صفحه نخست > خبر و گزارش > اعلامیه جمع از دانشجویان هرات به حمایت از دانشجویان اعتصاب کننده دانشگاه کابل

اعلامیه جمع از دانشجویان هرات به حمایت از دانشجویان اعتصاب کننده دانشگاه کابل

کابل پرس خبری
پنج شنبه 23 می 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

بدون شک همه ما به این باور رسیده ایم که تبعیض و فساد در تمام ادارات دولتی افغانستان بیداد می کنند و مانند یک عقده سرطانی این پیکره عظیم ملت افغانستان را به پرتگاه نابودی می کشاند.
از آنجای که دونهاد مهم آموزشی وتربیتی (تحصیلات عالی ومعارف) کشور، در ایجاد فرهنگ همگرایی در بین شهروندان بایستی نقش سازنده و حیاتی داشته باشند، اما متأسفانه منشأ تبعیض و سوء استفاده از مقام در کشور دانسته می شود.

اعتصاب دانشجویان دانشگاه کابل برای انجام رسالت انسانی و ملی شان که همانا داد خواهی برای عدالت، برابری و پیشرفت کشور است, یک حرکت مدنی وانسانی برای اهداف متعالی بوده و جایی بسا قدر دانی و همراهی را دارند.
ما جمعی از دانشجویان هرات به نمایندگی از دانشجویان هرات اعلان حمایت از این حرکت نموده و خواسته های آن را بر حق می دانیم و به دولت افغانستان پیام می دهیم که هر چه زود تر به خواسته های مشروع اعتصاب کننده ها ( برکناری رییس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل و نقطه پایان گذاشتن به فساد و تبعیض ) پاسخ مثبت داده و رسیدگی نماید.

از سوی هم توجه دانشجویان را به اصلاح در نظام آموزشی وزارت تحصیلات عالی تمنا داریم تا در این قسمت نیزداد خواهی انجام دهند؛ چنانچه کارکرد یک نظام بستگی به خود نظام دارد و اصلاحات بنیادین در جهت همسویی با برابری، عدالت و پیشرفت در نظام، یک نیاز مبرم و اساسی پنداشته می شود.

در اخیر به همه همرزمان اعتصاب کننده صادقانه و مصممانه اعلان می داریم، که ما در همسویی با شما قرار داریم و در صورت پاسخ ندادن به خواست ها و داد خواهی تان، مبارزه¬ای در خور نیاز را به شیوه مدنی و مطابق با قوانین نافذه کشور راه اندازی خواهیم نمود.

داود وصل( دانشجو وفعال مدنی) میرویس رهجو( دانشجو و فعال مدنی) ابراهیم شهرستانی(دانشجو فعال مدنی) جمشید رحیمی( فعال مدنی و دانشجو) محی الدین فرهمند( دانشجو و فعال مدنی) آغامحمد امیری( دانشجو و فعال مدنی) مصطفی فروتن( دانشجو وفعال مدنی) عبدالصبور ( دانشجو)

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس