در همین بخش

صفحه نخست > ببينيد و بشنويد > زندان زنان، پلچرخی، جنايات جنگی!

زندان زنان، پلچرخی، جنايات جنگی!

جنايتکاران در چوکی های دولتی، زنان و کودکان اما در زندان!
يكشنبه 27 آپریل 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

واژه های کلیدی

پيام‌ها

  • به نویسندگان کابل پرس سلام !
    دیدگاه من دراین موضوع این است که :دولت افغانستان باید درجهت رشد افکار تیف های مختلف اجتماعی تسمیم سالم وبدون تعلقات جنسی رااتخاذ بکنند تا میلون ها زنان بیوه که ازفرط فقروبی نانی دست به فساد ها (اخلاقی وقاچاق کودکان ویاهم دیگر جنایات )میزنند کاسته شود .تازنان اله دست ستمگران ومزدوران نگردد.وبه راحتی درخدمت کودکان ونوجونان اش باشد زندان های ما خالی از زنان مجرم گردد.

  • جنایت کاران جنگی یامزدوران غرب قبلی ونوکران ستمگران واشغال گران شرق امروزی رسالت وهشیانه شان رابرای رضایت باداران اش انجام دادند .صدها جوان، کهن سالان (زنان ،مردان)رابه قتل رسانیدند.وکابل زیبارابه آتش کشیدند وحالا به عنوان نیروی خدمت گزار می خواهند ابرازهویت بکنند که این درنوع خود بزدگترین فاجعه شمرده می شود.
    بااحترام

جستجو در کابل پرس