صفحه نخست > خبر و گزارش > طرح پشتونیستی- راسیستی رژيم کرزی برای جلوگیری از ورود گسترده غیر پشتون ها به (…)

طرح پشتونیستی- راسیستی رژيم کرزی برای جلوگیری از ورود گسترده غیر پشتون ها به دانشگاه

کابل پرس خبری
يكشنبه 7 جولای 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

رژيم پشتونیستی طالبانی کرزی به منظور جلوگیری از گسترش آموزش عالی در میان غیر پشتون ها، طرحی را آماده کرده که کانکور بر اساس نفوس و تعداد وکلای هر ولایت سهمیه بندی می شود. از آنجایی که رژيم کرزی در چند سال اخیر بصورت گسترده به جعل آمار پرداخته و در اسناد رسمی جمعیت و میزان نفوس افغانستان را جعل نموده و تعداد کرسی های پارلمانی هر ولایت را بر اساس منافع پشتونیزم ترتیب داده است، این طرح دست و پای جوانان غیر پشتون را برای ورود به موسسات آموزش عالی می بندد.

نقض آشکار حقوق سیاسی غیر پشتون ها در تعداد کرسی های پارلمان

خبر وزارت تحصیلات عالی رژيم در این مورد:

طرح مشترک وزارت تحصيلات عالي و شماري از نهاد هاي ذيربط در رابطه به امتحانات کانکور، مورد تاييد قرار گرفت.
طرح مشترک وزارت هاي تحصيلات عالي، معارف، کار و امور اجتماعي، شهدا و معلولين، رؤساي 31 نهاد هاي تحصيلات عالي،کارشناسان خارجي و نماينده هايجامعه مدني در رابطه به اخذ امتحانات کانکور مورد تاييد قرار گرفت.

اين طرح در سيمينار سه روزه که تحت عنوان ارزيابي فيصله هاي فراخوان ملي پيرامون امتحانات کانکور و چگونگي اجراات آن در سه کيمته کاري مورد بحث قرار گرفت، بعد از بحث آزاد از سوي اشتراک کننده گان در حضور رسانه ها مورد تاييد قرار گرفت.

پوهاند دوکتور عبيد الله عبيد وزير تحصيلات عالي ضمن تشکري از کار سه روزه اشتراک کننده گان؛ هدف از ضرورت ايجاد اين طرح را دست دسترسي متوازن تمام ولايات به تحصيلات عالي و نيمه عالي، تأمين شفافيت و عدالت در پروسه کانکور و راه بيرون رفت از مشکلات موجود در زمينه، تشکيل مي دهد.

وي اضافه نمود در طرحي ياد شده شرايط شموليت در امتحان کانکور اوسط نمرات سه ساله که بالاتر از شصت و پنج فيصد باشد نيز جا داده شده است که جدول آن از سوي وزارت معارف ترتيب و در اختيار وزارت تحصيلات عالي قرار داده مي شود.

وزير تحصيلات عالي گفت: مطابق اين طرح امتحان کانکور در38 حوزه ي 34 ولايت کشورو به منظور تأمين شفافيت و عدالت و جلوگيري از هر گونه جعل و تقلب در هر حوزه صرف در يک روز امتحان اخذ مي گردد.

همچنان وي علاوه نمود سهم هر ولايت به اساس نفوس و تعداد فارغان ولايت مربوطه نيز مورد تاييد قرار گرفت.

بعداً محمد آصف ننگ معين تعلميات تخنيکي و مسلکي وزارت معارف و داکتر حسام الدين همراه معين وزارت کار، امور اجتماعي، شهدا و معلولين روي اهميت و چگونگي اين طرح صحبت نمودند.

قابل ذکر است که در روز دوم اين سيمينار، مولوي محمود دانشجو رئيس کميسيون امور ديني، فرهنگي، معارف و تحصيلات عالي مشرانو جرگه، شهيد زاده عضو کميسيون امور ديني، فرهنگي، معارف و تحصيلات عالي ولسي جرگه، ثريا پيکان معين وزارت کار و امور اجتماعي، شهدا و معلولين و نمايندگان جامعه مدنيو روساس 31 پوهنتون و موسسات تحصيلات عالي کشوردر رابطه به پروسه امتحانات کانکور صحبت نموده گفتند که کانکور منحيث يک پروسه ي ملي تنها وظيفه ي وزارت تحصيلات عالي نيست بلکي مسووليت تمام ارگان هاي ذيدخل و مردم افغانستان مي باشد.همچنان آنها بر ضرورت چنين طرحي جهت بهتر شدن اين پروسه تأکيد کردند.

گفتنيست اين طرح بعد از تصويب شوراي محترم وزيران به منصه اجرا قرار داده مي شود.

همچنان وزير تحصيلات عالي در ختم اين سيمينار روساي 31 نهاد تحصيلي کشور را که در تربيه و آموزش اولاد وطن سعي و توجه نموده بودند مورد ستايش قرار داد.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • اقلیت ها صرف فقط که باید 20 فی صد محصلین باشه. زیاده تر از این ظلم به حق ملت افغان می باشه.

 • زدم ان پوهنتونشان را. محل درس نیست. پوهنتون این حرامی ها انتحاری تربیت میکند تا قومشان را زودتر به عصر هجر برساند. جایی که این حرامی ها راحتتر هستند. خدایا زودتر تجزیه کن که اینها همدیگر را انتحار کنند. دیگر اقوام اخر یک راه برای زندگی کنار یکدیگر پیدا خواهند کرد.

 • اوغان، او غووول، فراگیری علم و دانش اقوام بومی کشور،چطور ظلم بر قوم ناقل و وحشی پتان میشه!؟ براستی که غووول هستین! نوادگان بچه بیریش نادر افشار که اهل علم و معرفت نیستند، روی آورده اند به مدارس دینی، بجای علم و دانش حقیقی شیوه انتحار و انفجار را فرامیگیرند.

  یگانه راه رهایی از استبداد 250 ساله قبیله وحشی اوغان تجزیه است!

 • بسیار خوب شد ، من ازین طرح حمایت میکنم، بخاطریکه یگانه راه حل این مشکل همی بود که سهم محصلین به هر ولایت نسبت به نفوس ان تقسیم شوه ... انشاالله که در سال اینده ازین قبیل مشکل نخواهد داشتیم ، یک چیزیکه خدا کنه در این طرح واضح شده باشه ، این است ، که باید به ولایات و مناطق جنگ زده بعضی امتیازات داده میشد، و برای امادگی کانکو باید برای انها یک انستیتیوت فعال میشد ، که برای کانکو امادگی میکرفت ... خدا کنه این نقاط هم در این طرح در نظر گرفته شده باشه ....

 • تعداد از چو چه های ایران وپاکستان در ویب سایتها ی معلومالحال از اکثریت غیری پشتونها یاد اوریمیکنند منجمله همین کابل پرس? که گلونهای خود را پاره کردند که پشتونها دراکثریت نه بوده خوب است که اقوام دیگر اکثریت باشد این به نغع اقوام غیری پشتون است اما بازهم این خاینین قناعت نه دارد ومیگوید که در حق ا قوام دیگر ظلم میشود در یک جای شتر مرغ ودر جای مرغ افسوس که چه قدر جای تاسف است

 • هرگوشه ای این ویرانه اگر آباد شود، کشور همه ای ما آباد میشود.
  هر فرد افغانستان اگر تحصیل یافته شود، بازهم به نفع همه ای ماست.
  اما معیار راه یافتن به علم و تحصیل فقط و فقط لیاقت و پُشت کار افراد جهت
  کسب علم باشد، نه چیزی بیشتر یا کمترازین.
  در ضمن میخواهم بپرسم، که آیا همه ای این جنابان ( وزارت هاي تحصيلات عالي، معارف، کار و امور اجتماعي،
  شهدا و معلولين، رؤساي 31 نهاد هاي تحصيلات عالي، کارشناسان خارجي و نماينده هاي جامعه مدني )
  متعلق به یک قوم هستند ؟

 • فقط لیاقت و دانش باید معیار با شد، نه چیز دیگر

 • من فکرمی کنم چنین طرح معقول وبجانیست معیارفراگرفن علم شایستگی، سخت کوشی وپشت کاراست نه میلاک های قومی، سمتی وولایتی طراحان این مقرردروابع درتلاش ایجاد یک جامعه بسته اند نمی خواهند نعمت علم براسیاس معیارهای خودش توسط افرا دپرتلاش کسب کردد. اگرازواقیعت نگذریم این ها درپی راه اندازی ازبین بردن استعداد هااند بااین کارشان میخواهند به مردم دنیانشان دهند که برآزدی انسان باورندارند. این عفب گرای باردیگرآسب برهویت مردم این سرزمین واردمیکند. من ازتمام مبارزین آزدی خواه میخواهم درقبال این مسئله بی تفاوت نمانند. این کاربسته کردن دروازه های دانشگاه بروی فرزندان محروم این کشورخواهدبود.

 • این طایفه صد ها سال شده با سهمیه مفت از حق دیگران زنده گی نموده اند و اگر سهمیه را از سهمیه خواهان بی استعداد بگیرند ، دیگر راهی برایشان باقی نه خواهد ماند جز انتــــــــــــــــــــــــــــــــــتحار !!

 • برادر گرامی محترم چمبر علی خان. من با نظر شما و تصمیم نادرست مقامات تحصیلات عالی موافق نمیباشم. به نظر من این تصمیم مقامات تحصیلات عالی را فاقد هر نوع معقولیت و عدالت می باشد. من دلائیل قومی و یا زبانی وغیره را در این رابط نادرست دانسته و انها را به یک سو میگذارم ، تنها و تنها از نگاه تحصیلی باید خدمت تان عرض نمایم که وقتی شاگردی شامل مکتب میشود و به اموزش سواد و دانش میپردازد و در طول سال تعلیمی بعد از سپری کردن چند ازمون به صنف بالا تر میرود. تا اینکه بعد از دوازه سال درس خواندن موفقانه از مکتب فارغ شده و حق شمولیت به تحصیلات عالی را پیدا میکند.
  حالابه صورت خلاصه میبینیم که شرایط اساسی کامیبابی یک شاگرد در چیست؟
  اول انکه نصاب حاضری را پوره کرده باشد. و ثانیآ انکه نمرات کامیابی برای هر مضمون بدست اورده باشد و بالاخره اوسط نمراتش از نورم تعین شده بالاتر باشد. مسائیل تهذیبی وغیره هم نقش خودش را تا حدود کمی بازی مینماید.
  البته مطالبی که در کامیابی شاگردان فاقد نقش هست چه چیز های است و یا باشد ؟
  قوم و زبان شان ودین و مذهب شان و توانگری مالی و یا ناداری فامیل شان و غیره مواقف اجتماعی والدین شان میباشد.
  حالا فکر نمائید که این شاگرد بعد از طی دوازده سال و بعد از سپری نمودن موفقانه امتحان اخری چه سرنوشتی باید داشته باشد؟ بلی اقای چمبر خان ! حق سپری نمودن امتحان شمولیت در کانکور را داشته باشد.
  چمبر خان چه کسی واجد شرایط امتحان کانکور و شمولیت در تحصیلات عالی را داشته باشد؟
  کسی که شهروند کشور افغانستان باشد. سن اش از حد معین که قانون تعین نموده تجاوز نکند، امتحان سالانه صنف دوازدهم را با موفقیت سپری نموده باشد. و یا اینکه اگر نمرات سه سال اخیرش هم دارای نقشی باشد هم خوب است.
  پس این فرد در صف مقابل با بقیه تمامی داوطلبان امحتان کانکور قرار بگیرد تا بعد از ان معلوم گردد که از بین تمامی کاندید ها کدام شان حق شمولیت در کدام فاکولته را میداشته باشند.
  موضوع سهمیه دادن به یک ولایت به معنی نابرابر ساختن شرایط امتحان بین کاندید ها میباشد. یعنی با این تصمیم یک تعداد فارغان صنف دوازده که دارای سویه بالاتر هستند از حقوق شان به نام سهمیه محروم میشوند. فکر کنید که برای یک ولایت سهمیه هزار نفر داده شده باشد. و سطح علمی وتحصیلی یک عده کاندیدان ان ولایت نظر به یک ولایت دیگر کمتر باشد. اما نظر به سهمیه وارد تحصیلات عالی گردند و در یک ولایت دیگری که انهم حق هزار نفر داشته باشد اما سطح علمی در بین فارغان ان بلند تر باشد اما بخاطر انکه از سهمیه خارج هستند از حق شمولیت محروم شوند. در حالیکه در ولایت قبلی یک عده با نمره کمتر وارد مراکز تحصیلات عالی گردیده باشد ایا این عدالت است؟
  نتیجه این کار چیست؟
  خیلی ساده و اشکار. در نتیجه این سیاست نادرست انعده محصلین که دارای سطح پاهینتر میباشند تحصیل را در نیمه راه رها میکنند و یا اینکه بخاطر تناسب این سهمیه اگر تا اخیر تحصیل نمرات مفت بگیرند و کامیاب گردند سبب میگردد که سطح علمی فارغان بسیار پاهین بیاید. یعنی در جیب شان دیپلوم لیسانس و دانش شان در سحط خیلی پاهینتر از ان. پس از این فارغان بی سویه کی شاد خواهد شد؟ واقعآ جای تاسف و تعجب است. اداره مملکت بدست کی افتاده است. عاقبت بخیر باشد. به نظر من بهتر است تا به تعداد مراکز عالی ازدیاد به عمل بیاید و در هر مسلک و هر رشته محصلین را تربیه نمایند. موفق باشید.

 • پوهنتون های افغانستان و پاکستان لیسنس انتحاری میدهند. با این مدرک شما به هر منزل بهشت راه پیدا خواهید کرد. پوهنتون شرعیات!

  اگر خواستید میتوانید در بخش کیمیای این پوهنتونها لیسنس تریاک سازی و هرویین سازی را بعد از ۳ سال به دست اورید. رشته های دیگر تدریس نمیشوند. به خاطر درخواستهای زیاد برای لیسنس انتحار ما تصمیم گرفتیم که طب و اقتصاد و از این چیزها دیگر تدریس نکنیم.
  در این پوهنتونها ما از بهترین استادان برای آموزش شما یا فرزندانتان دعوت کردهایم. نمونه انها استاد کریم خَرَم، استاد پاروق وردک چتل، استاد عمر دزدوال، استاد عمر نابینا، استاد خرام زی و دیکر استادان ورزیده این وطن.
  ثبت نام هر روزه!

 • یگانه راه حل از این مرداری و انحصار طلبی این جاهلان و مردارخوران وحشی فقط تجریه است و بس!
  باز به ما ربطی نخواهد داشت که حتی زن های خود را سهمیه بندی کنند.


 • این طرح وزارت تبعیضات عالی خیلی شرم آور و ننگین است

  مگه ده کدام جای دنیا درس خواندن به اساس نفوس شده؟؟؟

  مثلا یک خانه که پنج بچه داره باید فقط دو بچه اش حق درس و شمول به دانشگاه داشته باشه؟؟؟؟؟؟

  تبعیضات عالی با این کار بیخ افغانستان ره می کنه

  راه شمول به دانشگاه برای محصلین لایق گرفته می شه

  نمی فامم کدام کسی که کمی شرم داشته باشه ده وزارت تبعیضات عالی زندگی می کنه یانه؟؟؟

  چرا جوانای افغانستان ره از تحصیل محروم می کنید؟؟؟

 • نام خراسان را گذاشتند افغانستان کاری نکردید , پشتون ها را به شمال کوچاندند کاری نکردید , زمانی که فرصت د اشتید خودمختاری اعلام کنید کاری نکردید , زبان فارسی را نیمه جان کردند کاری نکردید , سرود ملی را پشتونی کردند کاری نکردید تذکره را به پشتو نوشتند کاری نکردید ترکیب نفوس را به نفع پشتون ها تغیر میدهند کاری نمیکنید . میدانم در این دنیا پشتیبانی ندارید و دولت ایران هم با این شرایطش نخواهد توانست از مشترکات فرهنگی با شما دفاع کند / لطفا شرایط را مغتنم بدانید تا تبارتان را پشتون نکرده اند . !!!!

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس