صفحه نخست > دیدگاه > طرح تجزیه ی افغانستان

طرح تجزیه ی افغانستان

پاسخهای به کابل پرس: چون من یکی از مخالفان تجزیۀ افغانستان هستم بنا برآن در بخش مخالفان تجزیۀ افغانستان به پاسخ دوستان و وطنداران ام خواهم پرداخت./ در کابینۀ کرزی شخصیت های چون اشرف غنی احمد زی، فاروق وردک، حنیف اتمر،عبدالرحیم وردک و کریم خرم و چند تای دیگر با دامن زدن به مسایل قومی و زبانی باز هم گل سرسبد اند. ولی آن وزیر و یا نمایندۀ ملت که برای جلوگیری از یکه تازی ها و بی یند وباری های آنان زبان باز میکنند محکوم شمرده میشود. همینقدر کفایت میکند که اشخاص بیسواد و بیمایه ای به نام نماینده ای یکی از ملیت ها شامل کابینه باشد ولی این دولت مشروعیت اش را با چنین سیستمی نتواند تثبیت کند.
نعمت الله ترکانی
شنبه 3 جولای 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

برای خواندن تمام پرسش ها از مخالفان، موافقان و نه مخالفان و موافقان و شرکت در گفت و گو اینجا را کلیک کنید.

پرسش: چرا مخالف تجزیه افغانستان هستید؟ (لطفا شرح دهید)

پاسخ ــ اینکه چرا مخالف تجزیۀ افغانسان ام دلایل زیادی دارد. من صرف به این میاندیشم که افغانستان خانه ای من و دوستان دیگر منست. افغانستان تجزیه شود یعنی چه؟ شاید این تجزیه مثلن جدا شدن چند استان زیر یک نام جداگانه باشد و طوریکه در طرح آمده خراسان، هزارستان، پشتونستان و ازبکستان و ازین قبیل نامها. برای من این ترکیب خیلی خنده اور است. اگر تجزیه شود بیشتر گمان میرود که بخشی ازین خاک به پاکستان، بخش دیگر آن به ایران و بخشی هم به ازبکستان ملحق خواهد شد و این نمونۀ از تجزیه های یک سرزمین در قرن های گذشته بوده است زیادتر از سرزمین مستقلی که به چند واحد تجزیه شود. به نظر من تجزیه افغانستان یعنی چند ملیون نفوس این سرزمین باید مستقیمن نوکری پاکستانی ها و بهمنترتیب ایران و ازبکستان را قبول کنند و بس. این غم انگیز است. علاوه از آن همسایه های ما وضیعت سیاسی اقتصادی و فرهنگی بهتری از افغانها ندارند. پاکستان زیر فشار ملیت های گوناگون داخل خود در حال تجزیه است و هوویت اش را با نامگذاری سلاح ومهمات اش از تاریخ افغانستان قرض میگیرد ( راکت غوری، بم های پامیر و امثال آن). ایران از پاکستان بدتر برای تجزیه شدن فاصلۀ چندانی ندارد و ازبکستان با همسایه های شمالی اش قرقیزستان و قزاقستان بر سر مسلۀ هوویت ملی در کشمکش دایمی قرار دارد. بنا برآن اگر بنا باشد که نوکر باشیم بهتر است بعد از تجزیه با یک مملک آزاد و مترقی پیوند داشته باشیم که هیچگاه چنین امری میسر نیست.

پرسش: آيا پس از چندین دهه کشتار، چپاول، تبعیض و کوچ اجباری و تداوم آن، هنوز به ساختن افغانستان به عنوان یک کشور یکپارچه امیدوار هستید؟ اگر بله چرا؟

پاسخ ــ البته دو و یا سه دهه جنگها زیادتر از اینکه افغانستان را به تجزیه وادارد اصولن باید موجب وفاق ملی به خاطر صلح، ترقی و توسعه و بازنگری به اشتباهات میگشت. که بدبختانه این مامول در گرو مشتی جنگسالار و اجنت های خارجی قرار دارد. این ها مفسدین و اوباش های اند که ملت را به گروگان گرفته اند. ضرورت نیست درین مسله نظر سنجی شود. زیرا از کودک دبستان گرفته تا نسل نیم قرن اخیر میدانند که باد از کدام سمت میوزد. جانیان و دزدان سرگردنه با یاری سرویس های جاسوسی و کمک های نظامی کشور های امریکا، انگلیس، پاکستان، عربستان و اسرائیل با حدت و شدت غیر قابل وصفی با این مردم همکار بوده و به آتش جنگ هیزم میریزند. در تمام ولایات کشور قاچاقبران مواد مخدره، مافیای قدرت و تنفنگسالاران حرف اول را میزنند. ناکار آمدترین سیستم ادارۀ دولتی، که درآن روحیه های قومی و قبیلوی، سکتاریستی و الیگارشی حکمفرماست. قانون جنگل در اجراعات امور قضایی حکم است. از رئیس جمهور گرفته تا مسوولین بخشداری ها برای ایجاد فضای رعب و وحشت، دروغ و بهتان زدن به همدیگردست بردار نیستند. مثلن رئیس جمهور یکروز اعلان میکند که من میدانم کدام یکی از قوت های دوست؛ دشمنان دولت را توسط چرخبال ها به شمال پیاده میکنند. ویا کشور های بیگانه را به دخالت در امور دولت محکوم میکند و اما فردا حرف خود را پس میگیرد. با همانهایکه بنابر عقیده اش برای خرابی اوضاع درشب دزدانه طالب پیاده میکنند کرنش بخرچ داده و تملق گویی میکند. با دشمنان سوگند خورده و با فایشیزم قومی پیمان مودت میبندد. نام این رئیس جمهور و اکثریت یاران اش در لست حقوق بگیران شرکت های بزرگ نفت و غول های سرمایه اندوزی غرب ثبت است. اعضای خانواده اش در مافیای قاچاق تریاک و کشور های پشتیبانش از جمله امریکا و انگلیس از جنگ افروزان جهان اند. حتی بنا بر اسناد منتشر شده در میدایای جهانی کرزی از سالهای هشتاد در خدمت سی آی آ بوده و برای کمک رساندن به طالبان جهالت رابط میان سی آی ا و آی اس آی پاکستان وظیفه داشته است. وقتی سازمان ها و دولت های بیگانه این همه رئیس جمهور و کابینه و پارلمان و قوه قضائیه برای ما صادر میکنند. میشود دلیلی بخاطر تجزیه خاک و وطن ما باشد؟ از همینگونه طرز و روش اداره این ها بوده کا گفته اند:

گر همین مسجد است و این ملا / حال طفلان خراب میبینم

اما امیدواری برای برقراری صلح و عدالت و یکپارچگی کشور بر خاسته از عزم و ارادۀ مردم افغانستان است که در طول تاریخ بار بار تجربه شده است. مثال های خوب آن، اضافه از نیم قرن مقاومت در مقابل تاخت و تاز بریتانیوی ها و به دنبال آن اضافه از یک و نیم دهه شوروی ها و حالا هم علیه نیرو های ناتواست که توسط همین ملیت های وطن ما افغانستان با منتهی دلیری و فارغ از هر گونه اندیشه های تجزیه طلبانه پیشبرده میشود .

در مورد تبعیض؛ نطر من اینست که در مواقع لازم برای مبارزه و عقیم گذاشتن توطئه های خارجی در افغانستان میان ملیت ها مسلۀ تبعیض مطرح نیست و از آنجائیکه تبعیض یک ترفند سیاسی در موقع غصب قدرت دولتی توسط نیرو های مطرح است. میشود گفت که زیادتر از همه در امر تبعیض باند های جنایتکار افغان ملتی ها سرمایه گذاری و تبلیغ میکنند که نمونه ای بارز آنرا در حکومت نه ماهۀ حفیظ الله امین و حامد کرزی میتوان به وضاحت مشاهده کرد. اما طوریکه تاریخ یک و نیم قرن افغانستان نشان داده است این ترفند راهگشایی درستی برای قدرت نبوده و در اصرع وقت محکوم به زوال بوده است. ببینید! در کابینۀ کرزی شخصیت های چون اشرف غنی احمد زی، فاروق وردک، حنیف اتمر،عبدالرحیم وردک و کریم خرم و چند تای دیگر با دامن زدن به مسایل قومی و زبانی باز هم گل سرسبد اند. ولی آن وزیر و یا نمایندۀ ملت که برای جلوگیری از یکه تازی ها و بی یند وباری های آنان زبان باز میکنند محکوم شمرده میشود. همینقدر کفایت میکند که اشخاص بیسواد و بیمایه ای به نام نماینده ای یکی از ملیت ها شامل کابینه باشد ولی این دولت مشروعیت اش را با چنین سیستمی نتواند تثبیت کند.

پرسش: آيا معتقدید که حکومت ها در افغانستان جامع و یکپارچه عمل کرده اند و تبعیض، برتری طلبی نژادی، مذهبی، اجتماعی و زبانی و فرهنگی در افغانستان وجود نداشته و ندارد؟ ( لطفا شرح دهید).

پاسخ: فکر میکنم جواب این پرسش را داده ام اما میخواهم یک نکته دیگر را اضافه کنم و آن نیست که در افغانستان متأسفانه هیچ حکومتی در گذشته و حال جامع عمل نکرده است. حکومت ها چه در گذشته و حال از اقلیت و از محدودیت پشتیبانی کرده اند و اکثرا به دنبال منافع فردی و یا قومی و قبیلوی حرکت کرده اند.

پرسش: آيا معتقداید که حکومت ها در افغانستان تبعیض، برتری طلبی نژادی، مذهبی، اجتماعی و زبانی و فرهنگی را در برنامه ی خود داشته و شما با آن مخالفید و راه مبارزه با آن را تجزیه طلبی نمی دانید؟ (لطفا شرح دهید)

پاسخ: در مورد برتری مذهبی، چیزی را نمیتوانم بیاد بیاورم. زیرا همه اعضای دولت و حکومت را در نیم قرن اخیر غیر مذهبی یافته ام. و آنی که به مذهب تکیه داشته و حرف اول را از مذهب آغاز میکرده غیر از دروغ و ترفند کاری دیگری پیشنبرده. همه شاهان، و پیشگامان قدرت دولتی از مذهب بحیث وسیله استفاده جویی کرده اند. حتی در زمان سراج ملت والدین، المتوکل الا الله، خادم دین رسوالله و در زمان جمهوری تخریب برهان الدین و امارت اسلامی طالبان ؛ اسلام وسیلۀ برای استحکام قدرت های شیطانی بوده. در مورد زبان من به این نتیجه رسیده ام که زبان دوصد پنجاه ملیون نفوس را که تاریخ سه هزار ساله ای دارد هرگز نمیتواند زبان ده ملیون نفوس که تاریخی به مراتب کوتاهتر از اولی دارد را زیر تأثیر قرار دهد.

پرسش: : آيا معتقدید که حکومت ها در افغانستان تبعیض، برتری طلبی نژادی، مذهبی، اجتماعی و زبانی و فرهنگی را در برنامه ی خود داشته و شما با آن مخالفید و راه مبارزه با آن را تجزیه طلبی نمی دانید؟ (لطفا شرح دهید)

پاسخ: بلی من از سالهای 1358 متوجه این موضوع ام. در زمان کمونیست ها هم به تبعیض دامن زده میشد و بعد از ازین دوره به مراتب بیشتر تبعیض دامن زده میشود. چرا؟ اینرا غیر از سازمان های جهنمی جاسوسی آی اس آی و سازمان های جاسوسی امریکا ــ انگلیس و اسرائیل دیگر کسی نمیداند. تبعیض در ذات مخالف دین اسلام است زیرا غلام حبشی با یک سردار عربی از نظر فقه اسلامی یکی است. اما اینکه تبعیض راهش را از کدام چینل ها باز میکند بر همگان واضح است. تبعیض غیر از ترفند سیاسی به نفع امریکا و انگلیس چیز دیگری نیست. زیرا در اسلام امت مساوی به عقیده و ایمان به خداوند و روز آخرت است و بس. سرخ، سیاه، سپید و زرد همسان اند. هر کس با این حقیقت سر سازش ندارد مسلمان نیست و مرتد شمرده میشود.

پرسش: : آيا معتقدید تجزیه طلبان عوامل کشورهای دیگر، جاسوس و مزدور هستند؟ ( لطفا شرح دهید)


پاسخ:
من دو نگاه به تجزیه طلبان دارم. یکی از چپ و یکی از راست. آنانیکه از طریق مراجعه به آرای مردم جهت تعیین سرنوشت شان اهمیت میدهند هیچگاهی سخن از تجزیه بمیان نخواهند آورد. ولی آنانیکه بصورت انفرادی وبر اساس سفسطه گویی های خارج از خواست مردم برای تجزیه خاک خود کوشش دارند یا جاسوسان بیگانگان اند و یا قبر خود را خود بدست خود حفر میکنند.

پرسش: : آيا معتقدید تجزیه افغانستان امری ناممکن است؟ (لطفا شرح دهید)

پاسخ: هیچ چیزی را من غیر ممکن نمیدانم. زیرا در جهان امروز آنچه حقیقت است فردا باطل شمرده میشود. وقتی جوان بیست و پنج ساله بودم باور ام نمیشد که اتحاد شوروی به افغانستان تجاوز کند. بعد از آن گاهی فکر نمیکردم که امریکا و یارانش خاک ما را با قدوم خود ملوث سازند. اما این ها پیش رویم واقع شد. خوب حالا دارند برای تجزیۀ شرق میانه و آسیای میانه طرح میریزند. امکان تجزیه افغانستان بعید نیست اما میدانم که اگر تجزیه در کار باشد باید در هر متر مربع آن یک انسان شربت شهادت را بنوشد.

پرسش: : آيا مخالف تجزیه افغانستان هستید اما تجزیه افغانستان را دور از ذهن نمی دانید؟ در صورت تجزیه چه تغییرات جغرافیایی را در در افغانستان فعلی و منطقه متصور هستید؟ (لطفا شرح دهید)

پاسخ: اگر افغانستان تجزیه شود طبیعتن مقداری از خاک آن چنانکه امریکا نقشه کرده است به سرزمینی به نام پشتونستان و قسمتی هم عوض سرزمین های خوزستان، آذربایجان و کردستان به ایران خواهد پیوست و شاید قسمتی هم به نام ملیت ازبک شامل جمهوری ازبکستان شود. اما گاهی حرفی از خراسان بزرگ و یا آریانا؛ طوریکه عدۀ وطنفروش و خائین آرزو دارند نامی نخواهد داشت.

پرسش: آيا مخالف تجزیه افغانستان هستید اما تجزیه افغانستان را دور از ذهن نمی دانید؟ در صورت تجزیه چه تغییرات جغرافیایی را در در افغانستان فعلی و منطقه متصور هستید؟ (لطفا شرح دهید)

پاسخ: بلی من شدیدا مخالف تجزیۀ افغانستان هستم. وتجزیۀ افغانستان را دور از ذهن ام میدانم. تصورات ام را بعد از تجزیۀ فرضی قبلن گفته ام.

پرسش: آيا معتقدید که با تجزیه افغانستان جنگ و نقض حقوق بشر برای تثبیت مرزها بوقوع می پيوندد؟ آيا معتقدید علی رغم ادامه دار بودن چندین دهه جنایات حاد علیه بشریت و زیان های غیر انسانی در افغانستان، هزینه ها و تلفات انسانی و غیر انسانی برای مبارزه و تغییر و اصلاح پایدار در افغانستان واحد، کمتر از تجزیه طلبی ست؟ (لطفا شرح دهید)

پاسخ: شما خوب فکر کنید. وقتی کسی خانۀ شما را به نحوی تجزیه میکند. هر چند این تجزیه جغرافیای و یا معنوی باشد چه چیزی در زندگی شما واقع میشود. شاید شما بخاطر باغچه گلی که در سمت شمال این خانه داشتید روز ها و شب ها رنج بکشید. شاید فکر کنید که سمت جنوب خانۀ شما دیگر از شما نیست که در آن لباس های شستۀ خود را هموار کنید . شاید درب خانۀ تان به سمت مخالفین شما باز شود. اینها درد آور و غم انگیز است. فرض کنید فرزند شما را کسی از شما جدا میکند و یا مادر و یا پدر شما را به زور از زندگی شما جدا ساخته و به ملک غریبی میبرد. چه فکر میکنید؟! ایا این آسان است یا غیر قابل تصور.

پرسش: راهکارهای پیشنهادی شما برای جلوگیری از تجزیه طلبی و در نهایت تجزیه افغانستان چیست؟ (لطفا شرح دهید)

پاسخ: اگر حتی برایم همه بخندند من برای بیرون برآمدن ازین بن بست پیشنهاد میکنم و یا عمیقن آرزو دارم تا یک افغان دیکتاتور( هر چند به مزاح دوستان برابر نیست) زمام حکومت را در دست گیرد. در مرحلۀ اول همه خاینین، جنگسالاران و مفسدین را خلع سلاح نموده، آنان را به سزای اعمال شان رسانده و اکثریت خاموش را موقع ابراز نظریات برای آبادانی، شگوفایی داده و آزادی را برای تثبیث وحدت ملی افغان ها در نظر بگیرد . این دیکتاتور طرفدار اکثریت خاموش و علیه غاصبان مبارزه نماید.

با عرض حرمت

نعمت الله ترکانی


طرح تجزیه ی افغانستان

درمیان مردم عامه – عناصرغیر"اوغان"- هنوزاین آگاهی بوجود نیامده است که بدون "اوغان" ها می توان راحت تر وانسانی تر زندگی کرد وبنابران باید کشوررا تجزیه کرد تا ازشرمصیبت های تمام ناشدنی ی که این طایفه برکشور تحمیل کرده است؛ درامان ماند.

چهار شنبه 30 ژوئن 2010, نويسنده: ربانی بغلانی


طرح تجزیه افغانستان!

عبور از خطوط ممنوع: مخالف، موافق و نه مخالف و نه موافق: نظر شما چیست؟/ هدف از طرح این بحث شاید عبور از خطوط ممنوع در کشوری باشد که سرکوب، خفقان، کشتار، تبعیض و چپاول بیداد می کند و این سرکوب، خفقان، کشتار، تبعیض و چپاول از حداقل 150 سال پیش تا دوره ی حکومت فاسد، طالبانی و مافیایی حامد کرزی با حضور حدود 150 هزار سرباز بین المللی بر جنازه ی کشوری بنام افغانستان ادامه یافته است.

سه شنبه 29 ژوئن 2010, نويسنده: کابل پرس

واژه های کلیدی

تجزیه افغانستان
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • تنها راه حل برای همه همو طنان عزیز تجزیه کشور است
  چون قبیله تا هزار سال دیگرهم تغییر نه می‌کنند پس باید چه کار کرد؟
  1747 تا امروز فاشیستها اوغان در این سرزمین حاکمیت کردنِ بجزدزد خیانت
  تجاوزگری و اشغالگری و چپاولگری شما اوغنها تا به همین امروز ادامه دارد!!
  برای دفع تجاوز کوچی ها و شکست برنامه ی ناقلین و پایان دادن به حاکمیت ظالمانه ی تک قومی و اوغان سالاری، ما به یک مبارزه و مقاومت گسترده و همه جانبه نیاز داریم . برای اینکه بتوانیم حقوق مردم خویش را به دست آوریم ، باید توانایی به کاربست تمامی اشکال مبارزه و مقاومت دادخواهانه را داشته باشیم . تا زمانی که اوغان سالاری در کشور ما حاکم باشد ، تا زمانی که مردمان غیر پشتون در اسارت قرار داشته و گروگان قبیله و قبیله پرستان باشند ، تا زمانی که مشکلات حاکمیت سیاسی و مناسبات قومی و اجتماعی به صورت عادلانه و شایسته حل نگردد ، همین اوغانستان خواهد بود و همین اوغوکراسی و کشور توسط اوغان ذلتی ها و پشتونیست های تمامیت خواه و فاشیست به سوی ازهمپاشیده گی بیشتر ، به سوی بی ثباتی بیشتر و سر انجام به سوی تجزیه و چند پارچه شدن سوق داده خواهد شدhttp://www.youtube.com/watch?v...

 • http://www.youtube.com/watch?v...
  http://www.youtube.com/watch?v...
  http://www.youtube.com/watch?v...
  http://www.youtube.com/watch?v...
  از زمانی که اوغانها از کوه سلیمان به سرزمین های اطراف آن سرازیر شدند ، سلسله ی تجاوزگری و اشغالگری و چپاولگری ایشان تا به همین امروز ادامه دارد و مردمان غیر پشتون از دست آنها در رنج و عذاب می باشند . به ویژه پس از آن که دو صد شصت سال پیش قبایل اوغان ( پشتون ها ) موفق به ایجاد یک دولت غاصب و تجاوزگر در خاک پاک خراسان شدند ، دیگر کسی رنگ آرامی و خوشی و پیشرفت و ترقی را در ساحه ی جغرافیایی تحت حاکمیت منحوس اوغان ها ندیده است .

  یکی از ارمغان های شوم و مصیبت بار حاکمیت اوغانشاهان پدیده ای به نام " ناقلین " بوده است . شاهان جنایتکار پشتون برای تحت فشار قرار دادن و سرکوب و بی خانمان ساختن مردمان تاجیک و اوزبیک و هزاره ، هزاران هزار پشتون را از مناطق شرق و جنوب اوغانستان و همچنان از آن سوی خط مرزی دیورند ، به مناطق شمالی ، ساحات مرکزی و تخارستان ( بخش شمال کشور ) ، انتقال دادند و برای شان زمین های مردمان بومی آن جا ها را تقسیم کردند و خود مردمان تاجیک و اوزبیک و هزاره را بی خانمان ساختند . داستان های ظلم و جنایتکاری شاهان خاین اوغان صرف در همین مورد بی شمار است .

  حقیقت این است که بخش زیاد زمین های که پشتون ها در ساحات زیست کنونی شان در دست دارند ، غیر از بخش های کوه سلیمان ، دیگر همه زمین های اشغالی تاجیکان و مردمان بومی دیگر می باشند که در اثر تجاوزگری ها و جنگ های متوالی در طول چند قرن به زور غصب کرده و در آن جا ها ساکن شده اند . اما مسکن گزین شدن پشتون ها در مناطق مرکزی و شمال اوغانستان به صورت برنامه ریزی شده از طرف دولت های اوغانی به طور گسترده در صد سال اخیر انجام شده است که این ها به نام " ناقلین " یاد می شوند . یعنی کسانی که از شرق و جنوب به مناطق مرکزی و شمال اوغانستان نقل داد شدند و خانه و زمین و زنده گی مردم بومی را به زور و جبر اشغال نمودند و از همان وقت تا کنون به مکیدن خون مردم غیر پشتون در آن مناطق مشغول می باشند .

  کوچی های اوغان نیز یک بلا و مصیبت دیگری اند که بالای مردم غیر پشتون هر سال نازل می شوند و زنده گی مردم را تیره و تار می سازند . هم ناقلین غاصب و طفیلی ، هم کوچی های تجاوزگر و وحشی ، همیشه از طرف دولت های پشتونی مورد حمایت عام و تام قرار گرفته اند و به همه جنایت ها و بیرحمی ها و وحشی گری های شان از جانب دولت ها مهر تایید نهاده شده است .

  ما به این باوریم که مردمان تاجیک و هزاره و اوزبیک و دیگرانی که مورد ظلم و بی رحمی ناقلین و کوچی ها قرار گرفته اند ، برای دفاع از خود و برای بازپس گرفتن زمین و جایداد خود ، دیگر هیچ راه ندارند جز این که مصیبت ناقلین و کوچی ها را به زور دفع سازند و از میان بردارند .

  ما تجاوزگری و وحشت افگنی کوچی های ظالم را در مناطق مرکزی و دیگر بخش های کشور نکوهش می کنیم و موجودیت ناقلین طفیلی و غاصب را در زمین های مردم غیر پشتون یک لکه ننگ می دانیم . از نظر ما ، مردمان غیر پشتون این حق را دارند که ناقلین را دو باره به جایگاه اولی شان برگردانند و زمین و جایداد خویش را از چنگ شان رها سازند و همچنان این را حق مسلم مردم غیر پشتون می دانیم که نگذارند پای کثیف کوچی های تجاوزگر و قاتل به خاک شان نهاده شود . وقتی که دولت پوشالی و مزدور پشتونیست های غدار از ناقلین و کوچی ها به مثابه ابزار فشار و سرکوب دیگران کار می گیرند ، دیگران هم باید از چنان یک دولت سیاهکار هیچ توقع برای تامین عدالت و انصاف نداشته باشند . امید بستن به تامین عدالت از جانب دولت اوغان سالار که خود حامی و تجهیز کننده ی کوچی ها و ناقلین می باشد ، یک کار نادرست می است . همان گونه که دولت پوشالی کرزی در سال های گذشته هیچ کاری برای جلو گیری از فاجعه ی تجاوز کوچی ها نکرد ، امسال و سال دیگر نیز هیچ کاری به سود مردمان غیر پشتون در این زمینه انجام نخواهد داد .

  اوغان ذلتی ها ، سورخلقی ها و دیگر پشتونیست های دزد و قاچاقبری که در اوغانستان حاکمیت را به دست دارند ، نه تنها هیچ تمایلی به جلو گیری از تجاوز کوچی ها ندارند ، بلکه کوچی ها را تقویت ، حمایت و تشویق می کنند که هر سال بیشتر از پیش بر شدت کشتار و وحشی گری خویش بیافزایند . همچنان ، دولت کرزی و پشتونیست های رنگارنگی که با آن همپیمان اند ، از اوغان ذلتی ها گرفته تا گلبدینی ها و طالب ها ، همه بر اساس دستورات کتاب مقدس شان ( دویمه سقوی ) به صورت بسیار جدی و قاطعانه خواهان این استند که ناقلین رانده شده از شمال را به آن جا برگردانند و در عین حال صد ها هزار نفر دیگر از پشتون های مناطق شرق و جنوب و حتی پشتون های آن سوی مرز دیورند را به مناطق تاجیک ها ، اوزبیک ها و هزاره ها در شمال ، مرکز و غرب اوغانستان ، سرازیر سازند و همان طرح " ناقلین " دولت های پشتونی قبلی را به شدت و قوت بیشتر ادامه دهند .

  مردمان غیر پشتون باید در برابر این توطئه ها هوشیار باشند و از خود واکنش های مناسب نشان دهند و نگذارند که همان اندک زمین و جایدادی که در اختیار شان قرار دارد مورد چپاول و تاراج اوغان ها قرار گیرد . ما این را به خوبی میدانیم که تجاوزگران اوغان ، زبان نرم را نمی فهمند ، کسی نمی تواند آن ها را با سخن خالی ، با گریه و زاری ، با عریضه نویسی و گردن پتی به جاده ی خردمندی و عدالت و انصاف رهنمون گردد . تنها زبانی را که آنها می فهمند و بالای شان تاثیر دارد ، زبان زور است . تا وقتی که خوب محکم و پخته بر دهان شان کوبیده نشود ، به هوش نمی آیند و در همان شتر جهل و خودپرستی و افزون خواهی و فاشیزم سوار استند و هر کسی که در دم شان بیاید زیر پا می کنند .

  برای دفع تجاوز کوچی ها و شکست برنامه ی ناقلین و پایان دادن به حاکمیت ظالمانه ی تک قومی و اوغان سالاری، ما به یک مبارزه و مقاومت گسترده و همه جانبه نیاز داریم . برای اینکه بتوانیم حقوق مردم خویش را به دست آوریم ، باید توانایی به کاربست تمامی اشکال مبارزه و مقاومت دادخواهانه را داشته باشیم . تا زمانی که اوغان سالاری در کشور ما حاکم باشد ، تا زمانی که مردمان غیر پشتون در اسارت قرار داشته و گروگان قبیله و قبیله پرستان باشند ، تا زمانی که مشکلات حاکمیت سیاسی و مناسبات قومی و اجتماعی به صورت عادلانه و شایسته حل نگردد ، همین اوغانستان خواهد بود و همین اوغوکراسی و کشور توسط اوغان ذلتی ها و پشتونیست های تمامیت خواه و فاشیست به سوی ازهمپاشیده گی بیشتر ، به سوی بی ثباتی بیشتر و سر انجام به سوی تجزیه و چند پارچه شدن سوق داده خواهد شد
  افغانستانhttp://www.youtube.com/watch?v...
  کوچی ها و ناقلین ، دو پدیده ی فاجعه آفرین

  باز هم صدای پای شتر ها و شترچران های اوغان در منطقه های زیست مردمان هزاره و برخی بخش های دیگر کشور به گوش می رسد . باز هم کوچی های تجاوزگر اوغان به زمین و خانه و سبزه زارهای مردمان غیر پشتون یورش برده اند و به کشتار و خونریزی و چپاولگری پرداخته اند . این خبر و تصویر هایی از جنگ های جاری در

  بهسود و ویرانگری کوچی ها ، در رسانه های همگانی بازتاب یافته است .گفته می شود که کوچی ها تا دندان مسلح بوده و انواع گوناگون جنگ ابزار با خود دارند که به وسیله ی آن می توانند مردم بی دفاع و بی سلاح مناطق مورد تجاوز خویش را به قتل رسانند و یا فراری سازند

 • نعمت جان ترکانی چرا خودت یک اوغان هستی و ازاوغان بودند خجالت مکشی نعمت جان بنزرت فعلان ما انسان هائ خراسان اسیری حیوانات وحشی نستیم ؟اگر ما یک گشه این خاک را باغوش بسازیم بحتر نیست کی انسان و حیوان ازهمدیگر جدا زیندگی داشته باشیم ما تا بکئ اسری این حیوانات واحشی باشیم بلی مه هم مخالف تجزیه چهار قسمت هستم چرا تاجک هزاره ازبک از همدیگر جدا شود ولی باید نام این مملکت ما خراسان باشد و کار نداریم کی جنوب را باغوشیستان میمانه یا پشتونیستان.

 • ظاهــرشــاه: مــن از قبیــلۀ

  بنیــامین یهــودی هســتم

  وزارت خارجۀ اسرائیل تائید نموده است که دولت اسرائیل تحقیقات گستردۀ را جهت شناسائی قبایل پشتونهای افغانستان و پاکستان که اصلیت یهودی دارند آغاز نموده است.

  سخنگوی وزارت خارجۀ اسرائیل به روز جمعه 15 جنوری 2010 به روزنامۀ لوفیگاروی فرانسه گفته است: دولت اسرائیل تحقیقات گستردۀ را جهت شناسائی قبایل پتان در افغانستان و پاکستان که یکی از ده قبیلۀ گمشدۀ یهودی اند از طریق تمویل مرکز تحقیقات ملی ممبی در هند رسماً آغاز نموده است.

  وی می افزاید از اینکه در شرائط کنونی گشایش چنین مرکز تحقیقاتی در افغانستان و پاکستان امکان نداشت، ما تصمیم گرفتیم که این تحقیقات را در هندوستان که اکثراً میزبان پشتونها می باشد راه اندازی نماییم. قرار است که این تحقیقات از سه ماه الی یک سال کامل را در بر بگیرد... تحقیقات ما قبلا در بخشهای (ریشه یابی تاریخی، رسوم و عنعنات و تقارب در زبان) تکمیل گردیده است. بناً این مرکز این بار نتائج تحقیقات خویش را از آزمایشات خون (دی ان ای) به دست خواهد آورد. تا کنون هزاران سی سی خون از قبایل پشتون افغانستان در منطقۀ مالهباد ولایت اتوراپردیش در شمال هند جهت آزمایشات جمع آوری شده است...

  بنا بر اظهارات سخنگوی وزارت خارجۀ اسرائیل، از لحاظ بیولوژی کارشناسان بیولوژیک اسرائیل تمام تلاش خودشان را به کار بسته اند تا ارتباط ژنتیکی میان پشتونها و یهودیان را به اثبات برسانند تا اینکه به این طریق مؤرخان اسرائیلی را یاری کنند که گویا پشتونها در اصل از ریشۀ یهودیان واسرائیلی ها اند. در این باره کارشناسان بیولوژی اسرائیلی در مرکز تحقیقات ملی ممبی از لحاظ ژنتیکی میان اسرائیلی ها و افرادی از قبایل پشتون آزمایشاتی را انجام خواهند داد و با توجه به نتایج این آزمایشات که گویا پشتونها از لحاظ ژنتیکی نزدیکترین ملت به یهودیهای سفاردیم (یهودیهای شرقی) می باشند و به این طریق می خواهند ثابت کنند که پشتون و یهودیان از یک نژاد هستند.

  روزنامۀ لوفیگارو در ادامۀ گزارش خود می افزاید: از مدتها قبل واضح بود که قبایل پشتون که در جنوب و جنوب شرقی افغانستان و در غرب و شمال غربی پاکستان زندگی میکنند همه از یک نسل اند و مربوط به قبایل گمشدۀ یهودی میباشند. این روزنامه می افزاید: همنوای کامل در رسوم و عنعنات، نحوۀ پوشیدن لباس، عادتهای خوانوادگی و امورات فرهنگی وجود دارد که این همه بیانگر این است که پشتونها این همه را از اجداد یهودی شان به ارث برده اند.

  این اولین بار است که وزارت خارجۀ اسرائیل رسماً تائید میکند که تحقیقاتی گستردۀ را در راستائی شناسائی اصلیت یهودی پشتونها آغاز نموده است که با این کار خود بر عمل کرد سازمانهای غیر دولتی یهودی که از سالیان درازی در جستجوی قبایل گمشدۀ یهود در قرن هشتم قبل از میلادی فعالیت داشتند مهر صحه گذاشت.

  مؤرخین اسرائیلی میگویند: موسی علیه السلام حین خروج از مصر با دوازده قبیله از قبیلۀ بنی اسرائیل خارج شده و در فلسطین مسکن گزین شدند که این دوازده قبیلۀ بنی اسرائیل به نامهای (بنیامین، روبین، لاوی، یهودا، جاد، اشیر، زبولون، ساعر، یوسف، نفتالی، دان و شمعون) یاد می گردیدند و از این جمله دو قبیلۀ آنها (بنیامین و یهودا) در جنوب فلسطین جا بجا شده که یهودیان امروزی از نسل آنها می باشند ولی متباقی ده قبیلۀ دیگر در شمال فلسطین جا بجا گردیدند که بعداً از آنجا به مناطق دیگر مهاجر شدند که سپس به نام قبایل گمشدۀ یهودی مسمی گردیدند.

  روزنامۀ لوفیگارو در تحلیل خود راجع به این مسئله میگوید پشتونهای افغانستان اکثریت در میان سایر قومیت های مطرح در افغانستان می باشند، همچنان نظریۀ اصلیت یهودی آنها در منطقه و در میان مردم به سطح قابل ملاحظۀ منتشر شده است، ولی تا هنوز کدام مطالعۀ علمی دقیق که ثابت کند که پشتونها در اصل یهود اند صورت نگرفته است اما اکثریت پشتونها ایمان دارند که آنها اصلیت یهودی دارند. حتی اخرین پادشاه افغانستان، ظاهر شاه، در جواب خبرنگار ایتالیائی در بارۀ نسبش گفته بود که من از قبیلۀ بنیامین یهودی هستم.

  سایت انترنیتی شبکۀ خبری العربیه نیز به بررسی این مسئله پرداخته و گزارش داده است که اسرائیل تلاش دارد حوالی 15 ملیون پشتون افغانستان را دوباره به دین آبائی شان – یهودیت – برگرداند که متاسفانه تا هنوز تعداد از قبایل پتان را یهودی ساخته و آنها را به اسرائیل مهاجرت داده است.

  همچنان این شبکۀ معتبر عربی زبان گزارش میدهد که در دهۀ هفتاد و هشتاد قرن بیستم سازمانهای یهودی فعالیتهای چشمگیری را در جهت کشانیدن قبایل پشتون افغانستان به آئین یهودیت از طریق استخدام و تربیۀ جوانان پشتون در بیروت، پایتخت لبنان و برخی کشور های غربی راه اندازی نموده بود. این شبکۀ خبری به نقل قول از برخی رسانه های اسرائیلی گزارش میدهد که سازمانهای یهودی توانسته اند برخی دانشجویان افغان در آن زمان (مانند زلمی خلیل زاد، اشرف غنی احمد زی و انوارالحق احدی) در بیروت را به دین یهودیت برگردانند. البته این دانشجویان کسانی بودن که بعدها پستهای مهمی را در حکومت کرزی به دست آوردند و زلمی خلیلزاد نیز شناخته ترین دپلومات امریکائی افغانی الاصل در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد ایفای وظیفه نموده است که خانم یهودی دارد.

  این سه تن از نخبه گان تحصیل کردۀ پشتون وظیفه گرفتند تا حس نشنلیستی پشتون ها را تقویه نموده و بعد برای پشتونها توضیح دهند که اصلیت آنها یهود اند و باید به اصل خویش برگردند. این جوانان در ابتدای گرایش خود به دین یهودیت بیشتر احساساتی بوده و تلاش داشتند که به طور آشکار دست به فعالیت زنند ولی بنا بر تجارب سازمانهای یهودی و مطالعۀ آنها از اوضاع منطقه به آنها تعلیمات داده شد که باید از مهارت خود کار گرفته و مطابق برنامه های که برای شان داده میشود رفتار کنند. آنها باید اوضاع منطقه را دقیق ارزیابی کنند. آنها باید بدانند که درموقعیت بسیار حساس قرار دارند، آنها در میان دشمنان سرسخت یهودیت (ایران، پاکستان و عربستان سعودی) قرار دارند. اگر آنها با همکاری اسرائیل و برخی سازمانهای غیر دولتی یهودی دست به فعالیت آشکار زنند به زودی از طریق دشمنان اسرائیل و یهودیت در ایران، پاکستان، عربستان سعودی و حتی اقلیت های قومی غیر پشتون درافغانستان سرکوب میشوند. همین بود که آنها رسماً گرایش خود به دین یهودیت را اعلان ننموده ولی فعالیت های عمدۀ را در این بخش مخصوصاً در قسمت تقویۀ حس نشنلیستی پشتونها و داعیۀ برتری آنها از سایر اقلیت های قومی در افغانستان انجام داده اند.

  همچنان چندی قبل سایت عربی زبان القدس العربی، چاپ لندن، در مصاحبۀ با داکتر جعفر هادی حسن، نویسندۀ برجستۀ جهان عرب و پژوهش گر مسایل یهود و یهودیت (دارندۀ درجۀ دکترا از دانشگاه مانچستر بریتانیا در یهود شناسی و نویسندۀ کتابهای فرقة الدونمة بین الیهودیة و الاسلام، فرقة القرائین الیهود، الیهود الحسیدیم و پیدایش، تاریخ، عقاید، فرهنگ و عنعنات یهود) به مسلمانان و عربها هشدار داده بود که متوجه باشند که اسرائیل به زودی افغانستان را توسط قبیلۀّ پتان تحت اشغال خود در خواهد آورد.

  وی در مصاحبۀ خود می گوید: پروسۀ یهودی سازی قبیلۀ پشتون در افغانستان از چندین دهه بدینسو جریان دارد و ما شاهد روزی خواهیم بود که رسانه های خبری گزارش گرویدن ملیونها تن از پشتونهای افغانستان به آئین یهودیت را در اثر تلاشهای همه روزۀ اسرائیل به نشر خواهند رساند. تعداد زیادی از سازمانهای غیر حکومتی در اسرائیل همین اکنون مصروف جستجوی قبایل گمشدۀ خود اند. آنها میگویند که قبایل گمشدۀ یهود در قرن هشتم قبل از میلاد توسط آشوریها اسیر گردیده و بعد در سراسر جهان پراگنده شدند ولی هنوز آنها عادتهای یهودی خود را حفظ نموده اند. از جمله عادتهای یهودی: تندروی، تعصب، نژاد پرستی (پشتونوالی) عدم احترام به حقوق زن، به فروش رسانیدن زنها، خشونت قبیلوی، به نکاح در آوردن خانم برادر بعد از مرگ وی، علاقمندی به قتل و کشتار، حفظ آداب و سنت های گذشتۀ خود از قبیل لباس، کلاه جالی، رقص عنعنوی مردان در مراسم خوشی (اتــن) و برتری طلبی قومی می باشد که درمیان قبایل پشتونهای افغانستان هنوز حفظ گردیده است.

  این پژوهشگر عرب می افزاید: سازمانهای یهودی از گذشته های دور سرگرم جستجوی قبایل گمشده اند، آنها قبایل گمشدۀ خود را در افغانستان، ایران، چین، هند و امریکائی جنوبی جستجو میکنند. تا کنون طبق آمار آنها قبایل پشتون در افغانستان و پاکستان شناسائی شده اند که اصلیت آنها یهود اند و بحث بالای کشورهای دیگر جریان دارد. اسرائیل با بهانۀ دریافت قبایل گمشدۀ خود میخواهد اسرائیل کبرا را از رود نیل در مصر الی دریای فرات در عراق که پلان ستراتیژِیک آن کشور است تشکیل دهد. یکی از حاخامهای (رجال دین) یهود بنام آبیحل در کتاب خویش تحت عنوان قبایل گمشده میگوید که تعداد آنها به 100 ملیون نفر خواهد رسید.

  داکتر جعفر هادی حسن در ادامه می افزاید: اسرائیل نهایت تلاش دارد تا قبیلۀ پشتون در افغانستان را که نفوس آنها تقریبا 15 ملیون تن می باشد به دعوای اینکه اصل آنها یهود اند به آئین یهودیت برگرداند. تا کنون ده ها نهاد وسازمانهای یهودی تماسهای متعددی با سران قبایل و رهبران پشتون که در دو طرف مرز افغانستان و پاکستان قرار دارند انجام داده اند وهمچنان ده ها جلد کتاب یهودی را به زبان پشتو ترجمه گردیده و در آنها از اصالت یهودیت پشتونها و خصوصیت یهودی آنها توضیح داده شده است. همچنین در این کتابها توضیح داده شده است که پتانها نسب شان بر میگردد به (افغان بن شاوول) که در تورات از شاوول منحیث اولین پادشاه یهودی در سرزمین فلسطین نامبرده شده است. باید یاد آور شد که سازمانهای یهودی (مانند سازمان عامی شاب – بازگشت ملت) توانسته اند عدۀ از افراد قبیلۀ پشتون را به دین یهودیت برگردانده و آنها را به اسرائیل مهاجرت نمایند که این افراد به مرور زمان اقارب و خویشاوندان خویش را نیز به یهودیت دعوت نموده و آنها را به اسرائیل مهاجرت خواهند داد. و همچنان عدۀ دیگر از تکنوکراتهای پشتون که مخفیانه به یهودیت گرویده اند هنوز در افغانستان فعالیت دارند

 • رسم و رو ازادى را بيشه نبايد كرد....يا انكه ز سر بازى انديشه نبايد كرد
  راستى تجزيه كشت و خون ها در قبال دارد.ولى يك مطلب ديكر هم است رها يي به يكباره ازين دوزخ , ازين مرك تدريجى ,از جنك غولهاى بيا بان,از قتل عامها كه هريك جندسال يكبار صورت ميكيرد,ازين عقب مانى زجر اور,نجات از جنكال فاشيزم خون اشام,نجات از يك كتله ادم نما هاى غول و بى فرهنك. قانون قبيله بالاتر از قانون اساسى.بشتون والى...ارزش انرا دارد,تا اولاد وطن بيدون تعصب و تبعيض بتوانند تحصيل و كار كنند.از جنوب به هزارها طفل تحت برورش دولت قرارميكيرد ,جرا از باميان بدخشان ميمنه و بنجشير اطفال شهدا تحت برورش دولت نباشد.بدرش قهرمانانه جان داد ,زن و اولادش بايد كدايي كند. او لاد هيرويين فروش در اعشه واباطه دولت قبيله باشد.كجاست انصاف.به هر صورت طرح دكتر صاحب لطيف بدرام خيلى خوب است .شايد كشت وخون نشود به هر قوم وقبيله اجازه داده شود كه بشرفت داشته باشند.هر كه بهتر بيشرفت كرد ديكران هم همان راه را تعقيب ميكنند.به طالبان هم اجازه داده شود كه در مناطقيكه به انها خوشبين و هم نوا همصدا هستند درانجا ثابت كنند كه انها نظر بهتر دارندى خوبتر سيتم عادلانه تر دارند كركان سير و كوسفندان جاق جله اند.ديكر دفاعيه محتر تركانى ميخواهد كه برس بوت را به جاى كاو شيرى حساب بدهد و بعد ميكويد كه صبر داشته باشيد اين شير ميدهد.و بعد خودش هم حيران است كه اين جرا لاخ ندارد.

 • آقای مرد( نامرد) ای که تو و هم فکرانت از کدام کوه پامیر خطا خوردین ای خو از طرز نوشتن و فکر کثیفت معلوم است. تو باید هفت بار دان خوده شسته باز نام پشتونه بگیری.
  با گرفتن نام پشتون خو پای حاکمان کشور هایی غربی ده کاخ هایی مجلل شان به لرزه میایه تو وارو خو هیچ هستین.
  اگر فرض کنیم که پشتونها از نسل بنی اسرایل باشند باز هم مایه افتخار است چون بنی اسرایل در او زمان قوم برگزیدی خداوند بر روی زمین بود و حالی پشتونها به نمایندگی از تمام کشور هایی اسلامی توانسته تا 40 کشور غربی را چلنج بته که ای هم ده تاریخ ثبت خاد شد.
  اگه تو بالای ( تا- جک- ستان) حساب میکنی پس تو باید بشرمی و به این مطمین باشی که مردم افغانستان عزیز هیچگاهی حاضر نخاد شدند که فرهنگ حماسه آفزین افغانستانه به فرهنگ گوسفندی تا جیک ها تعویض کنند و مطمینن که اهالی شریف و واقعا وطن دوست برادران تاجک هم به ای کار حاضر نمیشن.
  حالی اگر شما به پیروی از پدرام ( پدر تان) ای خیال پلوه ده ذهن کثیفتان دارین او مربوط شماها میشه ولی باغوشستان گفتن پشتونستانت نشان میته که تو هم از همو فرهنگ گوسفندیت سخت متاثر شدی و به ای غو غو کدنایتان هیچ چیزی هم نمیشه.

  • اقاى عمر جنك را خو سازمان استخبارات باكستان و القليده ميكند انها كشور مارا تباه وبرباد كردند.كشور هاى غربى مكتب ميسازند سرك ميسازند, ان باكستانى انرا دوباره تخريب ميكند.انها در كشور خود اين تخريبات را نميكنند.كدام فرهنك؟ كدام حماسه؟
   تيزاب باشى به روى دخترك معصوم .اكر يهود هم باشند كدام يهود وطن خودرا خراب ميكند؟
   يهود ها مردم با فرهنك و با دنش دروى جهان هستند غول و جاهل نيستند.دولت سيهونيست اسرايل يك دولت ظالم است او نماينده ملت يهود نيست.كدام يهود بر روى دخترك تيزاب باشيده؟

  • خاغلی یا جناب عمر ,تنویر ,اصیل کابلی یا بایر خان چند روز از نصوار و دیره ......تان خبری نبود !!هر روز پولنی عوض کردن کار درست نیست !!!

   بابر خان یا ملاعمر خان .

   جدی از جناب تان تقاضا دارم تا برای من و دیگران که شاید تحت تاثیر تبلیغات سو بر علیه قوم اوغان یا قوم شمشیر زن و با فرهنگ خودت قرار گرفته یم .

   پس شمابر ما محنت گذارید و این فرهنگ حماسه افرین و قهرمانان تان را جسته وگریخته برا ی ما فریب خورده ها بنویسید تا ملتفت شده وافتخار بکنیم ازداشتن این راد مردان تاریخ وطن ما .

   اگر زحمت نمیشود کمی در باره "چنلج دادن چهل کشور از جانب پشتون ها "هم روشنی و وضاحت میخواهم چون مغز کوچک ما را نصوار و چرس تریاک ..عقیم ساخته است از اینرو فکر میکنیم که در عقب این کشت و کشتار حریق انفجار ... پاکستان سعودی و وهابیت با همه امکانات از پول , پلان تا افراد شان قرار دارد نه اوغان .
   این درست است که قسمتی کمی از قبایل اوغانی ما با استفاد از این هرج و مرج در سوختان مکاتب و سر بردن هموطنان خو د(اجمل نقش بندی ) کشت کوکنار و چرس و مخدر سهیم اند .. یعنی کاره مساله میکنه و لافه بی بی . حال اگر شما هم مثل روستار تر ه کی , رحمت اله روان و سیستانی ... بیگانه پرستی طالبان را افتخار و انان را قهرمان ضد غرب میدانید اختیار با شماست .... این درست است که اعمال وکردار انان ثبت تاریخ خواهد شد و اینده ها درباره شان قضاوت خواهد کرد ...

   پای حکمان غربی با شنیدن نام اوغان ده قصر های مجلل شان به لرزه میایه !!!اگرلطف کنید ما را شرمنده بیسوادی ما بسازید تا این قسمت فرمایش تان را خوب تر درک بکنیم .چونکه ما عقیده بر عکس شما را داریم ما فکر میکنیم اگر این قدر بهادر و شمشیر زن بودید چرا هزارن پاکستانی و عرب و چچن ترک بلوچ سیاه و سفید ....... را بخاطر بقدرت رسیدن تان بجان مال ...هموطنان تان رها کرده بودید..

   چرا از هوا دیسانت میشدید چون کرزی و عبدالحق......چرا خارجی ها ی غربی را میاوردید .....

   سوال اخر اینکه دلایل حساب کردن و شرمیدن به "نام تاجک را " هم بیان بنماید ممنون خواهم شد.

  • محترم شاید فراموش میکنی که دختر ها ده ولایات شمالی چی وضعیت دارن که هر روز خبر تجاوزات جنسی را مردم ما از طریق رسانه ها میشنون که اگه اوره نادیده میگیری پس یا خو تو کر هستی یا هم خود غرض.
   قبول دارم که پاکستان هیچگاهی طرفدار ای نبوده که یک افغانستان قوی را در کنار خود ببینه مگرم آیا ایران از او دست کم داره؟ پاکستان شاید ده افغانستان دنبال منافع اقتصادی خود باشته ولی ایران که در تلاش است هویت ای ملک از بین ببره ای واقعا تاسف بار است خصوصا بر کسانی که هنوز هم به دهل ایران میرقصند و به هر طوطعه شان ( بلی غربان بفرماین) میگن .
   اگه شما به مهاجرینی که از ایران و پاکستان آمدن متوجه شوین باز خاد دیدین که پاکستان همو مهاجره یک انجینیر، یک داکتر ساخته پس راهی کد خو از ایران غیر از عقده یی و نیشه یی چیزی دیگه نه آمد. پس چی معلوم که ده تیزاب پاشی های دختران مکاتب هم دست ایرونی ها باشه چرا که همه این واقعات ده ولایاتی شده که نزدیک ایران استند. و از طرفی ایران در موضوعات فرهنگی بسیار حساس است.
   آمدیم سر موضوع حماسه وفرهنگ ، یکی از علت هایی تجاوز کشور هایی ابرقدرت بالای افغانستان ای است که افغانستان هیچگاهی سر تسلیمی به کسی پائین نکده و نخواهد کد چرا که ده ای ملک پشتون به مسل یک دیوال و سد ده مقابل اجنبی ها قرار گرفته پس اگه ای حماسه آفرینی نیست پس چیست؟!
   همین دلیل است که امروز تیزابه ایرانی یا پاکستانی میپاشه تا پشتونه بد نام بسازه. طالب پشتون هیچ وختی بالای شاگران مکاتب زور آزمایشی نمی کنه و نه هم وخت خوده صرف ای کار ها میکنه.

  • خان جان ، ای که روزانه از چقه دیره و نصوار خانه و چلم خانه خودت حال میگیری، ای را خو خوب شد که ده اول خوده معرفی کدی که مه همرای یک دگه نیشه یی ایران زده مواجه استم ، مگرم اشتباها هم مه ره با کسی اشتبا نکنی.مه یک افغان هستم نه افغانستانی....
   ای که مه از حماسه آفرینان کشور خود یاد کنم شاید کتابها پر شوه .ولی اگه ای خواهش مه از شما کنم که شمایان چی کمال دارین؟ حد اقل یکی شه خو نام ببر.
   ما شیرشاه ها، میرویس ها، احمد شاه ها ، غفارخان ها ، امانالله خان ها ، ایوب خان ها ، وزیر اکبر خان ها و دیگر از این گونه شخصیت ها زیاد داریم که مشت نمونه خروار هستند.
   آمدیم سر موضوع چلنج ، تو جانم یک کمی از کابل برای که ببینی چی جریان داره باز شاید بفهمی که گپ چی است. امروز اگه ناتو ده افغانستان شکست نخورده پس ای زیاد کدن عساکر ،پول و ای ستراتیژی پشت ستراتیژی هایی ناکامه ساختن چی معنی میته.( به چشم بینا ای واقعت ببی نه از پشت عینک تعصب . )
   و ده ای اشتباه هم نه باش که پشتون به نام پشتون از پاکستان و عربستان پول میگیره چرا که امروز پشتونها قربانیان خط اول مبارزه علیه ملیشه هایی عرب و مبارزه آزادی پشتونستان از طرف پاکستان هستند.
   او طالبی که ده قندز وبغلان و کجا و کجا میجنگه آیا او هم از طرف عربستان و پاکستان پول میگیره؟ باز هم اگه آنها با ای وسایل ابتدایی شان ده مقابل ابر قدرت قرن 21 میجنگه ، آیا ای حماسه و دلیری نیست؟
   بر پای لرزیدن حاکمان کافیست که افسانه پتریوس برت نام بگیرم هاهاها.
   ده موضوع خارجی آوردن اگه بغاوت سفاو به حمایت انگلیس، بوت پاکی های کارمل و عذر و زاری کردن هایی پروفیسور صاحب ربانی بر ایران بخاطر حمله بالای افغانستان فراموش نکنیم شاید بتانه خود فروشی ها را مشخص بسازه.
   آمدیم سر موضوع فرهنگ تاجک ، مه به حیث یک افغان هیچ ای حقه اول به خود نمیتم که فرهنگ کس ره تمسخر کنم و همی توقوع را از دیگران هم دارم حال اگر دیگران تا ای حد عنان گسخته شدن باز خو به گفته هایی خود تاکید میکنم.
   ولی باز هم از او عده برادران که ده کابل پرس? بغیر از منفی بافی کار دیگی ندارن خواهش میکنم که بیشتر از ای نمک پاشی ها را بس کنن. و در گفته هایی مه همچگاهی مردمان شریف و وطن دوستی که از هر قوم باشند شامل نیستند چون مه به همه یی آنها به حیث وطندار احترام دارم .
   والسلام

  • ملا عمر خان .

   • از نظر اوغان تمام جارو جنجال.. اوغانستان از جانب روسیه ایران ازبکستان و تاجکستان است هند و فرانسه و ترکیه هم چندان به طبع نازک شان برابر نمی باشد ..در مورد برادران و پشتیبان اوغان ها !!! انگلستان امریکا پاکستان عربستان وهابی ...لب ودندان اوغان شور نمی خورد .

   قهرمانان افسانوی شان هم غژدی نشینان مثل احمد شاه میرویس کرزی گلبدین امین و تره کی مشر ملا ......

   ملا صاحب عمر خان !!! افغان و اوغانستانی هر دو یکی است من از هر دو متنفرم من نه پاکستان رفته ام نه ایران دل من افتخار من زابلستان وغزنه غور بخدی و بلخ سمنگان کابلستان گندهارا و سیستان بگرام کاپیسا وبامیان هرات سبزوار و مروه انبار..... است تا اوغانستان و کوه های سلیمان .

   • شیرشاه سوری مربوط به هندوستان است تحت امر هایش هم از اقوام خودش نه بل اکثرا مسلمان بودند . ولی قبل از او کسانی بزرگانی دلاورانی مردان میدان !!! هند را فتح و جمعیت عظیم انجا را مسلمان و اولین مسجد را در پنجاب اعمار - سلاطین بزرگ غزنه و غور متشکل از فارسی ها ترک ها تاجک ها ... زبان فارسی را در انجا رایج و گسترش و حتا زبان رسمی دربار را فارسی قرار دادند!!! اردو از فارسی و پنجابی به میان امد که 75 فیصد ان فارسی بیست فیصد ان پنجابی و 5فیصد متباقی هم عربی که از قبل در زبان فارسی وجود داشت .

   شاعر ان بزرگی را مردم هندستان به جهان شعر و ادب پرغنا فارسی شیرین هدیه کردند ...

   انان خدمات بزرگی را برای هند نیز انجام دادند از تاج محل تا قطب منار دهلی که قطب الدین ایبک انرا اعمار و این دو از عجایب دنیاست که بدست هموطنان فارسی و ترک ما درست شده است..

   من نمیدانم چرا غزنوی ها و غوری ها وسلطان راضیه ... فراموشتان میشود چنانچه از غازیان واقعی سربکف اینطرف سرحد مربوط به اقوام تاجک ترک فارس هزاره سادات شیعه و سنی بلوچ قزلباش بیات ......یادی نمیکندو باز از برادری و برابری صحبت بمیان میاورید و غلامان بد نام و فروخته شده و ناوکی های خیالی حبیبی و طرزی را چون امان اله میرویس احمدشاه نادرشاه .... در قطار تیرزنها قرار میدهید و با تهنه ما را مخاطب قرار داده تا مردان میدان خود را برای تان نشان بدهیم ملا عمر صاحب ایا منکر این هستی که مرکز دو جنگ ضد انگلیسی کابل و شمالی بود ایا منکر این هستی که مردم چاردهی, لوگر و پغمان(منظور از پغمانی های اصیل تاجک سنی و سیعه است نه کوچی های که بعد ها در ان بالا ها جابجا شده اند ) در قلعه قاضی حماسه افریدن هنوز که هنوز است تفنگ های به غنیمت گرفته شده از انگلیس ها در خانه های مردم پغمان و چاردهی موجود است ایا منکر این هستی که غازیان کابل و شمالی بیست و چند هزار انگلیس را از مرکز شهر کابل تا خورد کابل( چهار کیلو متری شهر کابل) سر به نیست کردن و تنها داکتر بریدن توانست پرار بکند و تا جلال اباد هموطنانت با اب و نان او را پذیرایی و به سلامت به چاونی خودشان رهنمایی اش کردند !! این غازیان کابل و شمالی و لوگر بودن که جانب جلال اباد حرکت کرده تا انجا را از شر دشمن نجات بدهند !!!شما که مصروف یاد گرفتن زبان پشتو از انگلیس ها بودید !!! ایا منکر شهادت هشتاد زن و دختر جوان کابلی در میدان اذوقه رسانی به غازیان هستی !!ایا قصه عبداله و زهرا عاشقان و عارفانی را نخوانده یی (چون کتاب های سیستانی و حبیبی .. را میخوانی از این رو از نام ها در کتاب های انان خبری نیست ) مگر منکر این هستی که هراتیان سر بکف هرات را نجات داده و قندهار را تامین کردن .

   =جناب ملاعمر !!احمدجان یا احمد شاه بابا تان فراری کشمکش های قبلیوی کندهار !!! به هرات و ایران از سبب که نادرشاه افشار خود را با داشتن محافظین ایرانی امن احساس نمیکرد او را در راس از ازبک ها هزاره ها تاجک ها وفارس های وطن ما قرارداد وچند سال بایگارد ایشان بودند !!!!!!!!!!!دوست و دوشمن دلیلی دیگری هم به ان اضافه میکنند ان اینکه ترک ها از جمله نادرشاه افشار دلداده پسران برهنه رو ...بودند احمد شاه مهاجر هم صاحب خط وخال..... !!!!!!!دیدیم که احمدشاه تانرا هم خارجی ها (ایرانی ها)بقدرت رسانیده است .

   =میرویس همچنان از جانب ایرانی های اشغالگر گرگین و صفوی به اساس رابطه از قبل منحیث داروغه قندهار انتخاب کردند !!!! بی خبر از اینکه میرویس خان سرا پا خیانت است و فکر حکمرانی خراسان در سر دارد...حالا خودت با وجدان و ضمیر انسانی قصاوت کن اگرکه نیرواشغالگر خارجی کسی را چون کرزی ومیرویس شاه شجاع ...... امیر والی و داروغه.. انتخاب کند این فرد قهرمان است یا غلام اجانب !!!؟؟؟ ...

   = غفارخان پاکستانی بود اگر شرم است یا افتخار مربوط به ما نیست چنانچه بزرگان تاجکستان و ایران و ترکیه ازبکستان و ترکمنستان به خودش شان ارتباط دارد نه به همزبان وطن ما !!!
   غفار خانتان نه شمشیر زن ونه هم کدام میدانی را در مقابل پنجاب فتح کرده است ...زمانیکه بگفته خودتان کابل در اشغال روس ها بود شب وروزفخر اوغان تان در کنار کارمل کشتمند و زیری ... و بخاطر گرفتن اسپرین ومسکن راهی مسکو هند و چکسلواکیا میشد ...زمانیکه به جهنم متوصل شد گفت لاش اشرا در جای دفن کنید که پای استعمار انجا نرسیده باشد (جلال اباد) انجا هم قوا بیشمار روس قرار داشت کفن ان ایشان هم از سان با دوام بستره و رو جایی سربازان روسی ..

   =امان اله خان قاتل پدر !!فردیکه از دایره انسانیت و اسلامیت پا را فرا تر گذاشته با خیاشنه شوهر داراش ارتباط نامشروع داشت - استقلال را بهانه به قدرت رسیدن قرارداده شمشیر ازدادی غازیان وطن را غلاف و انگریز ها را از دم تیغ انان در امان نگه داشت و بخاطر جا های از دست رفته در شمال و جنوب بلخصوص زخم ناسور دیورند تان کاری را انجام نداد. و با یک شمالک اقوام درباری تان که خاصیت خیانت شان بر همه گان بارزروشن است با دزد شمالی حبیباله تامین ارتباط کرده بودند امان اله خان تانرا را تا هندو ایتالیا دواند ...

   =ایوب خان تان فراری دیگراوغانوالی تان که هرات را پناگاه اش قرار داده بود با فرزندان صدیق ان دیار جانب قندهاریکه مصرف تاج پوشی از جانب انگریز ها بودند و مجالس شان هم با زنان خوانده و رقاصه بارکزی خوش اواز و خوش خوان با چرس و شراب گرم ...بخاطر نجات قندهار روان و در دشت های میوند حماسه جاودانه افریدن اینکه قهرمان ساختگی میوند.....چون ملالی که وجود خارجی نداشته پدر و مادر و ده اش قبراش نامعلوم است و برای غازیان هرات بزبان پشتو که برای انان قابل فهم نبوده شعر گفته و تشویق کرده باشد ..یا ایواب خان که بخاطر بدست اوردن قدرت و پول پناهنده هند انگلیسی میشود .. از جانب حبیبی قهرمان تراشیده میشود ... خواب است و خیال و خیانت بزرگ به غازیان حقیقی اقوام اصلی وطن ما ..

   =وزیر اکبر خان وپدر فراری اش به بخارا !!!!که با یک اسپ وقمچین امو را عبور و مردم شمال وطن ما انان را با پول جان ومال پشتیبانی و تا کابل پیش امده و شمیشیر زدند اما بی خبر از خیانت همیشگی اوغان !!! پدر وزیر میدان جنگ را رها و پناهنده انگریز ها شد اما غازیان خمی به ابرو نیاوردند !!!

   بعد ها غازیان کابل , شمالی و لوگر که از دست و پنجه نرم کردن با انگریز ها درکابل فارغ و جانب جلال اباد شما که داشتند با انگریز ها کرکت بازی میکردند روان تا انجا را مثل هراتی ها که قندهار را نجات دادند و بینی دشمن خارجی و غلامان حلقه بگوش شانرا به خاک مالیدن ..روان شدند اما وزیر اکبر خان با دیدن نصوار دبلی , چاقو و اینه پدر اش که فرزند را از مقابله با نیاکانش (انگریز ها ) منع کرده بود میدان را رها و جانب کابل پرار کرد حالا قضاوت انسانی ملی و اسلامی بدست خودتان که او قهرمان است یا قهرمان ساخته شده است ..اگربزرگان تان او را قاتل مکناتین میدانند این هم در ابهام قرار دارد از کجا معلوم که او قاتل مکناتین باشد گیریم که او کشنده مکناتین باشد از کجا معلوم که رابط خود را عمدا نکشته باشد تا راز اش فاش نگردد چون در ان روز ها دشمن با بعضی پول پرست ها و خاینین قبیلوی در تماس و پول... برای انان میفرستادند خصوصا که پدر غازی تان مهمان انگریز و در میدان جنگ قطی نصوار پدر اش را برایش میرسانند همچنان یکتعداد غازیان بنام وطن ما ترور میشدند........

   ملاصاحب عمر خان وطن ما هر چه دید از شما دید هنوز هم با سواد و بی سواد تان از قاتلین طالب غلامان پاکستان از تخریب کنندگان بودا و موزیم ... حریق کننده های کتابخانه ها و خرمن و باغها و ستیم ابیاری مردم از کشتار کننده های مردم شمال و شمالی و بامیان ... قهرمان میتراشید انان را شکست دهندگان چهل کشور میدانید در حالیکه کور هم میدانند که پاکستان لادن وهابی هاو ترویست های خارجی هستند که وطن را به ماتم کده تبدیل کرده اند جشن کرزی و فرشگاه مرکز شهر مکاتب ... هدف انان قرار میگرد ایا این افتخار است ایا جواب مادر اجمل نقشبدی و مادر که فرزندش تریاکی وهیروینی شده است را با ابراز این طرز دیدتان چه خواهد داد؟؟؟ یا رگ های فاشیزم تان محرک این چنین نتیجه گیری ها است .. شما هرگز تاریخ حقیقی این وطن را قبول نکرده و دنبال تاریخ تراشی و قهرمان تراشی بزرگان فاشیست تان هستیدحتا به صهونیزم اسراییل نیز افتخار میکنید وانان را قوم برتر زمین میدانید .....

   شما انقدر فاشیست هستید که شاشجاع عبدالرحمان خان ظاهر ملاعمر کرزی حبیباله خان گلبدین تر ه کی وامین ....تانرا قهرمان میتراشید سیاف تان هزاران عرب را تابعیت اوغانی داد در حالیکه تاجکی ازبکی ایرانی را دیگران چنین تابعیت ارزانی نداشتند...

   خودت در نوشته بالا تان گفته بودید که با تاجک بودن تان باید بشرمید و افتخار نکنید در پیام دوم تان میگوید من به خود این حق را نمی دهم و از دیگران هم میخواهم ... اینچگونه ضد و نقیص صحبت کردن است .

   ملاصاحب عمر خان اگر من و امثالم نظریات و ملاحظاتی اینچنینی داریم منبع و ماخذ تاریخ حقیقی سر زمین بلا کشیده ما در رابطه به اوغان نا مسلمان و قبیلوی است نه افکار خودما اگر به خود زحمت بدهی و کتاب های تاریخی را دقیق مطالعه بکنی به حقیقت خواهی رسید ....

 • من در اینجا نمیخواهم بگویم که موافق تجزیه هستم یا مخالف آن بلکه میخواهم به صراحت بگویم که افغانستان تا سال آینده تجزیه خواهد شد (و عجیب که تا بحال کسی متوجه آن نشده).
  اجازه دهید شواهد موجود را برایتان نام ببرم.

  1. در حالیکه صحبت از پاکسازی قندهار است ولی بیکباره صحبت از صلح با طالبان میشود!
  2. در حالیکه مسائل در افغانستان تنها پیرامون جنگ دور میزند, بناگاه امریکائیها اعلام میکنند که یک تریلیون دولار ذخائر در کوههای افغانستان که عمده در جنوب و شرق (که قسمت پشتون نشین ها است) وجود دارد.
  3. وزیر معادن افغانستان بلافاصله در روز بعد (یا دو روز بعد) اعلام میکند که خیر ارزش این ذخائر سه تریلیون است! و سریعأ به انگلیس میرود و در برگشت ادعا میکند که دویست شرکت حاضر به سرمایه گذاری برای بهره برداری از این ذخائر هستند!!!
  4. قرمانده نظامی امریکا مک کریستال که ظاهرأ از جریانات پشت پرده بی اطلاع است از عدم کارائی دولت امریکا شکایت میکند و بلا فاصله او را خواسته و برکنار میکنند و فرد دیگری را جانشین او میکنند.
  5. امریکا تاریخ خروج از افغانستان را که سال دیگر است اعلام میکند.

  حال این فرض را هم اضافه کنید که امریکا خوب میداند که خروجش از افغانستان قبل از از بین بردن طالبان به معنی و مفهوم رجعت دوباره آنها و تصرف دوباره کل افغانستان است که مراجعت دوباره القائده را به افغانستان و لانه کردن آنها در آنجا را در پی خواهد داشت و این مسلمأ چیزی نیست که امریکا بهیچ وجه به آن تن بدهد.

  حال برای اینکه مطلب را به بهترین وجه ممکن ادا کرده باشم, به این سیاست قدرتهای بزرگ در دنیا اشاره میکنم که امروزه آنها حتی المقدور سعی میکنند که منافعشان را تا آنجا که ممکن است توسط خود حاکمان منطقه و یا قدرتهای منطقه حفظ کنند چه هم برای آنها کم خطر تر است و هم کم هزینه تر.

  کاملأ درست است شما هم اکنون میتوانید حدس بزنید . نیم کشورافغانستان را که پشتون نشین هستند میدهند به باکستان و نیم دیگر را که ایرانی تبار هستند میدهند به ایران و بدین ترتیب برای همیشه به غائله طالبان و القائده در این منطقه دنیا پایانخواهند داد چه من بعد این دو کشور ایران و پاکستان خواهند بود که مسئول سرزمینشان خواهند بود تا از بروز هرگونه عملیات تروریستی از جانب القائده در خاک کشورشان جلوگیری نمایند و بدین ترتیب امریکا بدون پرداخت هزینه گزافی بخواست خود که ریشه کن کردن القائده از این سرمین است خواهد رسید.

  حال در پاسخ آندسته که میپرسند از کجا معلوم که پاکستان موافق با الحاق پشتونستان به خاکشان باشند را باید بگویم که بیاد اشته باشید اعلام یک تریلیون ذخائر زیرزمینی را که بعمد هم این اعلام شده(که امیدوارم کاملأ هم درست باشد) که نتیجتأ این اشتباق را در پاکستانیها بوجود آورند که پذیرای این الحاق باشند و یا در مورد ایران هم باید بگئیم که قشر مردمی بواسطه پیوندههای تاریخی همیشه خواهان بازگشت سرزمینهای از دست رفته بوده اند و جمهوری اسلامی هم از اینکه امپراطوری اسلامی خود را وسعت ببخشد خرسند خواهد بود بنا براین انتظار میرود که هر دو از این طرح امریکا استقبال کنند.

 • عمرکور تو بچه ملا عمر کور هستی حاکمان کشور هایی غربی ده کاخ هایی مجلل شان به لرزه نیامده غربی ها شما را بعنوان یک حیوان وحشی استیفاده مکونه عمر کوراگر افتخار میکونی کی یهود هستی چرا در سرزمین اسرایل نمیرین پس قبول کنید کی در سرزمین خراسان شما را تاجک ها جای داده هجوقت ایدیعا نکنید کی سرزمین ازماست عمرکورباز صد بار دان خوده شسته باز نام تاجک را بگیر محاجر یهودی برو در سرزمینی اسرایل عمرکور وطن ما هر چه دید از شما دید هنوز هم با سواد و بی سواد تان از قاتلین طالب غلامان پاکستان از تخریب کنندگان بودا و موزیم ... حریق کننده های کتابخانه ها و خرمن و باغها و ستیم ابیاری مردم از کشتار کننده های مردم شمال و شمالی و بامیان ... قهرمان میتراشید انان را شکست دهندگان چهل کشور میدانید در حالیکه کور هم میدانند که پاکستان لادن وهابی هاو ترویست های خارجی هستند که وطن را به ماتم کده تبدیل کرده اند جشن کرزی و فرشگاه مرکز شهر مکاتب ... هدف انان قرار میگرد ایا این افتخار است ایا جواب مادر اجمل نقشبدی و مادر که فرزندش تریاکی وهیروینی شده است را با ابراز این طرز دیدتان چه خواهد داد؟؟؟ یا رگ های فاشیزم تان محرک این چنین نتیجه گیری ها است .. شما هرگز تاریخ حقیقی این وطن را قبول نکرده و دنبال تاریخ تراشی و قهرمان تراشی بزرگان فاشیست تان هستیدحتا به صهونیزم اسراییل نیز افتخار میکنید وانان را قوم برتر زمین میدانید شما انقدر فاشیست هستید که شاشجاع عبدالرحمان خان ظاهر ملاعمر کرزی حبیباله خان گلبدین تر ه کی وامین ....تانرا قهرمان میتراشید سیاف تان هزاران عرب را تابعیت اوغانی داد در حالیکه تاجکی ازبکی ایرانی را دیگران چنین تابعیت ارزانی نداشتند

 • چی خان يي په ياران يي، که ياران درسره نه وي توري خاوري د بيابان يي

  قومندان خان جان، فهمیدم که پیش کلی خر یاسین خاندن هیچ فایدی نداره.
  اگه مفهوم متل بالا ره نه فامیده باشی باز مه ده یک جمله برت خلاصیش میکنم: اگه پشتون ده ای سرزمین نه باشه دگه غیر از( توری خاوری)چیز دگی نمی مانه....

  • په دوو گوتو لمر نه پتیژی

  جانم شاهکاری هایی ای شاهان مثل روشنی آفتاب واضیح است از تو کسی نخاسته که ده باری ای دلیران قضاوت کنی، کافی است بگویم که امان الله خان سرمشق آزادی خواهی ده کشور هایی اسلامی علیه امپراطوری انگلیس است و به همین دلیل بود که او ره بعد از سقوط امپراطوری عثمانی، امپراطور جهان اسلام میگفتن،
  آه حالی ایره نگی که ای ره حبیبی یا کتابهایی سیستانی میگه، تو اگه منکر ای میشی باز خو دگه تره باید کور دل و کور مغز بگویم.
  او بودنه باز حالی تو سر مغز گندیت فشاز بیار شاید یک افسانیتان یادتان بیایه و باز او ره لطف کده بر مه نوشته کو.
  لوده

  • دوست محترم مرد !!!

   قسمتی از نوشته و نظریات مرا درتحت نام خودتان ذکر کرده یی !!فکر کنم اینکار کاری خوبی نیست !!من دعوا ندارم که نوشته من بی مانند و علمی ....هست چون من در جنگ روانی با قبیله گرایان فاشیست قرار دارم اینکار شما قسمی تفسیر خواهد شد که من به چند اسم مثل بابر اصیل ......پیام مگذارم ... لطفا...

   =اما ملاعمر کور - در فارسی متلی موجود است = کور خود بینا مردم ..

   شما کور خود استید در کابل پرس? دوستان هزاره باری در باره اوغان اینچنین نوشته بودند "باسواد و بیسواد اوغان یک قسم فکر میکنند " بسیار دقیق گفته اند من این گپ پخته هزاره ها را بار ها در هر جا ذکر کرده ام .

   شما هم قبیله یی های تانرا را قهرمان میتراشید جاده ها را بنام شان میکنید از دیگران را زیر خاک و تحقیر و توهین!!!! ما ندیده ایم که پشتون ملی حرف و عمل کرده باشد .

   اگر تنها هجوم چنگیز و مبارزه غازیان وطن ما را از شمال تا هرات بامیان و کابل و سیستان ....بخوانی هزاران قهرمان راه وطن و اسلام حقیقی را در ان خواهی یافت واز چشمانت اشک شادی و غم روان خواهد شد عاشق قلعه های پخسه یی (پسخه یی) خواهی شد ودلداده این عاشقان راه وطن و اسلام .اما چه کنیم که با دوست نادان مقابل هستیم وکوشش همیشگی شان زیر خاک کردن تاریخ و قهرمانان واقعی ما میباشد و انان از کسانیکه الماس کوه نور و قسمت های عمده وطن ما را به اجانب فروخته اند مردم خود را کروکور کرده اند قهمرمان و شمشیر زن میتراشید...

   شما هنوز قبیلوی فکر و عمل میکنید ...میشه ضربالمثل فارسی را در برابر یک چشم جور اوغان نوشت پیش کله خر یاسین خواندن چون این گفته حکیمانه گذشته گان ما در مورد شما کاملا صدق میکند .

   من قضاوت نکرده ام مطالب که در رابطه به این عروسک های تان در تاریخ ذکر شده است برایت باز گو کردم تا دنبال کتاب و کتابخانه ها شویی و دست را از گوش ات که میگویی یه قربانه ننننننننننننننننه بر داری چون دست بگوش گرفتن حین قرایت قران کریم جایز است .....

   تاریخ غبار که ذره یی از حقایق تاریخی را در رابطه به ناوکی های تان از جمله امان اله خان روشن کرده است !!!میگویند امان اله راوبط نامشروع با محارمش داشت !!!! داستان همه بزرگان تان از جمله وزیراکبرخان انجاذکر شده است باید یکی دوبار این کتاب را بخوانی تا در شکمت حل شود گوش من برایت این است که زمان مطالعه ان دوغ راسر نکشی و تریاک و چرس را استفاده نکنی به عصاب ارامباید مطالعه شود ... .

   شما هیچگاه خود را ملامت نمی کنید در برابر انتقاد توپنگ میکشید من نگفته ام اوغان نابود شود از سر زمین ما بیرون شوند من گفته ام این وطن به صلح برادری ترقی پیشرفت و اسلام ناب محمدی ضرورت دارد اوغان باید انسان و مسلمان شوند اوغانوالی را زیر خاک کنند خود را پنج چارک حساب نکنند تریاک و هیرویین را یکطرف بگذارند به نفوس شماری تن بدهند کوچی ها هم حساب شوند شناسنامه یا شناخت نامه توزیع شود ده خیر و شر مثل سایر هموطنان ما سهیم شوند ملیشه بازی از بین برود تنفگ بدست اردو پولیس و امنیت باشد همه مالیه بدهند از "خارجی ها دشمن فاصله بگیرند" حقوق اقلیت ها هم حفظ شود چون اهل هنود سک ........

 • خیر خدایا ترسیدم…. ایشه باز ببی ، بوله جان ( نامرد) تو ده ای بین چی مونی …..
  زمانه خراب است مهمان آمده میزبانه میگه برای که خانه از مه است…

  تو ای قصه های تکراری ته بس کو. شهید نقش بندی ره خو ایتالوی ها کوشت حالی ای که چشم هایی تو تنگ است و تلویزونه نه میبینی چی چاره، حد اقل فرهنگ رادیو شنیدنه خو داشته باش که واقعته بفهمی.

  یک مقوله است میگه: افغان به افغانستان، تاجک به تاجکستان، اذبک به اذبکستان، ترکمن به ترکمنستان، هزاره به ….؟ …

  افسوس که وخت کافی نه دارم که جواب هایی کامل میدادم برتان چرا که شما خو از همو عقدیای هستین که اصلا ملایمت با شما وارو ها ده کار نیست، مه ده اول از پیش تان خواهش کدم که احترام کنین تا احترام شوین.

  • ملاعمر کور !!

   دیدی ملی و برادری فکر کردن تان را همین حالا هزاره های مظلوم را خارجی و ناقل خطاب کرده یی درحالیکه یک تعداد دانشمندان خارجی و داخلی ترک تبار ,تاجک,فارس ..وطن ما عقیده دارند که هزاره ها از اقوام اصلی این وطن میباشند و قبل از هجوم چنگیز در این سر زمین حضورداشته اند سیاح مشهور چینی نیز بدان اشاره کرده است .
   ازبک ها عقیده دارند که هزاره ها نژاد قدیمی و ناب ترک اند .

   قسمتی از هزاره ها عقیده دارند که انان قبل از هجوم چنگیز خان در این سرزمین زندگی داشته اند اما یکتعدا د هزاره ها قبول میکنند که از بازمانده گان چنگیز خان میباشند .

   چیزی که روشن است از نظر این حقیر گیریم که هزاره ها از نژاد و بازمانگان مغل باشند باز هم از اوغان قبل تر متواطن این وطن شده اند از هجوم چنگیز خان شاید هشتصد یا هشتصدوپنجاه بگذرد یعنی هزاره ها بیشتر از هشتصدسال است که ساکن این دیار شده اند کار میکنند و مالیه میدهند درخدمت زیر بیرق را سپری میکنند مالیه میدهند ... !! اما چارصد یا پنجصد سال است که سر زمین ما با پدیده بنام اوغان سر دوچار ... حالا جناب تان که شما را کسی به ده راه نمی دهید تقاضا دارید اسب تان رابه" اوخور" ملک بسته کنند شما دیگران را ناقل خطاب میدهید!!! این هم شد برادری و برابری کرزی گونه تان................

 • ببین خان بیادر، اولا مه هیچ علاقه یی بر دردسر جور کدن ندارم و شاید هم ای نوشته هایی مه ضیاع وخت باشه، مگرم وختی به ای حد توهین ده برابر پشتون ها ده کابل پرس? میشه اگه تو به جای مه میبودی چی میکدی؟
  ثانیا مه هیچ وختی خوب و بد خوده به یک چشم نه میبینم ، مه هیچ وختی کوشش نکدیم از حکمتیار یا شخصا از ملا عمر دفاع کنم .... اگه خوب است خوبی شه گفتیم اگه بد است او را ماندیم که مردم ده باره او قضاوت کنند .
  حالی اگه مه بگویم که ده کتاب ریگویدا 3000 سال پیش هم از نام افغانها یاد آوری شده باز تو حتما ده رقم او ره رد میکنی و باز مه ای توقع ره هم ندارم که تو او ره به یک دیدد بی طرفانه بخوانی و تحقیق کنی.
  وختی مرد میگه که شما از سرزمین ما بیرون برین آیا مه نمی تانم ادعای اصالت ای ملکه کنم؟...
  مه ده اول بر شما گفتم که احترام کنین تا احترام شوین.
  که ته وایی چی زه یم او زه وایم چی زه یم ، نه به ته یی نه به زه. که زه وایم چی ته یی او ته وایی چی ته یی ، هم به ته یی او هم به زه .
  والسلام....

  • ملاعمره!!

   من شخصا از تو وامثال تو گله ندارم تو کتاب ها و نظریات بزرگان گمراه تانرا خوانده و باور کرده یی انان که سواد دارندو مانیفست مینویسند !!! همه مثل تو عقیده دارند که تاجک از تاجکستان ازبک از ازبکستان هزاره از گورستان .... امده اند .

   دیگران !! سیاه و سفید!! فارس ترک .....کتاب و تاریخ گذشته گان خود را میخوانند خوبی و بدی غلطی وناروا شانرا میگویند -تنها در بین شما چنین کسانی را سراغ نداریم !! از شما هاکافر ولا مذهب و شرابی و کبابی تان باید قهرمان باشد و از سهو وخطا مبرا و جرگه های نصوار تان دختر فروشی و قتل وقتال تان هم باید تحت نام اوغانوالی به دیگران سرایت بکند ...

   پشتون را کسی توهین نمی کند عمال و کردار وحقایق اشکار شانرا بیان میکنند !!بروید تاریخ تان را بخواند انسانی فکر و قضاوت کنید که کی ها این وطن را به مخروبه وتریاک مستعمره ...تبدیل کرده است کی ها دروازه های علم و دانش را بروی زنان و پسران بسته میکنند کی ها مکاتب را حریق و متعلمین را مسموم و تیزاب پاشی میکنند..

   مثال ساده در یک "کلی وگدر تان " بیست خانواده زندگی میکنند یک خانواده با نزده تا دیگر همیشه در جنگ ودعواست با همه مشکلات دارد بگونه یی با همه فامیل ها دست وگریبان شده است !!حالا 19فامیل بد اند یا همین یک فامیل که خود را گل سرسبد فکر میکند گاهی با خودانسانی فکر کن که چرا ازبک هزاره تاجک ترکمن فارس بلوچ قزباش عرب سادات نورستانی پشه یی .......با شما مشکلات دارند چرا این وطن راه ترقی وپیشرفت و راه انسانی برادری و با همی را نمی یابد قرن بیست ویک شده عصر کامپوتر و مبایل است ولی شما هنوز هم دنبال جرگه ونصوار و تریاک و زن فروشی ..... .

   در باره فرمایشات تان از کتاب اوستا و ریگویدا هندی (هندی بخاطریکه این همان اوستا و ریگویدا ناب که هزاران سال قبل در بلخ سینه به سینه حفظ و بعد ها ....بعدها ...بعدها به هند رفت زمانیکه در انجا رو به نابودی بود یک قسمت کمی از ان شاید ده فیصد ان به شکل کتاب که امروز در دست است چاپ و در دسترس قرار دارد ) حال اگر بنابر تفکر علامه حبیبی (که در جای دیگر بینی کنشکا و یما را به بینی اوغان مقایسه وقبیله را به شمال پیوند داده بود ) و سایر تاریخ سازان قبیله !!!گویا کلمات وجملات نزدیک به زبان اوغانی را از ان استخراج و به نفع خود تفسیر کنند این که پایه و اساس تاریخی و علمی نیست "مادر" و" پدر" زبان فارسی در زبان انگلیسی هم تقریبا یکسان و مشابع است پس ایا میشود فارس و تاجک.... را امریکایی و یا امریکایی را خراسانی بخدی وتخاری ... قلمداد کرد !!! شاید دریک قسمت افریقا سیا چیزی های در زبان شان پیدا شود که به اوغانی و فارسی مشابع باشد....پس میشود که انان را نیز به سرزمین بلخ.... تقرب بدهیم یا خود را به افریقا!!! ...........

   موضوع مهم دیگر در رابطه به کلمات تقریبا همگون و همسان به گرامر و طرز ادا؛ سانکریت و پشتو !!ان اینکه قسمتی عظیم مردم هند اریایی اند که شاید از مسیر وطن ما هزاران سال قبل یعنی قبل تر از ساکن شدن نسل های کنونی وطن ما یا همزمان وجداگانه از این مسیر به هند رفته اند که شاید شما جز از انان بوده باشید پس میتواند گفت شما یکی از اقوام هندوستان هستید نزدیکی گرامر - لغات مشترک تان - واژه ها و ثقیل تلفظ کردن کلمات تان پول پرسی عرف و عادت تان .. بسیار نزدیک به یگدیگراست اگر جز؛ از مهاجرین اقوام اریایی هندی نباشید این نظزیه دیگر درست تر است اینکه از جمله ده قبا یل گمشده بنی اسراییل هستید و مدتی طولانی با پنجابی ها زندگی کرده زبان وگرامر تان فرهنگتان شاید هشتاد هفتاد فیصد از انان چیری های را جذب و بعضی عادت و رسم و رواج یهودی تانرا نیز حفظ کرده باشید چون برتری جوی دوپا را در یکموزه کردنخون ریزی و ودنیا پرستی یا پول پرستی ... ازاینرو اگر چیزی های در ریگودا گویا تقریبا همگون و همسانومشابع به زبان دوزخ بدست تان امد دلیل ان این است که زبان و لغات مشترک تان با پنجابی ها وسایر اقوام هندی و تغیرات و مکمل نبودن ریکویدا و اوستا ست ...از همین رو مردم اصیل این سرزمین شما را پس لرزه های اقوام هندی میدانند .یعنی انان که هزاران سال بعد -بعد افت چنگیزخان اهسته اهسته از کوه های سلیمان بطرف سرزمین های غوری وغزنوی بلخی و زابلی وکابلی ...... سرازیر شده اند ... میتوانم همه را به اوغانی برات بنویسم اما نمی خواهم دنیا را برایم دوزخ بسازم ..

   اگر یک اوغان پاکستان و یک اوغان اوغانستان و یک پنجابی پاکستانی و هندی انگلیسی صحبت کنند فرقی میان انان نخواهد بود "اکشن شان یک قسم بدون سر سوزن فرق میان شان یکسان خواهد بود " کاملا بسان انگلیسی صحبت کردن پرویز مشرف درته درته درته .

   همچنان تاکید بر بعضی کلمات در زبان شیرین شما و پنجابی و سندی و میرپوری...... یکسان است چون "نون"پنجابی و "نون" پندک دار اوغانی یا "ت" پندک دارد تاتا(بس های شهری کابل ) گفتن شما و پنجابی ها .... .

   چند مثال از مشترکات لغات همگون و همسان تان که صد فیصد با هم همسان و هم معناست .

   " بی لی "در پشتو و پنجابی و میرپوری به کشتی گفته میشود.
   لیور در هر دو زبان به برادر شوهر -دگر در هر دو زبان به میدان- بهر یا باهر در هر دو بیرون-که جل یا کاجل در هر زبان به سرمه چوب و یا خود سرمه چشم -سمندر در هر دو زبان به بحر یا دریا - مسکان یا مسکا در هر دو زبان به خنده خفیف- وال یا والی در هر دو زبان یک مهفوم را افاده میکند مثال چمن والی کویته والی یا کویته وال و چمن وال که در فارسی میشه مردیکه از کویته است یا از چمن یا کویته یی ...- شادی بیا تان مشترک - پانسی ( اعدام )- چایه وحل چاپه دال دیا- بندی تان مشترک هدفم بامیه است - جمعرات (شب جمعه)- حتا در این اوخر بسیار چیزی های دیگر تان هم مشترک شده است مثل تانه یا اداره پولیس - بجلی - تلوژیون- قیدی -آسپتال... مشت نمونه خروار

 • ملا عمر دم دار اگر به چشم کلان انسان چزی را بیبینه چشم نغمه جان از چشم گو وخر کرده کلان ترهست چرا جنرال ساحب دوستم را ندید؟ بجای در بستر منگل میرفت اشتباهی دربستر جنرال ساحب دوستم شب را سپری کرد دلیلش این هست کی خدا به اوغان چشم بسیار کلان داده ولی عقل نداده پس این گناهی کی بود از نغمه جان و یا از قهرمان جنرال ساحب دوستم؟ کی اوغان ها تاهنوز تاوان میخاد این درکتاب ملا عمر کور امده یا در کتاب یهود کی یالی اوغان ها میگه چی جنرال ساحب دوستم با نغمه جان همبسترشده چی با تمام زن های اوغان ها عمر خان اگر هزاره چشم تنگ داره ولی عقل سالیم هم داره وای بحال اوغان کی عقل هیج نداره عمر خان چشم کلان داری ولی عقل نداری مه را دقیق نشیناختی باز بری مه فرق نمیکونه از کدام قوم هستم ولی افتخار میکونم یک پارس خراسانی هستم نه یک اوغان دم دار وحشی اگر یک اوغان میبودم بجای بیایم دیگران را توهین بکونم یک مقاله منویشتم کی اوغان ها دیگه زیندگی وحشی گری بپایان رسیده و جای زندگی بری وحشیگری نمانده هرچی اوغان هست باید خودکوشی بیکونه تا انسانهای این سرزمین یک زندگی انسانی داشته باشه عمر کور شما دیگران را مهاجر مگین؟ وقتی از کوهی سلیمان به سرزمین خراسان امدین در این سرزمین کی ها زندگی مکرد؟ حویتت یالی افشا شد باز شما بری گفتن چی دارین؟ ظاهــرشــاه: مــن از قبیــلۀ
  بنیــامین یهــودی هســتم
  وزارت خارجۀ اسرائیل تائید نموده است که دولت اسرائیل تحقیقات گستردۀ را جهت شناسائی قبایل پشتونهای افغانستان و پاکستان که اصلیت یهودی دارند آغاز نموده است
  یک شبکۀ معتبر عربی زبان گزارش میدهد که در دهۀ هفتاد و هشتاد قرن بیستم سازمانهای یهودی فعالیتهای چشمگیری را در جهت کشانیدن قبایل پشتون افغانستان به آئین یهودیت از طریق استخدام و تربیۀ جوانان پشتون در بیروت، پایتخت لبنان و برخی کشور های غربی راه اندازی نموده بود. این شبکۀ خبری به نقل قول از برخی رسانه های اسرائیلی گزارش میدهد که سازمانهای یهودی توانسته اند برخی دانشجویان افغان در آن زمان (مانند زلمی خلیل زاد، اشرف غنی احمد زی و انوارالحق احدی) در بیروت را به دین یهودیت برگردانند. البته این دانشجویان کسانی بودن که بعدها پستهای مهمی را در حکومت کرزی به دست آوردند داکتر جعفر هادی حسن در ادامه می افزاید: اسرائیل نهایت تلاش دارد تا قبیلۀ پشتون در افغانستان را که نفوس آنها تقریبا 15 ملیون تن می باشد به دعوای اینکه اصل آنها یهود اند به آئین یهودیت برگرداند. تا کنون ده ها نهاد وسازمانهای یهودی تماسهای متعددی با سران قبایل و رهبران پشتون که در دو طرف مرز افغانستان و پاکستان قرار دارند انجام داده اند وهمچنان ده ها جلد کتاب یهودی را به زبان پشتو ترجمه گردیده و در آنها از اصالت یهودیت پشتونها و خصوصیت یهودی آنها توضیح داده شده است. همچنین در این کتابها توضیح داده شده است که پتانها نسب شان بر میگردد به (افغان بن شاوول) که در تورات از شاوول منحیث اولین پادشاه یهودی در سرزمین فلسطین نامبرده شده است. باید یاد آور شد که سازمانهای یهودی (مانند سازمان عامی شاب – بازگشت ملت) توانسته اند عدۀ از افراد قبیلۀ پشتون را به دین یهودیت برگردانده و آنها را به اسرائیل مهاجرت نمایند که این افراد به مرور زمان اقارب و خویشاوندان خویش را نیز به یهودیت دعوت نموده و آنها را به اسرائیل مهاجرت خواهند داد. و همچنان عدۀ دیگر از تکنوکراتهای پشتون که مخفیانه به یهودیت گرویده اند هنوز در افغانستان فعالیت دارند

 • واله که بسیار شریته بودی،

  میگن ، اندک دان بسيار گوست و وقتی که عقل جایشه به تعصب عوض میکنه، باز خو صحبت به اوته سگ تور خورده ( آب ده هاون کوبیدن است)...... که یکی از ای جمله هم ویروسی بنام خان ( گدا از طرف عقل) است.
  اگه تو به پر پره نوشتن خوش هستی باز بیا که مه و تو امروز حسابی کنیم.

  مه متاسفانه ده یک محیط تاجک نشین بزرگ شدیم ولی هیچگاهی زبان غیرت فراموش نکدیم. هر چیزی را که مطالعه کدیم به زبان دری است، حالی از یک تاجک خو ای انتظار نیست که او همه دست آورد هایی ای ملکه به پشتون منصوب کنه ...... اگه اونها مانیفیست نوشته کدن باز خو مشکل با شما ها است.

  مه هرچی میگم به اساس شواهد و تاریخ کتبی و شفاهی کشور ماست ، تو از کدام آدرس همرای مه استدلال میکنی؟! .... او کرکتر هایی گم نام از قوم خوده که بر مه قطار میکنی او ره خو حتما از افسانه هایی زمستانی بی بی جان شنیدی هاهاهاها ... او تاریخ نیست.

  غومندان صاحب، ده قرن 20 یک اصطلاح سیاسی وحقوقی بنام پارلمان به وجود آمد که هدف او اشتراک نماینده هایی یک کشور و حل و فصل مردمی یک موضوع به سطح یک ملت یا یک اجتماع بود. حال آنکه پشتون ها با ای سیستم سه هزار سال پیش بنام جرگه آشنایی داشتن ........

  پشتونها ده قانون مدنی خود (پشتونوالی) زن یک موجود شریف قابل احترام و حفظ کننده عزت و آبروی یک خانواده تعریف کدن و ای به ای مفهوم نیست که زن قابلیت نداره چرا که خانم هایی پشتون به همان اندازه تاریخ ساز و قهرمان هستند که مردان آنها ، مثالش ملالی قهرمان حماسه میوند، زرغونه، نازو و غیره .......
  امروز اگه خانم هایی پشتون زجر میکشن بخاطرکه آنها حاضر نیستند قوانین ساخته شده غرب ره بالای خود تطبیق کنند و بخاطر حفظ عزت شان قربانی میتن . اونا مثل خانم هایی شما از سیا روزگاری نمی نالن که مثال خوبش خود سوزی هایی زنای هرات است.
  نه هم بخاطر 5 دالر گرداگرد مردهای نا محرم( خاننده هایی افغانی) خیزک و جستک میزنند همچون منیژه دولت ها ، ریحانه رحیموه ها و ....... آمده داد از حقوق زن میزنه.

  • پدیده مکتب سوزی، تیزاب پاشی و سوی استفاده جنسی ره بر اولین بار شر و فساد د افغانستان بنیاد گزاری کدن. همو وخت بود که نجیب مکتب میساخت و شر و فساد او ره ویران میکد .
   تو یک بار سری به لیسه هایی دخترانه کابل بزن که فساد اخلاقی به کدام سرحدش رسیده ( دور از خواهران با شرف ). اگه به نظر شما تجدید گرایان که هر وخت نام قبیله گرایی ره میگیرین او پیشرفت و تمدن است، باز لعنت باد بر اوتو پیشرفت و اوتو روشن فکری.

  و آه ، ای مثالک هایی زنانی ته ده جیبک ات بان که قرض دار نشی چرا که شما خو یکی تان نوشته میکنین باز دگرا او ره کاپی پیست میکنه..... ای که 20 قوم است درست است خو قوم تا قومه چرا که اقلیت خو باید تابع اکثریت باشه....
  دگه تو کوشش کو که از موقف خود دفاع کنی چرا که نه تو نماینده هزاره ها هستی نه ازبک و نه هم بلوچ... تو فقط همو منافقی هستی که بخاطر اهداف خود از وضعیت دگرا سوی استفاده میکنی.

  واقعا مردم افغانستان د عصر كمپیوتر ده خانه هایی خود موشکه روشن میکنن چون هیچ وخت ویروس هایی داخلی با تفرقه اندازی ها و حسادت هایی که قرن ها ده مقابل یک قوم داره او ره نگذاشته که سر از بستر بالا کنه.
  زمانی که غازی امان الله خان میخاست ملکه پیشرفت بته ، باز یک مشت داکه مار، سپندی و سقاو آمدن دزدانه کار هایی ده ساله او ره به خاک یکسان ساخت که افغانستانه دهه ها از دیگران عقب گزاشت.

  ده موضوع تریاک خو آینه شما ره سالها ست که دریا برده و چهره هایی کثیفتانه هیچ وخت نمیتانین ببینین اگه امروز ده هلمند تریاک کاشته میشه باز ای خو بی انصافی است که ده قسمت بدخشان تیره ماره بیاریم.

  ده قسمت ریگویدا کتاب مقدستان اگه چیزی مشکل داری باز میتانی از ماخذ هایی هیرودت و بطلیموس هم استفاده کنی ....

  آمدیم سر کلمات مشترک زبان ما با هندی، از برکت همی حروف کامل است که یک پشتون بهترین انگلیسی ، روسی ، فرانسوی ، عربی ، اردو و حتی فارسی تلفظ میکنه. اگه یک تاجیک انگلیسی گپ بزنه باز خو آدم فکر میکنه مثلی که یک طفل نو سر گپ آمده باشه.

  امروز اگه ده افغانستان دری مانده او از برکت همین پشتون هایی است که میتانن از برکت زبان خود بسیار به شکل فصیح دری صحبت کنند اگه نی حالی( توی افقانستان عوض دری ایرونی صحبت میشد.)

  • آقای عمری کور شما پشتونها در قرنی ۲۱ به انسانیت فکر نمیکنید حالا مردم با کدام منطق باور کند که شما ۳۰۰۰ سال قابل جرگه داشتید؟ تازه کلمه جرگه یک کلمه ترکی است! تا به حال که شما اصلان معنی کلمه را نمیدانید!!! اول که شما پشتون بودید بعد ادعای آریائی کردید شاید چند وقتی دیگه ادعای ترکی هم بکنید!!! یک عده از شما ها میگوید که یهودی هستند! به نظری من کسانیکه هنوز نمیدانند که از کجا آمدن ادعای تاریخ ۳۰۰۰ کردن غیری منطقی است.

   هزاره ها فارسی زبان هستند و فرهنگی مشترک با تاجیک ها دارد و همچنین با ازبک ها از لحاظی نژادی یکسان است پس این وظیفه یک تاجیک است که از یک هزاره حمایت کند و همچنین هزاره از تاجیک. ازبک و هزاره که نیازی به گفتن ندارد. مشکلی میانی این ۳ گروه زیاد نیست اگر مشکلی هم است، این مشکل را پشتون ها درست میکند!

  • ملاعمره!!!
   از خود چیزی نداری همه نظریات بزرگان فاشیست ات را اینجا ذکر میکردی این اخر پیامت ماهیت و بی دانشی ات را کاملا افتابی کرد .

   • ((مه متاسفانه ده یک محیط تاجک نشین بزرگ شدیم...)) هتلر صاحب چرا تاسف باز هم تقلید و پیروی از بزرگان فاشیست تان چون حبیبی .., فرهاد و خادم... که گفته بودن بیهوده یک عمر "چار کتاب فارسی " گلستان و بوستان سعدی و کتاب های حافظ ..را خواندیم وقت خود را بیجا صرف کریم حیف حیف...
    ملاعمر که افتخار !! ات غلام غلامان عمر کور است !! از برکت زندگی چند روزه در کنار انسان مسلمان با عاطفه که از نظافت, تقوا, ایمانداری بر خودار بودن و از انها لباس پوشیدن و غذا خوردن و بر خورد ومراودات روزمره انسانی و اسلامی را کم وتم فرا گرفتی تاثیر همین متواطن شدن ها ست که نیم ونمیکله باسواد شدی عقب کامپوتر نشته یی ... سیر و سفر تغیر محل سکونت رفا بهتر زندگی خوبتر زمینه کار.. .. را در خود نهفته دارد من مطمینم اگر گدر و خیمه و غژدی تان جای مناسب میبود و شما از امکانات شاید و باید بر خوردار میبودید هرگز از قبایل یهودبارک جدا نمی شدید باید ممنون میزبان باشی انان شما را به مسجد و گذر و قبرستان و ولس خود درخوشی و غم خود بدون تعصب شریک ساختن به مال و ناموس تان نتاختن انان را چون مال و ناموس خود احترام کردند گفتن خیر مسافر هستند نیکی کن و در دجله انداز بی خبر از اینکه .. گل مزن کاگل مزن دیوار بی بنیاد را .. خدمت ...= یا سعدیا شیرازیا پند مده کم زاد را.. کمزاد ..= خر عیسی کر بمکه بری همان خر اید ...
   • ((ولی هیچگاهی زبان غیرت فراموش نکدیم....))تا ملا آذان از قرانکریم داستان لیلی و مجنون گفتیم اخر قرآن را نیز درک نکرده و وپرسیدید " لیلی نر وه که شحه"مشکل همه از همین پنچارک بودن های تان سرچشمه میگرید کدام غیرت دختر فروشی تباله این جنس لطیف مطابق به اوغانوالی با" که جر""بد یا بت دادن انان "فرار از میدان های مبارزه در گذشته و حال , مداری گری ,موش خرما جنگ داددن ها , خون گرفتن ها, چوری تغاره ونغاره فروشی , سادوگری ,مسلی گری , اسپندی گری ( کاشفان این پیشه شریف بزرگسالان هوتخیلی اند نه اطفال یتیم امروزه ازبزرگانت جویا چند و چون ان شوید )), چاقوکشان و پوچاق خوران خربوزه جشن های ظاهرشاهی و داودخانی, صحنه گری جلال اباد و لغمان ,کوچه سینما و کوچه ناحیه دوم قندهار, تریاک , هیروین و چرس..... این همه افتخار است!!!!؟؟؟؟
   • ((مکتب سوزی ))وتیزاب پاشی همه وهمه در مناطق اوغان رایج بود و هست شما هستید که دروازه علم ودانش را بروی دختر و پسر بسته میکنید مکاتب را با کتاب و قلم و قران حریق میکنید از قلم کاغذ و علم بار ها در قران ذکر شده است اما اینک ...تیزاب پاش مشهورکه در این رشته ماستری دارد گل اقا شیرزی والی تلون شهر تان است او در داخل خرقه رسول اکرم ص بروی وموی زنان تیزاب میپاشید ...
   • ((از داخل لیسه های دختران چه خبر دارید )) ایا دختران در انجا مصروف همجنس بازی اند یا کسب علم ؟؟یا هنوز هم چون دشمنان داخلی و پشاوری وپنجابی دل تان یخ نکرده که میخواهید درازه علم بروی دختران برای همیشه بسته باشد..اگر هدف فساد است مگر این فساد اخلاقی نیست که زنان قبایلی با دهل ودمپک شان راهی کابل و دیگر شهر ها شده اند و شب روز با اواز وساز و سرین شوردادن. ... های شان پول جمع میکنند از نازیه اقبال تا دیگران ...ویا بد کاره های چنیایی تایلندی .. در شهر نو مراکز خدمات ارضا جنسی را دایر و مجاهد ریش دار استاد سیاف پیره دار دهن دروازه ان میشود گاهی هم میگوید زود شو چی میکنی نوبت دیگران است .. هسته مدنی تان پارلمان و ولس مشر تان کرزی هم نظاره گر ان.....

   قطار کردن نام های رحمیه و فهمیه تاجکستان وازبکستان ترکمنستان تاتارستان... به خود شان ارتباط دارد نه به اقوام همزبان این طرف انجا هفتاد سال کمونیزم حکومت کرده است ازبک وتاجک وطن ما .. با انان زمین تا اسمان فرق دارد هر دوطرف بدان قانع اند !!! اما پشاور وپاکستان اسلامی شما را ببینید فلم های پنجاه سال قبل قبایلی "دیوی اشپی ناوی "که فارسیزبانان کابل هرات شمال ... که ذره یی اوغانی را نمی فهمیدن با تکت های باراز سیاه به تماشا ان حتا تماشا تکراری ان مینشتند اگر از ایشان میپرسیدی داستان فلم در چه باره بود میگفتن " بیادر کشه چی میکنی بادی ره ببین- " پشتو !!!شان خوبش است عجب پشتو دارن " یا خواندن های چهل سال قبل شان که دل عابد زاهد را اب میکرد گویا" داسی که گی وگی له خیاله حمه "یا فلم های نیمه سکس انان که فلم ها ی همچنانی در زمان کمونیست های وطن ما هم جور نشده است ....یا سینما ها ومحلات بدنام پشاور صوات قندهاری بازار کویته ....

   دیدی ملاعمر کسانیکه در قطب شما از یخ برای شان خانگی درست کرده اند باید با اتش احتیاط کنن چون از سر و زیر خطر فوران و غرق شدن مطرح است نزن بدروازه کسی به انگشت که .....

   • ((تو از کدام آدرس همرای مه استدلال میکنی؟! ....)) باز ام جاهلانه فکر میکنی راه را گم کرده یی حیران شدیدی که خان مربوط بکدام قوم است چون خود قبیله وی فکر و عمل کرده اید دیگران را نیز از همان عینک مبینید گاهی مرا هراتی فکر کردی گاهی از شمال و شمالی گاهی ام هزاره... ملاعمر حتمی نیست که همه از قوم و گره خود اگر که حق باشد یا ناحق دفاع بکند من قبلا برات گفتم من ایران و پاکستان نرفته ام من مجاهد نبودم تا قوماندان باشم من انسانی و اسلامی در باره همه فکر و قضاوت میکنم من دزد و رهزن را دزد و رهزن میگویم قهرمان تراشی کار من نیست حقیقت گفتن راه منست ....
   • (( تابعیت از اکثریت و اقلیت ..)) ملاعمر تا حال که نفوس شماری نشده از کجا معلوم که کی اکثریت وکی اقلیت است شاید منبع تان پرویز مشرف و حفیظ اله امین باشد چون مشرف پشتون پامستان را پنجاه ملیون و امین کوچی های دوره گرد را دوملیون گفتن و نوشتن اگر شما اکثریت هستید پس چرا مانع سرشماری و در این راه سنگ اندازی میکنید !! از سوی دگر دانشمندان جهان از کفر تا مسلمان عقیده دارند که اکثریت دلیل حقانیت و حق بودن نیست اگر چنین است اکثریت جهان کافر و اسلام اقلیت است همچنان برای ماقران و سنت رسول اش قانون است خداوند ما را عقل داده که کور کورانه از کسی پیروی نکنیم هر غلطی را گویا اوغان بکند حتمی نیست که دیگران از انان پیروی بکند جمعیت روس بعضی جمهوریت های اسیامیانه شوروی سابق از مردم بومی انجا ها بیشتر است اما زبان ناقلین زبان رسمی همگانی نیست این خواب و خیال را فاشیستان اوغانی بگور خواهد برد چنانچه غلام محمد فرهاد حبیبی طرزی خادم .. برده اند .....
   • ((..غازی امان اله خان ..))امان اله را درباریان خودش با ملا های انگلسی که در پکتیا راهی وطن ما میشند مجدی خیل ها و یک قوم وخاندان دیگر قندهار که در هند انگلیسی جیره خوار دشمن بودن و هر روز با سرویس های استخباراتی انگریز ها نفشه کشی میکردند و بعضی اعمال و کردار تره کی و امین گونه خودش او وپلان هایش را نقش بر اب کرد بچه سقاو یا دزد شمالی را اله دست قرار دادند از جمع دخترانی که از راه جلال اباد به خار ج به زور فرستاده میشد یکی انان از رمه فرار و به قبیله خود شینواری های جاسوس با چشمان گریان پناهده شد و ملا های شنوار چارج برقی گرفتن همچنان مردم پکتیا در سقوط او سهم فعال داشتند ....
   • ((زن مطابق قانون مدنی اوغان والی موجود شریف ....ههههههه محال است که عرب و اوغان ناجی حقوق زن شوند ))گوش زد تان در باره ملالی و نازو و رزغونه و عینو انا ها بیجا بی مورد دورغ محض بیش نبوده ملاعمر تو که طوطی وار حافظ هر سطر از نوشته های فاشیستان بنام فبیله هستی میشه بوگویی این ملالی خیالی تان در کجا و چه وقت تولد پدر اش ک و ماد اش کدام بود چند ساله بود قبر اش کجاست ریشه و" ونه " مربوط بکدام قوم اوغانی بود باکره بود یا شوهر کرده بود یا نه نسلی از این قهرمان زن موجود است یا نه شوهر اش در ان روز کجا بود ایا با اجازه عزم کشتی گیری با انگریز ها کرده بود یا خود سرانه کجا نوشتن و خواندن را یاد گرفته و پیش کی شاعری اموخته بود کاغذ و کتاب در دست اش بود یا نه ایا فارسی زبان حماسه ساز هراتی زبان او را می فهمیدن یا نه شما برای حماسه هراتی ها در میوند دو قهر مان تراشیده اید ایوب خان فراری در هرات و ملالی باید بگوید که کی سر دار لشکر بود ایوب خان یا ملالی چه هنرنمایی قومانده را بدست گرفت ایوب خان کجا بود منظورم کار های شبانه و پس پرده نیست میدان نبرد است ..باز این شاعره قهرمان تان بعد این حماسه چه شد به زمین درامد یا چون عیسی ع به اسمان رفت شعر های قبل و بعد جنگ اش کجاست ؟؟؟؟؟؟؟
    نازو زرغونه انا—=-=- برادر حیا هم گاهی چیزی خوبی است قرن بیست و یک است گریم که دو غلامان ایرانی ها قهرمان ایا فلان مادران شان هم قهرمان است مادر احمد شاه چه کرده پسر برهنه رو اش را به هرات وباز به ایران برد و تسلیم نادرشاه افشار کرده از شب و روزاش خبر نداشت . میترسم که نسل های اینده زاهشگاهی بنام زینت کرزی مادر میرویس کوچک نداشته باشد ....
    گپ ها زیاد است چه دیگران را خسته بکنیم .....
 • او مرد(نامرد)

  Cool down baby

  تره خو ده مرد بودنت شک است هویت خوده خو اوسو بان چرا که خروارو داد از دری میزنی خو نوشتنت به هزاره ها میمانه اما حالی معلوم شد که دوستم زاده هستی، هیچ گپی نیست.
  نغمه ره حتما دوستم اختتاف کده بود، اما خانم مژده خو به کل کانگرس امریکا ....تعارف کده بود ، ناجوانه افغان کم بود که همرای بارک اوباما هم .......... یا ای که لب چوشی هایی او هم چز پیشرفت تاجکی است .

  اوف عقل که نه باشه جان ده خطراست، وختی که تاجک ها از او طرف سرحد خطا خوردن پیش از او هم ده ای سرزمین کسی بود که او منصوب به ای خاک است او تاجک نبود .
  نام یک کشور ملکیت باشندگان اوره نشان میته و اگه با کدام کتابی بنام جغرافیه سر خوردی باز ده او موقعیت تا- جک -ستان پیدا کو که دقیقا یک توته زمین بطرف شمال دریای آمو، بین افغانستان، ازبکستان، قرغزستان، قزاقستان و چین است. حالی مه نه میفامم که تاجک باز ده ای طرف سرحد چی بلا میپاله.

  و یکی لطفا ای مقاله ره هم مثل مغزتان پوپنک زده کوشش کو یک چیز از خود نوشته کنی مه قبلا گفتم که پشتون اگه از نسل یهود است باز خو اونا از نسل پبامبران شدن. و ای یک افتخار است که پشتون ها از اولاده یعقوب علیه سلام باشن . شما خو کم است که خوده اولاده زردشت معرفی کنین .

  اما پشتونها همیشه از اسلام دفاع کرده ، میکنن و خاد کدن ......

 • خدا همرای ای اژدهای چند سره خیر ما ره پیش کنه، قصاب که زیاد شوه باز بز مردار میشه....
  اکبر جان تازه جرگه کلمی ترکی نیست تو داری تازه از ایران آمدی......
  جرگه اگه کلمی ترکی است چی فرق میکنه پشتونها او ره ده عمل پیاده کدن حالی اگه پارلمان کلمه فرانسوی است باز ای به ای معنی نیست که ما پارلمان نداشته باشیم.
  بر معلومات بیشتر تان، ای که تو قوم هایی دگه ره خو بان بین خودتان هم از اتفاق خبری نیست چرا که فهیم ، عبدالله ، قانونی خو کلشان یک سیره استن بین شان چهارکه اصلا وجود نداره، مطمینن اگه پشتون نباشه مثل دانه هایی تضبیح خاد پاشیدین.
  حالی جانم وخت مره زیاد نگی برو کارته کو و پردی ته کو..... احمق احمقا!

  • میگن یک وخت خان سوزنه گم کده بود ( حقیقت) و ده کوچه او ره میپالید( ده سایتهایی خود) .
   اوره گفتند که سوزنه ده خانه گم کدی اما تو او ره ده کوچه میپالی ( یعنی از حقیقت چشم پوشی میکنی و کوشش میکنی هر چیزه از دید خود و از منابع خود ببینی) ؟
   خان گفت: خانه تاریک است ولی کوچه روشن است ( یعنی هر چی تاریخ نویسا از سده ها نوشته کدن او دروغ است و مه هیچ وختی نمی خایم از خر خود پاین شوم و درامی ره که مه نوشته کدیم او راست است).......

  خان، متاسفانه که عقل فروشی نیست اگه نی یک کمی برت راهی میکدم به هر صورت، بر مه تاجک اگه ده هرات است یا پروان یا هم ده تا-جک-ستان کلش یکی است و مه از تو نخاستیم که تو جایته بر مه نشان بتی چرا که مه علاقی به او ندارم. مه میخوایم بفهمم که ای دروغ هایی شاخداره از کدام منبع گرفتی؟؟؟
  از طرفی مه لازم نمی بینم که همیشه از موقف خود و از قهرمانای خود دفاع کنم چرا که نمی خایم بیشتر از ای اونها ره توهین کنم . ولی باز هم از تو میخایم که شما حد اقل یک چیزی از کارنامه هایتان بگوین تا ما هم ملتفت شویم که کس دگی هم ده ای ملک است که ما سرش حساب کنیم.........

 • من نمیدام چرا افغانستان تجزیه نشود ایا گرگ و میش میشود که در یک خانه زنده گی کند معلوم است که نمیشود
  اوغان ها میخواهد که بر قوم های دیگر پادشاهی کند مگر ملک افغانستان از پدرانشان برایشان میراث مانده
  من نمیدام چه کسی افغانستان را تشکیل داد ولی هر کس بوده خیلی اشتباه بزرگی را مرتکب شده
  افغانستان باید تجریه شود ما دیگر نمیتوانیم با این اوغان های بی فرهنگ در یک کشور زنده گی کنیم
  اوغان ها از غیرت انتهاری را یاد گرفته اند
  اوغان ها اسلام را در دنیا خشن نشان داده است حالا هر کسی که کلمه الله اکبر را بشنود میگوید انتهاری شد
  افغانستان باید تجزیه شود

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس