صفحه نخست > خبر و گزارش > عبدالله: ما خوب می دانیم چطور رای مردم را بگیریم!

عبدالله: ما خوب می دانیم چطور رای مردم را بگیریم!

یک کارتون
عتیق شاهد
دوشنبه 30 سپتامبر 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

گالری عکس

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • اگر کرزی با استفاده از قدرت دولتی دست به تقلب گسترده نمیزد در دفعه قبل این دورگه تاجک وپشتون به چوکی چور چپاول ملت یعنی ریاست جمبوری تکیه میکرد و عوض کرزی و برادرانش این دورگه بلییونر میشد و ملت افغانستان را به قعر کودال بد بختی داخل میکرد کاری که کرزی و برادران نا راض وراض اش در دوازده گذشته عملی کرد.

 • سلام دوستان!
  من ازآن عده از دوستان که به چگونگی هویت جناب داکتر عبالله عبدالله واقف هستند خواهش مندم تا مرا نیز در جرایان این امر قرار بدهند! آیا جناب داکتر افغان « پشتون» تشریف دارند و یا اینکه تاجیک! در تذکره جناب ایشان چه نوشته شده است!

 • لومانی
  برای خودت قومیت بیشتر ارزش دارد تا شخصیت وی؟؟؟/؟
  و برنامه های وی
  و به معلومات خودت بیفزایم خان محمد پشتون معاون وی است ....
  نمی دانم کسانیکه سیاست قوم گرایی می کنند حالا چه می گویند
  ودوستم ممکن است معاون سیاف شود ......
  ویک سوال نظر شما درمورد دئرکه ها چیست زیرا عبداله ترکیب پشتون وتاجیک است

 • لومانی
  برای خودت قومیت بیشتر ارزش دارد تا شخصیت وی؟؟؟/؟
  و برنامه های وی
  و به معلومات خودت بیفزایم خان محمد پشتون معاون وی است ....
  نمی دانم کسانیکه سیاست قوم گرایی می کنند حالا چه می گویند
  ودوستم ممکن است معاون سیاف شود ......
  ویک سوال نظر شما درمورد دورگه ها چیست زیرا عبداله ترکیب پشتون وتاجیک است

 • جناب داود من در موجوع " انسانم ارزو است!"
  اما در جامعه که سه صد سال در ان بیداد حاکمیت های فاشیستی و قبیله یی، وی را به زانو در آورده است، و تمام تلاش و همت دولت مردان آن زدودن هویت و فرهنگ من است و.. بدون شک داشتن ایل و تبار و قومیت برای من امر مهم میباشد! گیریم برای من این امر مهم نباشد، برای استبداد سه صد ساله این امر مهم و سنگ بنا عمل کرد های انان بوده است و...! افغانستان از قمومیت حاکمیت زی ها به جانب شایسته سالاری باید گام بر دارد..

 • این امر مهم است که جناب عبدالله خود را به کدام قوم و تبار منسوب میدانند؟!

 • قبل از اینکه تبار برایت مهم باشد فکر می کنم عدالت مهم تر از ان است
  من جوا ب خود را نگر فتم زیرا عبداله ترکیب از قندهاری و پنجشیری است به همین منوال تعداد زیاد هموطنانم دورگه هستد
  لومانی من تعداد زیادی از شهروندان خود را می شناشم که ظاهرا خودرا افغان می دانند ولی مغز و کله شان ایرانی و پاکستانی است و در خدمت انان قرار دارد "جرم عمل شخصی است که به کسی سرایت نمی کند"
  پس چرا قومش برایت مهم است
  داکتر عباله به صراحت اعلان کرد هرکسی که در فکر تفر قه و تجزیه باشد خاین است .و یک پشتون بنیاد گرا را معاون خود ساخت
  داکتر اگر پشتون یا تاجک و... با شد عملا در صف شورای نظار قرار دارد
  لو مانی به یاد داشته باش فکر عبداله مهم ا ست تا تبار ... منتظر جواب هستم

 • و از افکار مسعو د پشتیبانی می کند

 • جناب داود محترم سلام!
  برای من هویت قبول داشته جناب عبدالله خیلی مهم میباشد! آیا ایشان افغان « پشتون» تشریف دارند و یا خیر! موضوع عدالت را تا هم اکنون این حقیر در برنامه های جناب عبدالله به مشاهده ندیده ام. اگر جناب شما شهکاری های جناب ایشان را در امر تامین و پایداری عدالت شاهد بوده اید، بیان بدارید تا ما بی خبران نیز مطلع گردیم!
  اصل ساختار و اساس حاکمیت باید بر بنیاد و مبنای عدالت پایه ریزی گردد! اساسی ترین اصل در این راستا، ختم حاکمیت بلا منازع زی ها، با ایل و تبار ی از قندهاری میباشد!!!

 • جناب اداود اگر هدف در کنار شهید مسعود بودن است، پس جناب استاد سیاف نیز در سخت ترین شرایط ها در کنار مسعود فقید قرار داشته اند...؟؟

 • سلام - اینها نه پشتون هستند ونه تاجیک مانند احمدشای مسعود (پیامبر وطنفروشان ودزدان) ازطرف استاد گرانقدرشان ابلیس که طی این چند سال دست ابلیس راهم این باند ازپشت بستند وابلیس با گریه والتماس ازدست شان فرار کرد وقول داد که تاشماها درافغانستان هستید من باخیال راحت زندگی میکنم وخدا را شکرکرد که شاگردانش به حد اعلای کمال رسیدند . برای باند مفسد شروفساد وحامیان بی مغزشان کفر واسلام ملت وکشور معنی ندارد فقط هرکسیکه اینهارا پول وچوکی بدهد ولو که اگراسراییل هم باشد اینها نوکری شانرا انجام میدهند . واگر پیامبر خدا هم امروز زنده میبود واز کردار اینها انتقاد میکرد بدون شک وگمان اینها دربرابر همان رسول خدا هم موضع میگرفتند . ربانی سیاف گلبدین مسعود خلیلی محقق عبدالله دبل عطامحمد نور قانونی ودیگر همقطارانشان مطابق آیات قران حکم کفر کسانی را صادر کردند که با کفار کوچکترین گرایشی داشته باشند وآنهارا مباح الدم اعلان کردند وقتل شانرا جایز دانستند . واین فتوا واقع هم شرعی بود وفعلا هم است چون شریعت تغیر نکرده . اما اینها امروز درهمان موقعیت قرار گرفتند ونوکری کفاررا اختیار کردند وبدون شک وبا جرات میتوانیم فتوای ارتداد اینهارا اعلان کنیم . اینها فقط بخاطر منافع شخصی خود نقاب پاک مجاهدرا بر چهره های کثیف خود گذاشتند . وقتی نصرانیها برایشان چوکی میدهند از همانها دفاع میکنند وقتیکه از چوکی برکنارشدند فورا نقاب مجاهد را بر رخ میکشند وسروصدا را ه میندازند که آی مردم میخواهند مجاهدین راسرکوب کنند مامجاهد هستیم جهاد کردیم . اینها این هستند . هرچی اسم شانرا میگذارید .

 • لومانی
  در قدم اول خودت نیاز داری تا تاریخ افغانستان به دقت مطالعه کنی زیرا پشتون ها از دو قبیله بزرگ درانی ها و غلجی ها تشکیل شده اند و به از انقراض هوتکی ها درانی ها تا حال قدرت را به دست گر فته اند و ان هم یک قبلیه خاص محمد زایی ها متباقی پشتون ها مثل خودت ا ز همه امتیازات محروم شده اند و حتی به خاک و خون کشیده شده اند
  پس اگر خودت وافعا درفکر انسانی شدن جامعه هستی به جای تبلغات سو علیه یک قوم خاص با وحدت باکساتی که مورد ستم هستند وحد ت نموده برای پیاده کردن جامعه انسانی مبارزه نمایی .
  در غیر ان نشلزم افراطی به فاشیزم می انجامد در نتیجه شاهد فاجعه ای خواهیم بود جبران نا پذیر

 • داود عزیز در سخت ترین شرایط ها ی تاریخی و در هنگامه های لشکر کشی ها و تاراج و گردن بریدن های خلق در بند و بومیان این سرزمین، عزیزان افغان « پشتون » بدون در نظر داشت زای و قبیله متحدانه به تاراج مان گرفته اند و.. مثلن در هنگام بیداد و سلاخی نمودن ملاعمر کدام یک از زی های و قبیله های افغان پروسه زمین سوخته ملا عمر را محکوم نموده و به مخالفت با ان عمل نمودند! نه تنها مخالفت که نکردند، بلکه فعالانه سهم نیز گرفتند!!! در ضمن جناب داود خان مرا مترسان! فدایی ان این جامعه و تحقق عدالت در ان هستم ! اگر هزار بار در راه تحقق عدالت بمیرم کم هست!!!!

 • اقای لومانی! عبدالله از کیر زخدار افغانی و از کوس لطیف پنجشیری زاییده شده، دیگه اگر بی عقل نیستی بفام .

 • من به وجه طرفدار کلمات رکیک وپوچ نیستم امیدوارم با بحث های منطقی قناعت همدیگر را حاصل نما یم
  من زایی های را میشناسم که مرز قومی را شکستانده و به انسانیت فکر می کنند

 • بیدار قره باغ!
  والا آفریت که تو هیج شرم وحیا نداری همیشه از ارتداد وکفر سخن میگویی ولی ازهمان مرتدها وکفار ونوکران کفر وصیلبی ها دفاع میکنی. من برایت چندین بار نوشته ام که : ارتداد در افغانستان ریشهء قومی دارد. اوغانها یا پشتونها از پدر پدر مرتد وکافر می باشند؛ زیرا آنها از اولین روز مسلمان شدن پدران شان با لشکر اعراب پیمان بستند که فقط : نیم قرآن را قبول میکنند ونیم دیگر آن را با فرهنگ پشتونوالی پوره می سازند. پس تو بگو که مرتد شاخ دارد ویا دم؟
  او بی عقل لوده!
  اوغان اصلا مجاهد ندارد؛ اوغان درکجا جهاد کرده است؛ مولوی حقانی درزمان شوروی با هزاران دبدبه از آنطرف مرز پاکستان بزور آی اس آی درخوست به شکل دزدکی می آمد ویک راکت فیر میکرد وبعد منطقه را ترک میگفت وتا پایان زمستان در آغوش زن اماراتی اش در ابوظبی خواب می بود؛ اوغان درکجا ودرکدام جببهه برضد شوروی جنگیده است؟ تمام جنگ وجهاد را مردم شمال وغیر پشتونهای این سرزمین کردند ولی نام از اوغان بلند شد؛ تو پدر لعنت خواهر زنا که مطمئن استم با خواهرت نیز زنا کرده ایی از دیدن حقایق چشم می پوشی ودیگران را متهم به ارتداد میکنی؛ درحالیکه مرتدهای اصلی قدرت طلب که بخاطر قدرت وچوکی خواهر جوان شان را هم در زیر پای خارجی ها انداخته اند پشتونهای شجاع مثل گلبدین وملاعمر می باشند؛ پس بی غیرت ترین مردم، مرتد ترین مردم وبی ناموس ترین مردم دنیا متاسفانه درتاریخ چند دههء اخیر همین پشتونهای بوده اند که تو از آنها بحیث مجاهد ومسلمان دفاع میکنی. اگر باور نداری به این عکس توجه کن

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس