صفحه نخست > خبر و گزارش > فرق کانکور در بهسود و لوگر

واژه های کلیدی

آموزش، مکاتب و دانشگاه
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • تریاک و کچالو
  انتحار و علم
  سلاح و قلم
  حرام و حلال
  ...

  حوصله بیانش نیست.

 • چرا هزاره بودن در افغانستان هنوز جرم است؟

 • بسوزد پدر تبعیض!!!

 • باز هم عده‌ای بگویند کرزی و حکومتش نژادپرست نیست!

 • بدا بر حال مان!
  کرزی و تیم تمامیت خواه طالبانیزم درون ارگ ریاست جمهوری در راستای تحکیم پایه ها ی حاکمیت قبیله در این کشور، شقی ترین دشمنان مردمان بومی این سرزمین را دسته دسته از زندان های داخلی و خارجی آزاد مینمایند! و تعداد دیگر بنام روشنفکر و مربوط به ملیت های ستم دیده این دیار، زبان پارسی - این گوهره تاریخی را به قصاب خانه تعصب تاریخی پان ترکیزم کشیده، و پیکره زخمی آن را به شرحه گرفته اند و.. وای برما اگر فردا طالب ی دوباره بر حیات و سرنوشت این ملت حاکم گردد!! آنگاه ولین قربانی غول وحشی همین هزاره ها خواهند بود! تو با هزاره گی گفتن ات، اولین قربانیان این هار وحشی و خون آشام خواهید بود...

 • امتحان کانکور در لوگر به خاطر تقلبات رد شد. در عکس دوم شاید محصلین اوراق رد شده شانرا
  از نظر میگذرانند. اما تحریف و تعبیرغلط عادت همیشه گی کابل پرس? است.

 • عجب چشم سفید هستی بینام جانه!!!
  پس ردش هم نمیکردید. هههههههههههه
  تقلب را در خون دارید. افسوس که از رقابت سالم هنوز چیزی نشنید ه اید.

 • در آینده نه چندان دور در مغز شما مایکرو چیپ ها نصب میشود ، که شما را به ویکی پیدیا و انترنت و کتاب خانه ها و غیره مکان های علمی و غیر علمی ارتباط میدهد.
  در ینصورت ضرورت به هیچکدام ازین نوع امتحان ها نیست.

 • دوستان عزیز خوب شد . که خداوند بزگ ائ نعمت تکنولوژئ را امروز در خدمت انسان قرار داد . که بدین وسیله روئ غاصبان حق . عدالت سیاه گردد . این اعمال پشاتین ثابت گر این است . انها در تمام تاریخ سیاه که بر گرده ئ مردم رنج دیده . ومظلوم غیر پشتون با زور چور و چپاول .قتل وغارت .و..... حکومت کردند . پدران همین متغلبان کونکور لوگریند . گناه از انها نیست . انها فرزندان وفادارئ هستند . که راه اجدادشان را ادامه میدهند. خداوند عظیم لعنت کند هرچه ظالم است . خداوند بر ما رحم کند اگر انها دستشان رو نمیشد .وبه دانشگاهها راه پیدا مئ کردند. باز باید .50 سال دیگر بد بختیها ئ دیگرئ را تحمل مئ کردیم . حال که کونکور شان مورد قبول واقع نشده . وسکتها را مئ پوشند . وراهئ جنت مئ شوند .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس