند باید غلام حلقه به گوش باشد , چه بهتر که همسایه در بدیوار یاشی منفعت بیشتر به همسایه های نزدیک می رسد بیند پاکستان که همه روزه طالبان تعلیم دیده انتهار کشتن را همه روزه به افغانستان ارسال و باحث خون ریزی افغان می گردد هیچ ممانعت وجود ندارد انقدر قدرت مند هستند که در مرگز در ریاست امنیت دولتی افغانستان بم خودش را انفجار می دهد این است قدرت و صلایت انها خود تان فکر کنیدتا اخر قضیه را..... اقای نوسنده فوتوی دو جانی را دوکانداران دین خریت هستند, گداشته اند تا که این دلقک های قرن هستند کشور های ایران ,افغانستان ,پاکستان مسلمانان هند ,تاجگستان و خلاصه خاور میانه به همین منوال است خواهد بود و انها هم حقوق بگیر استسمار کهنه.....

 • من هم نظر اقاى بهمن را تاييد ميكنم.من باور ندارم كه امر الله صالح جنين كفته باشد كه تو سط قبيله برستان و يك عده نامردان كه حاضر اند لكد بايين كمر بزنند و خود را از مقعد انفجار بدهند,به ان بر داخته اند. اكر كسى و با خارجى معامله كرده تنها با قبيله بوده .حكمتيار در ايران بود تا امدن امريكايي ها طالب با ايران داشت كرزى و داود زى بوجى هاى بول از ايران دريافت ميكردند. اكر ايران به جهاد كومكى كرده انهم بسيار ناجيز بوده و دربدل امتيازى در يافت نكرده.
  سخنان امر الله صالح جعل شده من به بى بى سى كه در جعل نام و تجربه دارد باور ندارم. ما انتظار بكشيم تا موضوع روشن شود تا درو غكو بار ديكر سياه رو شود.
  بى بى سى جند روز بيش خبرى او نام معاون وزير خارجه روسيه در باره اسد نوشته بود كه جعل بود و ثابت شد كه دروغ كفته است. ولى اينجا انكه باد كرم خارج ميكند بزودى بايد بشر مد. هيج نوع نفاق در بين اقوام غير بشتون وجود ندارد انها همه با هم متحد هستند ولى عمال با كستان و ايران و ديكر دشمنان ما كو شش دارند تا دربين شيطنت كنند دسيسه تو طعه و جعل كنند كه بزودى شر منده خواهند شد.

 • این موضوع کاملاً واضح و روشن است که پاکستان از طریق مدارس افراطی سنی‌ها و ایران هم از طریق مدارس شیعه‌ها در قم و دیگر شهرهای ایران در امور افغانستان دست درازی کرده و می‌کنند. در این مسئله هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد بناً دوستان ما بسیار ذوق‌زده نشوند به گفته بزرگان: چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است.
  از سوی دیگر خود دین اسلام یک دین مزخرف، عقب‌مانده و بدوی است ولی متاسفانه در طول قرون متمادی توانسته ملیونها پیرو داشته باشد و به فرقه های متفاوت و زیادی هم تقسیم گردیده که عمده‌ترین آن‌ها هم شعیه (اثنی عشری) و سنی‌های حنفی مذهب اند. در مزخرف گوئی و خرافات پرستی شعیه سر اهل سنت را خاریده است. متاسفانه بخش اعظم قوم هزاره در افغانستان شیعه مذهب اند که خود خرافات پرستی این مردم را مانند برادران سنی شان به خوبی نمایش می‌گذارد. معلومدار است که دولت آخوندی ایران از طریق این شیعه‌های نادان و بیچاره مقاصد و اهداف شوم خود را در افغانستان به پیش می‌برد همانطوریکه پاکستان از طریق پشتون‌های نادان و جاهل مصروف ویرانی افغانستان است. احزاب جهادی تاجک هم که در وطنفروشی و خیانت به کشور دست کم از برادران هزاره و پشتون خود ندارند گاهی به دامان پاکستان و گاهی هم ایران افتیده و آله‌ای دست آنها قرار گرفته اند.
  برادران هزاره مخصوصاً آنهای که خود را روشن‌فکر جلوه می‌دهند باید بدانند که احساس فاشیستی و قوم پرستی هزاره‌ها از برادران تاجک و پشتون کم نیست. در همه کارهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هزاره‌ها می‌توان شدت گرایش فاشیستی و راسیستی را به خوبی مشاهده کرد. هزاره‌ها ثابت کرده اند که غیر از خود به هیچ کس دیگر احترام ندارند و این احساس فاشیستی شان متاسفانه با شیعه‌گری ایرانی رنگ زشت‌تر و مخوف‌تری به این قوم به ویژه نخبه‌گان و قلم به دستان آنها داده است.
  به نظر من بهتر است به انسان بودن خود افتخار کنیم تا قومیت و دین خود چون نه قوم و نه دین از انسان بزرگتر نیست.
  مرگ به فاشیزم و همه فاشیست‌ها به هر قوم و گروهی که مربوط باشد.

 • برای من دیگر نه بی بی سی فارسی ونه صالح جذابیت دارد چون هردوی شان صورت اصلی اش را نشان داد.ما فقط از مردم خود میخواهم که هوشیار باشد گول صالح وامثالهم را نخوردو تشکر از صالح که راه مردم مارا واضح تر کرد.

 • به نظر من در کشوری مثل افغانستان ، متهم کردن این و ان به گرفتن حمایت از کشورهای خارجی یک عمل بسیار بی مفهوم است. کدام حزب و گروه در افغانستان از سوی کدام کشور خارجی حمایت نمی شود؟
  فعلا تمام هست و نیست افغانستان را خارجی ها می دهند. نصف جمعیت ما اصلا اگر کمک خارجی ها نباشد از گرسنگی می میرند. اکثریت مطلق گروههای ما در خارجی درست شده اند.
  حمایت ایران را به دست اوردن یک ضرورت و یک تیزهوشی است. ایران یک کشور مهم همسایه ای ما است و هر وقت هم باشد نقش ان انکار ناپذیر است.
  حمایت های ایران اگر نمی بود جمعیت اسلامی و دولت ان یک هفته دوام نمی کرد.
  اقای پدرام به عنوان یک سیاستمدار حتی لهجه ای تهرانی را بهتر از تهرانی ها حرف می زند ان هم در پارلمان.

 • بسیار جالب است دشمنان دهه 70 دوستان دهه 80 باز باهم به دشمنی علیه بک دیگر اقدام کردند شاید حافظه هزاره ضیف شده باشد که در روز تجلیل قاتل مردم افغانستان احمق شاه مسعود حمله بالای مردم هزاره تصادفی بوده صالح وسایرین دوست هیچ قومی نیستند ولاتجسسو (جاسوس دشمن خدا است) این ها دالر کار دارد نی وطن نی مردم نی قوم صالح وامثال ان فقط میخواهند افغانستان غریب ومحتاج را بیبینندوبس

  • آقای میوند!
   چه چیزی برایت جالب افتاده است؟ وطن هزاره ها وازبیک ها وتاجیکها دوصد وشصت سال میشود که توسط قبایل اوغان به حمایت مستقیم وغیر مستقیم کشورهای استعماری اشغال شده است؛ قوم اشغالگر همیشه اقوام بومی این سرزمین را بنامهای مختلف جنگانده اند وبعد هریک را بصورت جدا جدا مجازات کرده است؛ اینکه چند تارهبر قومی این سه قوم بزرگ غیر افغان مرتکب اشتاهات شده اند دلیل برآن نمیشود که این سه قوم بزرگ ازبیک وهزاره وتاجیک به شکل استراتیژیک باهم دشمن باشند؛ همین حادثه ای را که جناب عالی از آن متذکر گردیده ایی؛ برای اولین بار توسط امرالله صالح محکوم گردیده است. تا وقتیکه نام اوغان واوغانستان وسلطهء قومی یک قوم مشخص درین وطن ادامه داشته باشد ازنظر ما این وطن اشغال شده است وچنین اتفاقاتی ازتوقع بیرون نیست.
   با احترام
   پرویز بهمن

  • فرموده آقای پرویز بهمن خیلی منطقی و برجاست.
   این سه قوم به همدیگر ضرورت حیاتی دارند و باید صداقت را با همدیگر به مانند مردمك چشم نگه دارند.
   صداقت ایشان با همدیگر ، برادران پشتون را نیز وادار میسازد كه در مقابل این سه قوم و اقوام دیگر افغانستان صادق باشد.
   همت ف

 • خدمت دیدارکنندگان سایت!
  مختصرا:

  • هزاره ها با ایران هیچ پیوندی ندارند ونمی تواند هم داشته باشند منهای مسله مذهبی که هیچ وقتی برای ایرانی ها مهم نبوده نه درزمان آریامهران (رضا ومحمدرضا) ونه درعمرنکبتباررژیم آخوندی,برعکس ایران درفلسفه نانوشته سیاست های شان به هزاره ها همیشه به دیده شک,تردید وحتی میشود گفت که خصمانه نگاه نموده ومینمایند.
  • ایران درتمام دوران جنگهای خانمانسوز دروطن ماوهم درمواقع حکومت شورای نظار-ربانی وهم بعدازگریزمردانه وار!!!شان ازطلاب کرام !!! وتاسقوط طلاب کرام !!! یارویاورومددگارتنظیم های جمعیت وبه خصوص شورای نظاربوده که به همه روشن است.
  • رژیم سیاه نام آخوندی ایران باشعیان غیرهزاره روابط تنگاتنگی دارد که وجوهات اشتراک زیادی این پیوند هارااستوارساخته است.
  • امرالله صالح به هیج عنوانی نمیتواند حتی ازبخش کوجک برادران تاجک درافغانستان نمایندگی ووکالت نماید ,اگرروزی اوبتواند ولوازیک زاویه کوچکی ازملیت بزرگ تاجک نمایندگی کند انروز میشود گفت وای به حال ملیت بزرگ تاجک.
  • امرالله صالح آنقدرکوچک است وغیرجدی که فقظ چند چانسی دست به هم داد تابه پست رسید که خیلی وخیلی بااونمی خواندوازحد وحدود این جوان بچه شورای نظاری غربی پوش بزرگ وبالابود.این جوان حاضراست به هریاوه سرایی ها وحرکات ناجور وعجیب وغریب دست زندتااگر نه کرسی ریاست امنیت ملی ,کرسی دیگری کم وزیاد درهمان حدود رابه چنگ آوردکه بادریغ درآشفته بازار بنام افغانستان هرچه ممکن است.
  • به جواب محترم دوست باید اظهار نمایم که:
   جناب عالی راه ترکستان پیموده اید. امرالله صالح درهیچ جای هزاره هارا بصورت مشخص وابسته به ایران نخوانده است. روابط تنگاتنگ رژیم ایران چه با شیعیان وچه با غیر شیعیان هیچ عیبی را مرتب نمی سازد. ما با ایرانیهای عزیز تاریخ مشترک داریم زبان مشترک فرهنگ مشترک دین مشترک ومذهب مشترک داریم. ایران مشکلات خودش را دررابطه به پناهنده گان افغاننستانی داشته است. ایران کشوری بوده که هشت سال جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشته وتا هنوز هم ازطرف کشورهای ابرقدرت دنیا منجمله امریکا مورد تحریم های رنگارنگ اقتصادی قرار دارد. مشکلات اجتماعی را درروابط اقوام غیر اوغان با ایران همیشه احساس می نمائیم ولی قدر مسلم آن است که این مشکلات راه حل دارد ولی با قبایل اوغان راه حل موجود نیست. امرالله صالح جوان آگاه به رمز وراز سیاستهای منطقه ایی است. دانش وتجربهء چند سالهء وی درریاست امنیت برای هرپژوهشگر مسایل سیاسی از اهمیت ویژه ایی برخور دار است. سخن اصلی این است که: افغانستان یک کشور اشغال شده توسط قبایل اوغان می باشد تا یکنفر اوغان است تمام منطقه درفغان است.
   با احترام
   پرویز بهمن

 • بهمن صاحب
  من نه میخواهم با خودت که یک شخص ماخولیای ومریض هستیو وارد برخورد لفظی شوم اگر ازدست خودت چیزی میاید به این وطن به گفته خودت اشغال شده خدمت را انجام داده بتوانید فبیها ومن یقین کامل دارم خودت همان لوپن های کارمل وطن فروش هستید که این کشور را به روسها فروخت وهمین اکنون ازگماشتگان روسها وحشی جانبداری مکنید من برایت مگویم کاروان میرود رای خود رامی پیمایند اما سگها غوغو می کنند افغا نستان به همین نام وهمین تاریخ به پیش میرود وزنده می ماند

  • آقای میوند!
   کوشش کن از ارائهء استدلالهای تکراری وحرفهای خسته کننده درکابل پرس اجتناب نمایی؛ زیرا این کلمات را بارها خواننده گان کابل پرس? ازقلم تو خوانده اند؛ تو انسان بی عقل وکودن؛ کارمل بزرگ را وطنفروش میگویی ومیخواهی بار گناهان شاهان ورؤسای جمهور فاشیست اوغان قبیله ایی ازشاه شجاع وامیردوست محمد وعبدالرحمن گرفته تا ظاهر وداوود وتره کی وحفیظ الله امین را ازحافظهء تاریخ محو نمایی.
   او اوغوی غول!
   افغانستان را روسها قبل اززنده یاد ببرک کارمل خریده بودند، وقبالهء آنرا اجداد خدا نیامرز تان با آنها امضا کرده بود واین منطقه ازنظر تقسیمات بعدازشکست استعمار انگلیس ازشبه قارهء هند که آنهم بوسیلهء مجاهدتهای غیر پشتونها صورت گرفت درانحصار روسها قرار داشت ولی تو بی عقل کودن درخواب خرگوش بودی ونمیدانستی که وطن ات فروخته شده است. آن زمانیکه روسها درزمان ظاهر تونل سالنگ را برایت حفر کردند پدران بی عقل وکودن تو نمیدانستند که روسها بخاطر چه مقصدی این کمک را برای آنها میکند؛ آنوقت همهء اوغانهای لر وبر برای روسها کاکل شور میدادند وبروتهای شانرا به تقلید از استالین ازلب های شان کشال کشال میگذاشتند تا کمونیست خوانده شوند، برو اسناد را بخوان او بی عقل اوغو!
   بیش از ده مرتبه تره کی وامین از روسها تقاضا کرده بودند که قوای شانرا وارد خاک افغانستان نمایند. ازنظر حقوقی چه کسی وطنفروش است؟ آن کسی که با عذر واصرار میخواهد قوای بیگانه وارد خاکش شود ومخالفانش را ازبین ببرد وطنفروش است ویا کسی که بخاطر نجات اعضای حزبش ومردم بیدفاع که زیر ساطور یک نظام فاشیستی قبیلوی درمعرض نابودی کامل قرار داشتند وآن بیچاره میان دوسنگ آرد قرار میگیرد وانتخابی دیگر نداشت جز اینکه جبرا دریک عمل انجام شده قرار گرفت. هرچند آن بیچاره نیز ازبد بخت ریشهء پشتونی داشت ولی حالا بخاطر سفید کردن روی حاکمان وطنفروش اوغان میخواهی آن بیچاره را سلب هویت کنی وهویت قومی اش را بگیری.
   کارمل بزرگ با تمام کاستی ها وکمبودهای که دردولتش وجود داشت هزاران مرتبه نسبت به هرحاکم قبیلوی اوغان خر؛ شرف داشت. اونیات خیلی نیک وانساندوستانه دررابطه به همهء اقوام افغانستان منجمله قبایل اشغالگر اوغان داشت تا آنها را ازگند تعصبات جاهلانهء قبیلوی به شاهراه انسانیت رهنمون سازدکه ازبخت بد نا اگاهی توده ها آن آروزها هرگز جامهء عمل نپوشید وامروز فقدان چنان انسانهای بزرگ را حتی خود قبایل اوغان احساس میکنند.
   خلاصهء کلام اینکه:
   کشور فعلی افغانستان دوصد وشصت سال میشود که یک کشور اشغال شده است. حاکمان قبیلوی این خاک. این کشوررا گاه میان خودشان وگاه میان کشورهای خارجی تقسیم کرده اند وخود در مقابل این وطنفروشی ودلالی به حفظ قدرت وهژمونی قومی خویش ازکشورهای استعماری امتیاز گرفته اند. تا یکنفراوغان است تمام منطقه درفغان است.
   با احترام
   پرویز بهمن

  • یکی از دوستان فیس بوکی درصفحهء فیس بوک خویش که برای اولین بار بگفتهء خودش از آدرس درهء مرد خیز پنجشیر بامن تبادل نظر نموده است و ازامیر وطنفروش اوغان یعنی عبدالرحمن خیلی با طمطراق یاد کرده و ازآن وسیله ایی برای کوبیدن خلق ستمدیدهء هزاره کار گرفته ومن بیچاره را نیز بخاطر همنوانی باهزاره ها به باد ناسزا گرفته است. بنده ازآنجاییکه قبلا دوبار یکی هم با آقای حبیب قوبش ازطرفداران آقای جنرال دوستم ویکبار هم با آقای ستایش علی ازطرفدارن شهید مزاری در افتاده ام، این بار باشخصی که خودش را پنجشیری معرفی کرده است وبر افتخارات ورشادتهای مردم پنجشیر وشمالی وکوهدامن نیز درظاهر امر خود را شریک میداند وبه آن خیلی می نازد در افتاده ام، بخاطریکه دیگر خواننده گان کابل پرس? ازمحتوای بحثهای جدی ما آگاه شوند لازم دانستم که کاپی آنرا به شکل انلاین در پیامخانهء کابل پرس بگذارم تا خوانندده گان در فضای آزاد میان من واین دوست محترم قضاوت نمایند. آقای عمرعزیز درابتدا برمن چنین تاخته است:
   • << Omar Aziz • Frankfurt, Germany
   آغای پرویز بهمن. توخو متآسفانه نه نامه واقعئ خودره نوشتی و نه کدام عکس داری ونه غیرتش ره ٫ مقتسرعرض کنم٫ من با یک شخص فاقده نام ونشان وقت خودره بیهوده مصرف نمیکنم شماازشمالی نام بردین اول من ازشمالی نیستم ، از ولایت قهرمان خیزه پنجشیر هستم ۲ شمالی یک سرزمین مرد خیزو استبداد شکن است که از برکت قهرمانی های شمالی و پنجشیر شما از جوالی گری به معاونیت ریاست جمهوری رسیدین ازنامت مالوم است که ازجملی مزدوران رانده شدی حکومت ایران هستی. باتشکر
   واین هم جواب پرویز بهمن:
   آقای عمر عزیز! بار دیگر سلام برخودت!
   من تا قبل از پیام اخیرت فکر میکردم که تو حتما انسان تشریف داری، ولی با خواندن جملات وعبارات جاهلانه واحمقانه ات حالا متیقن شدم که خر مجسم استی وتنها یک دم کمبود داری؛ بخاطریکه خودت بار دیگر پیام مرا ازصفحهء فیس بوک خویش حذف کرده نتوانی من کاپی پیام خویش را بصورت انلاین دربخش پیامهای کابل پرس نیز میگذارم تا دیگر خواننده گان عزیز نیز ازمحتوای مطالب پیامهای من به تو آگاه گردند.
   عمر عزیز جان!
   اینکه تو مرا می شناسی ویا نه اینکه نام من حقیقی است ویا مستعار؛ این موضوعات به اندازهء سرسوزن هم درتبادل نظریات من وتو تاثیر ندارد.
   من درسایت کابل بیشتر از 90 مقاله نوشته ام وبیش ازصد مرتبه با اشخاص وافراد مختلف ازقومیتهای مختلف از پشتون گرفته تا تا جیک وازبیک وهزاره دیالوگ اینترنتی داشته ام؛ ولی باید بصراحت اعتراف کنم که برای اولین بار کسی را درحد جنابعالی یافتم که از سرتا پا خر تشریف دارد.
   او انسان کودن وبی عقل خر!
   اول اینکه آن مردانی که از درهء پنجشیر دربرابر لشکریان طالب وروس مقاومت کرده اند؛ آنها ازجنس انسانهای جبون وخرصفتی مانند تو که درشهرفرانگفورت از پول گدایی اروپا تغذیه شود نبودند ونیستند؛ تو هیچ پیوندی با آن راد مردان مجاهد شمالی وپنجشیر نداری؛ تو یک فراری سوسیال خور مردار خور استی که خدا داند درشهرفرانگفورت مصروف کدام مصروفیت ننگین وشرم آور می باشی.
   دوم اینکه تو افتخارات درهء پنجشیر وشمالی را به رخ کی کشیده ایی؟ برخ من که تمام مقالاتم را یاد آوری قهرمانیهای رادمردان مبارز آن دره است؟ یا به رخ آنانیکه بخاطرگرایشهای قبیلوی وقومی ازتمام مجاهدت ورشادتهای آن مردم دریک قلم منکر است وهمه را شیر فروش وسنگ فروش لقب داده است وهمین اکنون تمام سایتهای شان مملوء ازدشنام وتوهین بمردم شمالی و پنجشیر است؟
   پس معلوم شد که تو پنجشیری نیستی؛ حتما کدام حرامی بی پدر استی که صرف میخواهی میان مردم نفاق وشقاق ایجاد کنی. تو انسان احمق که از امیرعبدالرحمن خان به افتخار یاد میکنی واعمال ددمنشانهء اورا آنهم از آدرس یک پنجشیری درفیس بوک برخ دیگران میکشی مگر نمیدانی که آن امیر وطنفروش درحق مردم بیچارهء پنجشیر چه کرد؟ آیا تاریخ وطن خویش را مطالعه کرده ایی؟ آیا ازهمجنس باز بودن امیرعبدالرحمن خبر داری که یک پسر بچه بیریش را بنام شفاعت هرشب لوطت میکرد وحالا اولادهای آن همان شفاعت بنام شفاعت خان خیل در روستای بازارگ یاد میشوند؟ آیا از قتل عام مردم بیچارهء پنجشیر در درهء هزاره توسط لشکریان امیرعبدالرحمن خبرداری؟ آیا ازین خبر داری که ظاهر کل از وجود پنجشیریها بحیث دریور و آشپز وغلام بچه کار میگرفت وآن را برخ دیگر آزاد مردان پنجشیری می کشید که مردم پنجشیر جز به همین وظایف بکار دیگری بدرد نمیخورند؟ آیا ازین زوایای تاریک تاریخ خبر داری؟ برای من مهم نیست که پنجشیری باشی ویا نباشی برای من مهم این است که بدانی هیچ قومی در افغانستان که دوصد وپنجاه سال زیر سلطهء یک قوم بخصوص اوغان زیسته اند به شکل انحصاری دارای افتخارات نمی باشد. تاجیکها ازبیکها وپشتونهای غیر فاشیست درمجموع ومردمان شمالی وپنجشیر بصورت خصوص؛ باید این را بدانند که بعدازین اوضاع واحوال تغیر کرده است هیچ قومی به تنهایی وتگروانه دربرابر غول فاشیسم قبیلهء اوغانهای لر وبر مقاومت کرده نمیتوانند؛ هرکی درصدد آن باشد که میان سه قوم بزرگ ازبیک وتاجیک وهزاره درز واختلاف ایجاد کند او از دوحالت خارج نیست. یا حرامی است؛ یا احمق
   با احترام
   پرویز بهمن

  • تو سقو غلام بچه که دره به اصطلاح قهرمان خیز تان مرده گوی ظاهر شاه ونادر شاه را میکردید امروز شده اید دره مرد خیز.آنروزی که هزاره ها در مقابل هندوستانی های پای لچ و حکومت دست نشانده ارباب انگلیسی شان دست به بزرگترین جنگ ومقاومت قهرمانانه تاریخ دوصد سال اخیر افغانستان زدند شماها زیر لنگ اوغان های جنوبی خو بودید واولاد های دورگه بدنیا می آوردید.
   خالق قهرمان که مغز نادر معدوم ومزدور انگلیس را با گلوله از هم پاشاند یک شیر بچه قهرمان هزاره بود نه یک غلام بچه پنچیری.
   شیرین قهرمان دختر هزاره که با حدود چهل زن ودختر خودرا از کوه ها به پایین انداختند تا بدست پای لچ های ناقل ومزدور انگلیس نیافتد یک شیر دختر قهرمان هزاره بود.
   ابراهیم خان گاو سوار که تخت وبخت ظاهر شاه عیاش را به لرزه در آورد یک شیر مرد قهرمان هزاره بود نه یک غلام بچه پنجشیری.من میتوانم این لیست را همین طور ادامه بدهم ونشانه های غرور وتسلیم ناپذیری هزاره ها را ذکر کنم.ولی به جواب احمق هایی سقو زاده هایی مانند تو باید گفت.ما نان زور بازوی خودرا می خوریم ومنت گزار هیچ سگ وروباه وشغامی نیستیم.ما نان مقاومت کبیر وغرورآفرین غرب کابل را می خوریم که شاخ هردو مدعیان فاشیسم را مغرورانه شکست.این که با یک توطپه جهانی ومنطقه یی از جمله با کمک باداران کثیف ایرانی تان شکست خورد مسله دیگر است.
   در زمان مقاومت در برابر غول انحصار طلب طالبلن پشتون نسز منطقه مقاومت هزاره ها اگر بزرگتر از شما ها نبود کمتر به هیچ عنوان نبود.
   ولی این شما انحصار طلبان مفلوک وآمر مردار شده بودند که به کمک اربابان فاشیست ایرانی تان کوشش داشتند همه چیز را بنام خود ختم کنند ودیگران را بکلی بایکوت خبری ورسانهیی کرده بودید.
   ننگ بر شما پیمان شکنان روباه صفت وبزدل وخاین.

 • آقای صالح بدون مدرک هیچ وقت صحبت نمیکند یکی از بهترین مدیران حکومت کرزی همین آقای صالح بود این به نفع شماست که این موضوع را در همینجا خاتمه بدهید و در غیر این صورت او قادر به عرایه اسناد علیه شما خواهد بود

 • غیورجان برایت بهترنبود به کورسهای آموزش سوادخواندن ونوشتن میرفتید؟چون یک ونیم جمله ای که غیورانه رقم زده اید دوجمله اشتباه درخود دارد.
  غیورباشیداما بدون عرایه !!!

 • There is no doubt that Hazars are traitor and they are not hiding it
  Have you forgotten those hazars carrying khomeni,s photo in kabul in Ashura
  Amrullah Saleh was the director of national security for ten years and he knows what he is talking about.1
  When hazara conection are mentioned to iran , hazare get very sensitive, because many hazara are working for Amricans as spies and interpreters, and some in the civilian sector provide serveces of sexual nature to foreign NGO workers , and they don,t want to loose on that
  The Iranian always looking down on hazara but the hazara don,t really mind that
  because the hazars are used to that.

 • کابل پرس? سانسور نمیکند.
  میرهزار صاحب خوب یک سگ هار بنام بهمن پیدا کرده ای، که به هر طرف جف بزند، تا خسته به پای تو نشکند.

  • آقای پرویز بهمن ، متعصب نیست موصوف هرچه مینویسد حقایق را اظهارمیدارد ، هرکس باید تابع حقیقت بود بااحترام

 • aqai parvez bahman shoma khily sade asten chikar da masod golbeden wa ghaira boro zindageta ko khak da sare kolesh to jane khoda fedai az en rahbarai besharaf walga yak tahakore khaly ham namekonad poshte gapai moft nagard

  آنلاین : http://kamrat.com

  • دوستان محترم اگر یونیفورم امنیت ملی افغانستان از ایران بود اما بند تنبان شما از پاکستان میباشد لعنت خدا بر شما مردم مسخره شده دنیا ، از خداوند ج میخواهم دعا میکنم که شما را به راه راست هدایت کند

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس