صفحه نخست > خبر و گزارش > یادبود قربانیان فاجعه ی افشار در شهر تورنتوی کانادا

یادبود قربانیان فاجعه ی افشار در شهر تورنتوی کانادا

آقای فرید بهمن "پشتون تبار" در مورد مردم هزاره و ظلم که در تاریخ بر آنان روا داشته شده است و همچنان ادامه دارد حرف های تازه ی داشت؛ سخنان آقای بهمن حاضرین را تحت تاثیر قرار داد و تعداد را به اشک ریختن واداشت. داکتر صبورالله سیاسنگ با پیام صمیمانه ی شان از صد ها کیلومتر دورتر و از طریق تلفن و خطاب به شرکت کنندگان حضور و حمایت خود را از این حرکت انساندوستانه اعلام نمود.
حسين زاهدی
سه شنبه 11 فبروری 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آقای فرید بهمن "پشتون تبار" در مورد مردم هزاره و ظلم که در تاریخ بر آنان روا داشته شده است و همچنان ادامه دارد حرف های تازه ی داشت؛ سخنان آقای بهمن حاضرین را تحت تاثیر قرار داد و تعداد را به اشک ریختن واداشت. داکتر صبورالله سیاسنگ با پیام صمیمانه ی شان از صد ها کیلومتر دورتر و از طریق تلفن و خطاب به شرکت کنندگان حضور و حمایت خود را از این حرکت انساندوستانه اعلام نمود.

شامگاه، ده هم فبروری 2014 در مرکز شهر تورنتو برای بیست یک و مین سالروز فاجعه ی افشار مراسم یاد بود برگزار شد، این گردهمای در محل تعیین شده (مقابل پارلمان ایالتی ) با حضور جمع کوچک از شرکت کنندگان آغاز یافت، و ادامه این گرد همایی به دلیل وزش باد شدید که باعث خاموش شدن شمع ها و بهم ریختن تزئین میشد در فضای بسته پیگیری گردید.
شرکت کنندگان با روشن کردن شمع یاد و خاطره کشته شدگان افشار را گرامی داشتند و با یک دقیقه سکوت فریاد داد خواهی و عدالت خواهی خویش را به نمایش گذاشتند.
در ادامه برنامه آقای حضرت وهریز چشم دیدها و چگونگی ابعاد آن فاجعه را بیان نمود و آقای سید میرحسین مهدوی در مورد اهمیت یاد بود از کسانی که به ناحق کشته شده اند سخنان اش را با دکلمه ی شعر به پایان رساند. آقای فرید بهمن "پشتون تبار" در مورد مردم هزاره و ظلم که در تاریخ بر آنان روا داشته شده است و همچنان ادامه دارد حرف های تازه ی داشت؛ سخنان آقای بهمن حاضرین را تحت تاثیر قرار داد و تعداد را به اشک ریختن واداشت. داکتر صبورالله سیاسنگ با پیام صمیمانه ی شان از صد ها کیلومتر دورتر و از طریق تلفن و خطاب به شرکت کنندگان حضور و حمایت خود را از این حرکت انساندوستانه اعلام نمود.
این محفل که از ساعت 5 عصر آغاز یافته بود ، ساعت 8 شب با ادای احترام و فرستادن درود به روح فربانیان فاجعه ی افشار و و تمام قربانیان دهه ی نود به پایان رسید.

كارنامه

گالری عکس

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • از صمیم قلیم از آن برادر پشتون که با بازماندگان قربانیان وحشتناک افشار همدردی کرده است تشکر می کنم. از هموطن عزیز ادمهای مثل تو به این کشور ضرور است و خوشا به حال شما که تا این حد قلب صاف و وجدان بیدار دارید.

  یاد زنان و کودکان و پیرمردان و بی گناهان افشار که قربانی تعصب و قدرت طلبی شدند گرامی باد.

 • بر ا د ر ا نیکه شما تظا هر ا ت ر ا به ر ا ه اند ا ختید :
  اگر تجا ر ت سیا سی ( که به ضر ر شما ست ) با لا ی تا ن ا صو ر ت نمی گیر د چر ا از شهد ای مز ا ر شر یف که د ر حا کمیت د و ر دو م طا لب د ر مد ت 3 ر و ذ 9000 هز ا ر نفر به قتل ر سید یک ر و ز یا د ی نکر د ید چر ا و قتی بر ا د ر ا ن کر ز ی و ا شر ف غنی مر د م ر ا د ر هر سال یک د و ر ه قتل عا م می کند خا مو ش هستید . من می د ا نم شما که د ر غر ب زند گی می کنید و قتی یک نفر چند د ا لر به د ست عد ه ی محد و د شما می د هد بر سر خو ن این و آ ن تجا ر ت می کنید و نا گفته نمل ند که همین کار ها ر ا ه ر ا بر ای بر گشت د و با ره ی طا لبان فا شیست همو ا ر می کند آ نو قت باز هر قد ر در سر و زیر خو د بز نید فا ید ه ند ا رد.

  آنلاین : http://++cs_TIR++++cs_TIR++++cs_TIR++++cs_TIR++

 • خانه ما در شهر کهنه کابل عقب مسحد عیدگاه بود و فامیلم هنوز هم در ویرانه
  های همان خانه پدری ما زندگی میکند.
  بازماندگان پیرفامیلم همین قدر به خاطر دارند که روزی در زمان جنگهای کابل
  گروه از مردان مسلح به خانه ما و دیگر خانه ها یورش بردند. در کوچه ریکاخانه
  که فامیلم در آن سکونت دارد، پشتون ها، تاجک ها و جَت ها در همسایه گی هم زندگی میکردند و حا لا هم میکنند.
  آثار واقعه هجوم مردان مسلح به خانه ما در ذهن همه ای ما و اطفال که فعلاّ بزرگ شده اند، هنوز هم
  دیده میشود. اخلال روانی، درونگرائی و بعصاّ خودکشی اعضای فامیل ما را همراهی میکند.
  در همان روز هجوم مردان مسلح به خانه ما پینج مرد فامیل ما به ضرب گلوله کشته شدند. به دو دختر جوان ما
  تجاوز جنسی دستجمعی صورت گرفت و بعد به ضرب گلوله کشته شدند. مال و اموال خانه را باخود بردند.
  چون مرد ها همه کشته شده بودند، زنان پیر و پسران خورد فامیلم مرده ها در کوچه زیر خاک کردند ( صحن حویلی
  ما خیلی کوچک است). بعد از 12 سال توانیستیم که استخوان های مرده های خود را به قبرستان پدری ما انتقال دهیم.
  سرنوشت همسایه های تاجک و جَت ما در همان روز بهتر از ما نبود( فامیل من پشتون است).
  مردان مسلح همه به زبان فارسی صحبت میکردند. آیا باید تمام تاجک ها را محکوم کرد؟ نه!!
  محکوم فقط رهبران اند که به این مرد ها سلاح دادند و امر کردند که بکشند، تجاوز کنند و غارت کنند.

 • واقعا شما ها چی فکر میکنید شما هایی که فرار کردید تو ناز نعمت بیگانه ها قرار دارید؟
  فکر می کنید با یه زنده کردن یاد کسی بهش خدمت کردید؟ شما هایی که فارسی حرف میزنید و به هم زبونا فارس زبونتون نا سزا می گید اره شما ها که به خاطر حرص و طمع رهبرانتون مردید و شما هایی که با تاراج هم وطناتون به اون سوی ابها فرافر کردید با شما ها هستم..............
  اگه کشتار مردمتون که اصالتی ندارن هنوز ادامه داره به خاطر رهبرا حروم زادتون است نه ما نه تاجیکا وتنها کسایی که عشقشون زمین و زن است کسی که شبها به در خونه ی نیازمندا میره نه به خاطر کمک بلکه به خاطر هوس
  میدونید کی را میگم اما تا ادمایی مثل این کثافت پست است و شمایی که از مردم دزدی کردید و رفتید باید تمام تونو کشت و صدها هفشار دیگه بوجود هورد

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس