صفحه نخست > دیدگاه > چاپلوسی شورای علما را پایانی نیست!

چاپلوسی شورای علما را پایانی نیست!

این نامبارک چهره ی آشنا «هادی شینواری» که عنوان قضاوت پوه را با خود یدک میکشد از حلقه غلامی که برگردن دارد شگفتا ! که در آستانه ی مرگ نیز سنگینی این حلقه ننگین را احساس نمی کند
حسين زاهدی
سه شنبه 24 جون 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

"در دیدار اعضای سرتاسری شورای غلمای افغانستان با غرم بن سعید ملحان سفیر عربستان سعودی مولوی فضل الهادی شینواری گفت:مناسبات كشور سعودي وافغانستان، مناسبات دینی و عقیدوی میباشد، ازسرزمین شما فاتحان چون عبد الرحمن بن سموره این خاک را فتح و دین مقدس اسلام را به این سرزمین رسانیدند و در این خاک مدفون بوده و از برکت انها این سرزمین منورو خوشبخت است.

مولوی حافظ عبد القیوم به نمایندگی از شورای سراسری ملایان افغانستان گفته است : ما غلما از همکاری و مساعدتهای مزید حکومت و مردم عربستان سعودی که در دوران جهاد و بعد ازجهاد همراه ملت مجاهد افغانستان نموده اند قدردانی مینمائیم. همچنان از بنای یک مرکز بزرگ اسلامی در کابل که شامل کتابخانه، مقر شورای غلما، مسجد و دیگر ملحقات ضروری آن میباشد اظهار امتنان نموده و اضافه نمود، شورا ی غلمای افغانستان امید وار است همچو همکاری ها در ساحات مختلفه بیشتر ازپیش ادامه یابد، ملت افغان مانندقبل احسان مند خدمات شایسته براداران سعودی شان میباشد."
شاید سخن گفتن از این غلامان تازی تکرار مکررات باشد٬ اما هنگامی که وجود اجساد عربهای متجاوز به باور ملا
شینواری ها روشنی و خوشبختی را به این سرزمین آورده باشد و به گفته ی ملا عبدالقیوم مردم افغانستان احسان مند آل یحیا هستند٬ صحبت از اینان خالی از لطف نخواهد بود.

این نامبارک چهره ی آشنا «هادی شینواری» که عنوان قضاوت پوه را با خود یدک میکشد از حلقه غلامی که برگردن دارد شگفتا ! که در آستانه ی مرگ نیز سنگینی این حلقه ننگین را احساس نمی کند میدانم که میداند! عربهای تازی بر این سرزمین تجاوز کرده اند و نه اینکه پیام آور یگانه پرستی بوده باشند آگاه هستند که این سرزمین اشغال شده بود و اجداد مان توسط لشکر متجاوز تازیان کشته و زنان و دختران اجداد مان به کنیزی و اسارت در آمدند اگر چنین نفرت از عربهای وحشی نبود مردم این خطه نزدیک به ۵۰۰ سال علیه اشغال گران تازی نمی جنگیدند٬" بیاید به تاریخ کشور خود نظر اندازیم حمله اعراب به افغانستان را مطالعه کنید ، از حمله نخستین تا به آخر که پنجصد سال طول کشید از اعراب یک جمله در رابط به دعوت دین در تاریخ ها نمی یابید همه اش تعین جزیه است چور و چپاول و غارت و قتل در جهت منافع شخصی و تقویه بنی خلافت در دمشق و بغداد و وسعت بخشیدن قلمرو امپراطوری عرب به منظور باج و خراج. به صد ها بار مردم بلخ ، بخارا ، تخارستان ، سغد ، سمرقند ، هرات ، خلاصه همه خراسان ، همین که امکان یافتند از تابیعت اعراب سر پیچی کرده اند ، و اعراب مسلمان دو باره بر آنها تاخته است ، اما نه به منظور قایم نمودن دین اسلام بلکه تعین دوباره جزیه بوده است و یا مالیات" و این گونه است که به گفته این پیر نافرزانه اما عملا غلام تازی ها٬ مدفون بودن اجساد قاتلین اجداد مان در این کشور نورانیت و خوشبختی آورده است٬ آنچه هویداست بدبختی و تاریکی است که از بدو تجاوز اعراب به سرزمین مان تا به امروز مشهود است٬ این تفکر خرافی اما ظاهرا مقدس شینواری ها و اطرافیان اش به حدی بر مردم ساده اندیش تاثیر گذاشته است که در این اواخر گورهای اعراب تروریست القاعده در قندهار و حومه به زیارت گاه مبدل شده و معجزه می آفریند کور بینا میشود٬ نازا بچه دار و فلج سر پا می ایستد.

درست دو روز بعد از این چاپلوسی و پا بوسی ملایان افغانستانی حکومت آل یحیا و خادمین حرمین شرفین ۱۳ کودک افغان دو تا شانزده ساله را پس از ماه ها زندان و شکنجه از کشور پیامبر اسلام رفعت و مهربانی اخراج و به دولت افغانستان تسلیم دادند٬ در هیچ یک از کشور های کافر و غیر مسلمان چنین بر خورد غیر انسانی با کودکان صورت نمی گیرد اما در کشور که ملایان ما به آن به دیدی تقدس و متبرک مینگرند و هراز گاهی با عرض ارادت و دست و پا بوسی تجدید بیعت نموده یک چنین برخورد با کودکان مان میشود.

گویا صحبت فرا تر از اینهاست ساختن یک مکان به نام مرکز اسلامی و محلقات آن توسط سفارت عربستان در کابل نتنها شورای علما ٬ بلکه تمام مردم افغانستان احسانمند آل یحیا به باور ملایان هستند در حالیکه با یک حساب سر انگشتی اعزام هزار حاجی به آن کشور هزینه ی این ساختمان را جبران مینماید.

مردم بدرستی آگاه اند که در پس ایجاد گروهای ترور و افراد چون بن لادن٬ ملا عمر و بروز جنگهای ده های قبل که نتیجه اش میلونها انسان کشته و معیوب و کشور را به ویرانه و مردم را به فقر کشاندند عربستان سعودی نقش اساسی و محوری را ایفا نموده است و این همان خوشبختی و روشنای است که ملا شینواری به آن اشاره کرده اند و مارا متعجب! واین گونه شد که شورای غلما مردم افغانستان را احسانمند و منت بردار حکومت آل یحیا میدانند٬ البته از این طیف غلام و نوکر نمیشود بیشتر از این انتظار داشت.


فضل الهادی شينواری قاضی القضات سابق غرق در فساد

مولوی ترخيل در گفت و گو با تلويزيون طلوع

سه شنبه 4 دسامبر 2007

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • چشم ته صدقه زاهدي!

 • اینکه آقای زاهدی ازچندنسل به اینطرف درافغانستان مسکن گزین شده و آبا واجداد وی از چه زمانی به اینطرف درسرزمین مفتوحه عبدالرحمن ابن سمرة زنده گی میکنند خودش جای سوال است.

  یکی ازعلایم بیسوادی این جوان خوش لباس این است که وی فرق بین سمرة و سموره رانیز نکرده است وازطرف دیگر تقلید های کور کورانه زاهدی نام روشنفکر را نیز بد کرده است تاجائیکه باخواندن همچو مقالات مثل :

  زیرسوال بردن حج و حجاب زن وغیره حالا برای خواننده آگاه تهوع آور شده است.

  ما تاچی وقت میمون وار مقلد باقی خواهیم ماند اگر اسلامشناس داریم دنباله رو سروش وشریعتی وجلال آل احمد اگر کمونست بود احسان طبری وکیانوری واگر دین ستیز مقلد شجاع الدین شفا که درحقیقت میشود وی شجاع الدین "داء" یعنی مرض لقب داد.

  ماهمه مقلدیم نه محقق فرق میان تحقیق وتقلید از زمین تاآسمان است. بد نیست که سخن یکی از پیامدهنده گان مخالف زاهدی را در تورنتو به اسم مستعار "مکوه نازونه جانانه" که برای بنده نیز فحش گوئی کرده وبه زبان انگلیسی خیلی ضعیف پیام داده بود صرف همین قدرش را اینجا روایت کنم که نوشته:

  زاهدی نه نویسنده است ونه هم ژورنالیست وی در بوت دیگران پاهای خودرا داخل میکند تا خودرا نویسنده معرفی کند.

  فکر کنم تااینجایش همین مخالف آقای زاهدی حق بجانب باشد زیرا کسیکه دین نداشته باشد ازنظر روانی دچار مشکلات میباشد جزخدای قادرمتعال دیگرهیچ روان پزشکی به داد وی رسیده نمیتواند مرض نفرت وکراهیت وخود بزرگ بینی بیش ازحد ازعلایم خطرناک این نوع مشکلات روحی است.

  • طالب کاکو زوی !
   نسل زاهدی قدمات پنچ هزار ساله دارد چه گواهی بالاتر از بت های بامیان و دیگر آثار باستانی که در بامیان کشف شده است اما تو چه طالب زوی چیزی داری که نشان بدهد چند صد سال است که در افغانستان هستی یا از همان نسل یهودی های مهاجر هستی ؟

  • آقای فرید م!

   افتخارات بت بامیان قبل ازهمه به ایشورداس مسوول سایت کابل نات میرسد که وی هم خودرا افغان اصیل میگوید وهم اینکه هندو است ودوم اینکه قدامت راهیچ گاه نباید قدمات بنویسی که دیگران بالایت نحندند که تو درپنج هزار سال فرق بین قدامت وقدمات را نکرده ای این افتخارات کاذب به تو شخصیت نمی بخشد تو گر مردی پدر خویش شو. بودم بودم را بگذار کنار از هستم هستم صحبت کن

 • پاسخ به نویسندۀ تحت نام زاهدی!

  من معتقد هستم که شما با داشتن هر نوع دلیل قانع کننده قناعت نمیکند ولی این قدر میگم که عقدۀ به این انداره که علما را غلما مینویسی شرم آور است. زود است روز محاسبۀ پرودگار.
  من به طرف داری آقای شینواری چیزی نمینویسم ولی علما پیشوایان دین هستند توهین به ایشان کار درستی نیست.

  • دوست گرامی احمد نصیر
   غلام، غلام است اما عالم غلام، خطرناک تر چرا که در بین مردم جایگاه دارد آن هم جایگاه که شما به آن تقدس قایل هستید که خیلی خطرناکتر میشود، عالم و دانشمند بالاتر از سید جمال الدین در تاریخ دو صده اخیر خویش نداریم وقتی چنین شخصیت در بندگی انگلیسی ها قرار میگرد از این ملایان مفت خوار گله کردن خیلی ساده است.
   خرد یارتان

  • برای اولین بار کتاب مرقاة را نزد یک شیخ ازاهل تشیع کابل درمنطقه چنداول کابل آغاز کردم ایشان قبل ورود به مدخل کتاب موجزه نوشتند که :

   الجاهل علی قسمین جاهل مرکب وجاهل بسیط

   گویند که جاهل به دو نوع است یک جاهل مرکب است ودیگری هم جاهل بسیط.

   جاهل مرکب هیچگاه نمیداند که وی جاهل است اگر دنیا تمام اسناد عالم را برایش ارائه کند وی اصرار به جهل خویش مینماید زیرا وی خویش را اعلم کل میداند شاید هم بخاطر لباس مقبول یازنده گی در غرب و.... اماجاهل بسیط میداند که وی جاهل است واعتراف نیز به جهل خویش میکند ازقراین معلوم میشود که جنابعالی ازنوع اول آن باشید.

   بهرترتیب درجوابیه که که به آقای نصیراحمد داده ای اول معلوم نیست که مخاطب خودت خود نصیر احمد است یاکس دیگر مثلا :

   اگر ما اینطورجمله را تقسیم بندی کنیم که منظور خودت از بکار بردن کلمه غلام کی است

   شاید خودت اینطور منظورت باشد

   دوست عزیز احمدنصیر!

   غلام غلام است الی.......

   اما خودت ازیکطرف وی را دوست خطاب کرده ای وازطرف دیگر وی را غلام ساخته ای وجمله نیز کاملا بی مفهوم شده است. دیگر اینکه خودت کلمه «غلما» را بکار برده ای که معلوم نیست این کلمه چه معنی دارد بفرمائید تمام فرهنگ های فارسی وعربی را ورق بزنید که آیا جمع غلام غلما میشود؟

   سوم اینکه تاهنوز هیچ پژوهشگری درمورد سیدجمال الدین به یقین کامل حکم صادر نکرده است که کدام سیدجمال غلام انگلیس بوده است منظور خودت افغانی است یا اسعد آبادی اینجا باز ازخود بزرگ بینی وتکبر بیجایت که ناشی از عدم مطالعه وجهل میباشد کارگرفته ای که سیدجمال الدین را غلام انگلیس خوانده ای امروز به سطح ایران وافغانستان تاهنوز درمورد سیدجمال اتفاق نظر وجود ندارد شاید تحقیقات اخیر را درمورد سیدجمال نخوانده باشی وازشکم خویش چنین حکم را مانند استادانت صادر کرده ای.

   کلمه مفت خوار نیز شاید منظورت مفت خور باشد که درین بحث زیاد ندارم

   خلاصه عزیزم!

   عالم شدن به کاپی کردن ونشخوارکردن مضامین دیگران وتقلیدهای بوزینه وار و خودنمائی و تظاهر به کلمات بالاتر ازسویه ات وآنهم به شکل غلط آن امکان پذیرنیست . میتوانی باپشت کار ومطالعه زیاد وزانو زدن نزد اهل خبره وزدودن کینه وکدورت ونفرت وغیره امراض روحی وروانی به جای برسی.

   معذرت ازتکرار که این اراجیف دین ستیزانه جنابعالی را بمراتب پخته تر و واضح ترازشما درکتابهای استادانت خوانده ایم و میخوانیم حاجت به این نوشته های ضعیف شما نیست.

   میخواهم یک مثال ازاین نوع خیانت های علمی وادبی شمامثال از مضمون قبلی ات نیز بزنم و یاد آوری کنم تا باشد خواننده گان عزیز خصوصا سردبیر سایت نیز توجه کند که باردیگر همچو مضامین بدون ریفرنس های معتبر را بنام راپور علمی وغیره به خواننده گان تقدیم نکند که خدای ناخواسته به سایت کابل پرس? زیان نرسد:

   مضمون همجنسگرائی که ازسایت بی بی سی آنرا کاپی نموده بودی وازخویشتن فتوا دادی که درمذهب امام مالک همجنسگرائی به شرط غلام بودن آن جواز دارد بالاخره در اثر تقاضای خواننده مجبور شدی که سایت جاهل ترازخودرا لینک بدهی که آن بی بی سی باشد آیا بی بی سی میتواند ریفرنس متون دینی ومذهبی تلقی شود؟

   این بحث که فرق بین مخنت مادرزاد وهمجنسگرا در اروپای امروز وجامعه مسلمان چیست این را باخودت نمیخواهم درینجامطرح بسازم امااینرا خاطرنشان میسازم که اعتبار سایت بی بی سی را درمورد ناشاعران مانند بیرنگ کوهدامنی در همین سایت کابل پرس خواندیم که این سایت حتی درمورد ادبیات فارسی نیز نمیتواند ریفرنیس قرار گیرد چه برسد به مذاهب اسلامی .

   خودت از یک بخش کوچک آن تقلید کردی وبازهم بوزینه وار مضمون بی بی سی را شاهد آوردی مگر تونمیدانی که به امام بخش از مسلمانان توهین رواداشته ای؟

  • کاکا کاکو سلام ! من در نوشته های شما هم غلطی های انشائی را پیدا نموده ام . خود را بسیار هوشیار و فهمیده میگیرید ،ولی متأسفانه، شما هم کمکی بیسواد هستید . در نوشتۀ شما میخوانیم : برای اولین بار(که-بایدعلاوه میشد) کتاب مرقاة...... ورود به مدخل کتاب (کجای کتاب کاکا ؟ کتاب که سوراخ ندارد. یا اینکه طالب ها در کتاب هم مدخل ساخته اند ؟ ) موجزه (این دیگر چی نوع کتاب است ؟ نشود که مولف این کتاب پیر کرم شاه باشد .) نوشتند که
   ترجمه جمله عربی کاملأ مسخ شده ، ببینید : الجاهل علی قسمین جاهل مرکب و جاهل بسیط — ترجمه : جاهل به اقسام است ، جاهل مرکب و جاهل بسیط . ( شما چی نوشته اید ؟ این همه جمله دراز را مثلیکه از مدخل همان کتاب موجزه کشیده اید ؟ )
   .....اگر تمام دنیا اسناد عالم رابرایش ....( این دیگر از مدخل همان کتاب موجزه تراوش کرده که دنیا میتواند اسناد عالم را پیشکش نماید .)
   ...بخاطر لباس مقبول یا زنده گی در غرب و ..(اگر جمله چنین نوشته میشد مفهوم داشت : بخاطر پوشیدن لباس مقبول و زنده گی کردن در غرب و.. )
   راجع به غلام و غلام بازی اگر فقط صرف یاد آوری میکردید که ؛ دوست من ، بعد از اسم نصیر جان علامه ندائیه را فراموش کردید ! بمراتب زیبنده تر بود ، تا نوشتن این همه لاطائلات .
   راجع به غلما ، هدف نویسنده همان بانکس یا دانگ علی مخاطب سعدیست . اینکه شما با دانش طالبی خود آنرا درک نکردید ، گناه نویسنده بیچاره چیست ؟
   سید جمال الدین ، افغانی است یا ایرانی به هر دوی شما مربوط نیست ، بخاطریکه او تا هنوزشخص بی هویت است . قبیله گرایان بمنظور تکاپوی هویت به کجا که نیست دست درازی میکنند . یک دست آورد شان هم همین جمال الدین بی هویت است ، تا باشد که به قبیله هویتی ببخشند .
   کاکا کاکو ! نوشته های خودت از نگاه انشأئی کاملأ غلط است . درنوشته هایت میخوا نیم : گوش کو ، بشنو ، به تو میگویم و غیره ... کاکا کاکوی بیسواد ! شما رادیو یا تیلفون نیستید که مخاطب شما ، شما را گوش کند و یا بشنود . به نوشته هایتان متوجه باشید ! در تمام مضمونی که انشأ کرده اید از علایم چون نقطه ، ورگول ، ندایه وغیره بسیار کم استفاده کرده اید . یا نمی دانید جا های معقول را ، و یا اینکه بالای زبان پارسی دری مسلط نیستید . بالای نویسنده ها دست درازی کمتر نمائید . بگذارید خواننده گان کابل پرس? نظریات خود را آزادانه تحریر بدارند .کسی شما را استاد و رهنما بر نه گزیده است که با دید درائی هر طرف کنج کاوی بیجا و بی موردمی کنید . کوشش کنید در هر قاب شیرینی مگس نشوید.

  • آقای بدر!

   نشود که خدای ناخواسته پیام خویشرا درحالت سکر نوشته باشی؟

   جنابعالی میخواهید که ترجمه تحت اللفظی عربی را برایت بنویسم درحالیکه شما خواسته اید خودرا مترجم جا بزنید متأسفانه خودرا رسوا ساخته اید.

   شما نوشته اید که (جاهل به اقسام است!!!!!!) این چی جمله بی معنی است که نه درعربی معنا دارد ونه هم درفارسی؟

   اگر خواسته ای که مقوله عربی را ترجمه کنی که این قسم ترجمه درکارترجمه کفراست طبق آن مقوله عربی جاهل اقسام ندارد بلکه به دو قسم است قسم اولی که جاهل مرکب مثل جنابعالی شماوآقای زاهدی است که هرگز به جهل خویش پی نبرده اید وقسم دومی آن همانا مثل من است که میدانم نادانم اما زمانیکه سخن قناعت بخش برایم داده نشودرهاکردنیش هم نیستم ولو اینکه به بیست وپنج نام مستعارهم پیام بدهد.

   خودت معنای مؤجزه را هم نفهمیده ای .

   هدف بنده از یادآوری آن خاطره ونوشتن مقوله علمای علم اصول توسط شیخ مذکور این بود که:

   قبل از ورود به مدخل بحث بصورت اجمالی موجزه یامعلومات عمومی راجع به کتاب مذکور داده میشود که دراصطلاح طلبه مؤجزه یا خلص اطلاعات داخل کتاب میباشد که بنده صرف یک جزءمهم آنرا که در رابطه به مرکب بودن جهل زاهدی باشد روایت کردم. درقسمت سیدجمال وغیره همه لاطائلات گفته ای وهیچ نوع منطق سلیم اجازه بحث را باشما نمیدهد جزاینکه برای چندلحظه انرژی ما را درخنده مصرف کنید. شما سزاوار ادامه آنچنان بحثهای تاریخی وبیطرفانه نیستید.

   زیرا ازبکاربردن الفاظ وکلمات هتاکانه شما به اقوام مختلف افغانستان دانستم که جنابعالی ازعدم استقرارفکری وروحی رنج میبرید.

  • کاکا طالب کاکو ! مثلیکه بعد از خواندن پیامم حالت سکر برایتان پیش آمد . میدانم بسیار کیف کرده اید ، که آهسته و خپ ، خپ خودتان را زدید در کوچۀ حسن چپ . باز هم سطر های اخیر پیام تان بدون نقطه، کامه، سوالیه و ندائیه ترتب شده که مفهوم ندارد . کاکا جان ! شما باید از قانون نوشتاری پیروی کنید نه گفتاری !!!! خدا نگهدار .

  • بادرود واحترام بخواننده گان وگرداننده گان کابل پرس?.
   طالب حق يا طالب کاکو واگر بشخيصت بزرگ تان برنخورد( طالب عربدوست )درپناه خداباشيد ؛بنده بنا بمشکلات وسفربه سرزمين زيبايم نتوانستم مدت زيادی از ارشادات وپيام های زيبای تان مستفيد شوم وازخواندن آن برای لحظه ای احساس خوشی ومسرت نمايم .انتقادات تان وحمله های بی سبب تان واقعاٌ برای اکثر خواننده گان کابل پرس يک موضوع خنده آور وشخصيت شما هم نمايانگر منافع اعراب بوده وطوريکه از پيام های مملو از اشتباهات املای تان ديده ميشود با انتقاد اکثر دوستان وخواننده گان کابل پرس باز هم کوشش وتقلا داريد خودراانسان غمخوار به ادب و ادبيان وحامی زبان فارسی نشان بدهيد .اگرواقعاٌ زبان شرين فارسی را دوست داريد ؟ لطفاٌ جملات عربی را به آن مخلوط نکنيد وپيام های تحقير آميز خويش رابه زبان زيبای فارسی ارايه کنيد.بنده باعرب دوستی وعرب بودنت کاری ندارم .مردم سرزمين ما چهرهای دوستان ودشمنان خويش رابخوبی ميشناسند .

  • قبل ازهمه "ارائــــــــــــــــــــــــه" را "ارایه" ننویس که بازریشخنــــــــــــــــــــــــــــــــد شدی.

   ازاینکه تازه ازسفربرگشتــــــــــــــــــه ای زیاد گوشمالی ات نمیدهم.

   منتظرپیـــــــــــــــــــــــامهای میباشم تااغلاط املائی ات را اصلاح کنم.

  • ازاینکه بدون بکاربردن علامه های سوالیه وندائیه و ویرگل تاکنون پیامهایم را درک کردی کفایــــــــــــــــــــــت کرد ضرورت نقطه گذاری های بیشتـــــــــــــــــــــــــــــــر را تااکنون احساس نمیکنم. درست نوشتن کلمات بر نقطه گذاری اولویت دارد چنانچه بزرگان گفته اند که به یک نقطه فیـــــــــــــــــــــل قیـــــــــــــــــــــــل میشود.

 • طالب بچیم از خودت هیچ میدانی که از کجا امدی از کئ تا حالا درین وطن زندگی میکنی مثل اینکه پدرجد خودرا فراموش کردی با ش کمی بیادت بدهم که زیاد مغرور نشی بچیم پدر جد تان همان سیگ های پنجاب هند که سالها مزدوری انگلیس را کرده وبعد نسل درنسل نوکری وچاپلسی رابرایتان اموخت که تا امروز هنوز نوکر هستید.سعی کن دیگر ازبند پای هر کس دندان نگیرید..

  • برادر طالب
   به همان پیمانه که شکستاندن بت های بامیان به تو یک افتخار است برای ما این بت ها یک سند فرهنگی و شناس نامه حضور ماست و قابل افتخار. کاری سوالی هم از حضور تو در قدامت حضور اجدادد ندارم
   اما عبدالرحمن های متجاوز و نه فاتح متجاوز بودند مثل بن لادن امروز.

  • زاهدی مرد اگاه است.لاشخواران تازی را تنهاکسانی میستایند که یاوه گویی وخرد ستیزی رادوست دارند.بگدریم از اینکه غارت گری ها وانسان ستیزی های تازی ها را خودباختگانی به نام ملا اجرای دستور خدا جا میزنند وبیسوادانی را به پیروی وستایش خود وامیدارند.کار به جایی رسیده که بسیاری هاخرافات تازی هارا مایه رستگاری خویش میپندارند!امروز روز خر خری وخرسواری است...

  • محسن بچیش!

   من به خراب ساختن بت های بامیان افتخار نکرده ام مثل که خودت برساختن آن خیلی مشتاق هستی اما اینقدررا بدان که کشور بودائی نیپال بمراتب بت های بزرگ وبزرگتر از بامیان دارد که تاهنوز در رنج وبدبختی وذلت بسر میبرد

  • واه واه سیس جان !

   خودت هم مثل زاهدی اگاه هستی زهی سعادت برای هردوی تان چی ادبیات عالی!!!!!بح بح !!! وچه ادب وفرهنگ انسانی !!!!!!موج میزند ماشاءاله.

   زاهدی ازخوشحالی خوابش نخواهد آمد که چی طرفداران آگاه وفرزانه از وی پشتیبانی میکنند.نشودکه همه این پیام ها ازخود زاهدی باشد.

 • زاهدی صاحب ! به خیال من تو هم میخواهی مشهور شوی ودر محراب مسجد نجاست کنی ،اگر اهل عقل هستی لطفاً تاریخ سیستان رابخوان وبیبین خدمات صحابه را(بخصوص ازعبدالرحمن بن سمره رض).کوشش نکن با صحابه واهل بیت دشمنی نمایی وخود رامشهور بسازی.ازعقل خویش کاربگیر دنباله رو استالنیست ها ، مائویست ها نشو.

 • دوستان عزیز درود بر شما ! یکی از بزرگان عرفان خراسان بزرگ میفرمایند«الهی ! به آنانیکه عقل داده ئی چی نداده ئی ، و به آنانیکه عقل نداده ئی پس چی داده ئی ؟ » در واقع عقل ، خرد و وجدان سالم بدیهۀ خداوندیست که بیکی اعطا گردیده و از دیگری با کمال تأسف گرفته شده است . بسا دانشمندان و مدرسه رونده گانی اند که در مرداب بی عقلی و جهالت غرق اند ، و بسا بی سوادانی اندکه با عقل و منطق سلیم تفریق کننده گان زشتی از نیکوئی اند .ملت مظلوم و بیسوادما به آن سویه درایت ، فهم و دانش خود رسیده اند ، که به یاوه گویان و دروغ پردازان منبر های طالبی و طالب نما های دون بی آزرم ریشخند بزنند ، و به حال این دانشمندان روحانی مسلمان سیاسی شده اشک خجالتی بریزند . مردم غیور و شهید پرورما حال فرق میان نور و تاریکی ، جاهل و دانشمند ، دیوانه و هوشیار ، نوکر و مالک ، وطنفروش و وطن خر را می نمایند . امروز فرزندان این کشور با الهام پرودگار شان که میفرماید : تنها مرا پرستش کنید و تنها از من یاری جوئید ! به پیش میروند که خس و خاشاک گندیده و بوگین دیوبندیهای انگریزی هرگز سد راه شان نخواهد شد . افتخار جوانانی را که با مشعل تابنده منصور حلاج ، اناالحق گویان در جنگ با تاریکی ها روان اند و فریاد کوخ نیشینان دود آگین و گرسنه شکم را بر در کاخ نشینان فرو مایه دانشمند می کوبند . وچه هم جانانه می کوبند . شما که با چنین بی سوادی خواب و قرار دشمن ددمنش ، کوردل و بی فرهنگ خود وراهیان راه خود را ربوده اید که هزیان میگویند ، وا بروزیکه شما با سواد شوید . راه تان سبز و چراغ تان فروزنده تر باد .

 • آقای زاهدی و دوستان عزیز درود بر شما ! یکی از بزرگان عرفان خراسان بزرگ میفرمایند«الهی ! به آنانیکه عقل داده ئی چی نداده ئی ، و به آنانیکه عقل نداده ئی پس چی داده ئی ؟ » در واقع عقل ، خرد و وجدان سالم بدیهۀ خداوندیست که بیکی اعطا گردیده و از دیگری با کمال تأسف گرفته شده است . بسا دانشمندان و مدرسه رونده گانی اند که در مرداب بی عقلی و جهالت غرق اند ، و بسا بی سوادانی اندکه با عقل و منطق سلیم تفریق کننده گان زشتی از نیکوئی اند .ملت مظلوم و بیسوادما به آن سویه درایت ، فهم و دانش خود رسیده اند ، که به یاوه گویان و دروغ پردازان منبر های طالبی و طالب نما های دون بی آزرم ریشخند بزنند ، و به حال این دانشمندان روحانی مسلمان سیاسی شده اشک خجالتی بریزند . مردم غیور و شهید پرورما حال فرق میان نور و تاریکی ، جاهل و دانشمند ، دیوانه و هوشیار ، نوکر و مالک ، وطنفروش و وطن خر را می نمایند . امروز فرزندان این کشور با الهام پرودگار شان که میفرماید : تنها مرا پرستش کنید و تنها از من یاری جوئید ! به پیش میروند که خس و خاشاک گندیده و بوگین دیوبندیهای انگریزی هرگز سد راه شان نخواهد شد . افتخار جوانانی را که با مشعل تابنده منصور حلاج ، اناالحق گویان در جنگ با تاریکی ها روان اند و فریاد کوخ نیشینان دود آگین و گرسنه شکم را بر در کاخ نشینان فرو مایه دانشمند می کوبند . وچه هم جانانه می کوبند . شما که با چنین بی سوادی خواب و قرار دشمن ددمنش ، کوردل و بی فرهنگ خود وراهیان را راه خود را ربوده اید که هزیان میگویند ، وا بروزیکه شما با سواد شوید . راه تان سبز و چراغ تان فروزنده تر باد .

  • آقای مزاری!

   من ترا ازدشنام دادن منع نمیکنم زیرا میدانم که دروجود خودت چه نوع عقده های روحی وروانی تراکم کرده است اما اگر دشنام هم میدهی کوشش کن اول خودت آن دشنام را بفهمی بعد به دیگران آنرا نثار کن.

   "بدیهه" خداوندی که درهیچ فرهنگ وقاموس نیامده شاید منظورت ودیعه خداوندی ویاهم هدیه خداوندی باشد.

   دیگراینکه خودت به آقای زاهدی از روی لطف وی را بیسواد گفتی که واقعا اعتراف خوب است کوشش کن که ساده بنویسی ولو دشنام هم باشد مطابق سویه خودت باید دهن باز کنی درغیر آن قبل ازاینکه به حال دیوبندیهای بویگین اشک خجالت بریزانی بحالت خودت خواهی ریخت.

   ازمشعل منصور حلاج نیز تاهنوز درشگفتم که آن مشعل چی بود وامروز چی کسانی آنرا به دست دارند.

  • آقای طالب کاکو درود بر شما ! چرا دشنام های ادبی اینجانب به شأن شما بر خورده ؟ مثلیکه طلبه کرام و ریاست امر باالمعروف و نهی عن المنکر شان در زمان حکمرانی خود بالای شما الحمد کوچک و الحمدبزرگرا راسته و چپه نخوانده اند ؟ یا اینکه سنت های تانرا در کوچه و بازار معاینه نکرده اند ؟ یا اینکه ندیده اید چطور بالای ناموس هموطن تان بنام شرعیت غرای دین محمدی تجاوز صورت میگرفت ؟
   یاعالیجناب عزم مشاجره ندارم . فقط با عرض سلام ( بقول معروف ) از حضور شما مرخص میشوم .

  • مشاجره کردن درکابل پرس عیب نیست اما هدف بنده این است ک که اول باید سواد مشاجره را بیاموزید بعد مشاجره کنید.

   مثلا اینجا که نوشته اید:

   شرعیت غرای..." صحیح اش شاید "شریعت غرا..." باشد یاچطور...؟

  • از پیام های ارسالی تان به کابل پرس? متوجه شدم که ، شما صرف با آنانیکه مخالف خط فکری تان قرار دارند مقابل میشوید . هر چی در کچکول طالبی و اندوخته های حجره های تاریک مدرسه که دارید ،بدون حفظ شیوۀ نویسنده گی وعفت قلم برویش می پاشید . مشاجره بااستدلال و منطقی در قاموس شما پیدا نمی شود . شما کوشش کنید عقایده ، افکار ونقطه نظرهای خود را در قالب یک پیام دوستانه به مخاطب خود ارسال بدارید . نه اینکه ، چرا حرفی را فراموش کردی ، غلط نوشتی ، سویه نداری بیسواد هستی ، جاهل هستی وغیره و غیره را بی رحمانه به طریق طالبی نثارش میکنید . این نوع برخورد شما با مخاطبین ممثل نفرت است ، انزجار است ، دشنام است و تحقیر است . زمان حاکمیت سیاه طالبان با انسان مظلوم و بی دفاع این مرز و بوم هم چنین جفاها میشد . یک هموطن ما بخاطر ندانستن الحمد کلان آنقدر شلاق سرب دار میخورد که پشیمان بودچرا از مادر زاده شده . حالا شما هم آستین ها را بالا بسته اید تا از انسان های دگر اندیش ، آزادی خواه ،حقیقت جو و آنانیکه مخالف عقیده ونظر شما نظریات خود را می نگارند ، باکلمات رقیق و خارج ادب نوشتاری وشلاقهای سرب دار طالبی قصور بگیرید . ما همه کم دانشیم و بیسواد در مفهوم واقعی کلمه . فقط و فقط خدای ماست که عاری از اشتباه است ودانشمند کل و از همه احوال ما اگاه . خداوند انسانهای متفکر را دوست دارد و درواقع فکر کردن هم جزُ عبادت است . انسان با احساس و عاقل در چستجوی حقیقت است و هزاران چرا را باید پیش خود جواب بدهد . وقتی در اجتماعی نظریات خود را مطرح میسازند ، بی رحمانه محکوم میشوند و اگر امکانات میداشتید بدون محاکمه مثل سایر طالبان ایشان راحلال می کردید . مشاجره منطقی سواد املائی ضرورت ندارد ، افهام و تفهیم در مشاجره اصل مطلب است . اینکه شما خود و همقطاران خویش را عقل کل و دانشمندان بی بدیل می پندارید ودیگران را جاهل و بی سواد ، قضاوت رامیگذارم به ضمیر خود تان . اموختن سواد مشاجره که به سویۀ دانش و درک شما باشد ، ندانستم ؟شاید نظر شما این باشد تا همگی یکبار هم که میشود داخل حجره های تاریک مدرسه شوند ، تاعقل شان به سر شان اید . یا چطور ؟ خدا میداند.

  • خودت کاملا به بیراهه رفته ای آنانی که تازیانه های بنده را خورده اند مرا نیز باهمان قمچین نواخته اند اما شکایت بنده بالا نشده است.برعکس حس کنجکاوی ام بیشترشده است.

   بحث حجره وتعلیم وتعلم درحجره وهمچو موضوعات تعابیر غلط شماست که عجز شمارا نشان میدهد.

   بنده هیچ تبعیض درگرفتن اغلاط املائی بین پیامدهنده گان قایل نشده ام .اگر احمد بوده یا محمود همه را یکسان متوجه ساخته ام ولو اینکه آنها بنده را مگس هر دوغ خوانده اند.

  • هموطن عزیز طالب کاکو
   از پیام های قبلی تان در مطالب مختلف و پیام های که در این مطلب گذاشتید یک چیز دست گیرم شدم! شما به مطلب قبلی زاهدی که عنوانش بود روحانی که به ریش روحانیت...! نگاه بیاندازید شما نتنها از زاهدی انتقاد نکردید بلکه به نوعی از ایشان دفاع نیز نمودید و در این مطلب حاضر چاپلوسی شورای علما... یک دفعه شدید مخالف زاهدی برداشت من این است که هنگام که زاهدی به روحانی شیعه میتازد شما خرسند هستید اما وقتی نوبت ملایان سنی میرسد خشم گین هستید چرا؟ البته ناگفته پیداست که شما از تبعیض مذهبی رنج میبرد و هم و از تبعیض زبانی، پیشنهاد میکنم سعی کنید به موضوعات بیطرافانه نظر بدهید و اول انسان باشید بعد میخواهید طالب باشید یا کاکوی بچه باز که هر دو نام را خودتان انتخاب کردید.

  • شفیق خانه وروره!

   مقدمتا نقل قول از مرحوم شریعتی دارم که دریکی ازمناجاتهایش چنین دعامیکند:

   "خدایا!

   خود خواهی را درمن چنان کش که خود خواهی دیگران را احساس نکنم"

   البته درهمین مورد خاصیکه جناب عالی مرا متهم به تعصب مذهبی کرد ه اید من نیز باتقلید از آن بزرگوار میخواهم اینطور دعاکنم که :

   خدایا!

   تعصب بیجارا درمن چنان کش، که تعصب دیگران را احساس نکنم.

   حالا میخواهم به شکل مجازی ترا اینگونه خطاب کنم که:

   عزیزم گوش کن!

   اگر تو انسان متعصب بیجا و کور نباشی چطور احساس کردی که من از تعصب مذهبی کار گرفته ام؟

   درحالیکه، درمقاله قبلی زاهدی درمورد روحانی شیعه، بنده با یک پیامگذار جاهلتر از زاهدی بنام مستعار "مکوه نازونه" رو برو شدم.

   وی علاوه براینکه انگلیسی را نمیدانست تظاهر به انگلیسی فهمی نموده بود.

   بنده، قبل ازاینکه وارد مقاله زاهدی درمورد روحانی شیعه شوم غلطیهای آشکار آن پیامدهنده توجه مرا بخود جلب کرد وباخود گفتم:

   نشود که من غلط کرده باشم، اما زمانیکه به قاموس مراجعه کردم فهمیدم که آن پیامدهنده، جاهلتر ازمن وزاهدی است.

   مخاطب من، در آن بحث همان شخص است نه زاهدی. هرچند درآخر، پیامگذار مذکور اعتراف کرد که وی، الحمدلله اصلا درانگلیسی بیسواد است اما صرف خواسته است که بصورت شوقی تمرین انگلیسی نویسی کند. آنجناب، آخرالأمر، برای بنده نیز مانند خودت فحش داد ومن هم استقبال کردم.

   امادرین نوشته، زاهدی وحواریون بیسوادش مانند شما مخاطب من استید. زاهدی نه تنها درین نوشته، بلکه در نوشته های ، مانند ا همجنسگرائی وامثال آن خواسته، دعوای مجتهد بودن کند وبه بخش عظیم از مسلمانان ،توهین روا دارد.

   این موضوعات، بستگی به روحانی شیعه وسنی ندارد هم روحانی شیعه وهم سنی درین امر، متفق القول اند که عناصر بیسواد، ازفهم متون دینی عاجزاند. زاهدی مغرورانه وبدون هیچ معلومات، به شعایر دینی چه شیعه وچه سنی میتازد اینجا، روحانی شیعه وسنی نمیخواهد بلکه به همه کس میتازد وآنهم بدون داشتن کدام معلومات واطلاعات کافی.

   موضوع وی، بامرکزاسلامی تورنتو، وحجت الاسلام والمسلمین، یک گزارش شخصی است، نه تبصره ونه هم نظریه خاص.

   شاید هم درآن گزارش ،آن شخص طرف دعوای زاهدی، اصلا روحانی نباشد وصرف لباس روحانیت را پوشیده باشد من هیچ معلومات راجع به حجت الاسلام والمسلمین یادشده درمقاله زاهدی، ندارم.

   کمااینکه ، درین پیامها از روحانی بخصوص ، بدفاع برنخاسته ام.

   اما درین نوشته، زاهدی از آبا واجداد خودش که معلوم نیست که آنها چگونه وچندنسل درین سرزمین بوده اند وچگونه اسلامرا پذیرفته اند فقط خواسته که باتقلید از استادان انتی اسلام خودش، مانند شجاع الدین خان، تقلید بوزینه وار کند. درین مورد، موضوع روحانی شیعه وسنی مورد بحث قرار نگرفته است وخودت خواسته ای که بر جهل دوست نادان وبیسواد خودت پرده بیندازی، وبحث را از مسیر اصلی آن انحراف دهی لعنت خدا برهمچوانسانهای گمراه و بدبخت .

   وقل جــــــــــــــاءالحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقــــــــــــــــا.

   اللهم العن من یلعن علمـــــــــــــــــاءالدین یحقرهم ویوهنهم بمافیها"زاهدی" واساتذه المرتده والزندیق سواء من الشیعة او السنة .

   رب لاتذر علی الارض من الکـــــــــافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولایلدوا الا فاجرا کفــــــــــــــــــارا.

 • عفت کلام را درنظر داشته باشید دیگر مردم همه مارا میشناسند ادم عقده مند دشنام میدهدبس

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس