صفحه نخست > کارتون > سنگسار

سنگسار

یک کارتون
عتیق شاهد
چهار شنبه 11 دسامبر 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • این قدر ریش چه معنی دارد.
  غیر تشویش چه معنی دارد.
  یک نخود کله و دامن دستار.
  این کم و بیش چه معنی دارد.

 • ریش پشم است مانند پشم سایر اجزا بدن مانند پشم زیر بغل و زیر ناف مانند و تراشیدن اش هر دو یکی است اگر تراشیده شود بهتر و تمیز تر است وگرنه پشم است وهیچ قدسیت ندارد اگر ریش وپشم قدسیت میداشت این همه هندو های سیک لاله سنگ چتل سنگ پندل سنگ گو سنگ خایه سنگ همه اش با داشتن سه متر ریش مقدس میبودند و بز ها هم با دشتن ریش همه اش مقدش میبودند.ریش پشم نه اساس قرانی دارد ونه اسلامی اگر کسی دلیل بیارد سنت است .مگر کدام سند و کاغذ پاره از حضرت رسول محمد ص دارید که گفته باشد پشم و ریش و مو سنت است در قران هم که کدام ایه و سوره در باره پشم روی و زیر بغل و زیر ناف نازل نشده و اگر از حضرت محمد ص کدام حدیث در باره پشم ومو مانده که نمانده . نمیدانم این پشم و مو نزد بعضی ها و هم چنان هندو های سیک کثیف چی قدسیت دارد.

 • ریش پشم است مانند پشم سایر اجزا بدن مانند پشم زیر بغل و زیر ناف ماندن و تراشیدن اش هر دو یکی است اگر تراشیده شود بهتر و تمیز تر است وگرنه پشم است وهیچ قدسیت ندارد اگر ریش وپشم قدسیت میداشت این همه هندو های سیک لاله سنگ چتل سنگ پندل سنگ گو سنگ خایه سنگ همه اش با داشتن سه متر ریش مقدس میبودند و بز ها هم با داشتن ریش همه اش مقدش میبودند.ریشیعنی پشم نه اساس قرانی دارد ونه اسلامی اگر کسی دلیل بیارد سنت است .مگر کدام سند و کاغذ پاره از حضرت رسول محمد ص دارید که گفته باشد پشم و ریش و مو سنت است در قران هم که کدام ایه و سوره در باره پشم روی و زیر بغل و زیر ناف نازل نشده و اگر از حضرت محمد ص کدام حدیث در باره پشم ومو مانده که نمانده . نمیدانم این پشم و مو نزد بعضی ها و هم چنان هندو های سیک کثیف چی قدسیت دارد.

 • ریش پشم است مانند پشم سایر اجزا بدن مانند پشم زیر بغل و زیر ناف ماندن و تراشیدن اش هر دو یکی است اگر تراشیده شود بهتر و تمیز تر است وگرنه پشم است وهیچ قدسیت ندارد اگر ریش وپشم قدسیت میداشت این همه هندو های سیک لاله سنگ چتل سنگ پندل سنگ گو سنگ خایه سنگ همه اش با داشتن سه متر ریش مقدس میبودند و بز ها هم با داشتن ریش همه اش مقدش میبودند.ریشیعنی پشم نه اساس قرانی دارد ونه اسلامی اگر کسی دلیل بیارد سنت است .مگر کدام سند و کاغذ پاره از حضرت رسول محمد ص دارید که گفته باشد پشم و ریش و مو سنت است در قران هم که کدام ایه و سوره در باره پشم روی و زیر بغل و زیر ناف نازل نشده و اگر از حضرت محمد ص کدام حدیث در باره پشم ومو مانده که نمانده . نمیدانم این پشم و مو نزد بعضی ها و هم چنان هندو های سیک کثیف چی قدسیت دارد.=

 • کارتون بسیار خوب! اگر توانستی تنها اگر وابسطه را وابسته بنویسی خوش می شویم

 • یک چتل خر سنگ هندو سیک نجس را سوال کردم چرا شما پشم خایه و روی را مقدس شمرده تراش نمیکنید گفت ما میخواهیم که به طبیعت دستبرد نزده و بشکل طبیعی باشیم و زنده گی بشکل اولیه طبیعت زنده گی کنیم .گفتم شکل اولیه زنده گی انسانها در مغاره ها بوده و به شکل دسته جمعی شکار میکردندو بعوض ماشین الات زراعتی از گاو استفاده میکردند و بعوض موتر از خر اسب .چرا شما موتر سوار میشوید .گفت تا اینجا ها تا هنوز ما نمیدانم دلیل اش را.

 • سعدی شیرازی میگوید:
  انسانیت نه به تطق و نه ریش است نه به جان

 • دوستان این ریش سنت محمد است باید مسلمان از ان پیروی کنند در هر دینی این ریش از همنت بر خوردار است ، چون که در ان زمان وسایل تمیز کننده وجود نداشت مردم مجبور بودند که ریش بگذارند و چادر بگذارند چون شن خاک و گرد وجود داشت اب وافر موجود نبود تیمم کنند ووو این سنت از 1400 سال قبل تا فعلا موجود است و مردم بیسواد هم کو کورانه تقلید می کنند این است فهم و دانش امروزی .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس