صفحه نخست > کارتون > وای مردم در این سرزمین کسی جز جنگ سالار نیست؟

وای مردم در این سرزمین کسی جز جنگ سالار نیست؟

یک کارتون
عتیق شاهد
پنج شنبه 3 اكتبر 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • باعرض سلام - چرا نیست . ماهزاران نفر روشن فکر تحصیلکرده از بچه های اصیل این کشورداریم . اما فراموش نکنید که آمدن آمریکاوانگلیس با دیگرهمکاران غربیشان تصادفی نبوده بلکه صدها سال میشود که برای چنین وضعیتی درافغانستان برنامه ریزی وپلانگذاری کرده بودند . چندین بار انگلیسها درزمان امپراتوریش چانس خودرا در استعمارافغانستان آزمایش کرده بود ولی 3 بار با تقبل خسارات جانی ومالی وبا شرمساری فراوان این کشورراترک کردند وقتیکه زورهمت پدران وگذشتگان ماوشما برای انگلیسها معلوم شد متوجه شد که بااین ملت نمیشه مقابله کرد بنابر این از دسیسه کارگرفت وگماشتگان خودرا درلباسهای مختلف درافغانستان اعزام کردند وآنها زاد ولد کردند وامروز نسل حرامی با کمک باداران یهود ونصارای خود بر قدرت حاکم هستند ومرامهای شوم لندن وامریکارا درلباس مجاهد محقق میسازند . آیا امریکا ولندن میگذارند که بچه های اصیل کشور زمام امور کشورمارا دردست بگیرند ؟؟ بدیهی است که نمیگذارند تا بواسطه حرامیها که لباس جهاد برتن کردند ومردم را بدینطریق میفریبندپلانهای بلند مدت یهودیها ونصرانیها بوسیله گماشته شدگانشان مانند سران پنجشیر سیاف ربانیهاخلیلی محقق ودیگرانیکه رسما امروز مرتد شدند ومستمری بگیران یهود ونصارا هستند تحقق یابد . برای مردم اصیل این مرز وبوم جایی وجود ندارد ومرتدین نمیگذارند حتی بچه های ایم ملت نفس بکشند چی برسه به زعامت شان درکشور . مگر اینکه ملت همگی قیام کنند مانند کشورهای عربی بیخ وبنیاد همه خاینین مرتدین وکرزی زندیق را از بیخ برکنند وخودملت رییس جمهور تعین کنند درغیر اینصورت افغانستان جولانگاه خاینین ومرتدین خواهد بود .

  • سلام - سیاف واسماعیل درخواب خورند پنبه دانه - گاهی لپ لپ خورند گاه دانه دانه

  • خانم آغای قره باغی فکرمیکنید قوم اصیل پشتونیزیم است درکجا سند دارید غیر ازپشتون د یگر اقوم افغانستانرافروخته باشد آیاتاریخ افغانستان را دروزارت خانهای خارجی بنما یش گزاشتن خبردارید همه مزدوران فقط ازقوم پشتون بوده

  • اول من ندانستم که پدران محترم بیدار قره باغ کی ها استند؟ اگر منظور بیدار قره باغ از پدرانش میرمسجدی خان ومیر بچه خان کوهدامنی؛ کیپتان علی احمد خان پنجشیری ومحمد عثمانخان پروانی باشد آنها هرگز درجملهء پدران ونیاکان چنین شخصی بنام بیدار قره باغ حساب نمیشوند نه ازنظر نسبی ونه هم ازنظر حسبی؛ زیرا آنها پشتون نبودند وهرگز درمناطق هند بریتانوی وقت یعنی پشتونستان امروز زنده گی نکرده بودند وزیر بیرق انگلیسها هرگز شب وروز را به غلامی ومرده گاوی سپری نکرده بودند؛ بلکه آنها در وطن وزمین خود یعنی خراسان وکابلستان ازقرنها بدینسو ساکن بودند ودربرابر حملات انگلیس و اولادهای حرامی شان یعنی پشتونهای سرحدی جانانه ومردانه رزمیدند؛ بعداز شکست انگلیس ها یک قسمت اولادهای حرامی انگلیس ها ازمناطق قبایلی هند بریتانوی مانند ژوب ؛ کویته ؛ پشین وزیریستان؛ باجور ومهمند وپکتیا به مناطق مرکزی خراسان یعنی کابلستان وپروان کوچیدند وتخم حرام را آهسته آهسته نشر کردند که بدون شک جناب بیدار قره باغ یکی ازهمان حرامی های ناقل انگلیسی نژاد پشتونی است که درمنطقهء قره باغ کابل بدنیا آمده است؛ پس حالا بیدار جان بفرماید اول سلسلهء نسب خودرا تعریف کند که ایشان اولاد کی هاستند؟ کسیکه خودش حرامی باشد نباید دیگران را حرامی خطاب کند. اما پرسشی در ذهن خواننده خطور میکند این است که من ازکجا درک کردم که بیدار قره باغ هم حرامی است وهم مرتد؟
    درجواب باید بگویم که من از خلال دفاعیه های غیر منطقی بیدار قره باغ از حرامی ترین چهرهء سیاسی افغانستان یعنی گلبدین درک کردم که بیدار قره باغ حرامی است وهم مرتد تشریف دارد.
    والسلام

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس