صفحه نخست > کارتون > شتردوانی زنان در عربستان و لا إله إلا الله افغان های طالب

شتردوانی زنان در عربستان و لا إله إلا الله افغان های طالب

دو کارتون
عتیق شاهد
دوشنبه 4 نوامبر 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • عجب مردم بی مفهوم هستید !
  کجای تان کم شد که در عربستان زن ها حق رانندگی ندارد .
  شما کدام تان تا به حال به عربستان رسیدگی می توانید .
  یک کشور است نظر به مصالح که میداند یک چیز را منع می کند وچیزی دیگر را رفع می کند.
  شما چزا سوال نمی کنید که درامریکا چرا فاحشه خانه آزاد است؟ چرا غرب میخواهد بازار زن را عزت زن را تجارتی کند.
  بز که تمام وقت دمبش بلند است کسی چیزی نمی گوید.

 • مجاهد تاتار، د ر امریکا فاحشه خانه آزاد نیست ، این ادعای دروغی شما باطل ا ست نادانسته به کسی یا به ملتی یا به مملکتی تهمت نکنید گناه ا ست و ازمردی نیست .

 • در امریکا مادر مجاهد تاتار را میگاید مگر در غیر ان زنها از حقوق کاملا انسانی برخوردار است زنها ازاد است در مسجد برود نماز بخاند درس بخاند نخاند دلش فاحشه خانه در پهلوی مادر مجاهد تاتار برود نرود کاملا خود مختار است. نه مانند عربستان در تبیله مانند حیوانات اجازه خارج وداخل شدن اش بدست یک انسان کثیف مانند مجاهد تاتار است ونه در قید بند مرد عربستانی که غیر از عیاشی شهوترانی و در تبیله نگهداشتن موجود نفیس که خداوند خلق کرده و مادر است و مر عربستانی چهار تای انرا در بند قید شهوت وخریت خود نگهمیدارد میباشد.

 • اول اینکه این فحش دادن را خوانندگان محترم میدانند که کسیکه فحش میدهد به خودش فحش داده است.
  دوم اینکه شاید اقای نور هم ندانسته است که زنان در امریکا همرای سک عروسی می کند وجای هیچ پنهان کردن نیست.
  ودرعربستان رانندگی نمی تواند .
  شما قضاوت کنید که حقوق زن در کدام کشور پامال است وکدام کشور میخواهد به مادر بی احترامی کند؟

 • والله تاسف کردم به حال این چنین آدم های که خود را انسان نامیده اند.
  دشنام دادن کار انسان نیست وهر کس دشنام داده باشد باید در طویله برود.
  ولی امدیم روی این مطلب که در عربستان زنان را به رانندگی نمی گذارد ودر امریکا فاحشه خانه هست یا نیست.
  صد درصد تنها درامریکا نی بلکه به تمام کشور های غیر اسلامی واز اثر آن به کشور های اسلامی چون پاکستان فاحشه بودن وفاحشه خانه بازکردن از جمله هنر به حساب می اید . چه برسد به آزاد بودن .

 • والله ما که در امریکا عروسی و ازدواج زن با سگ را ندیدیم ونشیدیم مگر مادر مجاهد بیسواد تاتار در خواب وخیال مجاهد تاتار با کدام سگ ازدواج کرده باشد .خریت و بیسوادی و حماقت دروغ و پسماندهگی هم به اندازه مجاهد تاتار باشد.

 • که ندیده باشی ونشینده باشی بی عقل ، نادان وجاهل هستی وبه کار مردان غرض دار نباش

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس