صفحه نخست > دیدگاه > ویروس های افغان در فیسبوک - سه

ویروس های افغان در فیسبوک - سه

به روایت عکس و تصویر
دوشنبه 23 دسامبر 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کابل پرس? بارها در سایت و صفحه فیسبوک رسمی خود خواسته که مخاطبان، نوشته های منتشر شده در کابل پرس را، اگر مخالف می باشند، به شدید ترین شکل ممکن نقد کنند. ما از خوانندگان خواسته ایم که به کرامت انسانی زنان احترام گذاشته و از دشنام پرهیز کنند. با این وجود برخی از افراد از فرصت آزاد کابل پرس سوء استفاده می کنند. از این پس هر از چند گاهی این افراد زیر عنوان ویروس های افغان در فیسبوک معرفی می شوند. تصویر این یروس ها زمانی از سایت کابل پرس برداشته می شود که آنان بصورت رسمی در نامه به کابل پرس پوزش بخواهند.

ویروس:
Asadullah Ahmadzai

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • اینها ویروس نه بلکه قهرمانان افغان هستند، که بر ضد فاشیزم و نفاق مبارزه میکنه، تا یک ملت واحد و قدرتمند افغان داشته باشیم ... چرا باید پوزش بخواهه اینها باید افتخار بکند ... دشمنان افغانیت باید بفامه ، که این قهرمانان و سپاهیان ملی به قربانی های بسیار اماده گی دارد ...

 • این ویروسها باید چهره ی شان هویدا شوند

 • ghairat afghan fahashist

 • اين ويروس قهرمان افغان شجاع وبا غيرت را درفيس بوك پيدا كردم، ايشان نوشته اند كه بالفعل در كولا لامپور زنده گي ميكنند، در رشتهء اقتصاد تحصيل. كرده است، در صفحهء فيس بوكي شان هم مناجات بود وهم خرابات، هم شراب بود وهم ذكر آيات وأحاديث نبوي همراه با بعضي از ترجمه هاي آنها بزبان انگليسي، از جلوه نمائي هاي بي رقمش در تصاوير اشتباه همجنس باز ودر بدترين حالت مفعول نيز ميرود،
  شايد چنين عادات تقاليد در بين جوانان قبيلهء احمد زي نا آشنا نباشد، چنانچه نجيب الله احمد زي آخرين رئيس جمهور دست نشاندهء ماسكو نيز در زمان حيات خود، هم يك لوطي مفعول بود، بعد خودش لوطي فاعل گرديد ونظر به نوشتهء برادرش صديق الله، در زمان شاهي يك اطاق را در دشت برچي كابل بطور كرايي به همكاري يازنه اش گرفته بود ودر آن شبها پسران بيريش كابل را بنام دوست ورفيق برده و بعد بالاي شان تجاوز جنسي ميكرد، وهمين شخص با همين اخلاق ضعيف اجتماعي وعقده هاي رواني حتي به مادر خود هم رحم نميكرد وباز هم نظر به قول صديق الله راهي ، هر وقتي كه أعصاب نجيب خراب ميشد مادر خودرا چنان بيرحمانه مورد لت وكوب قرار ميداد كه برده داران قرون وسطا در اروپا برايش سلامي ميزدند، همچنان خواهرانش نيز مزهء بوكس هاي قوي نجيب جان را هميشه چشيده اند، بالآخرة همچو شخصيت سر از مساجد كابل وتسبيح وعبادت بيرون مي آورد ودر قدرت وحاكميت خود آيات قران را تلاوت ميكند وخودش را با تقوا تر از رهبران تنظيم هاي جهادي جا ميزند
  عكس آقاي اشرف غني احمد زي نيز در صفحهء محترم عبدالله جان بحيث دومين مغز متفكر جهان خودنمايي ميكند
  اين مغز متفكر نيز پوشيدن لباس وظواهر را در جامعهء بابا زده وقبيلوي پشتوني خيلي ضرور مي پندارد، بهمين خاطر در كشورهاي غربي با دريشي ونكتايي ولي در بين رؤسائ قبائل با تسبيح وعمامه وپتو ظاهر ميگردد
  بناء ميتوان گفت كه قبيلهء احمدزي درميان ساير قبائل پشتون بيشتر روي ظواهر حساب ميكنند تا روي أصل شخصيت وكركتر انسانها
  در زمان طالبان، يكي دوستان وهمكاران پدرم در راديو كه خودش ازلوگر بود قصه ميكرد كه درمنطقهء ما تنها بي نمازي واشتراك نكردن درجماعت جرم است، ديگر اگر كسي با خر هم مقاربت كند، كسي در قصهء او نيست
  بناء اسلاميت أفغاني هم يك اسلاميت استثنائي است، درين اسلاميت هركسي مانند نجيب الله احمد زي هم ميتواند مفعول وفاعل فعل شنيع لواط باشد ودرعين زمان تسبيح وسجاده تيز بدست بگيرد و در أنظار مردم خودرا متقي وپرهيز گار جلوه دهد
  شاعري چه خوب گفته است:
  توبه برلب سبحه بردست، دل پر از شوق گناه
  معصيت را خنده مي آيد ز استغفار تو
  من واقعا با جناب چمبرخان اوغان موافق هستم كه نبايد اين جوانان را بنام ويروس كابل پرس معرفي كند، بلكه بنام قهرمانان حفظ هويت أفغاني بايد ياد شوند، زيرا اين ويروس ها واقعا نظر به اين تصاوير از راه همجنسبازي توانسته اند كه وحدت ملي را در كشور حفظ كنند،
  گاه زير پاهاي سياه ها مي افتند وگاهي هم زير پاي أقوام ديگر ، هركسي هم اگر سخاوت شان را رد كرد، اورا بنام خاين ملي و ستمي وعنصر ضد وحدت ملي مي كوبند
  لطفا به اين تصاوير ويروس محترم احمدزي صاحب نگاه كنيد

 • عكس ديگر محترم عبدالله جان احمد زي درحال نوشيدن با دوستان خارجي

 • عكس ديگر محترم ويروس قهرمان عبدالله جان احمدزي بازهم با خارجي ها

 • اين هم عكسي از خانم محفل شراب نوشي

 • اين هم ترجمها يك حديث نبري بابا انگبيسي در صفحهء محترم ويروس افغان، ايكاش كه خود اين ويروسها به همچو احاديث عمل كنند تا به ويروس تبديل نشوند

 • اين هم عكس مستقل سياه وسفيد محترم ويروس احمدزي

 • درين عكس؛ جناب ويروس سخت عصباني معلوم ميشوند

 • "کابل پرس? بارها در سایت و صفحه فیسبوک رسمی خود خواسته که مخاطبان، نوشته های منتشر شده در کابل پرس را، اگر مخالف می باشند، به شدید ترین شکل ممکن نقد کنند. ما از خوانندگان خواسته ایم که به کرامت انسانی زنان احترام گذاشته و از دشنام پرهیز کنند. با این وجود برخی از افراد از فرصت آزاد کابل پرس سوء استفاده می کنند."

  چمبر علی مینویسد: "اینها ویروس نه بلکه قهرمانان افغان هستند، که بر ضد فاشیزم و نفاق مبارزه میکنه، تا یک ملت واحد و قدرتمند افغان داشته باشیم ... چرا باید پوزش بخواهه اینها باید افتخار بکند "

  چمبرک زویه، پس شما با دو و دشنام، هتک حرمت به ناموس مردم به بهانه وحدت ملی، مبارزه با فاشیسم و نفاق؟ موافق هستید! عکس افراد به دلیل فحاشی در کابل پرس نشر شده است. برای ما با همان منطق اوغانی توضیح بدهید که یک فرد فحاش که به زن و فرزند مردم فحاشی میکند چگونه قهرمان؟ و افتخار فحاشی در چه است؟

 • اقای حکمت! کسیکه به ما کشور ما و هویت ملی ما توهین میکنه، نباید این توقع را از ما داشته باشه، که ما انرا لالا بگوییم ... ما در مقابل دوستها به دوستی افتخار میکنیم، و در مقابل دشمنها به دشمنی ی خود میبالیم ... این همه عکسلعمل های استن که در برابر غف زنها نشان داده میشه ... توقع نداشته باشین، که به دوشها بالای تان خواد کردیم ...

 • چمبرك اوغان در جوابش به آقاي حكمت فرموده است: آنانيكه به هويت ملي أفغاني شان توهين ميكنند، نبايد توقع داشته باشند كه چمبرك آنها را لالا بگويد، چمبرك درحالي اين ادعا را كرده است كه در همين سايت كابل پرس آقاي ميرويس جلالزي را بدون هيچ دليل منطقي بزبان أفغاني دشنام داد واو را تهديد كرد كه اورا بالاي فلان خود سوار ميكند
  حال پرسش از جناب محترم چمبرك اين است كه: درقرن بيست ويك اين هويت ملي شما كه بر أساس سوار كردن مخالفان بر فلان تان أستوار است ، اين هويت با كدام معيارهاي إنساني، ديني، عقلي وتربيتي برابر است؟ مردم چه ضرورت دارند كه همچو هويت حيواني را قبول كند ؟
  بگذريم از دشنامها واتهامزني هاي شخصي خودت به اينجانب كه در آن هيچ نوع أدب وأخلاق اجتماعي را رعايت نكرده ايد، اين هويت ملي كه جناب شما مدافع سينه چاك آن استيد واز بطن آن برخاسته ايد خود نشان ميدهد كه ريشه در تبيلهء حيوانات دارد و نظريهء مرحوم قلندر شاه مومند كه مادر كلان نخستين پشاتين زير پاي خر افتيده بود واز آب مني خر حمل بر داشته بود وبعد سلسلهء تكاثر پشاتين ازهمان نقطهء كوه هاي سليمان به ساير نقاط منطقه پراگنده گرديده ، تقويت ميگردد

 • هويت ملي كه بر اساس مفعول بودن أستوار باشد واز راه عقب وخوابيدن پسران بيريش پشاتين مانند اين ويروس قهرمان، زير پاي لواطت كاران جهان رنگ ملي وبين المللي بخود بگيرد كدام درد مردم را دوا ميكند؟

 • اين داعيه داران هويت ملي افغانستان و پاكستان وعراق را به امر باداران امريكايي وانگليسي شان به جهنم سوزان براي خود مسلمانان اين كشورها تبديل كردند، حالا به سوي سوريه ويمن شتافته اند

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس