صفحه نخست > دیدگاه > اعلامیه ی فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان در رابطه با تلاشهای ایجاد حزب (...)

اعلامیه ی فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان در رابطه با تلاشهای ایجاد حزب جدیدی بنام (حزب جنبش ملی مردم افغانستان)

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان
شنبه 9 فبروری 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

درین اوضاع و احوال پیچیده و تاریکی که زندگی مجموع باشندگان کشور در هاله ی ابهام و تاریکی های یأس آور فرو رفته و پهنای فاجعه در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و انسانی آن با گذشت هر روز، در کشور رو به گسترش و روزنه های امید مردم در جهت رهیابی به منزلگه ی نجات و رستگاری، هم با دست اندرکاری بی مروت ترین شیادان عظمت طلب و اجنبی پرست تاریخ، که هیچگونه مسئولیتی را در قبال سرنوشت مردم عذاب کشیده و بدبخت افغانستان در عملکردهای روزمره ی خود احساس ننموده و صرفاً به فکر تأمین منافع افزونی طلبانه ی قبیلوی و گروهی، با ارضای خاطر اجانب حامی خود می باشند، بصورت وحشتناکی رو به مسدود شدن و نابود شدن قرار دارد، شنیدن خبرهای تازه ی تشکیل یک حزب جدید سیاسی، تحت ریاست یکی از معاونین جوان و اخیراً رشدیافته ی حزب جنبش ملی و اسلامی افغانستان و والی معرفی شده ی این حزب به تصدی مقام ولایت جوزجان، جناب محمد عالم ساعی، با همکاری های تایید ناشده و غیر موثق عده ی کثیری از سیاسیون و تحصیل یافتگان جامعه ی تورک افغانستان، تحت نام حزب جنبش ملی مردم افغانستان، هیئت رهبری و فعالین فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان (ففتا) را سخت شگفت زده ساخت.
بالخاصه با تعمق روی نیازمندی های حیاتی و سازنده ی این مرحله ی تاریخی افغانستان، که یکبار دیگر کارگاه های برده سازی و سرکوب قبیله سالاران با شدت و حدت هرچه تمامتر فعال و اهداف بلندمدت و کوتاه مدت امحای هویت های مستقل مردمی، در وجود اقوام و ملیتهای باهم برادر ساکن دراین کشور، با گذشت هر روز، در سیاست گزاری های ایشان واضح و روشنتر می گردد، رجوع به اینگونه ساختارسازی های سیاسی، آنهم در نبود اهداف از پیش تعریف شده ی مبارزاتی، که التیام بخش دردها و رنج های خون چکان بجا مانده از گذشته تا امروز، در پیکر بیمار و استبداد زده ی خلق تورک و فراهم کننده ی همزیستی عادلانه و انسانی ایشان در کنار دیگر خلق های ساکن درین سرزمین، که با کمال تأسف هیچ علامتی ازآن درین تشکل سازی نامأنوس و نامتجانس به چشم نمی خورد، ذهنیت مارا متوجه آن تجارب تلخی میسازد که در گذشته های تاریخ، شاهان و امیران مستبد و فاشیست محمدزایی و بارکزایی، همچون امیر عبدالرحمان، نادرشاه، سردار داؤد، سردار هاشم وغیره، در حیاتی ترین لحظات مبارزاتی خلق تورک و دیگر گروه های اتنیکی محکوم در افغانستان، که توده ها با درک مشخص از اوضاع مشخص آماده ی قیام برعلیه بیدادگران و مستبدین قبایلی می گردیدند، با رجوع بدان، یعنی ایجاد تفرقه از مجرای امتیازدهی های مقطعی، به گروهی از تشنگان و گرسنگان جاه و مقام، از بدنۀ خود مردم تورک و دیگر خلق های به پاخاسته در برابر استبداد، جنبش ها را از مسیر اصلی منحرف و استبداد را نهادینه می نمودند، که با کمال تأسف درین حرکتهای آخرین سیاسی هم بیشتر ازآن که نیاز اتحاد و همبستگی واقعی مردم و پایان بخشی برنامه ریزی شده ی محرومیت ها و نابرابری ها درین کشور مطرح باشد، عده ای با نوعی تبانی با قبیله سالاران حاکم و تکیه بر مواقف نه چندان بلند دولتی که ظاهراً از نام خلق تورک افغانستان به ایشان اهداء گردیده است، وارد میدان گردیده اند، تا ضرورت راه اندازی یک مبارزه ی منظم، منسجم، علمی و منطبق با واقعییت های جامعه ی افغانستان، که ضرورت آن در کلیه مراحل تاریخ محسوس و در شرایط امروزی محسوس تر از هر زمان دیگر است.
فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان (ففتا)، درحالیکه مخالف هیچ نوعی کار آگاهانه ی سیاسی و اقدامات متعهدانه ی روشنگری در جهت آگاهی بخشی مردم نسبت به حق و حقوق انسانی و طبیعی ایشان و هدفمند ساختن مبارزات مردمی در راستای پایان بخشی نابرابری های موجود در مناسبات باهمی اقوام و ملیت های ساکن این سرزمین نیست و نمی باشد، ساختار شکنی های این چنینی را، که افراد و اشخاص ارتقا طلب، بعد از نایل شدن به منصب و مقامی، آنهم با استفاده از موقف های حزبی در عضویت هیئت رهبری یک تشکل ثابت وپابرجای سیاسی بنام جنبش ملی و اسلامی افغانستان، مصمم به تغییر جهت و نابودسازی آن ساختار سیاسی، که شکل گیری آن محصول خون هزاران جوان ناکام و نامراد خلق ماست، گردیده و ازاین طریق خواهان ایجاد پلکان ارتقاهای بعدی برای خود می باشند، به هیچ وجه با دیده ی تایید نگریسته نمی تواند.
فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان، درحالیکه ازدیدن نام رئیس ففتا، دوکتور محمد اکبر همت فاریابی، در زمرۀ مؤسسین این حزب، در نبود هیچ نوع تفاهم ویا رابطه ی واقعی و از قبل تأمین شده، سخت تکان خورده و آنرا نوعی تجاوز به حریم شخصیت رئیس ففتا و فدراسیون فرهنگی، بعنوان یک نهاد فرهنگی غیرسیاسی و غیروابسته به حساب می آورد، ردیف نمودن نام یک عده شخصیت های با اعتبار ملی و سیاسی دیگری را هم، که شاید عده ای زیادی از آنها با حالتی همچون داکتر صاحب همت فاریابی، مواجه باشند، بعنوان موسسین ویا حامیان چنین حزبی، کاری می یابد بکلی نادرست که نوعی بی حرمتی به حریم فکری و اعتقادی آن اشخاص بحساب می آید.
فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان، درحالیکه بزرگترین مشکل مردم افغانستان، منجمله تورکان کشور را در کمبود احزاب نه! بلکه در پائین بودن سطح فرهنگ سیاسی و دریافت شیوه های هم پذیری سیاسی و فکری، که منجر به اتحادهای خارایی ضد بیدادگری ها شود، می پندارد و از جمیع روشنگران و آگاهان امور اجتماعی و سیاسی جامعه توقع دارد، که بجای پرداختن به چنین بازی گری های بی محتوا و مقام طلبانه ی خودمحورانه، با پذیرفتن نقش درمانگران واقعی در برابر دردهای لاعلاج و مزمن این مردم رنج دیده و پامال شده، به جستجوگر واقعی، علل این همه دردها و رنج ها مبدل شوند، نه اینکه از نام مردم در جهت رسیدن به خواسته ها و امیال فردی ویا گروهی استفاده ی سوء بعمل آورده و تجارب تلخ گذشته ها را، یکبار دیگر تکرار نمایند.
اتحاد و همبستگی واقعی مردم ما، نیازمند فهم و درک خودآگاهانه و حقیقت شناسانه ی مردم از کنه قضایای جاری در افغانستان است و کسانی که این پروسه را مخدوش می سازند و مردم را تحت هر نام وعنوانی که باشد، از مسیر خودشناسی اجتماعی و روآوردن به مبارزه ی آگاهانه و نجاتبخش، منحرف می سازند، هیچگاهی در صف مبارزین نجات بخش مردم ما قرار گرفته نمی توانند و جایگاه های همیشگی ایشان در تاریخ همان مرجع اسفبار معامله و معامله گری است، که تاریخ را درسهای فراموش ناشدنی فراوانی ازین بابت در آستین است، که نباید بی اعتنا بود!!!!
هیئت رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان (ففتا)
هشتم فبروری ۲۰۱۳ میلادی/ اروپا.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • گرچه عاقلان پی نقط نروند، اما در یک پاراگراف 17 سطره، با گذاشتن 27 (،) کامه فقط یک نقطه در اخیر پراگراف، اصل مطلب را خیلی پیچیده میسازد. لطفن بیشتر از تقطه نیز استفاده کنید.
  سپاس

 • بگذاريد اشخاص مفيد، دانسته، جوان، با علم در راس خلق تركمنان قرار بگيرند، نه اشخاص بي سواد، قاتل، بد نام....مانند دوستم

  • لطیف نام ، نخست ا د ب بیاموز آ د م شوی انسان شوی مسلمان شوی ، بعد أ درباره لید ر یک قوم اظهار نظر کنی .

 • اقاي نور
  لطف نموده ثبوت كنيد كه دوستم بي سواد، قاتل و بد نام نيست، جاي افسوس است "اگر" قوم تركمن اين شخص را منحيث ليدر خود مشناسد، اين يك توهين به قوم با شرف است

  • آقای لطیف سلام . بشما غرض نیست که تورک تبار افغانستان جنرال عبد الرشید دوستم را لید ر خود انتخاب کرده اند ازشما میپرسم این بد بینی و تعصب بی مورد را شما ازکی ها الهام گرفته اید ؟؟ تا به کی شما د شمن و فصل کرد ن ،
   اتحاد مرد م افغانستان قرار میگیرید شما شرم و حیا ندارید ازخدا نمیترسید ؟؟؟
   جنرال دوستم دانش وسواد کافی داشته که به رهبری جنبش ملی اسلامی و لید ر اقوام تورک تبار افغانستان قبول وانتخاب
   شده است ، آیا عقل شما این را درک نمیکند؟؟؟

  • ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺗﺮﻙ ﻧﮋاﺩ م. ﺳﻼﻡ ﺑﺮﺷﻤﺎ. ﻣﻦ ﻳﻜﻲ اﺯ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺮﻙ ﺯﺑﺎﻧﺎﻥ ﺯﻧﺪﻛﻲ اﻡ ﮔﺮه ﺧﻮﺭﺩﻩ اﺳﺖ. ﻭاﻛﺘﺮﻳﺖ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻬﺎﻱ ﻋﺰﻳﺰ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ اﺳﺖ. ﻭﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺩﻫﻪ اﻭﺿﺎﻉ ﻣﺨﻠﻖ ﻭﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻮﺏ ﻭﺑﺪ اﻣﺘﺤﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭا ﺩاﺩﻩ اﺳﺖ ﻭاﻣﺎ ﺩﺭﺑﻴﻦ ﺗﺮﻙ ﺯﺑﺎﻧﺎﻥ ﻭﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺷﻤﺎﻝ. ﻋﺪﻩ اﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎﺱ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺯﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺧﻮ دﻋﺪﻩ ﺭا ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻭﻳﺎﻫﻢ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺑﻤﺎ ﭘﺎﺭﺳﻞ ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﻭﻧﺎﻣﺶ ﺭا ﺭﻫﺒﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻭﻟﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩاﺩ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺭﻫﺒﺮاﻥ ﺩﻳﺴﺎﻧﺖ ﺷﺪﻩ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺎﺳﻮاﺩو ﺑﻴﺴﻮاﺩ ﺟﺰ اﺯ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﺮﻱ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﺷﺎﻥ ﭼﻴﺰﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺩﺳﺖ اﻭﺭﺩ ﻓﻼﺡ ﻭﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻋﺎﻣﻪ ﺭا ﺩﺭ ﭘﻲ ﻧﺪاﺷﺖ. ﻭﻟﻲ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﻛﻪ اﺯ ﺟﺰﺭ ﻭﻣﺪ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻛﺘﻴﻜﻲ ﺭا اﺯ ﻋﺮﻕ ﺟﺒﻴﻦ ﻭﺗﺮﺑﻠﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻨﻜﺮ ﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻭﺩﻓﺎﻉ اﺯﻳﻦ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﻧﻣﺮﻩ ﻧﻴﻜﻨﺎﻣﻲ ﻛﺮﻓﺖ ﻭﻗﻮﻡ ﺗﺮﻙ ﺭاﺩﺭ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻣﻂﺮﻉ ﻛﺮﺩ ﻭﺩﺭ ﻳﻜﻂﺮﻑ ﻗﻀﻴﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﺎ مﻛﺸﻴﺪ ﻭﻋﻨﻮاﻥ ﺟﻨﺮاﻝ ﻛﻨﻚ ﻣﻴﻜﺮ ﺭا ﻣﻴﺪﻳﺎ ﺑﻪ اﻋﻂﺎ ﻛﺮﺩ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻨﺮاﻝ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺳﺎﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺟﻨﺮاﻝ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ اﺳﺖ. ﻛﻪ ﺯﺣﻤﺖ ﻛﺸﻴﺪ ﻭﺭﻳﺎﺻﺖ ﻛﺸﻴﺪ ﻭﻟﻲ اﺯ اﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﺎﺯ ﻣﺎﻧﺪ ﻭﻣﺘﺤﺪﻳﻦ ﺑﻴﻮﻓﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻲ ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﺩﺭ ﻓﻜﺮ ﺗﻮﻃﻴﻪ ﻭﺩﺳﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻭ ﺷﺪﻧﺪ ﻭﻟﻲ اﺯ اﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ اﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻭﻭﻃﻨﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪﻡ ﻭﺑﺎ ﻭﻓﺎ اﺳﺖ. اﺯﻳﻦ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎﻱ ﻣﻮﺵ ﻭﻛﺮﺑﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﻭﻫﻤﻴﺶ ﺩﺭ ﻓﻜﺮ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻭﻓﻘﻴﺮ ﺧﻮﺩ ﻭﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ اﺳﺖ. ﻭﻣﻦ ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﻭاﺣﺘﺮاﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﺮﻙ ﻧﮋاﺩ ﺩاﻥ ﻋﺰﻳﺰم ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﻴﺼﺪﻱ ﺧﻮﻥ ﺷﻤﺎ ﻗﻮﻡ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺭﻛﻬﺎﻳﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩاﺭﺩ ﺩاﺭﻡﻭﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻛﻪ اﺯ ﻫﻮﺱ ﺭﻫﺒﺮ ﺗﺮاﺷﻲ ﻛﺎﺫﺏ ﺑﻜﺰﺭﻳﺪ ﻭﺑﺪﻭﺭ اﻳﻦ ﺭﻫﺒﺮ ﺻﺎﺩﻕ ﻭﺗﻮاﻥ ﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺴﻴﺞ ﺷﻮﻳﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻭﺳﻌﺎﺩﺕ ﻧﺼﻴﺐ ﺗﺎﻥ ﻛﺮﺩﺩ. ﻭﺩﺭ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ اﻳﻦ اﻧﺸﻌﺎﺏ ﺯﻧﻚ ﺧﻂﺮﻱ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ اﻳﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻆﻮﺭ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ اﻫﺪاﻑ اﺯﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻭﺷﻮﻡ ﺷﺎﻥ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺻﺪا ﺩﺭ اﻭﺭﺩﻥ ﻧﺎﻗﻮﺹ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺟﺰ ﺩﺷﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻭاﻳﻦ ﺧﺎﻙ ﭼﻴﺰﻱ ﺩﻳﻜﺮﻱ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﺎ اﺣﺘﺮاﻡ ﺗﺮاﺏ ﻧﮋاﺩ

  • آقای تراب نژاد با تقدیم سلام واحترام ، ازاحساس حقیقت بینی شما اظهارتشکرمیکنم ، کاشکی ما هم حقیقت را درک کنیم

 • سادات: جنرال دوستم در امور حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان مداخله می کند
  چاپ
  شریک ساختن:
  سید نورالله سادات رهبر حزب جنبش ملی افغانستانسید نورالله سادات رهبر حزب جنبش ملی افغانستان
  اندازهء حروف
  27.11.1391
  سید نورالله سادات رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان از مداخلات جنرال عبدالرشید دوستم در امور این حزب شکایت کرده می گوید: دوستم با استفاده از صلاحیت های نظامی خویش می خواهد در رهبری حزب به منظور منفعت های شخصی خویش تغییرات غیر قانونی را به میان آورد.
  آقای سادات می گوید: دوستم در یک نشست در منزل خویش 9 تن از اعضای رهبری این حزب را از وظایف شان خلاف قانون برکنار نموده و می خواهد با این برکناری ها در انتخابات ریاست جمهوری آینده یکبار دیگر رای طرف داران این حزب را به معامله بگیرد:
  « جنرال دوستم با این اقدام خلاف اصول و موازین حزبی به خصوص با گماشتن افراد وابسته به خود، در مقامات رهبری این حزب که انتخابات 2014 برای دوستم آرزو و امید های جدید را برانگیخته تا بار دیگر رای این ملت را در برابر پول معامله نماید.»
  وی می گوید: نظر به اساسنامهء حزب جنبش تغییرات در رهبری از صلاحیت های کنگرهء حزب بوده و هیچ شخص نمی تواند در آن دست اندازی نماید.
  وی از وزارت عدلیه خواهان جلوگیری از مداخله جنرال دوستم شد:
  « کمیته سیاسی و دارالانشاء این حزب، اقدام جنرال دوستم را مخالف به روحیه، اصول و موازین حزبی پنداشته و از مقام وزارت محترم عدلیهء دولت جمهوری اسلامی افغانستان متمنی هستیم تا با در نظرداشت قوانین نافذه کشور جلو مداخله نظامیان بی بند و بار را در امورات حزب سیاسی جنبش ملی افغانستان بگیرند.»
  سید نورالله سادات به دوستم هشدار می دهد! در صورت که از دست اندازی ها در حزب جنبش و زور گوی های غیر قانونی دست بردار نشود، تمام عمل کرد های خلاف قانون وی را که در گذشته به مردم افغانستان، حزب جنبش، نقض حقوق بشر و جنایت جنگی انجام داده، افشا خواهد نمود:
  « یک جلسه وسیع را دایر خواهیم کرد، نظریات خود را در مورد تخطی های جنرال دوستم و عمل کرد های که جنرال دوستم طی سال های گذشته به افغانستان، مردم افغانستان و به حزب انجام داده من آن را بر ملا خواهم ساخت. تقاضای من از دولت افغانستان این است تا به طور سریع در مورد کسانیکه ناقض حقوق بشر هستند و کسانیکه مغایر قانون اساسی عمل می کنند، موقف خویش را روشن کند.»
  خواستیم در این مورد نظر جنرال دوستم را نیز با خود داشته باشیم اما با تلاش های مکرر کسی حاضر به گفتگو نشد.
  جنرال عبدالرشید دوستم که از چند سال بدین سو به عنوان رهبر و بنیان گذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان ایفای وظیفه کرده با به میان آمدن دولت جدید برای به دست آوردن مقام نظامی از رهبری حزب جنبش استعفا داده بود و نزدیک به ده سال بود که رهبری این حزب را سید نورالله سادات به دوش داشت.
  اما جنرال دوستم روز گذشته در یک اقدام جدید عزیزالله کاگر را به صفت رهبر این حزب تعیین نمود که باعث اختلافات میان وی و سید نورالله سادات گردید.
  جنرال دوستم دو سال قبل نیز خواسته بود سید نورالله سادات را برکنار نماید اما این کار را انجام داده نتوانست

  • ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ. !
   اﻳﻦ اﻇﻬﺎﺭاﺕ ﻭﻧﻘﺎﻁ ﻧﻆﺮ ﻫﺎ اﺯ ﺳﻴﺪ ﻧﻮﺭاﻟﻠﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻭاﻣﻜﺎﻥ ﺩاﺭﺩ ﻛﻪ اﺯﺟﺎﻧﺐ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاﺭاﻥ اﺭﻙ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﻳﺠﺎﺩ ﭘﺮاﻛﻨﺪﻛﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﺪاﺭاﻥ ﺟﻨﺮاﻝ ﺩﻭﺳﺘﻢه ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 2014اﻣﻬﻨﺪﻳﺴﻲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺯ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﻫﺮاﺱ ﺩاﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻜﻴﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﻭﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻫﺮﻛﻲ ﺳﺮ ﻧﻮﺷﺖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺭا ﺑﻂﻮﺭ ﻗﻂﻊ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺯﻳﺮا اﻳﻦ ﺩﻭ ﺷﺨﺺ ﺟﻤﻌﺎ اﺣﻤﺪ ﺻﻴﺎ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺩﻳﻜﺮ ﻧﺘﺎﻳﻴﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭا ﺭﻭﺵ ﻣﻴﺴﺎﺯﺩ اﺯﻳﻨﺮﻭ اﻳﻦ ﺩﺳﺎﻳﺲ ﺭا اﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﻴﺪ ﻧﻮﺭاﻟﻠﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺭا ﻫﻤﻪ ﻧﻴﻚ ﻣﻴﺪاﻧﺪ. ﻛﻴﺮﻡ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺩﺳﺎﻳﺲ ﻭاﻗﻌﺖ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻴﺪ ﻧﻮﺭاﻟﻠﻪ اﻳﺸﺎﻥ اﻧﻘﺪﺭ ﺗﻌﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﻜﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺮﻙ ﺭا ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎﺯﺩ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﺯﻭﺭ اﺯﻣﺎﻳﻲ ﻫﺎﺭا ﺭا ﻗﺒﻼ ﻣﻠﻚ ﺑﺮاﺩﺭ ﺭﺳﻮﻝ ﭘﻬﻠﻮاﻥ ﺑﻪ ﺩﻳﻜﺘﻪ ﺧﻠﻘﻴﺎﻥ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻮﺯﺳﺘﻴﻚ ﻛﻪ ﻗﻮﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺒﺎﺭاﺕ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ اﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻨﺮاﻝ ﺗﻨﻲ ﻛﻮﺩﺗﺎﻱ ﻣﻠﻚ ﻭﺧﻠﻘﻲ ﻫﺎ ﻭﻃﺎﻟﺐ ﻣﺸﻜﻞ اﻓﺮﻳﻦ ﺷﺪ ﻭﻟﻲ ﺯﻭﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻤﺎﻝ ﻋﻤﻖ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺭا ﭘﻲ ﺑﺮﺩﻧﺪ واﻥ ﺩﺳﻴﺴﻪ ﺭا ﺧﻨﺘﻲ ﻭﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﺯﻛﺸﺖ ﺭﻫﺒﺮ ﺷﺎﻥ اﺑﻮ ﻣﺴﻠﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ ﺗﺎﻧﻲ(ﺟﻨﺮاﻝ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮﺭﺩﻭﺳﺘﻢ ﺳﺮ اﻓﺮاﺯ ﺭا ﻣﻬﻴﺎ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭﻣﻠﻚ ﺭا ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺰﻭا ﻗﺮاﺭ ﺩاﺩﻧﺪ. ﻭاﻛﻨﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﺳﻴﺪ ﻧﻮﺭاﻟﻠﻪ ﺭا اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺳﻴﺪ ﻧﻮﺭاﻟﻠﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮﺩﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﻳﻜﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺭا ﺑﺪﺳﺖ اﻭﺭﺩﻩ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ. ﻭاﻳﻦ ﺗﻼﺷﻬﺎﻱ ﻣﺰﺑﻮﺣﺎﻧﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪ اﺗﺤﺎﺩ ﻗﻮﻱ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﺭﻫﺒﺮﻱ اﺣﻤﺪ ﺻﻴﺎ ﻣﺴﻌﻮﺩﺭا ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﻭﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﺷﻨﻔﻜﺮاﻥ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ ﺩﺳﺎﻳﺲ ﻛﺮﺯﻱ ﻫﺎ ﺭا ﺩاﺭﻧﺪ ﻭاﺯ ﻣﻮﺻﻊ ﺟﻨﺮاﻝ ﺩﻭﺳﺘﻢ اﺣﻤﺪ ﺻﻴﺎ ﻭﻣﺤﻘﻖ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﻛﺮﺩﻩ ﻭﺑﺪﻭﺭ اﻳﻦ ﺩﻭﻧﻴﺮﻭﻱ ﻧﺠﺎﺕ ﺑﺨﺶ ﻳﻌﻨﻲ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ ﻭاﻳﺘﻼﻑ ﻣﻠﻲ ﺑﺴﻴﺞ ﻣﻴﻜﺮﺩﻧﺪ. ﺣﻤﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎ
   (

  • اﻳﻦ اﻳﺸﺎﻥ ﻧﻮﺭاﻟﻠﻪ ﺧﻴﻠﻲ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ اﻳﺸﺎﻥ ﺑﻨﺎﻡ ﺳﻴﺪ اﺯ ﻣﺮﺩﻡ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ ﻭﺣﺎﻝ اﺯ اﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺣﻖ اﻭ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺠﺮﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻭ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻚ ﺑﺤﺮاﻡ ﻧﻮﺭاﻟﻠﻪ ﻭﻛﺎﻣﻞ ﺩﺳﻴﻪ ﻛﺮ اﺳﺖ ﻭﻫﻢ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﺎﺭ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﻴﺲ ﻭاﻧﺠﻴﻨﺮ اﺣﻤﺪ ﺗﺎﺭاﺟﻜﺮ ﺩﺭﻳﻦ ﺩﺳﺎﻳﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻨﺮاﻝ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﻣﺘﺤﺪ اﻧﺪ. ﻛﻪ ﻣﻠﺖ اﻫﺪاﻑ اﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻛﺎﺭاﻥ ﻓﺘﻨﻪ ﺭا ﺧﻮﺏ ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ. ﻗﺎﺩﺭﻱ

  • ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻗﺎﻱ ﻗﺎﺩﺭﻱ ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﻛﻪ ﻧﻮﺭاﻟﻠﻪ ﺳﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ اﻭ اﻳﺸﺎﻥ اﺳﺖ ﻭاﻣﺎ ﺑﺰﺭﻛﺘﺮﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭا ﻧﻤﻮﺩ ﺯﻳﺮا اﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺳﺖ اﻳﻦ اﻧﺴﺎﻥ ﻧﺎﺳﭙﺎﺱ ﺑﻨﺎﻡ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﻭﻣﺸﻜﻞ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﻱ اﺯﺑﻚ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩاﺭﺩ ﻭﻭاﻗﻌﺖ اﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻃﻴﻪ اﺳﺖ اﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺎﺥ ﻧﺸﻴﻨﺎﻥ اﺳﺘﺒﺪاﺩ ﭘﻴﺸﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻧﺪاﺯ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﺭا ﻳﻜﻲ ﺑﺠﺎﻥ ﺩﻳﻜﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ. ﻭاﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺧﻮﺩﺭا ﻛﺮﺩﻩ اﺳﺖ. ﺩﺭﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﺣﻤﻖ ﺩﺭﺟﻬﺎﻥ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻔﻠﺲ ﺩﺭﻧﻤﻴﻤﺎﻧﺪ. ﻧﻮﺭاﻟﻠﻪ اﻳﺸﺎﻥ اﺣﻤﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪاﻡ ﻓﺎﺷﺴﻴﺖ ﻗﺮاﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻄ اﺷﺎﺭﻩ اﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ ..ﺣﻔﻴﻆ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﻴﻦ

  • ﻣﻦ ﺑﻪ ﻛﻤﺎﻝ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﻭﺻﺪاﻗﺖ اﺑﺮاﺯ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻭﺯﺷﺖ ﻛﻮﻳﻲ ﻫﺎاﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﻴﺎﺏ ﺩﺷﻤﻦ اﻳﻦ ﻣﻠﻴﺖ ﻫﺎ ﺳﺮاﺯﻳﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭاﻧﻜﺸﺎﻑ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻮاﺩﺙ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺎ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﻀﺎﻳاي ﻣﻮﺭﺩ اﺧﺘﻼﻑ ﺭا اﺯ ﺭاﻩ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻭﺟﺮﻛﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻣﻮﺳﻔﻴﺪاﻥ ﺣﻞ ﻛﻨﻴﻢ ﻭاﺯ ﻣﻂﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﺷﺪﻥ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﻢ. ﻛﺎﻭﻩ

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس