در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > چگونگی نام گذاری افغانستان: از پدر نشنلیزم افغانی"طرزی" تا پدر جعل کاران (...)

چگونگی نام گذاری افغانستان: از پدر نشنلیزم افغانی"طرزی" تا پدر جعل کاران تاریخ "غبار"

اگر قرار باشد لقب "پدر نشنلیزم افغانی" به جناب طرزی اعطا گردد، افتخار لقب "پدر جعل کاران تاریخ افغانستان" نصیب جناب غبار می گردد.
داکتر عبدالخالق لعل زاد
دوشنبه 23 دسامبر 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

قابل توجه علاقمندان تاریخ کشور:

دوستان ارجمندی خواهان تهیۀ فهرست آثار مهم تاریخی از اوایل سدۀ هجدهم (به قدرت رسیدن قبایل "افغان" در خراسان: 1700 م) تا اواخر سدۀ نزدهم (ایجاد دولت حایل "افغانستان" توسط انگلیس و روس: 1900 م) شده اند.

تهیۀ فهرست این آثار و مطالعۀ آن برای پژوهشگران تاریخ کشور زمینۀ آن را مساعد می سازد تا:

1. چگونگی نام گذاری "افغانستان" از یک منطقۀ کوچک، تطبیق تدریجی آن به مناطق بزرگتر (درمنابع انگلیسی) و سرانجام برای کشوری را درک کنند که جغرافیای آن در زمان عبدالرحمن خان شکل میگیرد و استقلال آن در زمان امان الله خان حاصل میشود،

2. با چگونگی کاربُرد نام خراسان برای این حوزۀ بزرگ در منابع اصیل زبان فارسی آشنا گردند.

تهیۀ چنین فهرستی در نیمۀ اول سدۀ بیستم (از 1901 تا 1964 م) نیز نشان میدهد که چگونه ناسیونالیزم افغانی (با مقالات طرزی در سراج الاخبار) و تاریخ سازی جعلی (با مقالات غبار در مجلۀ کابل) بنیاد گزاری شده و توسط کهزاد و حبیبی به پایۀ اکمال میرسد.

فهرست یکتعداد آثار مهم (بصورت کرونولوژیک) در زیر درج گردیده است. از دوستان و علاقمندان مسایل تاریخی کشور صمیمانه آرزو دارم آثار مهمی را که در این لیست ذکر نشده است، با نام کتاب، نویسنده و سال چاپ آن تحریر نمایند تا فهرست کامل این آثار تهیه و ترتیب گردد:

الف: آثار مهم فارسی:


1. تاریخ احمد شاهی (حسینی)، 1773

2. واقعات شاه شجاع (شاه شجاع)، 1834

3. تاریخ احمد (عبدالکریم منشی)، 1850

4. نوای معارک (عطامحمد)، 1855

5. تاریخ وقایع افغانستان (علیقلی میرزا)، 1857

6. ضمیمۀ واقعات شاه شجاع (افسوس ناظرین حسین هروی)، 1862

7. تاریخ سلطانی (سلطان محمد درانی)، 1864

8. حیات افغانی (حیات خان)، 1865 (صرف ترجمۀ انگلیسی آن وجود دارد)

9. گلشن امارت (نورمحمد نوری)، 1870

10. تاج التواریخ (عبدالرحمن خان)، 1904

11. سراج التواریخ (کاتب)، 1913

12. سراج الاخبار (مقالات طرزی)،

13. مجلۀ کابل (مقالات غبار)،

آثار مهم انگلیسی:

1. زندگینامۀ میرویس، 1724

2. خاطرات کروزینسکی، 1733 (ترجمه نشده)

3. سفرنامۀ فاستر، 1798

4. گزارش سلطنت کابل الفنستون، 1815

5. سفرنامۀ موکرافت، 1824

6. سفرنامۀ میسن، 1832 (ترجمه نشده)

7. سفرنامۀ برنز، 1832

8. سفرنامۀ برنز، 1836 (ترجمه نشده)

9. آریانای ویلسن، 1841 (ترجمه نشده)

10. تاریخ فیریر، 1858

11. نژاد های افغانستان بیلیو، 1880

12. یادداشت های راورتی، 1888 (ترجمه نشده)

13. تبارشناسی افغانستان بیلیو، 1891


با بررسی آثار فوق به این نتیجه گیری ها خواهیم رسید:

1. تمام باشندگان این سرزمین ها خود را خراسانی و سرزمین خود را خراسان می گفتند؛

2. افتخار ایجاد کشور افغانستان و نام گذاری آن نصیب انگلیس ها می شود؛

3. اگر قرار باشد لقب "پدر نشنلیزم افغانی" به جناب طرزی اعطا گردد، افتخار لقب "پدر جعل کاران تاریخ افغانستان" نصیب جناب غبار می گردد.

مگر اینکه دوستان بتوانند اسناد و شواهد دیگری ارایه دارند.

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

 • It is so easy to say the English should be proud. No my friend it would be too easy. It is just because you dislike Pashtuns. It were Pashtuns, who succeeded to build a house for all of us. That is the reason, why your parents, your grandparents should thank Pashtuns and you should be grateful too. They protected you and your mother. Ask her, if anyone harm her. May be you saw some Pashtuns with her, but that was surely her wish money?? and not, because a Pashtun forced her. So why not to be proud of Pashtuns as the name maker of Afghanistan and why English? Did the English fought in Afghanistan? Did they protect your parents? Even if there was kind of indirect interest of English. Having international relations and strategic alliances is very normal in politics If someone do not understand it, is just a stupid person. . it is stupid to think, that without relation to international community and neighbors a political strategy is possible. The Germans the English, Arabs, Turks, even Chingis had his strategic alliances. In Politics you have to see a opportunity and you have to use it. Like Arabs did it, when thy saw the opportunity to build there own country with the help of the british government. Like Massoud try it stupidly with the help of the russian. That is intelligent. But Pashtuns were the one who used every chance to build a country for poor people of Afghanistan and to protect them. As I know, you favor Aahmad Shah Massoud? Was he not a spy, ISI and than Russian? But your are proud of him? You know he was responsible for killing of thousands, directly and indirectly because he had secret contact with the Russian. So he cheated to Jehad, he cheated to any value , of which we could be proud. But you never talked about the Russian games with Masoud and his contacts to ISA? You are just proud of the legendary commander. Again it is your bad experience with Pashtuns and you feel not worthy and you .
  feel like a peace of shit, , and you want to feel better. That is the reason why you are against Pashtuns

 • This is not the matter of any tribes living right now in Afghanistan, it is the matter of history facts that for real Britain named this poor country to Afghanistan to use Afghans=Pashtons against other tribes and languages. Open you eyes and look on Taliban that whom created them, if Britain created Taliban, beleive me Britain named this country to Afghanistan too

 • لعل زاد از اينكه غبار مرحوم از اقليت عرب "سادات" است و حقايق بچه سقو را بيان كرده فشار ناسيوناليست هاي شمال بالا رفته ،حكومت دو دوره اي رباني كمتر از دوره خادم دين رسوالله نبود ،اين جاسوسان و ادمكشان جمعيت و نظار كمتر از ادمكشان و غلامان اجانب جنوبي و شرقي نقاط مركزي. نيستند!

 • جناب داکتر صاحب لعل زاد برای تآیید عنوان نوشتهء شان اگر از همان آثار بالایی نقل و قول های هم میکردند بهتر بود.

  این ادعای ایشان نیاز به استدلال دارد:

  "اگر قرار باشد لقب "پدر نشنلیزم افغانی" به جناب طرزی اعطا گردد، افتخار لقب "پدر جعل کاران تاریخ افغانستان" نصیب جناب غبار می گردد."
  چرا محمود طرزی پدر نشنلیزم افغانی؟ و چرا غبار پدر جعل کاران تاریخ افغانستان؟

 • جناب غبار اگر نام کتاب افغانستان در مسیر تاریخ را ، تاریخ در مسیر افغانستان نام میگذاشتند، بهتر می شد. زیرا ایشان تاریخ را تحریف کردند تا نام افغانستان را در آن جای دهند.

 • برای شناخت بهتر غبار و قبل از نوشتن کتاب"افغانستان در مسیر تاریخ"، به این دو مقالۀ او مراجعه کنید که در سالهای 1310 ش و 1317 ش نوشته است:

  http://www.khorasanzameen.net/...

 • یکی از شیوه های نادرست غبار این است که در جایی که رویداد های تاریخی آریان یا خراسان را نقل می کند نام " افغانستان" را به کار می گیرد. مثل این است که ما زمانی که رویداد های " پروس" را تحلیل کنیم آن را " آلمان" یا " جرمنی " بنامیم و همچنین موارد دیگر .. پرسش این است که انگیزه ی غبار در به کار گرفتن چنین شیوه ای چی بوده است؟

 • من نيز به كاروان مخالفان مير غلام محمد غبار پيوستم، آن دوست عزيزيكه بنام انتي فاشيست از شكمبه ء خود بادي را بيرون كرده است كه گويا مير غلام محمد غبار بخاطر افشاگريهايش درمورد امارت خادم دين رسول الله مورد بي مهري آقاي لعلزاد واقع شده، اصلا آن فصل مخصوص راجع به امارت خادم دين رسوالله را از قلم غبار نخوانده اند ويا اينكه فراموش شان شده است، به عقيدهء اكثر قومگرايان اوغان خر منجمله محترم عبدالباري جهاني وكانديد اكادميسن سيستاني، غبار برعكس نظر شما در توجيه عملكردهاي خادم دين رسول الله قلم فرسايي كرده وبرعكس؛ از ظلم وقساوت نادر ومحمدگل مهمند باباي شما زياد مذمت كرده است، حال اگر سخن شمارا معيار براي حب وبغض لعلزاد ، قرار دهيم، اين سخن شما به باد ... ميماند كه ازشكم تان بيرون كرديد، برعكس درميان تاريخ نويسان كسيكه از جادهء انصاف درحق خادم دين رسول الله عدول كرده او مرحوم فيض محمد كاتب است كه شايد جناب عالي، قدرت خواندن يك سطر آنرا هم نداشه باشيد، زيرا شصت فيصد لغات آن واژهاي زندهء عربي است كه همين حالا درميان اعراب كاربرد دارد،
  پس اگرلعلزاد بخاطر آن دليل بي پايهء شما تاريخنگاران را مورد نكوهش قرار ميداد بايد ازكاتب شروع ميكرد كه خادم دين رسول الله را به چهاركتاب كافر كشيده است
  موضوع ديگر كشف ديگر شما در مورد عرب بودن غبار بود كه فقط به يك خنده مي ارزد
  ميرها در كابل قديم معناي سركرده ويا سر كار را دارد، اين وظيفه ازطرف پادشاهان به بعضي أفراد داده ميشد، هر مسلك در كابل قديم از خود ميري داشته است، مثلا مير واعظ يعني كلان واعظان
  مير آب يا ( مير او) كسيكه درتقسيم آب براي زمينداران صاحب صلاحيت است وأنواع ديگر ميرهايكه در كابل قديم وجو داشتند كه اين وظيفه به مرور زمان از روي افتخار شامل اسم شخص گرديده تا اينكه اولادها ونواسه هايشان از روي احترام مير ياد ميگرديدند، اين لقب هرگز با لقب سادات، آنهم سادات عرب هيچ پيوندي ندارد، ميرها ازجمله باشنده گان بومي همين سرزمين بوده واز كدام جاي ديگر نيامده اند ولي سادات ميتواند عرب باشد، اما در ميان عربهاي مهاجر به افغانستان فعلي همه سادات نيستند، انورالحق احدي يك عرب تبار است ولي سادات نيست
  عربهاي جلال آباد ومزار سيد بوده نميتوانند، لطفا بار ديگر چنين باد بيجا را در كابل پرس رها نكن كه همه جا را بو ميگيرد، من بخاطري اين ألفاظ را در مقابلت استفاده كردم كه تورا ميشناسم كه هيچ نوع شرف و وجدان إنساني نداري، تو آنقدر در كابل پرس زير نامهاي مختلف پيامهاي متناقض وغير علمي داده ايي كه حالا از شرم نميتواني بالايت يك نام مستعار انتخاب كني،
  تو آنقدر كثيف ومنافق و چند چهره استي كه حالا اگر زير هر نام داخل شوي من ترا ميشناسم، تو نه انتي فاشيست بلكه نوكر فاشيستهاي اوغان خر ميباشي، ولي خودت را زير نامهاي مختلف پنهان كرده وعقده گشايي ميكني
  تو ازجملهء اين افراد استي كه حالا خودت را از ترس پنهان ساخته ايي خوب تگاه كن

 • Abdul Hakim jaan salam
  It is such a pity, that most of people like this Lahlzad are just crazy fascists and do not look to issues with logic. They are driven by emotions and are looking on a very stupid way to find reasons against Pashtuns. It would be so good, if one comes with critic, which woudl lead to better solution, but not from a position like this bastards and stupid shomali boys. Pashtuns and Afghanistan surely not perfect and will be may be never. To criticize is right and needed, but not like this. All this guys are the reason fro more problems because they are just stupid.

جستجو در کابل پرس