صفحه نخست > دیدگاه > ناکامی سیاست های اعمال شده دولت افغانستان وجامعه بین المللی درمورد زنان

ناکامی سیاست های اعمال شده دولت افغانستان وجامعه بین المللی درمورد زنان

قوانینی که دولت باهمکاری مجامع بین المللی به هدف کاستن آلام ومصایب زنان به تصویب رسانیده درروی صفحه کاغذ مانده وجامه عمل نپوشیده وتا این زمان تغییر چشمگیری را درروند زنده گی زن افغانستان نمی توان مشاهده کرد. ازسوی دیگر زنان درچنبره ی ازافکارخود اسیرآند وحتا خود زنان به این گفته ها باورندارند وهیچ گاهی بدان ها این اگاهی داده نشده که بخواهند درپی تغییروضعیت اجتماعی برآمده وروند زنده گی خود را بااین شیوه جدید که حکومت ونهاد های به اصطلاح حقوق زنان برای شان تدارک کرده خود را هماهنگ سازند.
مرجان عنابی
يكشنبه 3 نوامبر 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

دختر دوساله به اثر تجاوز جنسی یک مرد ۲۲ ساله در هرات جان داده است، محمد سلیم باشنده ناحیه ششم هرات مادردومش(مادراندر) خود را به دلیل اختلاف خانوادگی به قتل رساند، زن جوان در ولایت بادغیس از سوی شورای محلی محکوم به مرگ شده و به ضرب گلوله کشته شد، خانم 35 ساله به اسم پروین از سوی پسرش سربریده شد، زن 25 ساله ی درغرب کشور(هرات) گردن زده شد، چندی پیش دومرد درشهر کندزبه جرم گردن زدن یک دخترچهارده ساله دستگیرشدند. گفته می شود که یکی ازآن ها خواستگارقربانی بوده، انیسه دختردانش آموزی که دربرنامه واکسیناسیون همکاربود هدف گلوله قرار گرفت وکشته شد و زن سی ساله دیگردرولایت( هرات) به قتل رسیدکه قاتل جسد اورا پس ازکشتن مثله کرده بود. این ها فقط نمونه های ازرویداد های است که همه روزه ازطریق رسانه ها بازتاب می یابد. اما نظر به دلایلی مختلف بسیاری ازرویداد های غم انگیزی درگوشه وکنار کشور ازدید رسانه ها به دورمی مانند.

با مشکلاتی که جامعه زنان درزمان طالبان با آن دست وپنجه نرم می کردند ووضعیت نا به هنجاری که موجود بود ومحرومیت های چندین بعدی وچندین جهته ای که برزنان اعمال وروا داشته می شد سبب شد که حمایت اززنان وسیاست گذاری به هدف بهینه سازی وضعیت زنده گی زنان دراجلاس بن به عنوان راهکاربسیاربا اهمیت وضرور دانسته شود.

ازآن زمان حمایت همه جانبه اززنان ولحاظ وضعیت زنده گی شان جزو برنامه های اصلی دولت وممالک حامی بیرونی را تشکیل میداد ودراین راه هزینه های سرسام آوری به مصرف رسیده وتلاش های زیادی به انجام رسید وتوقع می رفت پس ازگذشت این همه سال وضعیت طور دیگری رقم بخورد ودروضعیت زنده زنان بهبود رونما شود ومصایب تاریخی ومعضلاتی که دردوره های قبل موجود بود ازبین رفته وتغییر مطلوب درعرصه زنده گی زنان رونما گردد اما به نظر می رسد که این آمال وآرزو ها جامه عمل نپوشیده وهنوزما تا رسیدن به آن وضعیت مطلوب راه درازی درپیش داریم.

هنوززن باتصورات واهی کشته، مضروب، زندانی، محروم ازحقوق انسانی مانند تحصیل، سفر، کار، آموزش، انتخاب و...، ومعروض به جنایاتی مانند قطع عضو، اعمال گرسنه گی وفشارهای روانی و...، می شوند ودربرخی حالات زنان ازسرناتوانی درمقابله بامشکلاتی که گریبانگیرش می گردد مجبوربه خود سوزی وخودکشی می گردد ویا فرارازخانه که بازهم این جرم دیگری تلقی می گردد که باید زن زندانی گردد.

قوانینی که دولت باهمکاری مجامع بین المللی به هدف کاستن آلام ومصایب زنان به تصویب رسانیده درروی صفحه کاغذ مانده وجامه عمل نپوشیده وتا این زمان تغییر چشمگیری را درروند زنده گی زن افغان نمی توان مشاهده کرد.
چند زنی که یا به خاطرتلاش شخصی اش که با دنیای ازمشکلات کنارآمده ودست وپنجه نرم کرده به جایگاهی رسیده ویا برخی بااعمال سیاست تبعیض مثبت ازسوی حکومت آن هم بسیارذوقی وشخصی ونه براساس معیارهای قابل قبول وپذیرفته شده بالا کشیده شده اند رانمی توان به حساب این گذاشت که زنده گی زن افغان تغییرکرده وبه سمت مطلوب درحرکت است بل می توان گفت این سیاست های غلط حکومت ونهاد های به اصطلاح حامی حقوق زنان که بیشتر به خاطرجلب سرمایه به حساب شخصی اشخاص حکومتی ویا انفرادی صورت گرفته عقده ها را بارآورده ونتیجه برعکس را سبب شده ومردان جامعه را بیشترتحریک کرده که برزنان سخت بگیرند وبرنامه های حکومت را وارداتی وپلان شده ازسوی ممالک کفارتلقی نموده دربرابرآن موضع منفی بگیرند.

ازسوی دیگر زنان درچنبره ی ازافکارخود اسیرآند وحتا خود زنان به این گفته ها باورندارند وهیچ گاهی بدان ها این اگاهی داده نشده که بخواهند درپی تغییروضعیت اجتماعی برآمده وروند زنده گی خود را بااین شیوه جدید که حکومت ونهاد های به اصطلاح حقوق زنان برای شان تدارک کرده خود را هماهنگ سازند.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • فرهنگ این خراب آباد ، فرهنگ دینی است . و این دین ، زن ستیز است . تمام قوانین منبعث ازهمین دین است .
  تا این دین است ، وضع همچنین است .

 • هرکس اگر چادری را از سر تمام زنان افغانستان بشمول زنان ملا ها پس کرد، یک ملیارد دالر جایزه دارد.

 • دوستان این هم جنایات دیگر یا از دین محمدی ، عزیزان این نوشته بالا شمعه ای از واقیات است همه روزه ده ها بل صد ها هم چون حوادث در جامعه رخ می دهد کی است که به جنایات دل خراش گوش دهند و کی است که به دادگاه عدالت دادگاهی شود اگر دادگاهی وجود داشته باشد ، عزیزان خواهران من افسوس که در کشور رشد و بزرگ شده ای که تبعیض و جامعه مرد سالار در اخرین پله ای بی خردی قرار دارند ، تو در انجا زندگی می کنی که نه قانونی برایت است نه عدالتی برای وجود دارد نه خدای که این همه بی عدالتی را ببند وجود دارد باید دست به دست هم داده تا اخرین لحضه باید از حقت دفاع کنی حق گرفتنی است نه دادنی چونکه دین به تو حقی قایل نیست برای تو این حقت را داده که مرد از تو مانند اله ابزار استفاده و برای نسل گیری از ت استفاده کنندو بس.

 • جناب jiran افیون خورده است وافسون میگوید.
  ایشان نمی داند که دین محمدی بزرگ ترین مقام را برای زن داده است واین حقوق نیاز به تشریح ندارد که عاقلان میداند به این صفحه ها گنجانیده نمیشود ولی حالا بعد از1400 سال خام مغزان غربی میخواهد از زن ها استفاده تجارتی کند مثل زنان خود شان با سگ وحیوانات غیر ناطق ازدواج شان را محکم کند تازمانیکه جوان است خودشان وصد مرد بالای یک زن بالا میشود وقتیکه از استفاده انسانی بیرون شد با خر ازدواج می کند.
  طرف دار غربی ها ورسانه های پشتیبان آنها هستید بروید در امریکا زندگی کنید هرکس خرش میداند وخورجین اش .

 • جناب تا تار، چرا از واقعیت فرار میکنی ، چه حقی به زنان اسلام داده که انقدر برایت گران تمام شد محمد و علی هر دو ده ها زن جایز و نا جایز گرفتند و هر جا که زن خوشگل می دید انرا به زنی میگرفت و جناب پسر عمو محمد که علی باشد هز هیچ زنی روگردان نبود و در دین زن نصف حق داده شده حالیکه همان مرد از وجود یک زن افریده شده و هیچ حقی به ان قایل نیست و در تقسیم وارست هم چنان زن که این همه زحمت و بار سنگین خانواده و بچه را متعمل می شود نصف حق داده ی شود این است دین ؟ و برای هر مرد حق داده شده که سه چهار زن بگیرد و همه عیش و نوش از جناب اقایان باشد و زن هیچ حسی ندارد؟ به گفته یک تعداد بی سواد ها که زن از پهلوی مرد افریده شده است که نزد خدا هر دو دارای یک حق هستند اما در دین اسلام هم چون چیزی نیست ، در غرب حق هردو تامین است در تقسیم واست 50 / 50 است در همه امور حق و ازادی به همه داده شده خصوصآ به زنان، در افغانستان زن سنگسار می شود اما در ینجا از زن که مورد تجاوز واقع میگردد اسمی گرفته نمی شود که مبادا به ابرو حثیت زن لطمه وارد شود جونکه مورد تجاوز واقع شده .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس